Ticket #1370: cs.po

File cs.po, 88.2 KB (added by zoubekm, 13 years ago)
Line 
1# Czech message catalog for mc & gmc.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Pavel Machek <pavel@ucw.cz>, 1998, 1999.
4# David Sauer <davids@penguin.cz> (David Šauer), 1999.
5# Michal Svec <rebel@penguin.cz> (Michal Švec), 2000.
6# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2001, 2002.
7# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003.
8# Jindrich Novy <jnovy@redhat.com>, 2005.
9# Anna Talianova <anickat1@gmail.com>, 2008
10# Martin Zoubek <zoubek@seznam.cz>, 2009
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: mc 4.7.0-pre4\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
16"POT-Creation-Date: 2009-10-30 10:39+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2009-12-19 14:20+0100\n"
18"Last-Translator: Martin Zoubek <zoubek@seznam.cz>\n"
19"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
24
25msgid " Choose syntax highlighting "
26msgstr " Vyber zvýraznění syntaxe "
27
28msgid "< Auto >"
29msgstr "< Auto >"
30
31msgid "< Reload Current Syntax >"
32msgstr "< Nahraj aktuální syntaxi >"
33
34#, c-format
35msgid " Cannot open %s for reading "
36msgstr " Nepodařilo se otevřít %s pro čtení "
37
38msgid "Error"
39msgstr "Chyba"
40
41#, c-format
42msgid " Error reading from pipe: %s "
43msgstr " Chyba při čtení z roury: %s "
44
45#, c-format
46msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
47msgstr " Nelze otevřít rouru pro čtení: %s "
48
49#, c-format
50msgid " Cannot get size/permissions for %s "
51msgstr " Nelze zjistit velikost/práva k souboru %s "
52
53#, c-format
54msgid " %s is not a regular file "
55msgstr " %s není normální soubor "
56
57#, c-format
58msgid " File %s is too large "
59msgstr " Soubor %s je příliš velký "
60
61msgid " About "
62msgstr " O programu "
63
64msgid ""
65"\n"
66"                Cooledit  v3.11.5\n"
67"\n"
68" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
69"\n"
70"       A user friendly text editor written\n"
71"           for the Midnight Commander.\n"
72msgstr ""
73"\n"
74"                Cooledit  v3.11.5\n"
75"\n"
76" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
77"\n"
78"       Uživatelsky příjemný textový editor\n"
79"       pro program Midnight Commander.\n"
80"\n"
81
82msgid "&OK"
83msgstr "&OK"
84
85msgid "Macro recursion is too deep"
86msgstr "Rekurze maker je příliš hluboká"
87
88msgid "Search"
89msgstr "Hledat"
90
91msgid " Search string not found "
92msgstr " Hledaný text nenalezen "
93
94msgid "Warning"
95msgstr "Varování"
96
97msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
98msgstr " Soubor má pevné odkazy. Odpojit před uložením? "
99
100msgid "&Yes"
101msgstr "&Ano"
102
103msgid "&No"
104msgstr "&Ne"
105
106msgid "&Cancel"
107msgstr "&Zrušit"
108
109msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
110msgstr "Soubor byl mezitím změněný. Opravdu uložit?"
