Ticket #274: lt.po

File lt.po, 71.5 KB (added by stikonas, 13 years ago)

For some reason attaching diff hasn't work. Sorry. I will try to attach po file.

Line 
1# GNU Midnight Commander Lithuanian Translation
2# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation
3# This file is distributed under the same license as the mc package.
4# Vaidrius Petrauskas <vaidrius@delfi.lt>, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: mc 4.6.1\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
10"POT-Creation-Date: 2009-01-06 13:46+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-02-16 19:45+0300\n"
12"Last-Translator: Andrius Štikonas <stikonas@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
18
19msgid " Choose syntax highlighting "
20msgstr " Parinkite sintaksės ryškinimą "
21
22msgid "< Auto >"
23msgstr "< Auto >"
24
25msgid "< Reload Current Syntax >"
26msgstr "< Įkelti esamą sintaksę iš naujo >"
27
28#, c-format
29msgid " Cannot open %s for reading "
30msgstr " Nepavyko atverti %s skaitymui "
31
32msgid "Error"
33msgstr "Klaida"
34
35#, c-format
36msgid " Error reading from pipe: %s "
37msgstr " Klaida skaitant iš konvejerio: %s "
38
39#, c-format
40msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
41msgstr " Nepavyko atverti konvejerio skaitymui: %s "
42
43#, c-format
44msgid " Cannot get size/permissions for %s "
45msgstr " Nepavyko sužinoti %s dydžio/leidimų "
46
47#, c-format
48msgid " %s is not a regular file "
49msgstr " %s nėra įprastinis failas "
50
51#, c-format
52msgid " File %s is too large "
53msgstr " Failas %s yra per didelis "
54
55msgid "Macro recursion is too deep"
56msgstr "Makrokomandų rekursija yra per gili"
57
58msgid " Enter file name: "
59msgstr " Įveskite failo pavadinimą: "
60
61msgid "Warning"
62msgstr "Įspėjimas"
63
64msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
65msgstr " Failas turi nuorodų. Atjungti prieš išsaugant? "
66
67msgid "&Yes"
68msgstr "&Taip"
69
70msgid "&No"
71msgstr "&Ne"
72
73msgid "&Cancel"
74msgstr "&Atsisakyti"
75
76msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
77msgstr "Tuo tarpu failas buvo pakeistas. Vis tiek jį išsaugoti?"
78
79msgid " Error writing to pipe: "
80msgstr " Klaida rašant į konvejerį: "
81
82msgid " Cannot open pipe for writing: "
83msgstr " Nepavyko atverti konvejerio rašymui: "
84
85msgid "Quick save "
86msgstr "Greitas įrašymas "
87
88msgid "Safe save "
89msgstr "Saugus įrašymas "
90
91msgid "Do backups -->"
92msgstr "Daryti kopijas -->"
93
94msgid "&OK"
95msgstr "&Gerai"
96
97msgid "Extension:"
98msgstr "Plėtinys:"
99
100msgid " Edit Save Mode "
101msgstr " Keisti įrašymo režimą "
102
103msgid " Save As "
104msgstr " Įrašyti kaip "
105
106msgid " A file already exists with this name. "
107msgstr " Failas šiuo pavadinimu jau yra. "
108
109msgid "&Overwrite"
110msgstr "Perraš&yti"
111
112msgid " Cannot save file. "
113msgstr " Nepavyko išsaugoti failo. "
114
115msgid "Cancel"
116msgstr "Atsisakyti"
117
118msgid " Delete macro "
119msgstr " Pašalinti makrokomandą "
120
121msgid " Cannot open temp file "
122msgstr " Nepavyko atverti laikino failo "
123
124msgid " Cannot open macro file "
125msgstr " Nepavyko atverti makrokomandos failo "
126
127msgid " Cannot overwrite macro file "
128msgstr " Nepavyko perrašyti makrokomandos failo "
129
130msgid " Save macro "
131msgstr " Įrašyti makrokomandą "
132
133msgid " Press the macro's new hotkey: "
134msgstr " Nuspauskite naują greitųjų klavišų kombinaciją makrokomandai: "
135
136msgid " Press macro hotkey: "
137msgstr " Nuspauskite greituosius makrokomandų klavišus: "
138
139msgid " Load macro "
140msgstr " Įkelti makrokomandą "
141
142msgid " Confirm save file? : "
143msgstr " Patvirtinti failo įrašymą? : "
144
145msgid " Save file "
146msgstr " Įrašyti failą "
147
148msgid "&Save"
149msgstr "Į&rašyti"
150
151msgid ""
152" Current text was modified without a file save. \n"
153" Continue discards these changes. "
154msgstr ""
155" Dabartinis tekstas buvo pakeistas ir neįrašytas į failą. \n"
156" Tęsdami atmesite visus pakeitimus. "
157
158msgid "C&ontinue"
159msgstr "&Tęsti"
160
161msgid " Load "
162msgstr " Įkelti "
163
164msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
165msgstr " Blokas didelis, gali nepavykti atšaukti šio veiksmo. "
166
167msgid "O&ne"
168msgstr "Vie&nas"
169
170msgid "A&ll"
171msgstr "&Visi"
172
173msgid "&Skip"
174msgstr "Pralei&sti"
175
176msgid "&Replace"
177msgstr "Pa&keisti"
178
179msgid " Replace with: "
180msgstr " Pakeisti su: "
181
182msgid " Confirm replace "
183msgstr " Patvirtinti pakeitimą "
184
185msgid "scanf &Expression"
186msgstr "„scanf“ iš&raiška"
187
188msgid "replace &All"
189msgstr "P&akeisti viską"
190
191msgid "pro&Mpt on replace"
192msgstr "Praneš&ti keičiant"
193
194msgid "&Backwards"
195msgstr "At&bulai"
196
197msgid "&Regular expression"
198msgstr "Reguliari &išraiška"
199
200msgid "&Whole words only"
201msgstr "&Tik žodžius"
202
203msgid "case &Sensitive"
204msgstr "&Skirti ABC nuo abc"
205
206msgid " Enter replacement argument order eg. 3,2,1,4 "
207msgstr " Įveskite pakeitimo argumentų tvarką, pvz. 3,2,1,4 "
208
209msgid " Enter replacement string:"
210msgstr " Įveskite pakeitimo eilutę:"
211
212msgid " Enter search string:"
213msgstr " Įveskite ieškomą eilutę:"
214
215msgid " Replace "
216msgstr " Pakeisti "
217
218msgid "Search"
219msgstr "Paieška"
220
221msgid " Invalid regular expression, or scanf expression with too many conversions "
222msgstr " Klaida reguliarioje išraiškoje, arba „scanf“ išraiška turi per daug konvertavimų "
223
224msgid " Error in replacement format string. "
225msgstr " Klaida pakeitimo eilutės formate. "
226
227msgid " Replacement too long. "
228msgstr " Pakeitimo eilutė per ilga. "
229
230#, c-format
231msgid " %ld replacements made. "
232msgstr " Atlikta %ld pakeitimų. "
233
234msgid " Search string not found "
235msgstr " Ieškoma eilutė nerasta "
236
237#, c-format
238msgid " %d items found, %d bookmarks added "
239msgstr " surasta %d, pridėta %d žymų  "
240
241msgid "Quit"
242msgstr "Išeiti"
243
244msgid " File was modified, Save with exit? "
245msgstr " Failas buvo pakeistas, įrašyti išeinant? "
246
247msgid "&Cancel quit"
248msgstr "&Neišeiti"
249
250msgid " Error "
251msgstr " Klaida "
252
253msgid " This function is not implemented. "
254msgstr " Ši funkcija nerealizuota. "
255
256msgid " Copy to clipboard "
257msgstr " Kopijuoti į krepšį "
258
259msgid " Unable to save to file. "
260msgstr " Nepavyko įrašyti į failą. "
261
262msgid " Cut to clipboard "
263msgstr " Iškirpti į krepšį "
264
265msgid " Goto line "
266msgstr " Eiti į eilutę "
267
268msgid " Enter line: "
269msgstr " Įveskite eilutę: "
270
271msgid " Save Block "
272msgstr " Įrašyti bloką "
273
274msgid " Insert File "
275msgstr " Įterpti failą "
276
277msgid " Cannot insert file. "
278msgstr " Nepavyko įterpti failo. "
279
280msgid " Sort block "
281msgstr " Rikiuoti bloką "
282
283msgid " You must first highlight a block of text. "
284msgstr " Pažymėkite teksto bloką. "
285
286msgid " Run Sort "
287msgstr " Rikiuoti "
288
289msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
290msgstr " Nurodykite rikiavimo nustatymus, atskirtus tarpu: "
291
292msgid " Sort "
293msgstr " Rikiuoti "
294
295msgid " Cannot execute sort command "
296msgstr " Nepavyko įvykdyti „sort“ komandos "
297
298msgid " Sort returned non-zero: "
299msgstr " „Sort“ grąžino nenulinę reikšmę: "
300
301msgid "Paste output of external command"
302msgstr "Įdėti išorinės komandos išvestį"
303
304msgid "Enter shell command(s):"
305msgstr "Įveskite aplinkos komandą (-as):"
306
307msgid "External command"
308msgstr "Išorinė komanda"
309
310msgid "Cannot execute command"
311msgstr "Nepavyko įvykdyti išorinės komandos"
312
313msgid "Error creating script:"
314msgstr "Klaida kuriant skriptą:"
315
316msgid "Error reading script:"
317msgstr "Klaida skaitant skriptą:"
318
319msgid "Error closing script:"
320msgstr "Klaida užveriant skriptą:"
321
322msgid "Script created:"
323msgstr "Skriptas sukurtas:"
324
325msgid "Process block"
326msgstr "Apdoroti bloką"
327
328msgid " Mail "
329msgstr " Laiškas "
330
331msgid " Copies to"
332msgstr " Kopijos"
333
334msgid " Subject"
335msgstr " Tema"
336
337msgid " To"
338msgstr " Kam"
339
340msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
341msgstr " mail -s <tema> -c <kopija> <kam>"
342
343msgid " Insert Literal "
344msgstr " Įterpti simbolį "
345
346msgid " Press any key: "
347msgstr " Paspauskite bet kurį klavišą: "
348
349msgid " Execute Macro "
350msgstr " Įvykdyti makrokomandą "
351
352msgid "&Dismiss"
353msgstr "At&mesti"
354
355msgid " Emacs key: "
356msgstr " „Emacs“ klavišas: "
357
358#, c-format
359msgid ""
360"File \"%s\" is already being edited\n"
361"User: %s\n"
362"Process ID: %d"
363msgstr ""
364"Failas „%s“ jau taisoma\n"
365"Naudotojas: %s\n"
366"Proceso ID: %d"
367
368msgid "File locked"
369msgstr "Failas užrakintas"
370
371msgid "&Grab lock"
372msgstr "&Paimti užraktą"
373
374msgid "&Ignore lock"
375msgstr "&Ignoruoti užraktą"
376
377msgid " About "
378msgstr " Apie "
379
380msgid ""
381"\n"
382"                Cooledit  v3.11.5\n"
383"\n"
384" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
385"\n"
386"       A user friendly text editor written\n"
387"           for the Midnight Commander.\n"
388msgstr ""
389"\n"
390"                Cooledit  v3.11.5\n"
391"\n"
392" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
393"\n"
394"       Naudotojui draugiškas redaktorius, \n"
395"         parašytas „Midnight Commander“.\n"
396
397msgid "&Open file..."
398msgstr "At&verti failą..."
399
400msgid "&New              C-n"
401msgstr "&Nauja                C-n"
402
403msgid "&Save              F2"
404msgstr "Į&rašyti               F2"
405
406msgid "Save &as...       F12"
407msgstr "Įrašyti &kaip...      F12"
408
409msgid "&Insert file...   F15"
410msgstr "Įterpt&i failą...  F15"
411
412msgid "Copy to &file...  C-f"
413msgstr "Kopijuoti į &failą C-f"
414
415msgid "&User menu...     F11"
416msgstr "Naudotojo meni&u      F11"
417
418msgid "A&bout...            "
419msgstr "A&pie...                 "
420
421msgid "&Quit             F10"
422msgstr "Iš&eiti               F10"
423
424msgid "&New            C-x k"
425msgstr "&Nauja              C-x k"
426
427msgid "Copy to &file...     "
428msgstr "Kopijuoti į &failą... "
429
430msgid "&Toggle Mark       F3"
431msgstr "Keis&ti žymėjimą       F3"
432
433msgid "&Mark Columns    S-F3"
434msgstr "Žy&mėti stulpelius       "
435
436msgid "Toggle &ins/overw Ins"
437msgstr "Keisti įterpimo rež.     "
438
439msgid "&Copy              F5"
440msgstr "&Kopijuoti             F5"
441
442msgid "&Move              F6"
443msgstr "&Perkelti              F6"
444
445msgid "&Delete            F8"
446msgstr "Ša&linti               F9"
447
448msgid "&Undo             C-u"
449msgstr "Atša&ukti             C-u"
450
451msgid "&Beginning     C-PgUp"
452msgstr "Į pra&džią         C-PgUp"
453
454msgid "&End           C-PgDn"
455msgstr "Į &galą            C-PgDn"
456
457msgid "&Search...         F7"
458msgstr "&Paieška...            F7"
459
460msgid "Search &again     F17"
461msgstr "Iešk&oti vėl          F17"
462
463msgid "&Replace...        F4"
464msgstr "Pa&keisti...           F4"
465
466msgid "&Go to line...            M-l"
467msgstr "&Eiti į eilutę...         M-l"
468
469msgid "Go to matching &bracket   M-b"
470msgstr "Eiti į porinį skliaustelį M-b"
471
472msgid "Insert &literal...       C-q"
473msgstr "Įterpti simbo&lį...      C-q"
474
475msgid "&Refresh screen          C-l"
476msgstr "Atnau&jinti ekraną       C-l"
477
478msgid "&Start record macro      C-r"
479msgstr "Pradėti makroko&mandos įrašą   C-r"
480
481msgid "&Finish record macro...  C-r"
482msgstr "&Baigti makrokomandos įrašą...  C-r"
483
484msgid "&Execute macro...   C-a, KEY"
485msgstr "Pal&eisti makrokomandą... C-a, KLV"
486
487msgid "Delete macr&o...            "
488msgstr "Šalinti makr&osą..."
