Ticket #2013: pl.po

File pl.po, 75.1 KB (added by raven, 14 years ago)

Updated Polish (pl) translation for master

Line 
1# translation of pl.po to Polish
2# Andrzej Zaborowski <balrog@zabor.org>, 2003.
3# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: pl\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2010-02-09 12:01+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2010-02-10 22:10+0100\n"
11"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
17"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
19msgid " Search string not found "
20msgstr " Nie odnaleziono wyszukiwanego napisu "
21
22msgid " Not implemented yet "
23msgstr " Jeszcze nie zaimplementowane "
24
25msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
26msgstr ""
27" Liczba tokenów zastąpienia nie jest równa liczbie odnalezionych tokenów "
28
29#, c-format
30msgid " Invalid token number %d "
31msgstr " Nieprawidłowy token o numerze %d "
32
33msgid "Normal"
34msgstr "Normalny"
35
36msgid "&Regular expression"
37msgstr "Wyrażenie re&gularne"
38
39msgid "Hexadecimal"
40msgstr "Ósemkowo"
41
42msgid "Wildcard search"
43msgstr "Wyszuk. wieloznaczników"
44
45#, c-format
46msgid ""
47"Unable to load '%s' skin.\n"
48"Default skin has been loaded"
49msgstr ""
50"Nie można wczytać skórki \"%s\".\n"
51"Wczytano domyślną"
52
53#, c-format
54msgid ""
55"Unable to parse '%s' skin.\n"
56"Default skin has been loaded"
57msgstr ""
58"Nie można przetworzyć skórki \"%s\".\n"
59"Wczytano domyślną"
60
61msgid "Function key 1"
62msgstr "1 klaw. funkcyjny "
63
64msgid "Function key 2"
65msgstr "2 klaw. funkcyjny "
66
67msgid "Function key 3"
68msgstr "3 klaw. funkcyjny "
69
70msgid "Function key 4"
71msgstr "4 klaw. funkcyjny "
72
73msgid "Function key 5"
74msgstr "5 klaw. funkcyjny "
75
76msgid "Function key 6"
77msgstr "6 klaw. funkcyjny "
78
79msgid "Function key 7"
80msgstr "7 klaw. funkcyjny "
81
82msgid "Function key 8"
83msgstr "8 klaw. funkcyjny "
84
85msgid "Function key 9"
86msgstr "9 klaw. funkcyjny "
87
88msgid "Function key 10"
89msgstr "10 klaw. funkcyjny"
90
91msgid "Function key 11"
92msgstr "11 klaw. funkcyjny"
93
94msgid "Function key 12"
95msgstr "12 klaw. funkcyjny"
96
97msgid "Function key 13"
98msgstr "13 klaw. funkcyjny"
99
100msgid "Function key 14"
101msgstr "14 klaw. funkcyjny"
102
103msgid "Function key 15"
104msgstr "15 klaw. funkcyjny"
105
106msgid "Function key 16"
107msgstr "16 klaw. funkcyjny"
108
109msgid "Function key 17"
110msgstr "17 klaw. funkcyjny"
111
112msgid "Function key 18"
113msgstr "18 klaw. funkcyjny"
114
115msgid "Function key 19"
116msgstr "19 klaw. funkcyjny"
117
118msgid "Function key 20"
119msgstr "20 klaw. funkcyjny"
120
121msgid "Backspace key"
122msgstr "Klawisz Backspace "
123
124msgid "End key"
125msgstr "Klawisz End       "
126
127msgid "Up arrow key"
128msgstr "Strzałka w górę   "
129
130msgid "Down arrow key"
131msgstr "Strzałka w dół    "
132
133msgid "Left arrow key"
134msgstr "Strzałka w lewo   "
135
136msgid "Right arrow key"
137msgstr "Strzałka w prawo  "
138
139msgid "Home key"
140msgstr "Klawisz Home      "
141
142msgid "Page Down key"
143msgstr "Klawisz Page Down "
144
145msgid "Page Up key"
146msgstr "Klawisz Page Up   "
147
148msgid "Insert key"
149msgstr "Klawisz Insert    "
150
151msgid "Delete key"
152msgstr "Klawisz Delete    "
153
154msgid "Completion/M-tab"
155msgstr "Uzupełnianie/M-tab"
156
157msgid "+ on keypad"
158msgstr "+ na klaw. numer. "
159
160msgid "- on keypad"
161msgstr "- na klaw. numer. "
162
163msgid "Slash on keypad"
164msgstr "Ukośnik na klaw. numer."
165
166msgid "* on keypad"
167msgstr "* na klaw. numer. "
168
169msgid "Escape key"
170msgstr "Klawisz Escape    "
171
172msgid "Left arrow keypad"
173msgstr "Strzałka w lewo na klaw. numer."
174
175msgid "Right arrow keypad"
176msgstr "Strzałka w prawo na klaw. numer."
177
178msgid "Up arrow keypad"
179msgstr "Strzałka w górę na klaw. numer."
180
181msgid "Down arrow keypad"
182msgstr "Strzałka w dół na klaw. numer."
183
184msgid "Home on keypad"
185msgstr "Home na klaw. numer."
186
187msgid "End on keypad"
188msgstr "End na klaw. numer."
189
190msgid "Page Down keypad"
191msgstr "Page Down na klaw. numer."
192
193msgid "Page Up keypad"
194msgstr "Page Up na klaw. numer."
195
196msgid "Insert on keypad"
197msgstr "Insert na klaw. numer."
198
199msgid "Delete on keypad"
200msgstr "Delete na klaw. numer."
201
202msgid "Enter on keypad"
203msgstr "Enter na klaw. numer."
204
205msgid "Function key 21"
206msgstr "21 klaw. funkcyjny"
207
208msgid "Function key 22"
209msgstr "22 klaw. funkcyjny"
210
211msgid "Function key 23"
212msgstr "23 klaw. funkcyjny"
213
214msgid "Function key 24"
215msgstr "24 klaw. funkcyjny"
216
217msgid "Plus"
218msgstr "Plus"
219
220msgid "Minus"
221msgstr "Minus"
222
223msgid "Asterisk"
224msgstr "Gwiazdka"
225
226msgid "Dot"
227msgstr "Kropka"
228
229msgid "Less than"
230msgstr "Mniej niż"
231
232msgid "Great than"
233msgstr "Więcej niż"
234
235msgid "Equal"
236msgstr "Znak równości"
237
238msgid "Comma"
239msgstr "Przecinek"
240
241msgid "Apostrophe"
242msgstr "Apostrof"
243
244msgid "Colon"
245msgstr "Dwukropek"
246
247msgid "Exclamation mark"
248msgstr "Wykrzyknik"
249
250msgid "Question mark"
251msgstr "Znak zapytania"
252
253msgid "Ampersand"
254msgstr "Et"
255
256msgid "Dollar sign"
257msgstr "Znak dolara"
258
259msgid "Quotation mark"
260msgstr "Cudzysłów"
261
262msgid "Caret"
263msgstr "Kareta"
264
265msgid "Tilda"
266msgstr "Tylda"
267
268msgid "Prime"
269msgstr "Prim"
270
271msgid "Underline"
272msgstr "Podkreślenie"
273
274msgid "Understrike"
275msgstr "Przekreślenie"
276
277msgid "Pipe"
278msgstr "Potok"
279
280msgid "Enter"
281msgstr "Enter"
282
283msgid "Tab key"
284msgstr "Klawisz Tab"
285
286msgid "Space key"
287msgstr "Klawisz spacji"
288
289msgid "Slash key"
290msgstr "Klawisz ukośnika"
291
292msgid "Backslash key"
293msgstr "Klawisz odwrotnego ukośnika"
294
295msgid "Number sign #"
296msgstr "Znak liczby #"
297
298msgid "Ctrl"
299msgstr "Ctrl"
300
301msgid "Alt"
302msgstr "Alt"
303
304msgid "Shift"
305msgstr "Shift"
306
307#, c-format
308msgid ""
309"Screen size %dx%d is not supported.\n"
310"Check the TERM environment variable.\n"
311msgstr ""
312"Rozmiar ekranu %dx%d nie jest obsługiwany.\n"
313"Proszę sprawdzić zmienną środowiskową TERM.\n"
314
315msgid "%b %e  %Y"
316msgstr "%e.%m.%Y "
317
318msgid "%b %e %H:%M"
319msgstr "%e.%m %H:%M"
320
321#, c-format
322msgid "%s is not a directory\n"
323msgstr "%s nie jest katalogiem\n"
324
325#, c-format
326msgid "Directory %s is not owned by you\n"
327msgstr "Katalog %s nie należy do ciebie\n"
328
329#, c-format
330msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
331msgstr "Nie można ustawić odpowiednich uprawnień dla katalogu %s\n"
332
333#, c-format
334msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
335msgstr "Nie można utworzyć katalogu tymczasowego %s: %s\n"
336
337#, c-format
338msgid "Temporary files will be created in %s\n"
339msgstr "Pliki tymczasowe zostaną utworzone w %s\n"
340
341#, c-format
342msgid "Temporary files will not be created\n"
343msgstr "Pliki tymczasowe nie zostaną utworzone\n"
344
345#, c-format
346msgid "Press any key to continue..."
347msgstr "Naciśnięcie dowolnego klawisza kontynuuje..."
348
349msgid "Warning"
350msgstr "Ostrzeżenie"
351
352msgid " Pipe failed "
353msgstr " Potok nie powiódł się "
354
355msgid " Dup failed "
356msgstr " Dup nie powiodło się "
357
358#, c-format
359msgid ""
360"Cannot open cpio archive\n"
361"%s"
362msgstr ""
363"Nie można otworzyć archiwum cpio\n"
364"%s"
365
366#, c-format
367msgid ""
368"Premature end of cpio archive\n"
369"%s"
370msgstr ""
371"Przedwczesny koniec archiwum cpio\n"
372"%s"
373
374#, c-format
375msgid ""
376"Inconsistent hardlinks of\n"
377"%s\n"
378"in cpio archive\n"
379"%s"
380msgstr ""
381"Niespójne dowiązania pliku\n"
382"%s\n"
383"w archiwum cpio\n"
384"%s"
385
386#, c-format
387msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
388msgstr "%s zawiera podwójne wpisy. Pomijanie."
389
390#, c-format
391msgid ""
392"Corrupted cpio header encountered in\n"
393"%s"
394msgstr ""
395"Wystąpił uszkodzony nagłówek cpio w\n"
396"%s"
397
398#, c-format
399msgid ""
400"Unexpected end of file\n"
401"%s"
402msgstr ""
403"Nieoczekiwany koniec pliku\n"
404"%s"
405
406#, c-format
407msgid "Directory cache expired for %s"
408msgstr "Pamięć podręczna katalogu dla %s wygasła"
409
410msgid "Starting linear transfer..."
411msgstr "Rozpoczynanie przesyłu liniowego..."
412
413#, c-format
414msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
415msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu przesłanych bajtów)"
416
417#, c-format
418msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
419msgstr "%s: %s: %s %lu przesłanych bajtów"
420
421msgid "Getting file"
422msgstr "Pobieranie pliku"
423
424#, c-format
425msgid ""
426"Cannot open %s archive\n"
427"%s"
428msgstr ""
429"Nie można otworzyć archiwum %s\n"
430"%s"
431
432msgid "Inconsistent extfs archive"
433msgstr "Niespójne archiwum extfs"
434
435#, c-format
436msgid "Warning: file %s not found\n"
437msgstr "Uwaga: nie odnaleziono pliku %s\n"
438
439#, c-format
440msgid "fish: Disconnecting from %s"
441msgstr "fish: rozłączanie z %s"
442
443msgid "fish: Waiting for initial line..."
444msgstr "fish: oczekiwanie na wiersz początkowy..."
445
446msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
447msgstr "Połączenia uwierzytelniane hasłem nie są na razie obsługiwane."
448
449msgid " fish: Password required for "
450msgstr " fish: wymagane hasło dla "
451
452msgid "fish: Sending password..."
453msgstr "fish: wysyłanie hasła..."
454
455msgid "fish: Sending initial line..."
456msgstr "fish: wysyłanie wiersza początkowego..."
457
458msgid "fish: Handshaking version..."
459msgstr "fish: ustalanie wersji..."
460
461msgid "fish: Setting up current directory..."
462msgstr "fish: ustawianie bieżącego katalogu..."
463
464#, c-format
465msgid "fish: Connected, home %s."
466msgstr "fish: połączono, katalog %s."
467
468#, c-format
469msgid "fish: Reading directory %s..."
470msgstr "fish: odczytywanie katalogu %s..."
471
472#, c-format
473msgid "%s: done."
474msgstr "%s: ukończono."
475
476#, c-format
477msgid "%s: failure"
478msgstr "%s: nie powiodło się"
479
480#, c-format
481msgid "fish: store %s: sending command..."
482msgstr "fish: zapis %s: wysyłanie polecenia..."
483
484msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
485msgstr "fish: lokalny odczyt nie powiódł się, wysyłanie zer"
486
487#, c-format
488msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
489msgstr "fish: zapisywanie %s %d (%lu)"
490
491msgid "zeros"
492msgstr "zera"
493
494msgid "file"
495msgstr "pliku"
496
497msgid "Aborting transfer..."
498msgstr "Przerywanie przesyłania..."
499
500msgid "Error reported after abort."
501msgstr "Zgłoszono błąd po przerwaniu."
502
503msgid "Aborted transfer would be successful."
504msgstr "Przerwane przesyłanie zostałoby pomyślnie zakończone."