111
112msgid " Error writing to pipe: "
113msgstr " Chyba při zápisu do roury: "
114
115msgid " Cannot open pipe for writing: "
116msgstr " Nelze otevřít rouru pro zápis: "
117
118#, c-format
119msgid " Cannot open file for writing: %s "
120msgstr " Nelze otevřít rouru pro zápis: %s "
121
122msgid "&Quick save"
123msgstr "&Rychlé ukládání "
124
125msgid "&Safe save"
126msgstr "&Bezpečné ukládání "
127
128msgid "&Do backups with following extension:"
129msgstr "&Vytvářet zálohy s příponou:"
130
131msgid "Check &POSIX new line"
132msgstr "Kontrolovat nový řádek &POSIX"
133
134msgid " Edit Save Mode "
135msgstr " Upravit ukládací režim "
136
137msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
138msgstr "Soubor, ktorý ukladáte není ukončený znakem nového řádku"
139
140msgid "C&ontinue"
141msgstr "P&okračovat"
142
143msgid "&Do not change"
144msgstr "&Neměnit"
145
146msgid "&Unix format (LF)"
147msgstr "Formát &Unix (LF)"
148
149msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
150msgstr "Formát &Windows/DOS (CR LF)"
151
152msgid "&Macintosh format (CR)"
153msgstr "Formát &Macintosh (CR)"
154
155msgid "Change line breaks to:"
156msgstr "Změnit konce řádků na:"
157
158msgid " Enter file name: "
159msgstr " Zadejte jméno souboru: "
160
161msgid " Save As "
162msgstr " Uložit jako "
163
164msgid " A file already exists with this name. "
165msgstr " Soubor tohoto jména již existuje. "
166
167msgid "&Overwrite"
168msgstr "&Přepsat"
169
170msgid " Cannot save file. "
171msgstr " Chyba při zápisu do souboru. "
172
173msgid " Delete macro "
174msgstr " Smazat makro "
175
176msgid " Cannot open temp file "
177msgstr " Chyba při otvírání dočasného souboru "
178
179msgid " Cannot open macro file "
180msgstr " Chyba při otvírání souboru maker "
181
182msgid " Cannot overwrite macro file "
183msgstr " Chyba při pokusu o přepis souboru maker "
184
185msgid " Save macro "
186msgstr " Uložit makro "
187
188msgid " Press the macro's new hotkey: "
189msgstr " Stiskněte novou hotkey pro makro: "
190
191msgid " Press macro hotkey: "
192msgstr " Stiskněte hotkey makra: "
193
194msgid " Load macro "
195msgstr " Načíst makro "
196
197msgid " Confirm save file? : "
198msgstr " Potvrďte uložení souboru? : "
199
200msgid " Save file "
201msgstr " Uložit soubor "
202
203msgid "&Save"
204msgstr "&Uložit"
205
206msgid ""
207" Current text was modified without a file save. \n"
208" Continue discards these changes. "
209msgstr ""
210" Tento text byl změněn, ale změny nebyly uloženy. \n"
211" Pokračováním se změny ztratí. "
212
213msgid "Syntax file edit"
214msgstr "Úpravy souboru se syntaxí"
215
216msgid " Which syntax file you want to edit? "
217msgstr " Který soubor se syntaxí chcete upravit? "
218
219msgid "&User"
220msgstr "&Uživatel"
221
222msgid "&System Wide"
223msgstr "&Systémový"
224
225msgid " Menu edit "
226msgstr " Úpravy menu "
227
228msgid " Which menu file do you want to edit? "
229msgstr " Který soubor menu chcete upravit? "
230
231msgid "&Local"
232msgstr "&Lokální"
233
234msgid " Load "
235msgstr " Načíst "
236
237msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
238msgstr " Blok je příliš velký, návrat o krok zpět nebude fungovat. "
239
240msgid "Replace"
241msgstr "Nahradit"
242
243msgid " Replace "
244msgstr " Nahradit "
245
246#, c-format
247msgid " %ld replacements made. "
248msgstr " Provedeno %ld nahrazení. "
249
250msgid "Quit"
251msgstr "Konec"
252
253msgid " File was modified, Save with exit? "
254msgstr " Soubor byl změněn, uložit při odchodu? "
255
256msgid "&Cancel quit"
257msgstr "&Zrušit odchod"
258
259msgid " Error "
260msgstr " Chyba "
261
262msgid " This function is not implemented. "
263msgstr " Tato funkce není implementována. "
264
265msgid " Copy to clipboard "
266msgstr " Zkopírovat do schránky "