489
490msgid "Insert &date/time           "
491msgstr "Įterpti &datą/laiką         "
492
493msgid "Format p&aragraph        M-p"
494msgstr "Formuoti p&astraipą      M-p"
495
496msgid "'ispell' s&pell check    C-p"
497msgstr "„ispell“ rašybos patikra C-p"
498
499msgid "Sor&t...                 M-t"
500msgstr "Rikiuo&ti...             M-t"
501
502msgid "Paste o&utput of...      M-u"
503msgstr "Įdėti iš&vestį...        M-u"
504
505msgid "E&xternal Formatter      F19"
506msgstr "Išo&rinis formatas       F19"
507
508msgid "&Mail...                    "
509msgstr "Paš&tas..."
510
511msgid "&Execute macro... C-x e, KEY"
512msgstr "V&ykdyti makrokomandą... C-x e, KL"
513
514msgid "'ispell' s&pell check    M-$"
515msgstr "„ispell“ rašybos patikra M-$"
516
517msgid "&General...  "
518msgstr "&Bendrosios..."
519
520msgid "&Save mode..."
521msgstr "Įrašymo režima&s..."
522
523msgid "Learn &Keys..."
524msgstr "Mokyti &klavišų..."
525
526msgid "Syntax &Highlighting..."
527msgstr "Sintak&sės ryškinimas..."
528
529msgid "Save setu&p..."
530msgstr "Įrašyti nu&statymus..."
531
532msgid " File "
533msgstr " Failas "
534
535msgid " Edit "
536msgstr " Taisa "
537
538msgid " Sear/Repl "
539msgstr " Rasti/pakeisti "
540
541msgid " Command "
542msgstr " Komanda "
543
544msgid " Options "
545msgstr " Nustatymai "
546
547msgid "Intuitive"
548msgstr "Intuityvus"
549
550msgid "Emacs"
551msgstr "„Emacs“"
552
553msgid "User-defined"
554msgstr "Kit&oks"
555
556msgid "None"
557msgstr "Joks"
558
559msgid "Dynamic paragraphing"
560msgstr "Dinamiškos pastraipos"
561
562msgid "Type writer wrap"
563msgstr "Kaip rašom. mašinėlėje"
564
565msgid "Word wrap line length: "
566msgstr "Laužyti eilutes ties: "
567
568msgid "Tab spacing: "
569msgstr "Tabuliacijos ilgis: "
570
571msgid "Synta&x highlighting"
572msgstr "Sintak&sės ryškinimas"
573
574msgid "Save file &position"
575msgstr "Išsaugoti &vietą faile"
576
577msgid "Confir&m before saving"
578msgstr "Patvirtinti pri&eš įrašant"
579
580msgid "Fill tabs with &spaces"
581msgstr "Tabuliacija tarpai&s"
582
583msgid "&Return does autoindent"
584msgstr "„&Return“ autom. įtraukia"
585
586msgid "&Backspace through tabs"
587msgstr "Trinti ta&buliaciją"
588
589msgid "&Fake half tabs"
590msgstr "Netikra pusinė tabuliacija"
591
592msgid "Wrap mode"
593msgstr "Eilučių laužymas"
594
595msgid "Key emulation"
596msgstr "Klavišų išdėstymas"
597
598msgid " Editor options "
599msgstr " Nustatymai "
600
601msgid "Help"
602msgstr "Pagalba"
603
604msgid "Save"
605msgstr "Įrašyti"
606
607msgid "Mark"
608msgstr "Žymėti"
609
610msgid "Replac"
611msgstr "Keisti"
612
613msgid "Copy"
614msgstr "Kopij."
615
616msgid "Move"
617msgstr "Perkelti"
618
619msgid "Delete"
620msgstr "Šalinti"
621
622msgid "PullDn"
623msgstr "Meniu"
624
625msgid " Load syntax file "
626msgstr " Įkelti sintaksės failą "
627
628#, c-format
629msgid ""
630" Cannot open file %s \n"
631" %s "
632msgstr ""
633" Nepavyko atverti failo %s \n"
634" %s "
635
636#, c-format
637msgid " Error in file %s on line %d "
638msgstr " Klaida failo %s eilutėje %d "
639
640#, c-format
641msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>"
642msgstr "„bind“: neteisingas argumentų kiekis, „bind <klavišas> <komanda>“"
643
644#, c-format
645msgid "bind: Bad key value `%s'"
646msgstr "„bind“: Netaisyklinga klavišo reikšmė „%s“"
647
648#, c-format
649msgid "bind: Ehh...no key?"
650msgstr "„bind“: Hmm... nėra klavišo?"
651
652#, c-format
653msgid "bind: Unknown key: `%s'"
654msgstr "„bind“: Nežinomas klavišas „%s“"
655
656#, c-format
657msgid "bind: Unknown command: `%s'"
658msgstr "„bind“: Nežinoma komanda „%s“"
659
660#, c-format
661msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>"
662msgstr "%s: Sintaksė: %s <n> <komanda> <pavadinimas>"
663
664#, c-format
665msgid "%s: Unknown command: `%s'"
666msgstr "%s: Nežinoma komanda „%s“"
667
668#, c-format
669msgid "%s: fn should be 1-10"
670msgstr "%s: fn turėtų būti 1-10"
671
672#, c-format
673msgid "%s: fopen(): %s"
674msgstr "%s: fopen(): %s"
675
676#, c-format
677msgid "%s:%d: unknown command `%s'"
678msgstr "%s:%d: nežinoma komanda „%s“"
679
680#, c-format
681msgid "%s:%d: %s"
682msgstr "%s:%d: %s"
683
684#, c-format
685msgid "%s not found!"
686msgstr "%s nerasta!"
687
688msgid "&Set"
689msgstr "&Nustatyti"
690
691msgid "S&kip"
692msgstr "&Praleisti"
693
694msgid "Set &all"
695msgstr "Nustatyti &visus"
696
697msgid "owner"
698msgstr "savin."
699
700msgid "group"
701msgstr "grupė"
702
703msgid "other"
704msgstr "kiti"
705
706msgid "On"
707msgstr "Ką:"
708
709msgid "Flag"
710msgstr "Būs."
711
712msgid "Mode"
713msgstr "Rež."
714
715#, c-format
716msgid "%6d of %d"
717msgstr "%6d iš %d"
718
719msgid " Chown advanced command "
720msgstr " Išplėstinė „chown“ komanda "
721
722#, c-format
723msgid ""
724" Cannot chmod \"%s\" \n"
725" %s "
726msgstr ""
727" Nepavyko pakeisti „%s“ režimo \n"
728" %s "
729
730#, c-format
731msgid ""
732" Cannot chown \"%s\" \n"
733" %s "
734msgstr ""
735" Nepavyko pakeisti „%s“ nuosavybės \n"
736" %s "
737
738msgid " Background process error "
739msgstr " Foninio proceso klaida "
740
741msgid " Unknown error in child "
742msgstr " Nežinoma vaiko klaida "
743
744msgid " Child died unexpectedly "
745msgstr " Vaikas netikėtai mirė "
746
747msgid " Background protocol error "
748msgstr " Fono protokolo klaida "
749
750msgid ""
751" Background process sent us a request for more arguments \n"
752" than we can handle. \n"
753msgstr ""
754" Foninis procesas prašo daugiau argumentų \n"
755" nei mes galime pateikti. \n"
756
757msgid "&Full file list"
758msgstr "Pilnas &failų sąrašas"
759
760msgid "&Brief file list"
761msgstr "Tru&mpas failų sąrašas"
762
763msgid "&Long file list"
764msgstr "I&lgas failų sąrašas"
765
766msgid "&User defined:"
767msgstr "Kit&oks:"
768
769msgid "Listing mode"
770msgstr "Režimas"
771
772msgid "user &Mini status"
773msgstr "Sutraukta būs&ena"
774
775msgid "&Reverse"
776msgstr "A&tbulai"
777
778msgid "case sensi&tive"
779msgstr "Skir&ti ABC nuo abc"
780
781msgid "Sort order"
782msgstr "Rikiavimo tvarka"
783
784msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
785msgstr " patvirtinti katalogų są&rašo šalinimą "
786
787msgid " confirm &Exit "
788msgstr " patvirtinti išė&jimą "
789
790msgid " confirm e&Xecute "
791msgstr " patvirtinti &vykdymą "
792
793msgid " confirm o&Verwrite "
794msgstr " patvirtinti perrašy&mą "
795
796msgid " confirm &Delete "
797msgstr " patvirtinti ša&linimą "
798
799msgid " Confirmation "
800msgstr " Patvirtinimas "
801
802msgid "Full 8 bits output"
803msgstr "Pilna 8 bitų išvestis"
804
805msgid "ISO 8859-1"
806msgstr "ISO 8859-1"
807
808msgid "7 bits"
809msgstr "7 bitai"
810
811msgid "F&ull 8 bits input"
812msgstr "Pilna 8 bitų į&vestis"
813
814msgid " Display bits "
815msgstr " Išvesties bitai "
816
817msgid "Other 8 bit"
818msgstr "Kita 8 bitų"
819
820msgid "Input / display codepage:"
821msgstr "Įvesties / išvesties kodų lentelė:"
822
823msgid "&Select"
824msgstr "Ž&ymėti"
825
826msgid "Use passive mode over pro&xy"
827msgstr "Pasyvus režimas per įgaliotąjį serverį"
828
829msgid "Use &passive mode"
830msgstr "&Pasyvus režimas"
831
832msgid "&Use ~/.netrc"
833msgstr "Na&udoti ~/.netrc"
834
835msgid "&Always use ftp proxy"
836msgstr "N&audoti FTP įgaliotajį serverį:"
837
838msgid "sec"
839msgstr "sek."
840
841msgid "ftpfs directory cache timeout:"
842msgstr "ftpfs aplankų podėlio galiojimas:"
843
844msgid "ftp anonymous password:"
845msgstr "ftp anonimo slaptažodis"
846
847msgid "Timeout for freeing VFSs:"
848msgstr "VFS galiojimas:"
849
850msgid " Virtual File System Setting "
851msgstr " Virtualios failų sistemos nustatymai "
852
853msgid "Quick cd"
854msgstr "Greitas „cd“"
855
856msgid "cd"
857msgstr "Eiti į: "
858
859msgid "Symbolic link filename:"
860msgstr "Simbolinės nuorodos pavadinimas:"
861
862msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
863msgstr "Esančio failo pavad. (į kurią nuoroda bus nukreipta):"
864
865msgid "Symbolic link"
866msgstr "Simbolinė nuoroda"
867
868msgid "Running "
869msgstr "Veikia "
870
871msgid "Stopped"
872msgstr "Sustojo"
873
874msgid "&Stop"
875msgstr "&Stabdyti"
876
877msgid "&Resume"
878msgstr "&Tęsti"
879
880msgid "&Kill"
881msgstr "N&užudyti"
882
883msgid "Background Jobs"
884msgstr "Darbai fone"
885
886msgid "Domain:"
887msgstr "Domenas:"
888
889msgid "Username:"
890msgstr "Prisijungimo vardas:"
891
892msgid "Password:"
893msgstr "Slaptažodis:"
894
895#, c-format
896msgid "Password for \\\\%s\\%s"
897msgstr "\\\\%s\\%s slaptažodis"
898
899#, c-format
900msgid "Warning: file %s not found\n"
901msgstr "Įspėjimas: failas %s nerasta\n"
902
903#, c-format
904msgid "Cannot translate from %s to %s"
905msgstr "Nepavyko išversti iš %s į %s"
906
907msgid "execute/search by others"
908msgstr "vykdyti/ieškoti kitiems"
909
910msgid "write by others"
911msgstr "rašyti kitiems"
912
913msgid "read by others"
914msgstr "skaityti kitiems"
915
916msgid "execute/search by group"
917msgstr "vykdyti/ieškoti grupei"
918
919msgid "write by group"
920msgstr "rašyti grupei"
921
922msgid "read by group"
923msgstr "skaityti grupei"
924
925msgid "execute/search by owner"
926msgstr "vykdyti/ieškoti savininkui"
927
928msgid "write by owner"
929msgstr "rašyti savininkui"
930
931msgid "read by owner"
932msgstr "skaityti savininkui"
933
934msgid "sticky bit"
935msgstr "limpa"
936
937msgid "set group ID on execution"
938msgstr "grupės ID vykdymui"
939
940msgid "set user ID on execution"
941msgstr "naudotojo ID vykdymui"
942
943msgid "C&lear marked"
944msgstr "Išva&lyti pažymėtus"
945
946msgid "S&et marked"
947msgstr "Nustat&yti pažymėtus"
948
949msgid "&Marked all"
950msgstr "Pažy&mėti visi"
951
952msgid "Name"
953msgstr "Pavadinimas:"
954
955msgid "Permissions (Octal)"
956msgstr "Leidimai (aštuonet.):"
957
958msgid "Owner name"
959msgstr "Savininkas:"
960
961msgid "Group name"
962msgstr "Grupė:"
963
964msgid "Use SPACE to change"
965msgstr "Tarpu keiskite nustatymus."
