Ticket #1370: mc.hint.cs

File mc.hint.cs, 3.0 KB (added by zoubekm, 13 years ago)

Corrected czech hints file. English hints 16 and 31, 7 and 42 are identical, keeping just one czech for each one.

Line 
1Tip: C-x t vloží na příkazovou řádku označené soubory.
2Tip: C-x p vloží na příkazovou řádku jméno aktuálního adresáře.
3Tip: Doplňování: použijte M-Tab (nebo Esc+Tab). Dvojitým zadáním získáte seznam.
4Tip: Použitím M-p nebo M-n se pohybujete v historii příkazů.
5Tip: Chcete zadat speciální znak (např. tabulátor)? Použijte Ctrl-q a daný znak.
6Tip: Nechcete již vidět tipy? Vypněte je v Nastavení/Zobrazení/Další nastavení.
7Tip: Adresáře vyberete přidáním lomítka na konec vzorku.
8Tip: Pokud Váš terminál nezná nebo nemá funkční klávesy, použijte Esc+číslo.
9Tip: Stránka GNU Midnight Commanderu je http://www.midnight-commander.org/
10Tip: Zprávy o chybách posílejte na mc-devel@gnome.org (anglicky).
11Tip: Pomocí klávesy Tab změníte aktuální panel.
12Tip: Stiskem Enter na souboru .tar nebo .tar.gz si prohlédnete obsah.
13Tip: Existuje také manuálová stránka [mc(1)].
14Tip: Přejete si klávesy stejně jako v lynxu? Nastavte to v Nastavení.
15Tip: Makra uvozená % pracují na příkazové řádce.
16Tip: Pomocí M-! můžete spustit příkaz a prohlédnout si výstup v okně.
17Tip: Zobrazení v panelech může být upraveno. Z man mc se dozvíte více.
18Tip: %D/%T se rozvine na soubory označené v druhém panelu.
19Tip: Chcete opět váš shell? Stiskněte C-o. Do MC se vrátíte opět přes C-o.
20Tip: Nastavením proměnné CDPATH můžete šetřit klávesnici.
21Tip: Pokud chcete vidět soubory začínající tečkou, řekněte to v Nastavení.
22Tip: Chcete vidět zálohy svých souborů (končí ~). Použijte Nastavení.
23Tip: Doplňování funguje ve vstupních řádkách všech dialogů. Použijte M-Tab.
24Tip: Na terminálech s pomalou odezvou zkuste parametr -s (mc -s).
25Tip: S nalezenými soubory můžete pracovat. Stiskněte tlačítko Panelizace.
26Tip: Pro opravdu složité operace zkuste příkaz Příkaz/Externí panelizace.
27Tip: Pokud chcete změnit adresář při práci na příkazové řádce, zkuste M-c.
28Pozn.: Příkazy shellu nefungují, pokud nepracujete na lokálním systému souborů.
29Tip: Smazaný text obnovíte C-y.
30Tip: Pokud některé klávesy nefungují, použijte menu Nastavení/Učení kláves.
31Tip: F13 (nebo Shift-F3) vyvolá prohlížení bez zpracování obsahu souboru.
32Tip: Editor pro klávesu F4 určíte pomocí proměnné prostředí EDITOR.
33Tip: Externí prohlížeč určíte proměnnými VIEWER nebo PAGER.
34Tip: Všechny žádosti o potvrzení můžete zakázat v Nastavení/Potvrzování.
35Tip: K seznamu často používaných adresářů se můžete dostat i přes C-\.
36Tip: Na anonymní FTP se připojíte pomocí cd /#ftp:stroj.domena.cz.
37Tip: MC má vestavěný FTP. Podívejte se do menu Levý/FTP spojení na počítač.
38Tip: M-t rychle mění formát zobrazení panelů.
39Tip: Při FTP spojení můžete zadat i jméno: cd /#ftp:jmeno@stroj.domena.cz.
40Tip: RPM soubory si prohlédnete stiskem Enter.
41Tip: Chcete-li použít myš pro zkopírování nebo vložení textu, stiskněte Shift.
42Tip: V seznamu adresářů můžete mít i často navštěvované FTP servery. Zkuste C-\.