Ticket #302: mc-sk.diff

File mc-sk.diff, 54.8 KB (added by helix84, 10 years ago)

Slovak (sk) translation update

 • po/sk.po

  diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
  index 2f4b1a9..01d8405 100644
  a b  
  22# Miroslav Baranko <destin@dec.upjs.sk>, 1999. 
  33# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002. 
  44# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003. 
   5# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009. 
  56# 
  67msgid "" 
  78msgstr "" 
  89"Project-Id-Version: mc\n" 
  910"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
  1011"POT-Creation-Date: 2009-03-02 22:22+0300\n" 
  11 "PO-Revision-Date: 2003-01-22 21:50+0100\n" 
  12 "Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n" 
   12"PO-Revision-Date: 2009-03-10 19:42+0100\n" 
   13"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n" 
  1314"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n" 
  1415"MIME-Version: 1.0\n" 
  1516"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  1617"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
   18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n" 
  1719 
  18 #, fuzzy 
  1920msgid " Choose syntax highlighting " 
  20 msgstr "zvýraznenie s&Yntaxe" 
   21msgstr " Vyberte zvýraznenie syntaxe" 
  2122 
  22 #, fuzzy 
  2323msgid "< Auto >" 
  24 msgstr " O aplikácii " 
   24msgstr "< Auto >" 
  2525 
  2626msgid "< Reload Current Syntax >" 
  27 msgstr "" 
   27msgstr "< Znovu načítať aktuálnu syntax >" 
  2828 
  29 #, fuzzy, c-format 
   29#, c-format 
  3030msgid " Cannot open %s for reading " 
  31 msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie rúry pre čítanie: " 
   31msgstr " Nepodarilo sa otvoriť %s na čítanie " 
  3232 
  3333msgid "Error" 
  3434msgstr "Chyba" 
  3535 
  36 #, fuzzy, c-format 
   36#, c-format 
  3737msgid " Error reading from pipe: %s " 
  38 msgstr " Chyba pri čítaní z rúry: " 
   38msgstr " Chyba pri čítaní z rúry: %s " 
  3939 
  40 #, fuzzy, c-format 
   40#, c-format 
  4141msgid " Cannot open pipe for reading: %s " 
  42 msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie rúry pre čítanie: " 
   42msgstr " Nepodarilo sa otvoriť rúru na čítanie: %s " 
  4343 
  44 #, fuzzy, c-format 
   44#, c-format 
  4545msgid " Cannot get size/permissions for %s " 
  46 msgstr " Nemôžem získať info súbor o veľkosti/právach: " 
   46msgstr " Nepodarilo sa zistiť veľkosti/práva %s " 
  4747 
  48 #, fuzzy, c-format 
   48#, c-format 
  4949msgid " %s is not a regular file " 
  50 msgstr " Nemôžem nahliadnuť: toto nie je normálny súbor " 
   50msgstr " %s nie je normálny súbor " 
  5151 
  52 #, fuzzy, c-format 
   52#, c-format 
  5353msgid " File %s is too large " 
  54 msgstr " Súbor je príliš veľký: " 
   54msgstr " Súbor %s je príliš veľký" 
  5555 
  5656msgid "Macro recursion is too deep" 
  5757msgstr "Rekurzia makra je príliš hlboká" 
  msgid "Warning" 
  6060msgstr "Varovanie" 
  6161 
  6262msgid " File has hard-links. Detach before saving? " 
  63 msgstr "" 
   63msgstr " Súbor má pevné odkazy. Odpojiť pred uložením? " 
  6464 
  6565msgid "&Yes" 
  6666msgstr "Án&o" 
  msgid "&Cancel" 
  7272msgstr "&Zrušiť" 
  7373 
  7474msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?" 
  75 msgstr "" 
   75msgstr "Súbor bol medzitým zmenený. Uložiť napriek tomu?" 
  7676 
  7777msgid " Error writing to pipe: " 
  7878msgstr " Chyba počas zápisu do rúry: " 
  msgid "Extension:" 
  9696msgstr "Prípona:" 
  9797 
  9898msgid " Edit Save Mode " 
  99 msgstr " Upraviť mód ukladania " 
   99msgstr " Upraviť režim ukladania " 
  100100 
  101101msgid " Save As " 
  102102msgstr " Uložiť ako " 
  103103 
  104104msgid " Enter file name: " 
  105 msgstr " Zadajte meno súbpru: " 
   105msgstr " Zadajte meno súboru: " 
  106106 
  107107msgid " A file already exists with this name. " 
  108108msgstr " Súbor s daným meno už existuje. " 
  109109 
  110 #, fuzzy 
  111110msgid "&Overwrite" 
  112 msgstr "Prepísať" 
   111msgstr "&Prepísať" 
  113112 
  114113msgid " Cannot save file. " 
  115114msgstr " Chyba počas ukladania súboru. " 
  msgid " Save macro " 
  133132msgstr " Uložiť makro " 
  134133 
  135134msgid " Press the macro's new hotkey: " 
  136 msgstr " Stlačte nové makro hotkey: " 
   135msgstr " Stlačte nový kláves pre makro: " 
  137136 
  138137msgid " Press macro hotkey: " 
  139138msgstr " Stlačte kláves pre makro: " 
  140139 
  141140msgid " Load macro " 
  142 msgstr " Nahrať makro " 
   141msgstr " Načítať makro " 
  143142 
  144143msgid " Confirm save file? : " 
  145144msgstr " Potvrdiť uloženie súboru? : " 
  msgstr "" 
  157156" Aktuálny text bol modifikovaný bez uloženia súboru. \n" 
  158157" Pokračovať zrušením týchto zmien. " 
  159158 
  160 #, fuzzy 
  161159msgid "C&ontinue" 
  162 msgstr "Pokračovať" 
   160msgstr "P&okračovať" 
  163161 
  164162msgid " Load " 
  165163msgstr " Nahrať " 
  msgstr " Nahradiť " 
  221219msgid "Search" 
  222220msgstr "Hľadať" 
  223221 
  224 msgid "" 
  225 " Invalid regular expression, or scanf expression with too many conversions " 
   222msgid " Invalid regular expression, or scanf expression with too many conversions " 
  226223msgstr " Nesprávny výraz, alebo scanf výraz s mnohými zmenami " 
  227224 
  228225msgid " Error in replacement format string. " 
  229226msgstr " Chyba vo formáte nahradzovaného reťazca. " 
  230227 
  231 #, fuzzy 
  232228msgid " Replacement too long. " 
  233 msgstr " Zadajte reťazec pre nahradenie:" 
   229msgstr " Reťazec pre nahradenie je príliš dlhý." 
  234230 
  235231#, c-format 
  236232msgid " %ld replacements made. " 
  msgstr "Skončiť" 
  249245msgid " File was modified, Save with exit? " 
  250246msgstr " Súbor bol zmenený, uložiť a skončiť? " 
  251247 
  252 #, fuzzy 
  253248msgid "&Cancel quit" 
  254 msgstr "Zrušiť ukončenie" 
   249msgstr "&Zrušiť ukončenie" 
  255250 
  256 #, fuzzy 
  257251msgid " Error " 
  258 msgstr "Chyba" 
   252msgstr " Chyba" 
  259253 
  260254msgid " This function is not implemented. " 
  261 msgstr "" 
   255msgstr " Táto funkcia nie je implementovaná. " 
  262256 
  263257msgid " Copy to clipboard " 
  264258msgstr " Kopírovať do schránky " 
  265259 
  266260msgid " Unable to save to file. " 
  267 msgstr " Nemôžem uložiť do súboru. " 
   261msgstr " Nepodarilo sa uložiť do súboru. " 
  268262 
  269263msgid " Cut to clipboard " 
  270 msgstr " Vystrihnuť do schránky " 
   264msgstr " Vystrihnúť do schránky " 
  271265 
  272266msgid " Goto line " 
  273 msgstr " Choď na riadok " 
   267msgstr " Prejsť na riadok " 
  274268 
  275269msgid " Enter line: " 
  276270msgstr " Zadajte riadok: " 
  msgid " Run Sort " 
  294288msgstr " Spustiť triedenie " 
  295289 
  296290msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: " 
  297 msgstr "" 
  298 " Zadajte voľby pre triedenie oddelené prázdnym miestom (pozri man stránku): " 
   291msgstr " Zadajte voľby pre triedenie oddelené prázdnym miestom (pozri man stránku): " 
  299292 
  300293msgid " Sort " 
  301294msgstr " Triediť " 
  msgid " Sort returned non-zero: " 
  307300msgstr " Triedenie vrátilo nenulovú hodnotu: " 
  308301 
  309302msgid "Paste output of external command" 
  310 msgstr "" 
   303msgstr "Vložiť výstup externého príkazu" 
  311304 
  312 #, fuzzy 
  313305msgid "Enter shell command(s):" 
  314 msgstr " Zadajte návestie pre príkaz: " 
   306msgstr "Zadajte príkaz shellu:" 
  315307 
  316 #, fuzzy 
  317308msgid "External command" 
  318 msgstr "Další príkaz" 
   309msgstr "Externý príkaz" 
  319310 
  320 #, fuzzy 
  321311msgid "Cannot execute command" 
  322 msgstr " Chyba počas pokusu vykonať príkaz pre triedenie " 
   312msgstr "Nie je možné vykonať príkaz" 
  323313 
  324314msgid "Error creating script:" 
  325 msgstr "Chyba pri vytvárení skriptu:" 
   315msgstr "Chyba pri vytváraní skriptu:" 
  326316 
  327317msgid "Error reading script:" 
  328318msgstr "Chyba pri čítaní skriptu:" 
  329319 
  330320msgid "Error closing script:" 
  331 msgstr "Chyba pri zatvárení skriptu:" 
   321msgstr "Chyba pri zatváraní skriptu:" 
  332322 
  333323msgid "Script created:" 
  334324msgstr "Vytvorený skript:" 
  335325 
  336326msgid "Process block" 
  337 msgstr "Spracovávam blok " 
   327msgstr "Spracov blok " 
  338328 
  339329msgid " Mail " 
  340330msgstr " Pošta " 
  msgid " Insert Literal " 
  355345msgstr " Vložiť znak " 
  356346 
  357347msgid " Press any key: " 
  358 msgstr " Stlačte nejakú klávesu: " 
   348msgstr " Stlačte ľubovoľný kláves: " 
  359349 
  360350msgid " Execute Macro " 
  361351msgstr " Spustiť makro " 
  msgid "" 
  372362"User: %s\n" 
  373363"Process ID: %d" 
  374364msgstr "" 
   365"Na súbore \"%s\" už prebiehajú úpravy\n" 
   366"Používateľ: %s\n" 
   367"ID procesu: %d" 
  375368 
  376369msgid "File locked" 
  377 msgstr "" 
   370msgstr "Súbor zamknutý" 
  378371 
  379372msgid "&Grab lock" 
  380 msgstr "" 
   373msgstr "&Získať zámok" 
  381374 
  382375msgid "&Ignore lock" 
  383 msgstr "" 
   376msgstr "&Ignorovať zámok" 
  384377 
  385378msgid " About " 
  386379msgstr " O aplikácii " 
  msgstr "" 
  399392"\n" 
  400393" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n" 
  401394"\n" 
  402 "  Používateľský prístupný textový editor napísaný\n" 
   395"  Používateľsky prívetivý textový editor napísaný\n" 
  403396"           pre Midnight Commander.\n" 
  404397 
  405398msgid "&Open file..." 