966
967msgid "an option, ARROW KEYS"
968msgstr "RODYKLėMIS eikite prie kitų"
969
970msgid "to move between options"
971msgstr "nustatymų. Norėdami žymėti,"
972
973msgid "and T or INS to mark"
974msgstr "naudokite T ar INS"
975
976msgid " Permission "
977msgstr " Leidimai "
978
979msgid "Chmod command"
980msgstr "„chmod“ komanda"
981
982msgid "Set &users"
983msgstr "N&ustatyti naudot."
984
985msgid "Set &groups"
986msgstr "Nustatyti &grupes"
987
988msgid " Name "
989msgstr " Pavad. "
990
991msgid " Owner name "
992msgstr " Savininkas "
993
994msgid " Group name "
995msgstr " Grupė "
996
997msgid " Size "
998msgstr " Dydis "
999
1000msgid " User name "
1001msgstr " Naudotojo vardas "
1002
1003msgid " Chown command "
1004msgstr " „chown“ komanda "
1005
1006msgid "<Unknown user>"
1007msgstr "<Nežinomas naud.>"
1008
1009msgid "<Unknown group>"
1010msgstr "<Nežnoma grupė>"
1011
1012msgid "Files tagged, want to cd?"
1013msgstr "Failai pažymėti, norite įvykdyti „cd“?"
1014
1015msgid "Cannot change directory"
1016msgstr " Nepavyko pakeisti aplanko "
1017
1018msgid " View file "
1019msgstr " Rodyti failą "
1020
1021msgid " Filename:"
1022msgstr " Failo pavadinimas:"
1023
1024msgid " Filtered view "
1025msgstr " Filtruotas vaizdas "
1026
1027msgid " Filter command and arguments:"
1028msgstr " Filtro komanda ir argumentai:"
1029
1030msgid "Create a new Directory"
1031msgstr "Sukurti naują aplanką"
1032
1033msgid " Enter directory name:"
1034msgstr " Įveskite aplanko pavadinimą: "
1035
1036msgid " Filter "
1037msgstr " Filtras  "
1038
1039msgid " Set expression for filtering filenames"
1040msgstr " Nustatyti failų vardų filtro išraišką"
1041
1042msgid "  Malformed regular expression  "
1043msgstr "  Netaisyklinga reguliari išraiška  "
1044
1045msgid " Select "
1046msgstr " Pažymėti "
1047
1048msgid " Unselect "
1049msgstr " Atžymėti "
1050
1051msgid "Extension file edit"
1052msgstr "Plėtinių failo keitimas"
1053
1054msgid " Which extension file you want to edit? "
1055msgstr " Kurį plėtinių failą norite keisti? "
1056
1057msgid "&User"
1058msgstr "&Naudotojo"
1059
1060msgid "&System Wide"
1061msgstr "&Sisteminį"
1062
1063msgid " Menu edit "
1064msgstr " Meniu keitimas "
1065
1066msgid " Which menu file do you want to edit? "
1067msgstr " Kurį meniu failą norite keisti? "
1068
1069msgid "&Local"
1070msgstr "&Vietinį"
1071
1072msgid "Syntax file edit"
1073msgstr "Sintaksės failo keitimas"
1074
1075msgid " Which syntax file you want to edit? "
1076msgstr " Kurį sintaksės failą norite keisti? "
1077
1078msgid " Compare directories "
1079msgstr " Palyginti aplankus "
1080
1081msgid " Select compare method: "
1082msgstr " Parinkite lyginimo metodą: "
1083
1084msgid "&Quick"
1085msgstr "&Greitas"
1086
1087msgid "&Size only"
1088msgstr "Tik dydi&s"
1089
1090msgid "&Thorough"
1091msgstr "&Pilnas"
1092
1093msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1094msgstr " Norint naudoti šią komandą, abu skydeliai turėtų būti sąrašo režime "
1095
1096msgid " The command history is empty "
1097msgstr " Komandų istorija yra tuščia "
1098
1099msgid " Command history "
1100msgstr " Komandų istorija "
1101
1102msgid ""
1103" Not an xterm or Linux console; \n"
1104" the panels cannot be toggled. "
1105msgstr ""
1106" Ne „xterm“ ar „Linux“ konsolė; \n"
1107" skydeliai negali būti išjungti. "
1108
1109#, c-format
1110msgid "Link %s to:"
1111msgstr "Sukurti nuorodą iš „%s“ į:"
1112
1113msgid " Link "
1114msgstr " Nuoroda "
1115
1116#, c-format
1117msgid " link: %s "
1118msgstr " nuoroda: %s "
1119
1120#, c-format
1121msgid " symlink: %s "
1122msgstr " simb. nuoroda: %s "
1123
1124#, c-format
1125msgid " Symlink `%s' points to: "
1126msgstr " Simb. nuoroda „%s“ rodo į: "
1127
1128msgid " Edit symlink "
1129msgstr " Keisti simb. nuorodą "
1130
1131#, c-format
1132msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1133msgstr " taisykite simb. nuorodą, nepavyko pašalinti „%s“: %s "
1134
1135#, c-format
1136msgid " edit symlink: %s "
1137msgstr " Keisti simb. nuorodą: %s"
1138
1139#, c-format
1140msgid "`%s' is not a symbolic link"
1141msgstr "„%s“ nėra simbolinė nuoroda"
1142
1143#, c-format
1144msgid " Cannot chdir to %s "
1145msgstr " Nepavyko įeiti į %s "
1146
1147msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1148msgstr " Įveskite adresą (F1 - pagalba): "
1149
1150msgid " Link to a remote machine "
1151msgstr " Ryšys "
1152
1153msgid " FTP to machine "
1154msgstr " FTP ryšys "
1155
1156msgid " Shell link to machine "
1157msgstr " Aplinkos ryšys "
1158
1159msgid " SMB link to machine "
1160msgstr " SMB ryšys "
1161
1162msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1163msgstr " Atkurti ext2 failų sistemos failus"
1164
1165msgid ""
1166" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1167"   files on: (F1 for details)"
1168msgstr ""
1169" Nurodykite įtaisą (be „/dev/“) iš kurio\n"
1170"   atkurti failus: (F1 - pagalba)"
1171
1172msgid " Setup "
1173msgstr " Nustatymai "
1174
1175#, c-format
1176msgid " Setup saved to ~/%s"
1177msgstr " Nustatymai įrašyti į ~/%s"
1178
1179#, c-format
1180msgid ""
1181" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1182" %s "
1183msgstr ""
1184" Nepavyko įeiti į „%s“ \n"
1185" %s "
1186
1187msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1188msgstr "Negalima vykdyti komandų nevietinėje failų sistemoje"
1189
1190msgid " The shell is already running a command "
1191msgstr " Aplinkoje jau vykdoma komanda "
1192
1193msgid "&Unsorted"
1194msgstr "Neriki&uotai"
1195
1196msgid "&Name"
1197msgstr "Pavadi&nimas"
1198
1199msgid "&Extension"
1200msgstr "Plė&tinys"
1201
1202msgid "&Modify time"
1203msgstr "&Modif. laikas"
1204
1205msgid "&Access time"
1206msgstr "P&asiek. laikas"
1207
1208msgid "C&Hange time"
1209msgstr "Pakei&t. laikas"
1210
1211msgid "&Size"
1212msgstr "Dydi&s"
1213
1214msgid "&Inode"
1215msgstr "„&Inode“"
1216
1217msgid "Cannot read directory contents"
1218msgstr "Nepavyko perskaityti aplanko turinio"
1219
1220#, c-format
1221msgid "Press any key to continue..."
1222msgstr "Paspauskite bet kurį klavišą..."
1223
1224#, c-format
1225msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1226msgstr "Parašykite „exit“, norėdami grįžti į „Midnight Commander“"
1227
1228#, c-format
1229msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
1230msgstr " Negaliu pasiekti lokalios „%s“ kopijos "
1231
1232#, c-format
1233msgid ""
1234" Cannot create temporary command file \n"
1235" %s "
1236msgstr ""
1237" Nepavyko sukurti laikino komandų failo \n"
1238" %s "
1239
1240msgid " Parameter "
1241msgstr " Parametras "
1242
1243#, c-format
1244msgid " %s%s file error"
1245msgstr " %s%s failo klaida"
1246
1247#, c-format
1248msgid "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight Commander package."
1249msgstr "3.0 versijoje pasikeitė „%smc.ext“ failo formatas. Panašu, kad įdiegimas nepavyko. Įsidiekite naują „Midnight Commander“ versiją."
1250
1251#, c-format
1252msgid " ~/%s file error "
1253msgstr " ~/%s failo klaida "
1254
1255#, c-format
1256msgid "The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it."
1257msgstr "3.0 versijoje pasikeitė ~/%s failo formatas. Galite jį nukopijuoti iš %smc.ext arba naudoti tą failą kaip pavyzdį naujo rašymui."
1258
1259msgid " Copy "
1260msgstr " Kopijuoti "
1261
1262msgid " Move "
1263msgstr " Perkelti "
1264
1265msgid " Delete "
1266msgstr " Šalinti "
1267
1268msgid " Invalid target mask "
1269msgstr " Netaisyklingas paskirties formatas "
1270
1271msgid " Cannot make the hardlink "
1272msgstr " Nepavyko sukurti nuorodos "
1273
1274#, c-format
1275msgid ""
1276" Cannot read source link \"%s\" \n"
1277" %s "
1278msgstr ""
1279" Nepavyko perskaityti duotosios nuorodos „%s“ \n"
1280" %s "
1281
1282msgid ""
1283" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
1284"\n"
1285" Option Stable Symlinks will be disabled "
1286msgstr ""
1287" Negalima sukurti stabilios simb. nuorodos tarp nevietinių failų sistemų: \n"
1288"\n"
1289" „Stabilių simb. nuorodų“ nustatymas bus išjungtas "
1290
1291#, c-format
1292msgid ""
1293" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
1294" %s "
1295msgstr ""
1296" Nepavyko pakeisti „%s“ režimo \n"
1297" %s "
1298
1299#, c-format
1300msgid ""
1301" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
1302" %s "
1303msgstr ""
1304" Nepavyko perrašyti aplanko „%s“ \n"
1305" %s "
1306
1307#, c-format
1308msgid ""
1309" Cannot stat source file \"%s\" \n"
1310" %s "
1311msgstr ""
1312" Nepavyko nustatyti failo „%s“ būklės („stat“) \n"
1313" %s "
1314
1315#, c-format
1316msgid " `%s' and `%s' are the same file "
1317msgstr " „%s“ ir „%s“ yra tas pats failas "
1318
1319#, c-format
1320msgid ""
1321" Cannot create special file \"%s\" \n"
1322" %s "
1323msgstr ""
1324" Nepavyko sukurti specialiojo failo „%s“ \n"
1325" %s "
1326
1327#, c-format
1328msgid ""
1329" Cannot chown target file \"%s\" \n"
1330" %s "
1331msgstr ""
1332" Nepavyko pakeisti failo „%s“ nuosavybės teisių \n"
1333" %s "
1334
1335#, c-format
1336msgid ""
1337" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
1338" %s "
1339msgstr ""
1340" Nepavyko pakeisti failo „%s“ režimo \n"
1341" %s "
1342
1343#, c-format
1344msgid ""
1345" Cannot open source file \"%s\" \n"
1346" %s "
1347msgstr ""
1348" Nepavyko atverti failo „%s“ \n"
1349" %s "
1350
1351msgid " Reget failed, about to overwrite file "
1352msgstr " Atsiuntimas iš naujo nepavyko, bus perrašytas failas "
1353
1354#, c-format
1355msgid ""
1356" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
1357" %s "
1358msgstr ""
1359" Nepavyko nustatyti failo „%s“ būklės („fstat“) \n"
1360" %s "
1361
1362#, c-format
1363msgid ""
1364" Cannot create target file \"%s\" \n"
1365" %s "
1366msgstr ""
1367" Nepavyko atverti paskirties failo „%s“ \n"
1368" %s "
1369
1370#, c-format
1371msgid ""
1372" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
1373" %s "
1374msgstr ""
1375" Nepavyko nustatyti paskirties failo „%s“ būklės („fstat“) \n"
1376" %s "
1377
1378#, c-format
1379msgid ""
1380" Cannot read source file \"%s\" \n"
1381" %s "
1382msgstr ""
1383" Nepavyko perskaityti failo „%s“ \n"
1384" %s "
1385
1386#, c-format
1387msgid ""
1388" Cannot write target file \"%s\" \n"
1389" %s "
1390msgstr ""
1391" Nepavyko įrašyti į failą „%s“ \n"
1392" %s "
1393
1394msgid "(stalled)"
1395msgstr "(sustojo)"
1396
1397#, c-format
1398msgid ""
1399" Cannot close source file \"%s\" \n"
1400" %s "
1401msgstr ""
1402" Nepavyko užverti failo „%s“ \n"
1403" %s "
1404
1405#, c-format
1406msgid ""
1407" Cannot close target file \"%s\" \n"
1408" %s "
1409msgstr ""
1410" Nepavyko užverti paskirties failo „%s“ \n"
1411" %s "
1412
1413msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
1414msgstr "Gautas nepilnas failas. Ar jį išlaikyti?"
