Ticket #1370: hu.2.po

File hu.2.po, 91.0 KB (added by SzG, 13 years ago)

Final testing and polish

Line 
1# Midnight Commander - hu.po
2# Copyright (C) 2000,2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Szabolcs Szasz <sz@szasz.hu>, 2001.
4# Szabolcs Ban <shooby@gnome.hu>, 2001.
5# Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>, 2003, 2004, 2005.
6# SZABO Gergely <szg@subogero.com>, 2009
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: hu\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
12"POT-Creation-Date: 2009-12-17 11:36+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-10-01 00:47+0200\n"
14"Last-Translator: SZABO Gergely <szg@subogero.com>\n"
15"Language-Team: Hungarian <debian-l10n-hungarian@lists.debian.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
21
22msgid " Choose syntax highlighting "
23msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
24
25msgid "< Auto >"
26msgstr "< Automatikus >"
27
28msgid "< Reload Current Syntax >"
29msgstr "< Aktuális szintaktika újratöltése >"
30
31#, c-format
32msgid " Cannot open %s for reading "
33msgstr " A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható olvasásra "
34
35#
36msgid "Error"
37msgstr "Hiba"
38
39#, c-format
40msgid " Error reading from pipe: %s "
41msgstr " Hiba a cső olvasásakor: %s "
42
43#, c-format
44msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
45msgstr " A cső nem megnyitható olvasásra: %s "
46
47#, c-format
48msgid " Cannot get size/permissions for %s "
49msgstr " Méret/hozzáférés lekérdezése nem sikerült: %s "
50
51#, c-format
52msgid " %s is not a regular file "
53msgstr " \"%s\": speciális fájl "
54
55#, c-format
56msgid " File %s is too large "
57msgstr " A(z) \"%s\" fájl túl nagy "
58
59msgid " About "
60msgstr " Névjegy "
61
62msgid ""
63"\n"
64"                Cooledit  v3.11.5\n"
65"\n"
66" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
67"\n"
68"       A user friendly text editor written\n"
69"           for the Midnight Commander.\n"
70msgstr ""
71"\n"
72"               Cooledit 3.11.5\n"
73"\n"
74" Copyright (C) 1996, Free Software Foundation \n"
75"\n"
76"             a Midnight Commander.\n"
77"     könnyen kezelhető szövegszerkesztője\n"
78
79msgid "&OK"
80msgstr "&OK"
81
82msgid "Macro recursion is too deep"
83msgstr "A makrórekurzió túl mély"
84
85# a gombsorban is szerepel (F7)
86msgid "Search"
87msgstr "Keresés"
88
89msgid " Search string not found "
90msgstr " A keresett szöveg nem található "
91
92#
93msgid "Warning"
94msgstr "Figyelem"
95
96msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
97msgstr " A fájlban \"hard-link\" van. Leválaszt mentés előtt? "
98
99msgid "&Yes"
100msgstr "&Igen"
101
102msgid "&No"
103msgstr "&Nem"
104
105#
106msgid "&Cancel"
107msgstr "&Mégsem"
108
109msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
110msgstr "A fájl időközben módosult. Mentés mindenképpen?"
111
112msgid " Error writing to pipe: "
113msgstr " Hiba a cső írásakor: "
114
115msgid " Cannot open pipe for writing: "
116msgstr " A cső nem megnyitható írásra: "
117
118#, c-format
119msgid " Cannot open file for writing: %s "
120msgstr " A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható írásra. "
121
122msgid "&Quick save"
123msgstr "Gyors mentés "
124
125msgid "&Safe save"
126msgstr "Biztonságos mentés "
127
128msgid "&Do backups with following extension:"
129msgstr "Biztonsági másolatok az alábbi kiterjesztéssel:"
130
131msgid "Check &POSIX new line"
132msgstr "&POSIX soremelés vizsgálata"
133
134msgid " Edit Save Mode "
135msgstr " Mentési mód "
136
137msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
138msgstr "A file nem soremeléssel ér véget"
139
140msgid "C&ontinue"
141msgstr "&Tovább"
142
143msgid "&Do not change"
144msgstr "&Ne változtass"
145
146msgid "&Unix format (LF)"
147msgstr "&Unix fomátum (LF)"
148
149msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
150msgstr "&Windows/DOS formátum (CR LF)"
151
152msgid "&Macintosh format (CR)"
153msgstr "&Macintosh formátum (CR)"
154
155msgid "Change line breaks to:"
156msgstr "Sortörés formátum:"
157
158msgid " Enter file name: "
159msgstr " Fájlnév: "
160
161msgid " Save As "
162msgstr " Mentés másként "
163
164msgid " A file already exists with this name. "
165msgstr " Már létezik ilyen nevű fájl. "
166
167msgid "&Overwrite"
168msgstr "&Felülírás"
169
170msgid " Cannot save file. "
171msgstr " Nem sikerült a mentés. "
172
173msgid " Delete macro "
174msgstr " Makró törlése "
175
176msgid " Cannot open temp file "
177msgstr " Az ideiglenes fájl nem megnyitható "
178
179msgid " Cannot open macro file "
180msgstr " A makrófájl nem megnyitható "
181
182msgid " Cannot overwrite macro file "
183msgstr " A makrófájl nem felülírható "
184
185msgid " Save macro "
186msgstr " Makró mentése "
187
188msgid " Press the macro's new hotkey: "
189msgstr " A makró új gyorsbillentyűje: "
190
191msgid " Press macro hotkey: "
192msgstr " Makró-gyorsbillentyű: "
193
194msgid " Load macro "
195msgstr " Makró betöltése "
196
197msgid " Confirm save file? : "
198msgstr " Valóban menteni kíván? - "
199
200msgid " Save file "
201msgstr " Mentés fájlba "
202
203msgid "&Save"
204msgstr "M&entés"
205
206msgid ""
207" Current text was modified without a file save. \n"
208" Continue discards these changes. "
209msgstr ""
210" A szöveg módosult a legutóbbi mentés óta. \n"
211" Ha továbblép, ezek a változások elvesznek. "
212
213msgid "Syntax file edit"
214msgstr "Szintaxisfájl szerkesztése"
215
216msgid " Which syntax file you want to edit? "
217msgstr " Melyik szintaxisfájlt kívánja szerkeszteni? "
218
219msgid "&User"
220msgstr "&Sajátomat"
221
222msgid "&System Wide"
223msgstr "&Rendszerszintűt"
224
225msgid " Menu edit "
226msgstr " Menüszerkesztés "
227
228msgid " Which menu file do you want to edit? "
229msgstr " Melyik menüfájlt kívánja szerkeszteni? "
230
231msgid "&Local"
232msgstr "&Könyvtárét (helyi)"
233
234msgid " Load "
235msgstr " Betöltés "
236
237# hosszra ügyelni
238msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
239msgstr " Nagy blokk, a művelet nem biztos hogy visszavonható. "
240
241msgid "Replace"
242msgstr "&Csere"
243
244msgid " Replace "
245msgstr " Csere "
246
247#, c-format
248msgid " %ld replacements made. "
249msgstr " %ld csere történt. "
250
251msgid "Quit"
252msgstr "Kilép"
253
254msgid " File was modified, Save with exit? "
255msgstr " A fájl módosult. Menti kilépéskor? "
256
257msgid "&Cancel quit"
258msgstr "&Mégsem lép ki"
259
260#
261msgid " Error "
262msgstr " Hiba "
263
264msgid " This function is not implemented. "
265msgstr " Ez a funkció nincs megvalósítva. "
266
267msgid " Copy to clipboard "
268msgstr " Másolás vágólapra "
269
270msgid " Unable to save to file. "
271msgstr " Nem sikerült a fájlba írás. "
272
273msgid " Cut to clipboard "
274msgstr " Kivágás a vágólapra "
275
276msgid " Goto line "
277msgstr " Ugrás adott sorra "
278
279msgid " Enter line: "
280msgstr " Sor száma: "
281
282msgid " Save Block "
283msgstr " Blokk mentése "
284
285msgid " Insert File "
286msgstr " Fájl beszúrása "
287
288msgid " Cannot insert file. "
289msgstr " Nem sikerült beszúrni a fájlt. "
290
291msgid " Sort block "
292msgstr " Blokk rendezése "
293
294msgid " You must first highlight a block of text. "
295msgstr " Előbb ki kell jelölni egy szövegrészt. "
296
297msgid " Run Sort "
298msgstr " Rendezés (Sort) futtatása "
299
300msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
301msgstr " \"Sort\" paraméterei (infó: man sort), szóközzel elválasztva: "
302
303msgid " Sort "
304msgstr " Rendezés "
305
306msgid " Cannot execute sort command "
307msgstr " \"Sort\" végrehajtása sikertelen "
308
309msgid " Sort returned non-zero: "
310msgstr " \"Sort\" hibakódja: "
311
312msgid "Paste output of external command"
313msgstr "Külső parancs kimenetének beillesztése"
314
315msgid "Enter shell command(s):"
316msgstr "Shell-parancs(ok):"
317
318msgid "External command"
319msgstr "Külső parancs"
320
321msgid "Cannot execute command"
322msgstr "A parancs nem végrehajtható"
323
324msgid "Error creating script:"
325msgstr "A parancsfájl nem létrehozható:"
326
327msgid "Error reading script:"
328msgstr "A parancsfájl nem olvasható:"
329
330msgid "Error closing script:"
331msgstr "A parancsfájl nem lezárható:"
332
333# szóköz: elválasztás miatt
334msgid "Script created:"
335msgstr "Parancsfájl létrehozva: "
336
337msgid "Process block"
338msgstr "Blokk feldolgozása"
339
340msgid " Copies to"
341msgstr " Másolatot kap:"
342
343msgid " Subject"
344msgstr " Tárgy:"
345
346msgid " To"
347msgstr " Címzett:"
348
349msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
350msgstr " mail -s <tárgy> -c <másolat> <címzett>"
351
352msgid " Mail "
353msgstr " E-mail "
354
355msgid " Insert Literal "
356msgstr " Karakter beszúrása "
357
358msgid " Press any key: "
359msgstr " Nyomjon meg egy billentyűt: "
360
361msgid " Execute Macro "
362msgstr " Makró futtatása "
363
364msgid "All charsets"
365msgstr "Összes karakterkészlet"
366
367msgid "&Whole words"
368msgstr "Csak &teljes szót"
369
370msgid "In se&lection"
371msgstr "A kijelölt &szövegben"
372
373msgid "&Backwards"
374msgstr "&Visszafelé"
375
376msgid "case &Sensitive"
377msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
378
379msgid " Enter replacement string:"
380msgstr "  Újszöveg:"
381
382msgid " Enter search string:"
383msgstr " Keresendő szöveg:"
384
385msgid "&Find all"
386msgstr "Min&det"
387
388msgid "Cancel"
389msgstr "Mégsem"
390
391msgid "&Skip"
392msgstr "&Kihagyás"
393
394msgid "A&ll"
395msgstr "Min&det"
396
397msgid "&Replace"
398msgstr "&Csere"
399
400msgid " Replace with: "
401msgstr " Csere erre: "
402
403msgid " Confirm replace "
404msgstr " Csere megerősítése "
405
406msgid "&Dismiss"
407msgstr "&Tovább"
408
409#, c-format
410msgid ""
411"File \"%s\" is already being edited\n"
412"User: %s\n"
413"Process ID: %d"
414msgstr ""
415"A(z) \"%s\" fájl már szerkesztés alatt áll\n"
416"Felhasználó: %s\n"
417"Folyamatazonosító: %d"
418
419msgid "File locked"
420msgstr "A fájl zárolva van"
421
422msgid "&Grab lock"
423msgstr "Zárolás át&vétele"
424
425msgid "&Ignore lock"
426msgstr "&Nem érdekes, tovább"
427
428# !! osszevetni az mc-ssel...
429msgid "&Open file..."
430msgstr "&Megnyitás..."
431
432msgid "&New"
433msgstr "&Új"
434
435msgid "Save &as..."
436msgstr "Mentés m&ásként"
437
438msgid "&Insert file..."
439msgstr "Fájl &beszúrása..."
440
441msgid "Cop&y to file..."
442msgstr "Másolat fájlba..."
443
444# a másik helyen nincs "..."
445msgid "&User menu..."
446msgstr "Felhasz&nálói menü"
447
448msgid "A&bout..."
449msgstr "Névjegy..."
450
451msgid "&Quit"
452msgstr "&Kilépés"
453
454# több fájl kijelölése esetén jelenik meg
455msgid "&Toggle mark"
456msgstr "&Inverz kijelölés"
457
458msgid "&Mark columns"
459msgstr "&Oszlopkijelölés"
460
461msgid "Toggle &ins/overw"
462msgstr "&Beszúrás/átírás"
463
464msgid "&Copy"
465msgstr "&Másol"
466
467msgid "&Move"
468msgstr "Át&helyezés"
469
470msgid "&Delete"
471msgstr "&Töröl"
472
473msgid "C&opy to clipfile"
474msgstr "Máso&lás vágólapra"
475
476msgid "C&ut to clipfile"
477msgstr "Kivágás vágólapra"
478
479msgid "&Paste from clipfile"
480msgstr "Beillesztés vágólapról"
481
482msgid "Toggle bookmar&k"
483msgstr "Könyvjelző ki/be"
484
485msgid "&Next bookmark"
486msgstr "Követk. könyvjelző"
487
488msgid "Pre&v bookmark"
489msgstr "Előző könyvjelző"
490
491msgid "&Flush bookmark"
492msgstr "Könyvjelző törlése"
493
494msgid "&Undo"
495msgstr "&Vissza"
496
497msgid "&Beginning"
498msgstr "Eleje"
499
500msgid "&End"
501msgstr "Vége"
502
503# a gombsorban is szerepel (F7)
504msgid "&Search..."
505msgstr "Keresés"
506
507msgid "Search &again"
508msgstr "Keresés &tovább"
509
510msgid "&Replace..."
511msgstr "&Csere"
512
513msgid "&Go to line..."
514msgstr " Ugrás adott sorra "
515
516msgid "Toggle li&ne state"
517msgstr "Sorszámok"
518
519msgid "Go to matching &bracket"
520msgstr "Ugrás &zárójel párjára"
521
522msgid "Find declaration"
523msgstr "Deklaráció keresése"
524
525msgid "Back from declaration"
526msgstr "Vissza a deklarációtól"
527
528msgid "Forward to declaration"
529msgstr "Vissza a deklarációhoz"
530
531msgid "Encod&ing..."
532msgstr "&Kódolás..."
533
534msgid "&Refresh screen"
535msgstr "&Képernyő frissítése"
536
537msgid "&Start record macro"
538msgstr "&Makrórögzítés indítása"
539
540msgid "&Finish record macro..."
541msgstr "Makrórögzítés &vége..."
542
543msgid "&Execute macro..."
544msgstr "Mak&rófuttatás..."
545
546msgid "Delete macr&o..."
547msgstr "Makró törlése..."
548
549msgid "'ispell' s&pell check"
550msgstr "&Helyesírás-ellenőrzés"
551
552msgid "&Mail..."
553msgstr "&Mail..."
554
555msgid "Insert &literal..."
556msgstr "Karakter &beszúrása..."
557
558msgid "Insert &date/time"
559msgstr "&Dátum/idő beszúrása"
560
561msgid "Format p&aragraph"
562msgstr "Bekezdés &formázása"
563
564msgid "Sor&t..."
565msgstr "&Rendezés..."
566
567msgid "Paste o&utput of..."
568msgstr "K&imenet beillesztése..."
569
570msgid "E&xternal formatter"
571msgstr "Kü&lső formázó"
572
573msgid "&General...  "
574msgstr "Á&ltalános..."
575
576msgid "Save &mode..."
577msgstr "&Mentési mód..."
578
579msgid "Learn &keys..."
580msgstr "&Billentyűk..."
581
582msgid "Syntax &highlighting..."
583msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
584
585msgid "S&yntax file"
586msgstr "Szintaxisfájl szerkesztése"
587
588msgid "&Menu file"
589msgstr "Me&nüfájl szerkesztése"
590
591msgid "&Save setup"
592msgstr "Beállítások m&entése"
593
594msgid "&File"
595msgstr "&Fájl"
596
597msgid "&Edit"
598msgstr "Szerkeszt"
599
600# a gombsorban is szerepel (F7)
601msgid "&Search"
602msgstr "Keresés"
603
604# ez is egy prompt (azert a ":")
605msgid "&Command"
606msgstr "&Parancs"
607
608msgid "For&mat"
609msgstr "For&mátum"
610
611msgid "&Options"
612msgstr "&Beállítások"
613
614msgid "None"
615msgstr "Nincs"
616
617msgid "Dynamic paragraphing"
618msgstr "Dinamikus bekezdések"
619
620msgid "Type writer wrap"
621msgstr "Sortörés"
622
623msgid "Word wrap line length: "
624msgstr "Sortörési pozíció: "
625
626msgid "Cursor beyond end of line"
627msgstr "Kurzor a sor vége mögött"
628
629msgid "Pers&istent selection"
630msgstr "Tartós kijelölés"
631
632msgid "Synta&x highlighting"
633msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
634
635msgid "Visible tabs"
636msgstr "Látható tabulátorok"
637
638msgid "Visible trailing spaces"
639msgstr "Látható sorvégi szóközök"
640
641msgid "Save file &position"
642msgstr "Fájlbeli &pozíció mentése"
643
644msgid "Confir&m before saving"
645msgstr "M&entés előtt megerősítés"
646
647# stringhosszra ügyelni
648msgid "&Return does autoindent"
649msgstr "Új sor &auto. behúzás"
650
651msgid "Tab spacing: "
652msgstr "Tabulátor mérete: "
653
654msgid "Fill tabs with &spaces"
655msgstr "&Tabulálás szóközökkel"
656
657msgid "&Backspace through tabs"
658msgstr "&Backspace: tabokat egyszerre"
659
660msgid "&Fake half tabs"
661msgstr "Hamis &fél-tabulátorok"
662
663msgid "Wrap mode"
664msgstr "Tördelés"
665
666msgid " Editor options "
667msgstr " A szövegszerkesztő beállításai "
668
669msgid "ButtonBar|Help"
670msgstr "Súgó"
671
672msgid "ButtonBar|Save"
673msgstr "Ment"
674
675msgid "ButtonBar|Mark"
676msgstr "Jelöl"
677
678msgid "ButtonBar|Replac"
679msgstr "Csere"
680
681msgid "ButtonBar|Copy"
682msgstr "Másol"
683
684msgid "ButtonBar|Move"
685msgstr "Mozgat"
686
687msgid "ButtonBar|Search"
688msgstr "Keres"
689
690msgid "ButtonBar|Delete"
691msgstr "Töröl"
692
693msgid "ButtonBar|PullDn"
694msgstr "Főmenü"
695
696msgid "ButtonBar|Quit"
697msgstr "Kilép"
698
699msgid " Load syntax file "
700msgstr " Szintaxisfájl betöltése "
701
702# 2. %s: unixos hibaüzenet
703#, c-format
704msgid ""
705" Cannot open file %s \n"
706" %s "
707msgstr ""
708" A(z) %s fájl nem megnyitható\n"
709" %s "
710
711#, c-format
712msgid " Error in file %s on line %d "
713msgstr " Hiba a(z) %s fájl %d. sorában "
714
715msgid "&Set"
716msgstr "&Beállít"
717
718msgid "S&kip"
719msgstr "&Kihagy"
720
721msgid "Set &all"
722msgstr "Min&det"
723
724msgid "owner"
725msgstr "Tulaj"
726
727msgid "group"
728msgstr "Csoport"
729
730msgid "other"
731msgstr "Mások"
732
733msgid "On"
734msgstr "Be"
735
736# nem nagyon van ertelmes rovid forditas ide... (l. a chown dialogot)
737msgid "Flag"
738msgstr "Jel"
739
740# fajl-jogok, oktalisan
741msgid "Mode"
742msgstr "Mód"
743
744#, c-format
745msgid "%6d of %d"
746msgstr "%6d / %d"
747
748msgid " Chown advanced command "
749msgstr " Haladó \"Chown\" (tulaj állítás) "
750
751# 2. %s: unixos hibaüzenet
752#, c-format
753msgid ""
754" Cannot chmod \"%s\" \n"
755" %s "
756msgstr ""
757" \"%s\" jogai nem állíthatók \n"
758" %s "
759
760# 2. %s: unixos hibaüzenet
761#, c-format
762msgid ""
763" Cannot chown \"%s\" \n"
764" %s "
765msgstr ""
766" \"%s\" tulaja nem állítható \n"
767" %s "
768
769msgid "Displays the current version"
770msgstr "Verzióinformáció megjelenítése"
771
772msgid "Print data directory"
773msgstr "Az adatkönyvtár megjelenítése"
774
775msgid "Print last working directory to specified file"
776msgstr "A legutóbbi aktuális könyvtár írása az adott fájlba"
777
778msgid "Enables subshell support (default)"
779msgstr "Háttér-shell bekapcsolása (alapértelmezett)"
780
781msgid "Disables subshell support"
782msgstr "Háttér-shell használatának letiltása"
783
784msgid "Log ftp dialog to specified file"
785msgstr "FTP-párbeszéd naplózása megadott fájlba"
786
787msgid "Set debug level"
788msgstr "Nyomkövetési (debug) szint beállítása"
789
790msgid "Launches the file viewer on a file"
791msgstr "Fájlmegjelenítés indítása a megadott fájlon"
792
793msgid "Edits one file"
794msgstr "Fájl szerkesztése"
795
796msgid "Forces xterm features"
797msgstr "Xterm-funkciók kikényszerítése"
798
799msgid "Disable mouse support in text version"
800msgstr "Egérkezelés letiltása a szöveges változatban"
801
802msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
803msgstr "A \"Termcap\" használata a \"Terminfo\" helyett, ha lehet"
804
805msgid "To run on slow terminals"
806msgstr "Lassú terminálon futtatáshoz"
807
808msgid "Use stickchars to draw"
809msgstr "Rajzolás 7 bites ASCII karakterekkel"
810
811# programozható billentyű?
812msgid "Resets soft keys on HP terminals"
813msgstr "HP terminál puhabillentyűk alaphelyzetbe"
814
815msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
816msgstr "Gyorsbillentyűk betöltése megadott fájlból"
817
818msgid "Requests to run in black and white"
819msgstr "Fekete-fehér üzemmód kérése"
820
821msgid "Request to run in color mode"
822msgstr "Színes üzemmód kérése"
823
824msgid "Specifies a color configuration"
825msgstr "Színösszeállítás megadása"
826
827msgid "Show mc with specified skin"
828msgstr "MC a megadott borítással"
829
830#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
831msgid ""
832"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
833"\n"
834"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
835"\n"
836"Keywords:\n"
837"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
838"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
839"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
840"                 errdhotfocus\n"
841"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
842"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
843"                 editlinestate\n"
844msgstr ""
845"--colors KULCSSZÓ={ELŐTÉR},{HÁTTÉR}\n"
846"\n"
847"{ELŐTÉR} / {HÁTTÉR} elhagyható, az alapértékek lesznek érvényesek.\n"
848"\n"
849"Kulcsszavak:\n"
850"   Globális:       errors (hibák), reverse (inverz), gauge (kijelző),\n"
851"                   input (bevitel), viewunderline (aláhúzott)\n"
852"   Fájllista:      normal, selected (kurzor), marked (kijelölt),\n"
853"                   markselect (kijelölt + kurzor)\n"
854"   Ablakok:        dnormal, dfocus, dhotnormal (gyorsbillentyű),\n"
855"                   dhotfocus (gyorsbillentyű + fókusz),\n"
856"                   errdhotnormal (gyorsbillentyű hibaablakban),\n"
857"                   errdhotfocus (gyorsbillentyű + fókusz hibaablakban)\n"
858"   Menük:          menu, menuhot (gyorsbillentyű), menusel (kijelölt),\n"
859"                   menuhotsel (gyorsbillentyű + kijelölt)\n"
860"   Szerkesztő:     editnormal, editbold (félkövér), editmarked (kijelölt)\n"
861
862#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
863msgid ""
864"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
865"\n"
866"Colors:\n"
867"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
868"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
869"   brightcyan, lightgray and white\n"
870"\n"
871msgstr ""
872"   Segítség:       helpnormal, helpitalic (dőlt), helpbold (félkövér),\n"
873"                   helplink, helpslink (kijelölt + link)\n"
874"\n"
875"Színek:\n"
876"   black (fekete), gray (szürke), red (piros), brightred (élénkpiros),\n"
877"   green (zöld), brightgreen (élénkzöld), brown (barna), yellow (sárga),\n"
878"   blue (kék), brightblue (azúr), magenta (lila), brightmagenta "
879"(élénklila),\n"
880"   cyan (türkiz), brightcyan (élénk-türkiz), lightgray (világosszürke),\n"
881"   white (fehér)\n"
882"\n"
883
884msgid "Color options"
885msgstr "Színbeállítások"
886
887msgid "+number"
888msgstr "+szám"
889
890msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
891msgstr "[aktuális_könyvtár] [másik_könyvtár]"
892
893msgid "Set initial line number for the internal editor"
894msgstr "A kezdősor számának megadása a belső szerkesztő számára."
895
896msgid ""
897"\n"
898"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
899"to mc-devel@gnome.org\n"
900msgstr ""
901"\n"
902"Hibajelentéseket (az \"mc -V\" parancs kimenetét mellékelve) a következő\n"
903"címre lehet küldeni: mc-devel@gnome.org\n"
904
905#, c-format
906msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
907msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
908
909msgid "Main options"
910msgstr " Alapbeállítások "
911
912msgid "Terminal options"
913msgstr " Terminál opciók "
914
915msgid " Background process error "
916msgstr " Hiba a háttérfolyamatban "
917
918msgid " Unknown error in child "
919msgstr " Ismeretlen hiba a futtatott programban "
920
921msgid " Child died unexpectedly "
922msgstr " Váratlanul leállt a futtatott program "
923
924msgid " Background protocol error "
925msgstr " Háttérprotokoll-hiba "
926
927msgid ""
928" Background process sent us a request for more arguments \n"
929" than we can handle. \n"
930msgstr ""
931" A háttérfolyamat több paramétert kért, \n"
932" mint amennyit kezelni tudunk. \n"
933
934msgid "&Full file list"
935msgstr "&Teljes"
936
937msgid "&Brief file list"
938msgstr "Tömö&r"
939
940msgid "&Long file list"
941msgstr "&Duplaszéles"
942
943msgid "&User defined:"
944msgstr "Sa&ját:"
945
946msgid "Listing mode"
947msgstr "Listázási mód"
948
949msgid "user &Mini status"
950msgstr "Saját extra adat&sor:"
951
952msgid "&Reverse"
953msgstr "&Fordított sorrend"
954
955msgid "Case sensi&tive"
956msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
957
958msgid "Executable &first"
959msgstr "Futtatható fent"
960
961msgid "Sort order"
962msgstr "Rendezési mód"
963
964msgid " Confirmation "
965msgstr " Megerősítés "
966
967msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
968msgstr " Könyvtár-&gyorslista törlése előtt "
969
970msgid " confirm &Exit "
971msgstr " &Kilépés előtt "
972
973msgid " confirm e&Xecute "
974msgstr " Futtatá&s előtt "
975
976msgid " confirm o&Verwrite "
977msgstr " &Felülírás előtt "
978
979msgid " confirm &Delete "
980msgstr " &Törlés előtt "
981
982msgid "UTF-8 output"
983msgstr "UTF-8 kijelzés"
984
985msgid "Full 8 bits output"
986msgstr "8 bites kijelzés"
987
988msgid "ISO 8859-1"
989msgstr "ISO 8859-1"
990
991msgid "7 bits"
992msgstr "7 bites kijelzés"
993
994msgid "F&ull 8 bits input"
995msgstr "&8 bites bevitel"
996
997msgid " Display bits "
998msgstr " Kivitel és bevitel "
999
1000msgid "Other 8 bit"
1001msgstr "Egyéb 8 bites"
1002
1003# "./configure --enable-charset" esetén jelenik meg
1004msgid "Input / display codepage:"
1005msgstr "Beviteli/kijelzési kódlap:"
1006
1007msgid "&Select"
1008msgstr "&Kiválaszt"
1009
1010msgid "Use passive mode over pro&xy"
1011msgstr "Passzív mód használata pro&xy-n"
1012
1013msgid "Use &passive mode"
1014msgstr "Passzí&v mód használata"
1015
1016msgid "&Use ~/.netrc"
1017msgstr "~/.&netrc használata"
1018
1019msgid "&Always use ftp proxy"
1020msgstr "FTP-&proxy állandó használata"
1021
1022msgid "sec"
1023msgstr "s"
1024
1025msgid "ftpfs directory cache timeout:"
1026msgstr "Ftpfs-könyvtárgyorstár elévülése:"
1027
1028msgid "ftp anonymous password:"
1029msgstr "Anonymous FTP jelszava:"
1030
1031msgid "Timeout for freeing VFSs:"
1032msgstr "VFS-felszabadítási idő:"
1033
1034msgid " Virtual File System Setting "
1035msgstr " A virtuális fájlrendszer (VFS) beállításai "
1036
1037msgid "cd"
1038msgstr "cd"
1039
1040msgid "Quick cd"
1041msgstr "Gyors könyvtárváltás (\"cd\")"
1042
1043msgid "Symbolic link filename:"
1044msgstr "Szimbolikus link neve:"
1045
1046msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1047msgstr "Létező fájlnév (amire a link mutatni fog):"
1048
1049msgid "Symbolic link"
1050msgstr "Szimbolikus link"
1051
1052msgid "Running "
1053msgstr "Futtatás: "
1054
1055msgid "Stopped"
1056msgstr "Megállítva"
1057
1058msgid "&Stop"
1059msgstr "&Megállít"
1060
1061msgid "&Resume"
1062msgstr "&Folytat"
1063
1064msgid "&Kill"
1065msgstr "&Töröl"
1066
1067msgid "Background Jobs"
1068msgstr "Háttérfolyamatok"
1069
1070msgid "Domain:"
1071msgstr "Tartomány:"
1072
1073msgid "Username:"
1074msgstr "Felhasználónév:"
1075
1076msgid "Password:"
1077msgstr "Jelszó"
1078
1079#, c-format
1080msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1081msgstr "\\\\%s\\%s jelszava:"
1082
1083#, c-format
1084msgid "Warning: file %s not found\n"
1085msgstr "Figyelem: \"%s\" fájl nem található\n"
1086
1087msgid "7-bit ASCII"
1088msgstr "7-bit ASCII"
1089
1090#, c-format
1091msgid "Cannot translate from %s to %s"
1092msgstr "Nem lehetséges a konvertálás erről: \"%s\" erre: \"%s\""
1093
1094msgid "execute/search by others"
1095msgstr "mások     : futtat/belép"
1096
1097msgid "write by others"
1098msgstr "mások     : ír"
1099
1100msgid "read by others"
1101msgstr "mások     : olvas"
1102
1103msgid "execute/search by group"
1104msgstr "csoport   : futtat/belép"
1105
1106msgid "write by group"
1107msgstr "csoport   : ír"
1108
1109msgid "read by group"
1110msgstr "csoport   : olvas"
1111
1112msgid "execute/search by owner"
1113msgstr "tulajdonos: futtat/belép"
1114
1115msgid "write by owner"
1116msgstr "tulajdonos: ír"
1117
1118msgid "read by owner"
1119msgstr "tulajdonos: olvas"
1120
1121msgid "sticky bit"
1122msgstr "\"Sticky\"  bit (ragadós)"
1123
1124msgid "set group ID on execution"
1125msgstr "\"Set-GID\" bit (más GID)"
1126
1127msgid "set user ID on execution"
1128msgstr "\"Set-UID\" bit (más UID)"
1129
1130# több fájl kijelölése esetén jelenik meg
1131msgid "C&lear marked"
1132msgstr "Jel. &ki"
1133
1134msgid "S&et marked"
1135msgstr "Jel. b&e"
1136
1137msgid "&Marked all"
1138msgstr "&Jelölteket"
1139
1140msgid "Name"
1141msgstr "Fájlnév"
1142
1143msgid "Permissions (Octal)"
1144msgstr "Jogok (oktálisan):"
1145
1146# nem mindig _nev_: lehet az ID is
1147msgid "Owner name"
1148msgstr "Tulajdonos:"
1149
1150# nem mindig _nev_: lehet az ID is
1151msgid "Group name"
1152msgstr "Csoport:"
1153
1154msgid "Use SPACE to change"
1155msgstr "Szóközzel kapcsolható át"
1156
1157msgid "an option, ARROW KEYS"
1158msgstr "egy-egy opció, a nyilakkal"
1159
1160msgid "to move between options"
1161msgstr "lehet mozogni és \"T\" vagy"
1162
1163msgid "and T or INS to mark"
1164msgstr "\"Insert\" a kijelölés."
