Ticket #302: mc-4.6.2-sk.diff

File mc-4.6.2-sk.diff, 55.1 KB (added by helix84, 11 years ago)

Slovak (sk) translation update - mc-4.6.2 branch

 • po/sk.po

  diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
  index 6f424d8..f6287a0 100644
  a b  
  22# Miroslav Baranko <destin@dec.upjs.sk>, 1999. 
  33# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002. 
  44# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003. 
   5# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009. 
  56# 
  67msgid "" 
  78msgstr "" 
  89"Project-Id-Version: mc\n" 
  910"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n" 
  1011"POT-Creation-Date: 2009-01-06 13:46+0200\n" 
  11 "PO-Revision-Date: 2003-01-22 21:50+0100\n" 
  12 "Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n" 
   12"PO-Revision-Date: 2009-03-11 10:48+0100\n" 
   13"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n" 
  1314"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n" 
  1415"MIME-Version: 1.0\n" 
  1516"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  1617"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
   18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n" 
  1719 
  18 #, fuzzy 
  1920msgid " Choose syntax highlighting " 
  20 msgstr "zvýraznenie s&Yntaxe" 
   21msgstr " Vyberte zvýraznenie syntaxe" 
  2122 
  22 #, fuzzy 
  2323msgid "< Auto >" 
  24 msgstr " O aplikácii " 
   24msgstr "< Auto >" 
  2525 
  2626msgid "< Reload Current Syntax >" 
  27 msgstr "" 
   27msgstr "< Znovu načítať aktuálnu syntax >" 
  2828 
  29 #, fuzzy, c-format 
   29#, c-format 
  3030msgid " Cannot open %s for reading " 
  31 msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie rúry pre čítanie: " 
   31msgstr " Nepodarilo sa otvoriť %s na čítanie " 
  3232 
  3333msgid "Error" 
  3434msgstr "Chyba" 
  3535 
  36 #, fuzzy, c-format 
   36#, c-format 
  3737msgid " Error reading from pipe: %s " 
  38 msgstr " Chyba pri čítaní z rúry: " 
   38msgstr " Chyba pri čítaní z rúry: %s " 
  3939 
  40 #, fuzzy, c-format 
   40#, c-format 
  4141msgid " Cannot open pipe for reading: %s " 
  42 msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie rúry pre čítanie: " 
   42msgstr " Nepodarilo sa otvoriť rúru na čítanie: %s " 
  4343 
  44 #, fuzzy, c-format 
   44#, c-format 
  4545msgid " Cannot get size/permissions for %s " 
  46 msgstr " Nemôžem získať info súbor o veľkosti/právach: " 
   46msgstr " Nepodarilo sa zistiť veľkosti/práva %s " 
  4747 
  48 #, fuzzy, c-format 
   48#, c-format 
  4949msgid " %s is not a regular file " 
  50 msgstr " Nemôžem nahliadnuť: toto nie je normálny súbor " 
   50msgstr " %s nie je normálny súbor " 
  5151 
  52 #, fuzzy, c-format 
   52#, c-format 
  5353msgid " File %s is too large " 
  54 msgstr " Súbor je príliš veľký: " 
   54msgstr " Súbor %s je príliš veľký" 
  5555 
  5656msgid "Macro recursion is too deep" 
  5757msgstr "Rekurzia makra je príliš hlboká" 
  5858 
  5959msgid " Enter file name: " 
  60 msgstr " Zadajte meno súbpru: " 
   60msgstr " Zadajte meno súboru: " 
  6161 
  6262msgid "Warning" 
  6363msgstr "Varovanie" 
  6464 
  6565msgid " File has hard-links. Detach before saving? " 
  66 msgstr "" 
   66msgstr " Súbor má pevné odkazy. Odpojiť pred uložením? " 
  6767 
  6868msgid "&Yes" 
  6969msgstr "Án&o" 
  msgid "&Cancel" 
  7575msgstr "&Zrušiť" 
  7676 
  7777msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?" 
  78 msgstr "" 
   78msgstr "Súbor bol medzitým zmenený. Uložiť napriek tomu?" 
  7979 
  8080msgid " Error writing to pipe: " 
  8181msgstr " Chyba počas zápisu do rúry: " 
  msgid "Extension:" 
  9999msgstr "Prípona:" 
  100100 
  101101msgid " Edit Save Mode " 
  102 msgstr " Upraviť mód ukladania " 
   102msgstr " Upraviť režim ukladania " 
  103103 
  104104msgid " Save As " 
  105105msgstr " Uložiť ako " 
  msgstr " Uložiť ako " 
  107107msgid " A file already exists with this name. " 
  108108msgstr " Súbor s daným meno už existuje. " 
  109109 
  110 #, fuzzy 
  111110msgid "&Overwrite" 
  112 msgstr "Prepísať" 
   111msgstr "&Prepísať" 
  113112 
  114113msgid " Cannot save file. " 
  115114msgstr " Chyba počas ukladania súboru. " 
  msgid " Save macro " 
  133132msgstr " Uložiť makro " 
  134133 
  135134msgid " Press the macro's new hotkey: " 
  136 msgstr " Stlačte nové makro hotkey: " 
   135msgstr " Stlačte nový kláves pre makro: " 
  137136 
  138137msgid " Press macro hotkey: " 
  139138msgstr " Stlačte kláves pre makro: " 
  140139 
  141140msgid " Load macro " 
  142 msgstr " Nahrať makro " 
   141msgstr " Načítať makro " 
  143142 
  144143msgid " Confirm save file? : " 
  145144msgstr " Potvrdiť uloženie súboru? : " 
  msgstr "" 
  157156" Aktuálny text bol modifikovaný bez uloženia súboru. \n" 
  158157" Pokračovať zrušením týchto zmien. " 
  159158 
  160 #, fuzzy 
  161159msgid "C&ontinue" 
  162 msgstr "Pokračovať" 
   160msgstr "P&okračovať" 
  163161 
  164162msgid " Load " 
  165163msgstr " Nahrať " 
  msgstr " Nahradiť " 
  221219msgid "Search" 
  222220msgstr "Hľadať" 
  223221 
  224 msgid "" 
  225 " Invalid regular expression, or scanf expression with too many conversions " 
   222msgid " Invalid regular expression, or scanf expression with too many conversions " 
  226223msgstr " Nesprávny výraz, alebo scanf výraz s mnohými zmenami " 
  227224 
  228225msgid " Error in replacement format string. " 
  229226msgstr " Chyba vo formáte nahradzovaného reťazca. " 
  230227 
  231 #, fuzzy 
  232228msgid " Replacement too long. " 
  233 msgstr " Zadajte reťazec pre nahradenie:" 
   229msgstr " Reťazec pre nahradenie je príliš dlhý." 
  234230 
  235231#, c-format 
  236232msgid " %ld replacements made. " 
  msgstr "Skončiť" 
  249245msgid " File was modified, Save with exit? " 
  250246msgstr " Súbor bol zmenený, uložiť a skončiť? " 
  251247 
  252 #, fuzzy 
  253248msgid "&Cancel quit" 
  254 msgstr "Zrušiť ukončenie" 
   249msgstr "&Zrušiť ukončenie" 
  255250 
  256 #, fuzzy 
  257251msgid " Error " 
  258 msgstr "Chyba" 
   252msgstr " Chyba" 
  259253 
  260254msgid " This function is not implemented. " 
  261 msgstr "" 
   255msgstr " Táto funkcia nie je implementovaná. " 
  262256 
  263257msgid " Copy to clipboard " 
  264258msgstr " Kopírovať do schránky " 
  265259 
  266260msgid " Unable to save to file. " 
  267 msgstr " Nemôžem uložiť do súboru. " 
   261msgstr " Nepodarilo sa uložiť do súboru. " 
  268262 
  269263msgid " Cut to clipboard " 
  270 msgstr " Vystrihnuť do schránky " 
   264msgstr " Vystrihnúť do schránky " 
  271265 
  272266msgid " Goto line " 
  273 msgstr " Choď na riadok " 
   267msgstr " Prejsť na riadok " 
  274268 
  275269msgid " Enter line: " 
  276270msgstr " Zadajte riadok: " 
  msgid " Run Sort " 
  294288msgstr " Spustiť triedenie " 
  295289 
  296290msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: " 
  297 msgstr "" 
  298 " Zadajte voľby pre triedenie oddelené prázdnym miestom (pozri man stránku): " 
   291msgstr " Zadajte voľby pre triedenie oddelené prázdnym miestom (pozri man stránku): " 
  299292 
  300293msgid " Sort " 
  301294msgstr " Triediť " 
  msgid " Sort returned non-zero: " 
  307300msgstr " Triedenie vrátilo nenulovú hodnotu: " 
  308301 
  309302msgid "Paste output of external command" 
  310 msgstr "" 
   303msgstr "Vložiť výstup externého príkazu" 
  311304 
  312 #, fuzzy 
  313305msgid "Enter shell command(s):" 
  314 msgstr " Zadajte návestie pre príkaz: " 
   306msgstr "Zadajte príkaz shellu:" 
  315307 
  316 #, fuzzy 
  317308msgid "External command" 
  318 msgstr "Další príkaz" 
   309msgstr "Externý príkaz" 
  319310 
  320 #, fuzzy 
  321311msgid "Cannot execute command" 
  322 msgstr " Chyba počas pokusu vykonať príkaz pre triedenie " 
   312msgstr "Nie je možné vykonať príkaz" 
  323313 
  324314msgid "Error creating script:" 
  325 msgstr "Chyba pri vytvárení skriptu:" 
   315msgstr "Chyba pri vytváraní skriptu:" 
  326316 
  327317msgid "Error reading script:" 
  328318msgstr "Chyba pri čítaní skriptu:" 
  329319 
  330320msgid "Error closing script:" 
  331 msgstr "Chyba pri zatvárení skriptu:" 
   321msgstr "Chyba pri zatváraní skriptu:" 
  332322 
  333323msgid "Script created:" 
  334324msgstr "Vytvorený skript:" 
  335325 
  336326msgid "Process block" 
  337 msgstr "Spracovávam blok " 
   327msgstr "Spracov blok " 
  338328 
  339329msgid " Mail " 
  340330msgstr " Pošta " 
  msgid " Insert Literal " 
  355345msgstr " Vložiť znak " 
  356346 
  357347msgid " Press any key: " 
  358 msgstr " Stlačte nejakú klávesu: " 
   348msgstr " Stlačte ľubovoľný kláves: " 
  359349 
  360350msgid " Execute Macro " 
  361351msgstr " Spustiť makro " 
  msgid "" 
  372362"User: %s\n" 
  373363"Process ID: %d" 
  374364msgstr "" 
   365"Na súbore \"%s\" už prebiehajú úpravy\n" 
   366"Používateľ: %s\n" 
   367"ID procesu: %d" 
  375368 
  376369msgid "File locked" 
  377 msgstr "" 
   370msgstr "Súbor zamknutý" 
  378371 
  379372msgid "&Grab lock" 
  380 msgstr "" 
   373msgstr "&Získať zámok" 
  381374 
  382375msgid "&Ignore lock" 
  383 msgstr "" 
   376msgstr "&Ignorovať zámok" 
  384377 
  385378msgid " About " 
  386379msgstr " O aplikácii " 
  msgstr "" 
  399392"\n" 
  400393" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n" 
  401394"\n" 
  402 "  Používateľský prístupný textový editor napísaný\n" 
   395"  Používateľsky prívetivý textový editor napísaný\n" 
  403396"           pre Midnight Commander.\n" 
  404397 
  405398msgid "&Open file..." 