1415
1416msgid "&Delete"
1417msgstr "Š&alinti"
1418
1419msgid "&Keep"
1420msgstr "Išlai&kyti"
1421
1422#, c-format
1423msgid ""
1424" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
1425" %s "
1426msgstr ""
1427" Nepavyko nustatyti aplanko „%s“ būklės („stat“) \n"
1428" %s "
1429
1430#, c-format
1431msgid ""
1432" Source \"%s\" is not a directory \n"
1433" %s "
1434msgstr ""
1435" Šaltinis „%s“ nėra aplankas \n"
1436" %s "
1437
1438#, c-format
1439msgid ""
1440" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
1441" `%s' "
1442msgstr ""
1443" Negalima kopijuoti ciklinės simbolinės nuorodos \n"
1444" „%s“ "
1445
1446#, c-format
1447msgid ""
1448" Destination \"%s\" must be a directory \n"
1449" %s "
1450msgstr ""
1451" Paskirtis „%s“ turi būti aplankas \n"
1452" %s "
1453
1454#, c-format
1455msgid ""
1456" Cannot create target directory \"%s\" \n"
1457" %s "
1458msgstr ""
1459" Nepavyko sukurti paskirties aplanko „%s“ \n"
1460" %s "
1461
1462#, c-format
1463msgid ""
1464" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
1465" %s "
1466msgstr ""
1467" Nepavyko pakeisti paskirties aplanko „%s“ nuosavybės \n"
1468" %s "
1469
1470#, c-format
1471msgid ""
1472" Cannot stat file \"%s\" \n"
1473" %s "
1474msgstr ""
1475" Nepavyko patikrinti failo „%s“ \n"
1476" %s "
1477
1478#, c-format
1479msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
1480msgstr " Nepavyko perrašyti aplanko „%s“ "
1481
1482#, c-format
1483msgid ""
1484" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
1485" %s "
1486msgstr ""
1487" Nepavyko perkelti failo „%s“ į „%s“ \n"
1488" %s "
1489
1490#, c-format
1491msgid ""
1492" Cannot remove file \"%s\" \n"
1493" %s "
1494msgstr ""
1495" Nepavyko pašalinti failo „%s“ \n"
1496" %s "
1497
1498#, c-format
1499msgid " `%s' and `%s' are the same directory "
1500msgstr " „%s“ ir „%s“ yra tas pats aplankas "
1501
1502#, c-format
1503msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
1504msgstr " Nepavyko perrašyti aplanko „%s“ %s "
1505
1506#, c-format
1507msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
1508msgstr ""
1509" Nepavyko perrašyti failo „%s“ \n"
1510" %s "
1511
1512#, c-format
1513msgid ""
1514" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
1515" %s "
1516msgstr ""
1517" Nepavyko perkelti aplanko „%s“ į „%s“ \n"
1518" %s "
1519
1520#, c-format
1521msgid ""
1522" Cannot delete file \"%s\" \n"
1523" %s "
1524msgstr ""
1525" Nepavyko pašalinti failo „%s“ \n"
1526" %s "
1527
1528#, c-format
1529msgid ""
1530" Cannot remove directory \"%s\" \n"
1531" %s "
1532msgstr ""
1533" Nepavyko pašalinti aplanko „%s“ \n"
1534" %s "
1535
1536msgid "1Copy"
1537msgstr "1Kopijuoti"
1538
1539msgid "1Move"
1540msgstr "1Perkelti"
1541
1542msgid "1Delete"
1543msgstr "1Šalinti"
1544
1545#, no-c-format
1546msgid "%o %f \"%s\"%m"
1547msgstr "%o %f „%s“%m"
1548
1549#, no-c-format
1550msgid "%o %d %f%m"
1551msgstr "%o %d %f%m"
1552
1553msgid "file"
1554msgstr "failą"
1555
1556msgid "files"
1557msgstr "failus"
1558
1559msgid "directory"
1560msgstr "aplanką"
1561
1562msgid "directories"
1563msgstr "aplankus"
1564
1565msgid "files/directories"
1566msgstr "failus/aplankus"
1567
1568msgid " with source mask:"
1569msgstr ", tokiu formatu:"
1570
1571msgid " to:"
1572msgstr " į:"
1573
1574msgid " Cannot operate on \"..\"! "
1575msgstr " Negalima dirbti su „..“! "
1576
1577msgid " Sorry, I could not put the job in background "
1578msgstr " Nepavyko nukelti darbo į foną "
1579
1580msgid "&Retry"
1581msgstr "&Iš naujo"
1582
1583msgid "&Abort"
1584msgstr "Nutr&aukti"
1585
1586msgid ""
1587"\n"
1588"   Directory not empty.   \n"
1589"   Delete it recursively? "
1590msgstr ""
1591"\n"
1592"   Aplankas netuščias.   \n"
1593"   Šalinti rekursyviai?   "
1594
1595msgid ""
1596"\n"
1597"   Background process: Directory not empty \n"
1598"   Delete it recursively? "
1599msgstr ""
1600"\n"
1601"   Fonini procesas: Aplankas netuščias. \n"
1602"   Šalinti rekursyviai?    "
1603
1604msgid " Delete: "
1605msgstr " Šalinti: "
1606
1607msgid "Non&e"
1608msgstr "&Joks"
1609
1610#, c-format
1611msgid "ETA %d:%02d.%02d"
1612msgstr "Liko %d:%02d.%02d"
1613
1614#, c-format
1615msgid "%.2f MB/s"
1616msgstr "%.2f MB/s"
1617
1618#, c-format
1619msgid "%.2f KB/s"
1620msgstr "%.2f KB/s"
1621
1622#, c-format
1623msgid "%ld B/s"
1624msgstr "%ld B/s"
1625
1626msgid "File"
1627msgstr "Failas"
1628
1629msgid "Count"
1630msgstr "Kiekis"
1631
1632msgid "Bytes"
1633msgstr "Baitai"
1634
1635msgid "Source"
1636msgstr "Iš"
1637
1638msgid "Target"
1639msgstr "Į"
1640
1641msgid "Deleting"
1642msgstr "Trinama"
1643
1644#, c-format
1645msgid "Target file \"%s\" already exists!"
1646msgstr "Paskirties failas „%s“ jau yra!"
1647
1648msgid "If &size differs"
1649msgstr "Jei &skiriasi dydis"
1650
1651msgid "&Update"
1652msgstr "Atna&ujinti"
1653
1654msgid "Overwrite all targets?"
1655msgstr "Perrašyti visas paskirtis?"
1656
1657msgid "&Reget"
1658msgstr "Iš nau&jo"
1659
1660msgid "A&ppend"
1661msgstr "&Papildyti"
1662
1663msgid "Overwrite this target?"
1664msgstr "Perrašyti šią paskirtį?"
1665
1666#, c-format
1667msgid "Target date: %s, size %llu"
1668msgstr "Paskirties data: %s, dydis %llu"
1669
1670#, c-format
1671msgid "Source date: %s, size %llu"
1672msgstr "Šaltinio data:   %s, dydis %llu"
1673
1674#, c-format
1675msgid "Target date: %s, size %u"
1676msgstr "Paskirties data: %s, dydis %u"
1677
1678#, c-format
1679msgid "Source date: %s, size %u"
1680msgstr "Šaltinio data:   %s, dydis %u"
1681
1682msgid " File exists "
1683msgstr " Failas jau yra "
1684
1685msgid " Background process: File exists "
1686msgstr " Foninis procesas: failas jau yra "
1687
1688msgid "preserve &Attributes"
1689msgstr "Išsaugoti &atributus"
1690
1691msgid "follow &Links"
1692msgstr "Sekti &nuorodomis"
1693
1694msgid "to:"
1695msgstr "į:"
1696
1697msgid "&Using shell patterns"
1698msgstr "Na&udojant aplinkos išraiškas"
1699
1700msgid "&Background"
1701msgstr "&Fonas"
1702
1703msgid "&Stable Symlinks"
1704msgstr "&Stabilios simb. nuor."
1705
1706msgid "&Dive into subdir if exists"
1707msgstr "&Jei yra, ir pakatalogius"
1708
1709#, c-format
1710msgid ""
1711"Invalid source pattern `%s' \n"
1712" %s "
1713msgstr ""
1714"Netaisyklingas šaltinio formatas „%s“ \n"
1715" %s "
1716
1717msgid "&Suspend"
1718msgstr "&Stabdyti"
1719
1720msgid "Con&tinue"
1721msgstr "&Tęsti"
1722
1723msgid "&Chdir"
1724msgstr "&Eiti į katal."
1725
1726msgid "&Again"
1727msgstr "Iš n&aujo"
1728
1729msgid "&Quit"
1730msgstr "&Išeiti"
1731
1732msgid "Pane&lize"
1733msgstr "Į skyde&lį"
1734
1735msgid "&View - F3"
1736msgstr "&Rodyti - F3"
1737
1738msgid "&Edit - F4"
1739msgstr "K&eisti - F4 "
1740
1741msgid "&Find recursively"
1742msgstr "&Rasti rekursyviai"
1743
1744msgid "Start at:"
1745msgstr "Pradėti nuo:"
1746
1747msgid "Filename:"
1748msgstr "Failo pavad.:"
1749
1750msgid "Content: "
1751msgstr "Turinys: "
1752
1753msgid "&Tree"
1754msgstr "&Medis"
1755
1756msgid "Find File"
1757msgstr "Rasti failą"
1758
1759#, c-format
1760msgid "Grepping in %s"
1761msgstr "Ieškoma faile %s"
1762
1763msgid "Finished"
1764msgstr "Baigta"
1765
1766#, c-format
1767msgid "Searching %s"
1768msgstr "Ieškoma %s"
1769
1770msgid "Searching"
1771msgstr "Ieškoma"
1772
1773msgid " Help file format error\n"
1774msgstr " Pagalbos failo formato klaida\n"
1775
1776msgid " Internal bug: Double start of link area "
1777msgstr " Vidinė klaida: „Double start of link area“ "
1778
1779#, c-format
1780msgid " Cannot find node %s in help file "
1781msgstr " Nepavyko rasti %s mazgo pagalbos faile "
1782
1783msgid "Index"
1784msgstr "Rodyklė"
1785
1786msgid "Prev"
1787msgstr "Atgal"
1788
1789msgid "&Move"
1790msgstr "&Perkelti"
1791
1792msgid "&Remove"
1793msgstr "Ša&linti"
1794
1795msgid "&Append"
1796msgstr "P&apildyti"
1797
1798msgid "&Insert"
1799msgstr "Įterpt&i"
1800
1801msgid "New &Entry"
1802msgstr "Naujas į&rašas"
1803
1804msgid "New &Group"
1805msgstr "Nauja &grupė"
1806
1807msgid "&Up"
1808msgstr "A&ukštyn"
1809
1810msgid "&Add current"
1811msgstr "Pridėti d&abartinį"
1812
1813msgid "&Refresh"
1814msgstr "A&tnaujinti"
1815
1816msgid "Fr&ee VFSs now"
1817msgstr "Atlais&vinti VFS dabar"
1818
1819msgid "Change &To"
1820msgstr "Ei&ti į"
1821
1822msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
1823msgstr "Yra vidinių grupių - ENTER jų sąrašui"
1824
1825msgid "Active VFS directories"
1826msgstr "Aktyvūs VFS aplankai"
1827
1828msgid "Directory hotlist"
1829msgstr "Aplankų sąrašas"
1830
1831msgid " Directory path "
1832msgstr " Aplanko kelias "
1833
1834msgid " Directory label "
1835msgstr " Aplanko žymė "
1836
1837#, c-format
1838msgid "Moving %s"
1839msgstr "Perkeliama „%s“"
1840
1841msgid "New hotlist entry"
1842msgstr "Naujas sąrašo punktas"
1843
1844msgid "Directory label"
1845msgstr "Aplanko žymė"
1846
1847msgid "Directory path"
1848msgstr "Aplanko kelias"
1849
1850msgid " New hotlist group "
1851msgstr " Nauja sąrašo grupė "
1852
1853msgid "Name of new group"
1854msgstr "Naujos grupės pavadinimas"
1855
1856#, c-format
1857msgid "Label for \"%s\":"
1858msgstr "„%s“ žymė:"
1859
1860msgid " Add to hotlist "
1861msgstr " Pridėti į sąrašą  "
1862
1863msgid " Remove: "
1864msgstr " Šalinti: "
1865
1866msgid ""
1867"\n"
1868" Are you sure you want to remove this entry?"
1869msgstr ""
1870"\n"
1871" Ar tikrai norite pašalinti šį punktą?"
