Ticket #2013: pl.2.po

File pl.2.po, 75.1 KB (added by raven, 14 years ago)

Updated Polish (pl) translation for 4.7.0-stable

Line 
1# translation of pl.po to Polish
2# Andrzej Zaborowski <balrog@zabor.org>, 2003.
3# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: pl\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2010-02-09 12:08+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2010-02-10 22:03+0100\n"
11"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
17"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
19msgid " Search string not found "
20msgstr " Nie odnaleziono wyszukiwanego napisu "
21
22msgid " Not implemented yet "
23msgstr " Jeszcze nie zaimplementowane "
24
25msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
26msgstr ""
27" Liczba tokenów zastąpienia nie jest równa liczbie odnalezionych tokenów "
28
29#, c-format
30msgid " Invalid token number %d "
31msgstr " Nieprawidłowy token o numerze %d "
32
33msgid "Normal"
34msgstr "Normalny"
35
36msgid "&Regular expression"
37msgstr "Wyrażenie re&gularne"
38
39msgid "Hexadecimal"
40msgstr "Ósemkowo"
41
42msgid "Wildcard search"
43msgstr "Wyszuk. wieloznaczników"
44
45#, c-format
46msgid ""
47"Unable to load '%s' skin.\n"
48"Default skin has been loaded"
49msgstr ""
50"Nie można wczytać skórki \"%s\".\n"
51"Wczytano domyślną"
52
53#, c-format
54msgid ""
55"Unable to parse '%s' skin.\n"
56"Default skin has been loaded"
57msgstr ""
58"Nie można przetworzyć skórki \"%s\".\n"
59"Wczytano domyślną"
60
61msgid "Function key 1"
62msgstr "1 klaw. funkcyjny "
63
64msgid "Function key 2"
65msgstr "2 klaw. funkcyjny "
66
67msgid "Function key 3"
68msgstr "3 klaw. funkcyjny "
69
70msgid "Function key 4"
71msgstr "4 klaw. funkcyjny "
72
73msgid "Function key 5"
74msgstr "5 klaw. funkcyjny "
75
76msgid "Function key 6"
77msgstr "6 klaw. funkcyjny "
78
79msgid "Function key 7"
80msgstr "7 klaw. funkcyjny "
81
82msgid "Function key 8"
83msgstr "8 klaw. funkcyjny "
84
85msgid "Function key 9"
86msgstr "9 klaw. funkcyjny "
87
88msgid "Function key 10"
89msgstr "10 klaw. funkcyjny"
90
91msgid "Function key 11"
92msgstr "11 klaw. funkcyjny"
93
94msgid "Function key 12"
95msgstr "12 klaw. funkcyjny"
96
97msgid "Function key 13"
98msgstr "13 klaw. funkcyjny"
99
100msgid "Function key 14"
101msgstr "14 klaw. funkcyjny"
102
103msgid "Function key 15"
104msgstr "15 klaw. funkcyjny"
105
106msgid "Function key 16"
107msgstr "16 klaw. funkcyjny"
108
109msgid "Function key 17"
110msgstr "17 klaw. funkcyjny"
111
112msgid "Function key 18"
113msgstr "18 klaw. funkcyjny"
114
115msgid "Function key 19"
116msgstr "19 klaw. funkcyjny"
117
118msgid "Function key 20"
119msgstr "20 klaw. funkcyjny"
120
121msgid "Backspace key"
122msgstr "Klawisz Backspace "
123
124msgid "End key"
125msgstr "Klawisz End       "
126
127msgid "Up arrow key"
128msgstr "Strzałka w górę   "
129
130msgid "Down arrow key"
131msgstr "Strzałka w dół    "
132
133msgid "Left arrow key"
134msgstr "Strzałka w lewo   "
135
136msgid "Right arrow key"
137msgstr "Strzałka w prawo  "
138
139msgid "Home key"
140msgstr "Klawisz Home      "
141
142msgid "Page Down key"
143msgstr "Klawisz Page Down "
144
145msgid "Page Up key"
146msgstr "Klawisz Page Up   "
147
148msgid "Insert key"
149msgstr "Klawisz Insert    "
150
151msgid "Delete key"
152msgstr "Klawisz Delete    "
153
154msgid "Completion/M-tab"
155msgstr "Uzupełnianie/M-tab"
156
157msgid "+ on keypad"
158msgstr "+ na klaw. numer. "
159
160msgid "- on keypad"
161msgstr "- na klaw. numer. "
162
163msgid "Slash on keypad"
164msgstr "Ukośnik na klaw. numer."
165
166msgid "* on keypad"
167msgstr "* na klaw. numer. "
168
169msgid "Escape key"
170msgstr "Klawisz Escape    "
171
172msgid "Left arrow keypad"
173msgstr "Strzałka w lewo na klaw. numer."
174
175msgid "Right arrow keypad"
176msgstr "Strzałka w prawo na klaw. numer."
177
178msgid "Up arrow keypad"
179msgstr "Strzałka w górę na klaw. numer."
180
181msgid "Down arrow keypad"
182msgstr "Strzałka w dół na klaw. numer."
183
184msgid "Home on keypad"
185msgstr "Home na klaw. numer."
186
187msgid "End on keypad"
188msgstr "End na klaw. numer."
189
190msgid "Page Down keypad"
191msgstr "Page Down na klaw. numer."
192
193msgid "Page Up keypad"
194msgstr "Page Up na klaw. numer."
195
196msgid "Insert on keypad"
197msgstr "Insert na klaw. numer."
198
199msgid "Delete on keypad"
200msgstr "Delete na klaw. numer."
201
202msgid "Enter on keypad"
203msgstr "Enter na klaw. numer."
204
205msgid "Function key 21"
206msgstr "21 klaw. funkcyjny"
207
208msgid "Function key 22"
209msgstr "22 klaw. funkcyjny"
210
211msgid "Function key 23"
212msgstr "23 klaw. funkcyjny"
213
214msgid "Function key 24"
215msgstr "24 klaw. funkcyjny"
216
217msgid "Plus"
218msgstr "Plus"
219
220msgid "Minus"
221msgstr "Minus"
222
223msgid "Asterisk"
224msgstr "Gwiazdka"
225
226msgid "Dot"
227msgstr "Kropka"
228
229msgid "Less than"
230msgstr "Mniej niż"
231
232msgid "Great than"
233msgstr "Więcej niż"
234
235msgid "Equal"
236msgstr "Znak równości"
237
238msgid "Comma"
239msgstr "Przecinek"
240
241msgid "Apostrophe"
242msgstr "Apostrof"
243
244msgid "Colon"
245msgstr "Dwukropek"
246
247msgid "Exclamation mark"
248msgstr "Wykrzyknik"
249
250msgid "Question mark"
251msgstr "Znak zapytania"
252
253msgid "Ampersand"
254msgstr "Et"
255
256msgid "Dollar sign"
257msgstr "Znak dolara"
258
259msgid "Quotation mark"
260msgstr "Cudzysłów"
261
262msgid "Caret"
263msgstr "Kareta"
264
265msgid "Tilda"
266msgstr "Tylda"
267
268msgid "Prime"
269msgstr "Prim"
270
271msgid "Underline"
272msgstr "Podkreślenie"
273
274msgid "Understrike"
275msgstr "Przekreślenie"
276
277msgid "Pipe"
278msgstr "Potok"
279
280msgid "Enter"
281msgstr "Enter"
282
283msgid "Tab key"
284msgstr "Klawisz Tab"
285
286msgid "Space key"
287msgstr "Klawisz spacji"
288
289msgid "Slash key"
290msgstr "Klawisz ukośnika"
291
292msgid "Backslash key"
293msgstr "Klawisz odwrotnego ukośnika"
294
295msgid "Number sign #"
296msgstr "Znak liczby #"
297
298msgid "Ctrl"
299msgstr "Ctrl"
300
301msgid "Alt"
302msgstr "Alt"
303
304msgid "Shift"
305msgstr "Shift"
306
307#, c-format
308msgid ""
309"Screen size %dx%d is not supported.\n"
310"Check the TERM environment variable.\n"
311msgstr ""
312"Rozmiar ekranu %dx%d nie jest obsługiwany.\n"
313"Proszę sprawdzić zmienną środowiskową TERM.\n"
314
315msgid "%b %e  %Y"
316msgstr "%e.%m.%Y "
317
318msgid "%b %e %H:%M"
319msgstr "%e.%m %H:%M"
320
321#, c-format
322msgid "%s is not a directory\n"
323msgstr "%s nie jest katalogiem\n"
324
325#, c-format
326msgid "Directory %s is not owned by you\n"
327msgstr "Katalog %s nie należy do ciebie\n"
328
329#, c-format
330msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
331msgstr "Nie można ustawić odpowiednich uprawnień dla katalogu %s\n"
332
333#, c-format
334msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
335msgstr "Nie można utworzyć katalogu tymczasowego %s: %s\n"
336
337#, c-format
338msgid "Temporary files will be created in %s\n"
339msgstr "Pliki tymczasowe zostaną utworzone w %s\n"
340
341#, c-format
342msgid "Temporary files will not be created\n"
343msgstr "Pliki tymczasowe nie zostaną utworzone\n"
344
345#, c-format
346msgid "Press any key to continue..."
347msgstr "Naciśnięcie dowolnego klawisza kontynuuje..."
348
349msgid "Warning"
350msgstr "Ostrzeżenie"
351
352msgid " Pipe failed "
353msgstr " Potok nie powiódł się "
354
355msgid " Dup failed "
356msgstr " Dup nie powiodło się "
357
358#, c-format
359msgid ""
360"Cannot open cpio archive\n"
361"%s"
362msgstr ""
363"Nie można otworzyć archiwum cpio\n"
364"%s"
365
366#, c-format
367msgid ""
368"Premature end of cpio archive\n"
369"%s"
370msgstr ""
371"Przedwczesny koniec archiwum cpio\n"
372"%s"
373
374#, c-format
375msgid ""
376"Inconsistent hardlinks of\n"
377"%s\n"
378"in cpio archive\n"
379"%s"
380msgstr ""
381"Niespójne dowiązania pliku\n"
382"%s\n"
383"w archiwum cpio\n"
384"%s"
385
386#, c-format
387msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
388msgstr "%s zawiera podwójne wpisy. Pomijanie."
389
390#, c-format
391msgid ""
392"Corrupted cpio header encountered in\n"
393"%s"
394msgstr ""
395"Wystąpił uszkodzony nagłówek cpio w\n"
396"%s"
397
398#, c-format
399msgid ""
400"Unexpected end of file\n"
401"%s"
402msgstr ""
403"Nieoczekiwany koniec pliku\n"
404"%s"
405
406#, c-format
407msgid "Directory cache expired for %s"
408msgstr "Pamięć podręczna katalogu dla %s wygasła"
409
410msgid "Starting linear transfer..."
411msgstr "Rozpoczynanie przesyłu liniowego..."
412
413#, c-format
414msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
415msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu przesłanych bajtów)"
416
417#, c-format
418msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
419msgstr "%s: %s: %s %lu przesłanych bajtów"
420
421msgid "Getting file"
422msgstr "Pobieranie pliku"
423
424#, c-format
425msgid ""
426"Cannot open %s archive\n"
427"%s"
428msgstr ""
429"Nie można otworzyć archiwum %s\n"
430"%s"
431
432msgid "Inconsistent extfs archive"
433msgstr "Niespójne archiwum extfs"
434
435#, c-format
436msgid "Warning: file %s not found\n"
437msgstr "Uwaga: nie odnaleziono pliku %s\n"
438
439#, c-format
440msgid "fish: Disconnecting from %s"
441msgstr "fish: rozłączanie z %s"
442
443msgid "fish: Waiting for initial line..."
444msgstr "fish: oczekiwanie na wiersz początkowy..."
445
446msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
447msgstr "Połączenia uwierzytelniane hasłem nie są na razie obsługiwane."
448
449msgid " fish: Password required for "
450msgstr " fish: wymagane hasło dla "
451
452msgid "fish: Sending password..."
453msgstr "fish: wysyłanie hasła..."
454
455msgid "fish: Sending initial line..."
456msgstr "fish: wysyłanie wiersza początkowego..."
457
458msgid "fish: Handshaking version..."
459msgstr "fish: ustalanie wersji..."
460
461msgid "fish: Setting up current directory..."
462msgstr "fish: ustawianie bieżącego katalogu..."
463
464#, c-format
465msgid "fish: Connected, home %s."
466msgstr "fish: połączono, katalog %s."
467
468#, c-format
469msgid "fish: Reading directory %s..."
470msgstr "fish: odczytywanie katalogu %s..."
471
472#, c-format
473msgid "%s: done."
474msgstr "%s: ukończono."
475
476#, c-format
477msgid "%s: failure"
478msgstr "%s: nie powiodło się"
479
480#, c-format
481msgid "fish: store %s: sending command..."
482msgstr "fish: zapis %s: wysyłanie polecenia..."
483
484msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
485msgstr "fish: lokalny odczyt nie powiódł się, wysyłanie zer"
486
487#, c-format
488msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
489msgstr "fish: zapisywanie %s %d (%lu)"
490
491msgid "zeros"
492msgstr "zera"
493
494msgid "file"
495msgstr "pliku"
496
497msgid "Aborting transfer..."
498msgstr "Przerywanie przesyłania..."
499
500msgid "Error reported after abort."
501msgstr "Zgłoszono błąd po przerwaniu."
502
503msgid "Aborted transfer would be successful."
504msgstr "Przerwane przesyłanie zostałoby pomyślnie zakończone."