  msgid "Sor&t... M-t" 
  508501msgstr "&Usporiadať...               M-t" 
  509502 
  510503msgid "Paste o&utput of...      M-u" 
  511 msgstr "" 
   504msgstr "Vložiť výst&up...      M-u" 
  512505 
  513506msgid "E&xternal Formatter      F19" 
  514 msgstr "Externý &Formáto       F19" 
   507msgstr "Externý &Formátovač       F19" 
  515508 
  516509msgid "&Mail...                    " 
  517510msgstr "&Pošta...                    " 
  msgid "&Execute macro... C-x e, KEY" 
  520513msgstr "&Vykonať makro... C-x e, KEY" 
  521514 
  522515msgid "'ispell' s&pell check    M-$" 
  523 msgstr "'isp&ell' jazyková kontrola M-$" 
   516msgstr "kontrola pravopisu 'isp&ell' M-$" 
  524517 
  525518msgid "&General...  " 
  526 msgstr "&Všeobecne...  " 
   519msgstr "&Všeobecné...  " 
  527520 
  528521msgid "&Save mode..." 
  529 msgstr "&Ukladací mód..." 
   522msgstr "Režim &Ukladania..." 
  530523 
  531 #, fuzzy 
  532524msgid "Learn &Keys..." 
  533 msgstr "uč&Enie kláves..." 
   525msgstr "Uč&Enie kláves..." 
  534526 
  535 #, fuzzy 
  536527msgid "Syntax &Highlighting..." 
  537 msgstr "zvýraznenie s&Yntaxe" 
   528msgstr "Zvýraznenie s&Yntaxe..." 
  538529 
  539 #, fuzzy 
  540530msgid "Save setu&p..." 
  541 msgstr "&Uložiť nastavenie" 
   531msgstr "&Uložiť nastavenie..." 
  542532 
  543533msgid " File " 
  544534msgstr " Súbor " 
  msgstr "Intuitívne" 
  561551msgid "Emacs" 
  562552msgstr "Emacs" 
  563553 
  564 #, fuzzy 
  565554msgid "User-defined" 
  566 msgstr "d&Efinovaný používateľom:" 
   555msgstr "d&Efinovaný používateľom" 
  567556 
  568557msgid "None" 
  569558msgstr "Žiaden" 
  msgid "Dynamic paragraphing" 
  572561msgstr "Dynamické rob. odstavcov" 
  573562 
  574563msgid "Type writer wrap" 
  575 msgstr "Napíšte autora zarovnania" 
   564msgstr "Zalamovanie písacieho stroja" 
  576565 
  577566msgid "Word wrap line length: " 
  578 msgstr "Zarov. textu podľa dĺžky riadku: " 
   567msgstr "Zalamovanie od dĺžky riadka: " 
  579568 
  580569msgid "Tab spacing: " 
  581 msgstr "Tabelovať vzdialenosť: " 
   570msgstr "Rozostupy tabulátora: " 
  582571 
  583572msgid "Synta&x highlighting" 
  584573msgstr "zvýraznenie s&Yntaxe" 
  msgid "&Fake half tabs" 
  602591msgstr "&Spraviť polovičný tabulátor" 
  603592 
  604593msgid "Wrap mode" 
  605 msgstr "Zarovnávací mód" 
   594msgstr "Zalamovanie riadkov" 
  606595 
  607596msgid "Key emulation" 
  608597msgstr "Emulácia kľúča" 
  msgid "" 
  642631" Cannot open file %s \n" 
  643632" %s " 
  644633msgstr "" 
  645 " Nemôžem otvoriť súbor %s \n" 
   634" Nemôžno otvoriť súbor %s \n" 
  646635" %s " 
  647636 
  648637#, c-format 
  msgstr " Chyba v súbore %s na riadku %d " 
  651640 
  652641#, c-format 
  653642msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>" 
  654 msgstr "" 
   643msgstr "bind: Nesprávne číslo argumentu, bind <kláv.> <príkaz>" 
  655644 
  656645#, c-format 
  657646msgid "bind: Bad key value `%s'" 
  658 msgstr "" 
   647msgstr "bind: Zlá hodnota klávesu `%s'" 
  659648 
  660649#, c-format 
  661650msgid "bind: Ehh...no key?" 
  662 msgstr "" 
   651msgstr "bind: Hmm... žiaden kláves?" 
  663652 
  664653#, c-format 
  665654msgid "bind: Unknown key: `%s'" 
  666 msgstr "" 
   655msgstr "bind: neznámy kláves: `%s'" 
  667656 
  668 #, fuzzy, c-format 
   657#, c-format 
  669658msgid "bind: Unknown command: `%s'" 
  670 msgstr " Príkaz zmeny vlastníka " 
   659msgstr "bind: neznámy príkaz: `%s'" 
  671660 
  672661#, c-format 
  673662msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>" 
  674 msgstr "" 
   663msgstr "%s: Syntax: %s <n> <príkaz> <menovka>" 
  675664 
  676 #, fuzzy, c-format 
   665#, c-format 
  677666msgid "%s: Unknown command: `%s'" 
  678 msgstr " Príkaz zmeny vlastníka " 
   667msgstr "%s: Neznámy príkaz: `%s'" 
  679668 
  680669#, c-format 
  681670msgid "%s: fn should be 1-10" 
  682 msgstr "" 
   671msgstr "%s: fn by malo byť 1-10" 
  683672 
  684673#, c-format 
  685674msgid "%s: fopen(): %s" 
  686 msgstr "" 
   675msgstr "%s: fopen(): %s" 
  687676 
  688 #, fuzzy, c-format 
   677#, c-format 
  689678msgid "%s:%d: unknown command `%s'" 
  690 msgstr " Príkaz zmeny vlastníka " 
   679msgstr "%s:%d: neznámy príkaz `%s'" 
  691680 
  692681#, c-format 
  693682msgid "%s:%d: %s" 
  694 msgstr "" 
   683msgstr "%s:%d: %s" 
  695684 
  696 #, fuzzy, c-format 
   685#, c-format 
  697686msgid "%s not found!" 
  698 msgstr "Upozornenie: súbor %s nenájdený\n" 
   687msgstr "%s nenájdené!" 
  699688 
  700689msgid "&Set" 
  701690msgstr "&Nastaviť" 
  msgid "group" 
  713702msgstr "skupina" 
  714703 
  715704msgid "other" 
  716 msgstr "iný" 
   705msgstr "ostatní" 
  717706 
  718707msgid "On" 
  719708msgstr "na" 
  msgid "Flag" 
  722711msgstr "Označ" 
  723712 
  724713msgid "Mode" 
  725 msgstr "Mód" 
   714msgstr "Režim" 
  726715 
  727716#, c-format 
  728717msgid "%6d of %d" 
  729 msgstr "%6d of %d" 
   718msgstr "%6d z %d" 
  730719 
  731720msgid " Chown advanced command " 
  732721msgstr " Rozšírená zmena vlastníka " 
  msgid "" 
  736725" Cannot chmod \"%s\" \n" 
  737726" %s " 
  738727msgstr "" 
  739 " Nemohol som zmeniť práva \"%s\" \n" 
   728" Nepodarilo sa zmeniť práva \"%s\" \n" 
  740729" %s " 
  741730 
  742731#, c-format 
  msgid "" 
  744733" Cannot chown \"%s\" \n" 
  745734" %s " 
  746735msgstr "" 
  747 " Nemohol som zmeniť vlastníka \"%s\" \n" 
   736" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka \"%s\" \n" 
  748737" %s " 
  749738 
  750739msgid " Background process error " 
  msgid "&User defined:" 
  779768msgstr "d&Efinovaný používateľom:" 
  780769 
  781770msgid "Listing mode" 
  782 msgstr "Módy výpisu" 
   771msgstr "Režim výpisu" 
  783772 
  784773msgid "user &Mini status" 
  785774msgstr "používateľský &Mini stav" 
  msgstr "&Citlivý na veľkosť" 
  793782msgid "Sort order" 
  794783msgstr "Poradie triedenia" 
  795784 
  796 #, fuzzy 
  797785msgid " confirm di&Rectory hotlist delete " 
  798 msgstr "&Adresárový hotlist      C-\\" 
   786msgstr " potvrdiť zmazanie hotlistu ad&Resára " 
  799787 
  800788msgid " confirm &Exit " 
  801789msgstr " potvrdiť &Koniec " 
  msgstr "Vstupná/Zobrazovacia znaková sada:" 
  836824msgid "&Select" 
  837825msgstr "&Vybrať" 
  838826 
  839 #, fuzzy 
  840827msgid "Use passive mode over pro&xy" 
  841 msgstr "Použiť &pasívny režim" 
   828msgstr "Použiť pasívny režim pri pro&xy" 
  842829 
  843830msgid "Use &passive mode" 
  844831msgstr "Použiť &pasívny režim" 
  msgstr "Upozornenie: súbor %s nenájdený\n" 
  916903 
  917904#, c-format 
  918905msgid "Cannot translate from %s to %s" 
  919 msgstr "Nemôžem preložiť z %s do %s" 
   906msgstr "Nepodarilo sa preložiť z %s do %s" 
  920907 
  921908msgid "execute/search by others" 
  922909msgstr "vykonávaný/hľadaný ostat." 
  msgstr " Upraviť symb. odkaz " 
  11441131 
  11451132#, c-format 
  11461133msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s " 
  1147 msgstr " upraviť symb.odkaz, nemôžem odstrániť %s: %s " 
   1134msgstr " upraviť symb.odkaz, nepodarilo sa odstrániť %s: %s " 
  11481135 
  11491136#, c-format 
  11501137msgid " edit symlink: %s " 
  msgstr "" 
  11861173msgid " Setup " 
  11871174msgstr " Nastavenie " 
  11881175 
  1189 #, fuzzy, c-format 
   1176#, c-format 
  11901177msgid " Setup saved to ~/%s" 
  1191 msgstr " Nastavenie bolo uložené do ~/" 
   1178msgstr " Nastavenie bolo uložené do ~/%s" 
  11921179 
  11931180#, c-format 
  11941181msgid "" 
  11951182" Cannot chdir to \"%s\" \n" 
  11961183" %s " 
  11971184msgstr "" 
  1198 " Nemôžem zmeniť adresár na \"%s\" \n" 
   1185" Nepodarilo sa zmeniť adresár na \"%s\" \n" 
  11991186" %s " 
  12001187 
  12011188msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems" 
  msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah adresára" 
  12331220 
  12341221#, c-format 
  12351222msgid "Press any key to continue..." 