1872
1873msgid ""
1874"\n"
1875" Group not empty.\n"
1876" Remove it?"
1877msgstr ""
1878"\n"
1879" Grupė netuščia.\n"
1880" Šalinti?"
1881
1882msgid " Top level group "
1883msgstr " Aukščiausio lygio grupė "
1884
1885msgid " Hotlist Load "
1886msgstr " Katalogų sąrašo įkėlimas "
1887
1888#, c-format
1889msgid "MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
1890msgstr "MC nesugebėjo įrašyti ~/%s failo, jūsų seni sąrašai nebuvo ištrinti"
1891
1892#, c-format
1893msgid "Midnight Commander %s"
1894msgstr "Midnight Commander %s"
1895
1896#, c-format
1897msgid "File:       %s"
1898msgstr "Failas:   %s"
1899
1900#, c-format
1901msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
1902msgstr "Laisvi mazgai: %d (%d%%) iš %d"
1903
1904msgid "No node information"
1905msgstr "Nėra informacijos apie mazgą"
1906
1907#, c-format
1908msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
1909msgstr "Laisvos vietos: %s (%d%%) iš %s"
1910
1911msgid "No space information"
1912msgstr "Nėra informacijos apie vietą"
1913
1914#, c-format
1915msgid "Type:      %s "
1916msgstr "Tipas:     %s "
1917
1918msgid "non-local vfs"
1919msgstr "nevietinė VFS"
1920
1921#, c-format
1922msgid "Device:    %s"
1923msgstr "Įtaisas:   %s"
1924
1925#, c-format
1926msgid "Filesystem: %s"
1927msgstr "Failų sistema: %s"
1928
1929#, c-format
1930msgid "Accessed:  %s"
1931msgstr "Pasiekta:  %s"
1932
1933#, c-format
1934msgid "Modified:  %s"
1935msgstr "Keista:    %s"
1936
1937#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
1938#, c-format
1939msgid "Status:    %s"
1940msgstr "Būklė:     %s"
1941
1942#, c-format
1943msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
1944msgstr "Įreng. tipas: major %lu, minor %lu"
1945
1946#, c-format
1947msgid "Size:      %s"
1948msgstr "Dydis:     %s"
1949
1950#, c-format
1951msgid " (%ld block)"
1952msgid_plural " (%ld blocks)"
1953msgstr[0] " (%ld blokas)"
1954msgstr[1] " (%ld blokai)"
1955msgstr[2] " (%ld blokų)"
1956
1957#, c-format
1958msgid "Owner:     %s/%s"
1959msgstr "Savininkas: %s/%s"
1960
1961#, c-format
1962msgid "Links:     %d"
1963msgstr "Nuorodos:   %d"
1964
1965#, c-format
1966msgid "Mode:      %s (%04o)"
1967msgstr "Režimas:    %s (%04o)"
1968
1969#, c-format
1970msgid "Location:  %Xh:%Xh"
1971msgstr "Vieta:      %Xh:%Xh"
1972
1973msgid "File:       None"
1974msgstr "Rikmena:    nėra"
1975
1976msgid "&Vertical"
1977msgstr "&Vertikalus"
1978
1979msgid "&Horizontal"
1980msgstr "&horizontalus"
1981
1982msgid "&Xterm window title"
1983msgstr "„&Xterm“ lango antraštė"
1984
1985msgid "h&Intbar visible"
1986msgstr "Patar&imai"
1987
1988msgid "&Keybar visible"
1989msgstr "&Klavišai"
1990
1991msgid "command &Prompt"
1992msgstr "Komandų eilu&tė"
1993
1994msgid "show &Mini status"
1995msgstr "&Mini būsena"
1996
1997msgid "menu&Bar visible"
1998msgstr "&Meniu juosta"
1999
2000msgid "&Equal split"
2001msgstr "P&o lygiai"
2002
2003msgid "pe&Rmissions"
2004msgstr "Lei&dimai"
2005
2006msgid "&File types"
2007msgstr "&Failų tipai"
2008
2009msgid " Panel split "
2010msgstr " Skydų dalijimas "
2011
2012msgid " Highlight... "
2013msgstr " Paryškinimas "
2014
2015msgid " Other options "
2016msgstr " Kiti nustatymai "
2017
2018msgid "output lines"
2019msgstr "išvesties eilutės"
2020
2021msgid "Layout"
2022msgstr "Išdėstymas"
2023
2024msgid "Learn keys"
2025msgstr "Mokyti klavišų"
2026
2027msgid " Teach me a key "
2028msgstr " Išmokyk mane klavišo "
2029
2030#, c-format
2031msgid ""
2032"Please press the %s\n"
2033"and then wait until this message disappears.\n"
2034"\n"
2035"Then, press it again to see if OK appears\n"
2036"next to its button.\n"
2037"\n"
2038"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2039"and wait as well."
2040msgstr ""
2041"Paspauskite %s\n"
2042"ir palaukite, kol dings šis pranešimas.\n"
2043"\n"
2044"Tuomet paspauskite jį dar kartą ir patikrinkite,\n"
2045"ar prie mygtuko atsirado „OK“.\n"
2046"\n"
2047"Jei norite atsisakyti, paspauskite „Grįžti“ („Esc“) \n"
2048"ir palaukite."
2049
2050msgid " Cannot accept this key "
2051msgstr " Nepavyko priimti šio klavišo "
2052
2053#, c-format
2054msgid " You have entered \"%s\""
2055msgstr "Jūs įvedėte „%s“"
2056
2057#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
2058msgid "OK"
2059msgstr "OK"
2060
2061msgid ""
2062"It seems that all your keys already\n"
2063"work fine. That's great."
2064msgstr ""
2065"Panašu, kad visi klavišai jau veikia\n"
2066"gerai. Tai puiku."
2067
2068msgid "&Discard"
2069msgstr "A&tmesti"
2070
2071msgid ""
2072"Great! You have a complete terminal database!\n"
2073"All your keys work well."
2074msgstr ""
2075"Puiku! Turite išsamią terminalo duomenų bazę!\n"
2076"Visi klavišai veikia puikiai."
2077
2078msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
2079msgstr "Paspauskite visus klavišus, parodytus aukščiau. Po to"
2080
2081msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
2082msgstr "patikrinkite, kurie iš jų nepažymėti „OK“. Paspauskite jį tarpu"
2083
2084msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
2085msgstr "ar pele ir nurodykite jį. Naudokitės TAB perėjimui prie kitų."
2086
2087msgid ""
2088" The Commander can't change to the directory that \n"
2089" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
2090" deleted your working directory, or given yourself \n"
2091" extra access permissions with the \"su\" command? "
2092msgstr ""
2093" Nepavyko įeiti į aplanką, kurį aplinka nurodo kaip \n"
2094" esamąjį. Galbūt jį ištrynėte arba naudojotės „su“ \n"
2095" komanda, norėdami gauti platesnius leidimus? "
2096
2097msgid " The Midnight Commander "
2098msgstr " Midnight Commander "
2099
2100msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
2101msgstr " Ar tikrai norite palikti „Midnight Commander“? "
2102
2103msgid "&Listing mode..."
2104msgstr "Rod&ymo režimas..."
2105
2106msgid "&Quick view     C-x q"
2107msgstr "&Greitai rodyti C-x q"
2108
2109msgid "&Info           C-x i"
2110msgstr "&Informacija    C-x i"
2111
2112msgid "&Sort order..."
2113msgstr "Rik. t&varka..."
2114
2115msgid "&Filter..."
2116msgstr "&Filtras..."
2117
2118msgid "&Network link..."
2119msgstr "Ti&nklo ryšys..."
2120
2121msgid "FT&P link..."
2122msgstr "FT&P ryšys..."
2123
2124msgid "S&hell link..."
2125msgstr "Apli&nkos ryšys..."
2126
2127msgid "SM&B link..."
2128msgstr "SM&B ryšys..."
2129
2130msgid "&Rescan         C-r"
2131msgstr "A&tnaujinti       C-r"
2132
2133msgid "&User menu          F2"
2134msgstr "Naudot. meni&u       F2"
2135
2136msgid "&View               F3"
2137msgstr "&Rodyti              F3"
2138
2139msgid "Vie&w file...         "
2140msgstr "Rodyti &failą...   "
2141
2142msgid "&Filtered view     M-!"
2143msgstr "&Filtruotas vaizdas M-!"
2144
2145msgid "&Edit               F4"
2146msgstr "K&eisti              F4"
2147
2148msgid "&Copy               F5"
2149msgstr "&Kopijuoti           F5"
2150
2151msgid "c&Hmod           C-x c"
2152msgstr "R&ežimai          C-x c"
2153
2154msgid "&Link            C-x l"
2155msgstr "N&uoroda          C-x l"
2156
2157msgid "&SymLink         C-x s"
2158msgstr "&Simb. nuoroda    C-x s"
2159
2160msgid "edit s&Ymlink  C-x C-s"
2161msgstr "Keisti s&imb.n. C-x C-s"
2162
2163msgid "ch&Own           C-x o"
2164msgstr "Keis&ti savin.    C-x o"
2165
2166msgid "&Advanced chown       "
2167msgstr "Keisti s&avin. išsamiau"
2168
2169msgid "&Rename/Move        F6"
2170msgstr "Pe&rkelti            F6"
2171
2172msgid "&Mkdir              F7"
2173msgstr "&Kurti katalogą      F7"
2174
2175msgid "&Delete             F8"
2176msgstr "Ša&linti             F8"
2177
2178msgid "&Quick cd          M-c"
2179msgstr "Gr&eitas „cd“       M-c"
2180
2181msgid "select &Group      M-+"
2182msgstr "Žymėti &grupę       M-+"
2183
2184msgid "u&Nselect group    M-\\"
2185msgstr "Atžymėti &grupę     M-\\"
2186
2187msgid "reverse selec&Tion M-*"
2188msgstr "Žymėti at&virkščiai M-*"
2189
2190msgid "e&Xit              F10"
2191msgstr "&Išeiti             F10"
2192
2193msgid "&Directory tree"
2194msgstr "&Aplankų medis"
2195
2196msgid "&Find file            M-?"
2197msgstr "&Rasti failą         M-?"
2198
2199msgid "s&Wap panels          C-u"
2200msgstr "S&ukeisti skydus        C-u"
2201
2202msgid "switch &Panels on/off C-o"
2203msgstr "Įjungti/išj. skydus    C-o"
2204
2205msgid "&Compare directories  C-x d"
2206msgstr "Paly&ginti aplankus  C-x d"
2207
2208msgid "e&Xternal panelize    C-x !"
2209msgstr "Iš&orinis skydelis    C-x !"
2210
2211msgid "show directory s&Izes"
2212msgstr "Rodyt&i aplankų dydžius"
2213
2214msgid "command &History"
2215msgstr "Komandų is&torija"
2216
2217msgid "di&Rectory hotlist    C-\\"
2218msgstr "Katalogų są&rašas       C-\\"
2219
2220msgid "&Active VFS list      C-x a"
2221msgstr "Aktyvių VFS sąrašas  C-x a"
2222
2223msgid "&Background jobs      C-x j"
2224msgstr "Foniniai dar&bai      C-x j"
2225
2226msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2227msgstr "Atk&urti failus  (tik ext2fs)"
2228
2229msgid "&Listing format edit"
2230msgstr "Keisti r&odymo formatą"
2231
2232msgid "Edit &extension file"
2233msgstr "K&eisti plėtinių failą"
2234
2235msgid "Edit &menu file"
2236msgstr "Keisti &meniu failą"
2237
2238msgid "Edit edi&tor menu file"
2239msgstr "Keisti red. meniu r&inkmeną"
2240
2241msgid "Edit &syntax file"
2242msgstr "Keisti &sintaksės failą"
2243
2244msgid "&Configuration..."
2245msgstr "Konfigūra&cija..."
2246
2247msgid "&Layout..."
2248msgstr "&Išdėstymas..."
2249
2250msgid "c&Onfirmation..."
2251msgstr "&Patvirtinimai..."
2252
2253msgid "&Display bits..."
2254msgstr "Iš&vesties bitai..."
2255
2256msgid "learn &Keys..."
2257msgstr "Mokyti &klavišų..."
2258
2259msgid "&Virtual FS..."
2260msgstr "&Virtuali failų sistema..."