505
506#, c-format
507msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
508msgstr "ftpfs: rozłączanie z %s"
509
510msgid " FTP: Password required for "
511msgstr " FTP: wymagane hasło dla "
512
513msgid "ftpfs: sending login name"
514msgstr "ftpfs: wysyłanie nazwy użytkownika"
515
516msgid "ftpfs: sending user password"
517msgstr "ftpfs: wysyłanie hasła użytkownika"
518
519#, c-format
520msgid "FTP: Account required for user %s"
521msgstr "FTP: wymagane jest konto dla użytkownika %s"
522
523msgid "Account:"
524msgstr "Konto:"
525
526msgid "ftpfs: sending user account"
527msgstr "ftpfs: wysyłanie konta użytkownika"
528
529msgid "ftpfs: logged in"
530msgstr "ftpfs: zalogowano"
531
532#, c-format
533msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
534msgstr "ftpfs: niepoprawny login dla użytkownika %s "
535
536msgid "ftpfs: Invalid host name."
537msgstr "ftpfs: nieprawidłowa nazwa komputera."
538
539#, c-format
540msgid "ftpfs: %s"
541msgstr "ftpfs: %s"
542
543#, c-format
544msgid "ftpfs: making connection to %s"
545msgstr "ftpfs: nawiązywanie połączenia z %s"
546
547msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
548msgstr "ftpfs: połączenie przerwane przez użytkownika"
549
550#, c-format
551msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
552msgstr "ftpfs: połączenie z serwerem nie powiodło się: %s"
553
554#, c-format
555msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
556msgstr "Oczekiwanie na ponowienie... %d (Ctrl-C anuluje)"
557
558msgid "ftpfs: invalid address family"
559msgstr "ftpfs: nieprawidłowa rodzina adresów"
560
561#, c-format
562msgid "ftpfs: could not setup passive mode: %s"
563msgstr "ftpfs: nie można ustawić trybu pasywnego: %s"
564
565#, c-format
566msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
567msgstr "ftpfs: nie można utworzyć gniazda: %s"
568
569msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
570msgstr "ftpfs: nie można ustawić trybu pasywnego"
571
572msgid "ftpfs: aborting transfer."
573msgstr "ftpfs: przerywanie przesyłania."
574
575#, c-format
576msgid "ftpfs: abort error: %s"
577msgstr "ftpfs: błąd przerywania: %s"
578
579msgid "ftpfs: abort failed"
580msgstr "ftpfs: przerwanie nie powiodło się"
581
582msgid "ftpfs: CWD failed."
583msgstr "ftpfs: CWD nie powiodło się."
584
585msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
586msgstr "ftpts: nie można rozwiązać dowiązania symbolicznego"
587
588msgid "Resolving symlink..."
589msgstr "Rozwiązywanie dowiązania symbolicznego..."
590
591#, c-format
592msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
593msgstr "ftpfs: odczytywanie katalogu FTP %s... %s%s"
594
595msgid "(strict rfc959)"
596msgstr "(ścisły RFC959)"
597
598msgid "(chdir first)"
599msgstr "(najpierw chdir)"
600
601msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
602msgstr "ftpfs: niepowodzenie; brak możliwości wycofania"
603
604#, c-format
605msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
606msgstr "ftpfs: zapisywanie pliku %lu (%lu)"
607
608msgid ""
609"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
610"Remove password or correct mode."
611msgstr ""
612"Plik ~/.netrc posiada niepoprawny tryb.\n"
613"Proszę usunąć hasło lub poprawić tryb."
614
615msgid " MCFS "
616msgstr " MCFS "
617
618msgid " The server does not support this version "
619msgstr " Serwer nie obsługuje tej wersji "
620
621msgid ""
622" The remote server is not running on a system port \n"
623" you need a password to log in, but the information may \n"
624" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
625msgstr ""
626" Zdalny serwer nie jest uruchomiony na porcie systemowym. \n"
627" Aby się zalogować, wymagane jest hasło, jednak informacja \n"
628" może nie być bezpieczna na zdalnej maszynie. Kontynuować? \n"
629
630msgid "&Yes"
631msgstr "&Tak"
632
633msgid "&No"
634msgstr "&Nie"
635
636msgid " MCFS Password required "
637msgstr " Wymagane hasło MCFS "
638
639msgid " Invalid password "
640msgstr " Nieprawidłowe hasło "
641
642#, c-format
643msgid " Cannot locate hostname: %s "
644msgstr " Nie można odnaleźć nazwy komputera: %s "
645
646#, c-format
647msgid " Cannot create socket: %s "
648msgstr " Nie można utworzyć gniazda: %s "
649
650#, c-format
651msgid " Cannot connect to server: %s "
652msgstr " Nie można połączyć się z serwerem: %s "
653
654msgid " Too many open connections "
655msgstr " Za dużo otwartych połączeń "
656
657#, c-format
658msgid ""
659"Warning: Invalid line in %s:\n"
660"%s\n"
661msgstr ""
662"Ostrzeżenie: nieprawidłowy wiersz w %s:\n"
663"%s\n"
664
665#, c-format
666msgid ""
667"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
668"%s\n"
669msgstr ""
670"Ostrzeżenie: nieprawidłowa flaga %c w %s:\n"
671"%s\n"
672
673#, c-format
674msgid ""
675" reconnect to %s failed\n"
676" "
677msgstr ""
678" ponowne połączenie z %s nie powiodło się\n"
679" "
680
681msgid " Authentication failed "
682msgstr " Uwierzytelnienie nie powiodło się "
683
684#, c-format
685msgid " Error %s creating directory %s "
686msgstr " Błąd %s podczas tworzenia katalogu %s "
687
688#, c-format
689msgid " Error %s removing directory %s "
690msgstr " Błąd %s podczas usuwania katalogu %s "
691
692#, c-format
693msgid " %s opening remote file %s "
694msgstr " %s podczas otwierania zdalnego pliku %s "
695
696#, c-format
697msgid " %s removing remote file %s "
698msgstr " %s podczas usuwania zdalnego pliku %s "
699
700#, c-format
701msgid " %s renaming files\n"
702msgstr " %s podczas zmieniania nazw plików\n"
703
704#, c-format
705msgid ""
706"Cannot open tar archive\n"
707"%s"
708msgstr ""
709"Nie można otworzyć archiwum tar\n"
710"%s"
711
712msgid "Inconsistent tar archive"
713msgstr "Niespójne archiwum tar"
714
715msgid "Unexpected EOF on archive file"
716msgstr "Nieoczekiwany koniec pliku archiwum"
717
718#, c-format
719msgid ""
720"Hmm,...\n"
721"%s\n"
722"doesn't look like a tar archive."
723msgstr ""
724"Hmm...\n"
725"%s\n"
726"nie wygląda na archiwum tar."
727
728msgid " undelfs: error "
729msgstr " undelfs: błąd "
730
731msgid " not enough memory "
732msgstr " brak pamięci "
733
734msgid " while allocating block buffer "
735msgstr " podczas alokowania bufora bloku "
736
737#, c-format
738msgid " open_inode_scan: %d "
739msgstr " open_inode_scan: %d "
740
741#, c-format
742msgid " while starting inode scan %d "
743msgstr " podczas rozpoczynaniu skanowania i-węzłów %d "
744
745#, c-format
746msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
747msgstr "undelfs: wczytywanie informacji o usuniętych plikach %d i-węzłów"
748
749#, c-format
750msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
751msgstr " podczas wywoływania ext2_block_iterate %d "
752
753msgid " no more memory while reallocating array "
754msgstr " brak pamięci podczas ponownego przydzielania tablicy "
755
756#, c-format
757msgid " while doing inode scan %d "
758msgstr " podczas skanowania i-węzłów %d "
759
760msgid " Ext2lib error "
761msgstr " Błąd ext2lib "
762
763#, c-format
764msgid " Cannot open file %s "
765msgstr " Nie można otworzyć pliku %s "
766
767msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
768msgstr "undelfs: odczytywanie mapy bitowej i-węzłów..."
769
770#, c-format
771msgid ""
772" Cannot load inode bitmap from: \n"
773" %s \n"
774msgstr ""
775" Nie można odczytać mapy bitowej i-węzłów z: \n"
776"  %s \n"
777
778msgid "undelfs: reading block bitmap..."
779msgstr "undelfs: odczytywanie mapy bitowej bloków..."
780
781#, c-format
782msgid ""
783" Cannot load block bitmap from: \n"
784" %s \n"
785msgstr ""
786" Nie można wczytać mapy bitowej bloków z: \n"
787" %s \n"
788
789msgid " vfs_info is not fs! "
790msgstr " vfs_info nie systemem plików. "
791
792msgid " You have to chdir to extract files first "
793msgstr " Przed rozpakowaniem plików należy zmienić katalog "
794
795msgid " while iterating over blocks "
796msgstr " podczas iterowania po blokach "
797
798msgid "Cannot parse:"
799msgstr "Nie można przetworzyć:"
800
801msgid "More parsing errors will be ignored."
802msgstr "Kolejne błędy przetwarzania zostaną zignorowane."
803
804msgid "Internal error:"
805msgstr "Błąd wewnętrzny:"
806
807msgid "Password:"
808msgstr "Hasło:"
809
810msgid "Changes to file lost"
811msgstr "Utracono zmiany w pliku"
812
813msgid "&Cancel"
814msgstr "&Anuluj"
815
816msgid "&Set"
817msgstr "U&staw"
818
819msgid "S&kip"
820msgstr "&Pomiń"
821
822msgid "Set &all"
823msgstr "Ust&aw wszystkie"
824
825msgid "owner"
826msgstr "właśc."
827
828msgid "group"
829msgstr "grupa"
830
831msgid "other"
832msgstr "inni"
833
834msgid "On"
835msgstr "Na"
836
837msgid "Flag"
838msgstr "Flaga"
839
840msgid "Mode"
841msgstr "Tryb"
842
843#, c-format
844msgid "%6d of %d"
845msgstr "%6d z %d"
846
847msgid " Chown advanced command "
848msgstr " Zaawansowane polecenie chown "
849
850#, c-format
851msgid ""
852" Cannot chmod \"%s\" \n"
853" %s "
854msgstr ""
855" Nie można wykonać chmod na \"%s\" \n"
856" %s "
857
858#, c-format
859msgid ""
860" Cannot chown \"%s\" \n"
861" %s "
862msgstr ""
863" Nie można wykonać chown na \"%s\" \n"
864" %s "
865
866msgid "Displays the current version"
867msgstr "Wyświetla aktualną wersję"
868
869msgid "Print data directory"
870msgstr "Wyświetla katalog danych"
871
872msgid "Print last working directory to specified file"
873msgstr "Wyświetla ostatni katalog roboczy do podanego pliku"
874
875msgid "Enables subshell support (default)"
876msgstr "Włącza obsługę podpowłoki (domyślne)"
877
878msgid "Disables subshell support"
879msgstr "Wyłącza obsługę podpowłoki"
880
881msgid "Log ftp dialog to specified file"
882msgstr "Zapisuje dziennik FTP do podanego pliku"
883
884msgid "Set debug level"
885msgstr "Ustawia poziom debugowania"
886
887msgid "Launches the file viewer on a file"
888msgstr "Uruchamia podgląd pliku"
889
890msgid "Edits one file"
891msgstr "Modyfikuje plik"
892
893msgid "Forces xterm features"
894msgstr "Wymusza funkcje programu xterm"
895
896msgid "Disable mouse support in text version"
897msgstr "Wyłącza obsługę myszy w trybie tekstowym"
898
899msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
900msgstr "Próbuje użyć termcap zamiast terminfo"
901
902msgid "To run on slow terminals"
903msgstr "Aby uruchomić na powolnych terminalach"
904
905msgid "Use stickchars to draw"
906msgstr "Używa prostych znaków do rysowania"
907
908msgid "Resets soft keys on HP terminals"
909msgstr "Przywraca klawisze programowe na terminalach HP"
910
911msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
912msgstr "Wczytuje definicje skrótów klawiszowych z podanego pliku"
913
914msgid "Requests to run in black and white"
915msgstr "Żąda uruchomienia w trybie czarno-białym"
916
917msgid "Request to run in color mode"
918msgstr "Żąda uruchomienia w trybie kolorowym"
919
920msgid "Specifies a color configuration"
921msgstr "Podaje konfigurację kolorów"
922
923msgid "Show mc with specified skin"
924msgstr "Wyświetla program mc za pomocą podanej skórki"
925
926#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
927msgid ""
928"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
929"\n"
930"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
931"\n"
932"Keywords:\n"
933"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
934"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
935"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
936"                 errdhotfocus\n"
937"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
938"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
939"                 editlinestate\n"
940msgstr ""
941"--colors SŁOWO_KLUCZOWE={ZNAKI},{TŁO}\n"
942"\n"
943"{ZNAKI} i {TŁO} mogą zostać pominięte, zostaną wówczas użyte domyślne\n"
944"\n"
945"Słowa kluczowe:\n"
946"   Globalne:            errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
947"   Wyświetlanie plików: normal, selected, marked, markselect\n"
948"   Pola dialogowe:      dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,\n"
949"                        errdhotnormal, errdhotfocus\n"
950"   Menu:                menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
951"   Edytor:              editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
952"                        editlinestate\n"
953
954#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
955msgid ""
956"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
957"\n"
958"Colors:\n"
959"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
960"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
961"   brightcyan, lightgray and white\n"
962"\n"
963msgstr ""
964"   Pomoc:               helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink,\n"
965"                        helpslink\n"
966"\n"
967"Kolory:\n"
968"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
969"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
970"   brightcyan, lightgray i white\n"
971"\n"
972
973msgid "Color options"
974msgstr "Opcje kolorów"
975
976msgid "+number"
977msgstr "+numer"
978
979msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
980msgstr "[ten_katalog] [katalog_w_drugim_panelu]"
981
982msgid "Set initial line number for the internal editor"
983msgstr "Ustawia początkowy numer wiersza dla wewnętrznego edytora"
984
985msgid ""
986"\n"
987"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
988"to mc-devel@gnome.org\n"
989msgstr ""
990"\n"
991"Proszę wysyłać raporty błędów (w języku angielskim, wraz z\n"
992"wyjściem \"mc -V\") na adres mc-devel@gnome.org\n"
993
994#, c-format
995msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
996msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
997
998msgid "Main options"
999msgstr "Główne opcje"
1000
1001msgid "Terminal options"
1002msgstr "Opcje terminala"
1003
1004msgid " Background process error "
1005msgstr " Błąd procesu w tle "
1006
1007msgid " Unknown error in child "
1008msgstr " Nieznany błąd procesu potomnego "
1009
1010msgid " Child died unexpectedly "
1011msgstr " Proces potomny został niespodziewanie zakończony "
1012
1013msgid " Background protocol error "
1014msgstr " Błąd protokołu komunikacji w tle "
1015
1016msgid ""
1017" Background process sent us a request for more arguments \n"
1018" than we can handle. \n"
1019msgstr ""
1020" Proces w tle próbuje przesłać więcej parametrów, niż\n"
1021" można obsłużyć. \n"
1022
1023msgid "&Full file list"
1024msgstr "&Pełna lista plików"
1025
1026msgid "&Brief file list"
1027msgstr "&Skrócona lista plików"
1028
1029msgid "&Long file list"
1030msgstr "&Długa lista plików"
1031
1032msgid "&User defined:"
1033msgstr "Określony przez &użytkownika:"
1034
1035msgid "Listing mode"
1036msgstr "Tryb wyświetlania"
1037
1038msgid "user &Mini status"
1039msgstr "&Krótki stan użytkownika"
1040
1041msgid "&OK"
1042msgstr "&OK"
1043
1044msgid "&Reverse"
1045msgstr "Od&wrócony"
1046
1047msgid "Case sensi&tive"
1048msgstr "Rozróżnianie wielkości"
1049
1050msgid "Executable &first"
1051msgstr "Najpierw &pliki wykonywalne"
1052
1053msgid "Sort order"
1054msgstr "Porządek sortowania"
1055
1056msgid " Confirmation "
1057msgstr " Potwierdzenia "
1058
1059msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
1060msgstr " Potwierdź usunięcie listy podręcznych &katalogów "
1061
1062msgid " confirm &Exit "
1063msgstr " Potwi&erdź zakończenie "
1064
1065msgid " confirm e&Xecute "
1066msgstr " Potwierdź w&ykonanie "
1067
1068msgid " confirm o&Verwrite "
1069msgstr " Pot&wierdź zastąpienie "
1070
1071msgid " confirm &Delete "
1072msgstr " Potwierdź &usunięcie "
1073
1074msgid "UTF-8 output"
1075msgstr "Wyjście UTF-8"
1076
1077msgid "Full 8 bits output"
1078msgstr "Pełne wyjście 8 bitowe"
1079
1080msgid "ISO 8859-1"
1081msgstr "ISO 8859-1"
1082
1083msgid "7 bits"
1084msgstr "7 bitowe"
1085
1086msgid "F&ull 8 bits input"
1087msgstr "P&ełne wejście 8 bitowe"
1088
1089msgid " Display bits "
1090msgstr " Wyświetl bity "
1091
1092msgid "Other 8 bit"
1093msgstr "Inne 8 bitowe"
1094
1095msgid "Input / display codepage:"
1096msgstr "Strona kodowa wejściowa/wyjściowa:"
1097
1098msgid "&Select"
1099msgstr "&Wybierz"
1100
1101msgid "Use passive mode over pro&xy"
1102msgstr "Użycie trybu pasywnego przez poś&rednika"
1103
1104msgid "Use &passive mode"
1105msgstr "Użycie trybu &pasywnego"
1106
1107msgid "&Use ~/.netrc"
1108msgstr "&Użycie pliku ~/.netrc"
1109
1110msgid "&Always use ftp proxy"
1111msgstr "Za&wsze używaj pośrednika FTP"
1112
1113msgid "sec"
1114msgstr "sek."