267
268msgid " Unable to save to file. "
269msgstr " Nelze uložit soubor. "
270
271msgid " Cut to clipboard "
272msgstr " Vyjmout do schránky "
273
274msgid " Goto line "
275msgstr " Jdi na řádek "
276
277msgid " Enter line: "
278msgstr " Zadejte číslo řádku: "
279
280msgid " Save Block "
281msgstr " Uložit blok "
282
283msgid " Insert File "
284msgstr " Vložit soubor "
285
286msgid " Cannot insert file. "
287msgstr " Chyba při vkládání souboru. "
288
289msgid " Sort block "
290msgstr " Setřídit blok "
291
292msgid " You must first highlight a block of text. "
293msgstr " Nejdříve je třeba označit blok textu. "
294
295msgid " Run Sort "
296msgstr " Spustit třídění "
297
298msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
299msgstr " Vložte parametry pro třídění (viz man sort) oddělené mezerami: "
300
301msgid " Sort "
302msgstr " Setřídit "
303
304msgid " Cannot execute sort command "
305msgstr " Chyba při spouštění příkazu sort "
306
307msgid " Sort returned non-zero: "
308msgstr " Sort vrátil nenulovou hodnotu: "
309
310msgid "Paste output of external command"
311msgstr "Vložte výstup externího příkazu"
312
313msgid "Enter shell command(s):"
314msgstr "Zadejte shellový(é) příkaz(y):"
315
316msgid "External command"
317msgstr "Externí příkaz"
318
319msgid "Cannot execute command"
320msgstr "Nemohu spustit příkaz"
321
322msgid "Error creating script:"
323msgstr "Chyba při vytváření skriptu:"
324
325msgid "Error reading script:"
326msgstr "Chyba při čtení skriptu:"
327
328msgid "Error closing script:"
329msgstr "Chyba při zavírání skriptu:"
330
331msgid "Script created:"
332msgstr "Skript byl vytvořen:"
333
334msgid "Process block"
335msgstr "Zpracovat blok"
336
337msgid " Copies to"
338msgstr " Kopie do"
339
340msgid " Subject"
341msgstr " Předmět"
342
343msgid " To"
344msgstr " Komu"
345
346msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
347msgstr " mail -s <předmět> -c <kopie> <komu>"
348
349msgid " Mail "
350msgstr " E-mail "
351
352msgid " Insert Literal "
353msgstr " Vložit znak "
354
355msgid " Press any key: "
356msgstr " Stiskněte libovolnou klávesu: "
357
358msgid " Execute Macro "
359msgstr " Spustit makro "
360
361msgid "All charsets"
362msgstr "Všechny znakové sady"
363
364msgid "&Whole words"
365msgstr "Pouze &celá slova"
366
367msgid "In se&lection"
368msgstr "&Ve výběru"
369
370msgid "&Backwards"
371msgstr "Po&zpátku"
372
373msgid "case &Sensitive"
374msgstr "Všímat si velikos&ti"
375
376msgid " Enter replacement string:"
377msgstr " Zadejte náhradní text:"
378
379msgid " Enter search string:"
380msgstr " Zadejte hledaný text:"
381
382msgid "&Find all"
383msgstr "&Najít všechny"
384
385msgid "Cancel"
386msgstr "Zrušit"
387
388msgid "&Skip"
389msgstr "&Přeskočit"
390
391msgid "A&ll"
392msgstr "&Všechny"
393
394msgid "&Replace"
395msgstr "&Nahradit"
396
397msgid " Replace with: "
398msgstr " Nahradit textem: "
399
400msgid " Confirm replace "
401msgstr " Potvrdit náhradu "
402
403msgid "&Dismiss"
404msgstr "&Odmítnout"
405
406#, c-format
407msgid ""
408"File \"%s\" is already being edited\n"
409"User: %s\n"
410"Process ID: %d"
411msgstr ""
412"Soubor „%s“ je již editován\n"
413"Uživatel: %s\n"
414"Číslo procesu: %d"
415
416msgid "File locked"
417msgstr "Soubor zamčen"
418
419msgid "&Grab lock"
420msgstr "&Převzít zámek"
421
422msgid "&Ignore lock"
423msgstr "&Ignorovat zámek"
424
425msgid "&Open file..."
426msgstr "&Otevřít soubor..."
427
428msgid "&New"
429msgstr "&Nový"
430
431msgid "Save &as..."
432msgstr "Uložit &jako..."
433
434msgid "&Insert file..."
435msgstr "&Vložit soubor..."
436
437msgid "Cop&y to file..."
438msgstr "Zkopírovat do &souboru..."
439
440msgid "&User menu..."
441msgstr "Uživatelské &menu..."
442
443msgid "A&bout..."
444msgstr "&O aplikaci..."
