Ticket #1370: hu.po

File hu.po, 84.7 KB (added by SzG, 13 years ago)

Hungarian translation updated, not tested yet.

Line 
1# Midnight Commander - hu.po
2# Copyright (C) 2000,2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Szabolcs Szasz <sz@szasz.hu>, 2001.
4# Szabolcs Ban <shooby@gnome.hu>, 2001.
5# Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>, 2003, 2004, 2005.
6# Gergely Szabo <sub.o.gero@gmail.com>, 2009
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: hu\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
12"POT-Creation-Date: 2009-09-14 16:34+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-22 00:47+0200\n"
14"Last-Translator: Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>\n"
15"Language-Team: Hungarian <debian-l10n-hungarian@lists.debian.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
20
21msgid " Choose syntax highlighting "
22msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
23
24msgid "< Auto >"
25msgstr "< Automatikus >"
26
27msgid "< Reload Current Syntax >"
28msgstr "< Aktuális szintaktika újratöltése >"
29
30#, c-format
31msgid " Cannot open %s for reading "
32msgstr " A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható olvasásra "
33
34#
35msgid "Error"
36msgstr "Hiba"
37
38#, c-format
39msgid " Error reading from pipe: %s "
40msgstr " Hiba a cső olvasásakor: %s "
41
42#, c-format
43msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
44msgstr " A cső nem megnyitható olvasásra: %s "
45
46#, c-format
47msgid " Cannot get size/permissions for %s "
48msgstr " Méret/hozzáférés lekérdezése nem sikerült: %s "
49
50#, c-format
51msgid " %s is not a regular file "
52msgstr " \"%s\": speciális fájl "
53
54#, c-format
55msgid " File %s is too large "
56msgstr " A(z) \"%s\" fájl túl nagy "
57
58msgid "Macro recursion is too deep"
59msgstr "A makrórekurzió túl mély"
60
61# a gombsorban is szerepel (F7)
62msgid "Search"
63msgstr "Keresés"
64
65msgid " Search string not found "
66msgstr " A keresett szöveg nem található "
67
68#
69msgid "Warning"
70msgstr "Figyelem"
71
72msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
73msgstr " A fájlban \"hard-link\" van. Leválaszt mentés előtt? "
74
75msgid "&Yes"
76msgstr "&Igen"
77
78msgid "&No"
79msgstr "&Nem"
80
81#
82msgid "&Cancel"
83msgstr "&Mégsem"
84
85msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
86msgstr "A fájl időközben módosult. Mentés mindenképpen?"
87
88msgid " Error writing to pipe: "
89msgstr " Hiba a cső írásakor: "
90
91msgid " Cannot open pipe for writing: "
92msgstr " A cső nem megnyitható írásra: "
93
94msgid " Cannot open file for writing: %s "
95msgstr " A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható írásra. "
96
97msgid "Quick save "
98msgstr "Gyors mentés "
99
100msgid "Safe save "
101msgstr "Biztonságos mentés "
102
103msgid "Do backups -->"
104msgstr "Másolatok készítése -->"
105
106msgid "&OK"
107msgstr "&OK"
108
109# ! az a szokoz direkt van ott!
110# backup-fájlok végződése, például ~
111msgid "Extension:"
112msgstr " Végződés:"
113
114msgid " Edit Save Mode "
115msgstr " Mentési mód "
116
117msgid "&Do not change"
118msgstr "&Ne változtass"
119
120msgid "&Unix format (LF)"
121msgstr "&Unix fomátum (LF)"
122
123msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
124msgstr "&Windows/DOS formátum (CR LF)"
125
126msgid "&Macintosh format (CR)"
127msgstr "&Macintosh formátum (CR)"
128
129msgid "Change line breaks to:"
130msgstr "Sortörés formátum:"
131
132msgid " Enter file name: "
133msgstr " Fájlnév: "
134
135msgid " Save As "
136msgstr " Mentés másként "
137
138msgid " A file already exists with this name. "
139msgstr " Már létezik ilyen nevű fájl. "
140
141msgid "&Overwrite"
142msgstr "&Felülírás"
143
144msgid " Cannot save file. "
145msgstr " Nem sikerült a mentés. "
146
147msgid " Delete macro "
148msgstr " Makró törlése "
149
150msgid " Cannot open temp file "
151msgstr " Az ideiglenes fájl nem megnyitható "
152
153msgid " Cannot open macro file "
154msgstr " A makrófájl nem megnyitható "
155
156msgid " Cannot overwrite macro file "
157msgstr " A makrófájl nem felülírható "
158
159msgid " Save macro "
160msgstr " Makró mentése "
161
162msgid " Press the macro's new hotkey: "
163msgstr " A makró új gyorsbillentyűje: "
164
165msgid " Press macro hotkey: "
166msgstr " Makró-gyorsbillentyű: "
167
168msgid " Load macro "
169msgstr " Makró betöltése "
170
171msgid " Confirm save file? : "
172msgstr " Valóban menteni kíván? - "
173
174msgid " Save file "
175msgstr " Mentés fájlba "
176
177msgid "&Save"
178msgstr "M&entés"
179
180msgid ""
181" Current text was modified without a file save. \n"
182" Continue discards these changes. "
183msgstr ""
184" A szöveg módosult a legutóbbi mentés óta. \n"
185" Ha továbblép, ezek a változások elvesznek. "
186
187msgid "C&ontinue"
188msgstr "&Tovább"
189
190msgid "Syntax file edit"
191msgstr "Szintaxisfájl szerkesztése"
192
193msgid " Which syntax file you want to edit? "
194msgstr " Melyik szintaxisfájlt kívánja szerkeszteni? "
195
196msgid "&User"
197msgstr "&Sajátomat"
198
199msgid "&System Wide"
200msgstr "&Rendszerszintűt"
201
202msgid " Menu edit "
203msgstr " Menüszerkesztés "
204
205msgid " Which menu file do you want to edit? "
206msgstr " Melyik menüfájlt kívánja szerkeszteni? "
207
208msgid "&Local"
209msgstr "&Könyvtárét (helyi)"
210
211msgid " Load "
212msgstr " Betöltés "
213
214# hosszra ügyelni
215msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
216msgstr " Nagy blokk, a művelet nem biztos hogy visszavonható. "
217
218msgid "Replace"
219msgstr "&Csere"
220
221msgid " Replace "
222msgstr " Csere "
223
224#, c-format
225msgid " %ld replacements made. "
226msgstr " %ld csere történt. "
227
228msgid "Quit"
229msgstr "Kilép"
230
231msgid " File was modified, Save with exit? "
232msgstr " A fájl módosult. Menti kilépéskor? "
233
234msgid "&Cancel quit"
235msgstr "&Mégsem lép ki"
236
237#
238msgid " Error "
239msgstr " Hiba "
240
241msgid " This function is not implemented. "
242msgstr " Ez a funkció nincs megvalósítva. "
243
244msgid " Copy to clipboard "
245msgstr " Másolás vágólapra "
246
247msgid " Unable to save to file. "
248msgstr " Nem sikerült a fájlba írás. "
249
250msgid " Cut to clipboard "
251msgstr " Kivágás a vágólapra "
252
253msgid " Goto line "
254msgstr " Ugrás adott sorra "
255
256msgid " Enter line: "
257msgstr " Sor száma: "
258
259msgid " Save Block "
260msgstr " Blokk mentése "
261
262msgid " Insert File "
263msgstr " Fájl beszúrása "
264
265msgid " Cannot insert file. "
266msgstr " Nem sikerült beszúrni a fájlt. "
267
268msgid " Sort block "
269msgstr " Blokk rendezése "
270
271msgid " You must first highlight a block of text. "
272msgstr " Előbb ki kell jelölni egy szövegrészt. "
273
274msgid " Run Sort "
275msgstr " Rendezés (Sort) futtatása "
276
277msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
278msgstr " \"Sort\" paraméterei (infó: man sort), szóközzel elválasztva: "
279
280msgid " Sort "
281msgstr " Rendezés "
282
283msgid " Cannot execute sort command "
284msgstr " \"Sort\" végrehajtása sikertelen "
285
286msgid " Sort returned non-zero: "
287msgstr " \"Sort\" hibakódja: "
288
289msgid "Paste output of external command"
290msgstr "Külső parancs kimenetének beillesztése"
291
292msgid "Enter shell command(s):"
293msgstr "Shell-parancs(ok):"
294
295msgid "External command"
296msgstr "Külső parancs"
297
298msgid "Cannot execute command"
299msgstr "A parancs nem végrehajtható"
300
301msgid "Error creating script:"
302msgstr "A parancsfájl nem létrehozható:"
303
304msgid "Error reading script:"
305msgstr "A parancsfájl nem olvasható:"
306
307msgid "Error closing script:"
308msgstr "A parancsfájl nem lezárható:"
309
310# szóköz: elválasztás miatt
311msgid "Script created:"
312msgstr "Parancsfájl létrehozva: "
313
314msgid "Process block"
315msgstr "Blokk feldolgozása"
316
317msgid " Copies to"
318msgstr " Másolatot kap:"
319
320msgid " Subject"
321msgstr " Tárgy:"
322
323msgid " To"
324msgstr " Címzett:"
325
326msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
327msgstr " mail -s <tárgy> -c <másolat> <címzett>"
328
329msgid " Mail "
330msgstr " E-mail "
331
332msgid " Insert Literal "
333msgstr " Karakter beszúrása "
334
335msgid " Press any key: "
336msgstr " Nyomjon meg egy billentyűt: "
337
338msgid " Execute Macro "
339msgstr " Makró futtatása "
340
341msgid "All charsets"
342msgstr "Összes karakterkészlet"
343
344msgid "&Whole words"
345msgstr "Csak &teljes szót"
346
347msgid "In se&lection"
348msgstr "A kijelölt &szövegben"
349
350msgid "&Backwards"
351msgstr "&Visszafelé"
352
353msgid "case &Sensitive"
354msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
355
356msgid " Enter replacement string:"
357msgstr "  Újszöveg:"
358
359msgid " Enter search string:"
360msgstr " Keresendő szöveg:"
361
362msgid "&Find all"
363msgstr "Min&det"
364
365msgid "Cancel"
366msgstr "Mégsem"
367
368msgid "&Skip"
369msgstr "&Kihagyás"
370
371msgid "A&ll"
372msgstr "Min&det"
373
374msgid "&Replace"
375msgstr "&Csere"
376
377msgid " Replace with: "
378msgstr " Csere erre: "
379
380msgid " Confirm replace "
381msgstr " Csere megerősítése "
382
383msgid "&Dismiss"
384msgstr "&Tovább"
385
386msgid " Emacs key: "
387msgstr " Emacs-billentyű: "
388
389#, c-format
390msgid ""
391"File \"%s\" is already being edited\n"
392"User: %s\n"
393"Process ID: %d"
394msgstr ""
395"A(z) \"%s\" fájl már szerkesztés alatt áll\n"
396"Felhasználó: %s\n"
397"Folyamatazonosító: %d"
398
399msgid "File locked"
400msgstr "A fájl zárolva van"
401
402msgid "&Grab lock"
403msgstr "Zárolás át&vétele"
404
405msgid "&Ignore lock"
406msgstr "&Nem érdekes, tovább"
407
408msgid " About "
409msgstr " Névjegy "
410
411msgid ""
412"\n"
413"                Cooledit  v3.11.5\n"
414"\n"
415" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
416"\n"
417"       A user friendly text editor written\n"
418"           for the Midnight Commander.\n"
419msgstr ""
420"\n"
421"               Cooledit 3.11.5\n"
422"\n"
423" Copyright (C) 1996, Free Software Foundation \n"
424"\n"
425"             a Midnight Commander.\n"
426"     könnyen kezelhető szövegszerkesztője\n"
427
428# !! osszevetni az mc-ssel...
429msgid "&Open file..."
430msgstr "&Megnyitás..."
431
432msgid "&New              C-n"
433msgstr "Ú&j                    C-n"
434
435msgid "&Save              F2"
436msgstr "M&entés                 F2"
437
438msgid "Save &as...       F12"
439msgstr "Mentés má&sként...     F12"
440
441msgid "&Insert file...   F15"
442msgstr "Fájl &beszúrása...     F15"
443
444msgid "Copy to &file...  C-f"
445msgstr "B&lokk mentése...      C-f"
446
447# a másik helyen nincs "..."
448msgid "&User menu...     F11"
449msgstr "Felhasz&nálói menü     F11"
450
451msgid "A&bout...            "
452msgstr "Né&vjegy                  "
453
454msgid "&Quit             F10"
455msgstr "&Kilépés               F10"
456
457msgid "&New            C-x k"
458msgstr "Ú&j                  C-x k"
459
460msgid "Copy to &file...     "
461msgstr "B&lokk mentése...         "
462
463msgid "&Toggle mark                 F3"
464msgstr "&Kijelölés                  F3"
465
466msgid "Mar&k columns              S-F3"
467msgstr "&Oszlopkijelölés          S-F3"
468
469msgid "Toggle &ins/overw           Ins"
470msgstr "&Beszúrás/átírás           Ins"
471
472msgid "&Copy                        F5"
473msgstr "&Másolás                    F5"
474
475msgid "&Move                        F6"
476msgstr "Át&helyezés                 F6"
477
478msgid "&Delete                      F8"
479msgstr "&Törlés                     F8"
480
481msgid "C&opy to clipfile         C-Ins"
482msgstr "Máso&lás vágólapra       C-Ins"
483
484msgid "C&ut to clipfile          S-Del"
485msgstr "Kivágás vágólapra        S-Del"
486
487msgid "&Paste from clipfile      S-Ins"
488msgstr "Beillesztés vágólapról   S-Ins"
489
490msgid "Toggle bookmar&k            M-k"
491msgstr "&Könyvjelző                M-k"
492
493msgid "&Next bookmark              M-j"
494msgstr "Következő könyvjelző       M-j"
495
496msgid "Pre&v bookmark              M-i"
497msgstr "Előző könyvjelző           M-i"
498
499msgid "&Flush bookmark             M-o"
500msgstr "Könyvjelző törlése         M-o"
501
502msgid "&Undo                       C-u"
503msgstr "Viss&zavonás               C-u"
504
505msgid "&Beginning               C-PgUp"
506msgstr "Szöveg &elejére         C-PgUp"
507
508msgid "&End                     C-PgDn"
509msgstr "Szöveg &végére          C-PgDn"
510
511msgid "C&opy to clipfile           M-w"
512msgstr "Máso&lás vágólapra         M-w"
513
514msgid "C&ut to clipfile            C-w"
515msgstr "Kivágás vágólapra          C-w"
516
517msgid "&Paste from clipfile        C-y"
518msgstr "Beillesztés vágólapról     C-y"
519
520msgid "Toggle bookmar&k               "
521msgstr "&Könyvjelző                   "
522
523msgid "&Next bookmark                 "
524msgstr "Következő könyvjelző          "
525
526msgid "Pre&v bookmark                 "
527msgstr "Előző könyvjelző              "
528
529msgid "&Flush bookmark                "
530msgstr "Könyvjelző törlése            "
531
532msgid "&Search...         F7"
533msgstr "&Keresés...         F7"
534
535msgid "Search &again     F17"
536msgstr "Keresés &tovább    F17"
537
538msgid "&Replace...        F4"
539msgstr "&Csere...           F4"
540
541msgid "&Go to line...            M-l"
542msgstr "&Ugrás adott sorra...    M-l"
543
544msgid "Toggle li&ne state        M-n"
545msgstr "Sorszámok                M-n"
546
547msgid "Go to matching &bracket   M-b"
548msgstr "Ugrás &zárójel párjára   M-b"
549
550msgid "Find declaration      A-Enter"
551msgstr "Deklaráció keresése  A-Enter"
552
553msgid "Back from declaration     M--"
554msgstr "Vissza a deklarációtól   M--"
555
556msgid "Forward to declaration    M-+"
557msgstr "Vissza a deklarációhoz   M-+"
558
559msgid "Encod&ing...             C-t"
560msgstr "Kódolá&s                 C-t"
561
562msgid "Insert &literal...       C-q"
563msgstr "Karakter &beszúrása...   C-q"
564
565msgid "&Refresh screen          C-l"
566msgstr "&Képernyő frissítése     C-l"
567
568msgid "&Start record macro      C-r"
569msgstr "&Makrórögzítés indítása  C-r"
570
571msgid "&Finish record macro...  C-r"
572msgstr "Makrórögzítés &vége...   C-r"
573
574msgid "&Execute macro...   C-a, KEY"
575msgstr "Mak&rófuttatás... C-a <bill>"
576
577msgid "Delete macr&o...            "
578msgstr "Makró &törlése...           "
579
580msgid "Insert &date/time           "
581msgstr "&Dátum/idő beszúrás a       "
582
583msgid "Format p&aragraph        M-p"
584msgstr "Bekezdés &formázása      M-p"
585
586msgid "'ispell' s&pell check    C-p"
587msgstr "&Helyesírás-ellenőrzés   C-p"
588
589msgid "Sor&t...                 M-t"
590msgstr "Rendezé&s...             M-t"
591
592msgid "Paste o&utput of...      M-u"
593msgstr "K&imenet beillesztése... M-u"
594
595msgid "E&xternal Formatter      F19"
596msgstr "Kü&lső formázó           F19"
597
598msgid "&Mail...                    "
599msgstr "&E-mail...                  "
600
601msgid "&Execute macro... C-x e, KEY"
602msgstr "Mak&rófuttatás...C-x e bill>"
603
604msgid "'ispell' s&pell check    M-$"
605msgstr "&Helyesírás-ellenőrzés   M-$"
606
607msgid "&General...  "
608msgstr "Á&ltalános..."