1165
1166msgid " Permission "
1167msgstr " Jogosultságok "
1168
1169msgid " File "
1170msgstr " Fájl "
1171
1172msgid "Chmod command"
1173msgstr "Jogosultságok beállítása (Chmod)"
1174
1175# több fájl kijelölése esetén jelenik meg
1176msgid "Set &users"
1177msgstr "&Tulajdonost"
1178
1179msgid "Set &groups"
1180msgstr "&Csoportot"
1181
1182msgid " Name "
1183msgstr " Név "
1184
1185msgid " Owner name "
1186msgstr " Tulajdonos "
1187
1188msgid " Group name "
1189msgstr " Csoport "
1190
1191msgid " Size "
1192msgstr " Fájlméret "
1193
1194msgid " User name "
1195msgstr " Tulajdonos "
1196
1197msgid " Chown command "
1198msgstr " Tulajdonos beállítása (Chown) "
1199
1200# a kontextusbol szerencsere kiderul, hogy ez az owner
1201msgid "<Unknown user>"
1202msgstr "<ismeretlen>"
1203
1204# a kontextusbol szerencsere kiderul, hogy ez a group
1205msgid "<Unknown group>"
1206msgstr "<ismeretlen>"
1207
1208# "ini" fájlbeli opció van rá
1209msgid "Files tagged, want to cd?"
1210msgstr "A fájlkijelölések elvesznek, folytatja?"
1211
1212msgid "Cannot change directory"
1213msgstr "Nem sikerült könyvtárt váltani"
1214
1215msgid " View file "
1216msgstr " Fájl megjelenítése "
1217
1218msgid " Filename:"
1219msgstr " Fájlnév: "
1220
1221msgid " Filtered view "
1222msgstr " Szűrt nézet "
1223
1224msgid " Filter command and arguments:"
1225msgstr " Szűrőprogram és paraméterei:"
1226
1227msgid "Create a new Directory"
1228msgstr "Új könyvtár létrehozása"
1229
1230msgid " Enter directory name:"
1231msgstr " Könyvtár neve:"
1232
1233msgid " Filter "
1234msgstr " Szűrő "
1235
1236msgid " Set expression for filtering filenames"
1237msgstr " Adja meg a fájlnevekre vonatkozó szűrőkifejezést:"
1238
1239# checkbox a copy/move/del dialogban (nem kell a tobbes szam)
1240msgid "&Using shell patterns"
1241msgstr "&Shell-minta"
1242
1243msgid "&Case sensitive"
1244msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
1245
1246msgid "&Files only"
1247msgstr "Csak &fájlokat"
1248
1249msgid " Select "
1250msgstr " Kijelölés "
1251
1252msgid " Unselect "
1253msgstr " Kijelölések megszüntetése "
1254
1255msgid "Extension file edit"
1256msgstr "Kiterjesztésfájl szerkesztése"
1257
1258msgid " Which extension file you want to edit? "
1259msgstr " Melyik kiterjesztésfájlt kívánja szerkeszteni? "
1260
1261msgid "Highlighting groups file edit"
1262msgstr "Szintaxisfájl szerkesztéses"
1263
1264msgid " Which highlighting file you want to edit? "
1265msgstr " Melyik szintaxisfájlt kívánja szerkeszteni? "
1266
1267msgid " Compare directories "
1268msgstr " Könyvtárak összehasonlítása "
1269
1270msgid " Select compare method: "
1271msgstr " Összehasonlítási mód: "
1272
1273msgid "&Quick"
1274msgstr "&Gyors (dátumok)"
1275
1276msgid "&Size only"
1277msgstr "&Méretek alapján"
1278
1279msgid "&Thorough"
1280msgstr "&Alapos (tartalom)"
1281
1282msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1283msgstr " Mindkét panelnak fájllista-módban kell lennie ehhez a művelethez. "
1284
1285msgid ""
1286" Not an xterm or Linux console; \n"
1287" the panels cannot be toggled. "
1288msgstr ""
1289" Nem Xterm és nem Linux-konzol; \n"
1290" a paneleket nem lehet kikapcsolni. "
1291
1292#, c-format
1293msgid "Link %s to:"
1294msgstr "\"%s\" linkelése ide:"
1295
1296msgid " Link "
1297msgstr " \"Hard\" link "
1298
1299#, c-format
1300msgid " link: %s "
1301msgstr " link: %s "
1302
1303#, c-format
1304msgid " symlink: %s "
1305msgstr " szimbolikus link: %s "
1306
1307#, c-format
1308msgid " Symlink `%s' points to: "
1309msgstr " A(z) \"%s\" szimbolikus link ide mutasson: "
1310
1311msgid " Edit symlink "
1312msgstr " Szimbolikus link módosítása "
1313
1314#, c-format
1315msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1316msgstr " \"%s\" törlése nem sikerült: %s "
1317
1318#, c-format
1319msgid " edit symlink: %s "
1320msgstr " szimbolikus link módosítása: %s "
1321
1322#, c-format
1323msgid "`%s' is not a symbolic link"
1324msgstr "\"%s\" nem szimbolikus link"
1325
1326#, c-format
1327msgid " Cannot chdir to %s "
1328msgstr " Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba "
1329
1330msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1331msgstr " Gépnév (részletek: F1 billentyű): "
1332
1333msgid " Link to a remote machine "
1334msgstr " Kapcsolódás távoli gépre "
1335
1336msgid " FTP to machine "
1337msgstr " FTP-kapcsolat "
1338
1339msgid " Shell link to machine "
1340msgstr " Shell-kapcsolat egy másik géppel "
1341
1342msgid " SMB link to machine "
1343msgstr " SMB-kapcsolat "
1344
1345msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1346msgstr " Törölt fájlok visszaállítása Ext2 fájlrendszeren "
1347
1348msgid ""
1349" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1350"   files on: (F1 for details)"
1351msgstr ""
1352" A visszaállítandó fájlokat tároló eszköz neve\n"
1353"   (/dev/ nélkül) (részletek: F1 billentyű):"
1354
1355msgid " Setup "
1356msgstr " Beállítások "
1357
1358#, c-format
1359msgid " Setup saved to ~/%s"
1360msgstr " Beállítások elmentve ide: ~/%s"
1361
1362# 2. %s: unixos hibaüzenet
1363#, c-format
1364msgid ""
1365" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1366" %s "
1367msgstr ""
1368" Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba. \n"
1369" %s "
1370
1371# error boxban, például FTP-nél vagy zip-fájlban
1372msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1373msgstr " Távoli fájlrendszeren nem lehet végrehajtani a parancsokat "
1374
1375msgid " The shell is already running a command "
1376msgstr " A parancsértelmező már futtat egy parancsot. "
1377
1378msgid "Cannot read directory contents"
1379msgstr "Könyvtár tartalma nem olvasható"
1380
1381msgid ""
1382" The Commander can't change to the directory that \n"
1383" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
1384" deleted your working directory, or given yourself \n"
1385" extra access permissions with the \"su\" command? "
1386msgstr ""
1387" A Midnight Commander nem tud belépni abba a könyvtárba, \n"
1388" amelyet a háttér-shell aktuálisként jelez. \n"
1389" Elképzelhető, hogy törölte az aktuális könyvtárat,\n"
1390" vagy módosította a jogosultságait a \"su\" programmal? "
1391
1392#, c-format
1393msgid "Press any key to continue..."
1394msgstr "Nyomjon meg egy billentyűt..."
1395
1396#, c-format
1397msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1398msgstr "Írjon \"exit\"-et a Midnight Commanderbe való visszatéréshez."
1399
1400#, c-format
1401msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
1402msgstr " Nem sikerült behozni \"%s\" helyi másolatát "
1403
1404# %s: unixos hibaüzenet
1405#, c-format
1406msgid ""
1407" Cannot create temporary command file \n"
1408" %s "
1409msgstr ""
1410" Nem sikerült ideiglenes parancsfájlt létrehozni. \n"
1411" %s "
1412
1413msgid " Parameter "
1414msgstr " Paraméter "
1415
1416#, c-format
1417msgid " %s%s file error"
1418msgstr " %s%s fájlhiba"
1419
1420#, c-format
1421msgid ""
1422"The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that "
1423"the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight "
1424"Commander package."
1425msgstr ""
1426"A(z) \"%smc.ext\" fájl formátuma a 3.0-s verzióval módosult. Úgy tűnik, hogy "
1427"a Midnight Commander telepítésekor hiba történt. Szerezzen be egy friss "
1428"verziót a Midnight Commander-csomagból."
1429
1430#, c-format
1431msgid " ~/%s file error "
1432msgstr " ~/%s fájlhiba "
1433
1434#, c-format
1435msgid ""
1436"The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either "
1437"want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write "
1438"it."
1439msgstr ""
1440"A \"~/%s\" fájl formátuma a 3.0-s verzióval módosult. Lemásolhatja azt a(z) "
1441"\"%smc.ext\" fájlból, vagy elkészítheti az alapján."
1442
1443msgid "DialogTitle|Copy"
1444msgstr "Másol"
1445
1446msgid "DialogTitle|Move"
1447msgstr "Mozgat"
1448
1449msgid "DialogTitle|Delete"
1450msgstr "Töröl"
1451
1452msgid " Cannot make the hardlink "
1453msgstr " Nem sikerült létrehozni a hard linket "
1454
1455#, c-format
1456msgid ""
1457" Cannot read source link \"%s\" \n"
1458" %s "
1459msgstr ""
1460" Nem sikerült olvasni a forráslinket (\"%s\"). \n"
1461" %s "
1462
1463msgid ""
1464" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
1465"\n"
1466" Option Stable Symlinks will be disabled "
1467msgstr ""
1468" Távoli fájlrendszerek közt nem hozhatók létre stabil szimbolikus linkek. \n"
1469"\n"
1470" A \"Stabil szimbolikus linkek\" opció ki lesz kapcsolva. "
1471
1472#, c-format
1473msgid ""
1474" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
1475" %s "
1476msgstr ""
1477" Nem sikerült létrehozni a célként szereplő szimbolikus linket \n"
1478" (\"%s\"). \n"
1479" %s "
1480
1481msgid "&Abort"
1482msgstr "&Megszakítás"
1483
1484# 2. %s: hibaüzenet
1485#, c-format
1486msgid ""
1487" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
1488" %s "
1489msgstr ""
1490" A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható \n"
1491" %s "
1492
1493#, c-format
1494msgid ""
1495" Cannot stat source file \"%s\" \n"
1496" %s "
1497msgstr ""
1498" A(z) \"%s\" forrásfájl adatai nem elérhetők \n"
1499" %s "
1500
1501#, c-format
1502msgid ""
1503" `%s' \n"
1504" and \n"
1505" `%s' \n"
1506" are the same file "
1507msgstr ""
1508" \"%s\"  és \n"
1509" \"%s\" \n"
1510" ugyanaz a fájl "
1511
1512#, c-format
1513msgid ""
1514" Cannot create special file \"%s\" \n"
1515" %s "
1516msgstr ""
1517" Nem sikerült létrehozni a(z) \"%s\" \n"
1518" speciális fájlt. \n"
1519" %s "
1520
1521#, c-format
1522msgid ""
1523" Cannot chown target file \"%s\" \n"
1524" %s "
1525msgstr ""
1526" A(z) \"%s\" célfájl tulajdonosa nme állítható \n"
1527" %s "
1528
1529#, c-format
1530msgid ""
1531" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
1532" %s "
1533msgstr ""
1534" A(z) \"%s\" célfájl jogai nem állíthatók \n"
1535" %s "
1536
1537#, c-format
1538msgid ""
1539" Cannot open source file \"%s\" \n"
1540" %s "
1541msgstr ""
1542" A(z) \"%s\" forrásfájl nem megnyitható \n"
1543" %s "
1544
1545# a "reget" a forrásban való seek-elést jelent
1546msgid " Reget failed, about to overwrite file "
1547msgstr " A pozicionálás nem sikerült, a célfájl felülíódik. "
1548
1549#, c-format
1550msgid ""
1551" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
1552" %s "
1553msgstr ""
1554" Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
1555" forrásfájl adatait. \n"
1556" %s "
1557
1558#, c-format
1559msgid ""
1560" Cannot create target file \"%s\" \n"
1561" %s "
1562msgstr ""
1563" Nem sikerült létrehozni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
1564" %s "
1565
1566#, c-format
1567msgid ""
1568" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
1569" %s "
1570msgstr ""
1571" Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
1572" célfájl adatait. \n"
1573" %s "
1574
1575#, c-format
1576msgid ""
1577" Cannot read source file \"%s\" \n"
1578" %s "
1579msgstr ""
1580" Nem sikerült olvasni a(z) \"%s\" forrásfájlt. \n"
1581" %s "
1582
1583#, c-format
1584msgid ""
1585" Cannot write target file \"%s\" \n"
1586" %s "
1587msgstr ""
1588" Nem sikerült írni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
1589" %s "
1590
1591msgid "(stalled)"
1592msgstr "(elakadt)"
1593
1594#, c-format
1595msgid ""
1596" Cannot close source file \"%s\" \n"
1597" %s "
1598msgstr ""
1599" Nem sikerült lezárni a(z) \"%s\" forrásfájlt. \n"
1600" %s "
1601
1602#, c-format
1603msgid ""
1604" Cannot close target file \"%s\" \n"
1605" %s "
1606msgstr ""
1607" Nem sikerült lezárni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
1608" %s "
1609
1610msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
1611msgstr "Nem másolódott át a teljes fájl. Megtartja a célfájlt?"
1612
1613msgid "&Keep"
1614msgstr "&Megtartás"
1615
1616#, c-format
1617msgid ""
1618" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
1619" %s "
1620msgstr ""
1621" Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
1622" forráskönyvtár adatait. \n"
1623" %s "
1624
1625#, c-format
1626msgid ""
1627" Source \"%s\" is not a directory \n"
1628" %s "
1629msgstr ""
1630" A(z) \"%s\" forrásobjektum nem könyvtár. \n"
1631" %s "
1632
1633#, c-format
1634msgid ""
1635" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
1636" `%s' "
1637msgstr ""
1638" Ciklikus szimbolikus linket nem lehet átmásolni: \n"
1639" \"%s\" "
1640
1641#, c-format
1642msgid ""
1643" Destination \"%s\" must be a directory \n"
1644" %s "
1645msgstr ""
1646" A cél (\"%s\") csak könyvtár lehet. \n"
1647" %s "
1648
1649#, c-format
1650msgid ""
1651" Cannot create target directory \"%s\" \n"
1652" %s "
1653msgstr ""
1654" Célkönyvtár \"%s\" nem létrehozható \n"
1655" %s "
1656
1657#, c-format
1658msgid ""
1659" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
1660" %s "
1661msgstr ""
1662" Célkönyvtár \"%s\" tulajdonosa nem beállítható \n"
1663" %s "
1664
1665#, c-format
1666msgid ""
1667" Cannot stat file \"%s\" \n"
1668" %s "
1669msgstr ""
1670" A(z) \"%s\" fájl adatai nem lekérdezhetők \n"
1671" %s "
1672
1673#, c-format
1674msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
1675msgstr " A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható "
1676
1677#, c-format
1678msgid ""
1679" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
1680" %s "
1681msgstr ""
1682" A(z) \"%s\" fájl nem átnevezhető/mozgatható erre: \"%s\" \n"
1683" %s "
1684
1685#, c-format
1686msgid ""
1687" Cannot remove file \"%s\" \n"
1688" %s "
1689msgstr ""
1690" A(z) \"%s\" fájl nem törölhető \n"
1691" %s "
1692
1693#, c-format
1694msgid ""
1695" `%s' \n"
1696" and \n"
1697" `%s' \n"
1698" are the same directory "
1699msgstr ""
1700" \"%s\" \n"
1701" és \n"
1702" \"%s\" \n"
1703" ugyanaz a könyvtár "
1704
1705#, c-format
1706msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
1707msgstr " A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható: %s "
1708
1709#, c-format
1710msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
1711msgstr " A(z) \"%s\" fájl nem felülírható: %s "
1712
1713#, c-format
1714msgid ""
1715" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
1716" %s "
1717msgstr ""
1718" A(z) \"%s\" könyvtár nem átnevezhető/mozgatható erre: \"%s\" \n"
1719" %s "
1720
1721#, c-format
1722msgid ""
1723" Cannot delete file \"%s\" \n"
1724" %s "
1725msgstr ""
1726" A(z) \"%s\" fájl nem törölhető \n"
1727" %s "
1728
1729#, c-format
1730msgid ""
1731" Cannot remove directory \"%s\" \n"
1732" %s "
1733msgstr ""
1734" A(z) \"%s\" könyvtár nem törölhető \n"
1735" %s "
1736
1737msgid "Directory scanning"
1738msgstr "Könyvtárak átfésülése"
1739
1740msgid "FileOperation|Copy"
1741msgstr "Másol"
1742
1743msgid "FileOperation|Move"
1744msgstr "Mozgat"
1745
1746msgid "FileOperation|Delete"
1747msgstr "Töröl"
1748
1749# pl.: "dfdsfds" nevű fájl törlése?