505
506#, c-format
507msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
508msgstr "ftpfs: rozłączanie z %s"
509
510msgid " FTP: Password required for "
511msgstr " FTP: wymagane hasło dla "
512
513msgid "ftpfs: sending login name"
514msgstr "ftpfs: wysyłanie nazwy użytkownika"
515
516msgid "ftpfs: sending user password"
517msgstr "ftpfs: wysyłanie hasła użytkownika"
518
519#, c-format
520msgid "FTP: Account required for user %s"
521msgstr "FTP: wymagane jest konto dla użytkownika %s"
522
523msgid "Account:"
524msgstr "Konto:"
525
526msgid "ftpfs: sending user account"
527msgstr "ftpfs: wysyłanie konta użytkownika"
528
529msgid "ftpfs: logged in"
530msgstr "ftpfs: zalogowano"
531
532#, c-format
533msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
534msgstr "ftpfs: niepoprawny login dla użytkownika %s "
535
536msgid "ftpfs: Invalid host name."
537msgstr "ftpfs: nieprawidłowa nazwa komputera."
538
539#, c-format
540msgid "ftpfs: %s"
541msgstr "ftpfs: %s"
542
543#, c-format
544msgid "ftpfs: making connection to %s"
545msgstr "ftpfs: nawiązywanie połączenia z %s"
546
547msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
548msgstr "ftpfs: połączenie przerwane przez użytkownika"
549
550#, c-format
551msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
552msgstr "ftpfs: połączenie z serwerem nie powiodło się: %s"
553
554#, c-format
555msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
556msgstr "Oczekiwanie na ponowienie... %d (Ctrl-C anuluje)"
557
558msgid "ftpfs: invalid address family"
559msgstr "ftpfs: nieprawidłowa rodzina adresów"
560
561#, c-format
562msgid "ftpfs: could not setup passive mode: %s"
563msgstr "ftpfs: nie można ustawić trybu pasywnego: %s"
564
565#, c-format
566msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
567msgstr "ftpfs: nie można utworzyć gniazda: %s"
568
569msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
570msgstr "ftpfs: nie można ustawić trybu pasywnego"
571
572msgid "ftpfs: aborting transfer."
573msgstr "ftpfs: przerywanie przesyłania."
574
575#, c-format
576msgid "ftpfs: abort error: %s"
577msgstr "ftpfs: błąd przerywania: %s"
578
579msgid "ftpfs: abort failed"
580msgstr "ftpfs: przerwanie nie powiodło się"
581
582msgid "ftpfs: CWD failed."
583msgstr "ftpfs: CWD nie powiodło się."
584
585msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
586msgstr "ftpts: nie można rozwiązać dowiązania symbolicznego"
587
588msgid "Resolving symlink..."
589msgstr "Rozwiązywanie dowiązania symbolicznego..."
590
591#, c-format
592msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
593msgstr "ftpfs: odczytywanie katalogu FTP %s... %s%s"
594
595msgid "(strict rfc959)"
596msgstr "(ścisły RFC959)"
597
598msgid "(chdir first)"
599msgstr "(najpierw chdir)"
600
601msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
602msgstr "ftpfs: niepowodzenie; brak możliwości wycofania"
603
604#, c-format
605msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
606msgstr "ftpfs: zapisywanie pliku %lu (%lu)"
607
608msgid ""
609"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
610"Remove password or correct mode."
611msgstr ""
612"Plik ~/.netrc posiada niepoprawny tryb.\n"
613"Proszę usunąć hasło lub poprawić tryb."
614
615msgid " MCFS "
616msgstr " MCFS "
617
618msgid " The server does not support this version "
619msgstr " Serwer nie obsługuje tej wersji "
620
621msgid ""
622" The remote server is not running on a system port \n"
623" you need a password to log in, but the information may \n"
624" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
625msgstr ""
626" Zdalny serwer nie jest uruchomiony na porcie systemowym. \n"
627" Aby się zalogować, wymagane jest hasło, jednak informacja \n"
628" może nie być bezpieczna na zdalnej maszynie. Kontynuować? \n"
629
630msgid "&Yes"
631msgstr "&Tak"
632
633msgid "&No"
634msgstr "&Nie"
635
636msgid " MCFS Password required "
637msgstr " Wymagane hasło MCFS "
638
639msgid " Invalid password "
640msgstr " Nieprawidłowe hasło "
641
642#, c-format
643msgid " Cannot locate hostname: %s "
644msgstr " Nie można odnaleźć nazwy komputera: %s "
645
646#, c-format
647msgid " Cannot create socket: %s "
648msgstr " Nie można utworzyć gniazda: %s "
649
650#, c-format
651msgid " Cannot connect to server: %s "
652msgstr " Nie można połączyć się z serwerem: %s "
653
654msgid " Too many open connections "
655msgstr " Za dużo otwartych połączeń "
656
657#, c-format
658msgid ""
659"Warning: Invalid line in %s:\n"
660"%s\n"
661msgstr ""
662"Ostrzeżenie: nieprawidłowy wiersz w %s:\n"
663"%s\n"
664
665#, c-format
666msgid ""
667"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
668"%s\n"
669msgstr ""
670"Ostrzeżenie: nieprawidłowa flaga %c w %s:\n"
671"%s\n"
672
673#, c-format
674msgid ""
675" reconnect to %s failed\n"
676" "
677msgstr ""
678" ponowne połączenie z %s nie powiodło się\n"
679" "
680
681msgid " Authentication failed "
682msgstr " Uwierzytelnienie nie powiodło się "
683
684#, c-format
685msgid " Error %s creating directory %s "
686msgstr " Błąd %s podczas tworzenia katalogu %s "
687
688#, c-format
689msgid " Error %s removing directory %s "
690msgstr " Błąd %s podczas usuwania katalogu %s "
691
692#, c-format
693msgid " %s opening remote file %s "
694msgstr " %s podczas otwierania zdalnego pliku %s "
695
696#, c-format
697msgid " %s removing remote file %s "
698msgstr " %s podczas usuwania zdalnego pliku %s "
699
700#, c-format
701msgid " %s renaming files\n"
702msgstr " %s podczas zmieniania nazw plików\n"
703
704#, c-format
705msgid ""
706"Cannot open tar archive\n"
707"%s"
708msgstr ""
709"Nie można otworzyć archiwum tar\n"
710"%s"
711
712msgid "Inconsistent tar archive"
713msgstr "Niespójne archiwum tar"
714
715msgid "Unexpected EOF on archive file"
716msgstr "Nieoczekiwany koniec pliku archiwum"
717
718#, c-format
719msgid ""
720"Hmm,...\n"
721"%s\n"
722"doesn't look like a tar archive."
723msgstr ""
724"Hmm...\n"
725"%s\n"
726"nie wygląda na archiwum tar."
727
728msgid " undelfs: error "
729msgstr " undelfs: błąd "
730
731msgid " not enough memory "
732msgstr " brak pamięci "
733
734msgid " while allocating block buffer "
735msgstr " podczas alokowania bufora bloku "
736
737#, c-format
738msgid " open_inode_scan: %d "
739msgstr " open_inode_scan: %d "
740
741#, c-format
742msgid " while starting inode scan %d "
743msgstr " podczas rozpoczynaniu skanowania i-węzłów %d "
744
745#, c-format
746msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
747msgstr "undelfs: wczytywanie informacji o usuniętych plikach %d i-węzłów"
748
749#, c-format
750msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
751msgstr " podczas wywoływania ext2_block_iterate %d "
752
753msgid " no more memory while reallocating array "
754msgstr " brak pamięci podczas ponownego przydzielania tablicy "
755
756#, c-format
757msgid " while doing inode scan %d "
758msgstr " podczas skanowania i-węzłów %d "
759
760msgid " Ext2lib error "
761msgstr " Błąd ext2lib "
762
763#, c-format
764msgid " Cannot open file %s "
765msgstr " Nie można otworzyć pliku %s "
766
767msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
768msgstr "undelfs: odczytywanie mapy bitowej i-węzłów..."
769
770#, c-format
771msgid ""
772" Cannot load inode bitmap from: \n"
773" %s \n"
774msgstr ""
775" Nie można odczytać mapy bitowej i-węzłów z: \n"
776"  %s \n"
777
778msgid "undelfs: reading block bitmap..."
779msgstr "undelfs: odczytywanie mapy bitowej bloków..."
780
781#, c-format
782msgid ""
783" Cannot load block bitmap from: \n"
784" %s \n"
785msgstr ""
786" Nie można wczytać mapy bitowej bloków z: \n"
787" %s \n"
788
789msgid " vfs_info is not fs! "
790msgstr " vfs_info nie systemem plików. "
791
792msgid " You have to chdir to extract files first "
793msgstr " Przed rozpakowaniem plików należy zmienić katalog "
794
795msgid " while iterating over blocks "
796msgstr " podczas iterowania po blokach "
797
798msgid "Cannot parse:"
799msgstr "Nie można przetworzyć:"
800
801msgid "More parsing errors will be ignored."
802msgstr "Kolejne błędy przetwarzania zostaną zignorowane."
803
804msgid "Internal error:"
805msgstr "Błąd wewnętrzny:"
806
807msgid "Password:"
808msgstr "Hasło:"
809
810msgid "Changes to file lost"
811msgstr "Utracono zmiany w pliku"
812
813msgid "&Cancel"
814msgstr "&Anuluj"
815
816msgid "&Set"
817msgstr "U&staw"
818
819msgid "S&kip"
820msgstr "&Pomiń"
821
822msgid "Set &all"
823msgstr "Ust&aw wszystkie"
824
825msgid "owner"
826msgstr "właśc."
827
828msgid "group"
829msgstr "grupa"
830
831msgid "other"
832msgstr "inni"
833
834msgid "On"
835msgstr "Na"
836
837msgid "Flag"
838msgstr "Flaga"
839
840msgid "Mode"
841msgstr "Tryb"
842
843#, c-format
844msgid "%6d of %d"
845msgstr "%6d z %d"
846
847msgid " Chown advanced command "
848msgstr " Zaawansowane polecenie chown "
849
850#, c-format
851msgid ""
852" Cannot chmod \"%s\" \n"
853" %s "
854msgstr ""
855" Nie można wykonać chmod na \"%s\" \n"
856" %s "
857
858#, c-format
859msgid ""
860" Cannot chown \"%s\" \n"
861" %s "
862msgstr ""
863" Nie można wykonać chown na \"%s\" \n"
864" %s "
865
866msgid "Displays the current version"
867msgstr "Wyświetla aktualną wersję"
868
869msgid "Print data directory"
870msgstr "Wyświetla katalog danych"
871
872msgid "Print last working directory to specified file"
873msgstr "Wyświetla ostatni katalog roboczy do podanego pliku"
874
875msgid "Enables subshell support (default)"
876msgstr "Włącza obsługę podpowłoki (domyślne)"
877
878msgid "Disables subshell support"
879msgstr "Wyłącza obsługę podpowłoki"
880
881msgid "Log ftp dialog to specified file"
882msgstr "Zapisuje dziennik FTP do podanego pliku"
883
884msgid "Set debug level"
885msgstr "Ustawia poziom debugowania"
886
887msgid "Launches the file viewer on a file"
888msgstr "Uruchamia podgląd pliku"
889
890msgid "Edits one file"
891msgstr "Modyfikuje plik"
892
893msgid "Forces xterm features"
894msgstr "Wymusza funkcje programu xterm"
895
896msgid "Disable mouse support in text version"
897msgstr "Wyłącza obsługę myszy w trybie tekstowym"
898
899msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
900msgstr "Próbuje użyć termcap zamiast terminfo"
901
902msgid "To run on slow terminals"
903msgstr "Aby uruchomić na powolnych terminalach"
904
905msgid "Use stickchars to draw"
906msgstr "Używa prostych znaków do rysowania"
907
908msgid "Resets soft keys on HP terminals"
909msgstr "Przywraca klawisze programowe na terminalach HP"
910
911msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
912msgstr "Wczytuje definicje skrótów klawiszowych z podanego pliku"
913
914msgid "Requests to run in black and white"
915msgstr "Żąda uruchomienia w trybie czarno-białym"
916
917msgid "Request to run in color mode"
918msgstr "Żąda uruchomienia w trybie kolorowym"
919
920msgid "Specifies a color configuration"
921msgstr "Podaje konfigurację kolorów"
922
923msgid "Show mc with specified skin"
924msgstr "Wyświetla program mc za pomocą podanej skórki"
925
926#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
927msgid ""
928"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
929"\n"
930"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
931"\n"
932"Keywords:\n"
933"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
934"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
935"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
936"                 errdhotfocus\n"
937"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
938"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
939"                 editlinestate\n"
940msgstr ""
941"--colors SŁOWO_KLUCZOWE={ZNAKI},{TŁO}\n"
942"\n"
943"{ZNAKI} i {TŁO} mogą zostać pominięte, zostaną wówczas użyte domyślne\n"
944"\n"
945"Słowa kluczowe:\n"
946"   Globalne:            errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
947"   Wyświetlanie plików: normal, selected, marked, markselect\n"
948"   Pola dialogowe:      dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,\n"
949"                        errdhotnormal, errdhotfocus\n"
950"   Menu:                menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
951"   Edytor:              editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
952"                        editlinestate\n"
953
954#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
955msgid ""
956"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
957"\n"
958"Colors:\n"
959"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
960"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
961"   brightcyan, lightgray and white\n"
962"\n"
963msgstr ""
964"   Pomoc:               helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink,\n"
965"                        helpslink\n"
966"\n"
967"Kolory:\n"
968"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
969"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
970"   brightcyan, lightgray i white\n"
971"\n"
972
973msgid "Color options"
974msgstr "Opcje kolorów"
975
976msgid "+number"
977msgstr "+numer"
978
979msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
980msgstr "[ten_katalog] [katalog_w_drugim_panelu]"
981
982msgid "Set initial line number for the internal editor"
983msgstr "Ustawia początkowy numer wiersza dla wewnętrznego edytora"
984
985msgid ""
986"\n"
987"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
988"to mc-devel@gnome.org\n"
989msgstr ""
990"\n"
991"Proszę wysyłać raporty błędów (w języku angielskim, wraz z\n"
992"wyjściem \"mc -V\") na adres mc-devel@gnome.org\n"
993
994#, c-format
995msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
996msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
997
998msgid "Main options"
999msgstr "Główne opcje"
1000
1001msgid "Terminal options"
1002msgstr "Opcje terminala"
1003
1004msgid " Background process error "
1005msgstr " Błąd procesu w tle "
1006
1007msgid " Unknown error in child "
1008msgstr " Nieznany błąd procesu potomnego "
1009
1010msgid " Child died unexpectedly "
1011msgstr " Proces potomny został niespodziewanie zakończony "
1012
1013msgid " Background protocol error "
1014msgstr " Błąd protokołu komunikacji w tle "
1015
1016msgid ""
1017" Background process sent us a request for more arguments \n"
1018" than we can handle. \n"
1019msgstr ""
1020" Proces w tle próbuje przesłać więcej parametrów, niż\n"
1021" można obsłużyć. \n"
1022
1023msgid "&Full file list"
1024msgstr "&Pełna lista plików"
1025
1026msgid "&Brief file list"
1027msgstr "&Skrócona lista plików"
1028
1029msgid "&Long file list"
1030msgstr "&Długa lista plików"
1031
1032msgid "&User defined:"
1033msgstr "Określony przez &użytkownika:"
1034
1035msgid "Listing mode"
1036msgstr "Tryb wyświetlania"
1037
1038msgid "user &Mini status"
1039msgstr "&Krótki stan użytkownika"
1040
1041msgid "&OK"
1042msgstr "&OK"
1043
1044msgid "&Reverse"
1045msgstr "Od&wrócony"
1046
1047msgid "Case sensi&tive"
1048msgstr "Rozróżnianie wielkości"
1049
1050msgid "Executable &first"
1051msgstr "Najpierw &pliki wykonywalne"
1052
1053msgid "Sort order"
1054msgstr "Porządek sortowania"
1055
1056msgid "Confirmation"
1057msgstr "Potwierdzenia"
1058
1059#. TRANSLATORS: no need to translate 'Confirmation', it's just a context prefix
1060#. 2
1061msgid "Confirmation|&History cleanup"
1062msgstr "Wyczyszczenie &historii"
1063
1064msgid "Confirmation|&Directory hotlist delete"
1065msgstr "Usunięcie listy po&dręcznych katalogów"
1066
1067msgid "Confirmation|E&xit"
1068msgstr "&Zakończenie"
1069
1070msgid "Confirmation|&Execute"
1071msgstr "Wykonani&e"
1072
1073msgid "Confirmation|O&verwrite"
1074msgstr "Za&stąpienie"
1075
1076msgid "Confirmation|&Delete"
1077msgstr "&Usunięcie"
1078
1079msgid "UTF-8 output"
1080msgstr "Wyjście UTF-8"
1081
1082msgid "Full 8 bits output"
1083msgstr "Pełne wyjście 8 bitowe"
1084
1085msgid "ISO 8859-1"
1086msgstr "ISO 8859-1"
1087
1088msgid "7 bits"
1089msgstr "7 bitowe"
1090
1091msgid "F&ull 8 bits input"
1092msgstr "P&ełne wejście 8 bitowe"
1093
1094msgid " Display bits "
1095msgstr " Wyświetl bity "
1096
1097msgid "Other 8 bit"
1098msgstr "Inne 8 bitowe"
1099
1100msgid "Input / display codepage:"
1101msgstr "Strona kodowa wejściowa/wyjściowa:"
1102
1103msgid "&Select"
1104msgstr "&Wybierz"
1105
1106msgid "Use passive mode over pro&xy"
1107msgstr "Użycie trybu pasywnego przez poś&rednika"
1108
1109msgid "Use &passive mode"
1110msgstr "Użycie trybu &pasywnego"
1111
1112msgid "&Use ~/.netrc"
1113msgstr "&Użycie pliku ~/.netrc"
1114
1115msgid "&Always use ftp proxy"
1116msgstr "Za&wsze używaj pośrednika FTP"
1117
1118msgid "sec"
1119msgstr "sek."