  1236 msgstr "Stlačte nejakú klávesu pre pokračovanie..." 
   1223msgstr "Pokračujte stlačením ľubovoľného klávesu..." 
  12371224 
  12381225#, c-format 
  12391226msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander" 
  msgstr "Napíšte `exit' ak sa chcete vrátiť do Midnight Commandera" 
  12411228 
  12421229#, c-format 
  12431230msgid " Cannot fetch a local copy of %s " 
  1244 msgstr " Nemôžem získať miestnu kópiu %s " 
   1231msgstr " Nepodarilo sa získať miestnu kópiu %s " 
  12451232 
  12461233#, c-format 
  12471234msgid "" 
  msgstr "" 
  12541241msgid " Parameter " 
  12551242msgstr " Parameter " 
  12561243 
  1257 #, fuzzy, c-format 
   1244#, c-format 
  12581245msgid " %s%s file error" 
  1259 msgstr " chyba v súbore " 
   1246msgstr " %s%s chyba v súbore" 
  12601247 
  1261 #, fuzzy, c-format 
  1262 msgid "" 
  1263 "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that " 
  1264 "the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight " 
  1265 "Commander package." 
  1266 msgstr "" 
  1267 "Súbor mc.ext bol zmenený vo verzii 3.0.\n" 
  1268 "Vyzerá to, že inštalácia zlyhala. Prosím, \n" 
  1269 "použite novú kópiu balíka Midnight\n" 
  1270 "Commander." 
   1248#, c-format 
   1249msgid "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight Commander package." 
   1250msgstr "Formát súboru %smc.ext sa vo verzii 3.0 zmenil. Vyzerá to, že inštalácia zlyhala. Prosím, vezmite si novú kópiu z balíka Midnight Commander." 
  12711251 
  1272 #, fuzzy, c-format 
   1252#, c-format 
  12731253msgid " ~/%s file error " 
  1274 msgstr " chyba v súbore " 
   1254msgstr " ~/%s chyba v súbore " 
  12751255 
  12761256#, c-format 
  1277 msgid "" 
  1278 "The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either " 
  1279 "want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write " 
  1280 "it." 
  1281 msgstr "" 
   1257msgid "The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it." 
   1258msgstr "Formát súboru ~/%s sa vo verzii 3.0 zmenil. Buď si ho skopírujte z %smc.ext alebo ho použite ako vzor." 
  12821259 
  12831260msgid " Copy " 
  12841261msgstr " Kopírovať " 
  msgid " Invalid target mask " 
  12931270msgstr " Neplatná maska cieľa " 
  12941271 
  12951272msgid " Cannot make the hardlink " 
  1296 msgstr " Nemohol som vyrobiť hard odkaz " 
   1273msgstr " Nepodarilo sa vytvoriť pevný odkaz " 
  12971274 
  12981275#, c-format 
  12991276msgid "" 
  13001277" Cannot read source link \"%s\" \n" 
  13011278" %s " 
  13021279msgstr "" 
  1303 " Nemôžem prečítať zdrojový odkaz \"%s\" \n" 
   1280" Nepodarilo sa prečítať zdrojový odkaz \"%s\" \n" 
  13041281" %s " 
  13051282 
  13061283msgid "" 
  msgid "" 
  13081285"\n" 
  13091286" Option Stable Symlinks will be disabled " 
  13101287msgstr "" 
  1311 " Nemôžem vyrobiť pevný symb. odkaz naprieč nelokálnymi súb. systémami: \n" 
   1288" Nepodarilo sa vyrobiť pevný symb. odkaz naprieč nelokálnymi súb. systémami: \n" 
  13121289"\n" 
  13131290" Voľba stáleho Symbolického odkazu bude vypnutá " 
  13141291 
  msgid "" 
  13171294" Cannot create target symlink \"%s\" \n" 
  13181295" %s " 
  13191296msgstr "" 
  1320 " Nemôžem vytvoriť cieľový symbolický odkaz \"%s\" \n" 
   1297" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový symbolický odkaz \"%s\" \n" 
  13211298" %s " 
  13221299 
  13231300#, c-format 
  msgid "" 
  13251302" Cannot overwrite directory \"%s\" \n" 
  13261303" %s " 
  13271304msgstr "" 
  1328 " Nemôžem prepísať adresár \"%s\" \n" 
   1305" Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" \n" 
  13291306" %s " 
  13301307 
  13311308#, c-format 
  msgid "" 
  13331310" Cannot stat source file \"%s\" \n" 
  13341311" %s " 
  13351312msgstr "" 
  1336 " Nemôžem určiť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1313" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  13371314" %s " 
  13381315 
  13391316#, c-format 
  msgid "" 
  13451322" Cannot create special file \"%s\" \n" 
  13461323" %s " 
  13471324msgstr "" 
  1348 " Nemôžem vytvoriť špeciálny súbor \"%s\" \n" 
   1325" Nepodarilo sa vytvoriť špeciálny súbor \"%s\" \n" 
  13491326" %s " 
  13501327 
  13511328#, c-format 
  msgid "" 
  13531330" Cannot chown target file \"%s\" \n" 
  13541331" %s " 
  13551332msgstr "" 
  1356 " Nemôžem zmeniť vlastníka cieľového súboru \"%s\" \n" 
   1333" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového súboru \"%s\" \n" 
  13571334" %s " 
  13581335 
  13591336#, c-format 
  msgid "" 
  13611338" Cannot chmod target file \"%s\" \n" 
  13621339" %s " 
  13631340msgstr "" 
  1364 " Nemôžem zmeniť práva pre cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1341" Nepodarilo sa zmeniť práva cieľového súboru \"%s\" \n" 
  13651342" %s " 
  13661343 
  13671344#, c-format 
  msgid "" 
  13691346" Cannot open source file \"%s\" \n" 
  13701347" %s " 
  13711348msgstr "" 
  1372 " Nemôžem otvoriť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1349" Nepodarilo sa otvoriť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  13731350" %s " 
  13741351 
  13751352msgid " Reget failed, about to overwrite file " 
  1376 msgstr " Reget zlyhal pri prepísavaní súboru " 
   1353msgstr " Reget zlyhal, chystá sa prepísanie súboru" 
  13771354 
  13781355#, c-format 
  13791356msgid "" 
  13801357" Cannot fstat source file \"%s\" \n" 
  13811358" %s " 
  13821359msgstr "" 
  1383 " Nemôžem vykonať fstat na zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1360" Nepodarilo sa vykonať fstat zdrojového súboru \"%s\" \n" 
  13841361" %s " 
  13851362 
  13861363#, c-format 
  msgid "" 
  13881365" Cannot create target file \"%s\" \n" 
  13891366" %s " 
  13901367msgstr "" 
  1391 " Nemôžem vytvoriť cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1368" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový súbor \"%s\" \n" 
  13921369" %s " 
  13931370 
  13941371#, c-format 
  msgid "" 
  13961373" Cannot fstat target file \"%s\" \n" 
  13971374" %s " 
  13981375msgstr "" 
  1399 " Nemôžem vykonať fstat na cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1376" Nepodarilo sa vykonať fstat cieľového súboru \"%s\" \n" 
  14001377" %s " 
  14011378 
  14021379#, c-format 
  msgid "" 
  14041381" Cannot read source file \"%s\" \n" 
  14051382" %s " 
  14061383msgstr "" 
  1407 " Nemôžem prečítať zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1384" Nepodarilo sa prečítať zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  14081385" %s " 
  14091386 
  14101387#, c-format 
  msgid "" 
  14121389" Cannot write target file \"%s\" \n" 
  14131390" %s " 
  14141391msgstr "" 
  1415 " Nemôžem zapísať do cieľového súbor \"%s\" \n" 
   1392" Nepodarilo sa zapísať do cieľového súboru \"%s\" \n" 
  14161393" %s " 
  14171394 
  14181395msgid "(stalled)" 
  msgid "" 
  14231400" Cannot close source file \"%s\" \n" 
  14241401" %s " 
  14251402msgstr "" 
  1426 " Nemôžem zavrieť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
   1403" Nepodarilo sa zavrieť zdrojový súbor \"%s\" \n" 
  14271404" %s " 
  14281405 
  14291406#, c-format 
  msgid "" 
  14311408" Cannot close target file \"%s\" \n" 
  14321409" %s " 
  14331410msgstr "" 
  1434 " Nemôžem zavrieť cieľový súbor \"%s\" \n" 
   1411" Nepodarilo sa zavrieť cieľový súbor \"%s\" \n" 
  14351412" %s " 
  14361413 
  14371414msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?" 
  1438 msgstr "Bol vyvolaný neúplný súbor.Ponechať si ho?" 
   1415msgstr "Bol získaný neúplný súbor. Ponechať ho?" 