1750# (Copy, Move, Delete)
1751#, no-c-format
1752msgid "%o %f \"%s\"%m"
1753msgstr "\"%s\" nevű %f %o%m"
1754
1755# pl.: "44 kijelolt konyvtar torlese?"
1756# (Copy, Move, Delete)
1757#, no-c-format
1758msgid "%o %d %f%m"
1759msgstr "%d kijelölt %f %o%m"
1760
1761msgid "file"
1762msgstr "fájl"
1763
1764# tobb kijelolt dolog eseten hasznalatos ("4 files")
1765msgid "files"
1766msgstr "fájl"
1767
1768msgid "directory"
1769msgstr "könyvtár"
1770
1771# tobb kijelolt dolog eseten hasznalatos
1772msgid "directories"
1773msgstr "könyvtár"
1774
1775# tobb kijelolt dolog eseten hasznalatos
1776msgid "files/directories"
1777msgstr "fájl/könyvtár"
1778
1779msgid " with source mask:"
1780msgstr " az alábbi maszkkal:"
1781
1782# ! promptokban, mint pl. "copy ... to:"
1783msgid " to:"
1784msgstr " ide:"
1785
1786#, c-format
1787msgid "%s?"
1788msgstr "%s?"
1789
1790msgid " Cannot operate on \"..\"! "
1791msgstr " A \"..\" könyvtárral ez nem lehetséges! "
1792
1793msgid " Sorry, I could not put the job in background "
1794msgstr " Nem tudtam a feladatot a háttérben végezni "
1795
1796msgid "&Retry"
1797msgstr "Új&ra"
1798
1799msgid ""
1800"\n"
1801"   Directory not empty.   \n"
1802"   Delete it recursively? "
1803msgstr ""
1804"\n"
1805"   Nem üres a könyvtár.   \n"
1806"   Törölni kívánja a tartalmával együtt? "
1807
1808msgid ""
1809"\n"
1810"   Background process: Directory not empty \n"
1811"   Delete it recursively? "
1812msgstr ""
1813"\n"
1814"   Háttérfolyamat: nem üres a könyvtár. \n"
1815"   Törölni kívánja a tartalmával együtt? "
1816
1817msgid " Delete: "
1818msgstr " Törlés: "
1819
1820msgid "Non&e"
1821msgstr "&Egyiket sem"
1822
1823# ETA: Estimated time of arrival
1824# a hátralevő időt jelzi: óra, perc, másodperc
1825#, c-format
1826msgid "ETA %d:%02d.%02d"
1827msgstr "MÉG %d:%02d:%02d"
1828
1829#, c-format
1830msgid "%.2f MB/s"
1831msgstr "%.2f MB/s"
1832
1833#, c-format
1834msgid "%.2f KB/s"
1835msgstr "%.2f KB/s"
1836
1837#, c-format
1838msgid "%ld B/s"
1839msgstr "%ld B/s"
1840
1841msgid "File"
1842msgstr "Fájl"
1843
1844msgid "Count"
1845msgstr "Darab"
1846
1847# fájlmásolási progress bar-on jelenik meg
1848msgid "Bytes"
1849msgstr "Bájt"
1850
1851msgid "Source"
1852msgstr "Forrás"
1853
1854msgid "Target"
1855msgstr "Cél"
1856
1857msgid "Deleting"
1858msgstr "Törlés"
1859
1860msgid "Target file already exists!"
1861msgstr "A célfájl már létezik!"
1862
1863#, c-format
1864msgid "Source date: %s, size %llu"
1865msgstr "Forrásfájl dátuma: %s, mérete: %llu"
1866
1867# space-ek: hogy egymás alatt legyen a másolandó és a meglevő
1868#, c-format
1869msgid "Target date: %s, size %llu"
1870msgstr "Célfájl dátuma:    %s, mérete: %llu"
1871
1872#, c-format
1873msgid "Source date: %s, size %u"
1874msgstr "Forrásfájl dátuma: %s, mérete: %u"
1875
1876# space-ek: hogy egymás alatt legyen a másolandó és a meglevő
1877#, c-format
1878msgid "Target date: %s, size %u"
1879msgstr "Célfájl dátuma:    %s, mérete: %u"
1880
1881msgid "If &size differs"
1882msgstr "Ha más a mére&te"
1883
1884msgid "&Update"
1885msgstr "Ha &régebbi"
1886
1887msgid "Overwrite all targets?"
1888msgstr "Minden célfájlt felülír?"
1889
1890# figyelni rá (shortcut-ütközésileg), mert ritkábban jön elő (ha már létezik a célfájl
1891# és a forrás mérete nagyobb a cél méreténél)
1892msgid "&Reget"
1893msgstr "&Kiegészítés"
1894
1895# ha már létezik a célfájl
1896msgid "A&ppend"
1897msgstr "&Hozzáírás"
1898
1899msgid "Overwrite this target?"
1900msgstr "Felülírja ezt a fájlt?"
1901
1902msgid " File exists "
1903msgstr " A fájl már létezik "
1904
1905msgid " Background process: File exists "
1906msgstr " Háttérfolyamat: a fájl már létezik "
1907
1908# A "h" shortcut kerülendő, mert Alt+h = előzmények
1909msgid "&Background"
1910msgstr "Háttér&ben"
1911
1912msgid "&Stable Symlinks"
1913msgstr "S&tabil szimbolikus linkek"
1914
1915msgid "di&Ve into subdir if exists"
1916msgstr "Lét&ező könyvtárba lemenni"
1917
1918msgid "preserve &Attributes"
1919msgstr "&Attribútumok megőrzése"
1920
1921msgid "follow &Links"
1922msgstr "&Linkek követése"
1923
1924msgid "to:"
1925msgstr "Cél:"
1926
1927#, c-format
1928msgid "Invalid source pattern `%s'"
1929msgstr "Hibás forrás-minta: \"%s\""
1930
1931msgid "&Suspend"
1932msgstr "F&elfüggesztés"
1933
1934msgid "Con&tinue"
1935msgstr "&Folytatás"
1936
1937msgid "&Chdir"
1938msgstr "&Belépés a könyvtárba"
1939
1940msgid "&Again"
1941msgstr "Ú&jra"
1942
1943msgid "Pane&lize"
1944msgstr "Listát a &panelra"
1945
1946msgid "&View - F3"
1947msgstr "&Megtekintés - F3"
1948
1949msgid "&Edit - F4"
1950msgstr "&Szerkesztés - F4"
1951
1952#, c-format
1953msgid "Found: %ld"
1954msgstr "%ld találat"
1955
1956msgid " Malformed regular expression "
1957msgstr "  Hibás reguláris kifejezés  "
1958
1959msgid "Cas&e sensitive"
1960msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
1961
1962msgid "&Find recursively"
1963msgstr "Rek&urzív keresés"
1964
1965msgid "S&kip hidden"
1966msgstr "&Rejtettek átugrása"
1967
1968msgid "&All charsets"
1969msgstr "&Minden karakterkészlet"
1970
1971msgid "Case sens&itive"
1972msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
1973
1974msgid "Re&gular expression"
1975msgstr "&Reguláris kifejezés"
1976
1977msgid "Fir&st hit"
1978msgstr "Első találat"
1979
1980msgid "All cha&rsets"
1981msgstr "&Minden karakterkészlet"
1982
1983msgid "&Tree"
1984msgstr "Köny&vtárfa"
1985
1986msgid "Find File"
1987msgstr "Fájl keresése"
1988
1989msgid "Content:"
1990msgstr "Tartalom:"
1991
1992msgid "File name:"
1993msgstr "Fájlnév:"
1994
1995msgid "Start at:"
1996msgstr "Kezdőkönyvtár:"
1997
1998#, c-format
1999msgid "Grepping in %s"
2000msgstr "Keresés itt: \"%s\""
2001
2002msgid "Finished"
2003msgstr "Kész"
2004
2005#, c-format
2006msgid "Searching %s"
2007msgstr "\"%s\" keresése"
2008
2009msgid "Searching"
2010msgstr "Keresés"
2011
2012msgid " Help file format error\n"
2013msgstr " Hibás a súgófájl formátuma.\n"
2014
2015msgid " Internal bug: Double start of link area "
2016msgstr " Belső programhiba: linkterület duplán kezdve "
2017
2018#, c-format
2019msgid " Cannot find node %s in help file "
2020msgstr " Nem található \"%s\" bejegyzés a súgóban "
2021
2022# "Segítség" nem mindenhol férne ki, lásd funkciógomb-sor
2023msgid "Help"
2024msgstr "Súgó"
2025
2026msgid "ButtonBar|Index"
2027msgstr "Tartalom"
2028
2029msgid "ButtonBar|Prev"
2030msgstr "Előző"
2031
2032msgid "&Remove"
2033msgstr "&Törlés"
2034
2035# A "h" shortcut kerülendő, mert Alt+h = előzmények
2036msgid "&Append"
2037msgstr "Ho&zzáadás"
2038
2039msgid "&Insert"
2040msgstr "Be&szúrás"
2041
2042msgid "New &Entry"
2043msgstr "Ú&j bejegyzés"
2044
2045msgid "New &Group"
2046msgstr "Új &csoport"
2047
2048msgid "&Up"
2049msgstr "&Fel"
2050
2051msgid "&Add current"
2052msgstr "Az &aktuális hozzáadása"
2053
2054msgid "&Refresh"
2055msgstr "F&rissítés"
2056
2057msgid "Fr&ee VFSs now"
2058msgstr "VFS fels&zabadítása"
2059
2060msgid "Change &To"
2061msgstr "&Belépés"
2062
2063msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2064msgstr "Alcsoport (listázás: \"Enter\" billentyű)"
2065
2066msgid "Active VFS directories"
2067msgstr "Aktív VFS-könyvtárak"
2068
2069msgid "Directory hotlist"
2070msgstr "Könyvtár-gyorslista"
2071
2072msgid " Directory path "
2073msgstr " Könyvtár elérési útvonala "
2074
2075msgid " Directory label "
2076msgstr " Címke "
2077
2078#, c-format
2079msgid "Moving %s"
2080msgstr "%s áthelyezése"
2081
2082msgid "New hotlist entry"
2083msgstr " Új gyorslista-bejegyzés "
2084
2085msgid "Directory label"
2086msgstr "Könyvtárcímke:"
2087
2088msgid "Directory path"
2089msgstr "Könyvtár-útvonal:"
2090
2091msgid " New hotlist group "
2092msgstr " Új gyorslista-csoport "
2093
2094msgid "Name of new group"
2095msgstr "Az új csoport neve:"
2096
2097#, c-format
2098msgid "Label for \"%s\":"
2099msgstr "\"%s\" címkéje:"
2100
2101msgid " Add to hotlist "
2102msgstr " Felvétel a gyorslistára "
2103
2104msgid " Remove: "
2105msgstr " Törlés: "
2106
2107msgid ""
2108"\n"
2109" Are you sure you want to remove this entry?"
2110msgstr ""
2111"\n"
2112" Biztos eltávolítja ezt a bejegyzést?"
2113
2114msgid ""
2115"\n"
2116" Group not empty.\n"
2117" Remove it?"
2118msgstr ""
2119"\n"
2120" A kiválasztott csoport nem üres.\n"
2121" Kívánja eltávolítani?"
2122
2123msgid " Top level group "
2124msgstr " Legfelső szintű csoport "
2125
2126msgid " Hotlist Load "
2127msgstr " Gyorslista betöltése "
2128
2129#, c-format
2130msgid ""
2131"MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
2132msgstr " A{z} \"~/%s\" fájl nem írható, régi gyorslista-bejegyzések megtartva"
2133
2134#, c-format
2135msgid "Midnight Commander %s"
2136msgstr "Midnight Commander %s"
2137
2138#, c-format
2139msgid "File:       %s"
2140msgstr "Fájl:         %s"
2141
2142#, c-format
2143msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
2144msgstr "Szabad node:  %d (%d%%) / %d"
2145
2146msgid "No node information"
2147msgstr "Nincs node-információ"
2148
2149#, c-format
2150msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
2151msgstr "Szabad hely:  %s (%d%%) / %s"
2152
2153msgid "No space information"
2154msgstr "Nincs adat a tárolóhelyről"
2155
2156# fájlrendszerre vonatkozik
2157#, c-format
2158msgid "Type:      %s "
2159msgstr "Fájlr.-típus: %s "
2160
2161msgid "non-local vfs"
2162msgstr "távoli VFS"
2163
2164#, c-format
2165msgid "Device:    %s"
2166msgstr "Eszköz:       %s"
2167
2168#, c-format
2169msgid "Filesystem: %s"
2170msgstr "Fájlrendszer: %s"
2171
2172#, c-format
2173msgid "Accessed:  %s"
2174msgstr "Elérés ideje: %s"
2175
2176# tartalom változását jelöli
2177#, c-format
2178msgid "Modified:  %s"
2179msgstr "Módosítás:    %s"
2180
2181# !! Ez ext2fs-en nem 'creation', hanem az utolso metadata-valtozas...
2182# Ext3 és ReiserFS esetén is: például chmod (csak) ezt a fájldátumot módosítja
2183#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2184#, c-format
2185msgid "Status:    %s"
2186msgstr "Adatváltozás: %s"
2187
2188#, c-format
2189msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2190msgstr "Eszköztípus:  fő: %lu, al: %lu"
2191
2192#, c-format
2193msgid "Size:      %s"
2194msgstr "Méret:        %s"
2195
2196#, c-format
2197msgid " (%ld block)"
2198msgid_plural " (%ld blocks)"
2199msgstr[0] " (%ld blokk)"
2200msgstr[1] " (%ld blokk)"
2201
2202#, c-format
2203msgid "Owner:     %s/%s"
2204msgstr "Tulajdonos:   %s/%s"
2205
2206#, c-format
2207msgid "Links:     %d"
2208msgstr "Linkek száma: %d"
2209
2210#, c-format
2211msgid "Mode:      %s (%04o)"
2212msgstr "Típus+jogok:  %s (%04o)"
2213
2214#, c-format
2215msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2216msgstr "Hely:         %Xh:%Xh"
2217
2218msgid "&Vertical"
2219msgstr "&Függőleges"
2220
2221msgid "&Horizontal"
2222msgstr "&Vízszintes"
2223
2224msgid "show free sp&Ace"
2225msgstr "&Szabad hely kijelzése"
2226
2227msgid "&Xterm window title"
2228msgstr "&Xterm-ablakcím"
2229
2230msgid "h&Intbar visible"
2231msgstr "&Tippek megjelenítése"
2232
2233msgid "&Keybar visible"
2234msgstr "&Billentyűsor megjelenítése"
2235
2236msgid "command &Prompt"
2237msgstr "&Parancssor aktív"
2238
2239msgid "show &Mini status"
2240msgstr "Extra adat&sor megjelenítése"
2241
2242msgid "menu&Bar visible"
2243msgstr "Főme&nü megjelenítése"
2244
2245msgid "&Equal split"
2246msgstr "S&zimmetrikus elosztás"
2247
2248msgid "pe&Rmissions"
2249msgstr "&Jogosultságok"
2250
2251msgid "&File types"
2252msgstr "Fáj&ltípusok"
2253
2254msgid " Panel split "
2255msgstr " Panelosztás "
2256
2257msgid " Highlight... "
2258msgstr " Kiemelés... "
2259
2260msgid " Other options "
2261msgstr " További opciók "
2262
2263# csak karakteres konzol esetén jelenik meg; darabszám van előtte
2264# a hosszra ügyelni
2265msgid "output lines"
2266msgstr "kimeneti sor"
2267
2268msgid "Layout"
2269msgstr "Megjelenés"
2270
2271msgid "Learn keys"
2272msgstr "Billentyűk beállítása"
2273
2274msgid " Teach me a key "
2275msgstr " Billentyűkód módosítása "
2276
2277#, c-format
2278msgid ""
2279"Please press the %s\n"
2280"and then wait until this message disappears.\n"
2281"\n"
2282"Then, press it again to see if OK appears\n"
2283"next to its button.\n"
2284"\n"
2285"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2286"and wait as well."
2287msgstr ""
2288"Nyomja meg a(z) \"%s\" billentyűt,\n"
2289"majd várjon amíg ez az üzenet eltűnik.\n"
2290"\n"
2291"Ez után nyomja meg újra a billentyűt - ha az \"OK\"\n"
2292"szöveg jelenik meg a billentyű neve mellett, akkor\n"
2293"a billentyű a kívánt módon lett beállítva.\n"
2294"\n"
2295"Kilépéshez használja az \"Escape\" billentyűt."