445
446msgid "&Quit"
447msgstr "&Konec"
448
449msgid "&Toggle mark"
450msgstr "&Přepnout označení"
451
452msgid "&Mark columns"
453msgstr "&Označit sloupce"
454
455msgid "Toggle &ins/overw"
456msgstr "Přepnout &vkládání/přepis"
457
458msgid "&Copy"
459msgstr "&Kopírovat"
460
461msgid "&Move"
462msgstr "&Přesun"
463
464msgid "&Delete"
465msgstr "&Smazat"
466
467msgid "C&opy to clipfile"
468msgstr "&Zkopírovat do ústřižku"
469
470msgid "C&ut to clipfile"
471msgstr "&Vyjmout do ústřižku"
472
473msgid "&Paste from clipfile"
474msgstr "V&ložit z ústřižku"
475
476msgid "Toggle bookmar&k"
477msgstr "Přepnout zá&ložku"
478
479msgid "&Next bookmark"
480msgstr "&Další záložka"
481
482msgid "Pre&v bookmark"
483msgstr "&Předchozí záložka"
484
485msgid "&Flush bookmark"
486msgstr "&Zrušit záložku"
487
488msgid "&Undo"
489msgstr "&Zpět"
490
491msgid "&Beginning"
492msgstr "&Začátek"
493
494msgid "&End"
495msgstr "&Konec"
496
497msgid "&Search..."
498msgstr "&Hledat..."
499
500msgid "Search &again"
501msgstr "Hledat &znovu"
502
503msgid "&Replace..."
504msgstr "&Nahradit..."
505
506msgid "&Go to line..."
507msgstr "&Jdi na řádek..."
508
509msgid "Toggle li&ne state"
510msgstr "Přepnout &zobrazení řádků"
511
512msgid "Go to matching &bracket"
513msgstr "Přejít na pá&rovou závorku"
514
515msgid "Find declaration"
516msgstr "Najít deklaraci"
517
518msgid "Back from declaration"
519msgstr "Zpět z deklarace"
520
521msgid "Forward to declaration"
522msgstr "Přejít k deklaraci"
523
524msgid "Encod&ing..."
525msgstr "&Kódování"
526
527msgid "&Refresh screen"
528msgstr "&Obnovit obrazovku"
529
530msgid "&Start record macro"
531msgstr "Z&ačít zaznamenávat makro"
532
533msgid "&Finish record macro..."
534msgstr "&Ukončit záznam makra..."
535
536msgid "&Execute macro..."
537msgstr "Provést &makro..."
538
539msgid "Delete macr&o..."
540msgstr "&Smazat makro..."
541
542msgid "'ispell' s&pell check"
543msgstr "„&ispell“ kontrola pravopisu"
544
545msgid "&Mail..."
546msgstr "&Pošta..."
547
548msgid "Insert &literal..."
549msgstr "Vložit &znak..."
550
551msgid "Insert &date/time"
552msgstr "Vložit &datum/čas"
553
554msgid "Format p&aragraph"
555msgstr "Pře&formátovat odstavec"
556
557msgid "Sor&t..."
558msgstr "&Pořadí..."
559
560msgid "Paste o&utput of..."
561msgstr "Vložit &výstup..."
562
563msgid "E&xternal formatter"
564msgstr "E&xterní formátovač"
565
566msgid "&General...  "
567msgstr "&Obecné...  "
568
569msgid "Save &mode..."
570msgstr "&Režim ukládání..."
571
572msgid "Learn &keys..."
573msgstr "Učení &kláves..."
574
575msgid "Syntax &highlighting..."
576msgstr "Zvýraznění synta&xe..."