609
610msgid "&Save mode..."
611msgstr "&Mentési mód..."
612
613msgid "Learn &Keys..."
614msgstr "&Billentyűk..."
615
616msgid "Syntax &Highlighting..."
617msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
618
619msgid "S&yntax file"
620msgstr "Szintaxisfájl szerkesztése"
621
622msgid "&Menu file"
623msgstr "Me&nüfájl szerkesztése"
624
625msgid "Save setu&p"
626msgstr "Beállítások m&entése"
627
628msgid " File "
629msgstr " Fájl "
630
631msgid " Edit "
632msgstr " Szerkesztés "
633
634msgid " Sear/Repl "
635msgstr " Keresés "
636
637# menü
638msgid " Command "
639msgstr " Eszközök "
640
641msgid " Options "
642msgstr " Beállítások "
643
644msgid "Intuitive"
645msgstr "Intuitív"
646
647msgid "Emacs"
648msgstr "Emacs"
649
650msgid "User-defined"
651msgstr "Saját"
652
653msgid "None"
654msgstr "Nincs"
655
656msgid "Dynamic paragraphing"
657msgstr "Dinamikus bekezdések"
658
659msgid "Type writer wrap"
660msgstr "Sortörés"
661
662msgid "Word wrap line length: "
663msgstr "Sortörési pozíció: "
664
665msgid "Tab spacing: "
666msgstr "Tabulátor mérete: "
667
668msgid "Cursor beyond end of line"
669msgstr "Kurzor a sor vége mögött"
670
671#, fuzzy
672msgid "Pers&istent selection"
673msgstr "Tartós kijelölés"
674
675msgid "Synta&x highlighting"
676msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
677
678msgid "Visible tabs"
679msgstr "Látható tabulátorok"
680
681msgid "Visible trailing spaces"
682msgstr "Látható sorvégi szóközök"
683
684msgid "Save file &position"
685msgstr "Fájlbeli &pozíció mentése"
686
687msgid "Confir&m before saving"
688msgstr "M&entés előtt megerősítés"
689
690msgid "Fill tabs with &spaces"
691msgstr "&Tabulálás szóközökkel"
692
693# stringhosszra ügyelni
694msgid "&Return does autoindent"
695msgstr "Új sor &auto. behúzás"
696
697msgid "&Backspace through tabs"
698msgstr "&Backspace: tabokat egyszerre"
699
700msgid "&Fake half tabs"
701msgstr "Hamis &fél-tabulátorok"
702
703msgid "Wrap mode"
704msgstr "Tördelés"
705
706msgid "Key emulation"
707msgstr "Billentyűzet-emuláció"
708
709msgid " Editor options "
710msgstr " A szövegszerkesztő beállításai "
711
712# "Segítség" nem mindenhol férne ki, lásd funkciógomb-sor
713msgid "Help"
714msgstr "Súgó"
715
716msgid "Save"
717msgstr "Mentés"
718
719msgid "Mark"
720msgstr "Blokk"
721
722msgid "Replac"
723msgstr "Csere"
724
725msgid "Copy"
726msgstr "Másol"
727
728msgid "Move"
729msgstr "Áthely"
730
731# F-key label
732msgid "Delete"
733msgstr "Töröl"
734
735msgid "PullDn"
736msgstr "Főmenü"
737
738msgid " Load syntax file "
739msgstr " Szintaxisfájl betöltése "
740
741# 2. %s: unixos hibaüzenet
742#, c-format
743msgid ""
744" Cannot open file %s \n"
745" %s "
746msgstr ""
747" Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" fájlt. \n"
748" %s "
749
750#, c-format
751msgid " Error in file %s on line %d "
752msgstr " Hiba a(z) %s fájl %d. sorában "
753
754#, c-format
755msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>"
756msgstr "Bind: helytelen argumentumszám, bind <kulcs> <parancs>"
757
758#, c-format
759msgid "bind: Bad key value `%s'"
760msgstr "Bind: helytelen kulcsérték: \"%s\""
761
762#, c-format
763msgid "bind: Ehh...no key?"
764msgstr "Bind: nincs kulcs?"
765
766#, c-format
767msgid "bind: Unknown key: `%s'"
768msgstr "Bind: ismeretlen kulcs: \"%s\""
769
770#, c-format
771msgid "bind: Unknown command: `%s'"
772msgstr "Bind: ismeretlen parancs: \"%s\""
773
774#, c-format
775msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>"
776msgstr "%s: szintaxis: %s <n> <parancs> <címke>"
777
778#, c-format
779msgid "%s: Unknown command: `%s'"
780msgstr "%s: ismeretlen parancs: \"%s\""
781
782#, c-format
783msgid "%s: fn should be 1-10"
784msgstr "%s: fn értéke 1...10 lehet"
785
786#, c-format
787msgid "%s: fopen(): %s"
788msgstr "%s: fopen(): %s"
789
790#, c-format
791msgid "%s:%d: unknown command `%s'"
792msgstr "%s:%d: ismeretlen parancs: \"%s\""
793
794#, c-format
795msgid "%s:%d: %s"
796msgstr "%s:%d: %s"
797
798#, c-format
799msgid "%s not found!"
800msgstr "\"%s\" nem található"
801
802msgid "&Set"
803msgstr "&Beállít"
804
805msgid "S&kip"
806msgstr "&Kihagy"
807
808msgid "Set &all"
809msgstr "Min&det"
810
811msgid "owner"
812msgstr "Tulaj"
813
814msgid "group"
815msgstr "Csoport"
816
817msgid "other"
818msgstr "Mások"
819
820msgid "On"
821msgstr "Be"
822
823# nem nagyon van ertelmes rovid forditas ide... (l. a chown dialogot)
824msgid "Flag"
825msgstr "Jel"
826
827# fajl-jogok, oktalisan
828msgid "Mode"
829msgstr "Mód"
830
831#, c-format
832msgid "%6d of %d"
833msgstr "%6d / %d"
834
835msgid " Chown advanced command "
836msgstr " Haladó \"Chown\" (tulaj állítás) "
837
838# 2. %s: unixos hibaüzenet
839#, c-format
840msgid ""
841" Cannot chmod \"%s\" \n"
842" %s "
843msgstr ""
844" \"%s\" jogai nem állíthatók \n"
845" %s "
846
847# 2. %s: unixos hibaüzenet
848#, c-format
849msgid ""
850" Cannot chown \"%s\" \n"
851" %s "
852msgstr ""
853" \"%s\" tulaja nem állítható \n"
854" %s "
855
856msgid "Displays the current version"
857msgstr "Verzióinformáció megjelenítése"
858
859msgid "Print data directory"
860msgstr "Az adatkönyvtár megjelenítése"
861
862msgid "Print last working directory to specified file"
863msgstr "A legutóbbi aktuális könyvtár írása az adott fájlba"
864
865msgid "Enables subshell support (default)"
866msgstr "Háttér-shell bekapcsolása (alapértelmezett)"
867
868msgid "Disables subshell support"
869msgstr "Háttér-shell használatának letiltása"
870
871msgid "Log ftp dialog to specified file"
872msgstr "FTP-párbeszéd naplózása megadott fájlba"
873
874msgid "Set debug level"
875msgstr "Nyomkövetési (debug) szint beállítása"
876
877msgid "Launches the file viewer on a file"
878msgstr "Fájlmegjelenítés indítása a megadott fájlon"
879
880msgid "Edits one file"
881msgstr "Fájl szerkesztése"
882
883msgid "Forces xterm features"
884msgstr "Xterm-funkciók kikényszerítése"
885
886msgid "Disable mouse support in text version"
887msgstr "Egérkezelés letiltása a szöveges változatban"
888
889msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
890msgstr "A \"Termcap\" használata a \"Terminfo\" helyett, ha lehet"
891
892msgid "To run on slow terminals"
893msgstr "Lassú terminálon futtatáshoz"
894
895msgid "Use stickchars to draw"
896msgstr "Rajzolás 7 bites ASCII karakterekkel"
897
898# programozható billentyű?
899msgid "Resets soft keys on HP terminals"
900msgstr "HP terminál puhabillentyűk alaphelyzetbe"
901
902msgid "Requests to run in black and white"
903msgstr "Fekete-fehér üzemmód kérése."
904
905msgid "Request to run in color mode"
906msgstr "Színes üzemmód kérése."
907
908msgid "Specifies a color configuration"
909msgstr "Színösszeállítás megadása."
910
911#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
912msgid ""
913"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
914"\n"
915"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
916"\n"
917"Keywords:\n"
918"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
919"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
920"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
921"                 errdhotfocus\n"
922"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
923"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
924"                 editlinestate\n"
925msgstr ""
926"--colors KULCSSZÓ={ELŐTÉR},{HÁTTÉR}\n"
927"\n"
928"{ELŐTÉR} / {HÁTTÉR} elhagyható, az alapértékek lesznek érvényesek.\n"
929"\n"
930"Kulcsszavak:\n"
931"   Globális:       errors (hibák), reverse (inverz), gauge (kijelző),\n"
932"                   input (bevitel), viewunderline (aláhúzott)\n"
933"   Fájllista:      normal, selected (kurzor), marked (kijelölt),\n"
934"                   markselect (kijelölt + kurzor)\n"
935"   Ablakok:        dnormal, dfocus, dhotnormal (gyorsbillentyű),\n"
936"                   dhotfocus (gyorsbillentyű + fókusz),\n"
937"                   errdhotnormal (gyorsbillentyű hibaablakban),\n"
938"                   errdhotfocus (gyorsbillentyű + fókusz hibaablakban)\n"
939"   Menük:          menu, menuhot (gyorsbillentyű), menusel (kijelölt),\n"
940"                   menuhotsel (gyorsbillentyű + kijelölt)\n"
941"   Szerkesztő:     editnormal, editbold (félkövér), editmarked (kijelölt)\n"
942
943#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
944msgid ""
945"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
946"\n"
947"Colors:\n"
948"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
949"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
950"   brightcyan, lightgray and white\n"
951"\n"
952msgstr ""
953"   Segítség:       helpnormal, helpitalic (dőlt), helpbold (félkövér),\n"
954"                   helplink, helpslink (kijelölt + link)\n"
955"\n"
956"Színek:\n"
957"   black (fekete), gray (szürke), red (piros), brightred (élénkpiros),\n"
958"   green (zöld), brightgreen (élénkzöld), brown (barna), yellow (sárga),\n"
959"   blue (kék), brightblue (azúr), magenta (lila), brightmagenta (élénklila),\n"
960"   cyan (türkiz), brightcyan (élénk-türkiz), lightgray (világosszürke),\n"
961"   white (fehér)\n"
962"\n"
963
964msgid "Color options"
965msgstr "Színbeállítások"
966
967msgid "+number"
968msgstr "+szám"
969
970msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
971msgstr "[aktuális_könyvtár] [másik_könyvtár]"
972
973msgid "Set initial line number for the internal editor"
974msgstr "A kezdősor számának megadása a belső szerkesztő számára."