1120
1121msgid "ftpfs directory cache timeout:"
1122msgstr "Czas katalogów w pamięci podręcznej:"
1123
1124msgid "ftp anonymous password:"
1125msgstr "Hasło anonimowego FTP:"
1126
1127msgid "Timeout for freeing VFSs:"
1128msgstr "Opóźnienie zwalniania VFS:"
1129
1130msgid " Virtual File System Setting "
1131msgstr " Ustawienia wirtualnego systemu plików "
1132
1133msgid "cd"
1134msgstr "cd"
1135
1136msgid "Quick cd"
1137msgstr "Szybka zmiana katalogu"
1138
1139msgid "Symbolic link filename:"
1140msgstr "Nazwa dowiązania symbolicznego:"
1141
1142msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1143msgstr "Istniejąca nazwa pliku (plik docelowy dowiązania):"
1144
1145msgid "Symbolic link"
1146msgstr "Dowiązanie symboliczne"
1147
1148msgid "Running "
1149msgstr "Wykonywanie "
1150
1151msgid "Stopped"
1152msgstr "Zatrzymano"
1153
1154msgid "&Stop"
1155msgstr "&Zatrzymaj"
1156
1157msgid "&Resume"
1158msgstr "&Wznów"
1159
1160msgid "&Kill"
1161msgstr "Za&bij"
1162
1163msgid "Background Jobs"
1164msgstr "Zadania w tle"
1165
1166msgid "Domain:"
1167msgstr "Domena:"
1168
1169msgid "Username:"
1170msgstr "Nazwa użytkownika:"
1171
1172#, c-format
1173msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1174msgstr "Hasło dla \\\\%s\\%s"
1175
1176msgid "7-bit ASCII"
1177msgstr "7 bitowe ASCII"
1178
1179#, c-format
1180msgid "Cannot translate from %s to %s"
1181msgstr "Nie można przetłumaczyć z %s na %s"
1182
1183msgid "execute/search by others"
1184msgstr "wykonywanie przez innych"
1185
1186msgid "write by others"
1187msgstr "zapisywanie przez innych"
1188
1189msgid "read by others"
1190msgstr "odczytywanie przez innych"
1191
1192msgid "execute/search by group"
1193msgstr "wykonywanie przez grupę"
1194
1195msgid "write by group"
1196msgstr "zapisywanie przez grupę"
1197
1198msgid "read by group"
1199msgstr "odczytywanie przez grupę"
1200
1201msgid "execute/search by owner"
1202msgstr "wykonywanie przez właśc."
1203
1204msgid "write by owner"
1205msgstr "zapisywanie przez właśc."
1206
1207msgid "read by owner"
1208msgstr "odczytywanie przez właśc."
1209
1210msgid "sticky bit"
1211msgstr "bit \"lepkości\""
1212
1213msgid "set group ID on execution"
1214msgstr "ustaw GID przy wykonaniu"
1215
1216msgid "set user ID on execution"
1217msgstr "ustaw UID przy wykonaniu"
1218
1219msgid "C&lear marked"
1220msgstr "&Wyczyść zaznaczone"
1221
1222msgid "S&et marked"
1223msgstr "Ustaw zaznaczon&e"
1224
1225msgid "&Marked all"
1226msgstr "Wszystkie zaz&naczone"
1227
1228msgid "Name"
1229msgstr "Nazwa"
1230
1231msgid "Permissions (Octal)"
1232msgstr "Uprawnienia (ósemkowo)"
1233
1234msgid "Owner name"
1235msgstr "Nazwa właściciela"
1236
1237msgid "Group name"
1238msgstr "Nazwa grupy"
1239
1240msgid "Use SPACE to change"
1241msgstr "Spacja zmienia opcję,"
1242
1243msgid "an option, ARROW KEYS"
1244msgstr "klawisze kursora przenoszą"
1245
1246msgid "to move between options"
1247msgstr "pomiędzy opcjami, a"
1248
1249msgid "and T or INS to mark"
1250msgstr "T lub Ins zaznacza"
1251
1252msgid " Permission "
1253msgstr " Uprawnienia "
1254
1255msgid " File "
1256msgstr " Plik "
1257
1258msgid "Chmod command"
1259msgstr "Polecenie chmod"
1260
1261msgid "Set &users"
1262msgstr "Ustaw &użytkowników"
1263
1264msgid "Set &groups"
1265msgstr "Ustaw &grupy"
1266
1267msgid " Name "
1268msgstr " Nazwa "
1269
1270msgid " Owner name "
1271msgstr " Nazwa właściciela "
1272
1273msgid " Group name "
1274msgstr " Nazwa grupy "
1275
1276msgid " Size "
1277msgstr " Rozmiar "
1278
1279msgid " User name "
1280msgstr " Nazwa użytkownika "
1281
1282msgid " Chown command "
1283msgstr " Polecenie chown "
1284
1285msgid "<Unknown user>"
1286msgstr "<Nieznany użytkownik>"
1287
1288msgid "<Unknown group>"
1289msgstr "<Nieznana grupa>"
1290
1291msgid " Confirmation "
1292msgstr " Potwierdzenia "
1293
1294msgid "Files tagged, want to cd?"
1295msgstr "Zaznaczono pliki, zmienić katalog?"
1296
1297msgid "Cannot change directory"
1298msgstr "Nie można zmienić katalogu"
1299
1300msgid " View file "
1301msgstr " Podgląd pliku "
1302
1303msgid " Filename:"
1304msgstr " Nazwa pliku:"
1305
1306msgid " Filtered view "
1307msgstr " Widok filtrowany "
1308
1309msgid " Filter command and arguments:"
1310msgstr " Polecenie i parametry filtra:"
1311
1312msgid "Create a new Directory"
1313msgstr "Utworzenie nowego katalogu"
1314
1315msgid " Enter directory name:"
1316msgstr " Proszę podać nazwę katalogu:"
1317
1318msgid " Filter "
1319msgstr " Filtr "
1320
1321msgid " Set expression for filtering filenames"
1322msgstr " Proszę ustawić wyrażenie filtrujące nazwy plików"
1323
1324msgid "&Using shell patterns"
1325msgstr "&Użycie wzorców dopasowywania"
1326
1327msgid "&Case sensitive"
1328msgstr "&Rozróż. wielkości"
1329
1330msgid "&Files only"
1331msgstr "&Tylko pliki"
1332
1333msgid " Select "
1334msgstr " Zaznacz "
1335
1336msgid " Unselect "
1337msgstr " Odznacz "
1338
1339msgid "Extension file edit"
1340msgstr "Modyfikacja pliku rozszerzeń"
1341
1342msgid " Which extension file you want to edit? "
1343msgstr " Który plik rozszerzeń zmodyfikować? "
1344
1345msgid "&User"
1346msgstr "&Użytkownik"
1347
1348msgid "&System Wide"
1349msgstr "&Systemowe"
1350
1351msgid " Menu edit "
1352msgstr " Modyfikacja menu "
1353
1354msgid " Which menu file do you want to edit? "
1355msgstr " Który plik menu zmodyfikować? "
1356
1357msgid "&Local"
1358msgstr "&Lokalne"
1359
1360msgid "Highlighting groups file edit"
1361msgstr "Modyfikacja pliku wyróżniania grup"
1362
1363msgid " Which highlighting file you want to edit? "
1364msgstr " Który plik wyróżniania zmodyfikować? "
1365
1366msgid " Compare directories "
1367msgstr " Porównaj katalogi "
1368
1369msgid " Select compare method: "
1370msgstr " Proszę wybrać metodę porównywania: "
1371
1372msgid "&Quick"
1373msgstr "&Szybka"
1374
1375msgid "&Size only"
1376msgstr "Tylko &rozmiar"
1377
1378msgid "&Thorough"
1379msgstr "&Dokładna"
1380
1381msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1382msgstr ""
1383" Aby wykorzystać to polecenie, należy ustawić oba okna na wyświetlanie listy "
1384"plików "
1385
1386msgid ""
1387" Not an xterm or Linux console; \n"
1388" the panels cannot be toggled. "
1389msgstr ""
1390" Panele mogą być przełączane tylko\n"
1391" na konsoli xterm lub Linux. "
1392
1393#, c-format
1394msgid "Link %s to:"
1395msgstr "Dowiązanie %s do:"
1396
1397msgid " Link "
1398msgstr " Dowiąż "
1399
1400#, c-format
1401msgid " link: %s "
1402msgstr " dowiązanie: %s "
1403
1404#, c-format
1405msgid " symlink: %s "
1406msgstr " dowiązanie symboliczne: %s "
1407
1408#, c-format
1409msgid " Symlink `%s' points to: "
1410msgstr " Dowiązanie symboliczne \"%s\" wskazuje na: "
1411
1412msgid " Edit symlink "
1413msgstr " Zmodyfikuj dowiązanie symboliczne "
1414
1415#, c-format
1416msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1417msgstr " modyfikacja dowiązania symbolicznego, nie można usunąć %s: %s "
1418
1419#, c-format
1420msgid " edit symlink: %s "
1421msgstr " modyfikacja dowiązania symbolicznego: %s "
1422
1423#, c-format
1424msgid "`%s' is not a symbolic link"
1425msgstr "\"%s\" nie jest dowiązaniem symbolicznym"
1426
1427#, c-format
1428msgid " Cannot chdir to %s "
1429msgstr " Nie można zmienić katalogu na %s "
1430
1431msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1432msgstr " Proszę podać nazwę komputera (F1, aby uzyskać szczegóły): "
1433
1434msgid " Link to a remote machine "
1435msgstr " Połączenie ze zdalnym komputerem "
1436
1437msgid " FTP to machine "
1438msgstr " Połączenie FTP z komputerem "
1439
1440msgid " Shell link to machine "
1441msgstr " Połączenie po powłoce z komputerem "
1442
1443msgid " SMB link to machine "
1444msgstr " Połączenie SMB z komputerem "
1445
1446msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1447msgstr " Odtwórz pliki na systemie plików ext2 "
1448
1449msgid ""
1450" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1451"   files on: (F1 for details)"
1452msgstr ""
1453" Proszę podać urządzenie (bez /dev/), na którym\n"
1454" są pliki do odzyskania (F1, aby uzyskać szczegóły):"
1455
1456msgid " Setup "
1457msgstr " Ustawienia "
1458
1459#, c-format
1460msgid " Setup saved to ~/%s"
1461msgstr " Zapisano ustawienia do ~/%s"
1462
1463#, c-format
1464msgid ""
1465" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1466" %s "
1467msgstr ""
1468" Nie można zmienić katalogu na \"%s\" \n"
1469" %s "
1470
1471msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1472msgstr " Polecenia można wykonywać tylko na lokalnym systemie plików"
1473
1474msgid " The shell is already running a command "
1475msgstr " Powłoka wykonuje już polecenie "
1476
1477msgid "Cannot read directory contents"
1478msgstr "Nie można odczytać zawartości katalogu"
1479
1480msgid " Choose syntax highlighting "
1481msgstr " Proszę wybrać wyróżnianie składni "
1482
1483msgid "< Auto >"
1484msgstr "< Automatycznie >"
1485
1486msgid "< Reload Current Syntax >"
1487msgstr "< Ponownie wczytaj składnię >"
1488
1489#, c-format
1490msgid " Cannot open %s for reading "
1491msgstr " Nie można otworzyć %s do odczytania "
1492
1493msgid "Error"
1494msgstr "Błąd"
1495
1496#, c-format
1497msgid " Error reading from pipe: %s "
1498msgstr " Błąd podczas odczytywania potoku: %s "
1499
1500#, c-format
1501msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
1502msgstr " Nie można otworzyć potoku do odczytania: %s "
1503
1504#, c-format
1505msgid " Cannot get size/permissions for %s "
1506msgstr " Nie można uzyskać rozmiaru/uprawnień dla %s "
1507
1508#, c-format
1509msgid " %s is not a regular file "
1510msgstr " %s nie jest zwykłym plikiem "
1511
1512#, c-format
1513msgid " File %s is too large "
1514msgstr " Plik %s jest za duży "
1515
1516msgid " About "
1517msgstr " O programie "
1518
1519msgid ""
1520"\n"
1521"                Cooledit  v3.11.5\n"
1522"\n"
1523" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
1524"\n"
1525"       A user friendly text editor written\n"
1526"           for the Midnight Commander.\n"
1527msgstr ""
1528"\n"
1529"                Cooledit  v3.11.5\n"
1530"\n"
1531" Copyright (C) 1996 Free Software Foundation\n"
1532"\n"
1533"       Przyjazny dla użytkownika edytor tekstu, napisany\n"
1534"           dla programu Midnight Commander.\n"
1535
1536msgid "Macro recursion is too deep"
1537msgstr "Rekurencja makr jest za głeboka"
1538
1539msgid "Search"
1540msgstr "Wyszukiwanie"
1541
1542msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
1543msgstr " Plik posiada twarde dowiązania. Odłączył przez zapisaniem? "
1544
1545msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
1546msgstr "Plik został zmodyfikowany przez inny program. Zapisać mimo to?"