  14391416 
  14401417msgid "&Delete" 
  14411418msgstr "&Zmazať" 
  msgid "" 
  14481425" Cannot stat source directory \"%s\" \n" 
  14491426" %s " 
  14501427msgstr "" 
  1451 " Nemôžem určiť zdrojový adresár \"%s\" \n" 
   1428" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojového adresára \"%s\" \n" 
  14521429" %s " 
  14531430 
  14541431#, c-format 
  msgid "" 
  14641441" Cannot copy cyclic symbolic link \n" 
  14651442" `%s' " 
  14661443msgstr "" 
  1467 " Nemôžem kopírovať cyklický symbolický odkaz \n" 
   1444" Nepodarilo sa kopírovať cyklický symbolický odkaz \n" 
  14681445" `%s' " 
  14691446 
  14701447#, c-format 
  msgid "" 
  14801457" Cannot create target directory \"%s\" \n" 
  14811458" %s " 
  14821459msgstr "" 
  1483 " Nemôžem vytvoriť cieľový adresár \"%s\" \n" 
   1460" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový adresár \"%s\" \n" 
  14841461" %s " 
  14851462 
  14861463#, c-format 
  msgid "" 
  14881465" Cannot chown target directory \"%s\" \n" 
  14891466" %s " 
  14901467msgstr "" 
  1491 " Nemôžem zmeniť vlastníka cieľového adresára \"%s\" \n" 
   1468" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového adresára \"%s\" \n" 
  14921469" %s " 
  14931470 
  14941471#, c-format 
  msgid "" 
  14961473" Cannot stat file \"%s\" \n" 
  14971474" %s " 
  14981475msgstr "" 
  1499 " Nemôžem určiť súbor \"%s\" \n" 
   1476" Nepodarilo sa zistiť stav súboru \"%s\" \n" 
  15001477" %s " 
  15011478 
  15021479#, c-format 
  15031480msgid " Cannot overwrite directory `%s' " 
  1504 msgstr " Nemôžem prepísať adresár `%s' " 
   1481msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár `%s' " 
  15051482 
  15061483#, c-format 
  15071484msgid "" 
  15081485" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n" 
  15091486" %s " 
  15101487msgstr "" 
  1511 " Nemôžem presunúť súbor \"%s\" do \"%s\" \n" 
   1488" Nepodarilo sa presunúť súbor \"%s\" do \"%s\" \n" 
  15121489" %s " 
  15131490 
  15141491#, c-format 
  msgid "" 
  15161493" Cannot remove file \"%s\" \n" 
  15171494" %s " 
  15181495msgstr "" 
  1519 " Nemôžem odstrániť súbor \"%s\" \n" 
   1496" Nepodarilo sa odstrániť súbor \"%s\" \n" 
  15201497" %s " 
  15211498 
  15221499#, c-format 
  msgstr " `%s' a `%s' sú ten istý adresár " 
  15251502 
  15261503#, c-format 
  15271504msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s " 
  1528 msgstr " Nemôžem prepísať adresár \"%s\" %s " 
   1505msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" %s " 
  15291506 
  15301507#, c-format 
  15311508msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s " 
  1532 msgstr " Nemôžem prepísať súbor \"%s\" %s " 
   1509msgstr " Nepodarilo sa prepísať súbor \"%s\" %s " 
  15331510 
  15341511#, c-format 
  15351512msgid "" 
  15361513" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n" 
  15371514" %s " 
  15381515msgstr "" 
  1539 " Nemôžem presunúť adresár \"%s\" do \"%s\" \n" 
   1516" Nepodarilo sa presunúť adresár \"%s\" do \"%s\" \n" 
  15401517" %s " 
  15411518 
  15421519#, c-format 
  msgid "" 
  15441521" Cannot delete file \"%s\" \n" 
  15451522" %s " 
  15461523msgstr "" 
  1547 " Nemôžem zmazať súbor \"%s\" \n" 
   1524" Nepodarilo sa zmazať súbor \"%s\" \n" 
  15481525" %s " 
  15491526 
  15501527#, c-format 
  msgid "" 
  15521529" Cannot remove directory \"%s\" \n" 
  15531530" %s " 
  15541531msgstr "" 
  1555 " Nemôžem odstrániť adresár \"%s\" \n" 
   1532" Nepodarilo sa odstrániť adresár \"%s\" \n" 
  15561533" %s " 
  15571534 
  15581535msgid "1Copy" 
  msgid " to:" 
  15941571msgstr " na:" 
  15951572 
  15961573msgid " Cannot operate on \"..\"! " 
  1597 msgstr " Nemôžem pracovať na \"..\"! " 
   1574msgstr " Nie je možné pracovať na \"..\"! " 
  15981575 
  15991576msgid " Sorry, I could not put the job in background " 
  1600 msgstr " Ľutujem, ale nemohol som uložiť úlohu do pozadia " 
   1577msgstr " Bohužiaľ, nebolo možné presunúť úlohu do pozadia " 
  16011578 
  16021579msgid "&Retry" 
  16031580msgstr "&Zopakovať" 
  msgid "Count" 
  16521629msgstr "Počet" 
  16531630 
  16541631msgid "Bytes" 
  1655 msgstr "Bytov" 
   1632msgstr "Bajtov" 
  16561633 
  16571634msgid "Source" 
  16581635msgstr "Zdroj" 
  msgstr "&Pridať" 
  16851662msgid "Overwrite this target?" 
  16861663msgstr "Prepísať tento cieľ?" 
  16871664 
  1688 #, fuzzy, c-format 
   1665#, c-format 
  16891666msgid "Target date: %s, size %llu" 
  16901667msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %llu" 
  16911668 
  1692 #, fuzzy, c-format 
   1669#, c-format 
  16931670msgid "Source date: %s, size %llu" 
  16941671msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %llu" 
  16951672 
  1696 #, fuzzy, c-format 
   1673#, c-format 
  16971674msgid "Target date: %s, size %u" 
  16981675msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %u" 
  16991676 
  1700 #, fuzzy, c-format 
   1677#, c-format 
  17011678msgid "Source date: %s, size %u" 
  17021679msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %u" 
  17031680 
  msgid "&Edit - F4" 
  17611738msgstr "&Editácia - F4" 
  17621739 
  17631740msgid "&Find recursively" 
  1764 msgstr "" 
   1741msgstr "&Hľadať rekurzívne" 
  17651742 
  17661743msgid "Start at:" 
  17671744msgstr "Začať na:" 
  msgstr " Vnútorná chyba: Dvojité spustenie pripojenej oblasti " 
  18001777 
  18011778#, c-format 
  18021779msgid " Cannot find node %s in help file " 
  1803 msgstr " Nemôžem nájsť uzol %s v súbore pomocníka " 
   1780msgstr " Nepodarilo sa nájsť uzol %s v súbore pomocníka " 
  18041781 
  18051782msgid "Index" 
  18061783msgstr "Index" 
  msgstr "&Hore" 
  18321809msgid "&Add current" 
  18331810msgstr "&Pridať aktuálny" 
  18341811 
  1835 #, fuzzy 
  18361812msgid "&Refresh" 
  1837 msgstr "o&Brátený" 
   1813msgstr "&Obnoviť" 
  18381814 
  18391815msgid "Fr&ee VFSs now" 
  18401816msgstr "&Uvoľniť VFS teraz" 
  msgid " New hotlist group " 
  18741850msgstr " Nová hotlist skupina " 
  18751851 
  18761852msgid "Name of new group" 
  1877 msgstr "Meno novej skupiny" 
   1853msgstr "Názov novej skupiny" 
  18781854 
  18791855#, c-format 
  18801856msgid "Label for \"%s\":" 
  msgid "" 
  18901866"\n" 
  18911867" Are you sure you want to remove this entry?" 
  18921868msgstr "" 
   1869"\n" 
   1870" Ste si istý, že chcete odstrániť túto položku?" 
  18931871 
  18941872msgid "" 
  18951873"\n" 
  msgstr " Skupina vrchného stupňa " 
  19061884msgid " Hotlist Load " 
  19071885msgstr " Nahrať Hotlistu " 
  19081886 
  1909 #, fuzzy, c-format 
  1910 msgid "" 
  1911 "MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted" 
  1912 msgstr " súbor, váš starý hotlist vstupov nebol zmazaný" 
   1887#, c-format 
   1888msgid "MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted" 
   1889msgstr "MC nedokázal zapísať súbor ~/%s, vaše staré položky hotlistu neboli zmazané" 
  19131890 
  19141891#, c-format 
  19151892msgid "Midnight Commander %s" 
  msgid "Modified: %s" 
  19571934msgstr "Zmenený:  %s" 
  19581935 
  19591936#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page 
  1960 #, fuzzy, c-format 
   1937#, c-format 
  19611938msgid "Status:    %s" 
  1962 msgstr "Vytvorený:   %s" 
   1939msgstr "Stav:      %s" 
  19631940 
  19641941#, c-format 
  19651942msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu" 
  1966 msgstr "" 
   1943msgstr "Typ zariad.: major %lu, minor %lu" 
  19671944 
  19681945#, c-format 
  19691946msgid "Size:      %s" 
  19701947msgstr "Veľkosť:     %s" 
  19711948 
  1972 #, fuzzy, c-format 
   1949#, c-format 
  19731950msgid " (%ld block)" 
  19741951msgid_plural " (%ld blocks)" 
  1975 msgstr[0] " (%ld blok)" 
  1976 msgstr[1] " (%ld blok)" 
   1952msgstr[0] " (%ld block)" 
   1953msgstr[1] " (%ld blocks)" 
   1954msgstr[2] " (%ld blokov)" 
  19771955 
  19781956#, c-format 
  19791957msgid "Owner:     %s/%s" 
  msgstr "Odkazy: %d" 
  19851963 
  19861964#, c-format 
  19871965msgid "Mode:      %s (%04o)" 
  1988 msgstr "Mód:      %s (%04o)" 
   1966msgstr "Režim:    %s (%04o)" 
  19891967 
  19901968#, c-format 
  19911969msgid "Location:  %Xh:%Xh" 
  msgstr "" 
  20692047"a taktiež počkajte." 
  20702048 
  20712049msgid " Cannot accept this key " 
  2072 msgstr " Nemôžem akceptovať túto klávesu " 
   2050msgstr " Nepodarilo sa akceptovať tento kláves " 
  20732051 
  20742052#, c-format 
  20752053msgid " You have entered \"%s\"" 
  msgid "which keys are not marked with OK. Press space on the missing" 
  21032081msgstr "nie sú označené s Áno. Stlačte medzeru pre vynechanie klávesy," 
  21042082 
  21052083msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab." 
  2106 msgstr "alebo kliknite myškou pre jeho definovanie. Pohybujte sa s Tab." 
   2084msgstr "alebo kliknite myšou pre jeho definovanie. Pohybujte sa pomocou Tab." 
  21072085 
  21082086msgid "" 
  21092087" The Commander can't change to the directory that \n" 
  msgid "" 
  21132091msgstr "" 
  21142092" Commander nemôže modifikovať tento adresár, \n" 
  21152093" kedže subshell tvrdí, že ste v ňom.  Možno ste \n" 
  2116 " zmazali váš pracovný adresár alebo ste zadali vaše \n" 
  2117 " špeciálne práva pre prístup s príkazom \"su\"? " 
   2094" zmazali svoj pracovný adresár alebo ste si udelili \n" 
   2095" špeciálne prístupové práva príkazom \"su\"? " 
  21182096 
  21192097msgid " The Midnight Commander " 
  21202098msgstr " Midnight Commander " 
  msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? " 
  21232101msgstr " Naozaj chcete ukončiť Midnight Commander? " 
  21242102 
  21252103msgid "&Listing mode..." 
  2126 msgstr "&Forma výpisu..." 
   2104msgstr "&Režim výpisu..." 
  21272105 
  21282106msgid "&Quick view     C-x q" 
  2129 msgstr "&Rýchly pohľad  C-x q" 
   2107msgstr "&Rýchle zobrazenie  C-x q" 
  21302108 
  21312109msgid "&Info           C-x i" 
  21322110msgstr "&Informácie     C-x i" 
  21332111 
  21342112msgid "&Sort order..." 
  2135 msgstr "&Usporiadať poradie..." 
   2113msgstr "&Poradie výpisu..." 
  21362114 
  21372115msgid "&Filter..." 