975
976msgid ""
977"\n"
978"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
979"to mc-devel@gnome.org\n"
980msgstr ""
981"\n"
982"Hibajelentéseket (az \"mc -V\" parancs kimenetét mellékelve) a következő\n"
983"címre lehet küldeni: mc-devel@gnome.org\n"
984
985#, c-format
986msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
987msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
988
989msgid "Main options"
990msgstr " Alapbeállítások "
991
992msgid "Terminal options"
993msgstr " Terminál opciók "
994
995msgid " Background process error "
996msgstr " Hiba a háttérfolyamatban "
997
998msgid " Unknown error in child "
999msgstr " Ismeretlen hiba a futtatott programban "
1000
1001msgid " Child died unexpectedly "
1002msgstr " Váratlanul leállt a futtatott program "
1003
1004msgid " Background protocol error "
1005msgstr " Háttérprotokoll-hiba "
1006
1007msgid ""
1008" Background process sent us a request for more arguments \n"
1009" than we can handle. \n"
1010msgstr ""
1011" A háttérfolyamat több paramétert kért, \n"
1012" mint amennyit kezelni tudunk. \n"
1013
1014msgid "&Full file list"
1015msgstr "&Teljes"
1016
1017msgid "&Brief file list"
1018msgstr "Tömö&r"
1019
1020msgid "&Long file list"
1021msgstr "&Duplaszéles"
1022
1023msgid "&User defined:"
1024msgstr "Sa&ját:"
1025
1026msgid "Listing mode"
1027msgstr "Listázási mód"
1028
1029msgid "user &Mini status"
1030msgstr "Saját extra adat&sor:"
1031
1032msgid "&Reverse"
1033msgstr "&Fordított sorrend"
1034
1035msgid "case sensi&tive"
1036msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
1037
1038msgid "Sort order"
1039msgstr "Rendezési mód"
1040
1041msgid "Executable first"
1042msgstr "Futtatható fent"
1043
1044msgid " Confirmation "
1045msgstr " Megerősítés "
1046
1047msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
1048msgstr " Könyvtár-&gyorslista törlése előtt "
1049
1050msgid " confirm &Exit "
1051msgstr " &Kilépés előtt "
1052
1053msgid " confirm e&Xecute "
1054msgstr " Futtatá&s előtt "
1055
1056msgid " confirm o&Verwrite "
1057msgstr " &Felülírás előtt "
1058
1059msgid " confirm &Delete "
1060msgstr " &Törlés előtt "
1061
1062msgid "UTF-8 output"
1063msgstr "UTF-8 kijelzés"
1064
1065msgid "Full 8 bits output"
1066msgstr "8 bites kijelzés"
1067
1068msgid "ISO 8859-1"
1069msgstr "ISO 8859-1"
1070
1071msgid "7 bits"
1072msgstr "7 bites kijelzés"
1073
1074msgid "F&ull 8 bits input"
1075msgstr "&8 bites bevitel"
1076
1077msgid " Display bits "
1078msgstr " Kivitel és bevitel "
1079
1080msgid "Other 8 bit"
1081msgstr "Egyéb 8 bites"
1082
1083# "./configure --enable-charset" esetén jelenik meg
1084msgid "Input / display codepage:"
1085msgstr "Beviteli/kijelzési kódlap:"
1086
1087msgid "&Select"
1088msgstr "&Kijelölés"
1089
1090msgid "Use passive mode over pro&xy"
1091msgstr "Passzív mód használata pro&xy-n"
1092
1093msgid "Use &passive mode"
1094msgstr "Passzí&v mód használata"
1095
1096msgid "&Use ~/.netrc"
1097msgstr "~/.&netrc használata"
1098
1099msgid "&Always use ftp proxy"
1100msgstr "FTP-&proxy állandó használata"
1101
1102msgid "sec"
1103msgstr "s"
1104
1105msgid "ftpfs directory cache timeout:"
1106msgstr "Ftpfs-könyvtárgyorstár elévülése:"
1107
1108msgid "ftp anonymous password:"
1109msgstr "Anonymous FTP jelszava:"
1110
1111msgid "Timeout for freeing VFSs:"
1112msgstr "VFS-felszabadítási idő:"
1113
1114msgid " Virtual File System Setting "
1115msgstr " A virtuális fájlrendszer (VFS) beállításai "
1116
1117msgid "cd"
1118msgstr "cd"
1119
1120msgid "Quick cd"
1121msgstr "Gyors könyvtárváltás (\"cd\")"
1122
1123msgid "Symbolic link filename:"
1124msgstr "Szimbolikus link neve:"
1125
1126msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1127msgstr "Létező fájlnév (amire a link mutatni fog):"
1128
1129msgid "Symbolic link"
1130msgstr "Szimbolikus link"
1131
1132msgid "Running "
1133msgstr "Futtatás: "
1134
1135msgid "Stopped"
1136msgstr "Megállítva"
1137
1138msgid "&Stop"
1139msgstr "&Megállít"
1140
1141msgid "&Resume"
1142msgstr "&Folytat"
1143
1144msgid "&Kill"
1145msgstr "&Töröl"
1146
1147msgid "Background Jobs"
1148msgstr "Háttérfolyamatok"
1149
1150msgid "Domain:"
1151msgstr "Tartomány:"
1152
1153msgid "Username:"
1154msgstr "Felhasználónév:"
1155
1156msgid "Password:"
1157msgstr "Jelszó"
1158
1159#, c-format
1160msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1161msgstr "\\\\%s\\%s jelszava:"
1162
1163#, c-format
1164msgid "Warning: file %s not found\n"
1165msgstr "Figyelem: \"%s\" fájl nem található\n"
1166
1167msgid "7-bit ASCII"
1168msgstr "7-bit ASCII"
1169
1170#, c-format
1171msgid "Cannot translate from %s to %s"
1172msgstr "Nem lehetséges a konvertálás erről: \"%s\" erre: \"%s\""
1173
1174msgid "execute/search by others"
1175msgstr "mások     : futtat/belép"
1176
1177msgid "write by others"
1178msgstr "mások     : ír"
1179
1180msgid "read by others"
1181msgstr "mások     : olvas"
1182
1183msgid "execute/search by group"
1184msgstr "csoport   : futtat/belép"
1185
1186msgid "write by group"
1187msgstr "csoport   : ír"
1188
1189msgid "read by group"
1190msgstr "csoport   : olvas"
1191
1192msgid "execute/search by owner"
1193msgstr "tulajdonos: futtat/belép"
1194
1195msgid "write by owner"
1196msgstr "tulajdonos: ír"
1197
1198msgid "read by owner"
1199msgstr "tulajdonos: olvas"
1200
1201msgid "sticky bit"
1202msgstr "\"Sticky\"  bit (ragadós)"
1203
1204msgid "set group ID on execution"
1205msgstr "\"Set-GID\" bit (más GID)"
1206
1207msgid "set user ID on execution"
1208msgstr "\"Set-UID\" bit (más UID)"
1209
1210# több fájl kijelölése esetén jelenik meg
1211msgid "C&lear marked"
1212msgstr "Jel. &ki"
1213
1214msgid "S&et marked"
1215msgstr "Jel. b&e"
1216
1217msgid "&Marked all"
1218msgstr "&Jelölteket"
1219
1220msgid "Name"
1221msgstr "Fájlnév"
1222
1223msgid "Permissions (Octal)"
1224msgstr "Jogok (oktálisan):"
1225
1226# nem mindig _nev_: lehet az ID is
1227msgid "Owner name"
1228msgstr "Tulajdonos:"
1229
1230# nem mindig _nev_: lehet az ID is
1231msgid "Group name"
1232msgstr "Csoport:"
1233
1234msgid "Use SPACE to change"
1235msgstr "Szóközzel kapcsolható át"
1236
1237msgid "an option, ARROW KEYS"
1238msgstr "egy-egy opció, a nyilakkal"
1239
1240msgid "to move between options"
1241msgstr "lehet mozogni és \"T\" vagy"
1242
1243msgid "and T or INS to mark"
1244msgstr "\"Insert\" a kijelölés."
1245
1246msgid " Permission "
1247msgstr " Jogosultságok "
1248
1249msgid "Chmod command"
1250msgstr "Jogosultságok beállítása (Chmod)"
1251
1252# több fájl kijelölése esetén jelenik meg
1253msgid "Set &users"
1254msgstr "&Tulajdonost"
1255
1256msgid "Set &groups"
1257msgstr "&Csoportot"
1258
1259msgid " Name "
1260msgstr " Név "
1261
1262msgid " Owner name "
1263msgstr " Tulajdonos "
1264
1265msgid " Group name "
1266msgstr " Csoport "
1267
1268msgid " Size "
1269msgstr " Fájlméret "
1270
1271msgid " User name "
1272msgstr " Tulajdonos "
1273
1274msgid " Chown command "
1275msgstr " Tulajdonos beállítása (Chown) "
1276
1277# a kontextusbol szerencsere kiderul, hogy ez az owner
1278msgid "<Unknown user>"
1279msgstr "<ismeretlen>"
1280
1281# a kontextusbol szerencsere kiderul, hogy ez a group
1282msgid "<Unknown group>"
1283msgstr "<ismeretlen>"
1284
1285# "ini" fájlbeli opció van rá
1286msgid "Files tagged, want to cd?"
1287msgstr "A fájlkijelölések elvesznek, folytatja?"
1288
1289msgid "Cannot change directory"
1290msgstr "Nem sikerült könyvtárt váltani"
1291
1292msgid " View file "
1293msgstr " Fájl megjelenítése "
1294
1295msgid " Filename:"
1296msgstr " Fájlnév: "
1297
1298msgid " Filtered view "
1299msgstr " Szűrt nézet "
1300
1301msgid " Filter command and arguments:"
1302msgstr " Szűrőprogram és paraméterei:"
1303
1304msgid "Create a new Directory"
1305msgstr "Új könyvtár létrehozása"
1306
1307msgid " Enter directory name:"
1308msgstr " Könyvtár neve:"
1309
1310msgid " Filter "
1311msgstr " Szűrő "
1312
1313msgid " Set expression for filtering filenames"
1314msgstr " Adja meg a fájlnevekre vonatkozó szűrőkifejezést:"
1315
1316# checkbox a copy/move/del dialogban (nem kell a tobbes szam)
1317msgid "&Using shell patterns"
1318msgstr "&Shell-minta"
1319
1320msgid "&Case sensitive"
1321msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
1322
1323msgid "&Files only"
1324msgstr "Csak &fájlokat"
1325
1326msgid " Select "
1327msgstr " Kijelölés "
1328
1329msgid " Unselect "
1330msgstr " Kijelölések megszüntetése "
1331
1332msgid "Extension file edit"
1333msgstr "Kiterjesztésfájl szerkesztése"
1334
1335msgid " Which extension file you want to edit? "
1336msgstr " Melyik kiterjesztésfájlt kívánja szerkeszteni? "
1337
1338msgid "Highlighting groups file edit"
1339msgstr "Szintaxisfájl szerkesztéses"
1340
1341msgid " Which highlighting file you want to edit? "
1342msgstr " Melyik szintaxisfájlt kívánja szerkeszteni? "
1343
1344msgid " Compare directories "
1345msgstr " Könyvtárak összehasonlítása "
1346
1347msgid " Select compare method: "
1348msgstr " Összehasonlítási mód: "
1349
1350msgid "&Quick"
1351msgstr "&Gyors (dátumok)"
1352
1353msgid "&Size only"
1354msgstr "&Méretek alapján"
1355
1356msgid "&Thorough"
1357msgstr "&Alapos (tartalom)"
1358
1359msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1360msgstr " Mindkét panelnak fájllista-módban kell lennie ehhez a művelethez. "
1361
1362msgid ""
1363" Not an xterm or Linux console; \n"
1364" the panels cannot be toggled. "
1365msgstr ""
1366" Nem Xterm és nem Linux-konzol; \n"
1367" a paneleket nem lehet kikapcsolni. "
1368
1369#, c-format
1370msgid "Link %s to:"
1371msgstr "\"%s\" linkelése ide:"
1372
1373msgid " Link "
1374msgstr " \"Hard\" link "
1375
1376#, c-format
1377msgid " link: %s "
1378msgstr " link: %s "
1379
1380#, c-format
1381msgid " symlink: %s "
1382msgstr " szimbolikus link: %s "
1383
1384#, c-format
1385msgid " Symlink `%s' points to: "
1386msgstr " A(z) \"%s\" szimbolikus link ide mutasson: "
1387
1388msgid " Edit symlink "
1389msgstr " Szimbolikus link módosítása "
1390
1391#, c-format
1392msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1393msgstr " \"%s\" törlése nem sikerült: %s "
1394
1395#, c-format
1396msgid " edit symlink: %s "
1397msgstr " szimbolikus link módosítása: %s "
1398
1399#, c-format
1400msgid "`%s' is not a symbolic link"
1401msgstr "\"%s\" nem szimbolikus link"
1402
1403#, c-format
1404msgid " Cannot chdir to %s "
1405msgstr " Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba "
1406
1407msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1408msgstr " Gépnév (részletek: F1 billentyű): "
1409
1410msgid " Link to a remote machine "
1411msgstr " Kapcsolódás távoli gépre "
1412
1413msgid " FTP to machine "
1414msgstr " FTP-kapcsolat "
1415
1416msgid " Shell link to machine "
1417msgstr " Shell-kapcsolat egy másik géppel "
1418
1419msgid " SMB link to machine "
1420msgstr " SMB-kapcsolat "
1421
1422msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1423msgstr " Törölt fájlok visszaállítása Ext2 fájlrendszeren "
1424
1425msgid ""
1426" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1427"   files on: (F1 for details)"
1428msgstr ""
1429" A visszaállítandó fájlokat tároló eszköz neve\n"
1430"   (/dev/ nélkül) (részletek: F1 billentyű):"
1431
1432msgid " Setup "
1433msgstr " Beállítások "
1434
1435msgid " Setup saved to ~/%s"
1436msgstr " Beállítások elmentve ide: ~/%s"
1437
1438# 2. %s: unixos hibaüzenet
1439#, c-format
1440msgid ""
1441" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1442" %s "
1443msgstr ""
1444" Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba. \n"
1445" %s "
1446
1447# error boxban, például FTP-nél vagy zip-fájlban
1448msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1449msgstr " Távoli fájlrendszeren nem lehet végrehajtani a parancsokat "
1450
1451msgid " The shell is already running a command "
1452msgstr " A parancsértelmező már futtat egy parancsot. "
1453
1454msgid "&Unsorted"
1455msgstr "Nincs rende&zés"
1456
1457msgid "&Name"
1458msgstr "&Név"
1459
1460msgid "&Extension"
1461msgstr "&Végződés (kiterjesztés)"
1462
1463# tartalomra vonatkozik
1464msgid "&Modify time"
1465msgstr "(Tartalmi) mó&dosítás ideje"
1466
1467msgid "&Access time"
1468msgstr "&Elérés ideje"
1469
1470# metaadat-módosulás, például chmod dátuma
1471msgid "C&Hange time"
1472msgstr "&Adatváltozás ideje"
1473
1474msgid "&Size"
1475msgstr "Mé&ret"
1476
1477msgid "&Inode"
1478msgstr "&Inode"
1479
1480msgid "Cannot read directory contents"
1481msgstr "Könyvtár tartalma nem olvasható"
1482
1483msgid ""
1484" The Commander can't change to the directory that \n"
1485" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
1486" deleted your working directory, or given yourself \n"
1487" extra access permissions with the \"su\" command? "
1488msgstr ""
1489" A Midnight Commander nem tud belépni abba a könyvtárba, \n"
1490" amelyet a háttér-shell aktuálisként jelez. \n"
1491" Elképzelhető, hogy törölte az aktuális könyvtárat,\n"
1492" vagy módosította a jogosultságait a \"su\" programmal? "
1493
1494#, c-format
1495msgid "Press any key to continue..."
1496msgstr "Nyomjon meg egy billentyűt..."
1497
1498#, c-format
1499msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1500msgstr "Írjon \"exit\"-et a Midnight Commanderbe való visszatéréshez."
1501
1502#, c-format
1503msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
1504msgstr " Nem sikerült behozni \"%s\" helyi másolatát "
1505
1506# %s: unixos hibaüzenet
1507#, c-format
1508msgid ""
1509" Cannot create temporary command file \n"
1510" %s "
1511msgstr ""
1512" Nem sikerült ideiglenes parancsfájlt létrehozni. \n"
1513" %s "
1514
1515msgid " Parameter "
1516msgstr " Paraméter "
1517
1518#, c-format
1519msgid " %s%s file error"
1520msgstr " %s%s fájlhiba"
1521
1522#, c-format
1523msgid ""
1524"The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that "
1525"the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight "
1526"Commander package."
1527msgstr ""
1528"A(z) \"%smc.ext\" fájl formátuma a 3.0-s verzióval módosult. Úgy tűnik, hogy "
1529"a Midnight Commander telepítésekor hiba történt. Szerezzen be egy friss "
1530"verziót a Midnight Commander-csomagból."
1531
1532#, c-format
1533msgid " ~/%s file error "
1534msgstr " ~/%s fájlhiba "
1535
1536msgid ""
1537"The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either "
1538"want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write "
1539"it."
1540msgstr ""
1541"A \"~/%s\" fájl formátuma a 3.0-s verzióval módosult. Lemásolhatja azt a(z) "
1542"\"%smc.ext\" fájlból, vagy elkészítheti az alapján."