1115
1116msgid "ftpfs directory cache timeout:"
1117msgstr "Czas katalogów w pamięci podręcznej:"
1118
1119msgid "ftp anonymous password:"
1120msgstr "Hasło anonimowego FTP:"
1121
1122msgid "Timeout for freeing VFSs:"
1123msgstr "Opóźnienie zwalniania VFS:"
1124
1125msgid " Virtual File System Setting "
1126msgstr " Ustawienia wirtualnego systemu plików "
1127
1128msgid "cd"
1129msgstr "cd"
1130
1131msgid "Quick cd"
1132msgstr "Szybka zmiana katalogu"
1133
1134msgid "Symbolic link filename:"
1135msgstr "Nazwa dowiązania symbolicznego:"
1136
1137msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1138msgstr "Istniejąca nazwa pliku (plik docelowy dowiązania):"
1139
1140msgid "Symbolic link"
1141msgstr "Dowiązanie symboliczne"
1142
1143msgid "Running "
1144msgstr "Wykonywanie "
1145
1146msgid "Stopped"
1147msgstr "Zatrzymano"
1148
1149msgid "&Stop"
1150msgstr "&Zatrzymaj"
1151
1152msgid "&Resume"
1153msgstr "&Wznów"
1154
1155msgid "&Kill"
1156msgstr "Za&bij"
1157
1158msgid "Background Jobs"
1159msgstr "Zadania w tle"
1160
1161msgid "Domain:"
1162msgstr "Domena:"
1163
1164msgid "Username:"
1165msgstr "Nazwa użytkownika:"
1166
1167#, c-format
1168msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1169msgstr "Hasło dla \\\\%s\\%s"
1170
1171msgid "7-bit ASCII"
1172msgstr "7 bitowe ASCII"
1173
1174#, c-format
1175msgid "Cannot translate from %s to %s"
1176msgstr "Nie można przetłumaczyć z %s na %s"
1177
1178msgid "execute/search by others"
1179msgstr "wykonywanie przez innych"
1180
1181msgid "write by others"
1182msgstr "zapisywanie przez innych"
1183
1184msgid "read by others"
1185msgstr "odczytywanie przez innych"
1186
1187msgid "execute/search by group"
1188msgstr "wykonywanie przez grupę"
1189
1190msgid "write by group"
1191msgstr "zapisywanie przez grupę"
1192
1193msgid "read by group"
1194msgstr "odczytywanie przez grupę"
1195
1196msgid "execute/search by owner"
1197msgstr "wykonywanie przez właśc."
1198
1199msgid "write by owner"
1200msgstr "zapisywanie przez właśc."
1201
1202msgid "read by owner"
1203msgstr "odczytywanie przez właśc."
1204
1205msgid "sticky bit"
1206msgstr "bit \"lepkości\""
1207
1208msgid "set group ID on execution"
1209msgstr "ustaw GID przy wykonaniu"
1210
1211msgid "set user ID on execution"
1212msgstr "ustaw UID przy wykonaniu"
1213
1214msgid "C&lear marked"
1215msgstr "&Wyczyść zaznaczone"
1216
1217msgid "S&et marked"
1218msgstr "Ustaw zaznaczon&e"
1219
1220msgid "&Marked all"
1221msgstr "Wszystkie zaz&naczone"
1222
1223msgid "Name"
1224msgstr "Nazwa"
1225
1226msgid "Permissions (Octal)"
1227msgstr "Uprawnienia (ósemkowo)"
1228
1229msgid "Owner name"
1230msgstr "Nazwa właściciela"
1231
1232msgid "Group name"
1233msgstr "Nazwa grupy"
1234
1235msgid "Use SPACE to change"
1236msgstr "Spacja zmienia opcję,"
1237
1238msgid "an option, ARROW KEYS"
1239msgstr "klawisze kursora przenoszą"
1240
1241msgid "to move between options"
1242msgstr "pomiędzy opcjami, a"
1243
1244msgid "and T or INS to mark"
1245msgstr "T lub Ins zaznacza"
1246
1247msgid " Permission "
1248msgstr " Uprawnienia "
1249
1250msgid " File "
1251msgstr " Plik "
1252
1253msgid "Chmod command"
1254msgstr "Polecenie chmod"
1255
1256msgid "Set &users"
1257msgstr "Ustaw &użytkowników"
1258
1259msgid "Set &groups"
1260msgstr "Ustaw &grupy"
1261
1262msgid " Name "
1263msgstr " Nazwa "
1264
1265msgid " Owner name "
1266msgstr " Nazwa właściciela "
1267
1268msgid " Group name "
1269msgstr " Nazwa grupy "
1270
1271msgid " Size "
1272msgstr " Rozmiar "
1273
1274msgid " User name "
1275msgstr " Nazwa użytkownika "
1276
1277msgid " Chown command "
1278msgstr " Polecenie chown "
1279
1280msgid "<Unknown user>"
1281msgstr "<Nieznany użytkownik>"
1282
1283msgid "<Unknown group>"
1284msgstr "<Nieznana grupa>"
1285
1286msgid "Files tagged, want to cd?"
1287msgstr "Zaznaczono pliki, zmienić katalog?"
1288
1289msgid "Cannot change directory"
1290msgstr "Nie można zmienić katalogu"
1291
1292msgid " View file "
1293msgstr " Podgląd pliku "
1294
1295msgid " Filename:"
1296msgstr " Nazwa pliku:"
1297
1298msgid " Filtered view "
1299msgstr " Widok filtrowany "
1300
1301msgid " Filter command and arguments:"
1302msgstr " Polecenie i parametry filtra:"
1303
1304msgid "Create a new Directory"
1305msgstr "Utworzenie nowego katalogu"
1306
1307msgid " Enter directory name:"
1308msgstr " Proszę podać nazwę katalogu:"
1309
1310msgid " Filter "
1311msgstr " Filtr "
1312
1313msgid " Set expression for filtering filenames"
1314msgstr " Proszę ustawić wyrażenie filtrujące nazwy plików"
1315
1316msgid "&Using shell patterns"
1317msgstr "&Użycie wzorców dopasowywania"
1318
1319msgid "&Case sensitive"
1320msgstr "&Rozróż. wielkości"
1321
1322msgid "&Files only"
1323msgstr "&Tylko pliki"
1324
1325msgid " Select "
1326msgstr " Zaznacz "
1327
1328msgid " Unselect "
1329msgstr " Odznacz "
1330
1331msgid "Extension file edit"
1332msgstr "Modyfikacja pliku rozszerzeń"
1333
1334msgid " Which extension file you want to edit? "
1335msgstr " Który plik rozszerzeń zmodyfikować? "
1336
1337msgid "&User"
1338msgstr "&Użytkownik"
1339
1340msgid "&System Wide"
1341msgstr "&Systemowe"
1342
1343msgid " Menu edit "
1344msgstr " Modyfikacja menu "
1345
1346msgid " Which menu file do you want to edit? "
1347msgstr " Który plik menu zmodyfikować? "
1348
1349msgid "&Local"
1350msgstr "&Lokalne"
1351
1352msgid "Highlighting groups file edit"
1353msgstr "Modyfikacja pliku wyróżniania grup"
1354
1355msgid " Which highlighting file you want to edit? "
1356msgstr " Który plik wyróżniania zmodyfikować? "
1357
1358msgid " Compare directories "
1359msgstr " Porównaj katalogi "
1360
1361msgid " Select compare method: "
1362msgstr " Proszę wybrać metodę porównywania: "
1363
1364msgid "&Quick"
1365msgstr "&Szybka"
1366
1367msgid "&Size only"
1368msgstr "Tylko &rozmiar"
1369
1370msgid "&Thorough"
1371msgstr "&Dokładna"
1372
1373msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1374msgstr ""
1375" Aby wykorzystać to polecenie, należy ustawić oba okna na wyświetlanie listy "
1376"plików "
1377
1378msgid ""
1379" Not an xterm or Linux console; \n"
1380" the panels cannot be toggled. "
1381msgstr ""
1382" Panele mogą być przełączane tylko\n"
1383" na konsoli xterm lub Linux. "
1384
1385#, c-format
1386msgid "Link %s to:"
1387msgstr "Dowiązanie %s do:"
1388
1389msgid " Link "
1390msgstr " Dowiąż "
1391
1392#, c-format
1393msgid " link: %s "
1394msgstr " dowiązanie: %s "
1395
1396#, c-format
1397msgid " symlink: %s "
1398msgstr " dowiązanie symboliczne: %s "
1399
1400#, c-format
1401msgid " Symlink `%s' points to: "
1402msgstr " Dowiązanie symboliczne \"%s\" wskazuje na: "
1403
1404msgid " Edit symlink "
1405msgstr " Zmodyfikuj dowiązanie symboliczne "
1406
1407#, c-format
1408msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1409msgstr " modyfikacja dowiązania symbolicznego, nie można usunąć %s: %s "
1410
1411#, c-format
1412msgid " edit symlink: %s "
1413msgstr " modyfikacja dowiązania symbolicznego: %s "
1414
1415#, c-format
1416msgid "`%s' is not a symbolic link"
1417msgstr "\"%s\" nie jest dowiązaniem symbolicznym"
1418
1419#, c-format
1420msgid " Cannot chdir to %s "
1421msgstr " Nie można zmienić katalogu na %s "
1422
1423msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1424msgstr " Proszę podać nazwę komputera (F1, aby uzyskać szczegóły): "
1425
1426msgid " Link to a remote machine "
1427msgstr " Połączenie ze zdalnym komputerem "
1428
1429msgid " FTP to machine "
1430msgstr " Połączenie FTP z komputerem "
1431
1432msgid " Shell link to machine "
1433msgstr " Połączenie po powłoce z komputerem "
1434
1435msgid " SMB link to machine "
1436msgstr " Połączenie SMB z komputerem "
1437
1438msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1439msgstr " Odtwórz pliki na systemie plików ext2 "
1440
1441msgid ""
1442" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1443"   files on: (F1 for details)"
1444msgstr ""
1445" Proszę podać urządzenie (bez /dev/), na którym\n"
1446" są pliki do odzyskania (F1, aby uzyskać szczegóły):"
1447
1448msgid " Setup "
1449msgstr " Ustawienia "
1450
1451#, c-format
1452msgid " Setup saved to ~/%s"
1453msgstr " Zapisano ustawienia do ~/%s"
1454
1455#, c-format
1456msgid ""
1457" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1458" %s "
1459msgstr ""
1460" Nie można zmienić katalogu na \"%s\" \n"
1461" %s "
1462
1463msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1464msgstr " Polecenia można wykonywać tylko na lokalnym systemie plików"
1465
1466msgid " The shell is already running a command "
1467msgstr " Powłoka wykonuje już polecenie "
1468
1469msgid "Cannot read directory contents"
1470msgstr "Nie można odczytać zawartości katalogu"
1471
1472msgid " Choose syntax highlighting "
1473msgstr " Proszę wybrać wyróżnianie składni "
1474
1475msgid "< Auto >"
1476msgstr "< Automatycznie >"
1477
1478msgid "< Reload Current Syntax >"
1479msgstr "< Ponownie wczytaj składnię >"
1480
1481#, c-format
1482msgid " Cannot open %s for reading "
1483msgstr " Nie można otworzyć %s do odczytania "
1484
1485msgid "Error"
1486msgstr "Błąd"
1487
1488#, c-format
1489msgid " Error reading from pipe: %s "
1490msgstr " Błąd podczas odczytywania potoku: %s "
1491
1492#, c-format
1493msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
1494msgstr " Nie można otworzyć potoku do odczytania: %s "
1495
1496#, c-format
1497msgid " Cannot get size/permissions for %s "
1498msgstr " Nie można uzyskać rozmiaru/uprawnień dla %s "
1499
1500#, c-format
1501msgid " %s is not a regular file "
1502msgstr " %s nie jest zwykłym plikiem "
1503
1504#, c-format
1505msgid " File %s is too large "
1506msgstr " Plik %s jest za duży "
1507
1508msgid " About "
1509msgstr " O programie "
1510
1511msgid ""
1512"\n"
1513"                Cooledit  v3.11.5\n"
1514"\n"
1515" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
1516"\n"
1517"       A user friendly text editor written\n"
1518"           for the Midnight Commander.\n"
1519msgstr ""
1520"\n"
1521"                Cooledit  v3.11.5\n"
1522"\n"
1523" Copyright (C) 1996 Free Software Foundation\n"
1524"\n"
1525"       Przyjazny dla użytkownika edytor tekstu, napisany\n"
1526"           dla programu Midnight Commander.\n"
1527
1528msgid "Macro recursion is too deep"
1529msgstr "Rekurencja makr jest za głeboka"
1530
1531msgid "Search"
1532msgstr "Wyszukiwanie"
1533
1534msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
1535msgstr " Plik posiada twarde dowiązania. Odłączył przez zapisaniem? "
1536
1537msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
1538msgstr "Plik został zmodyfikowany przez inny program. Zapisać mimo to?"