  msgid "Sor&t... M-t" 
  508501msgstr "&Usporiadať...               M-t" 
  509502 
  510503msgid "Paste o&utput of...      M-u" 
  511 msgstr "" 
   504msgstr "Vložiť výst&up...      M-u" 
  512505 
  513506msgid "E&xternal Formatter      F19" 
  514 msgstr "Externý &Formáto       F19" 
   507msgstr "Externý &Formátovač       F19" 
  515508 
  516509msgid "&Mail...                    " 
  517510msgstr "&Pošta...                    " 
  msgid "&Execute macro... C-x e, KEY" 
  520513msgstr "&Vykonať makro... C-x e, KEY" 
  521514 
  522515msgid "'ispell' s&pell check    M-$" 
  523 msgstr "'isp&ell' jazyková kontrola M-$" 
   516msgstr "kontrola pravopisu 'isp&ell' M-$" 
  524517 
  525518msgid "&General...  " 
  526 msgstr "&Všeobecne...  " 
   519msgstr "&Všeobecné...  " 
  527520 
  528521msgid "&Save mode..." 
  529 msgstr "&Ukladací mód..." 
   522msgstr "Režim &Ukladania..." 
  530523 
  531 #, fuzzy 
  532524msgid "Learn &Keys..." 
  533 msgstr "uč&Enie kláves..." 
   525msgstr "Uč&Enie kláves..." 
  534526 
  535 #, fuzzy 
  536527msgid "Syntax &Highlighting..." 
  537 msgstr "zvýraznenie s&Yntaxe" 
   528msgstr "Zvýraznenie s&Yntaxe..." 
  538529 
  539 #, fuzzy 
  540530msgid "Save setu&p..." 
  541 msgstr "&Uložiť nastavenie" 
   531msgstr "&Uložiť nastavenie..." 
  542532 
  543533msgid " File " 
  544534msgstr " Súbor " 
  msgstr "Intuitívne" 
  561551msgid "Emacs" 
  562552msgstr "Emacs" 
  563553 
  564 #, fuzzy 
  565554msgid "User-defined" 
  566 msgstr "d&Efinovaný používateľom:" 
   555msgstr "d&Efinovaný používateľom" 
  567556 
  568557msgid "None" 
  569558msgstr "Žiaden" 
  msgid "Dynamic paragraphing" 
  572561msgstr "Dynamické rob. odstavcov" 
  573562 
  574563msgid "Type writer wrap" 
  575 msgstr "Napíšte autora zarovnania" 
   564msgstr "Zalamovanie písacieho stroja" 
  576565 
  577566msgid "Word wrap line length: " 
  578 msgstr "Zarov. textu podľa dĺžky riadku: " 
   567msgstr "Zalamovanie od dĺžky riadka: " 
  579568 
  580569msgid "Tab spacing: " 
  581 msgstr "Tabelovať vzdialenosť: " 
   570msgstr "Rozostupy tabulátora: " 
  582571 
  583572msgid "Synta&x highlighting" 
  584573msgstr "zvýraznenie s&Yntaxe" 
  msgid "&Fake half tabs" 
  602591msgstr "&Spraviť polovičný tabulátor" 
  603592 
  604593msgid "Wrap mode" 
  605 msgstr "Zarovnávací mód" 
   594msgstr "Zalamovanie riadkov" 
  606595 
  607596msgid "Key emulation" 
  608597msgstr "Emulácia kľúča" 
  msgid "" 
  642631" Cannot open file %s \n" 
  643632" %s " 
  644633msgstr "" 
  645 " Nemôžem otvoriť súbor %s \n" 
   634" Nemôžno otvoriť súbor %s \n" 
  646635" %s " 
  647636 
  648637#, c-format 
  msgstr " Chyba v súbore %s na riadku %d " 
  651640 
  652641#, c-format 
  653642msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>" 
  654 msgstr "" 
   643msgstr "bind: Nesprávne číslo argumentu, bind <kláv.> <príkaz>" 
  655644 
  656645#, c-format 
  657646msgid "bind: Bad key value `%s'" 
  658 msgstr "" 
   647msgstr "bind: Zlá hodnota klávesu `%s'" 
  659648 
  660649#, c-format 
  661650msgid "bind: Ehh...no key?" 
  662 msgstr "" 
   651msgstr "bind: Hmm... žiaden kláves?" 
  663652 
  664653#, c-format 
  665654msgid "bind: Unknown key: `%s'" 
  666 msgstr "" 
   655msgstr "bind: neznámy kláves: `%s'" 
  667656 
  668 #, fuzzy, c-format 
   657#, c-format 
  669658msgid "bind: Unknown command: `%s'" 
  670 msgstr " Príkaz zmeny vlastníka " 
   659msgstr "bind: neznámy príkaz: `%s'" 
  671660 
  672661#, c-format 
  673662msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>" 
  674 msgstr "" 
   663msgstr "%s: Syntax: %s <n> <príkaz> <menovka>" 
  675664 
  676 #, fuzzy, c-format 
   665#, c-format 
  677666msgid "%s: Unknown command: `%s'" 
  678 msgstr " Príkaz zmeny vlastníka " 
   667msgstr "%s: Neznámy príkaz: `%s'" 
  679668 
  680669#, c-format 
  681670msgid "%s: fn should be 1-10" 
  682 msgstr "" 
   671msgstr "%s: fn by malo byť 1-10" 
  683672 
  684673#, c-format 
  685674msgid "%s: fopen(): %s" 
  686 msgstr "" 
   675msgstr "%s: fopen(): %s" 
  687676 
  688 #, fuzzy, c-format 
   677#, c-format 
  689678msgid "%s:%d: unknown command `%s'" 
  690 msgstr " Príkaz zmeny vlastníka " 
   679msgstr "%s:%d: neznámy príkaz `%s'" 
  691680 
  692681#, c-format 
  693682msgid "%s:%d: %s" 
  694 msgstr "" 
   683msgstr "%s:%d: %s" 
  695684 
  696 #, fuzzy, c-format 
   685#, c-format 
  697686msgid "%s not found!" 
  698 msgstr "Upozornenie: súbor %s nenájdený\n" 
   687msgstr "%s nenájdené!" 
  699688 
  700689msgid "&Set" 
  701690msgstr "&Nastaviť" 
  msgid "group" 
  713702msgstr "skupina" 
  714703 
  715704msgid "other" 
  716 msgstr "iný" 
   705msgstr "ostatní" 
  717706 
  718707msgid "On" 
  719708msgstr "na" 
  msgid "Flag" 
  722711msgstr "Označ" 
  723712 
  724713msgid "Mode" 
  725 msgstr "Mód" 
   714msgstr "Režim" 
  726715 
  727716#, c-format 
  728717msgid "%6d of %d" 
  729 msgstr "%6d of %d" 
   718msgstr "%6d z %d" 
  730719 
  731720msgid " Chown advanced command " 
  732721msgstr " Rozšírená zmena vlastníka " 
  msgid "" 
  736725" Cannot chmod \"%s\" \n" 
  737726" %s " 
  738727msgstr "" 
  739 " Nemohol som zmeniť práva \"%s\" \n" 
   728" Nepodarilo sa zmeniť práva \"%s\" \n" 
  740729" %s " 
  741730 
  742731#, c-format 
  msgid "" 
  744733" Cannot chown \"%s\" \n" 
  745734" %s " 
  746735msgstr "" 
  747 " Nemohol som zmeniť vlastníka \"%s\" \n" 
   736" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka \"%s\" \n" 
  748737" %s " 
  749738 
  750739msgid " Background process error " 
  msgid "&User defined:" 
  779768msgstr "d&Efinovaný používateľom:" 
  780769 
  781770msgid "Listing mode" 
  782 msgstr "Módy výpisu" 
   771msgstr "Režim výpisu" 
  783772 
  784773msgid "user &Mini status" 
  785774msgstr "používateľský &Mini stav" 
  msgid "Sort order" 
  794783msgstr "Poradie triedenia" 
  795784 
  796785msgid "Executable first" 
  797 msgstr "" 
   786msgstr "Najprv spustiteľné" 
  798787 
  799 #, fuzzy 
  800788msgid " confirm di&Rectory hotlist delete " 
  801 msgstr "&Adresárový hotlist      C-\\" 
   789msgstr " potvrdiť zmazanie hotlistu ad&Resára " 
  802790 
  803791msgid " confirm &Exit " 
  804792msgstr " potvrdiť &Koniec " 
  msgstr "Vstupná/Zobrazovacia znaková sada:" 
  839827msgid "&Select" 
  840828msgstr "&Vybrať" 
  841829 
  842 #, fuzzy 
  843830msgid "Use passive mode over pro&xy" 
  844 msgstr "Použiť &pasívny režim" 
   831msgstr "Použiť pasívny režim pri pro&xy" 
  845832 
  846833msgid "Use &passive mode" 
  847834msgstr "Použiť &pasívny režim" 
  msgstr "Upozornenie: súbor %s nenájdený\n" 
  919906 
  920907#, c-format 
  921908msgid "Cannot translate from %s to %s" 
  922 msgstr "Nemôžem preložiť z %s do %s" 
   909msgstr "Nepodarilo sa preložiť z %s do %s" 
  923910 
  924911msgid "execute/search by others" 
  925912msgstr "vykonávaný/hľadaný ostat." 
  msgstr " Upraviť symb. odkaz " 
  11471134 
  11481135#, c-format 
  11491136msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s " 
  1150 msgstr " upraviť symb.odkaz, nemôžem odstrániť %s: %s " 
   1137msgstr " upraviť symb.odkaz, nepodarilo sa odstrániť %s: %s " 
  11511138 
  11521139#, c-format 
  11531140msgid " edit symlink: %s " 
  msgstr "" 
  11891176msgid " Setup " 
  11901177msgstr " Nastavenie " 
  11911178 
  1192 #, fuzzy, c-format 
   1179#, c-format 
  11931180msgid " Setup saved to ~/%s" 
  1194 msgstr " Nastavenie bolo uložené do ~/" 
   1181msgstr " Nastavenie bolo uložené do ~/%s" 
  11951182 
  11961183#, c-format 
  11971184msgid "" 
  11981185" Cannot chdir to \"%s\" \n" 
  11991186" %s " 
  12001187msgstr "" 
  1201 " Nemôžem zmeniť adresár na \"%s\" \n" 
   1188" Nepodarilo sa zmeniť adresár na \"%s\" \n" 
  12021189" %s " 
  12031190 
  12041191msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems" 
  msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah adresára" 
  12361223 
  12371224#, c-format 
  12381225msgid "Press any key to continue..." 