2296
2297msgid " Cannot accept this key "
2298msgstr " Ez a billentyű nem használható erre "
2299
2300#, c-format
2301msgid " You have entered \"%s\""
2302msgstr " Ezt adta meg: \"%s\""
2303
2304#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
2305msgid "OK"
2306msgstr "OK"
2307
2308msgid ""
2309"It seems that all your keys already\n"
2310"work fine. That's great."
2311msgstr ""
2312"Úgy tűnik, hogy már minden billentyű\n"
2313"jól működik. Zsír!"
2314
2315msgid "&Discard"
2316msgstr "E&ldobás"
2317
2318msgid ""
2319"Great! You have a complete terminal database!\n"
2320"All your keys work well."
2321msgstr ""
2322"Zsír! A terminál-adatbázis teljes.\n"
2323"Az összes billentyű jól működik."
2324
2325msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
2326msgstr "Nyomja meg egyenként a felsorolt billentyűket, majd nézze meg, hogy"
2327
2328msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
2329msgstr "melyek nem lettek \"OK\"-val megjelölve. Ezek beállításához használja"
2330
2331msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
2332msgstr "a Szóközt vagy kattintson a billentyűnévre. Ugrás: \"Tab\" billentyű."
2333
2334msgid " The Midnight Commander "
2335msgstr " Midnight Commander "
2336
2337msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
2338msgstr " Valóban ki szeretne lépni a Midnight Commanderből? "
2339
2340msgid "&Listing mode..."
2341msgstr "&Listázási mód..."
2342
2343msgid "&Quick view"
2344msgstr "Gyors nézet"
2345
2346msgid "&Info"
2347msgstr "&Info"
2348
2349msgid "&Sort order..."
2350msgstr "&Rendezési mód..."
2351
2352msgid "&Filter..."
2353msgstr "&Szűrő..."
2354
2355msgid "&Encoding..."
2356msgstr "&Kódolás..."
2357
2358msgid "&Network link..."
2359msgstr "&Hálózati kapcsolat..."
2360
2361msgid "FT&P link..."
2362msgstr "&FTP-kapcsolat..."
2363
2364msgid "S&hell link..."
2365msgstr "Sh&ell-kapcsolat..."
2366
2367msgid "SM&B link..."
2368msgstr "SM&B-kapcsolat..."
2369
2370# 7 karakteres még lehet (funkciógomb-sor)
2371msgid "&Rescan"
2372msgstr "Frissít"
2373
2374msgid "&View"
2375msgstr "Megnéz"
2376
2377msgid "Vie&w file..."
2378msgstr "Fájl megjelenítése..."
2379
2380msgid "&Filtered view"
2381msgstr "Szűrt nézet"
2382
2383msgid "C&hmod"
2384msgstr "C&hmod"
2385
2386msgid "&Link"
2387msgstr "&Link"
2388
2389msgid "&SymLink"
2390msgstr "&Szim.Link"
2391
2392msgid "Edit s&ymlink"
2393msgstr "Szim.Link módosítása"
2394
2395msgid "Ch&own"
2396msgstr "Ch&own"
2397
2398msgid "&Advanced chown"
2399msgstr "H&aladó \"Chown\" (tulaj)"
2400
2401msgid "&Rename/Move"
2402msgstr "&Átnevez/Mozgat"
2403
2404msgid "&Mkdir"
2405msgstr "Új Könyvtár"
2406
2407msgid "&Quick cd"
2408msgstr "Gyors könyvtárváltás (cd)"
2409
2410msgid "Select &group"
2411msgstr "&Csoportot"
2412
2413msgid "U&nselect group"
2414msgstr "Kijelölések megszüntetése"
2415
2416msgid "Reverse selec&tion"
2417msgstr "Kijelölés megfor&dítása"
2418
2419msgid "E&xit"
2420msgstr "&Kilép"
2421
2422msgid "&User menu"
2423msgstr "Felhasználói menü"
2424
2425msgid "&Directory tree"
2426msgstr "Köny&vtárfa"
2427
2428msgid "&Find file"
2429msgstr "&Fájl keresése"
2430
2431msgid "S&wap panels"
2432msgstr "Panel csere"
2433
2434msgid "Switch &panels on/off"
2435msgstr "Pane&lek ki/be"
2436
2437msgid "&Compare directories"
2438msgstr " Könyvtárak összehasonlítása "
2439
2440msgid "E&xternal panelize"
2441msgstr "Külső panel-parancs"
2442
2443msgid "Show directory s&izes"
2444msgstr "Könyvtár&méret"
2445
2446msgid "Command &history"
2447msgstr "Ko&rábbi parancsok"
2448
2449msgid "Di&rectory hotlist"
2450msgstr "Könyvtár-gyorslista"
2451
2452msgid "&Active VFS list"
2453msgstr "&Aktív VFS-lista"
2454
2455msgid "&Background jobs"
2456msgstr "Háttérfolyamatok"
2457
2458msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2459msgstr "&Törölt fájlok visszaállítása"
2460
2461msgid "&Listing format edit"
2462msgstr "Listá&zási formátum szerkesztése"
2463
2464msgid "Edit &extension file"
2465msgstr "Kiter&jesztésfájl szerkesztése"
2466
2467msgid "Edit &menu file"
2468msgstr "Me&nüfájl szerkesztése"
2469
2470msgid "Edit hi&ghlighting group file"
2471msgstr "Fájltípus színkiemelés szerkesztése"
2472
2473msgid "&Configuration..."
2474msgstr "&Alapbeállítások..."
2475
2476msgid "&Layout..."
2477msgstr "Meg&jelenés..."
2478
2479msgid "C&onfirmation..."
2480msgstr "&Megerősítések..."
2481
2482msgid "&Display bits..."
2483msgstr "&Kivitel és bevitel..."
2484
2485msgid "&Virtual FS..."
2486msgstr "&Virtuális fájlrendszer..."
2487
2488msgid "&Above"
2489msgstr " Fe&nt "
2490
2491msgid "&Left"
2492msgstr "&Bal"
2493
2494msgid "&Below"
2495msgstr "&Lent"
2496
2497msgid "&Right"
2498msgstr "&Jobb"
2499
2500msgid " Information "
2501msgstr " Információ "
2502
2503msgid ""
2504" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
2505" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
2506" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
2507" the details.                                           "
2508msgstr ""
2509" Előfordulhat, hogy a \"Gyors könyvtár-újraolvasás\" eredménye \n"
2510" nem tükrözi pontosan a könyvtár tartalmát - ilyenkor végezni  \n"
2511" kell egy frissítést. További részletek a kézikönyvben (amely  \n"
2512" a \"man mc\" paranccsal jeleníthető meg). "
2513
2514msgid "ButtonBar|Menu"
2515msgstr "Menü"
2516
2517msgid "ButtonBar|View"
2518msgstr "Megnéz"
2519
2520msgid "ButtonBar|Edit"
2521msgstr "Szerk"
2522
2523msgid "ButtonBar|RenMov"
2524msgstr "Mozgat"
2525
2526msgid "ButtonBar|Mkdir"
2527msgstr "ÚjKvt"
2528
2529msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
2530msgstr "Nincs beállítva a TERM környezeti változó.\n"
2531
2532#, c-format
2533msgid "Cannot create %s directory"
2534msgstr "A(z) %s könyvtár nem létrehozható"
2535
2536# gyakorlatilag egyaltalan nem "biztonsagosabb" az eredetinel...
2537msgid "safe de&Lete"
2538msgstr "\"Ó&vatos\" törlés"
2539
2540msgid "cd follows lin&Ks"
2541msgstr "Li&nkkövető könyvtárváltás"
2542
2543msgid "L&ynx-like motion"
2544msgstr "Lyn&x-hez hasonló navigálási mód"
2545
2546msgid "rotatin&G dash"
2547msgstr "Folyamatjelzés &pörgő vonallal"
2548
2549msgid "co&Mplete: show all"
2550msgstr "Kie&gészítésnél teljes lista"
2551
2552# !! fajlmicsodalo?...
2553msgid "&Use internal view"
2554msgstr "Belső &fájlmegjelenítő"
2555
2556msgid "use internal ed&It"
2557msgstr "Belső szövegszerkesztő (M&cedit)"
2558
2559msgid "auto m&Enus"
2560msgstr "A&utomatikus menük"
2561
2562msgid "&Auto save setup"
2563msgstr "&Beállítások automatikus mentése"
2564
2565msgid "shell &Patterns"
2566msgstr "Shell-m&inták"
2567
2568msgid "Compute &Totals"
2569msgstr "Ö&sszesítő értékek meghatározása"
2570
2571msgid "&Verbose operation"
2572msgstr "Részletes ü&zenetek"
2573
2574msgid "Mkdir autoname"
2575msgstr "Mkdir auto-név"
2576
2577msgid "&Fast dir reload"
2578msgstr "G&yors könyvtár-újraolvasás"
2579
2580msgid "mi&X all files"
2581msgstr "&Könyvtárak a fájlok között"
2582
2583msgid "&Drop down menus"
2584msgstr "&Legördülő menük"
2585
2586msgid "ma&Rk moves down"
2587msgstr "Ki&jelölés lefelé léptet"
2588
2589msgid "show &Hidden files"
2590msgstr "&Rejtett fájlok mutatása"
2591
2592msgid "show &Backup files"
2593msgstr "Másol&atfájlok mutatása"
2594
2595msgid "Use SI si&ze units"
2596msgstr "SI mértékegységek"
2597
2598msgid "&Never"
2599msgstr "So&ha"
2600
2601msgid "on dumb &Terminals"
2602msgstr "Gagyi &terminálokon"
2603
2604msgid "Alwa&ys"
2605msgstr "Min&dig"
2606
2607msgid " Panel options "
2608msgstr " Panelbeállítások "
2609
2610msgid " Pause after run... "
2611msgstr " Parancsok utáni várakozás... "
2612
2613msgid "Configure options"
2614msgstr "Alapbeállítások"
2615
2616msgid "&Add new"
2617msgstr "Ú&j"
2618
2619msgid "External panelize"
2620msgstr "Külső panel-parancs"
2621
2622# ez is egy prompt (azert a ":")
2623msgid "Command"
2624msgstr "Parancs:"
2625
2626msgid "Other command"
2627msgstr "más parancs"
2628
2629msgid " Add to external panelize "
2630msgstr " Külső panel-parancs hozzáadása "
2631
2632msgid " Enter command label: "
2633msgstr " A parancshoz tartozó leírás: "
2634
2635msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
2636msgstr " Távoli/virtuális könyvtáron nem megy a  külső panel-parancsot "
2637
2638msgid "Find rejects after patching"
2639msgstr "\"patch\" parancs utáni problémajegyzékek (*.rej) keresése"
2640
2641msgid "Find *.orig after patching"
2642msgstr "\"patch\" parancs utáni másolatfájlok (*.orig) keresése"
2643
2644msgid "Find SUID and SGID programs"
2645msgstr "SUID és SGID programok keresése"
2646
2647msgid "Cannot invoke command."
2648msgstr "A parancs nem meghívható."
2649
2650msgid "Pipe close failed"
2651msgstr "Nem sikerült lezárni a csövet."
2652
2653msgid "[dev]"
2654msgstr "[eszk]"
2655
2656# szülőkönyvtár
2657msgid "UP--DIR"
2658msgstr "SZ-KVTR"
2659
2660msgid "SYMLINK"
2661msgstr "SZ.LINK"
2662
2663msgid "SUB-DIR"
2664msgstr "AL-KVTR"
2665
2666#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
2667#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2668msgid "sort|u"
2669msgstr "surt|u"
2670
2671msgid "&Unsorted"
2672msgstr "Nincs rende&zés"
2673
2674#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
2675#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2676msgid "sort|n"
2677msgstr "sort|n"
2678
2679msgid "&Name"
2680msgstr "&Név"
2681
2682#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
2683#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2684msgid "sort|e"
2685msgstr "sort|e"
2686
2687msgid "&Extension"
2688msgstr "&Kiterjesztés"
2689
2690#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
2691#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2692msgid "sort|s"
2693msgstr "sort|s"
2694
2695msgid "&Size"
2696msgstr "Mé&ret"
2697
2698msgid "Block Size"
2699msgstr "Blokkméret"
2700
2701#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
2702#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2703msgid "sort|m"
2704msgstr "sort|m"
2705
2706# tartalomra vonatkozik
2707msgid "&Modify time"
2708msgstr "(Tartalmi) mó&dosítás ideje"
2709
2710#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
2711#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2712msgid "sort|a"
2713msgstr "sort|a"
2714
2715msgid "&Access time"
2716msgstr "&Elérés ideje"
2717
2718#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
2719#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2720msgid "sort|h"
2721msgstr "sort|h"
2722
2723# metaadat-módosulás, például chmod dátuma
2724msgid "C&Hange time"
2725msgstr "&Adatváltozás ideje"
2726
2727# jogok, mnemonikkal
2728msgid "Permission"
2729msgstr "Jogok"
2730
2731msgid "Perm"
2732msgstr "Jogok"
2733
2734msgid "Nl"
2735msgstr "Ln"
2736
2737#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
2738#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2739msgid "sort|i"
2740msgstr "sort|i"
2741
2742msgid "&Inode"
2743msgstr "&Inode"
2744
2745msgid "UID"
2746msgstr "UID"
2747
2748msgid "GID"
2749msgstr "GID"
2750
2751# alignment problema miatt hosszu cimkek eleje lemaradhat!
2752# 8 karakter fér ki
2753msgid "Owner"
2754msgstr "Tulajd."
2755
2756msgid "Group"
2757msgstr "Csoport"
2758
2759msgid "<readlink failed>"
2760msgstr "<hibás szim. link>"
2761
2762# szóköz: elválasztáshoz
2763#, c-format
2764msgid "%s byte"
2765msgid_plural "%s bytes"
2766msgstr[0] " %s bájt"
2767msgstr[1] " %s bájt"
2768
2769#, c-format
2770msgid "%s in %d file"
2771msgid_plural "%s in %d files"
2772msgstr[0] "%s bájt %d fájlban"
2773msgstr[1] "%s bájt %d fájlban"
2774
2775msgid "Unknown tag on display format: "
2776msgstr "Ismeretlen címke a megjelenítési formátumban: "
2777
2778msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
2779msgstr "A beállított formátum hibás; az alapértelmezés lép életbe."
2780
2781msgid " Do you really want to execute? "
2782msgstr " Biztosan futtatni kívánja a programot? "
2783
2784msgid " Not implemented yet "
2785msgstr " Még nincs megvalósítva "
2786
2787msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
2788msgstr " Kicserélt és talált elemek száma különbözik "
2789
2790#, c-format
2791msgid " Invalid token number %d "
2792msgstr " Hibás elem szám %d "
2793
2794msgid "Normal"
2795msgstr "Normális"
2796
2797msgid "&Regular expression"
2798msgstr "&Reguláris kifejezés"
2799
2800msgid "Hexadecimal"
2801msgstr "Hexadecimális"
2802
2803msgid "Wildcard search"
2804msgstr "Wildcard maszk keresés"
2805
2806msgid "Choose codepage"
2807msgstr "Válasszon kódlapot"
2808
2809msgid "-  < No translation >"
2810msgstr "-  < Nincs konverzió >"
2811
2812#, c-format
2813msgid ""
2814"Cannot save file %s:\n"
2815"%s"
2816msgstr ""
2817"Az %s fájl nem menthető:\n"
2818"%s"
2819
2820#, c-format
2821msgid ""
2822"Unable to load '%s' skin.\n"
2823"Default skin has been loaded"
2824msgstr ""
2825"Az '%s' borítás nem betölthető.\n"
2826"Alapértelmezett borítás betöltve"
2827
2828#, c-format
2829msgid ""
2830"Unable to parse '%s' skin.\n"
2831"Default skin has been loaded"
2832msgstr ""
2833"Az '%s' borítás nem értelmezhető.\n"
2834"Alapértelmezett borítás betöltve"
2835
2836msgid ""
2837"GNU Midnight Commander is already\n"
2838"running on this terminal.\n"
2839"Subshell support will be disabled."
2840msgstr ""
2841"A Midnight Commander már fut ezen\n"
2842"a terminálon.\n"
2843"Háttér-shell használata nem lesz lehetséges."