1543
1544msgid " Copy "
1545msgstr " Másolás "
1546
1547# tree esetén csak áthelyezést jelent
1548msgid " Move "
1549msgstr " Átnevezés/áthelyezés "
1550
1551msgid " Delete "
1552msgstr " Törlés "
1553
1554msgid " Cannot make the hardlink "
1555msgstr " Nem sikerült létrehozni a hard linket "
1556
1557#, c-format
1558msgid ""
1559" Cannot read source link \"%s\" \n"
1560" %s "
1561msgstr ""
1562" Nem sikerült olvasni a forráslinket (\"%s\"). \n"
1563" %s "
1564
1565msgid ""
1566" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
1567"\n"
1568" Option Stable Symlinks will be disabled "
1569msgstr ""
1570" Távoli fájlrendszerek közt nem hozhatók létre stabil szimbolikus linkek. \n"
1571"\n"
1572" A \"Stabil szimbolikus linkek\" opció ki lesz kapcsolva. "
1573
1574#, c-format
1575msgid ""
1576" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
1577" %s "
1578msgstr ""
1579" Nem sikerült létrehozni a célként szereplő szimbolikus linket \n"
1580" (\"%s\"). \n"
1581" %s "
1582
1583msgid "&Abort"
1584msgstr "&Megszakítás"
1585
1586# 2. %s: hibaüzenet
1587#, c-format
1588msgid ""
1589" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
1590" %s "
1591msgstr ""
1592" A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható \n"
1593" %s "
1594
1595#, c-format
1596msgid ""
1597" Cannot stat source file \"%s\" \n"
1598" %s "
1599msgstr ""
1600" A(z) \"%s\" forrásfájl adatai nem elérhetők \n"
1601" %s "
1602
1603msgid ""
1604" `%s' \n"
1605" and \n"
1606" `%s' \n"
1607" are the same file "
1608msgstr ""
1609" \"%s\" "
1610" és \n"
1611" \"%s\" \n"
1612" ugyanaz a fájl "
1613
1614#, c-format
1615msgid ""
1616" Cannot create special file \"%s\" \n"
1617" %s "
1618msgstr ""
1619" Nem sikerült létrehozni a(z) \"%s\" \n"
1620" speciális fájlt. \n"
1621" %s "
1622
1623#, c-format
1624msgid ""
1625" Cannot chown target file \"%s\" \n"
1626" %s "
1627msgstr ""
1628" A(z) \"%s\" célfájl tulajdonosa nme állítható \n"
1629" %s "
1630
1631#, c-format
1632msgid ""
1633" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
1634" %s "
1635msgstr ""
1636" A(z) \"%s\" célfájl jogai nem állíthatók \n"
1637" %s "
1638
1639#, c-format
1640msgid ""
1641" Cannot open source file \"%s\" \n"
1642" %s "
1643msgstr ""
1644" A(z) \"%s\" forrásfájl nem megnyitható \n"
1645" %s "
1646
1647# a "reget" a forrásban való seek-elést jelent
1648msgid " Reget failed, about to overwrite file "
1649msgstr " A pozicionálás nem sikerült, a célfájl felülíódik. "
1650
1651#, c-format
1652msgid ""
1653" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
1654" %s "
1655msgstr ""
1656" Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
1657" forrásfájl adatait. \n"
1658" %s "
1659
1660#, c-format
1661msgid ""
1662" Cannot create target file \"%s\" \n"
1663" %s "
1664msgstr ""
1665" Nem sikerült létrehozni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
1666" %s "
1667
1668#, c-format
1669msgid ""
1670" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
1671" %s "
1672msgstr ""
1673" Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
1674" célfájl adatait. \n"
1675" %s "
1676
1677#, c-format
1678msgid ""
1679" Cannot read source file \"%s\" \n"
1680" %s "
1681msgstr ""
1682" Nem sikerült olvasni a(z) \"%s\" forrásfájlt. \n"
1683" %s "
1684
1685#, c-format
1686msgid ""
1687" Cannot write target file \"%s\" \n"
1688" %s "
1689msgstr ""
1690" Nem sikerült írni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
1691" %s "
1692
1693msgid "(stalled)"
1694msgstr "(elakadt)"
1695
1696#, c-format
1697msgid ""
1698" Cannot close source file \"%s\" \n"
1699" %s "
1700msgstr ""
1701" Nem sikerült lezárni a(z) \"%s\" forrásfájlt. \n"
1702" %s "
1703
1704#, c-format
1705msgid ""
1706" Cannot close target file \"%s\" \n"
1707" %s "
1708msgstr ""
1709" Nem sikerült lezárni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
1710" %s "
1711
1712msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
1713msgstr "Nem másolódott át a teljes fájl. Megtartja a célfájlt?"
1714
1715msgid "&Delete"
1716msgstr "&Törlés"
1717
1718msgid "&Keep"
1719msgstr "&Megtartás"
1720
1721#, c-format
1722msgid ""
1723" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
1724" %s "
1725msgstr ""
1726" Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
1727" forráskönyvtár adatait. \n"
1728" %s "
1729
1730#, c-format
1731msgid ""
1732" Source \"%s\" is not a directory \n"
1733" %s "
1734msgstr ""
1735" A(z) \"%s\" forrásobjektum nem könyvtár. \n"
1736" %s "
1737
1738#, c-format
1739msgid ""
1740" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
1741" `%s' "
1742msgstr ""
1743" Ciklikus szimbolikus linket nem lehet átmásolni: \n"
1744" \"%s\" "
1745
1746#, c-format
1747msgid ""
1748" Destination \"%s\" must be a directory \n"
1749" %s "
1750msgstr ""
1751" A cél (\"%s\") csak könyvtár lehet. \n"
1752" %s "
1753
1754#, c-format
1755msgid ""
1756" Cannot create target directory \"%s\" \n"
1757" %s "
1758msgstr ""
1759" Célkönyvtár \"%s\" nem létrehozható \n"
1760" %s "
1761
1762#, c-format
1763msgid ""
1764" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
1765" %s "
1766msgstr ""
1767" Célkönyvtár \"%s\" tulajdonosa nem beállítható \n"
1768" %s "
1769
1770#, c-format
1771msgid ""
1772" Cannot stat file \"%s\" \n"
1773" %s "
1774msgstr ""
1775" A(z) \"%s\" fájl adatai nem lekérdezhetők \n"
1776" %s "
1777
1778#, c-format
1779msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
1780msgstr " A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható "
1781
1782#, c-format
1783msgid ""
1784" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
1785" %s "
1786msgstr ""
1787" A(z) \"%s\" fájl nem átnevezhető/mozgatható erre: \"%s\" \n"
1788" %s "
1789
1790#, c-format
1791msgid ""
1792" Cannot remove file \"%s\" \n"
1793" %s "
1794msgstr ""
1795" A(z) \"%s\" fájl nem törölhető \n"
1796" %s "
1797
1798msgid ""
1799" `%s' \n"
1800" and \n"
1801" `%s' \n"
1802" are the same directory "
1803msgstr ""
1804" \"%s\" \n"
1805" és \n"
1806" \"%s\" \n"
1807" ugyanaz a könyvtár "
1808
1809#, c-format
1810msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
1811msgstr " A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható: %s "
1812
1813#, c-format
1814msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
1815msgstr " A(z) \"%s\" fájl nem felülírható: %s "
1816
1817#, c-format
1818msgid ""
1819" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
1820" %s "
1821msgstr ""
1822" A(z) \"%s\" könyvtár nem átnevezhető/mozgatható erre: \"%s\" \n"
1823" %s "
1824
1825#, c-format
1826msgid ""
1827" Cannot delete file \"%s\" \n"
1828" %s "
1829msgstr ""
1830" A(z) \"%s\" fájl nem törölhető \n"
1831" %s "
1832
1833#, c-format
1834msgid ""
1835" Cannot remove directory \"%s\" \n"
1836" %s "
1837msgstr ""
1838" A(z) \"%s\" könyvtár nem törölhető \n"
1839" %s "
1840
1841msgid "Directory scanning"
1842msgstr "Könyvtárak átfésülése"
1843
1844msgid "1Copy"
1845msgstr "1másolása"
1846
1847msgid "1Move"
1848msgstr "1áthelyezése"
1849
1850msgid "1Delete"
1851msgstr "1törlése"
1852
1853# pl.: "dfdsfds" nevű fájl törlése?
1854# (Copy, Move, Delete)
1855#, no-c-format
1856msgid "%o %f \"%s\"%m"
1857msgstr "\"%s\" nevű %f %o%m"
1858
1859# pl.: "44 kijelolt konyvtar torlese?"
1860# (Copy, Move, Delete)
1861#, no-c-format
1862msgid "%o %d %f%m"
1863msgstr "%d kijelölt %f %o%m"
1864
1865msgid "file"
1866msgstr "fájl"
1867
1868# tobb kijelolt dolog eseten hasznalatos ("4 files")
1869msgid "files"
1870msgstr "fájl"
1871
1872msgid "directory"
1873msgstr "könyvtár"
1874
1875# tobb kijelolt dolog eseten hasznalatos
1876msgid "directories"
1877msgstr "könyvtár"
1878
1879# tobb kijelolt dolog eseten hasznalatos
1880msgid "files/directories"
1881msgstr "fájl/könyvtár"
1882
1883msgid " with source mask:"
1884msgstr " az alábbi maszkkal:"
1885
1886# ! promptokban, mint pl. "copy ... to:"
1887msgid " to:"
1888msgstr " ide:"
1889
1890msgid " Cannot operate on \"..\"! "
1891msgstr " A \"..\" könyvtárral ez nem lehetséges! "
1892
1893msgid " Sorry, I could not put the job in background "
1894msgstr " Nem tudtam a feladatot a háttérben végezni "
1895
1896msgid "&Retry"
1897msgstr "Új&ra"
1898
1899msgid ""
1900"\n"
1901"   Directory not empty.   \n"
1902"   Delete it recursively? "
1903msgstr ""
1904"\n"
1905"   Nem üres a könyvtár.   \n"
1906"   Törölni kívánja a tartalmával együtt? "
1907
1908msgid ""
1909"\n"
1910"   Background process: Directory not empty \n"
1911"   Delete it recursively? "
1912msgstr ""
1913"\n"
1914"   Háttérfolyamat: nem üres a könyvtár. \n"
1915"   Törölni kívánja a tartalmával együtt? "
1916
1917msgid " Delete: "
1918msgstr " Törlés: "
1919
1920msgid "Non&e"
1921msgstr "&Egyiket sem"
1922
1923# ETA: Estimated time of arrival
1924# a hátralevő időt jelzi: óra, perc, másodperc
1925#, c-format
1926msgid "ETA %d:%02d.%02d"
1927msgstr "MÉG %d:%02d:%02d"
1928
1929#, c-format
1930msgid "%.2f MB/s"
1931msgstr "%.2f MB/s"
1932
1933#, c-format
1934msgid "%.2f KB/s"
1935msgstr "%.2f KB/s"
1936
1937#, c-format
1938msgid "%ld B/s"
1939msgstr "%ld B/s"
1940
1941msgid "File"
1942msgstr "Fájl"
1943
1944msgid "Count"
1945msgstr "Darab"
1946
1947# fájlmásolási progress bar-on jelenik meg
1948msgid "Bytes"
1949msgstr "Bájt"
1950
1951msgid "Source"
1952msgstr "Forrás"
1953
1954msgid "Target"
1955msgstr "Cél"
1956
1957msgid "Deleting"
1958msgstr "Törlés"
1959
1960msgid "Target file already exists!"
1961msgstr "A célfájl már létezik!"
1962
1963#, c-format
1964msgid "Source date: %s, size %llu"
1965msgstr "Forrásfájl dátuma: %s, mérete: %llu"
1966
1967# space-ek: hogy egymás alatt legyen a másolandó és a meglevő
1968#, c-format
1969msgid "Target date: %s, size %llu"
1970msgstr "Célfájl dátuma:    %s, mérete: %llu"
1971
1972#, c-format
1973msgid "Source date: %s, size %u"
1974msgstr "Forrásfájl dátuma: %s, mérete: %u"
1975
1976# space-ek: hogy egymás alatt legyen a másolandó és a meglevő
1977#, c-format
1978msgid "Target date: %s, size %u"
1979msgstr "Célfájl dátuma:    %s, mérete: %u"
1980
1981msgid "If &size differs"
1982msgstr "Ha más a mére&te"
1983
1984msgid "&Update"
1985msgstr "Ha &régebbi"
1986
1987msgid "Overwrite all targets?"
1988msgstr "Minden célfájlt felülír?"
1989
1990# figyelni rá (shortcut-ütközésileg), mert ritkábban jön elő (ha már létezik a célfájl
1991# és a forrás mérete nagyobb a cél méreténél)
1992msgid "&Reget"
1993msgstr "&Kiegészítés"
1994
1995# ha már létezik a célfájl
1996msgid "A&ppend"
1997msgstr "&Hozzáírás"
1998
1999msgid "Overwrite this target?"
2000msgstr "Felülírja ezt a fájlt?"