  1239 msgstr "Stlačte nejakú klávesu pre pokračovanie..." 
   1226msgstr "Pokračujte stlačením ľubovoľného klávesu..." 
  12401227 
  12411228#, c-format 
  12421229msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander" 
  msgstr "Napíšte `exit' ak sa chcete vrátiť do Midnight Commandera" 
  12441231 
  12451232#, c-format 
  12461233msgid " Cannot fetch a local copy of %s " 
  1247 msgstr " Nemôžem získať miestnu kópiu %s " 
   1234msgstr " Nepodarilo sa získať miestnu kópiu %s " 
  12481235 
  12491236#, c-format 
  12501237msgid "" 
  msgstr "" 
  12571244msgid " Parameter " 
  12581245msgstr " Parameter " 
  12591246 
  1260 #, fuzzy, c-format 
   1247#, c-format 
  12611248msgid " %s%s file error" 
  1262 msgstr " chyba v súbore " 
   1249msgstr " %s%s chyba v súbore" 
  12631250 
  1264 #, fuzzy, c-format 
  1265 msgid "" 
  1266 "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that " 
  1267 "the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight " 
  1268 "Commander package." 
  1269 msgstr "" 
  1270 "Súbor mc.ext bol zmenený vo verzii 3.0.\n" 
  1271 "Vyzerá to, že inštalácia zlyhala. Prosím, \n" 
  1272 "použite novú kópiu balíka Midnight\n" 
  1273 "Commander." 
   1251#, c-format 
   1252msgid "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight Commander package." 
   1253msgstr "Formát súboru %smc.ext sa vo verzii 3.0 zmenil. Vyzerá to, že inštalácia zlyhala. Prosím, vezmite si novú kópiu z balíka Midnight Commander." 
  12741254 
  1275 #, fuzzy, c-format 
   1255#, c-format 
  12761256msgid " ~/%s file error " 
  1277 msgstr " chyba v súbore " 
   1257msgstr " ~/%s chyba v súbore " 
  12781258 
  12791259#, c-format 
  1280 msgid "" 
  1281 "The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either " 
  1282 "want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write " 
  1283 "it." 
  1284 msgstr "" 
   1260msgid "The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it." 
   1261msgstr "Formát súboru ~/%s sa vo verzii 3.0 zmenil. Buď si ho skopírujte z %smc.ext alebo ho použite ako vzor." 
  12851262 
  12861263msgid " Copy " 
  12871264msgstr " Kopírovať " 
  msgid " Invalid target mask " 
  12961273msgstr " Neplatná maska cieľa " 
  12971274 
  12981275msgid " Cannot make the hardlink " 
  1299 msgstr " Nemohol som vyrobiť hard odkaz " 
   1276msgstr " Nepodarilo sa vytvoriť pevný odkaz " 
  13001277 
  13011278#, c-format 
  13021279msgid "" 
  13031280" Cannot read source link \"%s\" \n" 
  13041281" %s " 
  13051282msgstr "" 
  1306 " Nemôžem prečítať zdrojový odkaz \"%s\" \n" 
   1283" Nepodarilo sa prečítať zdrojový odkaz \"%s\" \n" 
  13071284" %s " 
  13081285 
  13091286msgid "" 
  msgid "" 
  13111288"\n" 
  13121289" Option Stable Symlinks will be disabled " 
  13131290msgstr "" 
  1314 " Nemôžem vyrobiť pevný symb. odkaz naprieč nelokálnymi súb. systémami: \n" 
   1291" Nepodarilo sa vyrobiť pevný symb. odkaz naprieč nelokálnymi súb. systémami: \n" 
  13151292"\n" 
  13161293" Voľba stáleho Symbolického odkazu bude vypnutá " 
  13171294 
  msgid "" 
  13201297" Cannot create target symlink \"%s\" \n" 
  13211298" %s " 
  13221299msgstr "" 
  1323 " Nemôžem vytvoriť cieľový symbolický odkaz \"%s\" \n" 
   1300" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový symbolický odkaz \"%s\" \n" 
  13241301" %s " 
  13251302 
  13261303#, c-format 
  msgid "" 
  13281305" Cannot overwrite directory \"%s\" \n" 
  13291306" %s " 
  13301307msgstr "" 
  1331 " Nemôžem prepísať adresár \"%s\" \n" 
   1308" Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" \n" 
  13321309" %s " 
  13331310 
  13341311#, c-format 
  msgid "" 
  13361313" Cannot stat source file \"%s\" \n" 
  13371314" %s " 
  13381315msgstr "" 
  1339 " Nemôžem určiť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1316" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  13401317" %s " 
  13411318 
  13421319#, c-format 
  msgid "" 
  13481325" Cannot create special file \"%s\" \n" 
  13491326" %s " 
  13501327msgstr "" 
  1351 " Nemôžem vytvoriť špeciálny súbor \"%s\" \n" 
   1328" Nepodarilo sa vytvoriť špeciálny súbor \"%s\" \n" 
  13521329" %s " 
  13531330 
  13541331#, c-format 
  msgid "" 
  13561333" Cannot chown target file \"%s\" \n" 
  13571334" %s " 
  13581335msgstr "" 
  1359 " Nemôžem zmeniť vlastníka cieľového súboru \"%s\" \n" 
   1336" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového súboru \"%s\" \n" 
  13601337" %s " 
  13611338 
  13621339#, c-format 
  msgid "" 
  13641341" Cannot chmod target file \"%s\" \n" 
  13651342" %s " 
  13661343msgstr "" 
  1367 " Nemôžem zmeniť práva pre cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1344" Nepodarilo sa zmeniť práva cieľového súboru \"%s\" \n" 
  13681345" %s " 
  13691346 
  13701347#, c-format 
  msgid "" 
  13721349" Cannot open source file \"%s\" \n" 
  13731350" %s " 
  13741351msgstr "" 
  1375 " Nemôžem otvoriť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1352" Nepodarilo sa otvoriť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  13761353" %s " 
  13771354 
  13781355msgid " Reget failed, about to overwrite file " 
  1379 msgstr " Reget zlyhal pri prepísavaní súboru " 
   1356msgstr " Reget zlyhal, chystá sa prepísanie súboru" 
  13801357 
  13811358#, c-format 
  13821359msgid "" 
  13831360" Cannot fstat source file \"%s\" \n" 
  13841361" %s " 
  13851362msgstr "" 
  1386 " Nemôžem vykonať fstat na zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1363" Nepodarilo sa vykonať fstat zdrojového súboru \"%s\" \n" 
  13871364" %s " 
  13881365 
  13891366#, c-format 
  msgid "" 
  13911368" Cannot create target file \"%s\" \n" 
  13921369" %s " 
  13931370msgstr "" 
  1394 " Nemôžem vytvoriť cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1371" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový súbor \"%s\" \n" 
  13951372" %s " 
  13961373 
  13971374#, c-format 
  msgid "" 
  13991376" Cannot fstat target file \"%s\" \n" 
  14001377" %s " 
  14011378msgstr "" 
  1402 " Nemôžem vykonať fstat na cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1379" Nepodarilo sa vykonať fstat cieľového súboru \"%s\" \n" 
  14031380" %s " 
  14041381 
  14051382#, c-format 
  msgid "" 
  14071384" Cannot read source file \"%s\" \n" 
  14081385" %s " 
  14091386msgstr "" 
  1410 " Nemôžem prečítať zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1387" Nepodarilo sa prečítať zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  14111388" %s " 
  14121389 
  14131390#, c-format 
  msgid "" 
  14151392" Cannot write target file \"%s\" \n" 
  14161393" %s " 
  14171394msgstr "" 
  1418 " Nemôžem zapísať do cieľového súbor \"%s\" \n" 
   1395" Nepodarilo sa zapísať do cieľového súboru \"%s\" \n" 
  14191396" %s " 
  14201397 
  14211398msgid "(stalled)" 
  msgid "" 
  14261403" Cannot close source file \"%s\" \n" 
  14271404" %s " 
  14281405msgstr "" 
  1429 " Nemôžem zavrieť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1406" Nepodarilo sa zavrieť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  14301407" %s " 
  14311408 
  14321409#, c-format 
  msgid "" 
  14341411" Cannot close target file \"%s\" \n" 
  14351412" %s " 
  14361413msgstr "" 
  1437 " Nemôžem zavrieť cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1414" Nepodarilo sa zavrieť cieľový súbor \"%s\" \n" 
  14381415" %s " 
  14391416 
  14401417msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?" 
  1441 msgstr "Bol vyvolaný neúplný súbor.Ponechať si ho?" 
   1418msgstr "Bol získaný neúplný súbor. Ponechať ho?" 