577
578msgid "S&yntax file"
579msgstr "Soubor se s&yntaxí"
580
581msgid "&Menu file"
582msgstr "Soubor s &menu"
583
584msgid "&Save setup"
585msgstr "Uložit na&stavení"
586
587msgid "&File"
588msgstr "&Soubor"
589
590msgid "&Edit"
591msgstr "&Upravit"
592
593msgid "&Search"
594msgstr "&Hledat"
595
596msgid "&Command"
597msgstr "&Příkaz"
598
599msgid "For&mat"
600msgstr "For&mát"
601
602msgid "&Options"
603msgstr "&Nastavení"
604
605msgid "None"
606msgstr "Žádný"
607
608msgid "Dynamic paragraphing"
609msgstr "Dynamické odstavce"
610
611msgid "Type writer wrap"
612msgstr "Zalamování psacího stroje"
613
614msgid "Word wrap line length: "
615msgstr "Šířka řádku pro zlom: "
616
617msgid "Cursor beyond end of line"
618msgstr "Kurzor za koncem řádku"
619
620msgid "Pers&istent selection"
621msgstr "&Trvalý výběr"
622
623msgid "Synta&x highlighting"
624msgstr "Zvýraznění synta&xe"
625
626msgid "Visible tabs"
627msgstr "Viditelné tabulátory"
628
629msgid "Visible trailing spaces"
630msgstr "Viditelné mezery na konci"
631
632msgid "Save file &position"
633msgstr "&Uložit pozici v souboru"
634
635msgid "Confir&m before saving"
636msgstr "&Potvrdit před uložením"
637
638msgid "&Return does autoindent"
639msgstr "&Return automaticky odsadí"
640
641msgid "Tab spacing: "
642msgstr "Velikost tabulátoru: "
643
644msgid "Fill tabs with &spaces"
645msgstr "Měnit tabulátory na &mezery"
646
647msgid "&Backspace through tabs"
648msgstr "&Backspace přes tabulátory"
649
650msgid "&Fake half tabs"
651msgstr "&Falešné poloviční tabulátory"
652
653msgid "Wrap mode"
654msgstr "Režim zalamování"
655
656msgid " Editor options "
657msgstr " Nastavení editoru "
658
659msgid "ButtonBar|Help"
660msgstr "TlačítkováLišta|Pomoc"
661
662msgid "ButtonBar|Save"
663msgstr "TlačítkováLišta|Ulož"
664
665msgid "ButtonBar|Mark"
666msgstr "TlačítkováLišta|Označ"
667
668msgid "ButtonBar|Replac"
669msgstr "TlačítkováLišta|Nahraď"
670
671msgid "ButtonBar|Copy"
672msgstr "TlačítkováLišta|Kopíru"
673
674msgid "ButtonBar|Move"
675msgstr "TlačítkováLišta|Přesuň"
676
677msgid "ButtonBar|Search"
678msgstr "TlačítkováLišta|Hledej"
679
680msgid "ButtonBar|Delete"
681msgstr "TlačítkováLišta|Smazat"
682
683msgid "ButtonBar|PullDn"
684msgstr "TlačítkováLišta|H.Menu"
685
686msgid "ButtonBar|Quit"
687msgstr "TlačítkováLišta|Ukončit"
688
689msgid " Load syntax file "
690msgstr " Načíst soubor se syntaxí "
691
692#, c-format
693msgid ""
694" Cannot open file %s \n"
695" %s "
696msgstr ""
697" Nelze otevřít soubor %s \n"
698" %s "
699
700#, c-format
701msgid " Error in file %s on line %d "
702msgstr " Chyba v souboru %s na řádce %d "
703
704msgid "&Set"
705msgstr "&Nastavit"
706
707msgid "S&kip"
708msgstr "&Přeskočit"
709
710msgid "Set &all"
711msgstr "Nastavit &vše"
712
713msgid "owner"
714msgstr "vlastník"
715
716# mezera je úmyslně, kvůli vzhledu
717msgid "group"
718msgstr " skupina"
719
720# mezera je úmyslně, kvůli vzhledu
721msgid "other"
722msgstr " ostatní"
723
724msgid "On"
725msgstr "Na"
726
727msgid "Flag"
728msgstr "Práva"
729
730msgid "Mode"
731msgstr "Práva"
732
733#, c-format
734msgid "%6d of %d"
735msgstr "%6d z %d"
736
737msgid " Chown advanced command "
738msgstr " Rozšířená změna vlastníka "
739
740#, c-format
741msgid ""
742" Cannot chmod \"%s\" \n"
743" %s "
744msgstr ""
745" Nelze změnit práva souboru „%s“ \n"
746" %s "
747
748#, c-format
749msgid ""
750" Cannot chown \"%s\" \n"
751" %s "
752msgstr ""
753" Nelze změnit vlastníka souboru „%s“ \n"
754" %s "
755
756msgid "Displays the current version"
757msgstr "Zobrazí číslo aktuální verze"
758
759msgid "Print data directory"
760msgstr "Vytiskne adresář dat"
761
762msgid "Print last working directory to specified file"
763msgstr "Zapíše poslední pracovní adresář do zadaného souboru"
764
765msgid "Enables subshell support (default)"
766msgstr "Povolí podporu podshellu (standardní volba)"