2261
2262msgid "&Save setup"
2263msgstr "Įrašyti nu&statymus"
2264
2265msgid " &Above "
2266msgstr " &Aukščiau "
2267
2268msgid " &Left "
2269msgstr " &Kairysis skydas "
2270
2271msgid " &File "
2272msgstr " &Failas "
2273
2274msgid " &Command "
2275msgstr " &Komanda "
2276
2277msgid " &Options "
2278msgstr " N&ustatymai "
2279
2280msgid " &Below "
2281msgstr " Ž&emiau "
2282
2283msgid " &Right "
2284msgstr " &Dešinysis skydas "
2285
2286msgid " Information "
2287msgstr " Informacija "
2288
2289msgid ""
2290" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
2291" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
2292" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
2293" the details.                                           "
2294msgstr ""
2295" Įjungus greitąjį atnaujinimą, galite matyti netikslų   \n"
2296" aplanko turinį. Tuomet jį atnaujinti reikia rankiniu \n"
2297" būdu - žr. naudotojo vadovą.                          "
2298
2299msgid "Menu"
2300msgstr "Meniu"
2301
2302msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
2303msgstr "Aplinkos kintamasis TERM nenustatytas!\n"
2304
2305#, c-format
2306msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
2307msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
2308
2309msgid "[flags] [this_dir] [other_panel_dir]\n"
2310msgstr "[nustatymai] [katalogas] [kito skydelio katalogas]\n"
2311
2312msgid "+number"
2313msgstr "+skaičius"
2314
2315msgid "Set initial line number for the internal editor"
2316msgstr "Nustatykite pradinės eilutės numerį redaktoriuje"
2317
2318msgid ""
2319"\n"
2320"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
2321"to mc-devel@gnome.org\n"
2322msgstr ""
2323"\n"
2324"Prašome siųsti klaidų pranešimus (taip pat ir „mc -V“ išvestį)\n"
2325"į mc-devel@gnome.org\n"
2326
2327msgid ""
2328"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
2329"\n"
2330"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
2331"\n"
2332"Keywords:\n"
2333"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
2334"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
2335"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
2336"                 errdhotfocus\n"
2337"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
2338"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked\n"
2339"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
2340"   File types:   directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n"
2341"\n"
2342"Colors:\n"
2343"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
2344"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
2345"   brightcyan, lightgray and white\n"
2346"\n"
2347msgstr ""
2348"--colors RAKTAŽODIS={TEKSTAS},{FONAS}\n"
2349"\n"
2350"{TEKSTAS} ir {FONAS} gali būti praleisti (bus naudojamos pradinės reikšmės)\n"
2351"\n"
2352"Raktažodžiai:\n"
2353"   Globalūs:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
2354"   Failų rodymas: normal, selected, marked, markselect\n"
2355"   Dialogai:       dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
2356"                   errdhotfocus\n"
2357"   Meniu:          menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
2358"   Redaktorius:    editnormal, editbold, editmarked\n"
2359"   Pagalba:        helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
2360"   Failų tipai: directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n"
2361"\n"
2362"Spalvos:\n"
2363"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
2364"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
2365"   brightcyan, lightgray ir white\n"
2366"\n"
2367
2368msgid "Displays this help message"
2369msgstr "Parodo šį pagalbos pranešimą"
2370
2371msgid "Displays the current version"
2372msgstr "Parodo dabartinę versiją"
2373
2374msgid "Forces xterm features"
2375msgstr "Priverčia naudoti „xterm“ galimybes"
2376
2377msgid "Disable mouse support in text version"
2378msgstr "Išjungia pelę tekstinėje versijoje"
2379
2380msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
2381msgstr "Bando naudoti „termcap“ vietoj „terminfo“"
2382
2383msgid "Resets soft keys on HP terminals"
2384msgstr "Iš naujo nustato „soft keys“ HP terminaluose"
2385
2386msgid "To run on slow terminals"
2387msgstr "Leidžia lėtame terminale"
2388
2389msgid "Use stickchars to draw"
2390msgstr "Naudoja alternatyvią pseudografiką"
2391
2392msgid "Requests to run in black and white"
2393msgstr "Paleidžia nespalvotu režimu"
2394
2395msgid "Request to run in color mode"
2396msgstr "Paleidžia spalvotu režimu"
2397
2398msgid "Specifies a color configuration"
2399msgstr "Nurodo spalvų konfigūraciją"
2400
2401msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme"
2402msgstr "Padeda pakeisti spalvų schemą"
2403
2404msgid "Log ftp dialog to specified file"
2405msgstr "Veda FTP dialogo žurnalą į nurodytą failą"
2406
2407msgid "Set debug level"
2408msgstr "Nurodo „debug“ lygį"
2409
2410msgid "Print data directory"
2411msgstr "Parodo duomenų aplanką"
2412
2413msgid "Print last working directory to specified file"
2414msgstr "Įrašo paskutinį esamą aplanką į nurodytą failą"
2415
2416msgid "Enables subshell support (default)"
2417msgstr "Įjungia „subshell“ palaikymą (nenurodžius kitaip)"
2418
2419msgid "Disables subshell support"
2420msgstr "Išjungia „subshell“ palaikymą"
2421
2422msgid "Launches the file viewer on a file"
2423msgstr "Parodo failo turinį"
2424
2425msgid "Edits one file"
2426msgstr "Keičia vieną failą"
2427
2428msgid "safe de&Lete"
2429msgstr "Saugus ša&linimas"
2430
2431msgid "cd follows lin&Ks"
2432msgstr "„cd“ seka n&uorodomis"
2433
2434msgid "L&ynx-like motion"
2435msgstr "„L&ynx“ elgesys"
2436
2437msgid "rotatin&G dash"
2438msgstr "&Sukti brūkšnelį"
2439
2440msgid "co&Mplete: show all"
2441msgstr "Visi baigimo variant."
2442
2443msgid "&Use internal view"
2444msgstr "Žiūrėti s&u MC"
2445
2446msgid "use internal ed&It"
2447msgstr "Ke&isti su MC"
2448
2449msgid "auto m&Enus"
2450msgstr "Autom. &meniu"
2451
2452msgid "&Auto save setup"
2453msgstr "&Autom. įraš. nustat."
2454
2455msgid "shell &Patterns"
2456msgstr "A&plinkos šablonai"
2457
2458msgid "Compute &Totals"
2459msgstr "Skaičiuo&ti sumas"
2460
2461msgid "&Verbose operation"
2462msgstr "Išsa&mios operacijos"
2463
2464msgid "&Fast dir reload"
2465msgstr "&Greitai atnaujinti"
2466
2467msgid "mi&X all files"
2468msgstr "Maišyti visus &failus"
2469
2470msgid "&Drop down menus"
2471msgstr "Išsklei&džiami meniu"
2472
2473msgid "ma&Rk moves down"
2474msgstr "Žymin&t eiti žemyn"
2475
2476msgid "show &Hidden files"
2477msgstr "Rodyti s&lepiam. failus"
2478
2479msgid "show &Backup files"
2480msgstr "R&odyti ats. kopijų failus"
2481
2482msgid "&Never"
2483msgstr "&Niekada"
2484
2485msgid "on dumb &Terminals"
2486msgstr "Kvailuose &terminaluose"
2487
2488msgid "Alwa&ys"
2489msgstr "Visa&da"
2490
2491msgid " Panel options "
2492msgstr " Skydų nustatymai "
2493
2494msgid " Pause after run... "
2495msgstr " Pauzė po paleidimo... "
2496
2497msgid "Configure options"
2498msgstr "Nustatymai"
2499
2500msgid "&Add new"
2501msgstr "Pridėti n&aują"
2502
2503msgid "External panelize"
2504msgstr "Išorinis skydelis"
2505
2506msgid "Command"
2507msgstr "Komanda"
2508
2509msgid "Other command"
2510msgstr "Kita komanda"
2511
2512msgid " Add to external panelize "
2513msgstr " Įdėti į iš&orinį skydelį "
2514
2515msgid " Enter command label: "
2516msgstr " Įveskite komandos žymę: "
2517
2518msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
2519msgstr " Negalima sudėti į išorinį skydą nevietiniame aplanke "
2520
2521msgid "Find rejects after patching"
2522msgstr "Rasti atmetimus po „patch“"
2523
2524msgid "Find *.orig after patching"
2525msgstr "Rasti „*.orig“ po „patch“"
2526
2527msgid "Find SUID and SGID programs"
2528msgstr "Rasti SUID ir SGID programas"
2529
2530msgid "Cannot invoke command."
2531msgstr "Nepavyko iškviesti komandos."
2532
2533msgid "Pipe close failed"
2534msgstr "Konvejerio užvėrimas nepavyko"
2535
2536msgid "missing argument"
2537msgstr "trūksta argumento"
2538
2539msgid "unknown option"
2540msgstr "nežinomas nustatymas"
2541
2542msgid "invalid numeric value"
2543msgstr "netinkama skaitmeninė reikšmė"
2544
2545msgid "Show this help message"
2546msgstr "Rodyti ši pagalbos pranešimą"
2547
2548msgid "Display brief usage message"
2549msgstr "rodyti trumpą naudojimo pranešimą"
2550
2551msgid "ARG"
2552msgstr "ARG"
2553
2554#, c-format
2555msgid "Usage:"
2556msgstr "Naudojimas:"
2557
2558msgid "[dev]"
2559msgstr "[įts]"
2560
2561msgid "UP--DIR"
2562msgstr "AUKŠTYN"
2563
2564msgid "SYMLINK"
2565msgstr "NUORODA"
2566
2567msgid "SUB-DIR"
2568msgstr "PAKATAL"
2569
2570msgid "Size"
2571msgstr "Dydis"
2572
2573msgid "MTime"
2574msgstr "Laikas"
2575
2576msgid "ATime"
2577msgstr "Laikas"
2578
2579msgid "CTime"
2580msgstr "Laikas"
2581
2582msgid "Permission"
2583msgstr "Leidimai"
2584
2585msgid "Perm"
2586msgstr "Leid."
2587
2588msgid "Nl"
2589msgstr "Nl"
2590
2591msgid "Inode"
2592msgstr "„Inode“"
2593
2594msgid "UID"
2595msgstr "UID"
2596
2597msgid "GID"
2598msgstr "GID"
2599
2600msgid "Owner"
2601msgstr "Savin."
2602
2603msgid "Group"
2604msgstr "Grupė"
2605
2606#, c-format
2607msgid "%s byte"
2608msgid_plural "%s bytes"
2609msgstr[0] "%s baitas"
2610msgstr[1] "%s baitai"
2611msgstr[2] "%s baitų"
2612
2613#, c-format
2614msgid "%s in %d file"
2615msgid_plural "%s in %d files"
2616msgstr[0] "%s %d faile"
2617msgstr[1] "%s %d failuose"
2618msgstr[2] "%s %d failų"
2619
2620msgid "<readlink failed>"
2621msgstr "<„readlink“ nepavyko>"
2622
2623msgid "Unknown tag on display format: "
2624msgstr "Nežinoma žymė rodymo formate: "
2625
2626msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
2627msgstr "Naudotojo formatas atrodo netaisyklingai, grįžtu prie pradinio."
2628
2629msgid " Do you really want to execute? "
2630msgstr " Ar tikrai norite paleisti? "
2631
2632msgid "View"
2633msgstr "Rodyti"
2634
2635msgid "Edit"
2636msgstr "Taisyti"
2637
2638msgid "RenMov"
2639msgstr "Perkelt"
2640
2641msgid "Mkdir"
2642msgstr "N.katal"
2643
2644msgid " Choose input codepage "
2645msgstr " Parinkite įvesties koduotę "
2646
2647msgid "-  < No translation >"
2648msgstr "–  < Jokio vertimo >"
2649
2650msgid ""
2651"To use this feature select your codepage in\n"
2652"Setup / Display Bits dialog!\n"
2653"Do not forget to save options."
2654msgstr ""
2655"Šiai galimybei nurodykite save koduotę\n"
2656"Nustatymai > Išvesties bitai dialoge!\n"
2657"Nepamirškite įrašyti nustatymų."
2658
2659#, c-format
2660msgid ""
2661"Screen size %dx%d is not supported.\n"
2662"Check the TERM environment variable.\n"
2663msgstr ""
2664"Ekrano dydis %dx%d nepalaikomas.\n"
2665"Patikrinkite TERM aplinkos kintamąjį.\n"
2666
2667msgid ""
2668"GNU Midnight Commander is already\n"
2669"running on this terminal.\n"
2670"Subshell support will be disabled."
2671msgstr ""
2672"GNU Midnight Commander jau paleistas\n"
2673"šiame terminale.\n"
2674"„Subshell“ palaikymas neveiks."
2675
2676#, c-format
2677msgid "Cannot open named pipe %s\n"
2678msgstr "Nepavyko atverti vardinio konvejerio „%s“\n"
2679
2680msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
2681msgstr " Aplinka dar aktyvi. Vis tiek išeiti? "
2682
2683#, c-format
2684msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
2685msgstr "Įspėjimas: nepavyko įeiti į „%s“.\n"
2686
2687msgid "With builtin Editor\n"
2688msgstr "Su vidiniu redaktoriumi\n"
2689
2690msgid "Using system-installed S-Lang library"
2691msgstr "Naudoti sisteminę S-Lang biblioteką"
2692
2693msgid "Using included S-Lang library"
2694msgstr "Naudoti pridėtą S-Lang biblioteką"
2695
2696msgid "with termcap database"
2697msgstr "su termcap duomenų baze"
2698
2699msgid "with terminfo database"
2700msgstr "su terminfo duomenų baze"
2701
2702msgid "Using the ncurses library"
2703msgstr "Su ncurses biblioteka"
2704
2705msgid "With optional subshell support"
2706msgstr "Su pasirenkamu „subshell“ palaikymu"
2707
2708msgid "With subshell support as default"
2709msgstr "Su „subshell“ palaikymu pagal nutylėjimą"
2710
2711msgid "With support for background operations\n"
2712msgstr "Su fono operacijų galimybe\n"
2713
2714msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
2715msgstr "Su pelės palaikymu xterm ir Linux konsolėse\n"
2716
2717msgid "With mouse support on xterm\n"
2718msgstr "Su pelės palaikymu xterm\n"
2719
2720msgid "With support for X11 events\n"
2721msgstr "Su X11 įvykių palaikymu\n"
2722
2723msgid "With internationalization support\n"
2724msgstr "Su internacionalizacijos palaimymu\n"
2725
2726msgid "With multiple codepages support\n"
2727msgstr "Su daugelio koduočių galimybe\n"
2728
2729#, c-format
2730msgid "Virtual File System:"
2731msgstr "Virtualioji failų sistema:"
2732
2733#, c-format
2734msgid ""
2735"Cannot open the %s file for writing:\n"
2736"%s\n"
2737msgstr ""
2738" Nepavyko atverti failo %s rašymui:\n"
2739"%s\n"
2740
2741#, c-format
2742msgid "Copy \"%s\" directory to:"
2743msgstr "Kopijuoti aplanką „%s“ į:"
2744
2745#, c-format
2746msgid "Move \"%s\" directory to:"
2747msgstr "Perkelti aplanką „%s“ į:"
2748
2749#, c-format
2750msgid ""
2751" Cannot stat the destination \n"
2752" %s "
2753msgstr ""
2754" Nepavyko patikrinti paskirties būklės („stat“) \n"
2755" %s "
2756
2757#, c-format
2758msgid "  Delete %s?  "
2759msgstr " Šalinti %s? "
2760
2761msgid "Static"
2762msgstr "Stat."