1539
1540msgid " Error writing to pipe: "
1541msgstr " Błąd podczas zapisywania do potoku: "
1542
1543msgid " Cannot open pipe for writing: "
1544msgstr " Nie można otworzyć potoku do zapisywania: "
1545
1546#, c-format
1547msgid " Cannot open file for writing: %s "
1548msgstr " Nie można otworzyć pliku do zapisywania: %s "
1549
1550msgid "&Quick save"
1551msgstr "Szybki &zapis"
1552
1553msgid "&Safe save"
1554msgstr "Bezpieczny zapi&s"
1555
1556msgid "&Do backups with following extension:"
1557msgstr "&Wykonaj kopie zapasowe za pomocą tego rozszerzenia:"
1558
1559msgid "Check &POSIX new line"
1560msgstr "Sprawdź nowe wiersze &POSIX"
1561
1562msgid " Edit Save Mode "
1563msgstr " Zmodyfikuj tryb zapisu "
1564
1565msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
1566msgstr "Zapisywany plik nie kończy się nowym wierszem"
1567
1568msgid "C&ontinue"
1569msgstr "K&ontynuuj"
1570
1571msgid "&Do not change"
1572msgstr "Nie &zmieniaj"
1573
1574msgid "&Unix format (LF)"
1575msgstr "Format &UNIX (LF)"
1576
1577msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
1578msgstr "Format &Windows/DOS (CR LF)"
1579
1580msgid "&Macintosh format (CR)"
1581msgstr "Format &Macintosh (CR)"
1582
1583msgid "Change line breaks to:"
1584msgstr "Zmień łamanie wierszy na:"
1585
1586msgid " Enter file name: "
1587msgstr " Proszę podać nazwę pliku: "
1588
1589msgid " Save As "
1590msgstr " Zapisz jako "
1591
1592msgid " A file already exists with this name. "
1593msgstr " Plik o tej nazwie już istnieje. "
1594
1595msgid "&Overwrite"
1596msgstr "&Zastąp"
1597
1598msgid " Cannot save file. "
1599msgstr " Nie można zapisać pliku. "
1600
1601msgid " Delete macro "
1602msgstr " Usuń makro "
1603
1604msgid " Cannot open temp file "
1605msgstr " Nie można otworzyć pliku tymczasowego "
1606
1607msgid " Cannot open macro file "
1608msgstr " Nie można otworzyć pliku makra "
1609
1610msgid " Cannot overwrite macro file "
1611msgstr " Nie można otworzyć zastąpić pliku makra "
1612
1613msgid " Save macro "
1614msgstr " Zapisz makro "
1615
1616msgid " Press the macro's new hotkey: "
1617msgstr " Naciśnij nowy skrót makra: "
1618
1619msgid " Press macro hotkey: "
1620msgstr " Naciśnij skrót makra: "
1621
1622msgid " Load macro "
1623msgstr " Wczytaj makro "
1624
1625msgid " Confirm save file? : "
1626msgstr " Potwierdź zapis pliku: "
1627
1628msgid " Save file "
1629msgstr " Zapisz plik "
1630
1631msgid "&Save"
1632msgstr "Zapi&sz"
1633
1634msgid ""
1635" Current text was modified without a file save. \n"
1636" Continue discards these changes. "
1637msgstr ""
1638" Bieżący tekst zmodyfikowano bez zapisania pliku. \n"
1639" Kontynuacja spowoduje ich porzucenie. "
1640
1641msgid "Syntax file edit"
1642msgstr "Modyfikacja pliku składni"
1643
1644msgid " Which syntax file you want to edit? "
1645msgstr " Który plik składni zmodyfikować? "
1646
1647msgid " Load "
1648msgstr " Wczytaj "
1649
1650msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
1651msgstr " Z powodu wielkości bloku cofnięcie działania może być niemożliwe. "
1652
1653msgid "Replace"
1654msgstr "Zastąp"
1655
1656msgid " Replace "
1657msgstr " Zastąp "
1658
1659#, c-format
1660msgid " %ld replacements made. "
1661msgstr " Wykonano %ld zastąpień. "
1662
1663msgid "Quit"
1664msgstr "Zakończ"
1665
1666msgid " File was modified, Save with exit? "
1667msgstr " Plik został zmodyfikowany. Zapisać przed zakończeniem?"
1668
1669msgid "&Cancel quit"
1670msgstr "N&ie zamykaj"
1671
1672msgid " Error "
1673msgstr " Błąd "
1674
1675msgid " This function is not implemented. "
1676msgstr " Ta funkcja nie jest zaimplementowana. "
1677
1678msgid " Copy to clipboard "
1679msgstr " Skopiuj do schowka "
1680
1681msgid " Unable to save to file. "
1682msgstr " Nie można zapisać do pliku. "
1683
1684msgid " Cut to clipboard "
1685msgstr " Wytnij do schowka "
1686
1687msgid " Goto line "
1688msgstr " Przejdź do wiersza "
1689
1690msgid " Enter line: "
1691msgstr " Proszę podać wiersz: "
1692
1693msgid " Save Block "
1694msgstr " Zapisz blok "
1695
1696msgid " Insert File "
1697msgstr " Wstaw plik "
1698
1699msgid " Cannot insert file. "
1700msgstr " Nie można wstawić pliku. "
1701
1702msgid " Sort block "
1703msgstr " Posortuj blok "
1704
1705msgid " You must first highlight a block of text. "
1706msgstr " Należy najpierw wyróżnić blok tekstu. "
1707
1708msgid " Run Sort "
1709msgstr " Uruchomienie polecenia sort "
1710
1711msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
1712msgstr ""
1713" Proszę podać opcje polecenia sort (zobacz stronę man), rozdzielone "
1714"spacjami: "
1715
1716msgid " Sort "
1717msgstr " Posortuj "
1718
1719msgid " Cannot execute sort command "
1720msgstr " Nie można wykonać polecenia sort "
1721
1722msgid " Sort returned non-zero: "
1723msgstr " Polecenie sort zwróciło kod błędu: "
1724
1725msgid "Paste output of external command"
1726msgstr "Wklejenie wyjście zewnętrznego polecenia"
1727
1728msgid "Enter shell command(s):"
1729msgstr "Proszę podać polecenia powłoki:"
1730
1731msgid "External command"
1732msgstr "Zewnętrzne polecenie"
1733
1734msgid "Cannot execute command"
1735msgstr "Nie można wykonać polecenia"
1736
1737msgid "Error creating script:"
1738msgstr "Błąd podczas tworzeniu skryptu:"
1739
1740msgid "Error reading script:"
1741msgstr "Błąd podczas odczytywania skryptu:"
1742
1743msgid "Error closing script:"
1744msgstr "Błąd podczas zamykania skryptu:"
1745
1746msgid "Script created:"
1747msgstr "Utworzono skrypt:"
1748
1749msgid "Process block"
1750msgstr "Przetwórz blok"
1751
1752msgid " Copies to"
1753msgstr " Kopie do"
1754
1755msgid " Subject"
1756msgstr " Tytuł"
1757
1758msgid " To"
1759msgstr " Do"
1760
1761msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
1762msgstr " mail -s <temat> -c <cc> <do>"
1763
1764msgid " Mail "
1765msgstr " Poczta "
1766
1767msgid " Insert Literal "
1768msgstr " Wstaw symbol "
1769
1770msgid " Press any key: "
1771msgstr " Naciśnij dowolny klawisz: "
1772
1773msgid " Execute Macro "
1774msgstr " Wykonaj makro "
1775
1776msgid "All charsets"
1777msgstr "Wszystkie zest. znaków"
1778
1779msgid "&Whole words"
1780msgstr "&Całe słowa"
1781
1782msgid "In se&lection"
1783msgstr "W wy&branych"
1784
1785msgid "&Backwards"
1786msgstr "&Wstecz"
1787
1788msgid "case &Sensitive"
1789msgstr "&Rozróż. wielkości"
1790
1791msgid " Enter replacement string:"
1792msgstr " Proszę podać zastępujący napis:"
1793
1794msgid " Enter search string:"
1795msgstr " Proszę podać wyszukiwany napis:"
1796
1797msgid "&Find all"
1798msgstr "&Znajdź wszystkie"
1799
1800msgid "Cancel"
1801msgstr "Anuluj"
1802
1803msgid "&Skip"
1804msgstr "&Pomiń"
1805
1806msgid "A&ll"
1807msgstr "&Wszystkie"
1808
1809msgid "&Replace"
1810msgstr "&Zastąp"
1811
1812msgid " Replace with: "
1813msgstr " Zastąp napisem: "
1814
1815msgid " Confirm replace "
1816msgstr " Potwierdź zastąpienie "
1817
1818msgid "&Dismiss"
1819msgstr "&Porzuć"
1820
1821#, c-format
1822msgid ""
1823"File \"%s\" is already being edited\n"
1824"User: %s\n"
1825"Process ID: %d"
1826msgstr ""
1827"Plik \"%s\" jest teraz modyfikowany przez\n"
1828"Użytkownik: %s\n"
1829"Identyfikator procesu: %d"
1830
1831msgid "File locked"
1832msgstr "Zablokowany plik"
1833
1834msgid "&Grab lock"
1835msgstr "&Ustaw blokadę"
1836
1837msgid "&Ignore lock"
1838msgstr "Z&ignoruj blokadę"
1839
1840msgid "&Open file..."
1841msgstr "&Otwórz plik..."
1842
1843msgid "&New"
1844msgstr "&Nowy"
1845
1846msgid "Save &as..."
1847msgstr "Z&apisz jako..."
1848
1849msgid "&Insert file..."
1850msgstr "Wstaw pl&ik..."
1851
1852msgid "Cop&y to file..."
1853msgstr "Skopiu&j do pliku..."
1854
1855msgid "&User menu..."
1856msgstr "Menu &użytkownika..."
1857
1858msgid "A&bout..."
1859msgstr "O &programie..."
1860
1861msgid "&Quit"
1862msgstr "&Zakończ"
1863
1864msgid "&Undo"
1865msgstr "Co&fnij"
1866
1867msgid "&Toggle ins/overw"
1868msgstr "P&rzełącz wst/nad"
1869
1870msgid "To&ggle mark"
1871msgstr "&Przełącz zaznaczenie"
1872
1873msgid "&Mark columns"
1874msgstr "Zaznacz kolu&mny"
1875
1876msgid "Mark &all"
1877msgstr "Zazn&acz wszystko"
1878
1879msgid "Unmar&k"
1880msgstr "O&dznacz"
1881
1882msgid "Cop&y"
1883msgstr "&Skopiuj"
1884
1885msgid "Mo&ve"
1886msgstr "Prze&nieś"
1887
1888msgid "&Delete"
1889msgstr "&Usuń"
1890
1891msgid "Co&py to clipfile"
1892msgstr "Sk&opiuj do pliku schowka"
1893
1894msgid "&Cut to clipfile"
1895msgstr "Wytnij do pliku s&chowka"
1896
1897msgid "Pa&ste from clipfile"
1898msgstr "&Wklej z pliku schowka"
1899
1900msgid "&Beginning"
1901msgstr "Począ&tek"
1902
1903msgid "&End"
1904msgstr "Koni&ec"
1905
1906msgid "&Search..."
