Ticket #1629: chsh-man-hu-formatted.txt

File chsh-man-hu-formatted.txt, 1.7 KB (added by egmont, 15 years ago)

Formatted UTF-8 manual page

Line 
1CHSH(1)                                                                CHSH(1)
2
3
4
5NNÉÉVV
6       chsh - bejelentkezési parancsértelmező (héj) állítása
7
8ÁÁTTTTEEKKIINNTTÉÉSS
9       cchhsshh [--ss _h_é_j_p_r_o_g_r_a_m] [_f_e_l_h_a_s_z_n_á_l_ó]
10
11LLEEÍÍRRÁÁSS
12       A cchhsshh parancs a felhasználó bejelentkezési parancsértelmezőjét változ‐
13       tatja  meg.   Normál  felhasználó  csak  a  saját   parancsértelmezőjét
14       állíthatja, a rendszergazda bárkiét.
15
16       A  héjprogrammal (shell) szemben támasztott követelmény, hogy szerepel‐
17       jen a _/_e_t_c_/_s_h_e_l_l_s fájlban, kivéve ha a rendszergazdáé mert neki  minden
18       beállítás  elfogadott.  Korlátozott parancsértelmezőt nem lehet másikra
19       átállítani.  Ezért nem tanácsos a //bbiinn//rrsshh-nak a  _/_e_t_c_/_s_h_e_l_l_s-ben  való
20       felsorolása,  mert  ha  a  felhasználó átvált erre a héj-ra nem válthat
21       másikra.
22
23       A --ss opció nélkül a cchhsshh interaktív módon működik. Be kell írni  az  új
24       értéket,  vagy  üresen  hagyni a sort, hogy az éppen aktuális beállítás
25       maradjon, ami [[ ]] jelek között látható.
26
27FFÁÁJJLLOOKK
28       _/_e_t_c_/_p_a_s_s_w_d - felhaszálói nyilvántartás
29       _/_e_t_c_/_s_h_e_l_l_s - engedélyezett parancsértelmezők listája
30
31LLÁÁSSDD MMÉÉGG
32       cchhffnn(1), ppaasssswwdd(5)
33
34MMAAGGYYAARR FFOORRDDÍÍTTÁÁSS
35       Székely Krisztián <szekelyk@edasz.hu>
36
37
38
39                                                                       CHSH(1)