  21382116msgstr "fi&Lter..." 
  msgid "" 
  23162294msgstr "" 
  23172295" Použitie nastavenia rýchleho načítania nemusí presne   \n" 
  23182296" odrážať obsah adresára. V týchto prípadoch budete      \n" 
  2319 " musieť znovu načítať adresár manuálne. Pre podrobnosti \n" 
  2320 " si pozrite manuálovú stránku.                          " 
   2297" musieť znovu načítať adresár manuálne. Podrobnosti \n" 
   2298" nájdete v manuálovej stránke.                          " 
  23212299 
  23222300msgid "Menu" 
  23232301msgstr "Menu" 
  msgid "+number" 
  23362314msgstr "+číslo" 
  23372315 
  23382316msgid "Set initial line number for the internal editor" 
  2339 msgstr "Nastaviť počiatočné číslo riadku pre interný editor" 
   2317msgstr "Nastaviť počiatočné číslo riadka pre interný editor" 
  23402318 
  23412319msgid "" 
  23422320"\n" 
  msgstr "" 
  23472325"Správy o chybách posielajte (vrátane výpisu `mc -V')\n" 
  23482326"na adresu mc-devel@gnome.org\n" 
  23492327 
  2350 #, fuzzy 
  23512328msgid "" 
  23522329"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n" 
  23532330"\n" 
  msgid "" 
  23612338"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n" 
  23622339"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked\n" 
  23632340"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n" 
  2364 "   File types:   directory, executable, link, stalelink, device, special, " 
  2365 "core\n" 
   2341"   File types:   directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n" 
  23662342"\n" 
  23672343"Colors:\n" 
  23682344"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n" 
  msgstr "" 
  23742350"\n" 
  23752351"{FORE} a {BACK} je možné vynechať a bude použitá štandardná hodnota\n" 
  23762352"\n" 
  2377 "Kľúče:\n" 
  2378 "   Globálne:          errors, reverse, gauge, input\n" 
   2353"Kľúčové slová:\n" 
   2354"   Globálne:          errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n" 
  23792355"   Zobrazenie súboru: normal, selected, marked, markselect\n" 
  2380 "   Dialógy:           dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus\n" 
   2356"   Dialógy:           dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,\n" 
   2357"                 errdhotnormal, errdhotfocus\n" 
  23812358"   Menu:              menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n" 
  2382 "   Pomocník:          helpnormal, helpitalic, helplink, helpslink\n" 
  2383 "   Typy súborov:      directory, executable, link, stalelink, device, " 
  2384 "special, core\n" 
   2359"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked\n" 
   2360"   Pomocník:          helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n" 
   2361"   Typy súborov:      directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n" 
  23852362"\n" 
  23862363"Farby:\n" 
  23872364"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n" 
  23882365"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n" 
  2389 "   brightcyan, lightgray and white\n" 
   2366"   brightcyan, lightgray a white\n" 
  23902367"\n" 
  23912368 
  23922369msgid "Displays this help message" 
  2393 msgstr "Zobraz tento pomocný odkaz" 
   2370msgstr "Zobrazí tento pomocný odkaz" 
  23942371 
  23952372msgid "Displays the current version" 
  2396 msgstr "Ukázať aktuálnu verziu" 
   2373msgstr "Zobrazí aktuálnu verziu" 
  23972374 
  23982375msgid "Forces xterm features" 
  2399 msgstr "Vnucuje xterm funkcie" 
   2376msgstr "Vynúti funkcie xterm" 
  24002377 
  24012378msgid "Disable mouse support in text version" 
  2402 msgstr "Vypínam podporu pre myš v textovej verzii" 
   2379msgstr "Vypína podporu myši v textovej verzii" 
  24032380 
  24042381msgid "Tries to use termcap instead of terminfo" 
  2405 msgstr "Skúšam použiť termcap namiesto terminfo" 
   2382msgstr "Pokúsi sa použiť termcap namiesto terminfo" 
  24062383 
  24072384msgid "Resets soft keys on HP terminals" 
  2408 msgstr "Klávesy pre mäkký reset na HP termináloch" 
   2385msgstr "Resetuje mäkké klávesy na termináloch HP" 
  24092386 
  24102387msgid "To run on slow terminals" 
  24112388msgstr "Na spúšťanie na pomalých termináloch" 
  24122389 
  24132390msgid "Use stickchars to draw" 
  2414 msgstr "Použiť čiarovú grafiku pre kreslenie" 
   2391msgstr "Použiť na kreslenie čiarovú grafiku" 
  24152392 
  24162393msgid "Requests to run in black and white" 
  2417 msgstr "Požiadavka na čiernobiele spustenie" 
   2394msgstr "Požiadať o spustenie v čiernobielom režime" 
  24182395 
  24192396msgid "Request to run in color mode" 
  2420 msgstr "Požiadavka pre spustenie vo farebnom móde" 
   2397msgstr "Požiadať o spustenie vo farebnom režime" 
  24212398 
  24222399msgid "Specifies a color configuration" 
  2423 msgstr "Špecifikujte farebnú konfiguráciu" 
   2400msgstr "Určuje farebnú konfiguráciu" 
  24242401 
  24252402msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme" 
  2426 msgstr "Zobraziť pomocnú obrazovku, ako zmeniť farebnú schému" 
   2403msgstr "Zobrazí pomocníka o tom ako zmeniť farebnú schému" 
  24272404 
  24282405msgid "Log ftp dialog to specified file" 
  24292406msgstr "Prihlasovacie ftp okno k určenému súboru" 
  msgid "Enables subshell support (default)" 
  24412418msgstr "Zapnutá podpora pre subshell (štandardne)" 
  24422419 
  24432420msgid "Disables subshell support" 
  2444 msgstr "Vypínam podporu pre subshell" 
   2421msgstr "Vypína podporu pre subshell" 
  24452422 
  24462423msgid "Launches the file viewer on a file" 
  2447 msgstr "Spúšťam prehliadač súborov pre súbor" 
   2424msgstr "Spúšťa prehliadač súborov na súbore" 
  24482425 
  24492426msgid "Edits one file" 
  2450 msgstr "Upravujte jeden súbor" 
   2427msgstr "Upraví jeden súbor" 
  24512428 
  24522429msgid "safe de&Lete" 
  24532430msgstr "bezpečn&É mazanie" 
  msgid "rotatin&G dash" 
  24622439msgstr "To&Čiaca sa palička" 
  24632440 
  24642441msgid "co&Mplete: show all" 
  2465 msgstr "ukončené: uk&Ázať všetko" 
   2442msgstr "ukončené: &Zobraziť všetko" 
  24662443 
  24672444msgid "&Use internal view" 
  2468 msgstr "&Použiť intený prehliadač" 
   2445msgstr "po&Užiť vstavaný prehliadač" 
  24692446 
  24702447msgid "use internal ed&It" 
  2471 msgstr "použiť intený edito&R" 
   2448msgstr "použiť vstavaný ed&Itor" 
  24722449 
  24732450msgid "auto m&Enus" 
  2474 msgstr "Automati&Cké ponuky" 
   2451msgstr "Automatické m&Enu" 
  24752452 
  24762453msgid "&Auto save setup" 
  24772454msgstr "&Autom. ukladanie nastav." 
  msgid "shell &Patterns" 
  24802457msgstr "shel&L vzorov" 
  24812458 
  24822459msgid "Compute &Totals" 
  2483 msgstr "v&Ypočítať súčty" 
   2460msgstr "vypočí&Tať súčty" 
  24842461 
  24852462msgid "&Verbose operation" 
  2486 msgstr "&Mnohoslovná operácia" 
   2463msgstr "&Výrečná prevádzka" 
  24872464 
  24882465msgid "&Fast dir reload" 
  24892466msgstr "rýc&Hle načítanie adresára" 
  msgid " Enter command label: " 
  25402517msgstr " Zadajte návestie pre príkaz: " 
  25412518 
  25422519msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory " 
  2543 msgstr " Nemôžem spustiť externé vytvorenie panelov v nelokálnom adresári " 
   2520msgstr " Nepodarilo sa spustiť externé vytvorenie panelov v nelokálnom adresári " 
  25442521 
  25452522msgid "Find rejects after patching" 
  25462523msgstr "Nájsť súbory po oprave" 
  msgid "Find SUID and SGID programs" 
  25522529msgstr "Nájsť SUID a SGID programy" 
  25532530 
  25542531msgid "Cannot invoke command." 
  2555 msgstr "Nemôžem vyvolať príkaz." 
   2532msgstr "Nepodarilo sa vyvolať príkaz." 
  25562533 
  25572534msgid "Pipe close failed" 
  25582535msgstr "Pipe, neúspešné uzavretie" 
  msgid "Usage:" 
  25802557msgstr "Použitie:" 
  25812558 
  25822559msgid "[dev]" 
  2583 msgstr "" 
   2560msgstr "[dev]" 
  25842561 
  25852562msgid "UP--DIR" 
  25862563msgstr "UP--DIR" 
  msgstr "Vlastník" 
  26272604msgid "Group" 
  26282605msgstr "Skupina" 
  26292606 
  2630 #, fuzzy, c-format 
   2607#, c-format 
  26312608msgid "%s byte" 
  26322609msgid_plural "%s bytes" 
  2633 msgstr[0] "%s bytov" 
  2634 msgstr[1] "%s bytov" 
   2610msgstr[0] "%s bajt" 
   2611msgstr[1] "%s bajty" 
   2612msgstr[2] "%s bajtov" 
  26352613 
  2636 #, fuzzy, c-format 
   2614#, c-format 
  26372615msgid "%s in %d file" 
  26382616msgid_plural "%s in %d files" 
  2639 msgstr[0] "%s bytov v %d súbore" 
  2640 msgstr[1] "%s bytov v %d súbore" 
   2617msgstr[0] "%s bajt v %d súboroch" 
   2618msgstr[1] "%s bajty v %d súboroch" 
   2619msgstr[2] "%s bajtov v %d súboroch" 
  26412620 
  26422621msgid "<readlink failed>" 
  26432622msgstr "<čítanie odkazu zlyhalo>" 
  msgid "" 
  26912670"running on this terminal.\n" 
  26922671"Subshell support will be disabled." 
  26932672msgstr "" 
   2673"GNU Midnight Commander už na tomto\n" 
   2674"termináli beží.\n" 
   2675"Podpora subshell bude vypnutá." 