  14421419 
  14431420msgid "&Delete" 
  14441421msgstr "&Zmazať" 
  msgid "" 
  14511428" Cannot stat source directory \"%s\" \n" 
  14521429" %s " 
  14531430msgstr "" 
  1454 " Nemôžem určiť zdrojový adresár \"%s\" \n" 
   1431" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojového adresára \"%s\" \n" 
  14551432" %s " 
  14561433 
  14571434#, c-format 
  msgid "" 
  14671444" Cannot copy cyclic symbolic link \n" 
  14681445" `%s' " 
  14691446msgstr "" 
  1470 " Nemôžem kopírovať cyklický symbolický odkaz \n" 
   1447" Nepodarilo sa kopírovať cyklický symbolický odkaz \n" 
  14711448" `%s' " 
  14721449 
  14731450#, c-format 
  msgid "" 
  14831460" Cannot create target directory \"%s\" \n" 
  14841461" %s " 
  14851462msgstr "" 
  1486 " Nemôžem vytvoriť cieľový adresár \"%s\" \n" 
   1463" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový adresár \"%s\" \n" 
  14871464" %s " 
  14881465 
  14891466#, c-format 
  msgid "" 
  14911468" Cannot chown target directory \"%s\" \n" 
  14921469" %s " 
  14931470msgstr "" 
  1494 " Nemôžem zmeniť vlastníka cieľového adresára \"%s\" \n" 
   1471" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového adresára \"%s\" \n" 
  14951472" %s " 
  14961473 
  14971474#, c-format 
  msgid "" 
  14991476" Cannot stat file \"%s\" \n" 
  15001477" %s " 
  15011478msgstr "" 
  1502 " Nemôžem určiť súbor \"%s\" \n" 
   1479" Nepodarilo sa zistiť stav súboru \"%s\" \n" 
  15031480" %s " 
  15041481 
  15051482#, c-format 
  15061483msgid " Cannot overwrite directory `%s' " 
  1507 msgstr " Nemôžem prepísať adresár `%s' " 
   1484msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár `%s' " 
  15081485 
  15091486#, c-format 
  15101487msgid "" 
  15111488" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n" 
  15121489" %s " 
  15131490msgstr "" 
  1514 " Nemôžem presunúť súbor \"%s\" do \"%s\" \n" 
   1491" Nepodarilo sa presunúť súbor \"%s\" do \"%s\" \n" 
  15151492" %s " 
  15161493 
  15171494#, c-format 
  msgid "" 
  15191496" Cannot remove file \"%s\" \n" 
  15201497" %s " 
  15211498msgstr "" 
  1522 " Nemôžem odstrániť súbor \"%s\" \n" 
   1499" Nepodarilo sa odstrániť súbor \"%s\" \n" 
  15231500" %s " 
  15241501 
  15251502#, c-format 
  msgstr " `%s' a `%s' sú ten istý adresár " 
  15281505 
  15291506#, c-format 
  15301507msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s " 
  1531 msgstr " Nemôžem prepísať adresár \"%s\" %s " 
   1508msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" %s " 
  15321509 
  15331510#, c-format 
  15341511msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s " 
  1535 msgstr " Nemôžem prepísať súbor \"%s\" %s " 
   1512msgstr " Nepodarilo sa prepísať súbor \"%s\" %s " 
  15361513 
  15371514#, c-format 
  15381515msgid "" 
  15391516" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n" 
  15401517" %s " 
  15411518msgstr "" 
  1542 " Nemôžem presunúť adresár \"%s\" do \"%s\" \n" 
   1519" Nepodarilo sa presunúť adresár \"%s\" do \"%s\" \n" 
  15431520" %s " 
  15441521 
  15451522#, c-format 
  msgid "" 
  15471524" Cannot delete file \"%s\" \n" 
  15481525" %s " 
  15491526msgstr "" 
  1550 " Nemôžem zmazať súbor \"%s\" \n" 
   1527" Nepodarilo sa zmazať súbor \"%s\" \n" 
  15511528" %s " 
  15521529 
  15531530#, c-format 
  msgid "" 
  15551532" Cannot remove directory \"%s\" \n" 
  15561533" %s " 
  15571534msgstr "" 
  1558 " Nemôžem odstrániť adresár \"%s\" \n" 
   1535" Nepodarilo sa odstrániť adresár \"%s\" \n" 
  15591536" %s " 
  15601537 
  15611538msgid "1Copy" 
  msgid " to:" 
  15971574msgstr " na:" 
  15981575 
  15991576msgid " Cannot operate on \"..\"! " 
  1600 msgstr " Nemôžem pracovať na \"..\"! " 
   1577msgstr " Nie je možné pracovať na \"..\"! " 
  16011578 
  16021579msgid " Sorry, I could not put the job in background " 
  1603 msgstr " Ľutujem, ale nemohol som uložiť úlohu do pozadia " 
   1580msgstr " Bohužiaľ, nebolo možné presunúť úlohu do pozadia " 
  16041581 
  16051582msgid "&Retry" 
  16061583msgstr "&Zopakovať" 
  msgid "Count" 
  16551632msgstr "Počet" 
  16561633 
  16571634msgid "Bytes" 
  1658 msgstr "Bytov" 
   1635msgstr "Bajtov" 
  16591636 
  16601637msgid "Source" 
  16611638msgstr "Zdroj" 
  msgstr "&Pridať" 
  16881665msgid "Overwrite this target?" 
  16891666msgstr "Prepísať tento cieľ?" 
  16901667 
  1691 #, fuzzy, c-format 
   1668#, c-format 
  16921669msgid "Target date: %s, size %llu" 
  16931670msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %llu" 
  16941671 
  1695 #, fuzzy, c-format 
   1672#, c-format 
  16961673msgid "Source date: %s, size %llu" 
  16971674msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %llu" 
  16981675 
  1699 #, fuzzy, c-format 
   1676#, c-format 
  17001677msgid "Target date: %s, size %u" 
  17011678msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %u" 
  17021679 
  1703 #, fuzzy, c-format 
   1680#, c-format 
  17041681msgid "Source date: %s, size %u" 
  17051682msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %u" 
  17061683 
  msgid "&Edit - F4" 
  17641741msgstr "&Editácia - F4" 
  17651742 
  17661743msgid "&Find recursively" 
  1767 msgstr "" 
   1744msgstr "&Hľadať rekurzívne" 
  17681745 
  17691746msgid "S&kip hidden" 
  1770 msgstr "" 
   1747msgstr "Pres&kočiť skryté" 
  17711748 
  17721749msgid "Start at:" 
  17731750msgstr "Začať na:" 
  msgstr " Vnútorná chyba: Dvojité spustenie pripojenej oblasti " 
  18061783 
  18071784#, c-format 
  18081785msgid " Cannot find node %s in help file " 
  1809 msgstr " Nemôžem nájsť uzol %s v súbore pomocníka " 
   1786msgstr " Nepodarilo sa nájsť uzol %s v súbore pomocníka " 
  18101787 
  18111788msgid "Index" 
  18121789msgstr "Index" 
  msgstr "&Hore" 
  18381815msgid "&Add current" 
  18391816msgstr "&Pridať aktuálny" 
  18401817 
  1841 #, fuzzy 
  18421818msgid "&Refresh" 
  1843 msgstr "o&Brátený" 
   1819msgstr "&Obnoviť" 
  18441820 
  18451821msgid "Fr&ee VFSs now" 
  18461822msgstr "&Uvoľniť VFS teraz" 
  msgid " New hotlist group " 
  18801856msgstr " Nová hotlist skupina " 
  18811857 
  18821858msgid "Name of new group" 
  1883 msgstr "Meno novej skupiny" 
   1859msgstr "Názov novej skupiny" 
  18841860 
  18851861#, c-format 
  18861862msgid "Label for \"%s\":" 
  msgid "" 
  18961872"\n" 
  18971873" Are you sure you want to remove this entry?" 
  18981874msgstr "" 
   1875"\n" 
   1876" Ste si istý, že chcete odstrániť túto položku?" 
  18991877 
  19001878msgid "" 
  19011879"\n" 
  msgstr " Skupina vrchného stupňa " 
  19121890msgid " Hotlist Load " 
  19131891msgstr " Nahrať Hotlistu " 
  19141892 
  1915 #, fuzzy, c-format 
  1916 msgid "" 
  1917 "MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted" 
  1918 msgstr " súbor, váš starý hotlist vstupov nebol zmazaný" 
   1893#, c-format 
   1894msgid "MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted" 
   1895msgstr "MC nedokázal zapísať súbor ~/%s, vaše staré položky hotlistu neboli zmazané" 
  19191896 
  19201897#, c-format 
  19211898msgid "Midnight Commander %s" 
  msgid "Modified: %s" 
  19631940msgstr "Zmenený:  %s" 
  19641941 
  19651942#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page 
  1966 #, fuzzy, c-format 
   1943#, c-format 
  19671944msgid "Status:    %s" 
  1968 msgstr "Vytvorený:   %s" 
   1945msgstr "Stav:      %s" 
  19691946 
  19701947#, c-format 
  19711948msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu" 
  1972 msgstr "" 
   1949msgstr "Typ zariad.: major %lu, minor %lu" 
  19731950 
  19741951#, c-format 
  19751952msgid "Size:      %s" 
  19761953msgstr "Veľkosť:     %s" 
  19771954 
  1978 #, fuzzy, c-format 
   1955#, c-format 
  19791956msgid " (%ld block)" 
  19801957msgid_plural " (%ld blocks)" 
  1981 msgstr[0] " (%ld blok)" 
  1982 msgstr[1] " (%ld blok)" 
   1958msgstr[0] " (%ld block)" 
   1959msgstr[1] " (%ld blocks)" 
   1960msgstr[2] " (%ld blokov)" 
  19831961 
  19841962#, c-format 
  19851963msgid "Owner:     %s/%s" 
  msgstr "Odkazy: %d" 
  19911969 
  19921970#, c-format 
  19931971msgid "Mode:      %s (%04o)" 
  1994 msgstr "Mód:      %s (%04o)" 
   1972msgstr "Režim:    %s (%04o)" 
  19951973 
  19961974#, c-format 
  19971975msgid "Location:  %Xh:%Xh" 
  msgid "&Horizontal" 
  20071985msgstr "&Horizontálne" 
  20081986 
  20091987msgid "show free sp&Ace" 
  2010 msgstr "" 
   1988msgstr "zobr&Aziť voľné miesto" 
  20111989 
  20121990msgid "&Xterm window title" 
  20131991msgstr "Titulok okna &Xterm" 
  msgstr "" 
  20782056"a taktiež počkajte." 
  20792057 
  20802058msgid " Cannot accept this key " 
  2081 msgstr " Nemôžem akceptovať túto klávesu " 
   2059msgstr " Nepodarilo sa akceptovať tento kláves " 
  20822060 
  20832061#, c-format 
  20842062msgid " You have entered \"%s\"" 
  msgid "which keys are not marked with OK. Press space on the missing" 
  21122090msgstr "nie sú označené s Áno. Stlačte medzeru pre vynechanie klávesy," 
  21132091 
  21142092msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab." 
  2115 msgstr "alebo kliknite myškou pre jeho definovanie. Pohybujte sa s Tab." 
   2093msgstr "alebo kliknite myšou pre jeho definovanie. Pohybujte sa pomocou Tab." 
  21162094 
  21172095msgid "" 
  21182096" The Commander can't change to the directory that \n" 
  msgid "" 
  21222100msgstr "" 
  21232101" Commander nemôže modifikovať tento adresár, \n" 
  21242102" kedže subshell tvrdí, že ste v ňom.  Možno ste \n" 
  2125 " zmazali váš pracovný adresár alebo ste zadali vaše \n" 
  2126 " špeciálne práva pre prístup s príkazom \"su\"? " 
   2103" zmazali svoj pracovný adresár alebo ste si udelili \n" 
   2104" špeciálne prístupové práva príkazom \"su\"? " 
  21272105 
  21282106msgid " The Midnight Commander " 
  21292107msgstr " Midnight Commander " 
  msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? " 
  21322110msgstr " Naozaj chcete ukončiť Midnight Commander? " 
  21332111 
  21342112msgid "&Listing mode..." 
  2135 msgstr "&Forma výpisu..." 
   2113msgstr "&Režim výpisu..." 
  21362114 
  21372115msgid "&Quick view     C-x q" 
  2138 msgstr "&Rýchly pohľad  C-x q" 
   2116msgstr "&Rýchle zobrazenie  C-x q" 
  21392117 
  21402118msgid "&Info           C-x i" 
  21412119msgstr "&Informácie     C-x i" 
  21422120 
  21432121msgid "&Sort order..." 