2844
2845#, c-format
2846msgid "Cannot open named pipe %s\n"
2847msgstr "Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" csőfájlt.\n"
2848
2849msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
2850msgstr " A háttér-shell még aktív. Mégis kilép? "
2851
2852#, c-format
2853msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
2854msgstr "Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba.\n"
2855
2856msgid "With builtin Editor\n"
2857msgstr "Beépített szövegszerkesztővel\n"
2858
2859msgid "Using system-installed S-Lang library"
2860msgstr "A korábban telepített S-Lang könyvtár használata"
2861
2862msgid "with terminfo database"
2863msgstr "Terminfo adatbázissal"
2864
2865msgid "Using the ncurses library"
2866msgstr "Az Ncurses könyvtár használata"
2867
2868msgid "Using the ncursesw library"
2869msgstr "Az Ncurses könyvtár használata"
2870
2871msgid "With optional subshell support"
2872msgstr "Opcionális háttér-shell-támogatással"
2873
2874msgid "With subshell support as default"
2875msgstr "Alapértelmezésben háttér-shell-támogatással"
2876
2877msgid "With support for background operations\n"
2878msgstr "Háttérműveletek támogatása\n"
2879
2880msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
2881msgstr "Egérhasználat Xterm alatt és Linux-konzolon\n"
2882
2883msgid "With mouse support on xterm\n"
2884msgstr "Egérhasználat Xterm alatt\n"
2885
2886msgid "With support for X11 events\n"
2887msgstr "X11-események támogatása\n"
2888
2889msgid "With internationalization support\n"
2890msgstr "Nyelvi lokalizálás támogatása\n"
2891
2892msgid "With multiple codepages support\n"
2893msgstr "Több kódlap támogatása\n"
2894
2895#, c-format
2896msgid "Virtual File System:"
2897msgstr "Virtuális fájlrendszer:"
2898
2899#, c-format
2900msgid ""
2901"Cannot open the %s file for writing:\n"
2902"%s\n"
2903msgstr ""
2904"Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" fájlt írásra:\n"
2905"%s\n"
2906
2907#, c-format
2908msgid "Copy \"%s\" directory to:"
2909msgstr "\"%s\" könyvtár másolása ide:"
2910
2911#, c-format
2912msgid "Move \"%s\" directory to:"
2913msgstr "\"%s\" könyvtár áthelyezése ide:"
2914
2915#, c-format
2916msgid ""
2917" Cannot stat the destination \n"
2918" %s "
2919msgstr ""
2920" Nem sikerült lekérdezni a célobjektum adatait. \n"
2921" %s "
2922
2923#, c-format
2924msgid "  Delete %s?  "
2925msgstr "  %s törlése?  "
2926
2927msgid "ButtonBar|Static"
2928msgstr "Statikus"
2929
2930msgid "ButtonBar|Dynamc"
2931msgstr "Dinamikus"
2932
2933msgid "ButtonBar|Rescan"
2934msgstr "Frissít"
2935
2936msgid "ButtonBar|Forget"
2937msgstr "Felejt"
2938
2939msgid "ButtonBar|Rmdir"
2940msgstr "KönyvtTöröl"
2941
2942#, c-format
2943msgid ""
2944"Cannot write to the %s file:\n"
2945"%s\n"
2946msgstr ""
2947"Nem sikerült írni a(z) \"%s\" fájlba:\n"
2948"%s\n"
2949
2950msgid "Function key 1"
2951msgstr "F1  funkcióbill."
2952
2953msgid "Function key 2"
2954msgstr "F2  funkcióbill."
2955
2956msgid "Function key 3"
2957msgstr "F3  funkcióbill."
2958
2959msgid "Function key 4"
2960msgstr "F4  funkcióbill."
2961
2962msgid "Function key 5"
2963msgstr "F5  funkcióbill."
2964
2965msgid "Function key 6"
2966msgstr "F6  funkcióbill."
2967
2968msgid "Function key 7"
2969msgstr "F7  funkcióbill."
2970
2971msgid "Function key 8"
2972msgstr "F8  funkcióbill."
2973
2974msgid "Function key 9"
2975msgstr "F9  funkcióbill."
2976
2977msgid "Function key 10"
2978msgstr "F10 funkcióbill."
2979
2980msgid "Function key 11"
2981msgstr "F11 funkcióbill."
2982
2983msgid "Function key 12"
2984msgstr "F12 funkcióbill."
2985
2986msgid "Function key 13"
2987msgstr "F13 funkcióbill."
2988
2989msgid "Function key 14"
2990msgstr "F14 funkcióbill."
2991
2992msgid "Function key 15"
2993msgstr "F15 funkcióbill."
2994
2995msgid "Function key 16"
2996msgstr "F16 funkcióbill."
2997
2998msgid "Function key 17"
2999msgstr "F17 funkcióbill."
3000
3001msgid "Function key 18"
3002msgstr "F18 funkcióbill."
3003
3004msgid "Function key 19"
3005msgstr "F19 funkcióbill."
3006
3007msgid "Function key 20"
3008msgstr "F20 funkcióbill."
3009
3010msgid "Backspace key"
3011msgstr "\"Backspace\" gomb"
3012
3013msgid "End key"
3014msgstr "\"End\" gomb"
3015
3016msgid "Up arrow key"
3017msgstr "<Fel> gomb"
3018
3019msgid "Down arrow key"
3020msgstr "<Le> gomb"
3021
3022msgid "Left arrow key"
3023msgstr "<Balra> gomb"
3024
3025msgid "Right arrow key"
3026msgstr "<Jobbra> gomb"
3027
3028msgid "Home key"
3029msgstr "\"Home\" gomb"
3030
3031msgid "Page Down key"
3032msgstr "\"Page Down\" gomb"
3033
3034msgid "Page Up key"
3035msgstr "\"Page Up\" gomb"
3036
3037msgid "Insert key"
3038msgstr "\"Insert\" gomb"
3039
3040msgid "Delete key"
3041msgstr "\"Delete\" gomb"
3042
3043msgid "Completion/M-tab"
3044msgstr "Kiegészítés/M-Tab"
3045
3046msgid "+ on keypad"
3047msgstr "\"+\" - numerikus"
3048
3049msgid "- on keypad"
3050msgstr "\"-\" - numerikus"
3051
3052msgid "Slash on keypad"
3053msgstr "\"/\" - numerikus"
3054
3055msgid "* on keypad"
3056msgstr "\"*\" - numerikus"
3057
3058msgid "Escape key"
3059msgstr "Escape Bill."
3060
3061msgid "Left arrow keypad"
3062msgstr "<Jobbra> - numer."
3063
3064msgid "Right arrow keypad"
3065msgstr "<Balra> - numer."
3066
3067msgid "Up arrow keypad"
3068msgstr "<Fel> - numer."
3069
3070msgid "Down arrow keypad"
3071msgstr "<Le> - numerikus"
3072
3073msgid "Home on keypad"
3074msgstr "\"Home\" - numer."
3075
3076msgid "End on keypad"
3077msgstr "\"End\" - numer."
3078
3079msgid "Page Down keypad"
3080msgstr "\"PgDn\" - numer."
3081
3082msgid "Page Up keypad"
3083msgstr "\"PgUp\" - numer."
3084
3085msgid "Insert on keypad"
3086msgstr "\"Insert\" - numer."
3087
3088msgid "Delete on keypad"
3089msgstr "\"Delete\" - numer."
3090
3091msgid "Enter on keypad"
3092msgstr "\"Enter\" - numer."
3093
3094msgid "Function key 21"
3095msgstr "Funkcióbill. F21"
3096
3097msgid "Function key 22"
3098msgstr "Funkcióbill. F22"
3099
3100msgid "Function key 23"
3101msgstr "Funkcióbill. F23"
3102
3103msgid "Function key 24"
3104msgstr "Funkcióbill. F24"
3105
3106msgid "Plus"
3107msgstr "Plusz"
3108
3109msgid "Minus"
3110msgstr "Mínusz"
3111
3112msgid "Asterisk"
3113msgstr "Csillag"
3114
3115msgid "Dot"
3116msgstr "Pont"
3117
3118msgid "Less than"
3119msgstr "Kisebb"
3120
3121msgid "Great than"
3122msgstr "Nagyobb"
3123
3124msgid "Equal"
3125msgstr "Egyenlő"
3126
3127msgid "Comma"
3128msgstr "Vessző"
3129
3130msgid "Apostrophe"
3131msgstr "Aposztróf"
3132
3133msgid "Colon"
3134msgstr "Kettőspont"
3135
3136msgid "Exclamation mark"
3137msgstr "Felkiáltójel"
3138
3139msgid "Question mark"
3140msgstr "Kérdőjel"
3141
3142msgid "Ampersand"
3143msgstr "És jel"
3144
3145msgid "Dollar sign"
3146msgstr "Dollárjel"
3147
3148msgid "Quotation mark"
3149msgstr "Idézőjel"
3150
3151msgid "Caret"
3152msgstr "Kalap"
3153
3154msgid "Tilda"
3155msgstr "Hullám"
3156
3157msgid "Prime"
3158msgstr "Tompa ékezet"
3159
3160msgid "Underline"
3161msgstr "Aláhúzás"
3162
3163msgid "Understrike"
3164msgstr "Aláhúzás"
3165
3166msgid "Pipe"
3167msgstr "Cső"
3168
3169msgid "Enter"
3170msgstr "Enter"
3171
3172msgid "Tab key"
3173msgstr "Tabuátor"
3174
3175msgid "Space key"
3176msgstr "Szóköz"
3177
3178msgid "Slash key"
3179msgstr "Törtvonal"
3180
3181msgid "Backslash key"
3182msgstr "Fordított törtvonal"
3183
3184msgid "Number sign #"
3185msgstr "Kettőskereszt"
3186
3187msgid "Ctrl"
3188msgstr "Ctrl"
3189
3190msgid "Alt"
3191msgstr "Alt"
3192
3193msgid "Shift"
3194msgstr "Shift"
3195
3196#, c-format
3197msgid ""
3198"Screen size %dx%d is not supported.\n"
3199"Check the TERM environment variable.\n"
3200msgstr ""
3201"A(z) %dx%d képernyőméret nem támogatott.\n"
3202"Ellenőrizze a TERM környezeti változót.\n"
3203
3204msgid " Format error on file Extensions File "
3205msgstr " Formátumhiba a kiterjesztésfájlban "
3206
3207#, c-format
3208msgid " The %%var macro has no default "
3209msgstr " A %%var makrónak nincs alapértéke "
3210
3211#, c-format
3212msgid " The %%var macro has no variable "
3213msgstr " A %%var makrónak nincs változója "
3214
3215msgid " Debug "
3216msgstr " Nyomkövetés "
3217
3218msgid " ERROR: "
3219msgstr " HIBA:  "
3220
3221msgid " True:  "
3222msgstr " Igaz:  "
3223
3224msgid " False: "
3225msgstr " Hamis: "
3226
3227msgid " Warning -- ignoring file "
3228msgstr " Figyelem: a fájl figyelmen kívül hagyva "
3229
3230#, c-format
3231msgid ""
3232"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3233"Using it may compromise your security"
3234msgstr ""
3235"A(z) \"%s\" fájl sem a rendszergazdáé, sem az Öné,\n"
3236"vagy mindenki által írható. Használata gyengítheti a biztonságot."
3237
3238#, c-format
3239msgid " No suitable entries found in %s "
3240msgstr " Nincsenek megfelelő bejegyzések ebben: \"%s\" "
3241
3242msgid " User menu "
3243msgstr " Felhasználói menü "
3244
3245msgid "%b %e  %Y"
3246msgstr "%b %e  %Y"
3247
3248msgid "%b %e %H:%M"
3249msgstr "%b %e %H.%M"
3250
3251#, c-format
3252msgid "%s is not a directory\n"
3253msgstr "\"%s\" nem könyvtár\n"
3254
3255#, c-format
3256msgid "Directory %s is not owned by you\n"
3257msgstr "A(z) \"%s\" könyvtár nem az Öné\n"
3258
3259#, c-format
3260msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
3261msgstr "Nem sikerült beállítani a jogokat a(z) \"%s\" könyvtárhoz.\n"
3262
3263#, c-format
3264msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
3265msgstr "A(z) \"%s\" ideiglenes könyvtár nem hozható létre: %s\n"
3266
3267#, c-format
3268msgid "Temporary files will be created in %s\n"
3269msgstr "Az ideiglenes fájlok a(z) \"%s\" könyvtárban jönnek létre\n"
3270
3271#, c-format
3272msgid "Temporary files will not be created\n"
3273msgstr "Ideiglenes fájlok nem jönnek létre\n"
3274
3275msgid " Pipe failed "
3276msgstr " Cső-hiba "
3277
3278msgid " Dup failed "
3279msgstr " Sikertelen duplikálás "
3280
3281#, c-format
3282msgid ""
3283" The current line number is %lld.\n"
3284" Enter the new line number:"
3285msgstr ""
3286" Hanyadik sorra kíván ugrani?\n"
3287" (Az aktuális sor: %lld.)"
3288
3289#, c-format
3290msgid ""
3291" The current address is %s.\n"
3292" Enter the new address:"
3293msgstr ""
3294" Melyik címre kíván ugrani?\n"
3295" (Az aktuális cím: %s.)"
3296
3297msgid " Goto Address "
3298msgstr " Ugrás a megadott címre "
3299
3300msgid " Invalid address "
3301msgstr " Hibás cím "
3302
3303msgid " Cannot spawn child process "
3304msgstr " Nem sikerült programot indítani "
3305
3306msgid "Empty output from child filter"
3307msgstr "A szűrő kimenete üres."
3308
3309msgid "ButtonBar|Ascii"
3310msgstr "ASCII"
3311
3312msgid "ButtonBar|Goto"
3313msgstr "Ugrás"
3314
3315msgid "ButtonBar|HxSrch"
3316msgstr "HexKer"
3317
3318msgid "ButtonBar|UnWrap"
3319msgstr "NemTör"
3320
3321msgid "ButtonBar|Wrap"
3322msgstr "SorTör"
3323
3324msgid "ButtonBar|Hex"
3325msgstr "Hex"
3326
3327msgid "ButtonBar|Line"
3328msgstr "UgrSor"
3329
3330msgid "ButtonBar|Raw"
3331msgstr "Nyers"
3332
3333msgid "ButtonBar|Parse"
3334msgstr "Értelm"
3335
3336msgid "ButtonBar|Unform"
3337msgstr "NemForm"
3338
3339msgid "ButtonBar|Format"
3340msgstr "Formáz"
3341
3342#, c-format
3343msgid "File: %s"
3344msgstr "Fájl: %s"
3345
3346#, c-format
3347msgid "Offset 0x%08lx"
3348msgstr "Pozíció: 0x%08lx"
3349
3350#, c-format
3351msgid "Line %lu Col %lu"
3352msgstr "Sor %lu Oszl %lu"
3353
3354# szóköz: elválasztáshoz
3355#, c-format
3356msgid "%s bytes"
3357msgstr " %s bájt"
3358
3359# szóköz: elválasztáshoz
3360#, c-format
3361msgid ">= %s bytes"
3362msgstr " >= %s bájt"
3363
3364#, c-format
3365msgid ""
3366" Error while closing the file: \n"
3367" %s \n"
3368" Data may have been written or not. "
3369msgstr ""
3370" Hiba a fájl lezárásakor: \n"
3371" %s \n"
3372" Lehetséges, hogy az adatok nem íródtak ki. "
3373
3374#, c-format
3375msgid ""
3376" Cannot save file: \n"
3377" %s "
3378msgstr ""
3379" Nem sikerült a mentés: \n"
3380" %s "
3381
3382#, c-format
3383msgid ""
3384" Cannot open \"%s\"\n"
3385" %s "
3386msgstr ""
3387" A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható \n"
3388" %s "
3389
3390#, c-format
3391msgid ""
3392" Cannot stat \"%s\"\n"
3393" %s "
3394msgstr ""
3395" A(z) \"%s\" adatai nem lekérdezhetők \n"
3396" %s "
3397
3398msgid " Cannot view: not a regular file "
3399msgstr " Nem lehet megjeleníteni - speciális fájl. "
3400
3401msgid "Seeking to search result"
3402msgstr "Találat keresése"
3403
3404msgid " History "
3405msgstr " Előzmények "
3406
3407msgid "Background process:"
3408msgstr "Háttérfolyamat:"
3409
3410#, c-format
3411msgid ""
3412"Cannot open cpio archive\n"
3413"%s"
3414msgstr ""
3415"Nem sikerült megnyitni a következő Cpio-archívumot:\n"
3416"%s"
3417
3418#, c-format
3419msgid ""
3420"Premature end of cpio archive\n"
3421"%s"
3422msgstr ""
3423"Rendellenesen végződő Cpio-archívum:\n"
3424"%s"
3425
3426# !! ...