2001
2002msgid " File exists "
2003msgstr " A fájl már létezik "
2004
2005msgid " Background process: File exists "
2006msgstr " Háttérfolyamat: a fájl már létezik "
2007
2008# A "h" shortcut kerülendő, mert Alt+h = előzmények
2009msgid "&Background"
2010msgstr "Háttér&ben"
2011
2012msgid "&Stable Symlinks"
2013msgstr "S&tabil szimbolikus linkek"
2014
2015msgid "di&Ve into subdir if exists"
2016msgstr "Lét&ező könyvtárba lemenni"
2017
2018msgid "preserve &Attributes"
2019msgstr "&Attribútumok megőrzése"
2020
2021msgid "follow &Links"
2022msgstr "&Linkek követése"
2023
2024msgid "to:"
2025msgstr "Cél:"
2026
2027msgid "Invalid source pattern `%s'"
2028msgstr "Hibás forrás-minta: \"%s\""
2029
2030msgid "&Suspend"
2031msgstr "F&elfüggesztés"
2032
2033msgid "Con&tinue"
2034msgstr "&Folytatás"
2035
2036msgid "&Chdir"
2037msgstr "&Belépés a könyvtárba"
2038
2039msgid "&Again"
2040msgstr "Ú&jra"
2041
2042msgid "&Quit"
2043msgstr "&Kilépés"
2044
2045msgid "Pane&lize"
2046msgstr "Listát a &panelra"
2047
2048msgid "&View - F3"
2049msgstr "&Megtekintés - F3"
2050
2051msgid "&Edit - F4"
2052msgstr "&Szerkesztés - F4"
2053
2054#, c-format
2055msgid "Found: %ld"
2056msgstr "%ld találat"
2057
2058msgid " Malformed regular expression "
2059msgstr "  Hibás reguláris kifejezés  "
2060
2061msgid "Cas&e sensitive"
2062msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
2063
2064msgid "&Find recursively"
2065msgstr "Rek&urzív keresés"
2066
2067msgid "S&kip hidden"
2068msgstr "&Rejtettek átugrása"
2069
2070msgid "&All charsets"
2071msgstr "&Minden karakterkészlet"
2072
2073msgid "Case sens&itive"
2074msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
2075
2076msgid "Re&gular expression"
2077msgstr "&Reguláris kifejezés"
2078
2079msgid "Fir&st hit"
2080msgstr "Első találat"
2081
2082msgid "All cha&rsets"
2083msgstr "&Minden karakterkészlet"
2084
2085msgid "&Tree"
2086msgstr "Köny&vtárfa"
2087
2088msgid "Find File"
2089msgstr "Fájl keresése"
2090
2091msgid "Content:"
2092msgstr "Tartalom:"
2093
2094msgid "File name:"
2095msgstr "Fájlnév:"
2096
2097msgid "Start at:"
2098msgstr "Kezdőkönyvtár:"
2099
2100#, c-format
2101msgid "Grepping in %s"
2102msgstr "Keresés itt: \"%s\""
2103
2104msgid "Finished"
2105msgstr "Kész"
2106
2107#, c-format
2108msgid "Searching %s"
2109msgstr "\"%s\" keresése"
2110
2111msgid "Searching"
2112msgstr "Keresés"
2113
2114msgid " Help file format error\n"
2115msgstr " Hibás a súgófájl formátuma.\n"
2116
2117msgid " Internal bug: Double start of link area "
2118msgstr " Belső programhiba: linkterület duplán kezdve "
2119
2120#, c-format
2121msgid " Cannot find node %s in help file "
2122msgstr " Nem található \"%s\" bejegyzés a súgóban "
2123
2124msgid "Index"
2125msgstr "Index"
2126
2127msgid "Prev"
2128msgstr "Előző"
2129
2130msgid "&Move"
2131msgstr "Át&helyezés"
2132
2133msgid "&Remove"
2134msgstr "&Törlés"
2135
2136# A "h" shortcut kerülendő, mert Alt+h = előzmények
2137msgid "&Append"
2138msgstr "Ho&zzáadás"
2139
2140msgid "&Insert"
2141msgstr "Be&szúrás"
2142
2143msgid "New &Entry"
2144msgstr "Ú&j bejegyzés"
2145
2146msgid "New &Group"
2147msgstr "Új &csoport"
2148
2149msgid "&Up"
2150msgstr "&Fel"
2151
2152msgid "&Add current"
2153msgstr "Az &aktuális hozzáadása"
2154
2155msgid "&Refresh"
2156msgstr "F&rissítés"
2157
2158msgid "Fr&ee VFSs now"
2159msgstr "VFS fels&zabadítása"
2160
2161msgid "Change &To"
2162msgstr "&Belépés"
2163
2164msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2165msgstr "Alcsoport (listázás: \"Enter\" billentyű)"
2166
2167msgid "Active VFS directories"
2168msgstr "Aktív VFS-könyvtárak"
2169
2170msgid "Directory hotlist"
2171msgstr "Könyvtár-gyorslista"
2172
2173msgid " Directory path "
2174msgstr " Könyvtár elérési útvonala "
2175
2176msgid " Directory label "
2177msgstr " Címke "
2178
2179#, c-format
2180msgid "Moving %s"
2181msgstr "%s áthelyezése"
2182
2183msgid "New hotlist entry"
2184msgstr " Új gyorslista-bejegyzés "
2185
2186msgid "Directory label"
2187msgstr "Könyvtárcímke:"
2188
2189msgid "Directory path"
2190msgstr "Könyvtár-útvonal:"
2191
2192msgid " New hotlist group "
2193msgstr " Új gyorslista-csoport "
2194
2195msgid "Name of new group"
2196msgstr "Az új csoport neve:"
2197
2198#, c-format
2199msgid "Label for \"%s\":"
2200msgstr "\"%s\" címkéje:"
2201
2202msgid " Add to hotlist "
2203msgstr " Felvétel a gyorslistára "
2204
2205msgid " Remove: "
2206msgstr " Törlés: "
2207
2208msgid ""
2209"\n"
2210" Are you sure you want to remove this entry?"
2211msgstr ""
2212"\n"
2213" Biztos eltávolítja ezt a bejegyzést?"
2214
2215msgid ""
2216"\n"
2217" Group not empty.\n"
2218" Remove it?"
2219msgstr ""
2220"\n"
2221" A kiválasztott csoport nem üres.\n"
2222" Kívánja eltávolítani?"
2223
2224msgid " Top level group "
2225msgstr " Legfelső szintű csoport "
2226
2227msgid " Hotlist Load "
2228msgstr " Gyorslista betöltése "
2229
2230msgid ""
2231"MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
2232msgstr ""
2233" A{z} \"~/%s\" fájl nem írható, régi gyorslista-bejegyzések megtartva"
2234
2235#, c-format
2236msgid "Midnight Commander %s"
2237msgstr "Midnight Commander %s"
2238
2239#, c-format
2240msgid "File:       %s"
2241msgstr "Fájl:         %s"
2242
2243#, c-format
2244msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
2245msgstr "Szabad node:  %d (%d%%) / %d"
2246
2247msgid "No node information"
2248msgstr "Nincs node-információ"
2249
2250#, c-format
2251msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
2252msgstr "Szabad hely:  %s (%d%%) / %s"
2253
2254msgid "No space information"
2255msgstr "Nincs adat a tárolóhelyről"
2256
2257# fájlrendszerre vonatkozik
2258#, c-format
2259msgid "Type:      %s "
2260msgstr "Fájlr.-típus: %s "
2261
2262msgid "non-local vfs"
2263msgstr "távoli VFS"
2264
2265#, c-format
2266msgid "Device:    %s"
2267msgstr "Eszköz:       %s"
2268
2269#, c-format
2270msgid "Filesystem: %s"
2271msgstr "Fájlrendszer: %s"
2272
2273#, c-format
2274msgid "Accessed:  %s"
2275msgstr "Elérés ideje: %s"
2276
2277# tartalom változását jelöli
2278#, c-format
2279msgid "Modified:  %s"
2280msgstr "Módosítás:    %s"
2281
2282# !! Ez ext2fs-en nem 'creation', hanem az utolso metadata-valtozas...
2283# Ext3 és ReiserFS esetén is: például chmod (csak) ezt a fájldátumot módosítja
2284#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2285#, c-format
2286msgid "Status:    %s"
2287msgstr "Adatváltozás: %s"
2288
2289#, c-format
2290msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2291msgstr "Eszköztípus:  fő: %lu, al: %lu"
2292
2293#, c-format
2294msgid "Size:      %s"
2295msgstr "Méret:        %s"
2296
2297#, c-format
2298msgid " (%ld block)"
2299msgid_plural " (%ld blocks)"
2300msgstr[0] " (%ld blokk)"
2301msgstr[1] " (%ld blokk)"
2302
2303#, c-format
2304msgid "Owner:     %s/%s"
2305msgstr "Tulajdonos:   %s/%s"
2306
2307#, c-format
2308msgid "Links:     %d"
2309msgstr "Linkek száma: %d"
2310
2311#, c-format
2312msgid "Mode:      %s (%04o)"
2313msgstr "Típus+jogok:  %s (%04o)"
2314
2315#, c-format
2316msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2317msgstr "Hely:         %Xh:%Xh"
2318
2319msgid "File:       None"
2320msgstr "Fájl:         Nincs"
2321
2322msgid "&Vertical"
2323msgstr "&Függőleges"
2324
2325msgid "&Horizontal"
2326msgstr "&Vízszintes"
2327
2328msgid "show free sp&Ace"
2329msgstr "&Szabad hely kijelzése"
2330
2331msgid "&Xterm window title"
2332msgstr "&Xterm-ablakcím"
2333
2334msgid "h&Intbar visible"
2335msgstr "&Tippek megjelenítése"
2336
2337msgid "&Keybar visible"
2338msgstr "&Billentyűsor megjelenítése"
2339
2340msgid "command &Prompt"
2341msgstr "&Parancssor aktív"
2342
2343msgid "show &Mini status"
2344msgstr "Extra adat&sor megjelenítése"
2345
2346msgid "menu&Bar visible"
2347msgstr "Főme&nü megjelenítése"
2348
2349msgid "&Equal split"
2350msgstr "S&zimmetrikus elosztás"
2351
2352msgid "pe&Rmissions"
2353msgstr "&Jogosultságok"
2354
2355msgid "&File types"
2356msgstr "Fáj&ltípusok"
2357
2358msgid " Panel split "
2359msgstr " Panelosztás "
2360
2361msgid " Highlight... "
2362msgstr " Kiemelés... "
2363
2364msgid " Other options "
2365msgstr " További opciók "
2366
2367# csak karakteres konzol esetén jelenik meg; darabszám van előtte
2368# a hosszra ügyelni
2369msgid "output lines"
2370msgstr "kimeneti sor"
2371
2372msgid "Layout"
2373msgstr "Megjelenés"
2374
2375msgid "Learn keys"
2376msgstr "Billentyűk beállítása"
2377
2378msgid " Teach me a key "
2379msgstr " Billentyűkód módosítása "
2380
2381#, c-format
2382msgid ""
2383"Please press the %s\n"
2384"and then wait until this message disappears.\n"
2385"\n"
2386"Then, press it again to see if OK appears\n"
2387"next to its button.\n"
2388"\n"
2389"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2390"and wait as well."
2391msgstr ""
2392"Nyomja meg a(z) \"%s\" billentyűt,\n"
2393"majd várjon amíg ez az üzenet eltűnik.\n"
2394"\n"
2395"Ez után nyomja meg újra a billentyűt - ha az \"OK\"\n"
2396"szöveg jelenik meg a billentyű neve mellett, akkor\n"
2397"a billentyű a kívánt módon lett beállítva.\n"
2398"\n"
2399"Kilépéshez használja az \"Escape\" billentyűt."
2400
2401msgid " Cannot accept this key "
2402msgstr " Ez a billentyű nem használható erre "
2403
2404#, c-format
2405msgid " You have entered \"%s\""
2406msgstr " Ezt adta meg: \"%s\""
2407
2408#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
2409msgid "OK"
2410msgstr "OK"
2411
2412msgid ""
2413"It seems that all your keys already\n"
2414"work fine. That's great."
2415msgstr ""
2416"Úgy tűnik, hogy már minden billentyű\n"
2417"jól működik. Zsír!"
2418
2419msgid "&Discard"
2420msgstr "E&ldobás"
2421
2422msgid ""
2423"Great! You have a complete terminal database!\n"
2424"All your keys work well."
2425msgstr ""
2426"Zsír! A terminál-adatbázis teljes.\n"
2427"Az összes billentyű jól működik."
2428
2429msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
2430msgstr "Nyomja meg egyenként a felsorolt billentyűket, majd nézze meg, hogy"
2431
2432msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
2433msgstr "melyek nem lettek \"OK\"-val megjelölve. Ezek beállításához használja"
2434
2435msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
2436msgstr "a Szóközt vagy kattintson a billentyűnévre. Ugrás: \"Tab\" billentyű."
2437
2438msgid " The Midnight Commander "
2439msgstr " Midnight Commander "
2440
2441msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
2442msgstr " Valóban ki szeretne lépni a Midnight Commanderből? "
2443
2444msgid "&Listing mode..."
2445msgstr "&Listázási mód..."
2446
2447msgid "&Quick view     C-x q"
2448msgstr "&Gyorsnézet       C-x q"
2449
2450msgid "&Info           C-x i"
2451msgstr "&Információk      C-x i"
2452
2453msgid "&Sort order..."
2454msgstr "&Rendezési mód..."
2455
2456msgid "&Filter..."
2457msgstr "&Szűrő..."
2458
2459msgid "&Encoding...    C-t"
2460msgstr "&Kódolás          C-t"
2461
2462msgid "&Network link..."
2463msgstr "&Hálózati kapcsolat..."
2464
2465msgid "FT&P link..."
2466msgstr "&FTP-kapcsolat..."
2467
2468msgid "S&hell link..."
2469msgstr "Sh&ell-kapcsolat..."
2470
2471msgid "SM&B link..."
2472msgstr "SM&B-kapcsolat..."
2473
2474msgid "&Rescan         C-r"
2475msgstr "Frissí&tés          C-r"
2476
2477msgid "&View               F3"
2478msgstr "Megteki&ntés                   F3"
2479
2480msgid "Vie&w file...         "
2481msgstr "Fájl megtek&intése...            "
2482
2483msgid "&Filtered view     M-!"
2484msgstr "Szűrt né&zet                  M-!"
2485
2486msgid "&Edit               F4"
2487msgstr "Sz&erkesztés                   F4"
2488
2489msgid "&Copy               F5"
2490msgstr "&Másolás                       F5"
2491
2492msgid "c&Hmod           C-x c"
2493msgstr "Jogosultságok (&Chmod)      C-x c"
2494
2495msgid "&Link            C-x l"
2496msgstr "&Hard link                  C-x l"
2497
2498msgid "&SymLink         C-x s"
2499msgstr "&Szimbolikus link           C-x s"
2500
2501msgid "edit s&Ymlink  C-x C-s"
2502msgstr "Szimb. &link módosítása   C-x C-s"
2503
2504msgid "ch&Own           C-x o"
2505msgstr "T&ulajdonos (Chown)         C-x o"
2506
2507msgid "&Advanced chown       "
2508msgstr "H&aladó \"Chown\" (tulajdonos)     "
2509
2510msgid "&Rename/Move        F6"
2511msgstr "Átne&vezés/áthelyezés          F6"
2512
2513msgid "&Mkdir              F7"
2514msgstr "Új könyvtá&r                   F7"
2515
2516msgid "&Delete             F8"
2517msgstr "&Törlés                        F8"
2518
2519msgid "&Quick cd          M-c"
2520msgstr "Gy&ors könyvtárváltás         M-c"
2521
2522msgid "select &Group      M-+"
2523msgstr "Fájlok ki&jelölése            M-+"
2524
2525msgid "u&Nselect group    M-\\"
2526msgstr "Kijelölés me&gszüntetése      M-\\"
2527
2528msgid "reverse selec&Tion M-*"
2529msgstr "Kijelölés megfor&dítása       M-*"
2530
2531msgid "e&Xit              F10"
2532msgstr "&Kilépés                      F10"
2533
2534msgid "&User menu          F2"
2535msgstr "&Felhasználói menü             F2"
2536
2537msgid "&Directory tree"
2538msgstr "Köny&vtárfa"
2539
2540msgid "&Find file            M-?"
2541msgstr "&Fájlkeresés               M-?"
2542
2543msgid "s&Wap panels          C-u"
2544msgstr "Panelek fel&cserélése      C-u"
2545
2546msgid "switch &Panels on/off C-o"
2547msgstr "Pane&lek ki/be             C-o"
2548
2549msgid "&Compare directories  C-x d"
2550msgstr "&Könyvtárak összevetése  C-x d"
2551
2552msgid "e&Xternal panelize    C-x !"
2553msgstr "Külső &panel-parancs     C-x !"
2554
2555msgid "show directory s&Izes"
2556msgstr "Könyvtár&méret"
2557
2558msgid "Command &history      M-h"
2559msgstr " Korábbi parancsok         M-h"
2560
2561msgid "di&Rectory hotlist    C-\\"
2562msgstr "Könyvtár-&gyorslista       C-\\"
2563
2564msgid "&Active VFS list      C-x a"
2565msgstr "&Aktív VFS-lista         C-x a"
2566
2567msgid "&Background jobs      C-x j"
2568msgstr "&Háttérfolyamatok        C-x j"
2569
2570msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2571msgstr "&Törölt fájlok visszaállítása"
2572
2573msgid "&Listing format edit"
2574msgstr "Listá&zási formátum szerkesztése"
2575
2576msgid "Edit &extension file"
2577msgstr "Kiter&jesztésfájl szerkesztése"
2578
2579msgid "Edit &menu file"
2580msgstr "Me&nüfájl szerkesztése"
2581
2582msgid "Edit &highlighting group file"
2583msgstr "&Szintaxisfájl szerkesztése"
2584
2585msgid "&Configuration..."