  2144 msgstr "&Usporiadať poradie..." 
   2122msgstr "&Poradie výpisu..." 
  21452123 
  21462124msgid "&Filter..." 
  21472125msgstr "fi&Lter..." 
  msgid "" 
  23252303msgstr "" 
  23262304" Použitie nastavenia rýchleho načítania nemusí presne   \n" 
  23272305" odrážať obsah adresára. V týchto prípadoch budete      \n" 
  2328 " musieť znovu načítať adresár manuálne. Pre podrobnosti \n" 
  2329 " si pozrite manuálovú stránku.                          " 
   2306" musieť znovu načítať adresár manuálne. Podrobnosti \n" 
   2307" nájdete v manuálovej stránke.                          " 
  23302308 
  23312309msgid "Menu" 
  23322310msgstr "Menu" 
  msgid "+number" 
  23452323msgstr "+číslo" 
  23462324 
  23472325msgid "Set initial line number for the internal editor" 
  2348 msgstr "Nastaviť počiatočné číslo riadku pre interný editor" 
   2326msgstr "Nastaviť počiatočné číslo riadka pre interný editor" 
  23492327 
  23502328msgid "" 
  23512329"\n" 
  msgstr "" 
  23562334"Správy o chybách posielajte (vrátane výpisu `mc -V')\n" 
  23572335"na adresu mc-devel@gnome.org\n" 
  23582336 
  2359 #, fuzzy 
  23602337msgid "" 
  23612338"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n" 
  23622339"\n" 
  msgid "" 
  23702347"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n" 
  23712348"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked\n" 
  23722349"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n" 
  2373 "   File types:   directory, executable, link, stalelink, device, special, " 
  2374 "core\n" 
   2350"   File types:   directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n" 
  23752351"\n" 
  23762352"Colors:\n" 
  23772353"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n" 
  msgstr "" 
  23832359"\n" 
  23842360"{FORE} a {BACK} je možné vynechať a bude použitá štandardná hodnota\n" 
  23852361"\n" 
  2386 "Kľúče:\n" 
  2387 "   Globálne:          errors, reverse, gauge, input\n" 
   2362"Kľúčové slová:\n" 
   2363"   Globálne:          errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n" 
  23882364"   Zobrazenie súboru: normal, selected, marked, markselect\n" 
  2389 "   Dialógy:           dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus\n" 
   2365"   Dialógy:           dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,\n" 
   2366"                 errdhotnormal, errdhotfocus\n" 
  23902367"   Menu:              menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n" 
  2391 "   Pomocník:          helpnormal, helpitalic, helplink, helpslink\n" 
  2392 "   Typy súborov:      directory, executable, link, stalelink, device, " 
  2393 "special, core\n" 
   2368"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked\n" 
   2369"   Pomocník:          helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n" 
   2370"   Typy súborov:      directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n" 
  23942371"\n" 
  23952372"Farby:\n" 
  23962373"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n" 
  23972374"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n" 
  2398 "   brightcyan, lightgray and white\n" 
   2375"   brightcyan, lightgray a white\n" 
  23992376"\n" 
  24002377 
  24012378msgid "Displays this help message" 
  2402 msgstr "Zobraz tento pomocný odkaz" 
   2379msgstr "Zobrazí tento pomocný odkaz" 
  24032380 
  24042381msgid "Displays the current version" 
  2405 msgstr "Ukázať aktuálnu verziu" 
   2382msgstr "Zobrazí aktuálnu verziu" 
  24062383 
  24072384msgid "Forces xterm features" 
  2408 msgstr "Vnucuje xterm funkcie" 
   2385msgstr "Vynúti funkcie xterm" 
  24092386 
  24102387msgid "Disable mouse support in text version" 
  2411 msgstr "Vypínam podporu pre myš v textovej verzii" 
   2388msgstr "Vypína podporu myši v textovej verzii" 
  24122389 
  24132390msgid "Tries to use termcap instead of terminfo" 
  2414 msgstr "Skúšam použiť termcap namiesto terminfo" 
   2391msgstr "Pokúsi sa použiť termcap namiesto terminfo" 
  24152392 
  24162393msgid "Resets soft keys on HP terminals" 
  2417 msgstr "Klávesy pre mäkký reset na HP termináloch" 
   2394msgstr "Resetuje mäkké klávesy na termináloch HP" 
  24182395 
  24192396msgid "To run on slow terminals" 
  24202397msgstr "Na spúšťanie na pomalých termináloch" 
  24212398 
  24222399msgid "Use stickchars to draw" 
  2423 msgstr "Použiť čiarovú grafiku pre kreslenie" 
   2400msgstr "Použiť na kreslenie čiarovú grafiku" 
  24242401 
  24252402msgid "Requests to run in black and white" 
  2426 msgstr "Požiadavka na čiernobiele spustenie" 
   2403msgstr "Požiadať o spustenie v čiernobielom režime" 
  24272404 
  24282405msgid "Request to run in color mode" 
  2429 msgstr "Požiadavka pre spustenie vo farebnom móde" 
   2406msgstr "Požiadať o spustenie vo farebnom režime" 
  24302407 
  24312408msgid "Specifies a color configuration" 
  2432 msgstr "Špecifikujte farebnú konfiguráciu" 
   2409msgstr "Určuje farebnú konfiguráciu" 
  24332410 
  24342411msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme" 
  2435 msgstr "Zobraziť pomocnú obrazovku, ako zmeniť farebnú schému" 
   2412msgstr "Zobrazí pomocníka o tom ako zmeniť farebnú schému" 
  24362413 
  24372414msgid "Log ftp dialog to specified file" 
  24382415msgstr "Prihlasovacie ftp okno k určenému súboru" 
  msgid "Enables subshell support (default)" 
  24502427msgstr "Zapnutá podpora pre subshell (štandardne)" 
  24512428 
  24522429msgid "Disables subshell support" 
  2453 msgstr "Vypínam podporu pre subshell" 
   2430msgstr "Vypína podporu pre subshell" 
  24542431 
  24552432msgid "Launches the file viewer on a file" 
  2456 msgstr "Spúšťam prehliadač súborov pre súbor" 
   2433msgstr "Spúšťa prehliadač súborov na súbore" 
  24572434 
  24582435msgid "Edits one file" 
  2459 msgstr "Upravujte jeden súbor" 
   2436msgstr "Upraví jeden súbor" 
  24602437 
  24612438msgid "safe de&Lete" 
  24622439msgstr "bezpečn&É mazanie" 
  msgid "rotatin&G dash" 
  24712448msgstr "To&Čiaca sa palička" 
  24722449 
  24732450msgid "co&Mplete: show all" 
  2474 msgstr "ukončené: uk&Ázať všetko" 
   2451msgstr "ukončené: &Zobraziť všetko" 
  24752452 
  24762453msgid "&Use internal view" 
  2477 msgstr "&Použiť intený prehliadač" 
   2454msgstr "po&Užiť vstavaný prehliadač" 
  24782455 
  24792456msgid "use internal ed&It" 
  2480 msgstr "použiť intený edito&R" 
   2457msgstr "použiť vstavaný ed&Itor" 
  24812458 
  24822459msgid "auto m&Enus" 
  2483 msgstr "Automati&Cké ponuky" 
   2460msgstr "Automatické m&Enu" 
  24842461 
  24852462msgid "&Auto save setup" 
  24862463msgstr "&Autom. ukladanie nastav." 
  msgid "shell &Patterns" 
  24892466msgstr "shel&L vzorov" 
  24902467 
  24912468msgid "Compute &Totals" 
  2492 msgstr "v&Ypočítať súčty" 
   2469msgstr "vypočí&Tať súčty" 
  24932470 
  24942471msgid "&Verbose operation" 
  2495 msgstr "&Mnohoslovná operácia" 
   2472msgstr "&Výrečná prevádzka" 
  24962473 
  24972474msgid "Mkdir autoname" 
  2498 msgstr "" 
   2475msgstr "Mkdir autonázov" 
  24992476 
  25002477msgid "&Fast dir reload" 
  25012478msgstr "rýc&Hle načítanie adresára" 
  msgid " Enter command label: " 
  25522529msgstr " Zadajte návestie pre príkaz: " 
  25532530 
  25542531msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory " 
  2555 msgstr " Nemôžem spustiť externé vytvorenie panelov v nelokálnom adresári " 
   2532msgstr " Nepodarilo sa spustiť externé vytvorenie panelov v nelokálnom adresári " 
  25562533 
  25572534msgid "Find rejects after patching" 
  25582535msgstr "Nájsť súbory po oprave" 
  msgid "Find SUID and SGID programs" 
  25642541msgstr "Nájsť SUID a SGID programy" 
  25652542 
  25662543msgid "Cannot invoke command." 
  2567 msgstr "Nemôžem vyvolať príkaz." 
   2544msgstr "Nepodarilo sa vyvolať príkaz." 
  25682545 
  25692546msgid "Pipe close failed" 
  25702547msgstr "Pipe, neúspešné uzavretie" 
  msgid "Usage:" 
  25922569msgstr "Použitie:" 
  25932570 
  25942571msgid "[dev]" 
  2595 msgstr "" 
   2572msgstr "[dev]" 
  25962573 
  25972574msgid "UP--DIR" 
  25982575msgstr "UP--DIR" 
  msgstr "Skupina" 
  26422619msgid "<readlink failed>" 
  26432620msgstr "<čítanie odkazu zlyhalo>" 
  26442621 
  2645 #, fuzzy, c-format 
   2622#, c-format 
  26462623msgid "%s byte" 
  26472624msgid_plural "%s bytes" 
  2648 msgstr[0] "%s bytov" 
  2649 msgstr[1] "%s bytov" 
   2625msgstr[0] "%s bajt" 
   2626msgstr[1] "%s bajty" 
   2627msgstr[2] "%s bajtov" 
  26502628 
  2651 #, fuzzy, c-format 
   2629#, c-format 
  26522630msgid "%s in %d file" 
  26532631msgid_plural "%s in %d files" 
  2654 msgstr[0] "%s bytov v %d súbore" 
  2655 msgstr[1] "%s bytov v %d súbore" 
   2632msgstr[0] "%s bajt v %d súboroch" 
   2633msgstr[1] "%s bajty v %d súboroch" 
   2634msgstr[2] "%s bajtov v %d súboroch" 
  26562635 
  26572636msgid "Unknown tag on display format: " 
  26582637msgstr "Neznámy tag v zobrazenom formáte: " 
  msgid "" 
  27032682"running on this terminal.\n" 
  27042683"Subshell support will be disabled." 
  27052684msgstr "" 
   2685"GNU Midnight Commander už na tomto\n" 
   2686"termináli beží.\n" 
   2687"Podpora subshell bude vypnutá." 