767
768msgid "Disables subshell support"
769msgstr "Vypne podporu podshellu"
770
771msgid "Log ftp dialog to specified file"
772msgstr "Zapíše dialog ftp do zadaného souboru"
773
774msgid "Set debug level"
775msgstr "Nastavit úroveň ladění"
776
777msgid "Launches the file viewer on a file"
778msgstr "Odstartuje jako prohlížeč souboru"
779
780msgid "Edits one file"
781msgstr "Začne editovat jeden soubor"
782
783msgid "Forces xterm features"
784msgstr "Vnutí použití možností Xtermu"
785
786msgid "Disable mouse support in text version"
787msgstr "V textové verzi vypne podporu myši"
788
789msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
790msgstr "Zkusí použít databázi termcap, nikoli terminfo"
791
792msgid "To run on slow terminals"
793msgstr "Pro spuštění na pomalém terminálu"
794
795msgid "Use stickchars to draw"
796msgstr "Pro vykreslení použít ascii znaky"
797
798msgid "Resets soft keys on HP terminals"
799msgstr "Vynulovat programové klávesy na HP terminálech"
800
801msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
802msgstr "Nahrát definice klávesových zkratek ze zadaného souboru"
803
804msgid "Requests to run in black and white"
805msgstr "Spustí se černobíle"
806
807msgid "Request to run in color mode"
808msgstr "Spustí se v barevném režimu"
809
810msgid "Specifies a color configuration"
811msgstr "Určí konfiguraci barev"
812
813msgid "Show mc with specified skin"
814msgstr "Zobrazit mc se zadaným tématem vzhledu"
815
816#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
817msgid ""
818"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
819"\n"
820"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
821"\n"
822"Keywords:\n"
823"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
824"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
825"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
826"                 errdhotfocus\n"
827"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
828"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
829"                 editlinestate\n"
830msgstr ""
831"--barvy KLÍČ={POPŘEDÍ},{POZADÍ}\n"
832"\n"
833"{POPŘEDÍ} a {POZADÍ} lze vynechat a bude použita standardní hodnota\n"
834"\n"
835"Klíče (anglicky):\n"
836"   Globální:          errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
837"   Zobrazení souborů: normal, selected, marked, markselect\n"
838"   Okna dialogů:      dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, "
839"errdhotnormal,\n"
840"                      errdhotfocus\n"
841"   Menu:              menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
842"   Editor:            editnormal, editbold, editmarked,\n"
843"                      editwhitespace, editlinestate\n"
844
845#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
846msgid ""
847"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
848"\n"
849"Colors:\n"
850"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
851"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
852"   brightcyan, lightgray and white\n"
853"\n"
854msgstr ""
855"   Pomoc:        helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
856"\n"
857"Barvy:\n"
858"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
859"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
860"   brightcyan, lightgray and white\n"
861"\n"
862
863msgid "Color options"
864msgstr "Možnosti barev"
865
866msgid "+number"
867msgstr "+číslo"
868
869msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
870msgstr "[aktuální_adresář] [druhý_adresář_panelu]"
871
872msgid "Set initial line number for the internal editor"
873msgstr "Nastavit počáteční číslo řádku pro interní editor"
874
875msgid ""
876"\n"
877"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
878"to mc-devel@gnome.org\n"
879msgstr ""
880"\n"