1907msgstr "Wy&szukaj..."
1908
1909msgid "Search &again"
1910msgstr "Wyszuka&j ponownie"
1911
1912msgid "&Replace..."
1913msgstr "&Zastąp..."
1914
1915msgid "&Toggle bookmark"
1916msgstr "Przełącz za&kładkę"
1917
1918msgid "&Next bookmark"
1919msgstr "Następna &zakładka"
1920
1921msgid "&Prev bookmark"
1922msgstr "Poprzedn&ia zakładka"
1923
1924msgid "&Flush bookmark"
1925msgstr "Wycz&yść zakładkę"
1926
1927msgid "&Go to line..."
1928msgstr "&Przejdź do wiersza..."
1929
1930msgid "&Toggle line state"
1931msgstr "Przełącz sta&n wiersza"
1932
1933msgid "Go to matching &bracket"
1934msgstr "Prze&jdź do pasującego nawiasu"
1935
1936msgid "&Find declaration"
1937msgstr "&Znajdź deklarację"
1938
1939msgid "Back from &declaration"
1940msgstr "Poprzednia &deklaracja"
1941
1942msgid "For&ward to declaration"
1943msgstr "Następna de&klaracja"
1944
1945msgid "Encod&ing..."
1946msgstr "Kodowan&ie..."
1947
1948msgid "&Refresh screen"
1949msgstr "Odśwież ek&ran"
1950
1951msgid "&Start record macro"
1952msgstr "Rozpocznij zapi&s makra"
1953
1954msgid "Finis&h record macro..."
1955msgstr "Zak&ończ zapis makra..."
1956
1957msgid "&Execute macro..."
1958msgstr "Wykonaj &makro..."
1959
1960msgid "Delete macr&o..."
1961msgstr "&Usuń makro..."
1962
1963msgid "'ispell' s&pell check"
1964msgstr "Spr&awdzanie pisowni \"ispell\""
1965
1966msgid "&Mail..."
1967msgstr "Po&czta..."
1968
1969msgid "Insert &literal..."
1970msgstr "Wstaw symbo&l..."
1971
1972msgid "Insert &date/time"
1973msgstr "Wstaw &datę/godzinę"
1974
1975msgid "&Format paragraph"
1976msgstr "S&formatuj akapit"
1977
1978msgid "&Sort..."
1979msgstr "Po&sortuj..."
1980
1981msgid "&Paste output of..."
1982msgstr "Wklej wynik &polecenia..."
1983
1984msgid "&External formatter"
1985msgstr "Z&ewnętrzny formater"
1986
1987msgid "&General...  "
1988msgstr "&Ogólne...  "
1989
1990msgid "Save &mode..."
1991msgstr "&Tryb zapisu..."
1992
1993msgid "Learn &keys..."
1994msgstr "Określ &klawisze..."
1995
1996msgid "Syntax &highlighting..."
1997msgstr "Wyróżnianie &elementów składni..."
1998
1999msgid "S&yntax file"
2000msgstr "Plik &składni"
2001
2002msgid "&Menu file"
2003msgstr "Plik &menu"
2004
2005msgid "&Save setup"
2006msgstr "Zapisz u&stawienia"
2007
2008msgid "&File"
2009msgstr "&Plik"
2010
2011msgid "&Edit"
2012msgstr "&Edycja"
2013
2014msgid "&Search"
2015msgstr "Wy&szukaj"
2016
2017msgid "&Command"
2018msgstr "Pole&cenie"
2019
2020msgid "For&mat"
2021msgstr "For&mat"
2022
2023msgid "&Options"
2024msgstr "&Opcje"
2025
2026msgid "None"
2027msgstr "Brak"
2028
2029msgid "Dynamic paragraphing"
2030msgstr "Dynamiczne akapity"
2031
2032msgid "Type writer wrap"
2033msgstr "Maszyna do pisania"
2034
2035msgid "Word wrap line length: "
2036msgstr "Punkt łamania wiersza: "
2037
2038msgid "Cursor beyond end of line"
2039msgstr "Kursor poza końcem wiersza"
2040
2041msgid "Pers&istent selection"
2042msgstr "Trwałe zaznaczen&ie"
2043
2044msgid "Synta&x highlighting"
2045msgstr "&Wyróżnianie elementów składni"
2046
2047msgid "Visible tabs"
2048msgstr "Widoczne tabulacje"
2049
2050msgid "Visible trailing spaces"
2051msgstr "Widoczne spacje kończące"
2052
2053msgid "Save file &position"
2054msgstr "Zapisanie po&zycji pliku"
2055
2056msgid "Confir&m before saving"
2057msgstr "Potwierdzenie przed zapisanie&m"
2058
2059msgid "&Return does autoindent"
2060msgstr "A&utomatyczne wcięcia"
2061
2062msgid "Tab spacing: "
2063msgstr "Rozmiar tabulacji: "
2064
2065msgid "Fill tabs with &spaces"
2066msgstr "Wypełnianie tabulacji &spacjami"
2067
2068msgid "&Backspace through tabs"
2069msgstr "&Backspace przez tabulacje"
2070
2071msgid "&Fake half tabs"
2072msgstr "&Połówki tabulacji"
2073
2074msgid "Wrap mode"
2075msgstr "Tryb zawijania"
2076
2077msgid " Editor options "
2078msgstr " Opcje edytora "
2079
2080msgid "ButtonBar|Help"
2081msgstr "Pomoc"
2082
2083msgid "ButtonBar|Save"
2084msgstr "Zapisz"
2085
2086msgid "ButtonBar|Mark"
2087msgstr "Zazncz"
2088
2089msgid "ButtonBar|Replac"
2090msgstr "Zastąp"
2091
2092msgid "ButtonBar|Copy"
2093msgstr "Kopia"
2094
2095msgid "ButtonBar|Move"
2096msgstr "Przen"
2097
2098msgid "ButtonBar|Search"
2099msgstr "Szukaj"
2100
2101msgid "ButtonBar|Delete"
2102msgstr "Usuń"
2103
2104msgid "ButtonBar|PullDn"
2105msgstr "WDół"
2106
2107msgid "ButtonBar|Quit"
2108msgstr "Kończ"
2109
2110msgid " Load syntax file "
2111msgstr " Wczytaj plik składni "
2112
2113#, c-format
2114msgid ""
2115" Cannot open file %s \n"
2116" %s "
2117msgstr ""
2118" Nie można otworzyć pliku %s \n"
2119" %s "
2120
2121#, c-format
2122msgid " Error in file %s on line %d "
2123msgstr " Błąd w pliku %s w wierszu %d "
2124
2125msgid ""
2126" The Commander can't change to the directory that \n"
2127" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
2128" deleted your working directory, or given yourself \n"
2129" extra access permissions with the \"su\" command? "
2130msgstr ""
2131" Nie można zmienić katalogu na wskazywany przez \n"
2132" podpowłokę. Prawdopodobnie katalog roboczy został \n"
2133" usunięty lub użyte zostało polecenie \"su\"."
2134
2135#, c-format
2136msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
2137msgstr "Wpisanie \"exit\" powróci do programu Midnight Commander"
2138
2139#, c-format
2140msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
2141msgstr " Nie można pobrać lokalnej kopii %s "
2142
2143#, c-format
2144msgid ""
2145" Cannot create temporary command file \n"
2146" %s "
2147msgstr ""
2148" Nie można utworzyć tymczasowego pliku polecenia \n"
2149" %s "
2150
2151msgid " Parameter "
2152msgstr " Parametr "
2153
2154#, c-format
2155msgid " %s%s file error"
2156msgstr " Błąd pliku %s%s"
2157
2158#, c-format
2159msgid ""
2160"The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that "
2161"the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight "
2162"Commander package."
2163msgstr ""
2164"Format pliku %smc.ext uległ zmianie wraz z wersją 3.0. Wygląda na to, że "
2165"instalacja się nie powiodła. Proszę pobrać nową wersję tego pliku z pakietu "
2166"programu Midnight Commander."
2167
2168#, c-format
2169msgid " ~/%s file error "
2170msgstr " Błąd pliku ~/%s "
2171
2172#, c-format
2173msgid ""
2174"The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either "
2175"want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write "
2176"it."
2177msgstr ""
2178"Format pliku ~/%s uległ zmianie wraz z wersją 3.0. Można teraz skopiować go "
2179"z %smc.ext lub napisać samemu, opierając się na zawartości tego pliku."
2180
2181msgid "DialogTitle|Copy"
2182msgstr "Skopiowanie"
2183
2184msgid "DialogTitle|Move"
2185msgstr "Przeniesienie"
2186
2187msgid "DialogTitle|Delete"
2188msgstr "Usunięcie"
2189
2190msgid " Cannot make the hardlink "
2191msgstr " Nie można utworzyć dowiązania "
2192
2193#, c-format
2194msgid ""
2195" Cannot read source link \"%s\" \n"
2196" %s "
2197msgstr ""
2198" Nie można odczytać dowiązania źródłowego \"%s\" \n"
2199" %s "
2200
2201msgid ""
2202" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
2203"\n"
2204" Option Stable Symlinks will be disabled "
2205msgstr ""
2206" Dowiązania symboliczne można utworzyć tylko na lokalnym systemie plików: \n"
2207"\n"
2208" Opcja \"Zachowanie dowiązań symbolicznych\" zostanie wyłączona "
2209
2210#, c-format
2211msgid ""
2212" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
2213" %s "
2214msgstr ""
2215" Nie można utworzyć docelowego dowiązania symbolicznego \"%s\" \n"
2216" %s "
2217
2218msgid "&Abort"
2219msgstr "&Przerwij"
2220
2221#, c-format
2222msgid ""
2223" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
2224" %s "
2225msgstr ""
2226" Nie można zastąpić katalogu \"%s\" \n"
2227" %s "
2228
2229#, c-format
2230msgid ""
2231" Cannot stat source file \"%s\" \n"
2232" %s "
2233msgstr ""
2234" Nie można wykonać polecenia stat na pliku źródłowym \"%s\" \n"
2235" %s "
2236
2237#, c-format
2238msgid ""
2239" `%s' \n"
2240" and \n"
2241" `%s' \n"
2242" are the same file "
2243msgstr ""
2244" \"%s\" \n"
2245" i \n"
2246" \"%s\" \n"
2247" to ten sam plik "
2248
2249#, c-format
2250msgid ""
2251" Cannot create special file \"%s\" \n"
2252" %s "
2253msgstr ""
2254" Nie można utworzyć specjalnego pliku \"%s\" \n"
2255" %s "
2256
2257#, c-format
2258msgid ""
2259" Cannot chown target file \"%s\" \n"
2260" %s "
2261msgstr ""
2262" Nie można zmienić właściciela pliku docelowego \"%s\" \n"
2263" %s "
2264
2265#, c-format
2266msgid ""
2267" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
2268" %s "
2269msgstr ""
2270" Nie można zmienić uprawnień pliku docelowego \"%s\" \n"
2271" %s "
2272
2273#, c-format
2274msgid ""
2275" Cannot open source file \"%s\" \n"
2276" %s "
2277msgstr ""
2278" Nie można otworzyć pliku źródłowego \"%s\" \n"
2279" %s "
2280
2281msgid " Reget failed, about to overwrite file "
2282msgstr " Polecenie reget nie powiodło się, plik zostanie zastąpiony "
2283
2284#, c-format
2285msgid ""
2286" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
2287" %s "
2288msgstr ""
2289" Nie można wykonać polecenia fstat na pliku źródłowym \"%s\" \n"
2290" %s "
2291
2292#, c-format
2293msgid ""
2294" Cannot create target file \"%s\" \n"
2295" %s "
2296msgstr ""
2297" Nie można utworzyć pliku docelowego \"%s\" \n"
2298" %s "
2299
2300#, c-format
2301msgid ""
2302" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
2303" %s "
2304msgstr ""
2305" Nie można wykonać polecenia stat na pliku docelowym \"%s\" \n"
2306" %s "
2307
2308#, c-format
2309msgid ""
2310" Cannot read source file \"%s\" \n"
2311" %s "
2312msgstr ""
2313" Nie można odczytać pliku źródłowego \"%s\" \n"
2314" %s "
2315
2316#, c-format
2317msgid ""
2318" Cannot write target file \"%s\" \n"
2319" %s "
2320msgstr ""
2321" Nie można zapisać do pliku docelowego \"%s\" \n"
2322" %s "
2323
2324msgid "(stalled)"
2325msgstr "(wstrzymany)"
2326
2327#, c-format
2328msgid ""
2329" Cannot close source file \"%s\" \n"
2330" %s "
2331msgstr ""
2332" Nie można zamknąć pliku źródłowego \"%s\" \n"
2333" %s "
2334
2335#, c-format
2336msgid ""
2337" Cannot close target file \"%s\" \n"
2338" %s "
2339msgstr ""
2340" Nie można zamknąć pliku docelowego \"%s\" \n"
2341" %s "
2342
2343msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
2344msgstr "Pobrano niepełny plik. Zachować go?"