  27062688 
  27072689#, c-format 
  27082690msgid "Cannot open named pipe %s\n" 
  msgid "" 
  27602742"Cannot open the %s file for writing:\n" 
  27612743"%s\n" 
  27622744msgstr "" 
  2763 "Nemôžem otvoriť súbor %s pre zápis:\n" 
   2745"Nepodarilo sa otvoriť súbor %s pre zápis:\n" 
  27642746"%s\n" 
  27652747 
  27662748#, c-format 
  27672749msgid "Copy \"%s\" directory to:" 
  2768 msgstr "Kopírujem \"%s\" adresár do:" 
   2750msgstr "Kopíruje sa adresár \"%s\" do:" 
  27692751 
  27702752#, c-format 
  27712753msgid "Move \"%s\" directory to:" 
  msgid "" 
  27762758" Cannot stat the destination \n" 
  27772759" %s " 
  27782760msgstr "" 
  2779 " Nemôžem určiť cieľ \n" 
   2761" Nepodarilo sa určiť cieľ \n" 
  27802762" %s " 
  27812763 
  27822764#, c-format 
  msgid "" 
  28032785"Cannot write to the %s file:\n" 
  28042786"%s\n" 
  28052787msgstr "" 
  2806 "Nemôžem zapísať do súboru %s:\n" 
   2788"Nepodarilo sa zapísať do súboru %s:\n" 
  28072789"%s\n" 
  28082790 
  28092791msgid " Format error on file Extensions File " 
  msgid " False: " 
  28302812msgstr " Nepravda: " 
  28312813 
  28322814msgid " Warning -- ignoring file " 
  2833 msgstr " Upozornenie -- ignorujem súbor " 
   2815msgstr " Upozornenie -- ignoruje sa súbor " 
  28342816 
  28352817#, c-format 
  28362818msgid "" 
  28372819"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n" 
  28382820"Using it may compromise your security" 
  28392821msgstr "" 
  2840 "Súbor %s nieje vlast. rootom, vami, alebo nie je voľne zapisovateľný.\n" 
  2841 "Použitie môže kompromitovať vašu bezpečnosť" 
   2822"Súbor %s nevlastní root ani vy alebo nie je zapisovateľný pre ostatných.\n" 
   2823"Ak ho použijete, môže to kompromitovať vašu bezpečnosť" 
  28422824 
  28432825#, c-format 
  28442826msgid " No suitable entries found in %s " 
  2845 msgstr " Nenájdené žiadne odpovedajúce položky v %s " 
   2827msgstr " Nenájdené žiadne zodpovedajúce položky v %s " 
  28462828 
  28472829msgid " User menu " 
  28482830msgstr " Používateľské menu " 
  msgstr "%s nie je adresár\n" 
  28592841 
  28602842#, c-format 
  28612843msgid "Directory %s is not owned by you\n" 
  2862 msgstr "Adresár %s nie je vlastnený vami\n" 
   2844msgstr "Nevlastníte adresár %s\n" 
  28632845 
  28642846#, c-format 
  28652847msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n" 
  2866 msgstr "Nemôžem nastaviť správne prístupové práva pre adresár %s\n" 
   2848msgstr "Nepodarilo sa nastaviť správne prístupové práva pre adresár %s\n" 
  28672849 
  28682850#, c-format 
  28692851msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n" 
  2870 msgstr "Nemôžem vytvoriť dočasný adresár %s: %s\n" 
   2852msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný adresár %s: %s\n" 
  28712853 
  28722854#, c-format 
  28732855msgid "Temporary files will be created in %s\n" 
  msgstr " Zlyhanie pipe " 
  28832865msgid " Dup failed " 
  28842866msgstr " Zlyhanie dup " 
  28852867 
  2886 #, fuzzy 
  28872868msgid " Cannot spawn child process " 
  2888 msgstr " Nemôžem spustiť program potomka procesu " 
   2869msgstr " Nepodarilo sa spustiť proces potomka " 
  28892870 
  28902871msgid "Empty output from child filter" 
  28912872msgstr "Prázdny výstup z filtra potomka" 
  msgid "" 
  28952876" Cannot open \"%s\"\n" 
  28962877" %s " 
  28972878msgstr "" 
  2898 " Nemôžem otvoriť \"%s\"\n" 
   2879" Nepodarilo sa otvoriť \"%s\"\n" 
  28992880" %s " 
  29002881 
  29012882#, c-format 
  msgid "" 
  29032884" Cannot stat \"%s\"\n" 
  29042885" %s " 
  29052886msgstr "" 
  2906 " Nemôžem určiť \"%s\"\n" 
   2887" Nepodrilo sa zistiť stav \"%s\"\n" 
  29072888" %s " 
  29082889 
  29092890msgid " Cannot view: not a regular file " 
  2910 msgstr " Nemôžem nahliadnuť: toto nie je normálny súbor " 
   2891msgstr " Nepodarilo sa zobraziť: toto nie je normálny súbor " 
  29112892 
  29122893#, c-format 
  29132894msgid "File: %s" 
  msgstr "Offset 0x%08lx" 
  29192900 
  29202901#, c-format 
  29212902msgid "Line %lu Col %lu" 
  2922 msgstr "" 
   2903msgstr "Riad. %lu Stĺ. %lu" 
  29232904 
  29242905#, c-format 
  29252906msgid "%s bytes" 
  2926 msgstr "%s bytov" 
   2907msgstr "%s bajtov" 
  29272908 
  2928 #, fuzzy, c-format 
   2909#, c-format 
  29292910msgid ">= %s bytes" 
  2930 msgstr "%s bytov" 
   2911msgstr ">= %s bajtov" 
  29312912 
  29322913#, c-format 
  29332914msgid "" 
  msgid "" 
  29352916" %s \n" 
  29362917" Data may have been written or not. " 
  29372918msgstr "" 
   2919" Chyba pri zatváraní súboru: \n" 
   2920" %s \n" 
   2921" Údaje nemuseli byť zapísané. " 
  29382922 
  2939 #, fuzzy, c-format 
   2923#, c-format 
  29402924msgid "" 
  29412925" Cannot save file: \n" 
  29422926" %s " 
  2943 msgstr " Chyba počas ukladania súboru. " 
   2927msgstr "" 
   2928" Nebolo možné uložiť súbor: \n" 
   2929" %s " 
  29442930 
  29452931msgid "Invalid hex search expression" 
  29462932msgstr "Neplatný hexadecimány vyhľadávací výraz" 
  msgid "" 
  29532939" The current line number is %d.\n" 
  29542940" Enter the new line number:" 
  29552941msgstr "" 
  2956 " Aktuálne číslo riadku je %d.\n" 
  2957 " Zadajte nové číslo riadku:" 
   2942" Aktuálne číslo riadka je %d.\n" 
   2943" Zadajte nové číslo riadka:" 
  29582944 
  29592945#, c-format 
  29602946msgid "" 
  msgstr "" 
  29652951" Zadajte novú adresu:" 
  29662952 
  29672953msgid " Goto Address " 
  2968 msgstr " Choď na Adresu " 
   2954msgstr " Ísť na adresu " 
  29692955 
  2970 #, fuzzy 
  29712956msgid " Invalid address " 
  2972 msgstr " Neplatné heslo " 
   2957msgstr " Neplatná adresa" 
  29732958 
  29742959msgid " Enter regexp:" 
  29752960msgstr " Zadajte regexp:" 
  29762961 
  29772962msgid "ButtonBar|Help" 
  2978 msgstr "" 
   2963msgstr "ButtonBar|Pomoc" 
  29792964 
  29802965msgid "ButtonBar|Quit" 
  2981 msgstr "" 
   2966msgstr "ButtonBar|Ukončiť" 
  29822967 
  29832968msgid "ButtonBar|Ascii" 
  2984 msgstr "" 
   2969msgstr "ButtonBar|Ascii" 
  29852970 
  29862971msgid "ButtonBar|Hex" 
  2987 msgstr "" 
   2972msgstr "ButtonBar|Hex" 
  29882973 
  29892974msgid "ButtonBar|Goto" 
  2990 msgstr "" 
   2975msgstr "ButtonBar|ÍsťNa" 
  29912976 
  29922977msgid "ButtonBar|Line" 
  2993 msgstr "" 
   2978msgstr "ButtonBar|Riadok" 
  29942979 
  29952980msgid "ButtonBar|View" 
  2996 msgstr "" 
   2981msgstr "ButtonBar|Zobraz" 
  29972982 
  29982983msgid "ButtonBar|Edit" 
  2999 msgstr "" 
   2984msgstr "ButtonBar|Upravi" 
  30002985 
  30012986msgid "ButtonBar|Save" 
  3002 msgstr "" 
   2987msgstr "ButtonBar|Uložiť" 
  30032988 
  30042989msgid "ButtonBar|UnWrap" 
  3005 msgstr "" 
   2990msgstr "ButtonBar|Nezal." 
  30062991 
  30072992msgid "ButtonBar|Wrap" 
  3008 msgstr "" 
   2993msgstr "ButtonBar|Zalam" 
  30092994 
  30102995msgid "ButtonBar|RxSrch" 
  3011 msgstr "" 
   2996msgstr "ButtonBar|RegHľ" 
  30122997 
  30132998msgid "ButtonBar|HxSrch" 
  3014 msgstr "" 
   2999msgstr "ButtonBar|HexHľ" 
  30153000 
  30163001msgid "ButtonBar|Search" 
  3017 msgstr "" 
   3002msgstr "ButtonBar|Hľad" 
  30183003 
  30193004msgid "ButtonBar|Raw" 
  3020 msgstr "" 
   3005msgstr "ButtonBar|Nespr" 
  30213006 
  30223007msgid "ButtonBar|Parse" 
  3023 msgstr "" 
   3008msgstr "ButtonBar|Analy" 
  30243009 
  30253010msgid "ButtonBar|Unform" 
  3026 msgstr "" 
   3011msgstr "ButtonBar|Neform" 
  30273012 
  30283013msgid "ButtonBar|Format" 
  3029 msgstr "" 
   3014msgstr "ButtonBar|Formát" 
  30303015 
  30313016msgid " History " 
  30323017msgstr " História " 
  msgid "" 
  32093194"in cpio archive\n" 
  32103195"%s" 
  32113196msgstr "" 
  3212 "Nekonzistentné tvrdé odkazy\n" 
   3197"Nekonzistentné pevné odkazy\n" 
  32133198"%s\n" 
  32143199"v cpio archíve\n" 
  32153200"%s" 
  msgid "Directory cache expired for %s" 
  32313216msgstr "Vyrovnávacia pamäť adresárov vypršala pre %s" 
  32323217 
  32333218msgid "Starting linear transfer..." 
  3234 msgstr "Začínam lineárny prenos..." 
   3219msgstr "Začína sa lineárny prenos..." 