3427#, c-format
3428msgid ""
3429"Inconsistent hardlinks of\n"
3430"%s\n"
3431"in cpio archive\n"
3432"%s"
3433msgstr ""
3434"Inkonzisztens hard linkek a következő bejegyzéshez:\n"
3435"%s\n"
3436"ebben a Cpio-archívumban:\n"
3437"%s"
3438
3439#, c-format
3440msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3441msgstr "\"%s\"-ben ismétlődő bejegyzések! Kihagyva!"
3442
3443#, c-format
3444msgid ""
3445"Corrupted cpio header encountered in\n"
3446"%s"
3447msgstr ""
3448"Sérült Cpio-fejléc az archívumban:\n"
3449"%s"
3450
3451#, c-format
3452msgid ""
3453"Unexpected end of file\n"
3454"%s"
3455msgstr ""
3456"Váratlan fájlvég:\n"
3457"%s"
3458
3459#, c-format
3460msgid "Directory cache expired for %s"
3461msgstr "A könyvtár gyorstárának adatai elévültek: %s"
3462
3463msgid "Starting linear transfer..."
3464msgstr "Lineáris átvitel indítása..."
3465
3466#, c-format
3467msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
3468msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu bájt átküldve)"
3469
3470#, c-format
3471msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
3472msgstr "%s: %s: %s %lu bájt átküldve"
3473
3474msgid "Getting file"
3475msgstr "Fájlletöltés"
3476
3477#, c-format
3478msgid ""
3479"Cannot open %s archive\n"
3480"%s"
3481msgstr ""
3482"%s-archívum nem megnyitható\n"
3483"%s"
3484
3485msgid "Inconsistent extfs archive"
3486msgstr "Inkonzisztens Extfs-archívum."
3487
3488#, c-format
3489msgid "fish: Disconnecting from %s"
3490msgstr "Fish: lekapcsolódás a kiszolgálóról: %s"
3491
3492msgid "fish: Waiting for initial line..."
3493msgstr "Fish: várakozás kezdősorra..."
3494
3495msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3496msgstr "Jelszavas azonosítás egyelőre nem lehetséges."
3497
3498msgid " fish: Password required for "
3499msgstr " Fish: jelszó szükséges az azonosításhoz: "
3500
3501msgid "fish: Sending password..."
3502msgstr "Fish: jelszó küldése..."
3503
3504msgid "fish: Sending initial line..."
3505msgstr "Fish: kezdősor küldése..."
3506
3507msgid "fish: Handshaking version..."
3508msgstr "Fish: verzióegyeztetés..."
3509
3510msgid "fish: Setting up current directory..."
3511msgstr "Fish: aktuális könyvtár beállítása..."
3512
3513#, c-format
3514msgid "fish: Connected, home %s."
3515msgstr "Fish: kapcsolódva; könyvtár: %s"
3516
3517#, c-format
3518msgid "fish: Reading directory %s..."
3519msgstr "Fish: könyvtár olvasása: %s..."
3520
3521#, c-format
3522msgid "%s: done."
3523msgstr "%s: kész"
3524
3525#, c-format
3526msgid "%s: failure"
3527msgstr "%s: hiba"
3528
3529#, c-format
3530msgid "fish: store %s: sending command..."
3531msgstr "Fish: \"%s\" tárolása: parancs küldése..."
3532
3533msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3534msgstr "Fish: nem sikerült a helyi olvasás; nullák küldése..."
3535
3536#, c-format
3537msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
3538msgstr "Fish: tárolás: %s %d (%lu)"
3539
3540msgid "zeros"
3541msgstr "nullák"
3542
3543msgid "Aborting transfer..."
3544msgstr "Átvitel megszakítása..."
3545
3546msgid "Error reported after abort."
3547msgstr "Megszakítás után hibajelzés érkezett."
3548
3549msgid "Aborted transfer would be successful."
3550msgstr "Átvitel megszakítva; hibajelzés nem érkezett."
3551
3552#, c-format
3553msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3554msgstr "Ftpfs: kapcsolat bontása: %s"
3555
3556msgid " FTP: Password required for "
3557msgstr " FTP: jelszó szükséges az azonosításhoz: "
3558
3559msgid "ftpfs: sending login name"
3560msgstr "Ftpfs: felhasználónév küldése..."
3561
3562msgid "ftpfs: sending user password"
3563msgstr "Ftpfs: jelszó küldése..."
3564
3565#, c-format
3566msgid "FTP: Account required for user %s"
3567msgstr "FTP: %s felhasználóhoz azonosító szükséges"
3568
3569msgid "Account:"
3570msgstr "Azonosító:"
3571
3572msgid "ftpfs: sending user account"
3573msgstr "Ftpfs: azonosító küldése..."
3574
3575msgid "ftpfs: logged in"
3576msgstr "Ftpfs: bejelentkezve"
3577
3578#, c-format
3579msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3580msgstr "Ftpfs: nem sikerült bejelentkezni ezen a néven: %s "
3581
3582msgid "ftpfs: Invalid host name."
3583msgstr "Ftpfs: hibás gépnév"
3584
3585#, c-format
3586msgid "ftpfs: %s"
3587msgstr "Ftpfs: %s"
3588
3589#, c-format
3590msgid "ftpfs: making connection to %s"
3591msgstr "Ftpfs: kapcsolódás a kiszolgálóhoz: %s"
3592
3593msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3594msgstr "Ftpfs: a kapcsolat a felhasználó kérésére megszakítva"
3595
3596#, c-format
3597msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3598msgstr "Ftpfs: nem sikerült kapcsolódni a kiszolgálóhoz: %s"
3599
3600#, c-format
3601msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
3602msgstr "Várakozás újabb próbához... %d  (megszakítás: \"Ctrl-C\")"
3603
3604msgid "ftpfs: invalid address family"
3605msgstr "Ftpfs: hibás gépnév/-cím"
3606
3607#, c-format
3608msgid "ftpfs: could not setup passive mode: %s"
3609msgstr "Ftpfs: passzív mód nem beállítható: %s"
3610
3611#, c-format
3612msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3613msgstr "Ftpfs: aljzat nem létrehozható: %s "
3614
3615msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3616msgstr "Ftpfs: passzív mód nem beállítható"
3617
3618msgid "ftpfs: aborting transfer."
3619msgstr "Ftpfs: átvitel megszakítása..."
3620
3621#, c-format
3622msgid "ftpfs: abort error: %s"
3623msgstr "Ftpfs: hiba az átvitel megszakításakor: %s"
3624
3625msgid "ftpfs: abort failed"
3626msgstr "Ftpfs: megszakítás sikertelen"
3627
3628msgid "ftpfs: CWD failed."
3629msgstr "Ftpfs: könyvtárváltás sikertelen"
3630
3631msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3632msgstr "Ftpfs: szimbolikus link feloldása sikertlen"
3633
3634msgid "Resolving symlink..."
3635msgstr "Szimbolikus link feloldása..."
3636
3637#, c-format
3638msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3639msgstr "Ftpfs: FTP-könyvtár olvasása: %s... %s%s"
3640
3641msgid "(strict rfc959)"
3642msgstr "(szigorú RFC 959)"
3643
3644msgid "(chdir first)"
3645msgstr "(először könyvtárváltás végzendő)"
3646
3647msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3648msgstr "Ftpfs: hiba; minden lehetőség kimerítve"
3649
3650#, c-format
3651msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
3652msgstr "Ftpfs: fájl tárolása: %lu (%lu)"
3653
3654msgid ""
3655"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
3656"Remove password or correct mode."
3657msgstr ""
3658"A ~/.netrc fájl hozzáférési jogosultságai helytelenek.\n"
3659"Szüntesse meg a jelszót vagy korrigálja a fájl-jogosultságokat."
3660
3661msgid " MCFS "
3662msgstr " MCFS "
3663
3664msgid " The server does not support this version "
3665msgstr " A kiszolgáló nem támogatja ezt a verziót "
3666
3667msgid ""
3668" The remote server is not running on a system port \n"
3669" you need a password to log in, but the information may \n"
3670" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
3671msgstr ""
3672" A távoli kiszolgáló nem rendszerporton működik. \n"
3673" A bejelentkezéshez szükség van jelszóra, de a \n"
3674" túloldalon az információk biztonsága kérdéses. Folytatja? \n"
3675
3676msgid " MCFS Password required "
3677msgstr " MCFS-jelszó szükséges "
3678
3679msgid " Invalid password "
3680msgstr " Hibás jelszó "
3681
3682#, c-format
3683msgid " Cannot locate hostname: %s "
3684msgstr " Nem található gép ezen a néven: %s "
3685
3686#, c-format
3687msgid " Cannot create socket: %s "
3688msgstr " Nem sikerült az aljzat létrehozása: %s "
3689
3690#, c-format
3691msgid " Cannot connect to server: %s "
3692msgstr " Nem sikerült kapcsolódni a kiszolgálóhoz: %s "
3693
3694msgid " Too many open connections "
3695msgstr " Túl sok megnyitott kapcsolat. "
3696
3697#, c-format
3698msgid ""
3699"Warning: Invalid line in %s:\n"
3700"%s\n"
3701msgstr ""
3702"Figyelem: hibás sor ebben: %s:\n"
3703"%s\n"
3704
3705#, c-format
3706msgid ""
3707"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3708"%s\n"
3709msgstr ""
3710"Figyelem: hibás jel (%c) ebben: %s:\n"
3711"%s\n"
3712
3713#, c-format
3714msgid ""
3715" reconnect to %s failed\n"
3716" "
3717msgstr ""
3718" újrakapcsolódás (reconnect) a(z) \"%s\" géphez sikertelen\n"
3719" "
3720
3721msgid " Authentication failed "
3722msgstr " Azonosítás sikertelen "
3723
3724#, c-format
3725msgid " Error %s creating directory %s "
3726msgstr " \"%s\" hiba a(z) \"%s\" könyvtár létrehozásakor "
3727
3728#, c-format
3729msgid " Error %s removing directory %s "
3730msgstr " \"%s\" hiba a(z) \"%s\" könyvtár törlésekor "
3731
3732#, c-format
3733msgid " %s opening remote file %s "
3734msgstr " \"%s\": a(z) \"%s\" távoli fájl megnyitásakor "
3735
3736#, c-format
3737msgid " %s removing remote file %s "
3738msgstr " \"%s\": a(z) \"%s\" távoli fájl törlésekor "
3739
3740#, c-format
3741msgid " %s renaming files\n"
3742msgstr " \"%s\": a fájlok átnevezésekor\n"
3743
3744#, c-format
3745msgid ""
3746"Cannot open tar archive\n"
3747"%s"
3748msgstr ""
3749"A következő Tar-archívum nem megnyitható:\n"
3750"%s"
3751
3752msgid "Inconsistent tar archive"
3753msgstr "Inkonzisztens Tar-archívum."
3754
3755msgid "Unexpected EOF on archive file"
3756msgstr "Váratlan fájlvég az archívumfájlban"
3757
3758#, c-format
3759msgid ""
3760"Hmm,...\n"
3761"%s\n"
3762"doesn't look like a tar archive."
3763msgstr ""
3764"Hohó...\n"
3765"%s\n"
3766"valószínűleg nem Tar-archívum."
3767
3768msgid " undelfs: error "
3769msgstr " Undelfs: hiba "
3770
3771msgid " not enough memory "
3772msgstr " nincs elég memória "
3773
3774msgid " while allocating block buffer "
3775msgstr " a blokk-puffer allokálásakor "
3776
3777#, c-format
3778msgid " open_inode_scan: %d "
3779msgstr " open_inode_scan: %d "
3780
3781#, c-format
3782msgid " while starting inode scan %d "
3783msgstr " az inode-keresés indításakor: %d "
3784
3785#, c-format
3786msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3787msgstr "Undelfs: törölt fájlok adatainak betöltése; %d inode"
3788
3789#, c-format
3790msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
3791msgstr " \"ext2_block_iterate\" hívásakor: %d "
3792
3793msgid " no more memory while reallocating array "
3794msgstr " nincs elég memória a tömb újraallokálásakor "
3795
3796#, c-format
3797msgid " while doing inode scan %d "
3798msgstr " inode-keresés közben: %d "
3799
3800msgid " Ext2lib error "
3801msgstr " Ext2lib-hiba "
3802
3803#, c-format
3804msgid " Cannot open file %s "
3805msgstr " A(z) %s fájl nem megnyitható "
3806
3807msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3808msgstr "Undelfs: inode-bittérkép betöltése..."
3809
3810#, c-format
3811msgid ""
3812" Cannot load inode bitmap from: \n"
3813" %s \n"
3814msgstr ""
3815" Nem sikerült betölteni az inode-bittérképet: \n"
3816" %s \n"
3817
3818msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3819msgstr "Undelfs: blokk-bittérkép betöltése..."
3820
3821#, c-format
3822msgid ""
3823" Cannot load block bitmap from: \n"
3824" %s \n"
3825msgstr ""
3826" Nem sikerült betölteni a blokk-bittérképet: \n"
3827" %s \n"
3828
3829msgid " vfs_info is not fs! "
3830msgstr " \"vfs_info\" nem \"fs\" "
3831
3832msgid " You have to chdir to extract files first "
3833msgstr " A fájlok kigyűjtéséhez előbb könyvtárt kell váltani "
3834
3835msgid " while iterating over blocks "
3836msgstr " a blokkokon való végighaladás közben "
3837
3838msgid "Cannot parse:"
3839msgstr "Nem sikerült értelmezni:"
3840
3841msgid "More parsing errors will be ignored."
3842msgstr "További értelmezési hibákon átlépünk."
3843
3844msgid "Internal error:"
3845msgstr "Belső programhiba:"
3846
3847msgid "Changes to file lost"
3848msgstr "A fájl módosításai elvesztek"
3849
3850#~ msgid "File:       None"
3851#~ msgstr "Fájl:         Nincs"
3852
3853#~ msgid "&Fix it"
3854#~ msgstr "&Javítsd ki"
3855
3856#~ msgid "don't ask again"
3857#~ msgstr "ne kérdezz többet"
3858
3859#~ msgid ""
3860#~ "Chosen display charset (Settings->Display bits)\n"
3861#~ "or source codeset (in mcedit ctrl-t) \n"
3862#~ "does not match one set via locale. \n"
3863#~ "Set correct codeset manually or press <<Fix it>> \n"
3864#~ "to set locale default.\n"
3865#~ "\n"
3866#~ "Or set 'don't ask again' and press <<Skip>>"
3867#~ msgstr ""
3868#~ "A kijelzőhöz válaszott- (Beállítások->Kivitel és bevitel)\n"
3869#~ "vagy a forrás karaketerkészlet (in mcedit ctrl-t) \n"
3870#~ "nem egyezik a helyi beállítással. \n"
3871#~ "Válassza ki kézzel vagy a <<Javítsd ki>> gombbal\n"
3872#~ "automatikusan a helyi beállításnak megfelelőt. \n"
3873#~ "\n"
3874#~ "Vagy 'ne kérdezz többet' és <<Kihagyás>>"
3875
3876#~ msgid "Do backups -->"
3877#~ msgstr "Másolatok készítése -->"
3878
3879# ! az a szokoz direkt van ott!