2586msgstr "&Alapbeállítások..."
2587
2588msgid "&Layout..."
2589msgstr "Meg&jelenés..."
2590
2591msgid "c&Onfirmation..."
2592msgstr "&Megerősítések..."
2593
2594msgid "&Display bits..."
2595msgstr "&Kivitel és bevitel..."
2596
2597msgid "learn &Keys..."
2598msgstr "&Billentyűk..."
2599
2600msgid "&Virtual FS..."
2601msgstr "&Virtuális fájlrendszer..."
2602
2603msgid "&Save setup"
2604msgstr "Beállítások m&entése"
2605
2606msgid " &Above "
2607msgstr " Fe&nt "
2608
2609msgid " &Left "
2610msgstr " &Bal "
2611
2612msgid " &File "
2613msgstr " &Fájl "
2614
2615# menü
2616msgid " &Command "
2617msgstr " &Eszközök "
2618
2619msgid " &Options "
2620msgstr " Beállí&tások "
2621
2622msgid " &Below "
2623msgstr " &Lent "
2624
2625msgid " &Right "
2626msgstr " &Jobb "
2627
2628msgid " Information "
2629msgstr " Információ "
2630
2631msgid ""
2632" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
2633" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
2634" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
2635" the details.                                           "
2636msgstr ""
2637" Előfordulhat, hogy a \"Gyors könyvtár-újraolvasás\" eredménye \n"
2638" nem tükrözi pontosan a könyvtár tartalmát - ilyenkor végezni  \n"
2639" kell egy frissítést. További részletek a kézikönyvben (amely  \n"
2640" a \"man mc\" paranccsal jeleníthető meg). "
2641
2642msgid "Menu"
2643msgstr "Menü"
2644
2645msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
2646msgstr "Nincs beállítva a TERM környezeti változó.\n"
2647
2648msgid "&Fix it"
2649msgstr "&Javítsd ki"
2650
2651msgid "don't ask again"
2652msgstr "ne kérdezz többet"
2653
2654msgid ""
2655"Chosen display charset (Settings->Display bits)\n"
2656"or source codeset (in mcedit ctrl-t) \n"
2657"does not match one set via locale. \n"
2658"Set correct codeset manually or press <<Fix it>> \n"
2659"to set locale default.\n"
2660"\n"
2661"Or set 'don't ask again' and press <<Skip>>"
2662msgstr ""
2663"A kijelzőhöz válaszott- (Beállítások->Kivitel és bevitel)\n"
2664"vagy a forrás karaketerkészlet (in mcedit ctrl-t) \n"
2665"nem egyezik a helyi beállítással. \n"
2666"Válassza ki kézzel vagy a <<Javítsd ki>> gombbal\n"
2667"automatikusan a helyi beállításnak megfelelőt. \n"
2668"\n"
2669"Vagy 'ne kérdezz többet' és <<Kihagyás>>"
2670
2671#, c-format
2672msgid "Cannot create %s directory"
2673msgstr "A(z) %s könyvtár nem létrehozható"
2674
2675# gyakorlatilag egyaltalan nem "biztonsagosabb" az eredetinel...
2676msgid "safe de&Lete"
2677msgstr "\"Ó&vatos\" törlés"
2678
2679msgid "cd follows lin&Ks"
2680msgstr "Li&nkkövető könyvtárváltás"
2681
2682msgid "L&ynx-like motion"
2683msgstr "Lyn&x-hez hasonló navigálási mód"
2684
2685msgid "rotatin&G dash"
2686msgstr "Folyamatjelzés &pörgő vonallal"
2687
2688msgid "co&Mplete: show all"
2689msgstr "Kie&gészítésnél teljes lista"
2690
2691# !! fajlmicsodalo?...
2692msgid "&Use internal view"
2693msgstr "Belső &fájlmegjelenítő"
2694
2695msgid "use internal ed&It"
2696msgstr "Belső szövegszerkesztő (M&cedit)"
2697
2698msgid "auto m&Enus"
2699msgstr "A&utomatikus menük"
2700
2701msgid "&Auto save setup"
2702msgstr "&Beállítások automatikus mentése"
2703
2704msgid "shell &Patterns"
2705msgstr "Shell-m&inták"
2706
2707msgid "Compute &Totals"
2708msgstr "Ö&sszesítő értékek meghatározása"
2709
2710msgid "&Verbose operation"
2711msgstr "Részletes ü&zenetek"
2712
2713msgid "Mkdir autoname"
2714msgstr "Mkdir auto-név"
2715
2716msgid "&Fast dir reload"
2717msgstr "G&yors könyvtár-újraolvasás"
2718
2719msgid "mi&X all files"
2720msgstr "&Könyvtárak a fájlok között"
2721
2722msgid "&Drop down menus"
2723msgstr "&Legördülő menük"
2724
2725msgid "ma&Rk moves down"
2726msgstr "Ki&jelölés lefelé léptet"
2727
2728msgid "show &Hidden files"
2729msgstr "&Rejtett fájlok mutatása"
2730
2731msgid "show &Backup files"
2732msgstr "Másol&atfájlok mutatása"
2733
2734msgid "Use SI si&ze units"
2735msgstr "SI mértékegységek"
2736
2737msgid "&Never"
2738msgstr "So&ha"
2739
2740msgid "on dumb &Terminals"
2741msgstr "Gagyi &terminálokon"
2742
2743msgid "Alwa&ys"
2744msgstr "Min&dig"
2745
2746msgid " Panel options "
2747msgstr " Panelbeállítások "
2748
2749msgid " Pause after run... "
2750msgstr " Parancsok utáni várakozás... "
2751
2752msgid "Configure options"
2753msgstr "Alapbeállítások"
2754
2755msgid "&Add new"
2756msgstr "Ú&j"
2757
2758msgid "External panelize"
2759msgstr "Külső panel-parancs"
2760
2761# ez is egy prompt (azert a ":")
2762msgid "Command"
2763msgstr "Parancs:"
2764
2765msgid "Other command"
2766msgstr "más parancs"
2767
2768msgid " Add to external panelize "
2769msgstr " Külső panel-parancs hozzáadása "
2770
2771msgid " Enter command label: "
2772msgstr " A parancshoz tartozó leírás: "
2773
2774msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
2775msgstr " Távoli/virtuális könyvtáron nem megy a  külső panel-parancsot "
2776
2777msgid "Find rejects after patching"
2778msgstr "\"patch\" parancs utáni problémajegyzékek (*.rej) keresése"
2779
2780msgid "Find *.orig after patching"
2781msgstr "\"patch\" parancs utáni másolatfájlok (*.orig) keresése"
2782
2783msgid "Find SUID and SGID programs"
2784msgstr "SUID és SGID programok keresése"
2785
2786msgid "Cannot invoke command."
2787msgstr "A parancs nem meghívható."
2788
2789msgid "Pipe close failed"
2790msgstr "Nem sikerült lezárni a csövet."
2791
2792msgid "[dev]"
2793msgstr "[eszk]"
2794
2795# szülőkönyvtár
2796msgid "UP--DIR"
2797msgstr "SZ-KVTR"
2798
2799msgid "SYMLINK"
2800msgstr "SZ.LINK"
2801
2802msgid "SUB-DIR"
2803msgstr "AL-KVTR"
2804
2805msgid "Size"
2806msgstr "Méret"
2807
2808# 12 karakteres lehet
2809msgid "MTime"
2810msgstr "TartalMódIdő"
2811
2812# 12 karakteres lehet
2813msgid "ATime"
2814msgstr "Elérési idő"
2815
2816# 12 karakteres lehet
2817msgid "CTime"
2818msgstr "AdatváltIdő"
2819
2820# jogok, mnemonikkal
2821msgid "Permission"
2822msgstr "Jogok"
2823
2824msgid "Perm"
2825msgstr "Jogok"
2826
2827msgid "Nl"
2828msgstr "Ln"
2829
2830msgid "Inode"
2831msgstr "Inode"
2832
2833msgid "UID"
2834msgstr "UID"
2835
2836msgid "GID"
2837msgstr "GID"
2838
2839# alignment problema miatt hosszu cimkek eleje lemaradhat!
2840# 8 karakter fér ki
2841msgid "Owner"
2842msgstr "Tulajd."
2843
2844msgid "Group"
2845msgstr "Csoport"
2846
2847msgid "<readlink failed>"
2848msgstr "<hibás szim. link>"
2849
2850# szóköz: elválasztáshoz
2851#, c-format
2852msgid "%s byte"
2853msgid_plural "%s bytes"
2854msgstr[0] " %s bájt"
2855msgstr[1] " %s bájt"
2856
2857#, c-format
2858msgid "%s in %d file"
2859msgid_plural "%s in %d files"
2860msgstr[0] "%s bájt %d fájlban"
2861msgstr[1] "%s bájt %d fájlban"
2862
2863msgid "Unknown tag on display format: "
2864msgstr "Ismeretlen címke a megjelenítési formátumban: "
2865
2866msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
2867msgstr "A beállított formátum hibás; az alapértelmezés lép életbe."
2868
2869msgid " Do you really want to execute? "
2870msgstr " Biztosan futtatni kívánja a programot? "
2871
2872msgid "View"
2873msgstr "Megnéz"
2874
2875msgid "Edit"
2876msgstr "Szerk"
2877
2878msgid "RenMov"
2879msgstr "Áthely"
2880
2881msgid "Mkdir"
2882msgstr "ÚjKvtr"
2883
2884msgid " Not implemented yet "
2885msgstr " Még nincs megvalósítva "
2886
2887msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
2888msgstr " Kicserélt és talált elemek száma különbözik "
2889
2890#, c-format
2891msgid " Invalid token number %d "
2892msgstr " Hibás elem szám %d "
2893
2894msgid "Normal"
2895msgstr "Normális"
2896
2897msgid "&Regular expression"
2898msgstr "&Reguláris kifejezés"
2899
2900msgid "Hexadecimal"
2901msgstr "Hexadecimális"
2902
2903msgid "Wildcard search"
2904msgstr "Wildcard maszk keresés"
2905
2906msgid "Choose codepage"
2907msgstr "Válasszon kódlapot"
2908
2909msgid "-  < No translation >"
2910msgstr "-  < Nincs konverzió >"
2911
2912msgid ""
2913"GNU Midnight Commander is already\n"
2914"running on this terminal.\n"
2915"Subshell support will be disabled."
2916msgstr ""
2917"A Midnight Commander már fut ezen\n"
2918"a terminálon.\n"
2919"Háttér-shell használata nem lesz lehetséges."
2920
2921#, c-format
2922msgid "Cannot open named pipe %s\n"
2923msgstr "Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" csőfájlt.\n"
2924
2925msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
2926msgstr " A háttér-shell még aktív. Mégis kilép? "
2927
2928#, c-format
2929msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
2930msgstr "Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba.\n"
2931
2932msgid "With builtin Editor\n"
2933msgstr "Beépített szövegszerkesztővel\n"
2934
2935msgid "Using system-installed S-Lang library"
2936msgstr "A korábban telepített S-Lang könyvtár használata"
2937
2938msgid "with terminfo database"
2939msgstr "Terminfo adatbázissal"
2940
2941msgid "Using the ncurses library"
2942msgstr "Az Ncurses könyvtár használata"
2943
2944msgid "Using the ncursesw library"
2945msgstr "Az Ncurses könyvtár használata"
2946
2947msgid "With optional subshell support"
2948msgstr "Opcionális háttér-shell-támogatással"
2949
2950msgid "With subshell support as default"
2951msgstr "Alapértelmezésben háttér-shell-támogatással"
2952
2953msgid "With support for background operations\n"
2954msgstr "Háttérműveletek támogatása\n"
2955
2956msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
2957msgstr "Egérhasználat Xterm alatt és Linux-konzolon\n"
2958
2959msgid "With mouse support on xterm\n"
2960msgstr "Egérhasználat Xterm alatt\n"
2961
2962msgid "With support for X11 events\n"
2963msgstr "X11-események támogatása\n"
2964
2965msgid "With internationalization support\n"
2966msgstr "Nyelvi lokalizálás támogatása\n"
2967
2968msgid "With multiple codepages support\n"
2969msgstr "Több kódlap támogatása\n"
2970
2971#, c-format
2972msgid "Virtual File System:"
2973msgstr "Virtuális fájlrendszer:"
2974
2975#, c-format
2976msgid ""
2977"Cannot open the %s file for writing:\n"
2978"%s\n"
2979msgstr ""
2980"Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" fájlt írásra:\n"
2981"%s\n"
2982
2983#, c-format
2984msgid "Copy \"%s\" directory to:"
2985msgstr "\"%s\" könyvtár másolása ide:"
2986
2987#, c-format
2988msgid "Move \"%s\" directory to:"
2989msgstr "\"%s\" könyvtár áthelyezése ide:"
2990
2991#, c-format
2992msgid ""
2993" Cannot stat the destination \n"
2994" %s "
2995msgstr ""
2996" Nem sikerült lekérdezni a célobjektum adatait. \n"
2997" %s "
2998
2999#, c-format
3000msgid "  Delete %s?  "
3001msgstr "  %s törlése?  "
3002
3003msgid "Static"
3004msgstr "Statik"
3005
3006# 7 karakteres még lehet (funkciógomb-sor)
3007msgid "Dynamc"
3008msgstr "Dinamik"
3009
3010# 7 karakteres még lehet (funkciógomb-sor)
3011msgid "Rescan"
3012msgstr "Frissít"
3013
3014msgid "Forget"
3015msgstr "Kihagy"
3016
3017# 7 karakteres még lehet (funkciógomb-sor)
3018msgid "Rmdir"
3019msgstr "KvtTörl"
3020
3021#, c-format
3022msgid ""
3023"Cannot write to the %s file:\n"
3024"%s\n"
3025msgstr ""
3026"Nem sikerült írni a(z) \"%s\" fájlba:\n"
3027"%s\n"
3028
3029msgid "Function key 1"
3030msgstr "F1  funkcióbill."
3031
3032msgid "Function key 2"
3033msgstr "F2  funkcióbill."
3034
3035msgid "Function key 3"
3036msgstr "F3  funkcióbill."
3037
3038msgid "Function key 4"
3039msgstr "F4  funkcióbill."
3040
3041msgid "Function key 5"
3042msgstr "F5  funkcióbill."
3043
3044msgid "Function key 6"
3045msgstr "F6  funkcióbill."
3046
3047msgid "Function key 7"
3048msgstr "F7  funkcióbill."
3049
3050msgid "Function key 8"
3051msgstr "F8  funkcióbill."
3052
3053msgid "Function key 9"
3054msgstr "F9  funkcióbill."
3055
3056msgid "Function key 10"
3057msgstr "F10 funkcióbill."
3058
3059msgid "Function key 11"
3060msgstr "F11 funkcióbill."
3061
3062msgid "Function key 12"
3063msgstr "F12 funkcióbill."
3064
3065msgid "Function key 13"
3066msgstr "F13 funkcióbill."
3067
3068msgid "Function key 14"
3069msgstr "F14 funkcióbill."