  32353220 
  32363221#, c-format 
  32373222msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)" 
  msgid "" 
  32493234"Cannot open %s archive\n" 
  32503235"%s" 
  32513236msgstr "" 
  3252 "Nemohol som otvoriť %s archív\n" 
   3237"Nebolo možné otvoriť archív %s\n" 
  32533238"%s" 
  32543239 
  32553240msgid "Inconsistent extfs archive" 
  msgstr "Neúplný extfs archív" 
  32573242 
  32583243#, c-format 
  32593244msgid "fish: Disconnecting from %s" 
  3260 msgstr "fish: Odpájam z %s" 
   3245msgstr "fish: Odpája sa z %s" 
  32613246 
  32623247msgid "fish: Waiting for initial line..." 
  32633248msgstr "fish: Čakám na inicilizačný riadok..." 
  msgid " fish: Password required for " 
  32693254msgstr " fish: Vyžaduje heslo " 
  32703255 
  32713256msgid "fish: Sending password..." 
  3272 msgstr "fish: Posielam heslo..." 
   3257msgstr "fish: Posiela sa heslo..." 
  32733258 
  32743259msgid "fish: Sending initial line..." 
  3275 msgstr "fish: Posielam inicializačný riadok..." 
   3260msgstr "fish: Posiela sa inicializačný riadok..." 
  32763261 
  32773262msgid "fish: Handshaking version..." 
  3278 msgstr "fish: Preberám verziu..." 
   3263msgstr "fish: Preberá sa verzia..." 
  32793264 
  32803265msgid "fish: Setting up current directory..." 
  32813266msgstr "fish: Nastavenie aktuálneho adresár..." 
  msgstr "fish: Pripojený, domáci %s." 
  32863271 
  32873272#, c-format 
  32883273msgid "fish: Reading directory %s..." 
  3289 msgstr "fish: Čítanie adresára %s..." 
   3274msgstr "fish: Načítava sa adresár %s..." 
  32903275 
  32913276#, c-format 
  32923277msgid "%s: done." 
  msgstr "%s: zlyhanie" 
  32983283 
  32993284#, c-format 
  33003285msgid "fish: store %s: sending command..." 
  3301 msgstr "fish: store %s: sending command..." 
   3286msgstr "fish: store %s: posiela sa príkaz..." 
  33023287 
  33033288msgid "fish: Local read failed, sending zeros" 
  3304 msgstr "fish: Miestny čítanie zlyhalo, poslať nuly" 
   3289msgstr "fish: Miestne čítanie zlyhalo, posielajú sa nuly" 
  33053290 
  33063291#, c-format 
  33073292msgid "fish: storing %s %d (%lu)" 
  msgid "zeros" 
  33113296msgstr "nuly" 
  33123297 
  33133298msgid "Aborting transfer..." 
  3314 msgstr "Prerušujem prenos..." 
   3299msgstr "Prerušuje sa prenos..." 
  33153300 
  33163301msgid "Error reported after abort." 
  33173302msgstr "Chyba hlásená po prerušení." 
  msgstr "Prerušenie prenosu bolo úspešné." 
  33213306 
  33223307#, c-format 
  33233308msgid "ftpfs: Disconnecting from %s" 
  3324 msgstr "ftpfs: Odpájam z %s" 
   3309msgstr "ftpfs: Odpája sa z %s" 
  33253310 
  33263311msgid " FTP: Password required for " 
  3327 msgstr " FTP: Vyžaduje heslo " 
   3312msgstr " FTP: Vyžaduje sa heslo pre" 
  33283313 
  33293314msgid "ftpfs: sending login name" 
  3330 msgstr "ftpfs: posielam prihlasovacie meno" 
   3315msgstr "ftpfs: posiela sa prihlasovacie meno" 
  33313316 
  33323317msgid "ftpfs: sending user password" 
  3333 msgstr "ftpfs: posielam používateľovo heslo" 
   3318msgstr "ftpfs: posiela sa používateľovo heslo" 
  33343319 
  3335 #, fuzzy, c-format 
   3320#, c-format 
  33363321msgid "FTP: Account required for user %s" 
  3337 msgstr " FTP: Vyžaduje heslo " 
   3322msgstr "FTP: Pre používateľa %s sa požaduje účet" 
  33383323 
  3339 #, fuzzy 
  33403324msgid "Account:" 
  3341 msgstr "Počet" 
   3325msgstr "Účet:" 
  33423326 
  3343 #, fuzzy 
  33443327msgid "ftpfs: sending user account" 
  3345 msgstr "ftpfs: posielam používateľovo heslo" 
   3328msgstr "ftpfs: posiela sa používateľský účet" 
  33463329 
  33473330msgid "ftpfs: logged in" 
  33483331msgstr "ftpfs: prihlásený" 
  msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)" 
  33733356msgstr "Vyčkávam na zopakovanie... %d (Control-C pre zrušenie)" 
  33743357 
  33753358msgid "ftpfs: could not setup passive mode" 
  3376 msgstr "ftpfs: nemohol som nastaviť pasívny mód" 
   3359msgstr "ftpfs: nepodarilo sa nastaviť pasívny režim" 
  33773360 
  33783361msgid "ftpfs: aborting transfer." 
  3379 msgstr "ftpfs: prerušujem prenos." 
   3362msgstr "ftpfs: prerušuje sa prenos." 
  33803363 
  33813364#, c-format 
  33823365msgid "ftpfs: abort error: %s" 
  3383 msgstr "ftpfs: zrušiť chybu: %s" 
   3366msgstr "ftpfs: chyba zrušenia: %s" 
  33843367 
  33853368msgid "ftpfs: abort failed" 
  3386 msgstr "ftpfs: zrušiť zlyhanie" 
   3369msgstr "ftpfs: zrušenie zlyhalo" 
  33873370 
  33883371msgid "ftpfs: CWD failed." 
  33893372msgstr "ftpfs: CWD Zhyhanie." 
  msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink" 
  33923375msgstr "ftpfs: nemohol som vylúštiť symbolickú linku" 
  33933376 
  33943377msgid "Resolving symlink..." 
  3395 msgstr "Lúštim symb. linku..." 
   3378msgstr "Prekladá sa symb. odkaz..." 
  33963379 
  33973380#, c-format 
  33983381msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s" 
  3399 msgstr "ftpfs: Čítam FTP adresár %s... %s%s" 
   3382msgstr "ftpfs: Číta sa adresár FTP %s... %s%s" 
  34003383 
  34013384msgid "(strict rfc959)" 
  3402 msgstr "(striktné rfc959)" 
   3385msgstr "(striktne rfc959)" 
  34033386 
  34043387msgid "(chdir first)" 
  34053388msgstr "(naprv cd)" 
  msgstr "ftpfs: zlyhanie; niet kam sa vrátiť" 
  34093392 
  34103393#, c-format 
  34113394msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)" 
  3412 msgstr "ftpfs: ukladám súbor %lu (%lu)" 
   3395msgstr "ftpfs: ukladá sa súbor %lu (%lu)" 
  34133396 
  34143397msgid "" 
  34153398"~/.netrc file has incorrect mode.\n" 
  34163399"Remove password or correct mode." 
  34173400msgstr "" 
  3418 "~/.netrc súbor nemá správny mod.\n" 
  3419 "Odstráňte heslo alebo správny mód." 
   3401"~/.netrc súbor nemá správny režim.\n" 
   3402"Odstráňte heslo alebo opravte režim." 
  34203403 
  34213404msgid " MCFS " 
  34223405msgstr " MCFS " 
  msgid "" 
  34303413" not be safe on the remote side.  Continue? \n" 
  34313414msgstr "" 
  34323415" Vzdialený server nebeží na systémovom porte \n" 
  3433 " potrebujete heslo k prihláseniu sa, ale informácia môže \n" 
  3434 " byť v nebezpečí na vzdialenej strane. Pokračovať? \n" 
   3416" potrebujete heslo k prihláseniu sa, ale informácia nemusí \n" 
   3417" byť na vzdialenej strane v bezpečí. Pokračovať? \n" 
  34353418 
  34363419msgid " MCFS Password required " 
  34373420msgstr " MCFS požaduje Heslo " 
  msgstr " Neplatné heslo " 
  34413424 
  34423425#, c-format 
  34433426msgid " Cannot locate hostname: %s " 
  3444 msgstr " Nemôžem určiť hostiteľa: %s " 
   3427msgstr " Nie je možné určiť hostiteľa: %s " 
  34453428 
  34463429#, c-format 
  34473430msgid " Cannot create socket: %s " 
  3448 msgstr " Nemôžem vytvoriť soket: %s " 
   3431msgstr " Nie je možné vytvoriť socket: %s " 
  34493432 
  34503433#, c-format 
  34513434msgid " Cannot connect to server: %s " 
  3452 msgstr " Nemôžem sa pripojiť k serveru: %s" 
   3435msgstr " Nie je možné pripojiť sa k serveru: %s" 
  34533436 
  34543437msgid " Too many open connections " 
  34553438msgstr " Príliš veľa otvorených spojení " 
  msgstr " Overenie zlyhalo " 
  34833466 
  34843467#, c-format 
  34853468msgid " Error %s creating directory %s " 
  3486 msgstr " Error %s creating directory %s " 
   3469msgstr " Chyba %s pri vytváraní adresára %s " 
  34873470 
  34883471#, c-format 
  34893472msgid " Error %s removing directory %s " 
  3490 msgstr " Error %s removing directory %s " 
   3473msgstr " Chyba %s pri odstraňovaní adresára %s " 
  34913474 
  34923475#, c-format 
  34933476msgid " %s opening remote file %s " 
  3494 msgstr " %s otváram vzdialený súbor %s " 
   3477msgstr " %s otvára sa vzdialený súbor %s " 
  34953478 
  34963479#, c-format 
  34973480msgid " %s removing remote file %s " 
  3498 msgstr " %s odstraňujem vzdialený súbor %s " 
   3481msgstr " %s odstraňuje sa vzdialený súbor %s " 
  34993482 
  35003483#, c-format 
  35013484msgid " %s renaming files\n" 
  3502 msgstr " %s premenúvam súbory\n" 
   3485msgstr " %s premenúvajú sa súbory\n" 
  35033486 
  35043487#, c-format 
  35053488msgid "" 
  35063489"Cannot open tar archive\n" 
  35073490"%s" 
  35083491msgstr "" 
  3509 "Nemohol som otvoriť tar archív\n" 
   3492"Nie je možné otvoriť tar archív\n" 
  35103493"%s" 
  35113494 
  35123495msgid "Inconsistent tar archive" 
  3513 msgstr "Neúplný tar archív" 
   3496msgstr "Poškodený archív tar" 
  35143497 
  35153498msgid "Unexpected EOF on archive file" 
  35163499msgstr "Neočakávaný koniec archívneho súboru" 
  msgid " undelfs: error " 
  35293512msgstr " undelfs: chyba" 
  35303513 
  35313514msgid " not enough memory " 
  3532 msgstr " nedostatok pamäti" 
   3515msgstr " nedostatok pamäte" 
  35333516 
  35343517msgid " while allocating block buffer " 
  3535 msgstr " počas alokovanie bufferu pre bloky " 
   3518msgstr " počas alokovania bufferu pre bloky " 
  35363519 
  35373520#, c-format 
  35383521msgid " open_inode_scan: %d " 
  msgstr " počas štartovania prechodu i-uzlov %d " 
  35443527 
  35453528#, c-format 
  35463529msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes" 
  3547 msgstr "undelfs: načítavam informácie o odstranených súboroch %d i-uzlov" 
   3530msgstr "undelfs: načítavajú sa informácie o odstránených súboroch %d i-uzlov" 
  35483531 
  35493532#, c-format 
  35503533msgid " while calling ext2_block_iterate %d " 
  35513534msgstr " počas volania ext2_block_iterate %d " 
  35523535 
  35533536msgid " no more memory while reallocating array " 
  3554 msgstr " nie viac pamäti počas zmeny alokácie poľa " 
   3537msgstr " nedostatok pamäte počas zmeny alokácie poľa " 
  35553538 
  35563539#, c-format 
  35573540msgid " while doing inode scan %d " 
  msgstr " Ext2lib: chyba " 
  35623545 
  35633546#, c-format 
  35643547msgid " Cannot open file %s " 
  3565 msgstr " Nemohol som otvoriť súbor %s " 
   3548msgstr " Nie je možné otvoriť súbor %s " 
  35663549 
  35673550msgid "undelfs: reading inode bitmap..." 