2763
2764msgid "Dynamc"
2765msgstr "Dinam."
2766
2767msgid "Rescan"
2768msgstr "Atnauj"
2769
2770msgid "Forget"
2771msgstr "Pamiršt"
2772
2773msgid "Rmdir"
2774msgstr "Šalint"
2775
2776#, c-format
2777msgid ""
2778"Cannot write to the %s file:\n"
2779"%s\n"
2780msgstr ""
2781"Nepavyko įrašyti į failą %s:\n"
2782"%s\n"
2783
2784msgid " Format error on file Extensions File "
2785msgstr " Formato klaida failų plėtinių faile"
2786
2787#, c-format
2788msgid " The %%var macro has no default "
2789msgstr " %%var makrokomanda neturi pradmens "
2790
2791#, c-format
2792msgid " The %%var macro has no variable "
2793msgstr " %%var makrokomanda neturi kintamojo "
2794
2795msgid " Debug "
2796msgstr " „Debug“ "
2797
2798msgid " ERROR: "
2799msgstr " KLAIDA: "
2800
2801msgid " True:  "
2802msgstr " Tiesa: "
2803
2804msgid " False: "
2805msgstr " Melas: "
2806
2807msgid " Warning -- ignoring file "
2808msgstr " Įspėjimas -- failas ignoruojamas "
2809
2810#, c-format
2811msgid ""
2812"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
2813"Using it may compromise your security"
2814msgstr ""
2815"Failas %s nepriklauso nei „root“, nei jums arba visi gali į ją rašyti.\n"
2816"Jo naudojimas gali būti nesaugus"
2817
2818#, c-format
2819msgid " No suitable entries found in %s "
2820msgstr " Tinkamų įrašų „%s“ nerasta "
2821
2822msgid " User menu "
2823msgstr " Naudotojo meniu "
2824
2825msgid "%b %e %H:%M"
2826msgstr "%b %e %H:%M"
2827
2828msgid "%b %e  %Y"
2829msgstr "%b %e  %Y"
2830
2831msgid "(invalid)"
2832msgstr "(negalioja)"
2833
2834#, c-format
2835msgid "%s is not a directory\n"
2836msgstr "%s nėra aplankas\n"
2837
2838#, c-format
2839msgid "Directory %s is not owned by you\n"
2840msgstr "Aplankas %s jums nepriklauso\n"
2841
2842#, c-format
2843msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
2844msgstr " Nepavyko nustatyti reikiamų teisių aplankui %s\n"
2845
2846#, c-format
2847msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
2848msgstr "Nepavyko sukurti laikino aplanko %s: %s\n"
2849
2850#, c-format
2851msgid "Temporary files will be created in %s\n"
2852msgstr "Laikinieji failai bus talpinami aplanke %s\n"
2853
2854#, c-format
2855msgid "Temporary files will not be created\n"
2856msgstr "Laikinieji failai nebus kuriami\n"
2857
2858msgid " Pipe failed "
2859msgstr " Konvejeris nepavyko "
2860
2861msgid " Dup failed "
2862msgstr " „Dup“ nepavyko "
2863
2864msgid " Cannot spawn child process "
2865msgstr " Nepavyko sukurti vaiko "
2866
2867msgid "Empty output from child filter"
2868msgstr "Filtras nepateikė informacijos"
2869
2870#, c-format
2871msgid ""
2872" Cannot open \"%s\"\n"
2873" %s "
2874msgstr ""
2875" Nepavyko atverti „%s“\n"
2876" %s "
2877
2878#, c-format
2879msgid ""
2880" Cannot stat \"%s\"\n"
2881" %s "
2882msgstr ""
2883" Nepavyko sužinoti „%s“ būklės („stat“) \n"
2884" %s "
2885
2886msgid " Cannot view: not a regular file "
2887msgstr " Nepavyko parodyti: failas nėra įprastinis "
2888
2889#, c-format
2890msgid "File: %s"
2891msgstr "Failas: %s"
2892
2893#, c-format
2894msgid "Offset 0x%08lx"
2895msgstr "Poslinkis 0x%08lx"
2896
2897#, c-format
2898msgid "Line %lu Col %lu"
2899msgstr " Eil. %lu Stulp. %lu"
2900
2901#, c-format
2902msgid "%s bytes"
2903msgstr "%s baitų"
2904
2905#, c-format
2906msgid ">= %s bytes"
2907msgstr ">= %s baitų"
2908
2909#, c-format
2910msgid ""
2911" Error while closing the file: \n"
2912" %s \n"
2913" Data may have been written or not. "
2914msgstr ""
2915" Klaida uždarant failą: \n"
2916" %s \n"
2917" Duomenys galėjo būti neįrašyti. "
2918
2919#, c-format
2920msgid ""
2921" Cannot save file: \n"
2922" %s "
2923msgstr ""
2924" Nepavyko įrašyti failo: \n"
2925" %s "
2926
2927msgid "Invalid hex search expression"
2928msgstr "Netaisyklinga šešioliktainės paieškos išraiška"
2929
2930msgid " Invalid regular expression "
2931msgstr " Netaisyklinga reguliari išraiška "
2932
2933#, c-format
2934msgid ""
2935" The current line number is %d.\n"
2936" Enter the new line number:"
2937msgstr ""
2938" Esamos eilutės numeris: %d.\n"
2939" Įveskite naują numerį:"
2940
2941#, c-format
2942msgid ""
2943" The current address is 0x%lx.\n"
2944" Enter the new address:"
2945msgstr ""
2946" Esamas adresas: 0x%lx.\n"
2947" Įveskite naują adresą:"
2948
2949msgid " Goto Address "
2950msgstr " Eiti adresu "
2951
2952msgid " Invalid address "
2953msgstr " Neteisingas adresas "
2954
2955msgid " Enter regexp:"
2956msgstr " Įveskite reguliarą išraišką: "
2957
2958msgid "ButtonBar|Help"
2959msgstr "ButtonBar|Pagalb"
2960
2961msgid "ButtonBar|Quit"
2962msgstr "ButtonBar|Išeit"
2963
2964msgid "ButtonBar|Ascii"
2965msgstr "ButtonBar|ASCII"
2966
2967msgid "ButtonBar|Hex"
2968msgstr "ButtonBar|Šešiol"
2969
2970msgid "ButtonBar|Goto"
2971msgstr "ButtonBar|Eiti į"
2972
2973msgid "ButtonBar|Line"
2974msgstr "ButtonBar|Eilutė"
2975
2976msgid "ButtonBar|View"
2977msgstr "ButtonBar|Rodyt"
2978
2979msgid "ButtonBar|Edit"
2980msgstr "ButtonBar|Keist"
2981
2982msgid "ButtonBar|Save"
2983msgstr "ButtonBar|Įrašy"
2984
2985msgid "ButtonBar|UnWrap"
2986msgstr "ButtonBar|Nelauž"
2987
2988msgid "ButtonBar|Wrap"
2989msgstr "ButtonBar|Lauž"
2990
2991msgid "ButtonBar|RxSrch"
2992msgstr "ButtonBar|RegIeš"
2993
2994msgid "ButtonBar|HxSrch"
2995msgstr "ButtonBar|ŠšlIeš"
2996
2997msgid "ButtonBar|Search"
2998msgstr "ButtonBar|Ieškot"
2999
3000msgid "ButtonBar|Raw"
3001msgstr "ButtonBar|Pradin"
3002
3003msgid "ButtonBar|Parse"
3004msgstr "ButtonBar|Apdorot."
3005
3006msgid "ButtonBar|Unform"
3007msgstr "ButtonBar|Išform."
3008
3009msgid "ButtonBar|Format"
3010msgstr "ButtonBar|Formuot."
3011
3012msgid " History "
3013msgstr " Istorija "
3014
3015msgid "Function key 1"
3016msgstr "Funkcinis klav. 1"
3017
3018msgid "Function key 2"
3019msgstr "Funkcinis klav. 2"
3020
3021msgid "Function key 3"
3022msgstr "Funkcinis klav. 3"
3023
3024msgid "Function key 4"
3025msgstr "Funkcinis klav. 4"
3026
3027msgid "Function key 5"
3028msgstr "Funkcinis klav. 5"
3029
3030msgid "Function key 6"
3031msgstr "Funkcinis klav. 6"
3032
3033msgid "Function key 7"
3034msgstr "Funkcinis klav. 7"
3035
3036msgid "Function key 8"
3037msgstr "Funkcinis klav. 8"
3038
3039msgid "Function key 9"
3040msgstr "Funkcinis klav. 9"
3041
3042msgid "Function key 10"
3043msgstr "Funkcinis klav. 10"
3044
3045msgid "Function key 11"
3046msgstr "Funkcinis klav. 11"
3047
3048msgid "Function key 12"
3049msgstr "Funkcinis klav. 12"
3050
3051msgid "Function key 13"
3052msgstr "Funkcinis klav. 13"
3053
3054msgid "Function key 14"
3055msgstr "Funkcinis klav. 14"
3056
3057msgid "Function key 15"
3058msgstr "Funkcinis klav. 15"
3059
3060msgid "Function key 16"
3061msgstr "Funkcinis klav. 16"
3062
3063msgid "Function key 17"
3064msgstr "Funkcinis klav. 17"
3065
3066msgid "Function key 18"
3067msgstr "Funkcinis klav. 18"
3068
3069msgid "Function key 19"
3070msgstr "Funkcinis klav. 19"
3071
3072msgid "Function key 20"
3073msgstr "Funkcinis klav. 20"
3074
3075msgid "Backspace key"
3076msgstr "„Backspace“"
3077
3078msgid "End key"
3079msgstr "„End“"
3080
3081msgid "Up arrow key"
3082msgstr "„Aukštyn“"
3083
3084msgid "Down arrow key"
3085msgstr "„Žemyn“"
3086
3087msgid "Left arrow key"
3088msgstr "„Kairėn“"
3089
3090msgid "Right arrow key"
3091msgstr "„Dešinėn“"
3092
3093msgid "Home key"
3094msgstr "„Home“"
3095
3096msgid "Page Down key"
3097msgstr "„Page Down“"
3098
3099msgid "Page Up key"
3100msgstr "„Page Up“"
3101
3102msgid "Insert key"
3103msgstr "„Insert“"
3104
3105msgid "Delete key"
3106msgstr "„Delete“"
3107
3108msgid "Completion/M-tab"
3109msgstr "Užbaig./„M-Tab“"
3110
3111msgid "+ on keypad"
3112msgstr "Skaitm. +"
3113
3114msgid "- on keypad"
3115msgstr "Skaitm. -"
3116
3117msgid "* on keypad"
3118msgstr "Skaitm. *"
3119
3120msgid "Left arrow keypad"
3121msgstr "Skaitm. „kairėn“"
3122
3123msgid "Right arrow keypad"
3124msgstr "Skaitm. „dešinėn“"
3125
3126msgid "Up arrow keypad"
3127msgstr "Skaitm. „aukštyn“"
3128
3129msgid "Down arrow keypad"
3130msgstr "Skaitm. „žemyn“"
3131
3132msgid "Home on keypad"
3133msgstr "Skaitm. „Home“"
3134
3135msgid "End on keypad"
3136msgstr "Skaitm. „End“"
3137
3138msgid "Page Down keypad"
3139msgstr "Skaitm. „Page Down“"
3140
3141msgid "Page Up keypad"
3142msgstr "Skaitm. „Page Up“"
3143
3144msgid "Insert on keypad"
3145msgstr "Skaitm. „Insert“"
3146
3147msgid "Delete on keypad"
3148msgstr "Skaitm. „Delete“"
3149
3150msgid "Enter on keypad"
3151msgstr "Skaitm. „Enter“"
3152
3153msgid "Slash on keypad"
3154msgstr "Skaitm. /"
3155
3156msgid "NumLock on keypad"
3157msgstr "Skaitm. „NumLock“"
3158
3159msgid "Background process:"
3160msgstr "Foninis procesas:"
3161
3162#, c-format
3163msgid ""
3164"Cannot open cpio archive\n"
3165"%s"
3166msgstr ""
3167"Nepvyko atverti „cpio“ archyvo\n"
3168"%s"
3169
3170#, c-format
3171msgid ""
3172"Premature end of cpio archive\n"
3173"%s"
3174msgstr ""
3175"Ankstyva „cpio“ archyvo pabaiga\n"
3176"%s"
3177
3178#, c-format
3179msgid ""
3180"Corrupted cpio header encountered in\n"
3181"%s"
3182msgstr ""
3183"Sugadinta „cpio“ archyvo antraštė:\n"
3184"%s"
3185
3186#, c-format
3187msgid ""
3188"Inconsistent hardlinks of\n"
3189"%s\n"
3190"in cpio archive\n"
3191"%s"
3192msgstr ""
3193"Nesutampančios nuorodos:\n"
3194"%s\n"
3195"„cpio“ archyve\n"
3196"%s"
3197
3198#, c-format
3199msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3200msgstr "Faile „%s“ turi dvigubų įrašų! Praleidžiama!"