1547
1548msgid " Error writing to pipe: "
1549msgstr " Błąd podczas zapisywania do potoku: "
1550
1551msgid " Cannot open pipe for writing: "
1552msgstr " Nie można otworzyć potoku do zapisywania: "
1553
1554#, c-format
1555msgid " Cannot open file for writing: %s "
1556msgstr " Nie można otworzyć pliku do zapisywania: %s "
1557
1558msgid "&Quick save"
1559msgstr "Szybki &zapis"
1560
1561msgid "&Safe save"
1562msgstr "Bezpieczny zapi&s"
1563
1564msgid "&Do backups with following extension:"
1565msgstr "&Wykonaj kopie zapasowe za pomocą tego rozszerzenia:"
1566
1567msgid "Check &POSIX new line"
1568msgstr "Sprawdź nowe wiersze &POSIX"
1569
1570msgid " Edit Save Mode "
1571msgstr " Zmodyfikuj tryb zapisu "
1572
1573msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
1574msgstr "Zapisywany plik nie kończy się nowym wierszem"
1575
1576msgid "C&ontinue"
1577msgstr "K&ontynuuj"
1578
1579msgid "&Do not change"
1580msgstr "Nie &zmieniaj"
1581
1582msgid "&Unix format (LF)"
1583msgstr "Format &UNIX (LF)"
1584
1585msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
1586msgstr "Format &Windows/DOS (CR LF)"
1587
1588msgid "&Macintosh format (CR)"
1589msgstr "Format &Macintosh (CR)"
1590
1591msgid "Change line breaks to:"
1592msgstr "Zmień łamanie wierszy na:"
1593
1594msgid " Enter file name: "
1595msgstr " Proszę podać nazwę pliku: "
1596
1597msgid " Save As "
1598msgstr " Zapisz jako "
1599
1600msgid " A file already exists with this name. "
1601msgstr " Plik o tej nazwie już istnieje. "
1602
1603msgid "&Overwrite"
1604msgstr "&Zastąp"
1605
1606msgid " Cannot save file. "
1607msgstr " Nie można zapisać pliku. "
1608
1609msgid " Delete macro "
1610msgstr " Usuń makro "
1611
1612msgid " Cannot open temp file "
1613msgstr " Nie można otworzyć pliku tymczasowego "
1614
1615msgid " Cannot open macro file "
1616msgstr " Nie można otworzyć pliku makra "
1617
1618msgid " Cannot overwrite macro file "
1619msgstr " Nie można otworzyć zastąpić pliku makra "
1620
1621msgid " Save macro "
1622msgstr " Zapisz makro "
1623
1624msgid " Press the macro's new hotkey: "
1625msgstr " Naciśnij nowy skrót makra: "
1626
1627msgid " Press macro hotkey: "
1628msgstr " Naciśnij skrót makra: "
1629
1630msgid " Load macro "
1631msgstr " Wczytaj makro "
1632
1633msgid " Confirm save file? : "
1634msgstr " Potwierdź zapis pliku: "
1635
1636msgid " Save file "
1637msgstr " Zapisz plik "
1638
1639msgid "&Save"
1640msgstr "Zapi&sz"
1641
1642msgid ""
1643" Current text was modified without a file save. \n"
1644" Continue discards these changes. "
1645msgstr ""
1646" Bieżący tekst zmodyfikowano bez zapisania pliku. \n"
1647" Kontynuacja spowoduje ich porzucenie. "
1648
1649msgid "Syntax file edit"
1650msgstr "Modyfikacja pliku składni"
1651
1652msgid " Which syntax file you want to edit? "
1653msgstr " Który plik składni zmodyfikować? "
1654
1655msgid " Load "
1656msgstr " Wczytaj "
1657
1658msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
1659msgstr " Z powodu wielkości bloku cofnięcie działania może być niemożliwe. "
1660
1661msgid "Replace"
1662msgstr "Zastąp"
1663
1664msgid " Replace "
1665msgstr " Zastąp "
1666
1667#, c-format
1668msgid " %ld replacements made. "
1669msgstr " Wykonano %ld zastąpień. "
1670
1671msgid "Quit"
1672msgstr "Zakończ"
1673
1674msgid " File was modified, Save with exit? "
1675msgstr " Plik został zmodyfikowany. Zapisać przed zakończeniem?"
1676
1677msgid "&Cancel quit"
1678msgstr "N&ie zamykaj"
1679
1680msgid " Error "
1681msgstr " Błąd "
1682
1683msgid " This function is not implemented. "
1684msgstr " Ta funkcja nie jest zaimplementowana. "
1685
1686msgid " Copy to clipboard "
1687msgstr " Skopiuj do schowka "
1688
1689msgid " Unable to save to file. "
1690msgstr " Nie można zapisać do pliku. "
1691
1692msgid " Cut to clipboard "
1693msgstr " Wytnij do schowka "
1694
1695msgid " Goto line "
1696msgstr " Przejdź do wiersza "
1697
1698msgid " Enter line: "
1699msgstr " Proszę podać wiersz: "
1700
1701msgid " Save Block "
1702msgstr " Zapisz blok "
1703
1704msgid " Insert File "
1705msgstr " Wstaw plik "
1706
1707msgid " Cannot insert file. "
1708msgstr " Nie można wstawić pliku. "
1709
1710msgid " Sort block "
1711msgstr " Posortuj blok "
1712
1713msgid " You must first highlight a block of text. "
1714msgstr " Należy najpierw wyróżnić blok tekstu. "
1715
1716msgid " Run Sort "
1717msgstr " Uruchomienie polecenia sort "
1718
1719msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
1720msgstr ""
1721" Proszę podać opcje polecenia sort (zobacz stronę man), rozdzielone "
1722"spacjami: "
1723
1724msgid " Sort "
1725msgstr " Posortuj "
1726
1727msgid " Cannot execute sort command "
1728msgstr " Nie można wykonać polecenia sort "
1729
1730msgid " Sort returned non-zero: "
1731msgstr " Polecenie sort zwróciło kod błędu: "
1732
1733msgid "Paste output of external command"
1734msgstr "Wklej wyjście zewnętrznego polecenia"
1735
1736msgid "Enter shell command(s):"
1737msgstr "Proszę podać polecenia powłoki:"
1738
1739msgid "External command"
1740msgstr "Zewnętrzne polecenie"
1741
1742msgid "Cannot execute command"
1743msgstr "Nie można wykonać polecenia"
1744
1745msgid "Error creating script:"
1746msgstr "Błąd podczas tworzeniu skryptu:"
1747
1748msgid "Error reading script:"
1749msgstr "Błąd podczas odczytywania skryptu:"
1750
1751msgid "Error closing script:"
1752msgstr "Błąd podczas zamykania skryptu:"
1753
1754msgid "Script created:"
1755msgstr "Utworzono skrypt:"
1756
1757msgid "Process block"
1758msgstr "Przetwórz blok"
1759
1760msgid " Copies to"
1761msgstr " Kopie do"
1762
1763msgid " Subject"
1764msgstr " Tytuł"
1765
1766msgid " To"
1767msgstr " Do"
1768
1769msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
1770msgstr " mail -s <temat> -c <cc> <do>"
1771
1772msgid " Mail "
1773msgstr " Poczta "
1774
1775msgid " Insert Literal "
1776msgstr " Wstaw symbol "
1777
1778msgid " Press any key: "
1779msgstr " Naciśnij dowolny klawisz: "
1780
1781msgid " Execute Macro "
1782msgstr " Wykonaj makro "
1783
1784msgid "All charsets"
1785msgstr "Wszystkie zest. znaków"
1786
1787msgid "&Whole words"
1788msgstr "&Całe słowa"
1789
1790msgid "In se&lection"
1791msgstr "W wy&branych"
1792
1793msgid "&Backwards"
1794msgstr "&Wstecz"
1795
1796msgid "case &Sensitive"
1797msgstr "&Rozróż. wielkości"
1798
1799msgid " Enter replacement string:"
1800msgstr " Proszę podać zastępujący napis:"
1801
1802msgid " Enter search string:"
1803msgstr " Proszę podać wyszukiwany napis:"
1804
1805msgid "&Find all"
1806msgstr "&Znajdź wszystkie"
1807
1808msgid "Cancel"
1809msgstr "Anuluj"
1810
1811msgid "&Skip"
1812msgstr "&Pomiń"
1813
1814msgid "A&ll"
1815msgstr "&Wszystkie"
1816
1817msgid "&Replace"
1818msgstr "&Zastąp"
1819
1820msgid " Replace with: "
1821msgstr " Zastąp napisem: "
1822
1823msgid " Confirm replace "
1824msgstr " Potwierdź zastąpienie "
1825
1826msgid "&Dismiss"
1827msgstr "&Porzuć"
1828
1829#, c-format
1830msgid ""
1831"File \"%s\" is already being edited\n"
1832"User: %s\n"
1833"Process ID: %d"
1834msgstr ""
1835"Plik \"%s\" jest teraz modyfikowany przez\n"
1836"Użytkownik: %s\n"
1837"Identyfikator procesu: %d"
1838
1839msgid "File locked"
1840msgstr "Zablokowany plik"
1841
1842msgid "&Grab lock"
1843msgstr "&Ustaw blokadę"
1844
1845msgid "&Ignore lock"
1846msgstr "Z&ignoruj blokadę"
1847
1848msgid "&Open file..."
1849msgstr "&Otwórz plik..."
1850
1851msgid "&New"
1852msgstr "&Nowy"
1853
1854msgid "Save &as..."
1855msgstr "Z&apisz jako..."
1856
1857msgid "&Insert file..."
1858msgstr "Wstaw pl&ik..."
1859
1860msgid "Cop&y to file..."
1861msgstr "Skopiu&j do pliku..."
1862
1863msgid "&User menu..."
1864msgstr "Menu &użytkownika..."
1865
1866msgid "A&bout..."
1867msgstr "O &programie..."