  26942676 
  26952677#, c-format 
  26962678msgid "Cannot open named pipe %s\n" 
  msgid "" 
  27542736"Cannot open the %s file for writing:\n" 
  27552737"%s\n" 
  27562738msgstr "" 
  2757 "Nemôžem otvoriť súbor %s pre zápis:\n" 
   2739"Nepodarilo sa otvoriť súbor %s pre zápis:\n" 
  27582740"%s\n" 
  27592741 
  27602742#, c-format 
  27612743msgid "Copy \"%s\" directory to:" 
  2762 msgstr "Kopírujem \"%s\" adresár do:" 
   2744msgstr "Kopíruje sa adresár \"%s\" do:" 
  27632745 
  27642746#, c-format 
  27652747msgid "Move \"%s\" directory to:" 
  msgid "" 
  27702752" Cannot stat the destination \n" 
  27712753" %s " 
  27722754msgstr "" 
  2773 " Nemôžem určiť cieľ \n" 
   2755" Nepodarilo sa určiť cieľ \n" 
  27742756" %s " 
  27752757 
  27762758#, c-format 
  msgid "" 
  27972779"Cannot write to the %s file:\n" 
  27982780"%s\n" 
  27992781msgstr "" 
  2800 "Nemôžem zapísať do súboru %s:\n" 
   2782"Nepodarilo sa zapísať do súboru %s:\n" 
  28012783"%s\n" 
  28022784 
  28032785msgid " Format error on file Extensions File " 
  msgid " False: " 
  28242806msgstr " Nepravda: " 
  28252807 
  28262808msgid " Warning -- ignoring file " 
  2827 msgstr " Upozornenie -- ignorujem súbor " 
   2809msgstr " Upozornenie -- ignoruje sa súbor " 
  28282810 
  28292811#, c-format 
  28302812msgid "" 
  28312813"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n" 
  28322814"Using it may compromise your security" 
  28332815msgstr "" 
  2834 "Súbor %s nieje vlast. rootom, vami, alebo nie je voľne zapisovateľný.\n" 
  2835 "Použitie môže kompromitovať vašu bezpečnosť" 
   2816"Súbor %s nevlastní root ani vy alebo nie je zapisovateľný pre ostatných.\n" 
   2817"Ak ho použijete, môže to kompromitovať vašu bezpečnosť" 
  28362818 
  28372819#, c-format 
  28382820msgid " No suitable entries found in %s " 
  2839 msgstr " Nenájdené žiadne odpovedajúce položky v %s " 
   2821msgstr " Nenájdené žiadne zodpovedajúce položky v %s " 
  28402822 
  28412823msgid " User menu " 
  28422824msgstr " Používateľské menu " 
  msgid "%b %e %Y" 
  28482830msgstr "%b %e  %Y" 
  28492831 
  28502832msgid "(invalid)" 
  2851 msgstr "" 
   2833msgstr "(neplatné)" 
  28522834 
  28532835#, c-format 
  28542836msgid "%s is not a directory\n" 
  msgstr "%s nie je adresár\n" 
  28562838 
  28572839#, c-format 
  28582840msgid "Directory %s is not owned by you\n" 
  2859 msgstr "Adresár %s nie je vlastnený vami\n" 
   2841msgstr "Nevlastníte adresár %s\n" 
  28602842 
  28612843#, c-format 
  28622844msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n" 
  2863 msgstr "Nemôžem nastaviť správne prístupové práva pre adresár %s\n" 
   2845msgstr "Nepodarilo sa nastaviť správne prístupové práva pre adresár %s\n" 
  28642846 
  28652847#, c-format 
  28662848msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n" 
  2867 msgstr "Nemôžem vytvoriť dočasný adresár %s: %s\n" 
   2849msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný adresár %s: %s\n" 
  28682850 
  28692851#, c-format 
  28702852msgid "Temporary files will be created in %s\n" 
  msgstr " Zlyhanie pipe " 
  28802862msgid " Dup failed " 
  28812863msgstr " Zlyhanie dup " 
  28822864 
  2883 #, fuzzy 
  28842865msgid " Cannot spawn child process " 
  2885 msgstr " Nemôžem spustiť program potomka procesu " 
   2866msgstr " Nepodarilo sa spustiť proces potomka " 
  28862867 
  28872868msgid "Empty output from child filter" 
  28882869msgstr "Prázdny výstup z filtra potomka" 
  msgid "" 
  28922873" Cannot open \"%s\"\n" 
  28932874" %s " 
  28942875msgstr "" 
  2895 " Nemôžem otvoriť \"%s\"\n" 
   2876" Nepodarilo sa otvoriť \"%s\"\n" 
  28962877" %s " 
  28972878 
  28982879#, c-format 
  msgid "" 
  29002881" Cannot stat \"%s\"\n" 
  29012882" %s " 
  29022883msgstr "" 
  2903 " Nemôžem určiť \"%s\"\n" 
   2884" Nepodrilo sa zistiť stav \"%s\"\n" 
  29042885" %s " 
  29052886 
  29062887msgid " Cannot view: not a regular file " 
  2907 msgstr " Nemôžem nahliadnuť: toto nie je normálny súbor " 
   2888msgstr " Nepodarilo sa zobraziť: toto nie je normálny súbor " 
  29082889 
  29092890#, c-format 
  29102891msgid "File: %s" 
  msgstr "Offset 0x%08lx" 
  29162897 
  29172898#, c-format 
  29182899msgid "Line %lu Col %lu" 
  2919 msgstr "" 
   2900msgstr "Riad. %lu Stĺ. %lu" 
  29202901 
  29212902#, c-format 
  29222903msgid "%s bytes" 
  2923 msgstr "%s bytov" 
   2904msgstr "%s bajtov" 
  29242905 
  2925 #, fuzzy, c-format 
   2906#, c-format 
  29262907msgid ">= %s bytes" 
  2927 msgstr "%s bytov" 
   2908msgstr ">= %s bajtov" 
  29282909 
  29292910#, c-format 
  29302911msgid "" 
  msgid "" 
  29322913" %s \n" 
  29332914" Data may have been written or not. " 
  29342915msgstr "" 
   2916" Chyba pri zatváraní súboru: \n" 
   2917" %s \n" 
   2918" Údaje nemuseli byť zapísané. " 
  29352919 
  2936 #, fuzzy, c-format 
   2920#, c-format 
  29372921msgid "" 
  29382922" Cannot save file: \n" 
  29392923" %s " 
  2940 msgstr " Chyba počas ukladania súboru. " 
   2924msgstr "" 
   2925" Nebolo možné uložiť súbor: \n" 
   2926" %s " 
  29412927 
  29422928msgid "Invalid hex search expression" 
  29432929msgstr "Neplatný hexadecimány vyhľadávací výraz" 
  msgid "" 
  29502936" The current line number is %d.\n" 
  29512937" Enter the new line number:" 
  29522938msgstr "" 
  2953 " Aktuálne číslo riadku je %d.\n" 
  2954 " Zadajte nové číslo riadku:" 
   2939" Aktuálne číslo riadka je %d.\n" 
   2940" Zadajte nové číslo riadka:" 
  29552941 
  29562942#, c-format 
  29572943msgid "" 
  msgstr "" 
  29622948" Zadajte novú adresu:" 
  29632949 
  29642950msgid " Goto Address " 
  2965 msgstr " Choď na Adresu " 
   2951msgstr " Ísť na adresu " 
  29662952 
  2967 #, fuzzy 
  29682953msgid " Invalid address " 
  2969 msgstr " Neplatné heslo " 
   2954msgstr " Neplatná adresa" 
  29702955 
  29712956msgid " Enter regexp:" 
  29722957msgstr " Zadajte regexp:" 
  29732958 
  29742959msgid "ButtonBar|Help" 
  2975 msgstr "" 
   2960msgstr "ButtonBar|Pomoc" 
  29762961 
  29772962msgid "ButtonBar|Quit" 
  2978 msgstr "" 
   2963msgstr "ButtonBar|Ukončiť" 
  29792964 
  29802965msgid "ButtonBar|Ascii" 
  2981 msgstr "" 
   2966msgstr "ButtonBar|Ascii" 
  29822967 
  29832968msgid "ButtonBar|Hex" 
  2984 msgstr "" 
   2969msgstr "ButtonBar|Hex" 
  29852970 
  29862971msgid "ButtonBar|Goto" 
  2987 msgstr "" 
   2972msgstr "ButtonBar|ÍsťNa" 
  29882973 
  29892974msgid "ButtonBar|Line" 
  2990 msgstr "" 
   2975msgstr "ButtonBar|Riadok" 
  29912976 
  29922977msgid "ButtonBar|View" 
  2993 msgstr "" 
   2978msgstr "ButtonBar|Zobraz" 
  29942979 
  29952980msgid "ButtonBar|Edit" 
  2996 msgstr "" 
   2981msgstr "ButtonBar|Upravi" 
  29972982 
  29982983msgid "ButtonBar|Save" 
  2999 msgstr "" 
   2984msgstr "ButtonBar|Uložiť" 
  30002985 
  30012986msgid "ButtonBar|UnWrap" 
  3002 msgstr "" 
   2987msgstr "ButtonBar|Nezal." 
  30032988 
  30042989msgid "ButtonBar|Wrap" 
  3005 msgstr "" 
   2990msgstr "ButtonBar|Zalam" 
  30062991 
  30072992msgid "ButtonBar|RxSrch" 
  3008 msgstr "" 
   2993msgstr "ButtonBar|RegHľ" 
  30092994 
  30102995msgid "ButtonBar|HxSrch" 
  3011 msgstr "" 
   2996msgstr "ButtonBar|HexHľ" 
  30122997 
  30132998msgid "ButtonBar|Search" 
  3014 msgstr "" 
   2999msgstr "ButtonBar|Hľad" 
  30153000 
  30163001msgid "ButtonBar|Raw" 
  3017 msgstr "" 
   3002msgstr "ButtonBar|Nespr" 
  30183003 
  30193004msgid "ButtonBar|Parse" 
  3020 msgstr "" 
   3005msgstr "ButtonBar|Analy" 
  30213006 
  30223007msgid "ButtonBar|Unform" 
  3023 msgstr "" 
   3008msgstr "ButtonBar|Neform" 
  30243009 
  30253010msgid "ButtonBar|Format" 
  3026 msgstr "" 
   3011msgstr "ButtonBar|Formát" 
  30273012 
  30283013msgid " History " 
  30293014msgstr " História " 
  msgid "" 
  32063191"in cpio archive\n" 
  32073192"%s" 
  32083193msgstr "" 
  3209 "Nekonzistentné tvrdé odkazy\n" 
   3194"Nekonzistentné pevné odkazy\n" 
  32103195"%s\n" 
  32113196"v cpio archíve\n" 
  32123197"%s" 
  msgid "Directory cache expired for %s" 
  32283213msgstr "Vyrovnávacia pamäť adresárov vypršala pre %s" 
  32293214 
  32303215msgid "Starting linear transfer..." 
  3231 msgstr "Začínam lineárny prenos..." 
   3216msgstr "Začína sa lineárny prenos..." 
  32323217 
  32333218#, c-format 
  32343219msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)" 
  msgid "" 
  32463231"Cannot open %s archive\n" 
  32473232"%s" 
  32483233msgstr "" 
  3249 "Nemohol som otvoriť %s archív\n" 
   3234"Nebolo možné otvoriť archív %s\n" 
  32503235"%s" 
  32513236 
  32523237msgid "Inconsistent extfs archive" 
  msgstr "Neúplný extfs archív" 
  32543239 
  32553240#, c-format 
  32563241msgid "fish: Disconnecting from %s" 
  3257 msgstr "fish: Odpájam z %s" 
   3242msgstr "fish: Odpája sa z %s" 
  32583243 
  32593244msgid "fish: Waiting for initial line..." 
  32603245msgstr "fish: Čakám na inicilizačný riadok..." 
  msgid " fish: Password required for " 
  32663251msgstr " fish: Vyžaduje heslo " 
  32673252 
  32683253msgid "fish: Sending password..." 