2345
2346msgid "&Keep"
2347msgstr "&Zachowaj"
2348
2349#, c-format
2350msgid ""
2351" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
2352" %s "
2353msgstr ""
2354" Nie można wykonać polecenia stat na katalogu źródłowym \"%s\" \n"
2355" %s "
2356
2357#, c-format
2358msgid ""
2359" Source \"%s\" is not a directory \n"
2360" %s "
2361msgstr ""
2362" Katalog źródłowy \"%s\" nie jest katalogiem \n"
2363" %s "
2364
2365#, c-format
2366msgid ""
2367" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
2368" `%s' "
2369msgstr ""
2370" Nie można skopiować zapętlonego dowiązania symbolicznego \n"
2371" \"%s\" "
2372
2373#, c-format
2374msgid ""
2375" Destination \"%s\" must be a directory \n"
2376" %s "
2377msgstr ""
2378" Plik docelowy \"%s\" musi być katalogiem \n"
2379" %s "
2380
2381#, c-format
2382msgid ""
2383" Cannot create target directory \"%s\" \n"
2384" %s "
2385msgstr ""
2386" Nie można utworzyć katalogu docelowego \"%s\" \n"
2387" %s "
2388
2389#, c-format
2390msgid ""
2391" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
2392" %s "
2393msgstr ""
2394" Nie można zmienić właściciela katalogu docelowego \"%s\" \n"
2395" %s "
2396
2397#, c-format
2398msgid ""
2399" Cannot stat file \"%s\" \n"
2400" %s "
2401msgstr ""
2402" Nie można wykonać polecenia stat na pliku \"%s\" \n"
2403" %s "
2404
2405#, c-format
2406msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
2407msgstr " Nie można zastąpić katalogu \"%s\" "
2408
2409#, c-format
2410msgid ""
2411" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
2412" %s "
2413msgstr ""
2414" Nie można przenieść pliku \"%s\" do \"%s\" \n"
2415" %s "
2416
2417#, c-format
2418msgid ""
2419" Cannot remove file \"%s\" \n"
2420" %s "
2421msgstr ""
2422" Nie można usunąć pliku \"%s\" \n"
2423" %s "
2424
2425#, c-format
2426msgid ""
2427" `%s' \n"
2428" and \n"
2429" `%s' \n"
2430" are the same directory "
2431msgstr ""
2432" \"%s\" \n"
2433" i \n"
2434" \"%s\" \n"
2435" to ten sam katalog "
2436
2437#, c-format
2438msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
2439msgstr " Nie można zastąpić katalogu \"%s\" %s "
2440
2441#, c-format
2442msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
2443msgstr " Nie można zastąpić pliku \"%s\" %s "
2444
2445#, c-format
2446msgid ""
2447" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
2448" %s "
2449msgstr ""
2450" Nie można przenieść katalogu \"%s\" do \"%s\" \n"
2451" %s "
2452
2453#, c-format
2454msgid ""
2455" Cannot delete file \"%s\" \n"
2456" %s "
2457msgstr ""
2458" Nie można usunąć pliku \"%s\" \n"
2459" %s "
2460
2461#, c-format
2462msgid ""
2463" Cannot remove directory \"%s\" \n"
2464" %s "
2465msgstr ""
2466" Nie można usunąć katalogu \"%s\" \n"
2467" %s "
2468
2469msgid "Directory scanning"
2470msgstr "Skanowanie katalogu"
2471
2472msgid "FileOperation|Copy"
2473msgstr "Skopiowanie"
2474
2475msgid "FileOperation|Move"
2476msgstr "Przeniesienie"
2477
2478msgid "FileOperation|Delete"
2479msgstr "Usunięcie"
2480
2481#, no-c-format
2482msgid "%o %f \"%s\"%m"
2483msgstr "%o %f \"%s\"%m"
2484
2485#, no-c-format
2486msgid "%o %d %f%m"
2487msgstr "%o %d %f%m"
2488
2489msgid "files"
2490msgstr "plików"
2491
2492msgid "directory"
2493msgstr "katalogu"
2494
2495msgid "directories"
2496msgstr "katalogów"
2497
2498msgid "files/directories"
2499msgstr "plików/katalogów"
2500
2501msgid " with source mask:"
2502msgstr " z maską źródłową:"
2503
2504msgid " to:"
2505msgstr " do:"
2506
2507#, c-format
2508msgid "%s?"
2509msgstr "%s?"
2510
2511msgid " Cannot operate on \"..\"! "
2512msgstr " Nie można wykonać działania na \"..\". "
2513
2514msgid " Sorry, I could not put the job in background "
2515msgstr " Nie można umieścić zadania w tle "
2516
2517msgid "&Retry"
2518msgstr "&Ponów"
2519
2520msgid ""
2521"\n"
2522"   Directory not empty.   \n"
2523"   Delete it recursively? "
2524msgstr ""
2525"\n"
2526"   Katalog nie jest pusty.   \n"
2527"   Usunąć go rekurencyjnie? "
2528
2529msgid ""
2530"\n"
2531"   Background process: Directory not empty \n"
2532"   Delete it recursively? "
2533msgstr ""
2534"\n"
2535"   Proces w tle: katalog nie jest pusty. \n"
2536"   Usunąć go rekurencyjnie? "
2537
2538msgid " Delete: "
2539msgstr " Usuń: "
2540
2541msgid "Non&e"
2542msgstr "Br&ak"
2543
2544#, c-format
2545msgid "ETA %d:%02d.%02d"
2546msgstr "ETA %d:%02d.%02d"
2547
2548#, c-format
2549msgid "%.2f MB/s"
2550msgstr "%.2f MB/s"
2551
2552#, c-format
2553msgid "%.2f KB/s"
2554msgstr "%.2f KB/s"
2555
2556#, c-format
2557msgid "%ld B/s"
2558msgstr "%ld B/s"
2559
2560msgid "File"
2561msgstr "Plik"
2562
2563msgid "Count"
2564msgstr "Liczba"
2565
2566msgid "Bytes"
2567msgstr "Bajty"
2568
2569msgid "Source"
2570msgstr "Źródło"
2571
2572msgid "Target"
2573msgstr "Cel"
2574
2575msgid "Deleting"
2576msgstr "Usuwanie"
2577
2578msgid "Target file already exists!"
2579msgstr "Plik docelowy już istnieje."
2580
2581#, c-format
2582msgid "Source date: %s, size %llu"
2583msgstr "Data pliku źródłowego: %s, rozmiar %llu"
2584
2585#, c-format
2586msgid "Target date: %s, size %llu"
2587msgstr "Data pliku docelowego: %s, rozmiar %llu"
2588
2589#, c-format
2590msgid "Source date: %s, size %u"
2591msgstr "Data pliku źródłowego: %s, rozmiar %u"
2592
2593#, c-format
2594msgid "Target date: %s, size %u"
2595msgstr "Data pliku docelowego: %s, rozmiar %u"
2596
2597msgid "If &size differs"
2598msgstr "Jeśli różni się &rozmiar"
2599
2600msgid "&Update"
2601msgstr "Zakt&ualizuj"
2602
2603msgid "Overwrite all targets?"
2604msgstr "Zastąpić wszystkie pliki docelowe?"
2605
2606msgid "&Reget"
2607msgstr "&Wznów"
2608
2609msgid "A&ppend"
2610msgstr "&Dołącz"
2611
2612msgid "Overwrite this target?"
2613msgstr "Zastąpić ten plik docelowy?"
2614
2615msgid " File exists "
2616msgstr " Plik istnieje "
2617
2618msgid " Background process: File exists "
2619msgstr " Proces w tle: plik istnieje "
2620
2621msgid "&Background"
2622msgstr "&W tle"
2623
2624msgid "&Stable Symlinks"
2625msgstr "Zachowanie dowiązań s&ymbolicznych"
2626
2627msgid "di&Ve into subdir if exists"
2628msgstr "&Schodzenie do podkat., jeśli istnieją"
2629
2630msgid "preserve &Attributes"
2631msgstr "&Zachowanie atrybutów"
2632
2633msgid "follow &Links"
2634msgstr "Podążanie za &dowiązaniami"
2635
2636msgid "to:"
2637msgstr "do:"
2638
2639#, c-format
2640msgid "Invalid source pattern `%s'"
2641msgstr "Nieprawidłowy wzór źródłowy \"%s\""
2642
2643msgid "&Suspend"
2644msgstr "W&strzymaj"
2645
2646msgid "Con&tinue"
2647msgstr "Kon&tynuuj"
2648
2649msgid "&Chdir"
2650msgstr "&Zmień katalog"
2651
2652msgid "&Again"
2653msgstr "&Ponownie"
2654
2655msgid "Pane&lize"
2656msgstr "Fi&ltruj"
2657
2658msgid "&View - F3"
2659msgstr "&Podgląd - F3"
2660
2661msgid "&Edit - F4"
2662msgstr "&Edycja - F4"
2663
2664#, c-format
2665msgid "Found: %ld"
2666msgstr "Odnaleziono: %ld"
2667
2668msgid " Malformed regular expression "
2669msgstr " Błędnie sformatowane wyrażenie regularne "
2670
2671msgid "Cas&e sensitive"
2672msgstr "Rozróżniani&e wielkości"
2673
2674msgid "&Find recursively"
2675msgstr "&Znajdź rekurencyjnie"
2676
2677msgid "S&kip hidden"
2678msgstr "Pomiń u&kryte"
2679
2680msgid "&All charsets"
2681msgstr "W&szystkie zestawy znaków"
2682
2683msgid "Case sens&itive"
2684msgstr "Rozróżn&ianie wielkości"
2685
2686msgid "Re&gular expression"
2687msgstr "Wyrażenie re&gularne"
2688
2689msgid "Fir&st hit"
2690msgstr "Pier&wsze trafienie"
2691
2692msgid "All cha&rsets"
2693msgstr "Wszystkie zestawy &znaków"
2694
2695msgid "&Tree"
2696msgstr "&Drzewo"
2697
2698msgid "Find File"
2699msgstr "Znajdź plik"
2700
2701msgid "Content:"
2702msgstr "Zawartość:"
2703
2704msgid "File name:"
2705msgstr "Nazwa pliku:"
2706
2707msgid "Start at:"
2708msgstr "Rozpoczęcie w:"
2709
2710#, c-format
2711msgid "Grepping in %s"
2712msgstr "Wyszukiwanie w %s"
2713
2714msgid "Finished"
2715msgstr "Ukończono"
2716
2717#, c-format
2718msgid "Searching %s"
2719msgstr "Wyszukiwanie %s"
2720
2721msgid "Searching"
2722msgstr "Wyszukiwanie"
2723
2724msgid " Help file format error\n"
2725msgstr " Błąd formatu pliku pomocy\n"
2726
2727msgid " Internal bug: Double start of link area "
2728msgstr " Błąd wewnętrzny: zagnieżdżony początek obszaru odsyłacza "
2729
2730#, c-format
2731msgid " Cannot find node %s in help file "
2732msgstr " Nie można odnaleźć węzła %s w pliku pomocy "
2733
2734msgid "Help"
2735msgstr "Pomoc"
2736
2737msgid "ButtonBar|Index"
2738msgstr "Indeks"
2739
2740msgid "ButtonBar|Prev"
2741msgstr "Poprz"
2742
2743msgid "&Move"
2744msgstr "Prze&nieś"
2745
2746msgid "&Remove"
2747msgstr "&Usuń"
2748
2749msgid "&Append"
2750msgstr "D&ołącz"
2751
2752msgid "&Insert"
2753msgstr "&Wstaw"
2754
2755msgid "New &Entry"
2756msgstr "Nowy wpi&s"
2757
2758msgid "New &Group"
2759msgstr "Nowa &grupa"
2760
2761msgid "&Up"
2762msgstr "&W górę"
2763
2764msgid "&Add current"
2765msgstr "Doda&j bieżący"
2766
2767msgid "&Refresh"
2768msgstr "&Odśwież"
2769
2770msgid "Fr&ee VFSs now"
2771msgstr "Zwolnij &VFS"
2772
2773msgid "Change &To"
2774msgstr "Zmień &na"
2775
2776msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2777msgstr "Podgrupa - ENTER wyświetla listę"
2778
2779msgid "Active VFS directories"
2780msgstr "Aktywne katalogi VFS"
2781
2782msgid "Directory hotlist"
2783msgstr "Lista podręcznych katalogów"
2784
2785msgid " Directory path "
2786msgstr " Ścieżka katalogu "
2787
2788msgid " Directory label "
2789msgstr " Etykieta katalogu "
2790
2791#, c-format
2792msgid "Moving %s"
2793msgstr "Przenoszenie %s"
2794
2795msgid "New hotlist entry"
2796msgstr "Nowy wpis podręczny"
2797
2798msgid "Directory label"
2799msgstr "Etykieta katalogu"
2800
2801msgid "Directory path"
2802msgstr "Ścieżka katalogu"
2803
2804msgid " New hotlist group "
2805msgstr " Nowa grupa podręczna "
2806
2807msgid "Name of new group"
2808msgstr "Nazwa nowej grupy"
2809
2810#, c-format
2811msgid "Label for \"%s\":"
2812msgstr "Etykieta dla \"%s\":"
2813
2814msgid " Add to hotlist "
2815msgstr " Dodaj do podręcznych "
2816
2817msgid " Remove: "
2818msgstr " Usuń: "
2819
2820msgid ""
2821"\n"
2822" Are you sure you want to remove this entry?"
2823msgstr ""
2824"\n"
2825" Na pewno usunąć ten wpis?"
2826
2827msgid ""
2828"\n"
2829" Group not empty.\n"
2830" Remove it?"
2831msgstr ""
2832"\n"
2833" Grupa nie jest pusta.\n"
2834" Na pewno ją usunąć?"