1868
1869msgid "&Quit"
1870msgstr "&Zakończ"
1871
1872msgid "&Undo"
1873msgstr "Co&fnij"
1874
1875msgid "&Toggle ins/overw"
1876msgstr "P&rzełącz wst/nad"
1877
1878msgid "To&ggle mark"
1879msgstr "&Przełącz zaznaczenie"
1880
1881msgid "&Mark columns"
1882msgstr "Zaznacz kolu&mny"
1883
1884msgid "Mark &all"
1885msgstr "Zazn&acz wszystko"
1886
1887msgid "Unmar&k"
1888msgstr "O&dznacz"
1889
1890msgid "Cop&y"
1891msgstr "&Skopiuj"
1892
1893msgid "Mo&ve"
1894msgstr "Prze&nieś"
1895
1896msgid "&Delete"
1897msgstr "&Usuń"
1898
1899msgid "Co&py to clipfile"
1900msgstr "Sk&opiuj do pliku schowka"
1901
1902msgid "&Cut to clipfile"
1903msgstr "Wytnij do pliku s&chowka"
1904
1905msgid "Pa&ste from clipfile"
1906msgstr "&Wklej z pliku schowka"
1907
1908msgid "&Beginning"
1909msgstr "Począ&tek"
1910
1911msgid "&End"
1912msgstr "Koni&ec"
1913
1914msgid "&Search..."
1915msgstr "Wy&szukaj..."
1916
1917msgid "Search &again"
1918msgstr "Wyszuka&j ponownie"
1919
1920msgid "&Replace..."
1921msgstr "&Zastąp..."
1922
1923msgid "&Toggle bookmark"
1924msgstr "Przełącz za&kładkę"
1925
1926msgid "&Next bookmark"
1927msgstr "Następna &zakładka"
1928
1929msgid "&Prev bookmark"
1930msgstr "Poprzedn&ia zakładka"
1931
1932msgid "&Flush bookmark"
1933msgstr "Wycz&yść zakładkę"
1934
1935msgid "&Go to line..."
1936msgstr "&Przejdź do wiersza..."
1937
1938msgid "&Toggle line state"
1939msgstr "Przełącz sta&n wiersza"
1940
1941msgid "Go to matching &bracket"
1942msgstr "Prze&jdź do pasującego nawiasu"
1943
1944msgid "&Find declaration"
1945msgstr "&Znajdź deklarację"
1946
1947msgid "Back from &declaration"
1948msgstr "Poprzednia &deklaracja"
1949
1950msgid "For&ward to declaration"
1951msgstr "Następna de&klaracja"
1952
1953msgid "Encod&ing..."
1954msgstr "Kodowan&ie..."
1955
1956msgid "&Refresh screen"
1957msgstr "Odśwież ek&ran"
1958
1959msgid "&Start record macro"
1960msgstr "Rozpocznij zapi&s makra"
1961
1962msgid "Finis&h record macro..."
1963msgstr "Zak&ończ zapis makra..."
1964
1965msgid "&Execute macro..."
1966msgstr "Wykonaj &makro..."
1967
1968msgid "Delete macr&o..."
1969msgstr "&Usuń makro..."
1970
1971msgid "'ispell' s&pell check"
1972msgstr "Spr&awdzanie pisowni \"ispell\""
1973
1974msgid "&Mail..."
1975msgstr "Po&czta..."
1976
1977msgid "Insert &literal..."
1978msgstr "Wstaw symbo&l..."
1979
1980msgid "Insert &date/time"
1981msgstr "Wstaw &datę/godzinę"
1982
1983msgid "&Format paragraph"
1984msgstr "S&formatuj akapit"
1985
1986msgid "&Sort..."
1987msgstr "Po&sortuj..."
1988
1989msgid "&Paste output of..."
1990msgstr "Wklej wynik &polecenia..."
1991
1992msgid "&External formatter"
1993msgstr "Z&ewnętrzny formater"
1994
1995msgid "&General...  "
1996msgstr "&Ogólne...  "
1997
1998msgid "Save &mode..."
1999msgstr "&Tryb zapisu..."
2000
2001msgid "Learn &keys..."
2002msgstr "Określ &klawisze..."
2003
2004msgid "Syntax &highlighting..."
2005msgstr "Wyróżnianie &elementów składni..."
2006
2007msgid "S&yntax file"
2008msgstr "Plik &składni"
2009
2010msgid "&Menu file"
2011msgstr "Plik &menu"
2012
2013msgid "&Save setup"
2014msgstr "Zapisz u&stawienia"
2015
2016msgid "&File"
2017msgstr "&Plik"
2018
2019msgid "&Edit"
2020msgstr "&Edycja"
2021
2022msgid "&Search"
2023msgstr "Wy&szukaj"
2024
2025msgid "&Command"
2026msgstr "Pole&cenie"
2027
2028msgid "For&mat"
2029msgstr "For&mat"
2030
2031msgid "&Options"
2032msgstr "&Opcje"
2033
2034msgid "None"
2035msgstr "Brak"
2036
2037msgid "Dynamic paragraphing"
2038msgstr "Dynamiczne akapity"
2039
2040msgid "Type writer wrap"
2041msgstr "Maszyna do pisania"
2042
2043msgid "Word wrap line length: "
2044msgstr "Punkt łamania wiersza: "
2045
2046msgid "Cursor beyond end of line"
2047msgstr "Kursor poza końcem wiersza"
2048
2049msgid "Pers&istent selection"
2050msgstr "Trwałe zaznaczen&ie"
2051
2052msgid "Synta&x highlighting"
2053msgstr "&Wyróżnianie elementów składni"
2054
2055msgid "Visible tabs"
2056msgstr "Widoczne tabulacje"
2057
2058msgid "Visible trailing spaces"
2059msgstr "Widoczne spacje kończące"
2060
2061msgid "Save file &position"
2062msgstr "Zapisanie po&zycji pliku"
2063
2064msgid "Confir&m before saving"
2065msgstr "Potwierdzenie przed zapisanie&m"
2066
2067msgid "&Return does autoindent"
2068msgstr "A&utomatyczne wcięcia"
2069
2070msgid "Tab spacing: "
2071msgstr "Rozmiar tabulacji: "
2072
2073msgid "Fill tabs with &spaces"
2074msgstr "Wypełnianie tabulacji &spacjami"
2075
2076msgid "&Backspace through tabs"
2077msgstr "&Backspace przez tabulacje"
2078
2079msgid "&Fake half tabs"
2080msgstr "&Połówki tabulacji"
2081
2082msgid "Wrap mode"
2083msgstr "Tryb zawijania"
2084
2085msgid " Editor options "
2086msgstr " Opcje edytora "
2087
2088msgid "ButtonBar|Help"
2089msgstr "Pomoc"
2090
2091msgid "ButtonBar|Save"
2092msgstr "Zapisz"
2093
2094msgid "ButtonBar|Mark"
2095msgstr "Zazncz"
2096
2097msgid "ButtonBar|Replac"
2098msgstr "Zastąp"
2099
2100msgid "ButtonBar|Copy"
2101msgstr "Kopia"
2102
2103msgid "ButtonBar|Move"
2104msgstr "Przen"
2105
2106msgid "ButtonBar|Search"
2107msgstr "Szukaj"
2108
2109msgid "ButtonBar|Delete"
2110msgstr "Usuń"
2111
2112msgid "ButtonBar|PullDn"
2113msgstr "WDół"
2114
2115msgid "ButtonBar|Quit"
2116msgstr "Kończ"
2117
2118msgid " Load syntax file "
2119msgstr " Wczytaj plik składni "
2120
2121#, c-format
2122msgid ""
2123" Cannot open file %s \n"
2124" %s "
2125msgstr ""
2126" Nie można otworzyć pliku %s \n"
2127" %s "
2128
2129#, c-format
2130msgid " Error in file %s on line %d "
2131msgstr " Błąd w pliku %s w wierszu %d "
2132
2133msgid ""
2134" The Commander can't change to the directory that \n"
2135" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
2136" deleted your working directory, or given yourself \n"
2137" extra access permissions with the \"su\" command? "
2138msgstr ""
2139" Nie można zmienić katalogu na wskazywany przez \n"
2140" podpowłokę. Prawdopodobnie katalog roboczy został \n"
2141" usunięty lub użyte zostało polecenie \"su\"."
2142
2143#, c-format
2144msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
2145msgstr "Wpisanie \"exit\" powróci do programu Midnight Commander"
2146
2147#, c-format
2148msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
2149msgstr " Nie można pobrać lokalnej kopii %s "
2150
2151#, c-format
2152msgid ""
2153" Cannot create temporary command file \n"
2154" %s "
2155msgstr ""
2156" Nie można utworzyć tymczasowego pliku polecenia \n"
2157" %s "
2158
2159msgid " Parameter "
2160msgstr " Parametr "
2161
2162#, c-format
2163msgid " %s%s file error"
2164msgstr " Błąd pliku %s%s"
2165
2166#, c-format
2167msgid ""
2168"The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that "
2169"the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight "
2170"Commander package."
2171msgstr ""
2172"Format pliku %smc.ext uległ zmianie wraz z wersją 3.0. Wygląda na to, że "
2173"instalacja się nie powiodła. Proszę pobrać nową wersję tego pliku z pakietu "
2174"programu Midnight Commander."
2175
2176#, c-format
2177msgid " ~/%s file error "
2178msgstr " Błąd pliku ~/%s "
2179
2180#, c-format
2181msgid ""
2182"The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either "
2183"want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write "
2184"it."
2185msgstr ""
2186"Format pliku ~/%s uległ zmianie wraz z wersją 3.0. Można teraz skopiować go "
2187"z %smc.ext lub napisać samemu, opierając się na zawartości tego pliku."
2188
2189msgid "DialogTitle|Copy"
2190msgstr "Skopiowanie"
2191
2192msgid "DialogTitle|Move"
2193msgstr "Przeniesienie"
2194
2195msgid "DialogTitle|Delete"
2196msgstr "Usunięcie"
2197
2198msgid " Cannot make the hardlink "
2199msgstr " Nie można utworzyć dowiązania "
2200
2201#, c-format
2202msgid ""
2203" Cannot read source link \"%s\" \n"
2204" %s "
2205msgstr ""
2206" Nie można odczytać dowiązania źródłowego \"%s\" \n"
2207" %s "
2208
2209msgid ""
2210" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
2211"\n"
2212" Option Stable Symlinks will be disabled "
2213msgstr ""
2214" Dowiązania symboliczne można utworzyć tylko na lokalnym systemie plików: \n"
2215"\n"
2216" Opcja \"Zachowanie dowiązań symbolicznych\" zostanie wyłączona "
2217
2218#, c-format
2219msgid ""
2220" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
2221" %s "
2222msgstr ""
2223" Nie można utworzyć docelowego dowiązania symbolicznego \"%s\" \n"
2224" %s "
2225
2226msgid "&Abort"
2227msgstr "&Przerwij"
2228
2229#, c-format
2230msgid ""
2231" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
2232" %s "
2233msgstr ""
2234" Nie można zastąpić katalogu \"%s\" \n"
2235" %s "
2236
2237#, c-format
2238msgid ""
2239" Cannot stat source file \"%s\" \n"
2240" %s "
2241msgstr ""
2242" Nie można wykonać polecenia stat na pliku źródłowym \"%s\" \n"
2243" %s "
2244
2245#, c-format
2246msgid ""
2247" `%s' \n"
2248" and \n"
2249" `%s' \n"
2250" are the same file "
2251msgstr ""
2252" \"%s\" \n"
2253" i \n"
2254" \"%s\" \n"
2255" to ten sam plik "
2256
2257#, c-format
2258msgid ""
2259" Cannot create special file \"%s\" \n"
2260" %s "
2261msgstr ""
2262" Nie można utworzyć specjalnego pliku \"%s\" \n"
2263" %s "
2264
2265#, c-format
2266msgid ""
2267" Cannot chown target file \"%s\" \n"
2268" %s "
2269msgstr ""
2270" Nie można zmienić właściciela pliku docelowego \"%s\" \n"
2271" %s "
2272
2273#, c-format
2274msgid ""
2275" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
2276" %s "
2277msgstr ""
2278" Nie można zmienić uprawnień pliku docelowego \"%s\" \n"
2279" %s "
2280
2281#, c-format
2282msgid ""
2283" Cannot open source file \"%s\" \n"
2284" %s "
2285msgstr ""
2286" Nie można otworzyć pliku źródłowego \"%s\" \n"
2287" %s "
2288
2289msgid " Reget failed, about to overwrite file "
2290msgstr " Polecenie reget nie powiodło się, plik zostanie zastąpiony "
2291
2292#, c-format
2293msgid ""
2294" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
2295" %s "
2296msgstr ""
2297" Nie można wykonać polecenia fstat na pliku źródłowym \"%s\" \n"
2298" %s "
2299
2300#, c-format
2301msgid ""
2302" Cannot create target file \"%s\" \n"
2303" %s "
2304msgstr ""
2305" Nie można utworzyć pliku docelowego \"%s\" \n"
2306" %s "
2307
2308#, c-format
2309msgid ""
2310" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
2311" %s "
2312msgstr ""
2313" Nie można wykonać polecenia stat na pliku docelowym \"%s\" \n"
2314" %s "
2315
2316#, c-format
2317msgid ""
2318" Cannot read source file \"%s\" \n"
2319" %s "
2320msgstr ""
2321" Nie można odczytać pliku źródłowego \"%s\" \n"
2322" %s "
2323
2324#, c-format
2325msgid ""
2326" Cannot write target file \"%s\" \n"
2327" %s "
2328msgstr ""
2329" Nie można zapisać do pliku docelowego \"%s\" \n"
2330" %s "
2331
2332msgid "(stalled)"
2333msgstr "(wstrzymany)"
2334
2335#, c-format
2336msgid ""
2337" Cannot close source file \"%s\" \n"
2338" %s "
2339msgstr ""
2340" Nie można zamknąć pliku źródłowego \"%s\" \n"
2341" %s "
2342
2343#, c-format
2344msgid ""
2345" Cannot close target file \"%s\" \n"
2346" %s "
2347msgstr ""
2348" Nie można zamknąć pliku docelowego \"%s\" \n"
2349" %s "
2350
2351msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
2352msgstr "Pobrano niepełny plik. Zachować go?"