  3568 msgstr "undelfs: čítam bitovú mapu inode..." 
   3551msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa inode..." 
  35693552 
  35703553#, c-format 
  35713554msgid "" 
  35723555" Cannot load inode bitmap from: \n" 
  35733556" %s \n" 
  35743557msgstr "" 
  3575 " Nemohol som načítať bitmapu inode z: \n" 
   3558" Nie je možné načítať bitmapu inode z: \n" 
  35763559" %s \n" 
  35773560 
  35783561msgid "undelfs: reading block bitmap..." 
  3579 msgstr "undelfs: čítam bitovú mapu blokov..." 
   3562msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa blokov..." 
  35803563 
  35813564#, c-format 
  35823565msgid "" 
  35833566" Cannot load block bitmap from: \n" 
  35843567" %s \n" 
  35853568msgstr "" 
  3586 " Nemôžem načítať bitovú mapu blokov z: \n" 
   3569" Nie je možné načítať bitovú mapu blokov z: \n" 
  35873570" %s \n" 
  35883571 
  35893572msgid " vfs_info is not fs! " 
  35903573msgstr " vfs_info nie je fs! " 
  35913574 
  35923575msgid " You have to chdir to extract files first " 
  3593 msgstr " Musíte zmeniť adresár pre extrakciu súborov " 
   3576msgstr " Ak chcete rozbaliť súbory, musíte najprv zmeniť aktuálny adresár" 
  35943577 
  35953578msgid " while iterating over blocks " 
  35963579msgstr " počas prechodu cez bloky " 
  35973580 
  35983581msgid "Cannot parse:" 
  3599 msgstr "Nemohol som spracovať:" 
   3582msgstr "Nie je možné spracovať:" 
  36003583 
  36013584msgid "More parsing errors will be ignored." 
  3602 msgstr "Ďalšie chyby pracovania budú ignorované." 
   3585msgstr "Ďalšie chyby spracovania budú ignorované." 
  36033586 
  36043587msgid "Internal error:" 
  3605 msgstr "Interná chyba:" 
   3588msgstr "Vnútorná chyba:" 
  36063589 
  36073590msgid "Changes to file lost" 
  36083591msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  36093592 
  36103593#~ msgid "Using included S-Lang library" 
  36113594#~ msgstr "Použiť vloženú S-lang knižnicu" 
  3612  
  36133595#~ msgid "with termcap database" 
  36143596#~ msgstr "s databázou termcap" 
  3615  
  36163597#~ msgid "&Home" 
  36173598#~ msgstr "&Domáci" 
  3618  
  36193599#~ msgid "&Type" 
  36203600#~ msgstr "&Typ" 
  3621  
  36223601#~ msgid "&Links" 
  36233602#~ msgstr "&Odkazy" 
  3624  
  36253603#~ msgid "N&GID" 
  36263604#~ msgstr "N&GID" 
  3627  
  36283605#~ msgid "N&UID" 
  36293606#~ msgstr "N&UID" 
  3630  
  36313607#~ msgid "&Owner" 
  36323608#~ msgstr "&Vlastník" 
  3633  
  36343609#~ msgid "&Group" 
  36353610#~ msgstr "s&Kupina" 
  3636  
  36373611#~ msgid "MC was unable to write ~/" 
  36383612#~ msgstr "MC nebol schopný zapísať ~/" 
  3639  
  36403613#~ msgid " (%ld blocks)" 
  36413614#~ msgstr " (%ld blokov)" 
  3642  
  36433615#~ msgid " Notice " 
  36443616#~ msgstr " Správa " 
  3645  
  36463617#~ msgid "" 
  36473618#~ " The Midnight Commander configuration files \n" 
  36483619#~ " are now stored in the ~/.mc directory, the \n" 
  msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  36513622#~ " Konfiguračné súbory pre Midnight Commander \n" 
  36523623#~ " sú teraz uložené v adresári ~/.mc, súbory  \n" 
  36533624#~ " boli teraz presunuté\n" 
  3654  
  36553625#~ msgid "%s bytes in %d files" 
  36563626#~ msgstr "%s bytov v %d súboroch" 
  3657  
  36583627#~ msgid " Cannot open file for reading: " 
  36593628#~ msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie súboru pre čítanie: " 
  3660  
  36613629#~ msgid " Not an ordinary file: " 
  36623630#~ msgstr " Toto nie je súbor ordinálneho typu: " 
  3663  
  36643631#~ msgid "Format of the " 
  36653632#~ msgstr "Formát " 
  3666  
  36673633#~ msgid "" 
  36683634#~ " file has changed\n" 
  36693635#~ "with version 3.0. You may want either to\n" 
  msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  36723638#~ " súbor bol zmemený\n" 
  36733639#~ "verziou 3.0. Môžno ho tiež budete chcieť\n" 
  36743640#~ "kopírovať z " 
  3675  
  36763641#~ msgid "" 
  36773642#~ "mc.ext or use that\n" 
  36783643#~ "file as an example of how to write it.\n" 
  36793644#~ msgstr "" 
  36803645#~ "mc.ext, alebo použite ten\n" 
  36813646#~ "súbor ako príklad, ako to napísať.\n" 
  3682  
  36833647#~ msgid "mc.ext will be used for this moment." 
  36843648#~ msgstr "mc.ext bude používaný v tejto chvíli." 
  3685  
  36863649#~ msgid " Cannot open file " 
  36873650#~ msgstr " Nemohol som otvoriť súbor " 
  3688  
  36893651#~ msgid "Col %d" 
  36903652#~ msgstr "Col %d" 
  3691  
  36923653#~ msgid "  [grow]" 
  36933654#~ msgstr "  [rásť]" 
  3694  
  36953655#~ msgid "Ascii" 
  36963656#~ msgstr "Ascii" 
  3697  
  36983657#~ msgid "Hex" 
  36993658#~ msgstr "Hex" 
  3700  
  37013659#~ msgid "Goto" 
  37023660#~ msgstr "Choď" 
  3703  
  37043661#~ msgid "Line" 
  37053662#~ msgstr "Riadok" 
  3706  
  37073663#~ msgid "RxSrch" 
  37083664#~ msgstr "RxSrch" 
  3709  
  37103665#~ msgid "EdHex" 
  37113666#~ msgstr "EdHex" 
  3712  
  37133667#~ msgid "EdText" 
  37143668#~ msgstr "EdText" 
  3715  
  37163669#~ msgid "UnWrap" 
  37173670#~ msgstr "Rozbaľ" 
  3718  
  37193671#~ msgid "Wrap" 
  37203672#~ msgstr "Zabaľ" 
  3721  
  37223673#~ msgid "HxSrch" 
  37233674#~ msgstr "HxSrch" 
  3724  
  37253675#~ msgid "Raw" 
  37263676#~ msgstr "Prvotný" 
  3727  
  3728 #~ msgid "Parse" 
  3729 #~ msgstr "Rozober" 
  3730  
  3731 #~ msgid "Unform" 
  3732 #~ msgstr "Obnov" 
  3733  
  37343677#~ msgid "Format" 
  37353678#~ msgstr "Formát" 
  3736  
  37373679#~ msgid "User menu available only in mcedit invoked from mc" 
  37383680#~ msgstr "Používateľské menu k dispozícii iba v mcedit spustenom z mc" 
  3739  
  3740 #~ msgid " Socket source routing setup " 
  3741 #~ msgstr " Prvotné nastavenie smeru cesty Socketu " 
  3742  
  3743 #~ msgid " Enter host name to use as a source routing hop: " 
  3744 #~ msgstr " Zadajte hostiteľské meno pre použitie ako zdrojového smeru cesty: " 
  3745  
  3746 #~ msgid " Host name " 
  3747 #~ msgstr " Meno hostiteľa " 
  3748  
  37493681#~ msgid " Error while looking up IP address " 
  37503682#~ msgstr "Nastala chyba počas vyhľadávania IP adresy " 
  3751  
  37523683#~ msgid "" 
  37533684#~ "\n" 
  37543685#~ "\n" 
  msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  37633694#~ "obnovovací pamäťový zásobník nie je naplnený!\n" 
  37643695#~ "\n" 
  37653696#~ "\n" 
  3766  
  37673697#~ msgid " Listing format edit " 
  37683698#~ msgstr " Upraviť formát výpisu " 
  3769  
  3770 #~ msgid " New mode is \"%s\" " 
  3771 #~ msgstr " Nový mód je \"%s\" " 
  3772  
  37733699#~ msgid "&Drive...       M-d" 
  37743700#~ msgstr "&Jednotka...      M-d" 
  3775  
  37763701#~ msgid "Use to debug the background code" 
  37773702#~ msgstr "Pre ladenie použite kód na pozadí" 
  3778  
  37793703#~ msgid "Force subshell execution" 
  37803704#~ msgstr "vynútiť vykonanie v subshelli" 
  3781  
  37823705#~ msgid " No action taken " 
  37833706#~ msgstr " Nie je zadaná činnosť " 
  37843707 
  3785 #~ msgid " Cannot set source routing (%s)" 
  3786 #~ msgstr " Nemohol som nastaviť trasu  zdroja (%s)"