3201
3202#, c-format
3203msgid ""
3204"Unexpected end of file\n"
3205"%s"
3206msgstr ""
3207"Netikėta failo pabaiga\n"
3208"%s"
3209
3210#, c-format
3211msgid "Directory cache expired for %s"
3212msgstr "Aplanko „%s“ podėlis nebegalioja"
3213
3214msgid "Starting linear transfer..."
3215msgstr "Pradedamas siuntimas..."
3216
3217#, c-format
3218msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
3219msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu baitų persiųsta)"
3220
3221#, c-format
3222msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
3223msgstr "%s: %s: %s %lu baitų persiųsta"
3224
3225msgid "Getting file"
3226msgstr "Parsiunčiamas failas"
3227
3228#, c-format
3229msgid ""
3230"Cannot open %s archive\n"
3231"%s"
3232msgstr ""
3233"Nepavyko atverti „%s“ archyvo\n"
3234"%s"
3235
3236msgid "Inconsistent extfs archive"
3237msgstr "Prieštaringas „extfs“ archyvas"
3238
3239#, c-format
3240msgid "fish: Disconnecting from %s"
3241msgstr "fish: atsijungiama nuo %s"
3242
3243msgid "fish: Waiting for initial line..."
3244msgstr "fish: laukiama pradinės eilutės..."
3245
3246msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3247msgstr "Šiuo metu slaptažodžių apsaugotų prisijungimų atlikti negalima."
3248
3249msgid " fish: Password required for "
3250msgstr "fish: reikia slaptažodžio "
3251
3252msgid "fish: Sending password..."
3253msgstr "fish: siunčiamas slaptažodis..."
3254
3255msgid "fish: Sending initial line..."
3256msgstr "fish: siunčiama pradinė linija..."
3257
3258msgid "fish: Handshaking version..."
3259msgstr "fish: derinamos versijos..."
3260
3261msgid "fish: Setting up current directory..."
3262msgstr "fish: nustatomas esamas aplankas..."
3263
3264#, c-format
3265msgid "fish: Connected, home %s."
3266msgstr "fish: prisijungta, namai %s. "
3267
3268#, c-format
3269msgid "fish: Reading directory %s..."
3270msgstr "fish: atveriamas aplankas %s..."
3271
3272#, c-format
3273msgid "%s: done."
3274msgstr "%s: atlikta."
3275
3276#, c-format
3277msgid "%s: failure"
3278msgstr "%s: nepavyko"
3279
3280#, c-format
3281msgid "fish: store %s: sending command..."
3282msgstr "fish: „%s“ siuntimas: siunčiamas slaptažodis..."
3283
3284msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3285msgstr "fish: vietinis skaitymas nepavyko, siunčiami nuliai"
3286
3287#, c-format
3288msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
3289msgstr "fish: siunčiama %s %d (%lu)"
3290
3291msgid "zeros"
3292msgstr "nuliai"
3293
3294msgid "Aborting transfer..."
3295msgstr "Nutraukiamas siuntimas..."
3296
3297msgid "Error reported after abort."
3298msgstr "Po nutraukties pranešta klaida."
3299
3300msgid "Aborted transfer would be successful."
3301msgstr "Nutrauktas siuntimas būtų sėkmingas."
3302
3303#, c-format
3304msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3305msgstr "ftpfs: atsijungiama nuo %s"
3306
3307msgid " FTP: Password required for "
3308msgstr " FTP: reikia slaptažodžio "
3309
3310msgid "ftpfs: sending login name"
3311msgstr "ftpfs: siunčiamas naudotojo vardas"
3312
3313msgid "ftpfs: sending user password"
3314msgstr "ftpfs: siunčiamas slaptažodis"
3315
3316#, c-format
3317msgid "FTP: Account required for user %s"
3318msgstr "FTP: %s naudotojui reikia prisijungimo vardo"
3319
3320msgid "Account:"
3321msgstr "Paskyra:"
3322
3323msgid "ftpfs: sending user account"
3324msgstr "ftpfs: siunčiamas naudotojo vardas"
3325
3326msgid "ftpfs: logged in"
3327msgstr "ftpfs: prisijungta"
3328
3329#, c-format
3330msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3331msgstr "ftpfs: Neteisingas naudotojo „%s“ jungimasis "
3332
3333msgid "ftpfs: Invalid host name."
3334msgstr "ftpfs: Neteisingas kompiuterio vardas."
3335
3336msgid "ftpfs: Invalid host address."
3337msgstr "ftpfs: Neteisingas adresas."
3338
3339#, c-format
3340msgid "ftpfs: making connection to %s"
3341msgstr "ftpfs: jungiamasi į %s"
3342
3343msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3344msgstr "ftpfs: jungiamasis nutrauktas"
3345
3346#, c-format
3347msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3348msgstr "ftpfs: jungimasis į serverį nepavyko: %s"
3349
3350#, c-format
3351msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
3352msgstr "Laukiama... %d (Control-C nutraukti)"
3353
3354msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3355msgstr "ftpfs: nepavyko nustatyti pasyvaus režimo"
3356
3357msgid "ftpfs: aborting transfer."
3358msgstr "ftpfs: nutraukiamas siuntimas."
3359
3360#, c-format
3361msgid "ftpfs: abort error: %s"
3362msgstr "ftpfs: nutraukti nepavyko: %s"
3363
3364msgid "ftpfs: abort failed"
3365msgstr "ftpfs: nutraukti nepavyko"
3366
3367msgid "ftpfs: CWD failed."
3368msgstr "ftpfs: CWD nepavyko"
3369
3370msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3371msgstr "ftpfs: nepavyko išspręsti simb. nuorodos"
3372
3373msgid "Resolving symlink..."
3374msgstr "Sprendžiama simb. nuoroda..."
3375
3376#, c-format
3377msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3378msgstr "ftpfs: atveriamas FTP aplankas %s... %s%s"
3379
3380msgid "(strict rfc959)"
3381msgstr "(griežtas rfc959)"
3382
3383msgid "(chdir first)"
3384msgstr "(keičiamas katalogas)"
3385
3386msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3387msgstr "ftpfs: nepavyko; nėra kur grįžti"
3388
3389#, c-format
3390msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
3391msgstr "ftpfs: siunčiamas failas %lu (%lu)"
3392
3393msgid ""
3394"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
3395"Remove password or correct mode."
3396msgstr ""
3397"~/.netrc yra netinkamo režimo.\n"
3398"Pašalinkite slaptažodį arba pataisykite režimą."
3399
3400msgid " MCFS "
3401msgstr " MCFS "
3402
3403msgid " The server does not support this version "
3404msgstr " Serveris šios versijos nepalaiko "
3405
3406msgid ""
3407" The remote server is not running on a system port \n"
3408" you need a password to log in, but the information may \n"
3409" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
3410msgstr ""
3411" Serveris paleistas ant neįprastos jungties. \n"
3412" Reikia slaptažodžio, bet informacija kitoje pusėje \n"
3413" gali būti nesaugi. Tęsti? \n"
3414
3415msgid " MCFS Password required "
3416msgstr " MCFS reikia slaptažodžio "
3417
3418msgid " Invalid password "
3419msgstr " Neteisingas slaptažodis "
3420
3421#, c-format
3422msgid " Cannot locate hostname: %s "
3423msgstr " Nepavyko rasti „%s“ adreso "
3424
3425#, c-format
3426msgid " Cannot create socket: %s "
3427msgstr " Nepavyko sukurti lizdo: %s "
3428
3429#, c-format
3430msgid " Cannot connect to server: %s "
3431msgstr " Nepavyko prisijungti prie serverio: %s "
3432
3433msgid " Too many open connections "
3434msgstr " Per daug prisijungimų "
3435
3436#, c-format
3437msgid ""
3438"Warning: Invalid line in %s:\n"
3439"%s\n"
3440msgstr ""
3441"Įspėjimas: klaidinga eilutė faile %s:\n"
3442"%s\n"
3443
3444#, c-format
3445msgid ""
3446"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3447"%s\n"
3448msgstr ""
3449"Įspėjimas: klaidingas parametras %c faile %s:\n"
3450"%s\n"
3451
3452#, c-format
3453msgid ""
3454" reconnect to %s failed\n"
3455" "
3456msgstr ""
3457" prisijungti iš naujo prie „%s“ nepavyko\n"
3458" "
3459
3460msgid " Authentication failed "
3461msgstr " Autentifikacija nepavyko "
3462
3463#, c-format
3464msgid " Error %s creating directory %s "
3465msgstr " Klaida „%s“ kuriant aplanką „%s“ "
3466
3467#, c-format
3468msgid " Error %s removing directory %s "
3469msgstr " Klaida „%s“ šalinant aplanką „%s“ "
3470
3471#, c-format
3472msgid " %s opening remote file %s "
3473msgstr " %s atveriant nutolusį failą %s "
3474
3475#, c-format
3476msgid " %s removing remote file %s "
3477msgstr " %s šalinant nutolusį failą %s "
3478
3479#, c-format
3480msgid " %s renaming files\n"
3481msgstr " %s pervadinant failus\n"
3482
3483#, c-format
3484msgid ""
3485"Cannot open tar archive\n"
3486"%s"
3487msgstr ""
3488"Nepavyko atverti tar archyvo\n"
3489"%s"
3490
3491msgid "Inconsistent tar archive"
3492msgstr "Nevientisas tar archyvas"
3493
3494msgid "Unexpected EOF on archive file"
3495msgstr "Netikėta archyvo failo pabaiga"
3496
3497#, c-format
3498msgid ""
3499"Hmm,...\n"
3500"%s\n"
3501"doesn't look like a tar archive."
3502msgstr ""
3503"Hmm,...\n"
3504"%s\n"
3505"nepanašus į „tar“ archyvą."
3506
3507msgid " undelfs: error "
3508msgstr " undelfs: klaida "
3509
3510msgid " not enough memory "
3511msgstr " nepakanka atminties "
3512
3513msgid " while allocating block buffer "
3514msgstr " išskiriant blokų buferį "
3515
3516#, c-format
3517msgid " open_inode_scan: %d "
3518msgstr " open_inode_scan: %d "
3519
3520#, c-format
3521msgid " while starting inode scan %d "
3522msgstr " pradedant %d „inode“ skenavimą "
3523
3524#, c-format
3525msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3526msgstr "undelfs: įkeliama pašalintų failų informacija (%d „inodes“)"
3527
3528#, c-format
3529msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
3530msgstr " iškviečiant ext2_block_iterate %d "
3531
3532msgid " no more memory while reallocating array "
3533msgstr " nepakanka atminties perkeliant masyvą "
3534
3535#, c-format
3536msgid " while doing inode scan %d "
3537msgstr " atlienkant „inode“ skenavimą %d "
3538
3539msgid " Ext2lib error "
3540msgstr " „Ext2lib“ klaida "
3541
3542#, c-format
3543msgid " Cannot open file %s "
3544msgstr " Nepavyko atverti failo %s "
3545
3546msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3547msgstr "undelfs: skaitomas bloko bitų laukas..."
3548
3549#, c-format
3550msgid ""
3551" Cannot load inode bitmap from: \n"
3552" %s \n"
3553msgstr ""
3554" Nepavyko įkelti bitų lauko iš: \n"
3555" %s \n"
3556
3557msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3558msgstr "undel: skaitomas bloko bitų laukas..."
3559
3560#, c-format
3561msgid ""
3562" Cannot load block bitmap from: \n"
3563" %s \n"
3564msgstr ""
3565" Nepavyko įkelti bitų lauko iš: \n"
3566" %s \n"
3567
3568msgid " vfs_info is not fs! "
3569msgstr " vfs_info nėra failų sistema! "
3570
3571msgid " You have to chdir to extract files first "
3572msgstr " Reikia pakeisti katalogą, norint išpakuoti "
3573
3574msgid " while iterating over blocks "
3575msgstr " einant per blokus "
3576
3577msgid "Cannot parse:"
3578msgstr "Nepavyko apdoroti:"
3579
3580msgid "More parsing errors will be ignored."
3581msgstr "Kitos apdorojimo klaidos bus ignoruojamos."
3582
3583msgid "Internal error:"
3584msgstr "Vidinė klaida:"
3585
3586msgid "Changes to file lost"
3587msgstr "Failo pakeitimai prarasti"