2353
2354msgid "&Keep"
2355msgstr "&Zachowaj"
2356
2357#, c-format
2358msgid ""
2359" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
2360" %s "
2361msgstr ""
2362" Nie można wykonać polecenia stat na katalogu źródłowym \"%s\" \n"
2363" %s "
2364
2365#, c-format
2366msgid ""
2367" Source \"%s\" is not a directory \n"
2368" %s "
2369msgstr ""
2370" Katalog źródłowy \"%s\" nie jest katalogiem \n"
2371" %s "
2372
2373#, c-format
2374msgid ""
2375" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
2376" `%s' "
2377msgstr ""
2378" Nie można skopiować zapętlonego dowiązania symbolicznego \n"
2379" \"%s\" "
2380
2381#, c-format
2382msgid ""
2383" Destination \"%s\" must be a directory \n"
2384" %s "
2385msgstr ""
2386" Plik docelowy \"%s\" musi być katalogiem \n"
2387" %s "
2388
2389#, c-format
2390msgid ""
2391" Cannot create target directory \"%s\" \n"
2392" %s "
2393msgstr ""
2394" Nie można utworzyć katalogu docelowego \"%s\" \n"
2395" %s "
2396
2397#, c-format
2398msgid ""
2399" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
2400" %s "
2401msgstr ""
2402" Nie można zmienić właściciela katalogu docelowego \"%s\" \n"
2403" %s "
2404
2405#, c-format
2406msgid ""
2407" Cannot stat file \"%s\" \n"
2408" %s "
2409msgstr ""
2410" Nie można wykonać polecenia stat na pliku \"%s\" \n"
2411" %s "
2412
2413#, c-format
2414msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
2415msgstr " Nie można zastąpić katalogu \"%s\" "
2416
2417#, c-format
2418msgid ""
2419" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
2420" %s "
2421msgstr ""
2422" Nie można przenieść pliku \"%s\" do \"%s\" \n"
2423" %s "
2424
2425#, c-format
2426msgid ""
2427" Cannot remove file \"%s\" \n"
2428" %s "
2429msgstr ""
2430" Nie można usunąć pliku \"%s\" \n"
2431" %s "
2432
2433#, c-format
2434msgid ""
2435" `%s' \n"
2436" and \n"
2437" `%s' \n"
2438" are the same directory "
2439msgstr ""
2440" \"%s\" \n"
2441" i \n"
2442" \"%s\" \n"
2443" to ten sam katalog "
2444
2445#, c-format
2446msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
2447msgstr " Nie można zastąpić katalogu \"%s\" %s "
2448
2449#, c-format
2450msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
2451msgstr " Nie można zastąpić pliku \"%s\" %s "
2452
2453#, c-format
2454msgid ""
2455" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
2456" %s "
2457msgstr ""
2458" Nie można przenieść katalogu \"%s\" do \"%s\" \n"
2459" %s "
2460
2461#, c-format
2462msgid ""
2463" Cannot delete file \"%s\" \n"
2464" %s "
2465msgstr ""
2466" Nie można usunąć pliku \"%s\" \n"
2467" %s "
2468
2469#, c-format
2470msgid ""
2471" Cannot remove directory \"%s\" \n"
2472" %s "
2473msgstr ""
2474" Nie można usunąć katalogu \"%s\" \n"
2475" %s "
2476
2477msgid "Directory scanning"
2478msgstr "Skanowanie katalogu"
2479
2480msgid "FileOperation|Copy"
2481msgstr "Skopiowanie"
2482
2483msgid "FileOperation|Move"
2484msgstr "Przeniesienie"
2485
2486msgid "FileOperation|Delete"
2487msgstr "Usunięcie"
2488
2489#, no-c-format
2490msgid "%o %f \"%s\"%m"
2491msgstr "%o %f \"%s\"%m"
2492
2493#, no-c-format
2494msgid "%o %d %f%m"
2495msgstr "%o %d %f%m"
2496
2497msgid "files"
2498msgstr "plików"
2499
2500msgid "directory"
2501msgstr "katalogu"
2502
2503msgid "directories"
2504msgstr "katalogów"
2505
2506msgid "files/directories"
2507msgstr "plików/katalogów"
2508
2509msgid " with source mask:"
2510msgstr " z maską źródłową:"
2511
2512msgid " to:"
2513msgstr " do:"
2514
2515#, c-format
2516msgid "%s?"
2517msgstr "%s?"
2518
2519msgid " Cannot operate on \"..\"! "
2520msgstr " Nie można wykonać działania na \"..\". "
2521
2522msgid " Sorry, I could not put the job in background "
2523msgstr " Nie można umieścić zadania w tle "
2524
2525msgid "&Retry"
2526msgstr "&Ponów"
2527
2528msgid ""
2529"\n"
2530"   Directory not empty.   \n"
2531"   Delete it recursively? "
2532msgstr ""
2533"\n"
2534"   Katalog nie jest pusty.   \n"
2535"   Usunąć go rekurencyjnie? "
2536
2537msgid ""
2538"\n"
2539"   Background process: Directory not empty \n"
2540"   Delete it recursively? "
2541msgstr ""
2542"\n"
2543"   Proces w tle: katalog nie jest pusty. \n"
2544"   Usunąć go rekurencyjnie? "
2545
2546msgid " Delete: "
2547msgstr " Usuń: "
2548
2549msgid "Non&e"
2550msgstr "Br&ak"
2551
2552#, c-format
2553msgid "ETA %d:%02d.%02d"
2554msgstr "ETA %d:%02d.%02d"
2555
2556#, c-format
2557msgid "%.2f MB/s"
2558msgstr "%.2f MB/s"
2559
2560#, c-format
2561msgid "%.2f KB/s"
2562msgstr "%.2f KB/s"
2563
2564#, c-format
2565msgid "%ld B/s"
2566msgstr "%ld B/s"
2567
2568msgid "File"
2569msgstr "Plik"
2570
2571msgid "Count"
2572msgstr "Liczba"
2573
2574msgid "Bytes"
2575msgstr "Bajty"
2576
2577msgid "Source"
2578msgstr "Źródło"
2579
2580msgid "Target"
2581msgstr "Cel"
2582
2583msgid "Deleting"
2584msgstr "Usuwanie"
2585
2586msgid "Target file already exists!"
2587msgstr "Plik docelowy już istnieje."
2588
2589#, c-format
2590msgid "Source date: %s, size %llu"
2591msgstr "Data pliku źródłowego: %s, rozmiar %llu"
2592
2593#, c-format
2594msgid "Target date: %s, size %llu"
2595msgstr "Data pliku docelowego: %s, rozmiar %llu"
2596
2597#, c-format
2598msgid "Source date: %s, size %u"
2599msgstr "Data pliku źródłowego: %s, rozmiar %u"
2600
2601#, c-format
2602msgid "Target date: %s, size %u"
2603msgstr "Data pliku docelowego: %s, rozmiar %u"
2604
2605msgid "If &size differs"
2606msgstr "Jeśli różni się &rozmiar"
2607
2608msgid "&Update"
2609msgstr "Zakt&ualizuj"
2610
2611msgid "Overwrite all targets?"
2612msgstr "Zastąpić wszystkie pliki docelowe?"
2613
2614msgid "&Reget"
2615msgstr "&Wznów"
2616
2617msgid "A&ppend"
2618msgstr "&Dołącz"
2619
2620msgid "Overwrite this target?"
2621msgstr "Zastąpić ten plik docelowy?"
2622
2623msgid " File exists "
2624msgstr " Plik istnieje "
2625
2626msgid " Background process: File exists "
2627msgstr " Proces w tle: plik istnieje "
2628
2629msgid "&Background"
2630msgstr "&W tle"
2631
2632msgid "&Stable Symlinks"
2633msgstr "Zachowanie dowiązań s&ymbolicznych"
2634
2635msgid "di&Ve into subdir if exists"
2636msgstr "&Schodzenie do podkat., jeśli istnieją"
2637
2638msgid "preserve &Attributes"
2639msgstr "&Zachowanie atrybutów"
2640
2641msgid "follow &Links"
2642msgstr "Podążanie za &dowiązaniami"
2643
2644msgid "to:"
2645msgstr "do:"
2646
2647#, c-format
2648msgid "Invalid source pattern `%s'"
2649msgstr "Nieprawidłowy wzór źródłowy \"%s\""
2650
2651msgid "&Suspend"
2652msgstr "W&strzymaj"
2653
2654msgid "Con&tinue"
2655msgstr "Kon&tynuuj"
2656
2657msgid "&Chdir"
2658msgstr "&Zmień katalog"
2659
2660msgid "&Again"
2661msgstr "&Ponownie"
2662
2663msgid "Pane&lize"
2664msgstr "Fi&ltruj"
2665
2666msgid "&View - F3"
2667msgstr "&Podgląd - F3"
2668
2669msgid "&Edit - F4"
2670msgstr "&Edycja - F4"
2671
2672#, c-format
2673msgid "Found: %ld"
2674msgstr "Odnaleziono: %ld"
2675
2676msgid " Malformed regular expression "
2677msgstr " Błędnie sformatowane wyrażenie regularne "
2678
2679msgid "Cas&e sensitive"
2680msgstr "Rozróżniani&e wielkości"
2681
2682msgid "&Find recursively"
2683msgstr "&Znajdź rekurencyjnie"
2684
2685msgid "S&kip hidden"
2686msgstr "Pomiń u&kryte"
2687
2688msgid "&All charsets"
2689msgstr "W&szystkie zestawy znaków"
2690
2691msgid "Case sens&itive"
2692msgstr "Rozróżn&ianie wielkości"
2693
2694msgid "Re&gular expression"
2695msgstr "Wyrażenie re&gularne"
2696
2697msgid "Fir&st hit"
2698msgstr "Pier&wsze trafienie"
2699
2700msgid "All cha&rsets"
2701msgstr "Wszystkie zestawy &znaków"
2702
2703msgid "&Tree"
2704msgstr "&Drzewo"
2705
2706msgid "Find File"
2707msgstr "Znajdź plik"
2708
2709msgid "Content:"
2710msgstr "Zawartość:"
2711
2712msgid "File name:"
2713msgstr "Nazwa pliku:"
2714
2715msgid "Start at:"
2716msgstr "Rozpoczęcie w:"
2717
2718#, c-format
2719msgid "Grepping in %s"
2720msgstr "Wyszukiwanie w %s"
2721
2722msgid "Finished"
2723msgstr "Ukończono"
2724
2725#, c-format
2726msgid "Searching %s"
2727msgstr "Wyszukiwanie %s"
2728
2729msgid "Searching"
2730msgstr "Wyszukiwanie"
2731
2732msgid " Help file format error\n"
2733msgstr " Błąd formatu pliku pomocy\n"
2734
2735msgid " Internal bug: Double start of link area "
2736msgstr " Błąd wewnętrzny: zagnieżdżony początek obszaru odsyłacza "
2737
2738#, c-format
2739msgid " Cannot find node %s in help file "
2740msgstr " Nie można odnaleźć węzła %s w pliku pomocy "
2741
2742msgid "Help"
2743msgstr "Pomoc"
2744
2745msgid "ButtonBar|Index"
2746msgstr "Indeks"
2747
2748msgid "ButtonBar|Prev"
2749msgstr "Poprz"
2750
2751msgid "&Move"
2752msgstr "Prze&nieś"
2753
2754msgid "&Remove"
2755msgstr "&Usuń"
2756
2757msgid "&Append"
2758msgstr "D&ołącz"
2759
2760msgid "&Insert"
2761msgstr "&Wstaw"
2762
2763msgid "New &Entry"
2764msgstr "Nowy wpi&s"
2765
2766msgid "New &Group"
2767msgstr "Nowa &grupa"
2768
2769msgid "&Up"
2770msgstr "&W górę"
2771
2772msgid "&Add current"
2773msgstr "Doda&j bieżący"
2774
2775msgid "&Refresh"
2776msgstr "&Odśwież"
2777
2778msgid "Fr&ee VFSs now"
2779msgstr "Zwolnij &VFS"
2780
2781msgid "Change &To"
2782msgstr "Zmień &na"
2783
2784msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2785msgstr "Podgrupa - ENTER wyświetla listę"
2786
2787msgid "Active VFS directories"
2788msgstr "Aktywne katalogi VFS"
2789
2790msgid "Directory hotlist"
2791msgstr "Lista podręcznych katalogów"
2792
2793msgid " Directory path "
2794msgstr " Ścieżka katalogu "
2795
2796msgid " Directory label "
2797msgstr " Etykieta katalogu "
2798
2799#, c-format
2800msgid "Moving %s"
2801msgstr "Przenoszenie %s"
2802
2803msgid "New hotlist entry"
2804msgstr "Nowy wpis podręczny"
2805
2806msgid "Directory label"
2807msgstr "Etykieta katalogu"
2808
2809msgid "Directory path"
2810msgstr "Ścieżka katalogu"
2811
2812msgid " New hotlist group "
2813msgstr " Nowa grupa podręczna "
2814
2815msgid "Name of new group"
2816msgstr "Nazwa nowej grupy"
2817
2818#, c-format
2819msgid "Label for \"%s\":"
2820msgstr "Etykieta dla \"%s\":"
2821
2822msgid " Add to hotlist "
2823msgstr " Dodaj do podręcznych "
2824
2825msgid " Remove: "
2826msgstr " Usuń: "
2827
2828msgid ""
2829"\n"
2830" Are you sure you want to remove this entry?"
2831msgstr ""
2832"\n"
2833" Na pewno usunąć ten wpis?"
2834
2835msgid ""
2836"\n"
2837" Group not empty.\n"
2838" Remove it?"
2839msgstr ""
2840"\n"
2841" Grupa nie jest pusta.\n"
2842" Na pewno ją usunąć?"