3070
3071msgid "Function key 15"
3072msgstr "F15 funkcióbill."
3073
3074msgid "Function key 16"
3075msgstr "F16 funkcióbill."
3076
3077msgid "Function key 17"
3078msgstr "F17 funkcióbill."
3079
3080msgid "Function key 18"
3081msgstr "F18 funkcióbill."
3082
3083msgid "Function key 19"
3084msgstr "F19 funkcióbill."
3085
3086msgid "Function key 20"
3087msgstr "F20 funkcióbill."
3088
3089msgid "Backspace key"
3090msgstr "\"Backspace\" gomb"
3091
3092msgid "End key"
3093msgstr "\"End\" gomb"
3094
3095msgid "Up arrow key"
3096msgstr "<Fel> gomb"
3097
3098msgid "Down arrow key"
3099msgstr "<Le> gomb"
3100
3101msgid "Left arrow key"
3102msgstr "<Balra> gomb"
3103
3104msgid "Right arrow key"
3105msgstr "<Jobbra> gomb"
3106
3107msgid "Home key"
3108msgstr "\"Home\" gomb"
3109
3110msgid "Page Down key"
3111msgstr "\"Page Down\" gomb"
3112
3113msgid "Page Up key"
3114msgstr "\"Page Up\" gomb"
3115
3116msgid "Insert key"
3117msgstr "\"Insert\" gomb"
3118
3119msgid "Delete key"
3120msgstr "\"Delete\" gomb"
3121
3122msgid "Completion/M-tab"
3123msgstr "Kiegészítés/M-Tab"
3124
3125msgid "+ on keypad"
3126msgstr "\"+\" - numerikus"
3127
3128msgid "- on keypad"
3129msgstr "\"-\" - numerikus"
3130
3131msgid "* on keypad"
3132msgstr "\"*\" - numerikus"
3133
3134msgid "Left arrow keypad"
3135msgstr "<Jobbra> - numer."
3136
3137msgid "Right arrow keypad"
3138msgstr "<Balra> - numer."
3139
3140msgid "Up arrow keypad"
3141msgstr "<Fel> - numer."
3142
3143msgid "Down arrow keypad"
3144msgstr "<Le> - numerikus"
3145
3146msgid "Home on keypad"
3147msgstr "\"Home\" - numer."
3148
3149msgid "End on keypad"
3150msgstr "\"End\" - numer."
3151
3152msgid "Page Down keypad"
3153msgstr "\"PgDn\" - numer."
3154
3155msgid "Page Up keypad"
3156msgstr "\"PgUp\" - numer."
3157
3158msgid "Insert on keypad"
3159msgstr "\"Insert\" - numer."
3160
3161msgid "Delete on keypad"
3162msgstr "\"Delete\" - numer."
3163
3164msgid "Enter on keypad"
3165msgstr "\"Enter\" - numer."
3166
3167#, fuzzy
3168msgid "Tab on keypad"
3169msgstr "Tab - numerikus"
3170
3171#, fuzzy
3172msgid "Space on keypad"
3173msgstr "Szóköz - numerikus"
3174
3175msgid "Slash on keypad"
3176msgstr "\"/\" - numerikus"
3177
3178msgid "NumLock on keypad"
3179msgstr "\"Num Lock\" - num."
3180
3181msgid "Ctrl"
3182msgstr "Ctrl"
3183
3184msgid "Alt"
3185msgstr "Alt"
3186
3187msgid "Shift"
3188msgstr "Shift"
3189
3190#, c-format
3191msgid ""
3192"Screen size %dx%d is not supported.\n"
3193"Check the TERM environment variable.\n"
3194msgstr ""
3195"A(z) %dx%d képernyőméret nem támogatott.\n"
3196"Ellenőrizze a TERM környezeti változót.\n"
3197
3198msgid " Format error on file Extensions File "
3199msgstr " Formátumhiba a kiterjesztésfájlban "
3200
3201#, c-format
3202msgid " The %%var macro has no default "
3203msgstr " A %%var makrónak nincs alapértéke "
3204
3205#, c-format
3206msgid " The %%var macro has no variable "
3207msgstr " A %%var makrónak nincs változója "
3208
3209msgid " Debug "
3210msgstr " Nyomkövetés "
3211
3212msgid " ERROR: "
3213msgstr " HIBA:  "
3214
3215msgid " True:  "
3216msgstr " Igaz:  "
3217
3218msgid " False: "
3219msgstr " Hamis: "
3220
3221msgid " Warning -- ignoring file "
3222msgstr " Figyelem: a fájl figyelmen kívül hagyva "
3223
3224#, c-format
3225msgid ""
3226"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3227"Using it may compromise your security"
3228msgstr ""
3229"A(z) \"%s\" fájl sem a rendszergazdáé, sem az Öné,\n"
3230"vagy mindenki által írható. Használata gyengítheti a biztonságot."
3231
3232#, c-format
3233msgid " No suitable entries found in %s "
3234msgstr " Nincsenek megfelelő bejegyzések ebben: \"%s\" "
3235
3236msgid " User menu "
3237msgstr " Felhasználói menü "
3238
3239msgid "%b %e  %Y"
3240msgstr "%b %e  %Y"
3241
3242msgid "%b %e %H:%M"
3243msgstr "%b %e %H.%M"
3244
3245#, c-format
3246msgid "%s is not a directory\n"
3247msgstr "\"%s\" nem könyvtár\n"
3248
3249#, c-format
3250msgid "Directory %s is not owned by you\n"
3251msgstr "A(z) \"%s\" könyvtár nem az Öné\n"
3252
3253#, c-format
3254msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
3255msgstr "Nem sikerült beállítani a jogokat a(z) \"%s\" könyvtárhoz.\n"
3256
3257#, c-format
3258msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
3259msgstr "A(z) \"%s\" ideiglenes könyvtár nem hozható létre: %s\n"
3260
3261#, c-format
3262msgid "Temporary files will be created in %s\n"
3263msgstr "Az ideiglenes fájlok a(z) \"%s\" könyvtárban jönnek létre\n"
3264
3265#, c-format
3266msgid "Temporary files will not be created\n"
3267msgstr "Ideiglenes fájlok nem jönnek létre\n"
3268
3269msgid " Pipe failed "
3270msgstr " Cső-hiba "
3271
3272msgid " Dup failed "
3273msgstr " Sikertelen duplikálás "
3274
3275#, c-format
3276msgid ""
3277" The current line number is %lld.\n"
3278" Enter the new line number:"
3279msgstr ""
3280" Hanyadik sorra kíván ugrani?\n"
3281" (Az aktuális sor: %lld.)"
3282
3283#, c-format
3284msgid ""
3285" The current address is %s.\n"
3286" Enter the new address:"
3287msgstr ""
3288" Melyik címre kíván ugrani?\n"
3289" (Az aktuális cím: %s.)"
3290
3291msgid " Goto Address "
3292msgstr " Ugrás a megadott címre "
3293
3294msgid " Invalid address "
3295msgstr " Hibás cím "
3296
3297msgid " Cannot spawn child process "
3298msgstr " Nem sikerült programot indítani "
3299
3300msgid "Empty output from child filter"
3301msgstr "A szűrő kimenete üres."
3302
3303msgid "ButtonBar|Help"
3304msgstr "Súgó"
3305
3306msgid "ButtonBar|Quit"
3307msgstr "Kilép"
3308
3309msgid "ButtonBar|Ascii"
3310msgstr "ASCII"
3311
3312msgid "ButtonBar|Hex"
3313msgstr "Hex"
3314
3315msgid "ButtonBar|Goto"
3316msgstr "Ugrás"
3317
3318msgid "ButtonBar|Line"
3319msgstr "UgrSor"
3320
3321msgid "ButtonBar|View"
3322msgstr "Megnéz"
3323
3324msgid "ButtonBar|Edit"
3325msgstr "Szerk"
3326
3327msgid "ButtonBar|Save"
3328msgstr "Mentés"
3329
3330msgid "ButtonBar|UnWrap"
3331msgstr "NemTör"
3332
3333msgid "ButtonBar|Wrap"
3334msgstr "SorTör"
3335
3336msgid "ButtonBar|HxSrch"
3337msgstr "HexKer"
3338
3339msgid "ButtonBar|Search"
3340msgstr "Keresés"
3341
3342msgid "ButtonBar|Raw"
3343msgstr "Nyers"
3344
3345msgid "ButtonBar|Parse"
3346msgstr "Értelm"
3347
3348msgid "ButtonBar|Unform"
3349msgstr "NemForm"
3350
3351msgid "ButtonBar|Format"
3352msgstr "Formáz"
3353
3354#, c-format
3355msgid "File: %s"
3356msgstr "Fájl: %s"
3357
3358#, c-format
3359msgid "Offset 0x%08lx"
3360msgstr "Pozíció: 0x%08lx"
3361
3362#, c-format
3363msgid "Line %lu Col %lu"
3364msgstr "Sor %lu Oszl %lu"
3365
3366# szóköz: elválasztáshoz
3367#, c-format
3368msgid "%s bytes"
3369msgstr " %s bájt"
3370
3371# szóköz: elválasztáshoz
3372#, c-format
3373msgid ">= %s bytes"
3374msgstr " >= %s bájt"
3375
3376#, c-format
3377msgid ""
3378" Error while closing the file: \n"
3379" %s \n"
3380" Data may have been written or not. "
3381msgstr ""
3382" Hiba a fájl lezárásakor: \n"
3383" %s \n"
3384" Lehetséges, hogy az adatok nem íródtak ki. "
3385
3386#, c-format
3387msgid ""
3388" Cannot save file: \n"
3389" %s "
3390msgstr ""
3391" Nem sikerült a mentés: \n"
3392" %s "
3393
3394#, c-format
3395msgid ""
3396" Cannot open \"%s\"\n"
3397" %s "
3398msgstr ""
3399" A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható \n"
3400" %s "
3401
3402#, c-format
3403msgid ""
3404" Cannot stat \"%s\"\n"
3405" %s "
3406msgstr ""
3407" A(z) \"%s\" adatai nem lekérdezhetők \n"
3408" %s "
3409
3410msgid " Cannot view: not a regular file "
3411msgstr " Nem lehet megjeleníteni - speciális fájl. "
3412
3413msgid "Seeking to search result"
3414msgstr "Találat keresése"
3415
3416msgid " History "
3417msgstr " Előzmények "
3418
3419msgid "Background process:"
3420msgstr "Háttérfolyamat:"
3421
3422#, c-format
3423msgid ""
3424"Cannot open cpio archive\n"
3425"%s"
3426msgstr ""
3427"Nem sikerült megnyitni a következő Cpio-archívumot:\n"
3428"%s"
3429
3430#, c-format
3431msgid ""
3432"Premature end of cpio archive\n"
3433"%s"
3434msgstr ""
3435"Rendellenesen végződő Cpio-archívum:\n"
3436"%s"
3437
3438#, c-format
3439msgid ""
3440"Corrupted cpio header encountered in\n"
3441"%s"
3442msgstr ""
3443"Sérült Cpio-fejléc az archívumban:\n"
3444"%s"
3445
3446# !! ...
3447#, c-format
3448msgid ""
3449"Inconsistent hardlinks of\n"
3450"%s\n"
3451"in cpio archive\n"
3452"%s"
3453msgstr ""
3454"Inkonzisztens hard linkek a következő bejegyzéshez:\n"
3455"%s\n"
3456"ebben a Cpio-archívumban:\n"
3457"%s"
3458
3459#, c-format
3460msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3461msgstr "\"%s\"-ben ismétlődő bejegyzések! Kihagyva!"
3462
3463#, c-format
3464msgid ""
3465"Unexpected end of file\n"
3466"%s"
3467msgstr ""
3468"Váratlan fájlvég:\n"
3469"%s"
3470
3471#, c-format
3472msgid "Directory cache expired for %s"
3473msgstr "A könyvtár gyorstárának adatai elévültek: %s"
3474
3475msgid "Starting linear transfer..."
3476msgstr "Lineáris átvitel indítása..."
3477
3478#, c-format
3479msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
3480msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu bájt átküldve)"
3481
3482#, c-format
3483msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
3484msgstr "%s: %s: %s %lu bájt átküldve"
3485
3486msgid "Getting file"
3487msgstr "Fájlletöltés"
3488
3489#, c-format
3490msgid ""
3491"Cannot open %s archive\n"
3492"%s"
3493msgstr ""
3494"%s-archívum nem megnyitható\n"
3495"%s"
3496
3497msgid "Inconsistent extfs archive"
3498msgstr "Inkonzisztens Extfs-archívum."
3499
3500#, c-format
3501msgid "fish: Disconnecting from %s"
3502msgstr "Fish: lekapcsolódás a kiszolgálóról: %s"
3503
3504msgid "fish: Waiting for initial line..."
3505msgstr "Fish: várakozás kezdősorra..."
3506
3507msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3508msgstr "Jelszavas azonosítás egyelőre nem lehetséges."
3509
3510msgid " fish: Password required for "
3511msgstr " Fish: jelszó szükséges az azonosításhoz: "
3512
3513msgid "fish: Sending password..."
3514msgstr "Fish: jelszó küldése..."
3515
3516msgid "fish: Sending initial line..."
3517msgstr "Fish: kezdősor küldése..."
3518
3519msgid "fish: Handshaking version..."
3520msgstr "Fish: verzióegyeztetés..."
3521
3522msgid "fish: Setting up current directory..."
3523msgstr "Fish: aktuális könyvtár beállítása..."
3524
3525#, c-format
3526msgid "fish: Connected, home %s."
3527msgstr "Fish: kapcsolódva; könyvtár: %s"
3528
3529#, c-format
3530msgid "fish: Reading directory %s..."
3531msgstr "Fish: könyvtár olvasása: %s..."
3532
3533#, c-format
3534msgid "%s: done."
3535msgstr "%s: kész"
3536
3537#, c-format
3538msgid "%s: failure"
3539msgstr "%s: hiba"
3540
3541#, c-format
3542msgid "fish: store %s: sending command..."
3543msgstr "Fish: \"%s\" tárolása: parancs küldése..."
3544
3545msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3546msgstr "Fish: nem sikerült a helyi olvasás; nullák küldése..."
3547
3548#, c-format
3549msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
3550msgstr "Fish: tárolás: %s %d (%lu)"
3551
3552msgid "zeros"
3553msgstr "nullák"
3554
3555msgid "Aborting transfer..."
3556msgstr "Átvitel megszakítása..."
3557
3558msgid "Error reported after abort."
3559msgstr "Megszakítás után hibajelzés érkezett."
3560
3561msgid "Aborted transfer would be successful."
3562msgstr "Átvitel megszakítva; hibajelzés nem érkezett."
3563
3564#, c-format
3565msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3566msgstr "Ftpfs: kapcsolat bontása: %s"
3567
3568msgid " FTP: Password required for "
3569msgstr " FTP: jelszó szükséges az azonosításhoz: "
3570
3571msgid "ftpfs: sending login name"
3572msgstr "Ftpfs: felhasználónév küldése..."
3573
3574msgid "ftpfs: sending user password"
3575msgstr "Ftpfs: jelszó küldése..."
3576
3577#, c-format
3578msgid "FTP: Account required for user %s"
3579msgstr "FTP: %s felhasználóhoz azonosító szükséges"
3580
3581msgid "Account:"
3582msgstr "Azonosító:"
3583
3584msgid "ftpfs: sending user account"
3585msgstr "Ftpfs: azonosító küldése..."