3880# backup-fájlok végződése, például ~
3881#~ msgid "Extension:"
3882#~ msgstr " Végződés:"
3883
3884#~ msgid "&New              C-n"
3885#~ msgstr "Ú&j                    C-n"
3886
3887#~ msgid "&Save              F2"
3888#~ msgstr "M&entés                 F2"
3889
3890#~ msgid "Save &as...       F12"
3891#~ msgstr "Mentés má&sként...     F12"
3892
3893#~ msgid "A&bout...            "
3894#~ msgstr "Né&vjegy                  "
3895
3896#~ msgid "&Quit             F10"
3897#~ msgstr "&Kilépés               F10"
3898
3899#~ msgid "&New            C-x k"
3900#~ msgstr "Ú&j                  C-x k"
3901
3902#~ msgid "Copy to &file...     "
3903#~ msgstr "B&lokk mentése...         "
3904
3905#~ msgid "&Toggle mark                 F3"
3906#~ msgstr "&Kijelölés                  F3"
3907
3908#~ msgid "Mar&k columns              S-F3"
3909#~ msgstr "&Oszlopkijelölés          S-F3"
3910
3911#~ msgid "&Copy                        F5"
3912#~ msgstr "&Másolás                    F5"
3913
3914#~ msgid "&Move                        F6"
3915#~ msgstr "Át&helyezés                 F6"
3916
3917#~ msgid "&Delete                      F8"
3918#~ msgstr "&Törlés                     F8"
3919
3920#~ msgid "&Next bookmark              M-j"
3921#~ msgstr "Következő könyvjelző       M-j"
3922
3923#~ msgid "&Undo                       C-u"
3924#~ msgstr "Viss&zavonás               C-u"
3925
3926#~ msgid "&Beginning               C-PgUp"
3927#~ msgstr "Szöveg &elejére         C-PgUp"
3928
3929#~ msgid "&End                     C-PgDn"
3930#~ msgstr "Szöveg &végére          C-PgDn"
3931
3932#~ msgid "C&opy to clipfile           M-w"
3933#~ msgstr "Máso&lás vágólapra         M-w"
3934
3935#~ msgid "C&ut to clipfile            C-w"
3936#~ msgstr "Kivágás vágólapra          C-w"
3937
3938#~ msgid "&Paste from clipfile        C-y"
3939#~ msgstr "Beillesztés vágólapról     C-y"
3940
3941#~ msgid "Toggle bookmar&k               "
3942#~ msgstr "&Könyvjelző                   "
3943
3944#~ msgid "&Next bookmark                 "
3945#~ msgstr "Következő könyvjelző          "
3946
3947#~ msgid "Pre&v bookmark                 "
3948#~ msgstr "Előző könyvjelző              "
3949
3950#~ msgid "&Flush bookmark                "
3951#~ msgstr "Könyvjelző törlése            "
3952
3953#~ msgid "&Search...         F7"
3954#~ msgstr "&Keresés...         F7"
3955
3956#~ msgid "&Replace...        F4"
3957#~ msgstr "&Csere...           F4"
3958
3959#~ msgid "&Go to line...            M-l"
3960#~ msgstr "&Ugrás adott sorra...    M-l"
3961
3962#~ msgid "Encod&ing...             M-e"
3963#~ msgstr "Kódolá&s                 M-e"
3964
3965#~ msgid "Delete macr&o...            "
3966#~ msgstr "Makró &törlése...           "
3967
3968#~ msgid "Sor&t...                 M-t"
3969#~ msgstr "Rendezé&s...             M-t"
3970
3971#~ msgid "&Mail...                    "
3972#~ msgstr "&E-mail...                  "
3973
3974#~ msgid "&Execute macro... C-x e, KEY"
3975#~ msgstr "Mak&rófuttatás...C-x e bill>"
3976
3977#~ msgid "'ispell' s&pell check    M-$"
3978#~ msgstr "&Helyesírás-ellenőrzés   M-$"
3979
3980#~ msgid "Save setu&p"
3981#~ msgstr "Beállítások m&entése"
3982
3983#~ msgid " Edit "
3984#~ msgstr " Szerkesztés "
3985
3986#~ msgid " Sear/Repl "
3987#~ msgstr " Keresés "
3988
3989# menü
3990#~ msgid " Command "
3991#~ msgstr " Eszközök "
3992
3993#~ msgid " Options "
3994#~ msgstr " Beállítások "
3995
3996#~ msgid "Intuitive"
3997#~ msgstr "Intuitív"
3998
3999#~ msgid "Emacs"
4000#~ msgstr "Emacs"
4001
4002#~ msgid "User-defined"
4003#~ msgstr "Saját"
4004
4005#~ msgid "Key emulation"
4006#~ msgstr "Billentyűzet-emuláció"
4007
4008#~ msgid "Save"
4009#~ msgstr "Mentés"
4010
4011#~ msgid "Mark"
4012#~ msgstr "Blokk"
4013
4014#~ msgid "Replac"
4015#~ msgstr "Csere"
4016
4017#~ msgid "Move"
4018#~ msgstr "Áthely"
4019
4020# F-key label
4021#~ msgid "Delete"
4022#~ msgstr "Töröl"
4023
4024#~ msgid "PullDn"
4025#~ msgstr "Főmenü"
4026
4027#~ msgid " Copy "
4028#~ msgstr " Másolás "
4029
4030# tree esetén csak áthelyezést jelent
4031#~ msgid " Move "
4032#~ msgstr " Átnevezés/áthelyezés "
4033
4034#~ msgid " Delete "
4035#~ msgstr " Törlés "
4036
4037#~ msgid "1Copy"
4038#~ msgstr "1másolása"
4039
4040#~ msgid "1Move"
4041#~ msgstr "1áthelyezése"
4042
4043#~ msgid "1Delete"
4044#~ msgstr "1törlése"
4045
4046#~ msgid "Index"
4047#~ msgstr "Index"
4048
4049#~ msgid "Prev"
4050#~ msgstr "Előző"
4051
4052#~ msgid "&Quick view     C-x q"
4053#~ msgstr "&Gyorsnézet       C-x q"
4054
4055#~ msgid "&Info           C-x i"
4056#~ msgstr "&Információk      C-x i"
4057
4058#~ msgid "&Rescan         C-r"
4059#~ msgstr "Frissí&tés          C-r"
4060
4061#~ msgid "&View               F3"
4062#~ msgstr "Megteki&ntés                   F3"
4063
4064#~ msgid "Vie&w file...         "
4065#~ msgstr "Fájl megtek&intése...            "
4066
4067#~ msgid "&Filtered view     M-!"
4068#~ msgstr "Szűrt né&zet                  M-!"
4069
4070#~ msgid "&Edit               F4"
4071#~ msgstr "Sz&erkesztés                   F4"
4072
4073#~ msgid "&Copy               F5"
4074#~ msgstr "&Másolás                       F5"
4075
4076#~ msgid "c&Hmod           C-x c"
4077#~ msgstr "Jogosultságok (&Chmod)      C-x c"
4078
4079#~ msgid "&Link            C-x l"
4080#~ msgstr "&Hard link                  C-x l"
4081
4082#~ msgid "&SymLink         C-x s"
4083#~ msgstr "&Szimbolikus link           C-x s"
4084
4085#~ msgid "edit s&Ymlink  C-x C-s"
4086#~ msgstr "Szimb. &link módosítása   C-x C-s"
4087
4088#~ msgid "ch&Own           C-x o"
4089#~ msgstr "T&ulajdonos (Chown)         C-x o"
4090
4091#~ msgid "&Rename/Move        F6"
4092#~ msgstr "Átne&vezés/áthelyezés          F6"
4093
4094#~ msgid "&Mkdir              F7"
4095#~ msgstr "Új könyvtá&r                   F7"
4096
4097#~ msgid "&Delete             F8"
4098#~ msgstr "&Törlés                        F8"
4099
4100#~ msgid "&Quick cd          M-c"
4101#~ msgstr "Gy&ors könyvtárváltás         M-c"
4102
4103#~ msgid "select &Group      M-+"
4104#~ msgstr "Fájlok ki&jelölése            M-+"
4105
4106#~ msgid "u&Nselect group    M-\\"
4107#~ msgstr "Kijelölés me&gszüntetése      M-\\"
4108
4109#~ msgid "e&Xit              F10"
4110#~ msgstr "&Kilépés                      F10"
4111
4112#~ msgid "&User menu          F2"
4113#~ msgstr "&Felhasználói menü             F2"
4114
4115#~ msgid "&Find file            M-?"
4116#~ msgstr "&Fájlkeresés               M-?"
4117
4118#~ msgid "s&Wap panels          C-u"
4119#~ msgstr "Panelek fel&cserélése      C-u"
4120
4121#~ msgid "&Compare directories  C-x d"
4122#~ msgstr "&Könyvtárak összevetése  C-x d"
4123
4124#~ msgid "e&Xternal panelize    C-x !"
4125#~ msgstr "Külső &panel-parancs     C-x !"
4126
4127#~ msgid "Command &history      M-h"
4128#~ msgstr " Korábbi parancsok         M-h"
4129
4130#~ msgid "di&Rectory hotlist    C-\\"
4131#~ msgstr "Könyvtár-&gyorslista       C-\\"
4132
4133#~ msgid "&Background jobs      C-x j"
4134#~ msgstr "&Háttérfolyamatok        C-x j"
4135
4136#~ msgid "learn &Keys..."
4137#~ msgstr "&Billentyűk..."
4138
4139#~ msgid " &File "
4140#~ msgstr " &Fájl "
4141
4142# menü
4143#~ msgid " &Command "
4144#~ msgstr " &Eszközök "
4145
4146#~ msgid "Menu"
4147#~ msgstr "Menü"
4148
4149#~ msgid "n"
4150#~ msgstr "n"
4151
4152# ! az a szokoz direkt van ott!
4153# backup-fájlok végződése, például ~
4154#~ msgid "Extension"
4155#~ msgstr " Végződés:"
4156
4157#~ msgid "Size"
4158#~ msgstr "Méret"
4159
4160# 12 karakteres lehet
4161#~ msgid "MTime"
4162#~ msgstr "TartalMódIdő"
4163
4164# 12 karakteres lehet
4165#~ msgid "ATime"
4166#~ msgstr "Elérési idő"
4167
4168# 12 karakteres lehet
4169#~ msgid "CTime"
4170#~ msgstr "AdatváltIdő"
4171
4172#~ msgid "Inode"
4173#~ msgstr "Inode"
4174
4175#~ msgid "RenMov"
4176#~ msgstr "Áthely"
4177
4178#~ msgid "Static"
4179#~ msgstr "Statik"
4180
4181# 7 karakteres még lehet (funkciógomb-sor)
4182#~ msgid "Dynamc"
4183#~ msgstr "Dinamik"
4184
4185#~ msgid "Forget"
4186#~ msgstr "Kihagy"
4187
4188# 7 karakteres még lehet (funkciógomb-sor)
4189#~ msgid "Rmdir"
4190#~ msgstr "KvtTörl"
4191
4192#~ msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>"
4193#~ msgstr "Bind: helytelen argumentumszám, bind <kulcs> <parancs>"
4194
4195#~ msgid "bind: Bad key value `%s'"
4196#~ msgstr "Bind: helytelen kulcsérték: \"%s\""
4197
4198#~ msgid "bind: Ehh...no key?"
4199#~ msgstr "Bind: nincs kulcs?"
4200
4201#~ msgid "bind: Unknown key: `%s'"
4202#~ msgstr "Bind: ismeretlen kulcs: \"%s\""
4203
4204#~ msgid "bind: Unknown command: `%s'"
4205#~ msgstr "Bind: ismeretlen parancs: \"%s\""
4206
4207#~ msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>"
4208#~ msgstr "%s: szintaxis: %s <n> <parancs> <címke>"
4209
4210#~ msgid "%s: Unknown command: `%s'"
4211#~ msgstr "%s: ismeretlen parancs: \"%s\""
4212
4213#~ msgid "%s: fn should be 1-10"
4214#~ msgstr "%s: fn értéke 1...10 lehet"
4215
4216#~ msgid "%s: fopen(): %s"
4217#~ msgstr "%s: fopen(): %s"
4218
4219#~ msgid "%s:%d: unknown command `%s'"
4220#~ msgstr "%s:%d: ismeretlen parancs: \"%s\""
4221
4222#~ msgid "%s:%d: %s"
4223#~ msgstr "%s:%d: %s"
4224
4225#~ msgid "%s not found!"
4226#~ msgstr "\"%s\" nem található"
4227
4228#~ msgid " Emacs key: "
4229#~ msgstr " Emacs-billentyű: "
4230
4231#~ msgid "NumLock on keypad"
4232#~ msgstr "\"Num Lock\" - num."
4233
4234#~ msgid " %d items found, %d bookmarks added "
4235#~ msgstr " %d találat, %d könyvjelző hozzáadva. "
4236
4237#~ msgid "Displays this help message"
4238#~ msgstr "Ennek a használati útmutatónak a megjelenítése."
4239
4240#~ msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme"
4241#~ msgstr "Útmutató a színösszeállítás módosításához."
4242
4243#~ msgid "missing argument"
4244#~ msgstr "hiányzó paraméter"
4245
4246#~ msgid "unknown option"
4247#~ msgstr "ismeretlen opció"
4248
4249#~ msgid "invalid numeric value"
4250#~ msgstr "érvénytelen numerikus érték"
4251
4252#~ msgid "Show this help message"
4253#~ msgstr "Ennek a használati útmutatónak a megjelenítése."
4254
4255#~ msgid "Display brief usage message"
4256#~ msgstr "Rövid használati útmutató megjelenítése."
4257
4258# "mc --help" listában
4259#~ msgid "ARG"
4260#~ msgstr "PAR"
4261
4262#~ msgid "Usage:"
4263#~ msgstr "Használat:"
4264
4265#~ msgid "pro&Mpt on replace"
4266#~ msgstr "Csere előtt kér&dés"
4267
4268#~ msgid "replace &All"
4269#~ msgstr "Mindet &cserélni"
4270
4271# replace promptban van
4272#~ msgid "O&ne"
4273#~ msgstr "&Egyet"
4274
4275#~ msgid "%b %d %H:%M"
4276#~ msgstr "%b %d %H:%M"
4277
4278#~ msgid "%b %d %Y"
4279#~ msgstr "%b %d %Y"
4280
4281#~ msgid " The current address is 0x%08"
4282#~ msgstr "Az aktuális cím 0x%08"
4283
4284#~ msgid "scanf &Expression"
4285#~ msgstr "&Scanf-kifejezés"
4286
4287#~ msgid " Enter replacement argument order eg. 3,2,1,4 "
4288#~ msgstr " Cserélendő részminták sorrendje (például 3,2,1,4) "
4289
4290#~ msgid ""
4291#~ " Invalid regular expression, or scanf expression with too many "
4292#~ "conversions "
4293#~ msgstr ""
4294#~ " Hibás reguláris kifejezés, vagy túl sok konverzió a Scanf-kifejezésben "
4295
4296#~ msgid " Error in replacement format string. "
4297#~ msgstr " Hibás a csere-formátumszöveg "
4298
4299#~ msgid " Replacement too long. "
4300#~ msgstr " A csereszöveg túl hosszú. "
4301
4302#~ msgid "&Copy              F5"
4303#~ msgstr "&Másolás             F5"
4304
4305#~ msgid "&Delete            F8"
4306#~ msgstr "&Törlés              F8"
4307
4308#~ msgid " The command history is empty "
4309#~ msgstr " A korábbi parancsok listája üres "
4310
4311#~ msgid "Edit edi&tor menu file"
4312#~ msgstr "&Szerkesztő menüjének szerk."
4313
4314#~ msgid "Edit &syntax file"
4315#~ msgstr "Sz&intaxisfájl szerkesztése"
4316
4317#~ msgid ""
4318#~ "To use this feature select your codepage in\n"
4319#~ "Setup / Display Bits dialog!\n"
4320#~ "Do not forget to save options."
4321#~ msgstr ""
4322#~ "Ahhoz, hogy ez használható legyen, válasszon kódlapot\n"
4323#~ "a \"Beállítások / Kivitel és bevitel\" ablakban.\n"
4324#~ "Ne feledkezzen meg a beállítások mentéséről."
4325
4326#~ msgid "Invalid hex search expression"
4327#~ msgstr "Hibás hexadecimális keresési kifejezés"
4328
4329#~ msgid " Invalid regular expression "
4330#~ msgstr " Hibás reguláris kifejezés "
4331
4332#~ msgid " Enter regexp:"
4333#~ msgstr " Reguláris kifejezés:"
4334
4335#~ msgid "ButtonBar|RxSrch"
4336#~ msgstr "RegKer"
4337
4338#~ msgid "Using included S-Lang library"
4339#~ msgstr "A szoftverrel szállított S-Lang könyvtár használata"
4340
4341#~ msgid "with termcap database"
4342#~ msgstr "Termcap adatbázissal"
4343
4344#~ msgid "&Home"
4345#~ msgstr "&Sajátomat (\"home\")"
4346
4347#~ msgid "&Type"
4348#~ msgstr "&Típus"
4349
4350#~ msgid "N&GID"
4351#~ msgstr "N&GID"
4352
4353#~ msgid "N&UID"
4354#~ msgstr "N&UID"
4355
4356#~ msgid "&Owner"
4357#~ msgstr "Tula&jdonos"
4358
4359#~ msgid "&Group"
4360#~ msgstr "&Csoport"
4361
4362#~ msgid "MC was unable to write ~/"
4363#~ msgstr "Az MC nem tudta írni a ~/"
4364
4365#~ msgid " (%ld blocks)"
4366#~ msgstr " (%ld blokk)"
4367
4368#~ msgid " Notice "
4369#~ msgstr " Megjegyzés "
4370
4371#~ msgid ""
4372#~ " The Midnight Commander configuration files \n"
4373#~ " are now stored in the ~/.mc directory, the \n"
4374#~ " files have been moved now\n"
4375#~ msgstr ""
4376#~ " A Midnight Commander beállítási fájljainak \n"
4377#~ " a ~/.mc könyvtárban van a helyük. A fájlok \n"
4378#~ " bemásolása megtörtént.\n"
4379
4380#~ msgid "%s bytes in %d files"
4381#~ msgstr "%s bájt %d fájlban"