2843
2844msgid " Top level group "
2845msgstr " Grupa główna "
2846
2847msgid " Hotlist Load "
2848msgstr " Wczytaj listę podręcznych katalogów "
2849
2850#, c-format
2851msgid ""
2852"MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
2853msgstr ""
2854"Program MC nie może zapisać do pliku ~/%s. Poprzednie wpisy listy "
2855"podręcznych katalogów nie zostały usunięte"
2856
2857#, c-format
2858msgid "Midnight Commander %s"
2859msgstr "Midnight Commander %s"
2860
2861#, c-format
2862msgid "File:       %s"
2863msgstr "Plik:       %s"
2864
2865#, c-format
2866msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
2867msgstr "Wolne węzły: %d (%d%%) z %d"
2868
2869msgid "No node information"
2870msgstr "Brak informacji o węźle"
2871
2872#, c-format
2873msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
2874msgstr "Wolne miejsce: %s (%d%%) z %s"
2875
2876msgid "No space information"
2877msgstr "Brak informacji o miejscu"
2878
2879#, c-format
2880msgid "Type:      %s "
2881msgstr "Typ:      %s "
2882
2883msgid "non-local vfs"
2884msgstr "zdalny VFS"
2885
2886#, c-format
2887msgid "Device:    %s"
2888msgstr "Urządzenie:    %s"
2889
2890#, c-format
2891msgid "Filesystem: %s"
2892msgstr "System plików: %s"
2893
2894#, c-format
2895msgid "Accessed:  %s"
2896msgstr "Ostatni dostęp:  %s"
2897
2898#, c-format
2899msgid "Modified:  %s"
2900msgstr "Zmodyfikowany:  %s"
2901
2902#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2903#, c-format
2904msgid "Status:    %s"
2905msgstr "Stan:    %s"
2906
2907#, c-format
2908msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2909msgstr "Urządzenie: numer %lu, podnumer %lu"
2910
2911#, c-format
2912msgid "Size:      %s"
2913msgstr "Rozmiar:      %s"
2914
2915#, c-format
2916msgid " (%ld block)"
2917msgid_plural " (%ld blocks)"
2918msgstr[0] " (%ld blok)"
2919msgstr[1] " (%ld bloki)"
2920msgstr[2] " (%ld bloków)"
2921
2922#, c-format
2923msgid "Owner:     %s/%s"
2924msgstr "Właściciel:     %s/%s"
2925
2926#, c-format
2927msgid "Links:     %d"
2928msgstr "Dowiązania:     %d"
2929
2930#, c-format
2931msgid "Mode:      %s (%04o)"
2932msgstr "Tryb:      %s (%04o)"
2933
2934#, c-format
2935msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2936msgstr "Położenie:  %Xh:%Xh"
2937
2938msgid "&Vertical"
2939msgstr "P&ionowy"
2940
2941msgid "&Horizontal"
2942msgstr "Poziom&y"
2943
2944msgid "show free sp&Ace"
2945msgstr "Wyświetla&nie wolnego miejsca"
2946
2947msgid "&Xterm window title"
2948msgstr "Tytuł okna &Xterm"
2949
2950msgid "h&Intbar visible"
2951msgstr "Pasek &porad"
2952
2953msgid "&Keybar visible"
2954msgstr "Pasek &klawiszy"
2955
2956msgid "command &Prompt"
2957msgstr "&Znak zachęty"
2958
2959msgid "show &Mini status"
2960msgstr "Wyświetlanie krótkiego s&tanu"
2961
2962msgid "menu&Bar visible"
2963msgstr "Pasek &menu"
2964
2965msgid "&Equal split"
2966msgstr "Równy &podział"
2967
2968msgid "pe&Rmissions"
2969msgstr "Up&rawnienia"
2970
2971msgid "&File types"
2972msgstr "Typy p&lików"
2973
2974msgid " Panel split "
2975msgstr " Podział na panele "
2976
2977msgid " Highlight... "
2978msgstr " Wyróżnianie... "
2979
2980msgid " Other options "
2981msgstr " Inne opcje "
2982
2983msgid "output lines"
2984msgstr "wiersze wyjścia"
2985
2986msgid "Layout"
2987msgstr "Układ"
2988
2989msgid "Learn keys"
2990msgstr "Określ klawisze"
2991
2992msgid " Teach me a key "
2993msgstr " Nauka klawiszy "
2994
2995#, c-format
2996msgid ""
2997"Please press the %s\n"
2998"and then wait until this message disappears.\n"
2999"\n"
3000"Then, press it again to see if OK appears\n"
3001"next to its button.\n"
3002"\n"
3003"If you want to escape, press a single Escape key\n"
3004"and wait as well."
3005msgstr ""
3006"Proszę nacisnąć klawisz %s\n"
3007"i poczekaj na zniknięcie tej wiadomości.\n"
3008"\n"
3009"Następnie proszę nacisnąć ponownie, aby przy\n"
3010"odpowiednim klawiszu pojawił się napis OK.\n"
3011"\n"
3012"Aby zrezygnować, należy nacisnąć klawisz Escape\n"
3013"i poczekać."
3014
3015msgid " Cannot accept this key "
3016msgstr " Nie można zaakceptować tego klawisza "
3017
3018#, c-format
3019msgid " You have entered \"%s\""
3020msgstr " Wprowadzono \"%s\""
3021
3022#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
3023msgid "OK"
3024msgstr "OK"
3025
3026msgid ""
3027"It seems that all your keys already\n"
3028"work fine. That's great."
3029msgstr ""
3030"Wygląda na to, że klawisze działają\n"
3031"już poprawnie."
3032
3033msgid "&Discard"
3034msgstr "&Porzuć"
3035
3036msgid ""
3037"Great! You have a complete terminal database!\n"
3038"All your keys work well."
3039msgstr ""
3040"Uzyskano pełną bazę danych terminali.\n"
3041"Wszystkie klawisze działają właściwie."
3042
3043msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
3044msgstr "Należy nacisnąć każdy z wypisanych tu klawiszy, a następnie sprawdzić,"
3045
3046msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
3047msgstr "które nie są oznaczone jako \"OK\". Naciśnięcie spacji na brakującym"
3048
3049msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
3050msgstr "klawiszu lub kliknięcie określi go. Poruszanie za pomocą klawisza Tab."
3051
3052msgid " The Midnight Commander "
3053msgstr " Midnight Commander "
3054
3055msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
3056msgstr " Na pewno zakończyć program Midnight Commander? "
3057
3058msgid "&Listing mode..."
3059msgstr "&Tryb wyświetlania..."
3060
3061msgid "&Quick view"
3062msgstr "&Szybki widok"
3063
3064msgid "&Info"
3065msgstr "&Informacje"
3066
3067msgid "&Sort order..."
3068msgstr "Porządek s&ortowania..."
3069
3070msgid "&Filter..."
3071msgstr "&Filtr..."
3072
3073msgid "&Encoding..."
3074msgstr "Kodowani&e..."
3075
3076msgid "&Network link..."
3077msgstr "Połącze&nie sieciowe..."
3078
3079msgid "FT&P link..."
3080msgstr "Połączenie FT&P..."
3081
3082msgid "S&hell link..."
3083msgstr "Połączenie po po&włoce..."
3084
3085msgid "SM&B link..."
3086msgstr "Połączenie SM&B..."
3087
3088msgid "&Rescan"
3089msgstr "P&rzeskanuj ponownie"
3090
3091msgid "&View"
3092msgstr "&Podgląd"
3093
3094msgid "Vie&w file..."
3095msgstr "Pod&gląd pliku..."
3096
3097msgid "&Filtered view"
3098msgstr "Widok &filtrowany"
3099
3100msgid "&Copy"
3101msgstr "&Skopiuj"
3102
3103msgid "C&hmod"
3104msgstr "Z&mień uprawnienia"
3105
3106msgid "&Link"
3107msgstr "&Dowiąż"
3108
3109msgid "&SymLink"
3110msgstr "Dowiąż symbo&licznie"
3111
3112msgid "Edit s&ymlink"
3113msgstr "Zmodyfikuj dowiązanie s&ymboliczne"
3114
3115msgid "Ch&own"
3116msgstr "Zm&ień właściciela"
3117
3118msgid "&Advanced chown"
3119msgstr "Z&aawansowana zmiana właściciela"
3120
3121msgid "&Rename/Move"
3122msgstr "Zmień nazwę/p&rzenieś"
3123
3124msgid "&Mkdir"
3125msgstr "Utwórz &katalog"
3126
3127msgid "&Quick cd"
3128msgstr "Szybka zmiana kata&logu"
3129
3130msgid "Select &group"
3131msgstr "&Zaznacz grupę"
3132
3133msgid "U&nselect group"
3134msgstr "Odz&nacz grupę"
3135
3136msgid "Reverse selec&tion"
3137msgstr "&Odwróć zaznaczenie"
3138
3139msgid "E&xit"
3140msgstr "Zakoń&cz"
3141
3142msgid "&User menu"
3143msgstr "Menu &użytkownika"
3144
3145msgid "&Directory tree"
3146msgstr "&Drzewo katalogów"
3147
3148msgid "&Find file"
3149msgstr "&Znajdź plik"
3150
3151msgid "S&wap panels"
3152msgstr "&Przełącz panele"
3153
3154msgid "Switch &panels on/off"
3155msgstr "Prz&ełącz wyświetlanie paneli"
3156
3157msgid "&Compare directories"
3158msgstr "P&orównanie katalogów"
3159
3160msgid "E&xternal panelize"
3161msgstr "Panele ze&wnętrzne"
3162
3163msgid "Show directory s&izes"
3164msgstr "Wyśw&ietl rozmiary katalogów"
3165
3166msgid "Command &history"
3167msgstr "&Historia poleceń"
3168
3169msgid "Di&rectory hotlist"
3170msgstr "Lista pod&ręcznych katalogów"
3171
3172msgid "&Active VFS list"
3173msgstr "Lista &aktywnych VFS"
3174
3175msgid "&Background jobs"
3176msgstr "Zadania w &tle"
3177
3178msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
3179msgstr "&Odtwórz pliki (tylko system plików ext2)"
3180
3181msgid "&Listing format edit"
3182msgstr "Modyfikacja &formatu wyświetlania"
3183
3184msgid "Edit &extension file"
3185msgstr "Zmodyfikuj plik rozsz&erzeń"
3186
3187msgid "Edit &menu file"
3188msgstr "Zmodyfikuj plik &menu"
3189
3190msgid "Edit hi&ghlighting group file"
3191msgstr "Zmodyfikuj plik wyróżniania &grup"
3192
3193msgid "&Configuration..."
3194msgstr "&Konfiguracja..."
3195
3196msgid "&Layout..."
3197msgstr "&Układ..."
3198
3199msgid "C&onfirmation..."
3200msgstr "P&otwierdzenie..."
3201
3202msgid "&Display bits..."
3203msgstr "&Wyświetl bity..."
3204
3205msgid "&Virtual FS..."
3206msgstr "Wirtualny &system plików..."
3207
3208msgid "&Above"
3209msgstr "P&owyżej"
3210
3211msgid "&Left"
3212msgstr "&Lewy"
3213
3214msgid "&Below"
3215msgstr "&Poniżej"
3216
3217msgid "&Right"
3218msgstr "P&rawy"
3219
3220msgid " Information "
3221msgstr " Informacje "
3222
3223msgid ""
3224" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
3225" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
3226" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
3227" the details.                                           "
3228msgstr ""
3229" Używając opcji szybkiego odświeżenia katalogów ich \n"
3230" ich zawartość może nie być wiernie przedstawiana.  \n"
3231" W tym przypadku należy ręcznie odświeżyć katalog.  \n"
3232" Proszę zobaczyć stronę man, aby poznać szczegóły.  "
3233
3234msgid "ButtonBar|Menu"
3235msgstr "Menu"
3236
3237msgid "ButtonBar|View"
3238msgstr "Podgld"
3239
3240msgid "ButtonBar|Edit"
3241msgstr "Edycja"
3242
3243msgid "ButtonBar|RenMov"
3244msgstr "Przen"
3245
3246msgid "ButtonBar|Mkdir"
3247msgstr "UtwKat"
3248
3249msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
3250msgstr "Zmienna środowiskowa TERM nie jest ustawiona.\n"
3251
3252#, c-format
3253msgid "Cannot create %s directory"
3254msgstr "Nie można utworzyć katalogu %s"
3255
3256msgid "safe de&Lete"
3257msgstr "Bezpieczne &usuwanie"
3258
3259msgid "cd follows lin&Ks"
3260msgstr "\"cd\" podąża za &dowiązaniami"
3261
3262msgid "L&ynx-like motion"
3263msgstr "Obsługa w stylu programu L&ynx"
3264
3265msgid "rotatin&G dash"
3266msgstr "O&bracająca się kreska"
3267
3268msgid "co&Mplete: show all"
3269msgstr "Uzupełnianie: wyśw. wszystkic&h"
3270
3271msgid "&Use internal view"
3272msgstr "Uży&cie wewnętrznej przeglądarki"
3273
3274msgid "use internal ed&It"
3275msgstr "Użyc&ie wewnętrznego edytora"
3276
3277msgid "auto m&Enus"
3278msgstr "Automatyczne m&enu"
3279
3280msgid "&Auto save setup"
3281msgstr "Auto&matyczny zapis ustawień"
3282
3283msgid "shell &Patterns"
3284msgstr "Wzorce &powłoki"
3285
3286msgid "Compute &Totals"
3287msgstr "Obliczanie &objętości"
3288
3289msgid "&Verbose operation"
3290msgstr "&Więcej informacje o działaniu"
3291
3292msgid "Mkdir autoname"
3293msgstr "Automatyczna nazwa przy \"mkdir\""
3294
3295msgid "&Fast dir reload"
3296msgstr "Szy&bkie odświeżanie katalogów"
3297
3298msgid "mi&X all files"
3299msgstr "Bez katalo&gów na początku"
3300
3301msgid "&Drop down menus"
3302msgstr "Rozwi&janie menu"
3303
3304msgid "ma&Rk moves down"
3305msgstr "Zaznaczenie p&rzesuwa w dół"
3306
3307msgid "show &Hidden files"
3308msgstr "Wyświetlanie u&krytych plików"
3309
3310msgid "show &Backup files"
3311msgstr "Wyświetlanie p&lików zapasowych"
3312
3313msgid "Use SI si&ze units"
3314msgstr "Użycie je&dnostek rozmiaru SI"
3315
3316msgid "&Never"
3317msgstr "&Nigdy"
3318
3319msgid "on dumb &Terminals"
3320msgstr "Na prostych &terminalach"
3321
3322msgid "Alwa&ys"
3323msgstr "&Zawsze"
3324
3325msgid " Panel options "
3326msgstr " Opcje panelu "
3327
3328msgid " Pause after run... "
3329msgstr " Wstrzymanie po uruchomieniu... "
3330
3331msgid "Configure options"
3332msgstr "Konfiguracja opcji"
3333
3334msgid "&Add new"
3335msgstr "Dod&aj nowy"
3336
3337msgid "External panelize"
3338msgstr "Filtr zewnętrzny"
3339
3340msgid "Command"
3341msgstr "Polecenie"
3342
3343msgid "Other command"
3344msgstr "Inne polecenie"
3345
3346msgid " Add to external panelize "
3347msgstr " Dodaj do filtrów zewnętrznych "
3348
3349msgid " Enter command label: "
3350msgstr " Proszę podać etykietę polecenia: "
3351
3352msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
3353msgstr " Filtr zewnętrzny można uruchamiać tylko w lokalnym katalogu "
3354
3355msgid "Find rejects after patching"
3356msgstr "Znajdź odrzuty po łataniu"
3357
3358msgid "Find *.orig after patching"
3359msgstr "Znajdź pliki *.orig po łataniu"
3360
3361msgid "Find SUID and SGID programs"
3362msgstr "Znajdź programy SUID i SGID"
3363
3364msgid "Cannot invoke command."