  3269 msgstr "fish: Posielam heslo..." 
   3254msgstr "fish: Posiela sa heslo..." 
  32703255 
  32713256msgid "fish: Sending initial line..." 
  3272 msgstr "fish: Posielam inicializačný riadok..." 
   3257msgstr "fish: Posiela sa inicializačný riadok..." 
  32733258 
  32743259msgid "fish: Handshaking version..." 
  3275 msgstr "fish: Preberám verziu..." 
   3260msgstr "fish: Preberá sa verzia..." 
  32763261 
  32773262msgid "fish: Setting up current directory..." 
  32783263msgstr "fish: Nastavenie aktuálneho adresár..." 
  msgstr "fish: Pripojený, domáci %s." 
  32833268 
  32843269#, c-format 
  32853270msgid "fish: Reading directory %s..." 
  3286 msgstr "fish: Čítanie adresára %s..." 
   3271msgstr "fish: Načítava sa adresár %s..." 
  32873272 
  32883273#, c-format 
  32893274msgid "%s: done." 
  msgstr "%s: zlyhanie" 
  32953280 
  32963281#, c-format 
  32973282msgid "fish: store %s: sending command..." 
  3298 msgstr "fish: store %s: sending command..." 
   3283msgstr "fish: store %s: posiela sa príkaz..." 
  32993284 
  33003285msgid "fish: Local read failed, sending zeros" 
  3301 msgstr "fish: Miestny čítanie zlyhalo, poslať nuly" 
   3286msgstr "fish: Miestne čítanie zlyhalo, posielajú sa nuly" 
  33023287 
  33033288#, c-format 
  33043289msgid "fish: storing %s %d (%lu)" 
  msgid "zeros" 
  33083293msgstr "nuly" 
  33093294 
  33103295msgid "Aborting transfer..." 
  3311 msgstr "Prerušujem prenos..." 
   3296msgstr "Prerušuje sa prenos..." 
  33123297 
  33133298msgid "Error reported after abort." 
  33143299msgstr "Chyba hlásená po prerušení." 
  msgstr "Prerušenie prenosu bolo úspešné." 
  33183303 
  33193304#, c-format 
  33203305msgid "ftpfs: Disconnecting from %s" 
  3321 msgstr "ftpfs: Odpájam z %s" 
   3306msgstr "ftpfs: Odpája sa z %s" 
  33223307 
  33233308msgid " FTP: Password required for " 
  3324 msgstr " FTP: Vyžaduje heslo " 
   3309msgstr " FTP: Vyžaduje sa heslo pre" 
  33253310 
  33263311msgid "ftpfs: sending login name" 
  3327 msgstr "ftpfs: posielam prihlasovacie meno" 
   3312msgstr "ftpfs: posiela sa prihlasovacie meno" 
  33283313 
  33293314msgid "ftpfs: sending user password" 
  3330 msgstr "ftpfs: posielam používateľovo heslo" 
   3315msgstr "ftpfs: posiela sa používateľovo heslo" 
  33313316 
  3332 #, fuzzy, c-format 
   3317#, c-format 
  33333318msgid "FTP: Account required for user %s" 
  3334 msgstr " FTP: Vyžaduje heslo " 
   3319msgstr "FTP: Pre používateľa %s sa požaduje účet" 
  33353320 
  3336 #, fuzzy 
  33373321msgid "Account:" 
  3338 msgstr "Počet" 
   3322msgstr "Účet:" 
  33393323 
  3340 #, fuzzy 
  33413324msgid "ftpfs: sending user account" 
  3342 msgstr "ftpfs: posielam používateľovo heslo" 
   3325msgstr "ftpfs: posiela sa používateľský účet" 
  33433326 
  33443327msgid "ftpfs: logged in" 
  33453328msgstr "ftpfs: prihlásený" 
  msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)" 
  33703353msgstr "Vyčkávam na zopakovanie... %d (Control-C pre zrušenie)" 
  33713354 
  33723355msgid "ftpfs: could not setup passive mode" 
  3373 msgstr "ftpfs: nemohol som nastaviť pasívny mód" 
   3356msgstr "ftpfs: nepodarilo sa nastaviť pasívny režim" 
  33743357 
  33753358msgid "ftpfs: aborting transfer." 
  3376 msgstr "ftpfs: prerušujem prenos." 
   3359msgstr "ftpfs: prerušuje sa prenos." 
  33773360 
  33783361#, c-format 
  33793362msgid "ftpfs: abort error: %s" 
  3380 msgstr "ftpfs: zrušiť chybu: %s" 
   3363msgstr "ftpfs: chyba zrušenia: %s" 
  33813364 
  33823365msgid "ftpfs: abort failed" 
  3383 msgstr "ftpfs: zrušiť zlyhanie" 
   3366msgstr "ftpfs: zrušenie zlyhalo" 
  33843367 
  33853368msgid "ftpfs: CWD failed." 
  33863369msgstr "ftpfs: CWD Zhyhanie." 
  msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink" 
  33893372msgstr "ftpfs: nemohol som vylúštiť symbolickú linku" 
  33903373 
  33913374msgid "Resolving symlink..." 
  3392 msgstr "Lúštim symb. linku..." 
   3375msgstr "Prekladá sa symb. odkaz..." 
  33933376 
  33943377#, c-format 
  33953378msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s" 
  3396 msgstr "ftpfs: Čítam FTP adresár %s... %s%s" 
   3379msgstr "ftpfs: Číta sa adresár FTP %s... %s%s" 
  33973380 
  33983381msgid "(strict rfc959)" 
  3399 msgstr "(striktné rfc959)" 
   3382msgstr "(striktne rfc959)" 
  34003383 
  34013384msgid "(chdir first)" 
  34023385msgstr "(naprv cd)" 
  msgstr "ftpfs: zlyhanie; niet kam sa vrátiť" 
  34063389 
  34073390#, c-format 
  34083391msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)" 
  3409 msgstr "ftpfs: ukladám súbor %lu (%lu)" 
   3392msgstr "ftpfs: ukladá sa súbor %lu (%lu)" 
  34103393 
  34113394msgid "" 
  34123395"~/.netrc file has incorrect mode.\n" 
  34133396"Remove password or correct mode." 
  34143397msgstr "" 
  3415 "~/.netrc súbor nemá správny mod.\n" 
  3416 "Odstráňte heslo alebo správny mód." 
   3398"~/.netrc súbor nemá správny režim.\n" 
   3399"Odstráňte heslo alebo opravte režim." 
  34173400 
  34183401msgid " MCFS " 
  34193402msgstr " MCFS " 
  msgid "" 
  34273410" not be safe on the remote side.  Continue? \n" 
  34283411msgstr "" 
  34293412" Vzdialený server nebeží na systémovom porte \n" 
  3430 " potrebujete heslo k prihláseniu sa, ale informácia môže \n" 
  3431 " byť v nebezpečí na vzdialenej strane. Pokračovať? \n" 
   3413" potrebujete heslo k prihláseniu sa, ale informácia nemusí \n" 
   3414" byť na vzdialenej strane v bezpečí. Pokračovať? \n" 
  34323415 
  34333416msgid " MCFS Password required " 
  34343417msgstr " MCFS požaduje Heslo " 
  msgstr " Neplatné heslo " 
  34383421 
  34393422#, c-format 
  34403423msgid " Cannot locate hostname: %s " 
  3441 msgstr " Nemôžem určiť hostiteľa: %s " 
   3424msgstr " Nie je možné určiť hostiteľa: %s " 
  34423425 
  34433426#, c-format 
  34443427msgid " Cannot create socket: %s " 
  3445 msgstr " Nemôžem vytvoriť soket: %s " 
   3428msgstr " Nie je možné vytvoriť socket: %s " 
  34463429 
  34473430#, c-format 
  34483431msgid " Cannot connect to server: %s " 
  3449 msgstr " Nemôžem sa pripojiť k serveru: %s" 
   3432msgstr " Nie je možné pripojiť sa k serveru: %s" 
  34503433 
  34513434msgid " Too many open connections " 
  34523435msgstr " Príliš veľa otvorených spojení " 
  msgstr " Overenie zlyhalo " 
  34803463 
  34813464#, c-format 
  34823465msgid " Error %s creating directory %s " 
  3483 msgstr " Error %s creating directory %s " 
   3466msgstr " Chyba %s pri vytváraní adresára %s " 
  34843467 
  34853468#, c-format 
  34863469msgid " Error %s removing directory %s " 
  3487 msgstr " Error %s removing directory %s " 
   3470msgstr " Chyba %s pri odstraňovaní adresára %s " 
  34883471 
  34893472#, c-format 
  34903473msgid " %s opening remote file %s " 
  3491 msgstr " %s otváram vzdialený súbor %s " 
   3474msgstr " %s otvára sa vzdialený súbor %s " 
  34923475 
  34933476#, c-format 
  34943477msgid " %s removing remote file %s " 
  3495 msgstr " %s odstraňujem vzdialený súbor %s " 
   3478msgstr " %s odstraňuje sa vzdialený súbor %s " 
  34963479 
  34973480#, c-format 
  34983481msgid " %s renaming files\n" 
  3499 msgstr " %s premenúvam súbory\n" 
   3482msgstr " %s premenúvajú sa súbory\n" 
  35003483 
  35013484#, c-format 
  35023485msgid "" 
  35033486"Cannot open tar archive\n" 
  35043487"%s" 
  35053488msgstr "" 
  3506 "Nemohol som otvoriť tar archív\n" 
   3489"Nie je možné otvoriť tar archív\n" 
  35073490"%s" 
  35083491 
  35093492msgid "Inconsistent tar archive" 
  3510 msgstr "Neúplný tar archív" 
   3493msgstr "Poškodený archív tar" 
  35113494 
  35123495msgid "Unexpected EOF on archive file" 
  35133496msgstr "Neočakávaný koniec archívneho súboru" 
  msgid " undelfs: error " 
  35263509msgstr " undelfs: chyba" 
  35273510 
  35283511msgid " not enough memory " 
  3529 msgstr " nedostatok pamäti" 
   3512msgstr " nedostatok pamäte" 
  35303513 
  35313514msgid " while allocating block buffer " 
  3532 msgstr " počas alokovanie bufferu pre bloky " 
   3515msgstr " počas alokovania bufferu pre bloky " 
  35333516 
  35343517#, c-format 
  35353518msgid " open_inode_scan: %d " 
  msgstr " počas štartovania prechodu i-uzlov %d " 
  35413524 
  35423525#, c-format 
  35433526msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes" 
  3544 msgstr "undelfs: načítavam informácie o odstranených súboroch %d i-uzlov" 
   3527msgstr "undelfs: načítavajú sa informácie o odstránených súboroch %d i-uzlov" 
  35453528 
  35463529#, c-format 
  35473530msgid " while calling ext2_block_iterate %d " 
  35483531msgstr " počas volania ext2_block_iterate %d " 
  35493532 
  35503533msgid " no more memory while reallocating array " 
  3551 msgstr " nie viac pamäti počas zmeny alokácie poľa " 
   3534msgstr " nedostatok pamäte počas zmeny alokácie poľa " 
  35523535 
  35533536#, c-format 
  35543537msgid " while doing inode scan %d " 
  msgstr " Ext2lib: chyba " 
  35593542 
  35603543#, c-format 
  35613544msgid " Cannot open file %s " 
  3562 msgstr " Nemohol som otvoriť súbor %s " 
   3545msgstr " Nie je možné otvoriť súbor %s " 
  35633546 
  35643547msgid "undelfs: reading inode bitmap..." 