2835
2836msgid " Top level group "
2837msgstr " Grupa główna "
2838
2839msgid " Hotlist Load "
2840msgstr " Wczytaj listę podręcznych katalogów "
2841
2842#, c-format
2843msgid ""
2844"MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
2845msgstr ""
2846"Program MC nie może zapisać do pliku ~/%s. Poprzednie wpisy listy "
2847"podręcznych katalogów nie zostały usunięte"
2848
2849#, c-format
2850msgid "Midnight Commander %s"
2851msgstr "Midnight Commander %s"
2852
2853#, c-format
2854msgid "File:       %s"
2855msgstr "Plik:       %s"
2856
2857#, c-format
2858msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
2859msgstr "Wolne węzły: %d (%d%%) z %d"
2860
2861msgid "No node information"
2862msgstr "Brak informacji o węźle"
2863
2864#, c-format
2865msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
2866msgstr "Wolne miejsce: %s (%d%%) z %s"
2867
2868msgid "No space information"
2869msgstr "Brak informacji o miejscu"
2870
2871#, c-format
2872msgid "Type:      %s "
2873msgstr "Typ:      %s "
2874
2875msgid "non-local vfs"
2876msgstr "zdalny VFS"
2877
2878#, c-format
2879msgid "Device:    %s"
2880msgstr "Urządzenie:    %s"
2881
2882#, c-format
2883msgid "Filesystem: %s"
2884msgstr "System plików: %s"
2885
2886#, c-format
2887msgid "Accessed:  %s"
2888msgstr "Ostatni dostęp:  %s"
2889
2890#, c-format
2891msgid "Modified:  %s"
2892msgstr "Zmodyfikowany:  %s"
2893
2894#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2895#, c-format
2896msgid "Status:    %s"
2897msgstr "Stan:    %s"
2898
2899#, c-format
2900msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2901msgstr "Urządzenie: numer %lu, podnumer %lu"
2902
2903#, c-format
2904msgid "Size:      %s"
2905msgstr "Rozmiar:      %s"
2906
2907#, c-format
2908msgid " (%ld block)"
2909msgid_plural " (%ld blocks)"
2910msgstr[0] " (%ld blok)"
2911msgstr[1] " (%ld bloki)"
2912msgstr[2] " (%ld bloków)"
2913
2914#, c-format
2915msgid "Owner:     %s/%s"
2916msgstr "Właściciel:     %s/%s"
2917
2918#, c-format
2919msgid "Links:     %d"
2920msgstr "Dowiązania:     %d"
2921
2922#, c-format
2923msgid "Mode:      %s (%04o)"
2924msgstr "Tryb:      %s (%04o)"
2925
2926#, c-format
2927msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2928msgstr "Położenie:  %Xh:%Xh"
2929
2930msgid "&Vertical"
2931msgstr "P&ionowy"
2932
2933msgid "&Horizontal"
2934msgstr "Poziom&y"
2935
2936msgid "show free sp&Ace"
2937msgstr "Wyświetla&nie wolnego miejsca"
2938
2939msgid "&Xterm window title"
2940msgstr "Tytuł okna &Xterm"
2941
2942msgid "h&Intbar visible"
2943msgstr "Pasek &porad"
2944
2945msgid "&Keybar visible"
2946msgstr "Pasek &klawiszy"
2947
2948msgid "command &Prompt"
2949msgstr "&Znak zachęty"
2950
2951msgid "show &Mini status"
2952msgstr "Wyświetlanie krótkiego s&tanu"
2953
2954msgid "menu&Bar visible"
2955msgstr "Pasek &menu"
2956
2957msgid "&Equal split"
2958msgstr "Równy &podział"
2959
2960msgid "pe&Rmissions"
2961msgstr "Up&rawnienia"
2962
2963msgid "&File types"
2964msgstr "Typy p&lików"
2965
2966msgid " Panel split "
2967msgstr " Podział na panele "
2968
2969msgid " Highlight... "
2970msgstr " Wyróżnianie... "
2971
2972msgid " Other options "
2973msgstr " Inne opcje "
2974
2975msgid "output lines"
2976msgstr "wiersze wyjścia"
2977
2978msgid "Layout"
2979msgstr "Układ"
2980
2981msgid "Learn keys"
2982msgstr "Określ klawisze"
2983
2984msgid " Teach me a key "
2985msgstr " Nauka klawiszy "
2986
2987#, c-format
2988msgid ""
2989"Please press the %s\n"
2990"and then wait until this message disappears.\n"
2991"\n"
2992"Then, press it again to see if OK appears\n"
2993"next to its button.\n"
2994"\n"
2995"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2996"and wait as well."
2997msgstr ""
2998"Proszę nacisnąć klawisz %s\n"
2999"i poczekaj na zniknięcie tej wiadomości.\n"
3000"\n"
3001"Następnie proszę nacisnąć ponownie, aby przy\n"
3002"odpowiednim klawiszu pojawił się napis OK.\n"
3003"\n"
3004"Aby zrezygnować, należy nacisnąć klawisz Escape\n"
3005"i poczekać."
3006
3007msgid " Cannot accept this key "
3008msgstr " Nie można zaakceptować tego klawisza "
3009
3010#, c-format
3011msgid " You have entered \"%s\""
3012msgstr " Wprowadzono \"%s\""
3013
3014#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
3015msgid "OK"
3016msgstr "OK"
3017
3018msgid ""
3019"It seems that all your keys already\n"
3020"work fine. That's great."
3021msgstr ""
3022"Wygląda na to, że klawisze działają\n"
3023"już poprawnie."
3024
3025msgid "&Discard"
3026msgstr "&Porzuć"
3027
3028msgid ""
3029"Great! You have a complete terminal database!\n"
3030"All your keys work well."
3031msgstr ""
3032"Uzyskano pełną bazę danych terminali.\n"
3033"Wszystkie klawisze działają właściwie."
3034
3035msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
3036msgstr "Należy nacisnąć każdy z wypisanych tu klawiszy, a następnie sprawdzić,"
3037
3038msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
3039msgstr "które nie są oznaczone jako \"OK\". Naciśnięcie spacji na brakującym"
3040
3041msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
3042msgstr "klawiszu lub kliknięcie określi go. Poruszanie za pomocą klawisza Tab."
3043
3044msgid " The Midnight Commander "
3045msgstr " Midnight Commander "
3046
3047msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
3048msgstr " Na pewno zakończyć program Midnight Commander? "
3049
3050msgid "&Listing mode..."
3051msgstr "&Tryb wyświetlania..."
3052
3053msgid "&Quick view"
3054msgstr "&Szybki widok"
3055
3056msgid "&Info"
3057msgstr "&Informacje"
3058
3059msgid "&Sort order..."
3060msgstr "Porządek s&ortowania..."
3061
3062msgid "&Filter..."
3063msgstr "&Filtr..."
3064
3065msgid "&Encoding..."
3066msgstr "Kodowani&e..."
3067
3068msgid "&Network link..."
3069msgstr "Połącze&nie sieciowe..."
3070
3071msgid "FT&P link..."
3072msgstr "Połączenie FT&P..."
3073
3074msgid "S&hell link..."
3075msgstr "Połączenie po po&włoce..."
3076
3077msgid "SM&B link..."
3078msgstr "Połączenie SM&B..."
3079
3080msgid "&Rescan"
3081msgstr "P&rzeskanuj ponownie"
3082
3083msgid "&View"
3084msgstr "&Podgląd"
3085
3086msgid "Vie&w file..."
3087msgstr "Pod&gląd pliku..."
3088
3089msgid "&Filtered view"
3090msgstr "Widok &filtrowany"
3091
3092msgid "&Copy"
3093msgstr "&Skopiuj"
3094
3095msgid "C&hmod"
3096msgstr "Z&mień uprawnienia"
3097
3098msgid "&Link"
3099msgstr "&Dowiąż"
3100
3101msgid "&SymLink"
3102msgstr "Dowiąż symbo&licznie"
3103
3104msgid "Edit s&ymlink"
3105msgstr "Zmodyfikuj dowiązanie s&ymboliczne"
3106
3107msgid "Ch&own"
3108msgstr "Zm&ień właściciela"
3109
3110msgid "&Advanced chown"
3111msgstr "Z&aawansowana zmiana właściciela"
3112
3113msgid "&Rename/Move"
3114msgstr "Zmień nazwę/p&rzenieś"
3115
3116msgid "&Mkdir"
3117msgstr "Utwórz &katalog"
3118
3119msgid "&Quick cd"
3120msgstr "Szybka zmiana kata&logu"
3121
3122msgid "Select &group"
3123msgstr "&Zaznacz grupę"
3124
3125msgid "U&nselect group"
3126msgstr "Odz&nacz grupę"
3127
3128msgid "Reverse selec&tion"
3129msgstr "&Odwróć zaznaczenie"
3130
3131msgid "E&xit"
3132msgstr "Zakoń&cz"
3133
3134msgid "&User menu"
3135msgstr "Menu &użytkownika"
3136
3137msgid "&Directory tree"
3138msgstr "&Drzewo katalogów"
3139
3140msgid "&Find file"
3141msgstr "&Znajdź plik"
3142
3143msgid "S&wap panels"
3144msgstr "&Przełącz panele"
3145
3146msgid "Switch &panels on/off"
3147msgstr "Prz&ełącz wyświetlanie paneli"
3148
3149msgid "&Compare directories"
3150msgstr "P&orównanie katalogów"
3151
3152msgid "E&xternal panelize"
3153msgstr "Panele ze&wnętrzne"
3154
3155msgid "Show directory s&izes"
3156msgstr "Wyśw&ietl rozmiary katalogów"
3157
3158msgid "Command &history"
3159msgstr "&Historia poleceń"
3160
3161msgid "Di&rectory hotlist"
3162msgstr "Lista pod&ręcznych katalogów"
3163
3164msgid "&Active VFS list"
3165msgstr "Lista &aktywnych VFS"
3166
3167msgid "&Background jobs"
3168msgstr "Zadania w &tle"
3169
3170msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
3171msgstr "&Odtwórz pliki (tylko system plików ext2)"
3172
3173msgid "&Listing format edit"
3174msgstr "Modyfikacja &formatu wyświetlania"
3175
3176msgid "Edit &extension file"
3177msgstr "Zmodyfikuj plik rozsz&erzeń"
3178
3179msgid "Edit &menu file"
3180msgstr "Zmodyfikuj plik &menu"
3181
3182msgid "Edit hi&ghlighting group file"
3183msgstr "Zmodyfikuj plik wyróżniania &grup"
3184
3185msgid "&Configuration..."
3186msgstr "&Konfiguracja..."
3187
3188msgid "&Layout..."
3189msgstr "&Układ..."
3190
3191msgid "C&onfirmation..."
3192msgstr "P&otwierdzenie..."
3193
3194msgid "&Display bits..."
3195msgstr "&Wyświetl bity..."
3196
3197msgid "&Virtual FS..."
3198msgstr "Wirtualny &system plików..."
3199
3200msgid "&Above"
3201msgstr "P&owyżej"
3202
3203msgid "&Left"
3204msgstr "&Lewy"
3205
3206msgid "&Below"
3207msgstr "&Poniżej"
3208
3209msgid "&Right"
3210msgstr "P&rawy"
3211
3212msgid " Information "
3213msgstr " Informacje "
3214
3215msgid ""
3216" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
3217" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
3218" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
3219" the details.                                           "
3220msgstr ""
3221" Używając opcji szybkiego odświeżenia katalogów ich \n"
3222" ich zawartość może nie być wiernie przedstawiana.  \n"
3223" W tym przypadku należy ręcznie odświeżyć katalog.  \n"
3224" Proszę zobaczyć stronę man, aby poznać szczegóły.  "
3225
3226msgid "ButtonBar|Menu"
3227msgstr "Menu"
3228
3229msgid "ButtonBar|View"
3230msgstr "Podgld"
3231
3232msgid "ButtonBar|Edit"
3233msgstr "Edycja"
3234
3235msgid "ButtonBar|RenMov"
3236msgstr "Przen"
3237
3238msgid "ButtonBar|Mkdir"
3239msgstr "UtwKat"
3240
3241msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
3242msgstr "Zmienna środowiskowa TERM nie jest ustawiona.\n"
3243
3244#, c-format
3245msgid "Cannot create %s directory"
3246msgstr "Nie można utworzyć katalogu %s"
3247
3248msgid "safe de&Lete"
3249msgstr "Bezpieczne &usuwanie"
3250
3251msgid "cd follows lin&Ks"
3252msgstr "\"cd\" podąża za &dowiązaniami"
3253
3254msgid "L&ynx-like motion"
3255msgstr "Obsługa w stylu programu L&ynx"
3256
3257msgid "rotatin&G dash"
3258msgstr "O&bracająca się kreska"
3259
3260msgid "co&Mplete: show all"
3261msgstr "Uzupełnianie: wyśw. wszystkic&h"
3262
3263msgid "&Use internal view"
3264msgstr "Uży&cie wewnętrznej przeglądarki"
3265
3266msgid "use internal ed&It"
3267msgstr "Użyc&ie wewnętrznego edytora"
3268
3269msgid "auto m&Enus"
3270msgstr "Automatyczne m&enu"
3271
3272msgid "&Auto save setup"
3273msgstr "Auto&matyczny zapis ustawień"
3274
3275msgid "shell &Patterns"
3276msgstr "Wzorce &powłoki"
3277
3278msgid "Compute &Totals"
3279msgstr "Obliczanie &objętości"
3280
3281msgid "&Verbose operation"
3282msgstr "&Więcej informacje o działaniu"
3283
3284msgid "Mkdir autoname"
3285msgstr "Automatyczna nazwa przy \"mkdir\""
3286
3287msgid "&Fast dir reload"
3288msgstr "Szy&bkie odświeżanie katalogów"
3289
3290msgid "mi&X all files"
3291msgstr "Bez katalo&gów na początku"
3292
3293msgid "&Drop down menus"
3294msgstr "Rozwi&janie menu"
3295
3296msgid "ma&Rk moves down"
3297msgstr "Zaznaczenie p&rzesuwa w dół"
3298
3299msgid "show &Hidden files"
3300msgstr "Wyświetlanie u&krytych plików"
3301
3302msgid "show &Backup files"
3303msgstr "Wyświetlanie p&lików zapasowych"
3304
3305msgid "Use SI si&ze units"
3306msgstr "Użycie je&dnostek rozmiaru SI"
3307
3308msgid "&Never"
3309msgstr "&Nigdy"
3310
3311msgid "on dumb &Terminals"
3312msgstr "Na prostych &terminalach"
3313
3314msgid "Alwa&ys"
3315msgstr "&Zawsze"
3316
3317msgid " Panel options "
3318msgstr " Opcje panelu "
3319
3320msgid " Pause after run... "
3321msgstr " Wstrzymanie po uruchomieniu... "
3322
3323msgid "Configure options"
3324msgstr "Konfiguracja opcji"
3325
3326msgid "&Add new"
3327msgstr "Dod&aj nowy"
3328
3329msgid "External panelize"
3330msgstr "Filtr zewnętrzny"
3331
3332msgid "Command"
3333msgstr "Polecenie"
3334
3335msgid "Other command"
3336msgstr "Inne polecenie"
3337
3338msgid " Add to external panelize "
3339msgstr " Dodaj do filtrów zewnętrznych "
3340
3341msgid " Enter command label: "
3342msgstr " Proszę podać etykietę polecenia: "
3343
3344msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
3345msgstr " Filtr zewnętrzny można uruchamiać tylko w lokalnym katalogu "
3346
3347msgid "Find rejects after patching"
3348msgstr "Znajdź odrzuty po łataniu"
3349
3350msgid "Find *.orig after patching"
3351msgstr "Znajdź pliki *.orig po łataniu"
3352
3353msgid "Find SUID and SGID programs"
3354msgstr "Znajdź programy SUID i SGID"
3355
3356msgid "Cannot invoke command."