3365msgstr "Nie można wywołać polecenia."
3366
3367msgid "Pipe close failed"
3368msgstr "Zamknięcie potoku nie powiodło się"
3369
3370msgid "[dev]"
3371msgstr "[urz]"
3372
3373msgid "UP--DIR"
3374msgstr "NADRZĘD"
3375
3376msgid "SYMLINK"
3377msgstr "DOW-SYM"
3378
3379msgid "SUB-DIR"
3380msgstr "PODKAT"
3381
3382#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
3383#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3384msgid "sort|u"
3385msgstr "e"
3386
3387msgid "&Unsorted"
3388msgstr "Nie&uporządkowane"
3389
3390#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
3391#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3392msgid "sort|n"
3393msgstr "n"
3394
3395msgid "&Name"
3396msgstr "&Nazwa"
3397
3398#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
3399#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3400msgid "sort|e"
3401msgstr "e"
3402
3403msgid "&Extension"
3404msgstr "Rozsz&erzenie"
3405
3406#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
3407#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3408msgid "sort|s"
3409msgstr "r"
3410
3411msgid "&Size"
3412msgstr "&Rozmiar"
3413
3414msgid "Block Size"
3415msgstr "Rozmiar bloku"
3416
3417#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
3418#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3419msgid "sort|m"
3420msgstr "m"
3421
3422msgid "&Modify time"
3423msgstr "Czas &modyfikacji"
3424
3425#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
3426#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3427msgid "sort|a"
3428msgstr "a"
3429
3430msgid "&Access time"
3431msgstr "Cz&as dostępu"
3432
3433#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
3434#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3435msgid "sort|h"
3436msgstr "z"
3437
3438msgid "C&Hange time"
3439msgstr "Czas &zmiany"
3440
3441msgid "Permission"
3442msgstr "Uprawnienia"
3443
3444msgid "Perm"
3445msgstr "Prawa"
3446
3447msgid "Nl"
3448msgstr "Ld"
3449
3450#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
3451#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3452msgid "sort|i"
3453msgstr "i"
3454
3455msgid "&Inode"
3456msgstr "&I-węzeł"
3457
3458msgid "UID"
3459msgstr "UID"
3460
3461msgid "GID"
3462msgstr "GID"
3463
3464msgid "Owner"
3465msgstr "Właściciel"
3466
3467msgid "Group"
3468msgstr "Grupa"
3469
3470msgid "<readlink failed>"
3471msgstr "<readlink nie powiodło się>"
3472
3473#, c-format
3474msgid "%s byte"
3475msgid_plural "%s bytes"
3476msgstr[0] "%s bajt"
3477msgstr[1] "%s bajty"
3478msgstr[2] "%s bajtów"
3479
3480#, c-format
3481msgid "%s in %d file"
3482msgid_plural "%s in %d files"
3483msgstr[0] "%s w %d pliku"
3484msgstr[1] "%s w %d plikach"
3485msgstr[2] "%s w %d plikach"
3486
3487msgid "Unknown tag on display format: "
3488msgstr "Nieznany znacznik w formacie wyświetlania: "
3489
3490msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
3491msgstr "Format użytkownika jest nieprawidłowy, przywrócono domyślny."
3492
3493msgid " Do you really want to execute? "
3494msgstr " Na pewno wykonać? "
3495
3496msgid "Choose codepage"
3497msgstr "Wybór strony kodowej"
3498
3499msgid "-  < No translation >"
3500msgstr "-  < Bez tłumaczenia >"
3501
3502#, c-format
3503msgid ""
3504"Cannot save file %s:\n"
3505"%s"
3506msgstr ""
3507"Nie można zapisać pliku %s:\n"
3508"%s"
3509
3510msgid ""
3511"GNU Midnight Commander is already\n"
3512"running on this terminal.\n"
3513"Subshell support will be disabled."
3514msgstr ""
3515"Program GNU Midnight Commander jest\n"
3516"już uruchomiony w tym terminalu.\n"
3517"Obsługa podpowłoki będzie wyłączona."
3518
3519#, c-format
3520msgid "Cannot open named pipe %s\n"
3521msgstr "Nie można otworzyć nazwanego potoku %s\n"
3522
3523msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
3524msgstr " Powłoka jest wciąż aktywna. Zakończyć mimo to? "
3525
3526#, c-format
3527msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
3528msgstr "Ostrzeżenie: nie można zmienić katalogu na %s.\n"
3529
3530msgid "With builtin Editor\n"
3531msgstr "Z wbudowanym edytorem\n"
3532
3533msgid "Using system-installed S-Lang library"
3534msgstr "Używanie biblioteki S-Lang zainstalowanej w systemie"
3535
3536msgid "with terminfo database"
3537msgstr "z bazą danych terminfo"
3538
3539msgid "Using the ncurses library"
3540msgstr "Używanie biblioteki ncurses"
3541
3542msgid "Using the ncursesw library"
3543msgstr "Używanie biblioteki ncursesw"
3544
3545msgid "With optional subshell support"
3546msgstr "Z opcjonalną obsługą podpowłoki"
3547
3548msgid "With subshell support as default"
3549msgstr "Z domyślną obsługą podpowłoki"
3550
3551msgid "With support for background operations\n"
3552msgstr "Z obsługą wykonywania działań w tle\n"
3553
3554msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
3555msgstr "Z obsługą myszy w xterm i konsoli Linux\n"
3556
3557msgid "With mouse support on xterm\n"
3558msgstr "Z obsługą myszy w xterm\n"
3559
3560msgid "With support for X11 events\n"
3561msgstr "Z obsługą zdarzeń X11\n"
3562
3563msgid "With internationalization support\n"
3564msgstr "Z obsługą wielu języków\n"
3565
3566msgid "With multiple codepages support\n"
3567msgstr "Z obsługą wielu stron kodowych\n"
3568
3569#, c-format
3570msgid "Virtual File System:"
3571msgstr "Wirtualny system plików:"
3572
3573#, c-format
3574msgid ""
3575"Cannot open the %s file for writing:\n"
3576"%s\n"
3577msgstr ""
3578"Nie można otworzyć pliku %s do zapisania:\n"
3579"%s\n"
3580
3581#, c-format
3582msgid "Copy \"%s\" directory to:"
3583msgstr "Skopiuj katalog \"%s\" do:"
3584
3585#, c-format
3586msgid "Move \"%s\" directory to:"
3587msgstr "Przenieś katalog \"%s\" do:"
3588
3589#, c-format
3590msgid ""
3591" Cannot stat the destination \n"
3592" %s "
3593msgstr ""
3594" Nie można wykonać polecenia stat na pliku docelowym \n"
3595" %s "
3596
3597#, c-format
3598msgid "  Delete %s?  "
3599msgstr "  Usunąć %s?  "
3600
3601msgid "ButtonBar|Static"
3602msgstr "Statyc"
3603
3604msgid "ButtonBar|Dynamc"
3605msgstr "Dynam"
3606
3607msgid "ButtonBar|Rescan"
3608msgstr "Odśwż"
3609
3610msgid "ButtonBar|Forget"
3611msgstr "Porzuć"
3612
3613msgid "ButtonBar|Rmdir"
3614msgstr "UsuńKt"
3615
3616#, c-format
3617msgid ""
3618"Cannot write to the %s file:\n"
3619"%s\n"
3620msgstr ""
3621"Nie można zapisać do pliku %s:\n"
3622"%s\n"
3623
3624msgid " Format error on file Extensions File "
3625msgstr " Błąd formatu pliku rozszerzeń "
3626
3627#, c-format
3628msgid " The %%var macro has no default "
3629msgstr " Makro %%var nie posiada wartości domyślnej "
3630
3631#, c-format
3632msgid " The %%var macro has no variable "
3633msgstr " Makro %%var nie posiada zmiennych "
3634
3635msgid " Debug "
3636msgstr " Debugowanie "
3637
3638msgid " ERROR: "
3639msgstr " BŁĄD: "
3640
3641msgid " True:  "
3642msgstr " Prawda:  "
3643
3644msgid " False: "
3645msgstr " Fałsz: "
3646
3647msgid " Warning -- ignoring file "
3648msgstr " Ostrzeżenie - zignorowano plik "
3649
3650#, c-format
3651msgid ""
3652"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3653"Using it may compromise your security"
3654msgstr ""
3655"Właścicielem pliku %s jest root i jest on zapisywalny przez\n"
3656"wszystkich. Użycie go może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo"
3657
3658#, c-format
3659msgid " No suitable entries found in %s "
3660msgstr " Nie odnaleziono odpowiednich wpisów w %s "
3661
3662msgid " User menu "
3663msgstr " Menu użytkownika "
3664
3665msgid "Invalid value"
3666msgstr "Nieprawidłowa wartość"
3667
3668msgid " Cannot spawn child process "
3669msgstr " Nie można utworzyć procesu potomnego "
3670
3671msgid "Empty output from child filter"
3672msgstr "Puste wyjście filtru potomnego"
3673
3674msgid "&Line number (decimal)"
3675msgstr "&Numer wiersza (dziesiętny)"
3676
3677msgid "Pe&rcents"
3678msgstr "P&rocenty"
3679
3680msgid "&Decimal offset"
3681msgstr "Wyrównanie &dziesiętne"
3682
3683msgid "He&xadecimal offset"
3684msgstr "&Wyrównanie ósemkowe"
3685
3686msgid "Goto"
3687msgstr "Idź do"
3688
3689msgid "ButtonBar|Ascii"
3690msgstr "ASCII"
3691
3692msgid "ButtonBar|HxSrch"
3693msgstr "SzukÓs"
3694
3695msgid "ButtonBar|UnWrap"
3696msgstr "Odwiń"
3697
3698msgid "ButtonBar|Wrap"
3699msgstr "Zawiń"
3700
3701msgid "ButtonBar|Hex"
3702msgstr "Ósemk"
3703
3704msgid "ButtonBar|Goto"
3705msgstr "Idź do"
3706
3707msgid "ButtonBar|Raw"
3708msgstr "Orygnł"
3709
3710msgid "ButtonBar|Parse"
3711msgstr "Przetw"
3712
3713msgid "ButtonBar|Unform"
3714msgstr "BezFrm"
3715
3716msgid "ButtonBar|Format"
3717msgstr "Format"
3718
3719#, c-format
3720msgid ""
3721" Error while closing the file: \n"
3722" %s \n"
3723" Data may have been written or not. "
3724msgstr ""
3725" Błąd podczas zamykania pliku: \n"
3726" %s \n"
3727" Dane mogły nie zostać zapisane. "
3728
3729#, c-format
3730msgid ""
3731" Cannot save file: \n"
3732" %s "
3733msgstr ""
3734" Nie można zapisać pliku: \n"
3735" %s "
3736
3737#, c-format
3738msgid ""
3739" Cannot open \"%s\"\n"
3740" %s "
3741msgstr ""
3742" Nie można otworzyć \"%s\"\n"
3743" %s "
3744
3745#, c-format
3746msgid ""
3747" Cannot stat \"%s\"\n"
3748" %s "
3749msgstr ""
3750" Nie można wykonać polecenia stat na \"%s\"\n"
3751" %s "
3752
3753msgid " Cannot view: not a regular file "
3754msgstr " Nie można wyświetlić: nie jest zwykłym plikiem "
3755
3756msgid "Seeking to search result"
3757msgstr "Przechodzenie do wyników wyszukiwania"
3758
3759msgid " History "
3760msgstr " Historia "
3761
3762#. TRANSLATORS: no need to translate 'DialogTitle', it's just a context prefix
3763msgid "DialogTitle|History cleanup"
3764msgstr "Czyszczenie historii"
3765
3766msgid "Do you want clean this history?"
3767msgstr "Wyczyścić tę historię?"
3768
3769msgid "Background process:"
3770msgstr "Proces w tle:"