  3565 msgstr "undelfs: čítam bitovú mapu inode..." 
   3548msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa inode..." 
  35663549 
  35673550#, c-format 
  35683551msgid "" 
  35693552" Cannot load inode bitmap from: \n" 
  35703553" %s \n" 
  35713554msgstr "" 
  3572 " Nemohol som načítať bitmapu inode z: \n" 
   3555" Nie je možné načítať bitmapu inode z: \n" 
  35733556" %s \n" 
  35743557 
  35753558msgid "undelfs: reading block bitmap..." 
  3576 msgstr "undelfs: čítam bitovú mapu blokov..." 
   3559msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa blokov..." 
  35773560 
  35783561#, c-format 
  35793562msgid "" 
  35803563" Cannot load block bitmap from: \n" 
  35813564" %s \n" 
  35823565msgstr "" 
  3583 " Nemôžem načítať bitovú mapu blokov z: \n" 
   3566" Nie je možné načítať bitovú mapu blokov z: \n" 
  35843567" %s \n" 
  35853568 
  35863569msgid " vfs_info is not fs! " 
  35873570msgstr " vfs_info nie je fs! " 
  35883571 
  35893572msgid " You have to chdir to extract files first " 
  3590 msgstr " Musíte zmeniť adresár pre extrakciu súborov " 
   3573msgstr " Ak chcete rozbaliť súbory, musíte najprv zmeniť aktuálny adresár" 
  35913574 
  35923575msgid " while iterating over blocks " 
  35933576msgstr " počas prechodu cez bloky " 
  35943577 
  35953578msgid "Cannot parse:" 
  3596 msgstr "Nemohol som spracovať:" 
   3579msgstr "Nie je možné spracovať:" 
  35973580 
  35983581msgid "More parsing errors will be ignored." 
  3599 msgstr "Ďalšie chyby pracovania budú ignorované." 
   3582msgstr "Ďalšie chyby spracovania budú ignorované." 
  36003583 
  36013584msgid "Internal error:" 
  3602 msgstr "Interná chyba:" 
   3585msgstr "Vnútorná chyba:" 
  36033586 
  36043587msgid "Changes to file lost" 
  36053588msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  36063589 
   3590msgid "Unform" 
   3591msgstr "Obnov" 
   3592 
   3593msgid " Socket source routing setup " 
   3594msgstr " Prvotné nastavenie smeru cesty Socketu " 
   3595 
   3596msgid " Enter host name to use as a source routing hop: " 
   3597msgstr " Zadajte hostiteľské meno pre použitie ako zdrojového smeru cesty: " 
   3598 
   3599msgid " New mode is \"%s\" " 
   3600msgstr " Nový mód je \"%s\" " 
   3601 
  36073602#~ msgid "&Home" 
  36083603#~ msgstr "&Domáci" 
  3609  
  36103604#~ msgid "&Type" 
  36113605#~ msgstr "&Typ" 
  3612  
  36133606#~ msgid "&Links" 
  36143607#~ msgstr "&Odkazy" 
  3615  
  36163608#~ msgid "N&GID" 
  36173609#~ msgstr "N&GID" 
  3618  
  36193610#~ msgid "N&UID" 
  36203611#~ msgstr "N&UID" 
  3621  
  36223612#~ msgid "&Owner" 
  36233613#~ msgstr "&Vlastník" 
  3624  
  36253614#~ msgid "&Group" 
  36263615#~ msgstr "s&Kupina" 
  3627  
  36283616#~ msgid "MC was unable to write ~/" 
  36293617#~ msgstr "MC nebol schopný zapísať ~/" 
  3630  
  36313618#~ msgid " (%ld blocks)" 
  36323619#~ msgstr " (%ld blokov)" 
  3633  
  36343620#~ msgid " Notice " 
  36353621#~ msgstr " Správa " 
  3636  
  36373622#~ msgid "" 
  36383623#~ " The Midnight Commander configuration files \n" 
  36393624#~ " are now stored in the ~/.mc directory, the \n" 
  msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  36423627#~ " Konfiguračné súbory pre Midnight Commander \n" 
  36433628#~ " sú teraz uložené v adresári ~/.mc, súbory  \n" 
  36443629#~ " boli teraz presunuté\n" 
  3645  
  36463630#~ msgid "%s bytes in %d files" 
  36473631#~ msgstr "%s bytov v %d súboroch" 
  3648  
  36493632#~ msgid " Cannot open file for reading: " 
  36503633#~ msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie súboru pre čítanie: " 
  3651  
  36523634#~ msgid " Not an ordinary file: " 
  36533635#~ msgstr " Toto nie je súbor ordinálneho typu: " 
  3654  
  36553636#~ msgid "Format of the " 
  36563637#~ msgstr "Formát " 
  3657  
  36583638#~ msgid "" 
  36593639#~ " file has changed\n" 
  36603640#~ "with version 3.0. You may want either to\n" 
  msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  36633643#~ " súbor bol zmemený\n" 
  36643644#~ "verziou 3.0. Môžno ho tiež budete chcieť\n" 
  36653645#~ "kopírovať z " 
  3666  
  36673646#~ msgid "" 
  36683647#~ "mc.ext or use that\n" 
  36693648#~ "file as an example of how to write it.\n" 
  36703649#~ msgstr "" 
  36713650#~ "mc.ext, alebo použite ten\n" 
  36723651#~ "súbor ako príklad, ako to napísať.\n" 
  3673  
  36743652#~ msgid "mc.ext will be used for this moment." 
  36753653#~ msgstr "mc.ext bude používaný v tejto chvíli." 
  3676  
  36773654#~ msgid " Cannot open file " 
  36783655#~ msgstr " Nemohol som otvoriť súbor " 
  3679  
  36803656#~ msgid "Col %d" 
  36813657#~ msgstr "Col %d" 
  3682  
  36833658#~ msgid "  [grow]" 
  36843659#~ msgstr "  [rásť]" 
  3685  
  36863660#~ msgid "Ascii" 
  36873661#~ msgstr "Ascii" 
  3688  
  36893662#~ msgid "Hex" 
  36903663#~ msgstr "Hex" 
  3691  
  36923664#~ msgid "Goto" 
  36933665#~ msgstr "Choď" 
  3694  
  36953666#~ msgid "Line" 
  36963667#~ msgstr "Riadok" 
  3697  
  36983668#~ msgid "RxSrch" 
  36993669#~ msgstr "RxSrch" 
  3700  
  37013670#~ msgid "EdHex" 
  37023671#~ msgstr "EdHex" 
  3703  
  37043672#~ msgid "EdText" 
  37053673#~ msgstr "EdText" 
  3706  
  37073674#~ msgid "UnWrap" 
  37083675#~ msgstr "Rozbaľ" 
  3709  
  37103676#~ msgid "Wrap" 
  37113677#~ msgstr "Zabaľ" 
  3712  
  37133678#~ msgid "HxSrch" 
  37143679#~ msgstr "HxSrch" 
  3715  
  37163680#~ msgid "Raw" 
  37173681#~ msgstr "Prvotný" 
  37183682 
   3683#, fuzzy 
  37193684#~ msgid "Parse" 
  3720 #~ msgstr "Rozober" 
  3721  
  3722 #~ msgid "Unform" 
  3723 #~ msgstr "Obnov" 
  3724  
   3685#~ msgstr "Pred" 
  37253686#~ msgid "Format" 
  37263687#~ msgstr "Formát" 
  3727  
  37283688#~ msgid "User menu available only in mcedit invoked from mc" 
  37293689#~ msgstr "Používateľské menu k dispozícii iba v mcedit spustenom z mc" 
  37303690 
  3731 #~ msgid " Socket source routing setup " 
  3732 #~ msgstr " Prvotné nastavenie smeru cesty Socketu " 
  3733  
  3734 #~ msgid " Enter host name to use as a source routing hop: " 
  3735 #~ msgstr " Zadajte hostiteľské meno pre použitie ako zdrojového smeru cesty: " 
  3736  
   3691#, fuzzy 
  37373692#~ msgid " Host name " 
  3738 #~ msgstr " Meno hostiteľa " 
  3739  
   3693#~ msgstr " Meno používateľa " 
  37403694#~ msgid " Error while looking up IP address " 
  37413695#~ msgstr "Nastala chyba počas vyhľadávania IP adresy " 
  3742  
  37433696#~ msgid "" 
  37443697#~ "\n" 
  37453698#~ "\n" 
  msgstr "Zmeny súboru stratené" 
  37543707#~ "obnovovací pamäťový zásobník nie je naplnený!\n" 
  37553708#~ "\n" 
  37563709#~ "\n" 
  3757  
  37583710#~ msgid " Listing format edit " 
  37593711#~ msgstr " Upraviť formát výpisu " 
  3760  
  3761 #~ msgid " New mode is \"%s\" " 
  3762 #~ msgstr " Nový mód je \"%s\" " 
  3763  
  37643712#~ msgid "&Drive...       M-d" 
  37653713#~ msgstr "&Jednotka...      M-d" 
  3766  
  37673714#~ msgid "Use to debug the background code" 
  37683715#~ msgstr "Pre ladenie použite kód na pozadí" 
  3769  
  37703716#~ msgid "Force subshell execution" 
  37713717#~ msgstr "vynútiť vykonanie v subshelli" 
  3772  
  37733718#~ msgid " No action taken " 
  37743719#~ msgstr " Nie je zadaná činnosť " 
  37753720 
   3721#, fuzzy 
  37763722#~ msgid " Cannot set source routing (%s)" 
  3777 #~ msgstr " Nemohol som nastaviť trasu  zdroja (%s)" 
   3723#~ msgstr "" 
   3724#~ " Nepodarilo sa prečítať zdrojový odkaz \"%s\" \n" 
   3725#~ " %s " 
   3726#~ msgid "Executable first" 
   3727#~ msgstr "Najprv spustiteľné" 
   3728#~ msgid "S&kip hidden" 
   3729#~ msgstr "Pres&kočiť skryté" 
   3730#~ msgid "show free sp&Ace" 
   3731#~ msgstr "zobr&Aziť voľné miesto" 
   3732#~ msgid "Mkdir autoname" 
   3733#~ msgstr "Mkdir autonázov" 
   3734