3357msgstr "Nie można wywołać polecenia."
3358
3359msgid "Pipe close failed"
3360msgstr "Zamknięcie potoku nie powiodło się"
3361
3362msgid "[dev]"
3363msgstr "[urz]"
3364
3365msgid "UP--DIR"
3366msgstr "NADRZĘD"
3367
3368msgid "SYMLINK"
3369msgstr "DOW-SYM"
3370
3371msgid "SUB-DIR"
3372msgstr "PODKAT"
3373
3374#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
3375#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3376msgid "sort|u"
3377msgstr "e"
3378
3379msgid "&Unsorted"
3380msgstr "Nie&uporządkowane"
3381
3382#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
3383#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3384msgid "sort|n"
3385msgstr "n"
3386
3387msgid "&Name"
3388msgstr "&Nazwa"
3389
3390#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
3391#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3392msgid "sort|e"
3393msgstr "e"
3394
3395msgid "&Extension"
3396msgstr "Rozsz&erzenie"
3397
3398#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
3399#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3400msgid "sort|s"
3401msgstr "r"
3402
3403msgid "&Size"
3404msgstr "&Rozmiar"
3405
3406msgid "Block Size"
3407msgstr "Rozmiar bloku"
3408
3409#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
3410#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3411msgid "sort|m"
3412msgstr "m"
3413
3414msgid "&Modify time"
3415msgstr "Czas &modyfikacji"
3416
3417#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
3418#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3419msgid "sort|a"
3420msgstr "a"
3421
3422msgid "&Access time"
3423msgstr "Cz&as dostępu"
3424
3425#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
3426#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3427msgid "sort|h"
3428msgstr "z"
3429
3430msgid "C&Hange time"
3431msgstr "Czas &zmiany"
3432
3433msgid "Permission"
3434msgstr "Uprawnienia"
3435
3436msgid "Perm"
3437msgstr "Prawa"
3438
3439msgid "Nl"
3440msgstr "Ld"
3441
3442#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
3443#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3444msgid "sort|i"
3445msgstr "i"
3446
3447msgid "&Inode"
3448msgstr "&I-węzeł"
3449
3450msgid "UID"
3451msgstr "UID"
3452
3453msgid "GID"
3454msgstr "GID"
3455
3456msgid "Owner"
3457msgstr "Właściciel"
3458
3459msgid "Group"
3460msgstr "Grupa"
3461
3462msgid "<readlink failed>"
3463msgstr "<readlink nie powiodło się>"
3464
3465#, c-format
3466msgid "%s byte"
3467msgid_plural "%s bytes"
3468msgstr[0] "%s bajt"
3469msgstr[1] "%s bajty"
3470msgstr[2] "%s bajtów"
3471
3472#, c-format
3473msgid "%s in %d file"
3474msgid_plural "%s in %d files"
3475msgstr[0] "%s w %d pliku"
3476msgstr[1] "%s w %d plikach"
3477msgstr[2] "%s w %d plikach"
3478
3479msgid "Unknown tag on display format: "
3480msgstr "Nieznany znacznik w formacie wyświetlania: "
3481
3482msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
3483msgstr "Format użytkownika jest nieprawidłowy, przywrócono domyślny."
3484
3485msgid " Do you really want to execute? "
3486msgstr " Na pewno wykonać? "
3487
3488msgid "Choose codepage"
3489msgstr "Wybór strony kodowej"
3490
3491msgid "-  < No translation >"
3492msgstr "-  < Bez tłumaczenia >"
3493
3494#, c-format
3495msgid ""
3496"Cannot save file %s:\n"
3497"%s"
3498msgstr ""
3499"Nie można zapisać pliku %s:\n"
3500"%s"
3501
3502msgid ""
3503"GNU Midnight Commander is already\n"
3504"running on this terminal.\n"
3505"Subshell support will be disabled."
3506msgstr ""
3507"Program GNU Midnight Commander jest\n"
3508"już uruchomiony w tym terminalu.\n"
3509"Obsługa podpowłoki będzie wyłączona."
3510
3511#, c-format
3512msgid "Cannot open named pipe %s\n"
3513msgstr "Nie można otworzyć nazwanego potoku %s\n"
3514
3515msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
3516msgstr " Powłoka jest wciąż aktywna. Zakończyć mimo to? "
3517
3518#, c-format
3519msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
3520msgstr "Ostrzeżenie: nie można zmienić katalogu na %s.\n"
3521
3522msgid "With builtin Editor\n"
3523msgstr "Z wbudowanym edytorem\n"
3524
3525msgid "Using system-installed S-Lang library"
3526msgstr "Używanie biblioteki S-Lang zainstalowanej w systemie"
3527
3528msgid "with terminfo database"
3529msgstr "z bazą danych terminfo"
3530
3531msgid "Using the ncurses library"
3532msgstr "Używanie biblioteki ncurses"
3533
3534msgid "Using the ncursesw library"
3535msgstr "Używanie biblioteki ncursesw"
3536
3537msgid "With optional subshell support"
3538msgstr "Z opcjonalną obsługą podpowłoki"
3539
3540msgid "With subshell support as default"
3541msgstr "Z domyślną obsługą podpowłoki"
3542
3543msgid "With support for background operations\n"
3544msgstr "Z obsługą wykonywania działań w tle\n"
3545
3546msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
3547msgstr "Z obsługą myszy w xterm i konsoli Linux\n"
3548
3549msgid "With mouse support on xterm\n"
3550msgstr "Z obsługą myszy w xterm\n"
3551
3552msgid "With support for X11 events\n"
3553msgstr "Z obsługą zdarzeń X11\n"
3554
3555msgid "With internationalization support\n"
3556msgstr "Z obsługą wielu języków\n"
3557
3558msgid "With multiple codepages support\n"
3559msgstr "Z obsługą wielu stron kodowych\n"
3560
3561#, c-format
3562msgid "Virtual File System:"
3563msgstr "Wirtualny system plików:"
3564
3565#, c-format
3566msgid ""
3567"Cannot open the %s file for writing:\n"
3568"%s\n"
3569msgstr ""
3570"Nie można otworzyć pliku %s do zapisania:\n"
3571"%s\n"
3572
3573#, c-format
3574msgid "Copy \"%s\" directory to:"
3575msgstr "Skopiuj katalog \"%s\" do:"
3576
3577#, c-format
3578msgid "Move \"%s\" directory to:"
3579msgstr "Przenieś katalog \"%s\" do:"
3580
3581#, c-format
3582msgid ""
3583" Cannot stat the destination \n"
3584" %s "
3585msgstr ""
3586" Nie można wykonać polecenia stat na pliku docelowym \n"
3587" %s "
3588
3589#, c-format
3590msgid "  Delete %s?  "
3591msgstr "  Usunąć %s?  "
3592
3593msgid "ButtonBar|Static"
3594msgstr "Statyc"
3595
3596msgid "ButtonBar|Dynamc"
3597msgstr "Dynam"
3598
3599msgid "ButtonBar|Rescan"
3600msgstr "Odśwż"
3601
3602msgid "ButtonBar|Forget"
3603msgstr "Porzuć"
3604
3605msgid "ButtonBar|Rmdir"
3606msgstr "UsuńKt"
3607
3608#, c-format
3609msgid ""
3610"Cannot write to the %s file:\n"
3611"%s\n"
3612msgstr ""
3613"Nie można zapisać do pliku %s:\n"
3614"%s\n"
3615
3616msgid " Format error on file Extensions File "
3617msgstr " Błąd formatu pliku rozszerzeń "
3618
3619#, c-format
3620msgid " The %%var macro has no default "
3621msgstr " Makro %%var nie posiada wartości domyślnej "
3622
3623#, c-format
3624msgid " The %%var macro has no variable "
3625msgstr " Makro %%var nie posiada zmiennych "
3626
3627msgid " Debug "
3628msgstr " Debugowanie "
3629
3630msgid " ERROR: "
3631msgstr " BŁĄD: "
3632
3633msgid " True:  "
3634msgstr " Prawda:  "
3635
3636msgid " False: "
3637msgstr " Fałsz: "
3638
3639msgid " Warning -- ignoring file "
3640msgstr " Ostrzeżenie - zignorowano plik "
3641
3642#, c-format
3643msgid ""
3644"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3645"Using it may compromise your security"
3646msgstr ""
3647"Właścicielem pliku %s jest root i jest on zapisywalny przez\n"
3648"wszystkich. Użycie go może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo"
3649
3650#, c-format
3651msgid " No suitable entries found in %s "
3652msgstr " Nie odnaleziono odpowiednich wpisów w %s "
3653
3654msgid " User menu "
3655msgstr " Menu użytkownika "
3656
3657#, c-format
3658msgid ""
3659" The current line number is %lld.\n"
3660" Enter the new line number:"
3661msgstr ""
3662" Bieżący numer wiersza to %lld.\n"
3663" Proszę podać nowy numer wiersza:"
3664
3665#, c-format
3666msgid ""
3667" The current address is %s.\n"
3668" Enter the new address:"
3669msgstr ""
3670" Bieżący adres to %s.\n"
3671" Proszę podać nowy adres:"
3672
3673msgid " Goto Address "
3674msgstr " Przejdź do adresu "
3675
3676msgid " Invalid address "
3677msgstr " Nieprawidłowy adres "
3678
3679msgid " Cannot spawn child process "
3680msgstr " Nie można utworzyć procesu potomnego "
3681
3682msgid "Empty output from child filter"
3683msgstr "Puste wyjście filtru potomnego"
3684
3685msgid "ButtonBar|Ascii"
3686msgstr "ASCII"
3687
3688msgid "ButtonBar|Goto"
3689msgstr "Idź do"
3690
3691msgid "ButtonBar|HxSrch"
3692msgstr "SzukÓs"
3693
3694msgid "ButtonBar|UnWrap"
3695msgstr "Odwiń"
3696
3697msgid "ButtonBar|Wrap"
3698msgstr "Zawiń"
3699
3700msgid "ButtonBar|Hex"
3701msgstr "Ósemk"
3702
3703msgid "ButtonBar|Line"
3704msgstr "Wiersz"
3705
3706msgid "ButtonBar|Raw"
3707msgstr "Orygnł"
3708
3709msgid "ButtonBar|Parse"
3710msgstr "Przetw"
3711
3712msgid "ButtonBar|Unform"
3713msgstr "BezFrm"
3714
3715msgid "ButtonBar|Format"
3716msgstr "Format"
3717
3718#, c-format
3719msgid "File: %s"
3720msgstr "Plik: %s"
3721
3722#, c-format
3723msgid "Offset 0x%08lx"
3724msgstr "Przesunięcie 0x%08lx"
3725
3726#, c-format
3727msgid "Line %lu Col %lu"
3728msgstr "Wiersz %lu Kolumna %lu"
3729
3730#, c-format
3731msgid "%s bytes"
3732msgstr "%s bajtów"
3733
3734#, c-format
3735msgid ">= %s bytes"
3736msgstr ">= %s bajtów"
3737
3738#, c-format
3739msgid ""
3740" Error while closing the file: \n"
3741" %s \n"
3742" Data may have been written or not. "
3743msgstr ""
3744" Błąd podczas zamykania pliku: \n"
3745" %s \n"
3746" Dane mogły nie zostać zapisane. "
3747
3748#, c-format
3749msgid ""
3750" Cannot save file: \n"
3751" %s "
3752msgstr ""
3753" Nie można zapisać pliku: \n"
3754" %s "
3755
3756#, c-format
3757msgid ""
3758" Cannot open \"%s\"\n"
3759" %s "
3760msgstr ""
3761" Nie można otworzyć \"%s\"\n"
3762" %s "
3763
3764#, c-format
3765msgid ""
3766" Cannot stat \"%s\"\n"
3767" %s "
3768msgstr ""
3769" Nie można wykonać polecenia stat na \"%s\"\n"
3770" %s "
3771
3772msgid " Cannot view: not a regular file "
3773msgstr " Nie można wyświetlić: nie jest zwykłym plikiem "
3774
3775msgid "Seeking to search result"
3776msgstr "Przechodzenie do wyników wyszukiwania"
3777
3778msgid " History "
3779msgstr " Historia "
3780
3781msgid "Background process:"
3782msgstr "Proces w tle:"