Ticket #2013: mc.hint.pl

File mc.hint.pl, 3.2 KB (added by raven, 14 years ago)

Polish translation for hints

Line 
1Porada: C-x t skopiuje nazwy zaznaczonych plików do wiersza poleceń.
2Porada: C-x p skopiuje nazwę bieżącej ścieżki do wiersza poleceń.
3Porada: uzupełnianie: M-Tab (lub Esc+Tab). Dwukrotne naciśnięcie wywołuje listę.
4Porada: M-p i M-n udostępni historię poleceń.
5Porada: cytowanie znaku można uzyskać przez Ctrl-q i odpowiedni znak.
6Porada: te komunikaty można wyłączyć w menu Opcje/Układ.
7Porada: zaznaczanie katalogów: należy dodać ukośnik na końcu wzorca dopasowania.
8Porada: jeśli w terminalu nie ma klawiszy funkcyjnych, można użyć Esc+numer.
9Porada: strona domowa GNU Midnight Commander: http://www.midnight-commander.org
10Porada: raporty błędów (w języku angielskim) proszę wysłać na mc-devel@gnome.org
11Porada: klawisz Tab zmienia bieżący panel.
12Porada: VFS: naciśnięcie klawisza Enter na pliku tar wyświetli jego zawartość.
13Porada: warto zajrzeć także na stronę podręcznika.
14Porada: nawigację w stylu programu Lynx można ustawić w oknie konfiguracji.
15Porada: makra % działają także w wierszu poleceń.
16Porada: M-! umożliwia wyświetlenie wyjścia wykonywanych programów w podglądzie.
17Porada: format wyświetlania listy plików można dostosować (więcej w "man mc").
18Porada: %D/%T oznacza zaznaczone pliki w drugim panelu.
19Porada: dostęp do zwykłej powłoki można uzyskać przez C-o, a powrót tak samo.
20Porada: ustawienie zmiennej CDPATH może zaoszczędzić pisania przy cd.
21Porada: wyświetlanie plików .* można wybrać w oknie konfiguracji.
22Porada: wyświetlanie plików zapasowych *~ można ustawić w oknie konfiguracji.
23Porada: uzupełnianie działa wszędzie. Wystarczy nacisnąć M-Tab.
24Porada: na powolnych terminalach może pomóc flaga -s.
25Porada: wyszukanie plików: można pracować na znalezionych plikach przez Filtruj.
26Porada: złożone wyszukiwanie można wykonać używając polecenia Filtr zewnętrzny.
27Porada: można zmienić katalog w połowie podawania polecenia, używając M-c.
28Uwaga: polecenia powłoki działają tylko na lokalnych systemach plików.
29Porada: można przywrócić usunięty tekst za pomocą C-y.
30Porada: jeśli jakiś klawisz nie działa, należy zobaczyć Opcje/Określ klawisze.
31Porada: aby zobaczyć wyjście polecenia w podglądzie, należy użyć M-!.
32Porada: F13 (lub Shift-F3) wywołuje podgląd w trybie oryginalnym.
33Porada: można określić edytor dla klawisza F4 za pomocą zmiennej powłoki EDITOR.
34Porada: można określić zewnętrzny podgląd za pomocą zmiennych VIEWER lub PAGER.
35Porada: można wyłączyć wszystkie żądania potwierdzenia w Opcje/Potwierdzenia.
36Porada: do listy często używanych katalogów można przejść za pomocą C-\.
37Porada: można połączyć się z anonimowym FTP wpisując "cd /#ftp:komputer.edu".
38Porada: FTP jest wbudowane w mc, proszę zobaczyć menu Plik/Połączenie FTP.
39Porada: M-t szybko zmienia tryb wyświetlania.
40Porada: można podać użytkownika dla ftps: "cd /#ftp:użytkownik@komputer.edu".
41Porada: można przeglądać pakiety RPM naciskając na nich klawisz Enter.
42Porada: aby zaznaczyć katalogi w oknie zaznaczania, należy dodać ukośnik.
43Porada: użycie wycinania i wklejania za pomocą myszy wymaga klawisza Shift.
44Porada: wpisując C-\ można dodać często używane zasoby FTP do listy podręcznej.