3586
3587msgid "ftpfs: logged in"
3588msgstr "Ftpfs: bejelentkezve"
3589
3590#, c-format
3591msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3592msgstr "Ftpfs: nem sikerült bejelentkezni ezen a néven: %s "
3593
3594msgid "ftpfs: Invalid host name."
3595msgstr "Ftpfs: hibás gépnév"
3596
3597#, c-format
3598msgid "ftpfs: %s"
3599msgstr "Ftpfs: %s"
3600
3601#, c-format
3602msgid "ftpfs: making connection to %s"
3603msgstr "Ftpfs: kapcsolódás a kiszolgálóhoz: %s"
3604
3605msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3606msgstr "Ftpfs: a kapcsolat a felhasználó kérésére megszakítva"
3607
3608#, c-format
3609msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3610msgstr "Ftpfs: nem sikerült kapcsolódni a kiszolgálóhoz: %s"
3611
3612#, c-format
3613msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
3614msgstr "Várakozás újabb próbához... %d  (megszakítás: \"Ctrl-C\")"
3615
3616msgid "ftpfs: invalid address family"
3617msgstr "Ftpfs: hibás gépnév/-cím"
3618
3619#, c-format
3620msgid "ftpfs: could not setup passive mode: %s"
3621msgstr "Ftpfs: passzív mód nem beállítható: %s"
3622
3623#, c-format
3624msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3625msgstr "Ftpfs: aljzat nem létrehozható: %s "
3626
3627msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3628msgstr "Ftpfs: passzív mód nem beállítható"
3629
3630msgid "ftpfs: aborting transfer."
3631msgstr "Ftpfs: átvitel megszakítása..."
3632
3633#, c-format
3634msgid "ftpfs: abort error: %s"
3635msgstr "Ftpfs: hiba az átvitel megszakításakor: %s"
3636
3637msgid "ftpfs: abort failed"
3638msgstr "Ftpfs: megszakítás sikertelen"
3639
3640msgid "ftpfs: CWD failed."
3641msgstr "Ftpfs: könyvtárváltás sikertelen"
3642
3643msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3644msgstr "Ftpfs: szimbolikus link feloldása sikertlen"
3645
3646msgid "Resolving symlink..."
3647msgstr "Szimbolikus link feloldása..."
3648
3649#, c-format
3650msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3651msgstr "Ftpfs: FTP-könyvtár olvasása: %s... %s%s"
3652
3653msgid "(strict rfc959)"
3654msgstr "(szigorú RFC 959)"
3655
3656msgid "(chdir first)"
3657msgstr "(először könyvtárváltás végzendő)"
3658
3659msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3660msgstr "Ftpfs: hiba; minden lehetőség kimerítve"
3661
3662#, c-format
3663msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
3664msgstr "Ftpfs: fájl tárolása: %lu (%lu)"
3665
3666msgid ""
3667"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
3668"Remove password or correct mode."
3669msgstr ""
3670"A ~/.netrc fájl hozzáférési jogosultságai helytelenek.\n"
3671"Szüntesse meg a jelszót vagy korrigálja a fájl-jogosultságokat."
3672
3673msgid " MCFS "
3674msgstr " MCFS "
3675
3676msgid " The server does not support this version "
3677msgstr " A kiszolgáló nem támogatja ezt a verziót "
3678
3679msgid ""
3680" The remote server is not running on a system port \n"
3681" you need a password to log in, but the information may \n"
3682" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
3683msgstr ""
3684" A távoli kiszolgáló nem rendszerporton működik. \n"
3685" A bejelentkezéshez szükség van jelszóra, de a \n"
3686" túloldalon az információk biztonsága kérdéses. Folytatja? \n"
3687
3688msgid " MCFS Password required "
3689msgstr " MCFS-jelszó szükséges "
3690
3691msgid " Invalid password "
3692msgstr " Hibás jelszó "
3693
3694#, c-format
3695msgid " Cannot locate hostname: %s "
3696msgstr " Nem található gép ezen a néven: %s "
3697
3698#, c-format
3699msgid " Cannot create socket: %s "
3700msgstr " Nem sikerült az aljzat létrehozása: %s "
3701
3702#, c-format
3703msgid " Cannot connect to server: %s "
3704msgstr " Nem sikerült kapcsolódni a kiszolgálóhoz: %s "
3705
3706msgid " Too many open connections "
3707msgstr " Túl sok megnyitott kapcsolat. "
3708
3709#, c-format
3710msgid ""
3711"Warning: Invalid line in %s:\n"
3712"%s\n"
3713msgstr ""
3714"Figyelem: hibás sor ebben: %s:\n"
3715"%s\n"
3716
3717#, c-format
3718msgid ""
3719"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3720"%s\n"
3721msgstr ""
3722"Figyelem: hibás jel (%c) ebben: %s:\n"
3723"%s\n"
3724
3725#, c-format
3726msgid ""
3727" reconnect to %s failed\n"
3728" "
3729msgstr ""
3730" újrakapcsolódás (reconnect) a(z) \"%s\" géphez sikertelen\n"
3731" "
3732
3733msgid " Authentication failed "
3734msgstr " Azonosítás sikertelen "
3735
3736#, c-format
3737msgid " Error %s creating directory %s "
3738msgstr " \"%s\" hiba a(z) \"%s\" könyvtár létrehozásakor "
3739
3740#, c-format
3741msgid " Error %s removing directory %s "
3742msgstr " \"%s\" hiba a(z) \"%s\" könyvtár törlésekor "
3743
3744#, c-format
3745msgid " %s opening remote file %s "
3746msgstr " \"%s\": a(z) \"%s\" távoli fájl megnyitásakor "
3747
3748#, c-format
3749msgid " %s removing remote file %s "
3750msgstr " \"%s\": a(z) \"%s\" távoli fájl törlésekor "
3751
3752#, c-format
3753msgid " %s renaming files\n"
3754msgstr " \"%s\": a fájlok átnevezésekor\n"
3755
3756#, c-format
3757msgid ""
3758"Cannot open tar archive\n"
3759"%s"
3760msgstr ""
3761"A következő Tar-archívum nem megnyitható:\n"
3762"%s"
3763
3764msgid "Inconsistent tar archive"
3765msgstr "Inkonzisztens Tar-archívum."
3766
3767msgid "Unexpected EOF on archive file"
3768msgstr "Váratlan fájlvég az archívumfájlban"
3769
3770#, c-format
3771msgid ""
3772"Hmm,...\n"
3773"%s\n"
3774"doesn't look like a tar archive."
3775msgstr ""
3776"Hohó...\n"
3777"%s\n"
3778"valószínűleg nem Tar-archívum."
3779
3780msgid " undelfs: error "
3781msgstr " Undelfs: hiba "
3782
3783msgid " not enough memory "
3784msgstr " nincs elég memória "
3785
3786msgid " while allocating block buffer "
3787msgstr " a blokk-puffer allokálásakor "
3788
3789#, c-format
3790msgid " open_inode_scan: %d "
3791msgstr " open_inode_scan: %d "
3792
3793#, c-format
3794msgid " while starting inode scan %d "
3795msgstr " az inode-keresés indításakor: %d "
3796
3797#, c-format
3798msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3799msgstr "Undelfs: törölt fájlok adatainak betöltése; %d inode"
3800
3801#, c-format
3802msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
3803msgstr " \"ext2_block_iterate\" hívásakor: %d "
3804
3805msgid " no more memory while reallocating array "
3806msgstr " nincs elég memória a tömb újraallokálásakor "
3807
3808#, c-format
3809msgid " while doing inode scan %d "
3810msgstr " inode-keresés közben: %d "
3811
3812msgid " Ext2lib error "
3813msgstr " Ext2lib-hiba "
3814
3815#, c-format
3816msgid " Cannot open file %s "
3817msgstr " A(z) %s fájl nem megnyitható "
3818
3819msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3820msgstr "Undelfs: inode-bittérkép betöltése..."
3821
3822#, c-format
3823msgid ""
3824" Cannot load inode bitmap from: \n"
3825" %s \n"
3826msgstr ""
3827" Nem sikerült betölteni az inode-bittérképet: \n"
3828" %s \n"
3829
3830msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3831msgstr "Undelfs: blokk-bittérkép betöltése..."
3832
3833#, c-format
3834msgid ""
3835" Cannot load block bitmap from: \n"
3836" %s \n"
3837msgstr ""
3838" Nem sikerült betölteni a blokk-bittérképet: \n"
3839" %s \n"
3840
3841msgid " vfs_info is not fs! "
3842msgstr " \"vfs_info\" nem \"fs\" "
3843
3844msgid " You have to chdir to extract files first "
3845msgstr " A fájlok kigyűjtéséhez előbb könyvtárt kell váltani "
3846
3847msgid " while iterating over blocks "
3848msgstr " a blokkokon való végighaladás közben "
3849
3850msgid "Cannot parse:"
3851msgstr "Nem sikerült értelmezni:"
3852
3853msgid "More parsing errors will be ignored."
3854msgstr "További értelmezési hibákon átlépünk."
3855
3856msgid "Internal error:"
3857msgstr "Belső programhiba:"
3858
3859msgid "Changes to file lost"
3860msgstr "A fájl módosításai elvesztek"
3861
3862#~ msgid " %d items found, %d bookmarks added "
3863#~ msgstr " %d találat, %d könyvjelző hozzáadva. "
3864
3865#~ msgid "Displays this help message"
3866#~ msgstr "Ennek a használati útmutatónak a megjelenítése."
3867
3868#~ msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme"
3869#~ msgstr "Útmutató a színösszeállítás módosításához."
3870
3871#~ msgid "missing argument"
3872#~ msgstr "hiányzó paraméter"
3873
3874#~ msgid "unknown option"
3875#~ msgstr "ismeretlen opció"
3876
3877#~ msgid "invalid numeric value"
3878#~ msgstr "érvénytelen numerikus érték"
3879
3880#~ msgid "Show this help message"
3881#~ msgstr "Ennek a használati útmutatónak a megjelenítése."
3882
3883#~ msgid "Display brief usage message"
3884#~ msgstr "Rövid használati útmutató megjelenítése."
3885
3886# "mc --help" listában
3887#~ msgid "ARG"
3888#~ msgstr "PAR"
3889
3890#~ msgid "Usage:"
3891#~ msgstr "Használat:"
3892
3893#~ msgid "pro&Mpt on replace"
3894#~ msgstr "Csere előtt kér&dés"
3895
3896#~ msgid "replace &All"
3897#~ msgstr "Mindet &cserélni"
3898
3899# replace promptban van
3900#~ msgid "O&ne"
3901#~ msgstr "&Egyet"
3902
3903#, fuzzy
3904#~ msgid "%b %d %H:%M"
3905#~ msgstr "%b %e %H.%M"
3906
3907#, fuzzy
3908#~ msgid "%b %d %Y"
3909#~ msgstr "%b %e  %Y"
3910
3911#, fuzzy
3912#~ msgid " The current address is 0x%08"
3913#~ msgstr ""
3914#~ " Adja meg az új címet\n"
3915#~ " (az aktuális cím: 0x%lx):"
3916
3917#~ msgid "scanf &Expression"
3918#~ msgstr "&Scanf-kifejezés"
3919
3920#~ msgid " Enter replacement argument order eg. 3,2,1,4 "
3921#~ msgstr " Cserélendő részminták sorrendje (például 3,2,1,4) "
3922
3923#~ msgid ""
3924#~ " Invalid regular expression, or scanf expression with too many "
3925#~ "conversions "
3926#~ msgstr ""
3927#~ " Hibás reguláris kifejezés, vagy túl sok konverzió a Scanf-kifejezésben "
3928
3929#~ msgid " Error in replacement format string. "
3930#~ msgstr " Hibás a csere-formátumszöveg "
3931
3932#~ msgid " Replacement too long. "
3933#~ msgstr " A csereszöveg túl hosszú. "
3934
3935#~ msgid "&Copy              F5"
3936#~ msgstr "&Másolás             F5"
3937
3938#~ msgid "&Delete            F8"
3939#~ msgstr "&Törlés              F8"
3940
3941#, fuzzy
3942#~ msgid "Save setu&p..."
3943#~ msgstr "Beállítások m&entése"
3944
3945#~ msgid " The command history is empty "
3946#~ msgstr " A korábbi parancsok listája üres "
3947
3948#~ msgid "command &History"
3949#~ msgstr "Ko&rábbi parancsok"
3950
3951#~ msgid "Edit edi&tor menu file"
3952#~ msgstr "&Szerkesztő menüjének szerk."
3953
3954#~ msgid "Edit &syntax file"
3955#~ msgstr "Sz&intaxisfájl szerkesztése"
3956
3957#~ msgid ""
3958#~ "To use this feature select your codepage in\n"
3959#~ "Setup / Display Bits dialog!\n"
3960#~ "Do not forget to save options."
3961#~ msgstr ""
3962#~ "Ahhoz, hogy ez használható legyen, válasszon kódlapot\n"
3963#~ "a \"Beállítások / Kivitel és bevitel\" ablakban.\n"
3964#~ "Ne feledkezzen meg a beállítások mentéséről."
3965
3966#~ msgid "Invalid hex search expression"
3967#~ msgstr "Hibás hexadecimális keresési kifejezés"
3968
3969#~ msgid " Invalid regular expression "
3970#~ msgstr " Hibás reguláris kifejezés "
3971
3972#~ msgid " Enter regexp:"
3973#~ msgstr " Reguláris kifejezés:"
3974
3975#~ msgid "ButtonBar|RxSrch"
3976#~ msgstr "RegKer"
3977
3978#~ msgid "Using included S-Lang library"
3979#~ msgstr "A szoftverrel szállított S-Lang könyvtár használata"
3980
3981#~ msgid "with termcap database"
3982#~ msgstr "Termcap adatbázissal"
3983
3984#~ msgid "&Home"
3985#~ msgstr "&Sajátomat (\"home\")"
3986
3987#~ msgid "&Type"
3988#~ msgstr "&Típus"
3989
3990#~ msgid "&Links"
3991#~ msgstr "&Linkek"
3992
3993#~ msgid "N&GID"
3994#~ msgstr "N&GID"
3995
3996#~ msgid "N&UID"
3997#~ msgstr "N&UID"
3998
3999#~ msgid "&Owner"
4000#~ msgstr "Tula&jdonos"
4001
4002#~ msgid "&Group"
4003#~ msgstr "&Csoport"
4004
4005#~ msgid "MC was unable to write ~/"
4006#~ msgstr "Az MC nem tudta írni a ~/"
4007
4008#~ msgid " (%ld blocks)"
4009#~ msgstr " (%ld blokk)"
4010
4011#~ msgid " Notice "
4012#~ msgstr " Megjegyzés "
4013
4014#~ msgid ""
4015#~ " The Midnight Commander configuration files \n"
4016#~ " are now stored in the ~/.mc directory, the \n"
4017#~ " files have been moved now\n"
4018#~ msgstr ""
4019#~ " A Midnight Commander beállítási fájljainak \n"
4020#~ " a ~/.mc könyvtárban van a helyük. A fájlok \n"
4021#~ " bemásolása megtörtént.\n"
4022
4023#~ msgid "%s bytes in %d files"
4024#~ msgstr "%s bájt %d fájlban"