881"Závady programu oznamujte (včetně výstupu „mc -V“)\n"
882"prosím na mc-devel@gnome.org\n"
883
884#, c-format
885msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
886msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
887
888msgid "Main options"
889msgstr "Hlavní nastavení"
890
891msgid "Terminal options"
892msgstr "Nastavení terminálu"
893
894msgid " Background process error "
895msgstr " Chyba procesu na pozadí "
896
897msgid " Unknown error in child "
898msgstr " Neznámá chyba v potomku procesu "
899
900msgid " Child died unexpectedly "
901msgstr " Potomek procesu neočekávaně umřel "
902
903msgid " Background protocol error "
904msgstr " Chyba interního protokolu "
905
906msgid ""
907" Background process sent us a request for more arguments \n"
908" than we can handle. \n"
909msgstr ""
910" Proces na pozadí po nás chce více parametrů \n"
911" než dokážeme zvládnout. \n"
912
913msgid "&Full file list"
914msgstr "&Plný seznam souborů"
915
916msgid "&Brief file list"
917msgstr "Z&huštěný seznam souborů"
918
919msgid "&Long file list"
920msgstr "&Dlouhý seznam souborů"
921
922msgid "&User defined:"
923msgstr "&Vlastní formát:"
924
925msgid "Listing mode"
926msgstr "Typ seznamu"
927
928msgid "user &Mini status"
929msgstr "Vlastní &mini status"
930
931msgid "&Reverse"
932msgstr "&Pozpátku"
933
934msgid "Case sensi&tive"
935msgstr "Všímat si velikos&ti písmen"
936
937msgid "Executable &first"
938msgstr "Sp&ustitelné první"
939
940msgid "Sort order"
941msgstr "Pořadí"
942
943msgid " Confirmation "
944msgstr " Potvrzování "
945
946msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
947msgstr " Potvrdit smazání hotlistu &adresářů "
948
949msgid " confirm &Exit "
950msgstr " Potvrzovat &ukončení "
951
952msgid " confirm e&Xecute "
953msgstr " Potvrzovat &spuštění "
954
955msgid " confirm o&Verwrite "
956msgstr " Potvrzovat &přepis "
957
958msgid " confirm &Delete "
959msgstr " Potvrzovat &mazání "
960
961msgid "UTF-8 output"
962msgstr "UTF-8 výstup"
963
964msgid "Full 8 bits output"
965msgstr "Výstup plných 8 bitů"
966
967msgid "ISO 8859-1"
968msgstr "ISO 8859-1"
969
970msgid "7 bits"
971msgstr "7 bitů"
972
973msgid "F&ull 8 bits input"
974msgstr "Vstup &plných 8 bitů"
975
976msgid " Display bits "
977msgstr " Zobrazení bitů "
978
979msgid "Other 8 bit"
980msgstr "Ostatní 8 bitů"
981
982# Výraz "codepage" nebyl přeložen záměrně, protože když je přeložen jako "kódová stránka", nevejde se do boxu "Zobrazení bitů" s volbami nastavení. Z téhož důvodu byly v překladu vynechány mezery u lomítka / .
983msgid "Input / display codepage:"
984msgstr "Vstupní/zobrazovací codepage:"
985
986msgid "&Select"
987msgstr "&Výběr"
988
989msgid "Use passive mode over pro&xy"
990msgstr "Používat pasivní režim přes pro&xy"
991
992msgid "Use &passive mode"
993msgstr "Používat pasivní &režim"
994
995msgid "&Use ~/.netrc"
996msgstr "&Používat ~/.netrc"
997
998msgid "&Always use ftp proxy"
999msgstr "&Vždy použít ftp proxy"
1000
1001msgid "sec"
1002msgstr "s"
1003
1004msgid "ftpfs directory cache timeout:"
1005msgstr "Vypršení obsahu ftpfs keše za:"
1006
1007msgid "ftp anonymous password:"
1008msgstr "Heslo pro anonymní ftp:"
1009
1010msgid "Timeout for freeing VFSs:"
1011msgstr "Čas pro uvolnění VFS:"
1012
1013msgid " Virtual File System Setting "
1014msgstr " Nastavení virtuálního systému souborů "
1015
1016msgid "cd"
1017msgstr "cd"
1018
1019msgid "Quick cd"
1020msgstr "Rychlá změna adresáře"
1021
1022msgid "Symbolic link filename:"
1023msgstr "Jméno symbolického odkazu:"
1024
1025msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1026msgstr "Existující název souboru (na který bude symlink ukazovat):"
1027
1028msgid "Symbolic link"
1029msgstr "Symbolický odkaz"
1030
1031msgid "Running "
1032msgstr "Běží "
1033
1034msgid "Stopped"
1035msgstr "Zastaveno"
1036
1037msgid "&Stop"
1038msgstr "Z&astavit"
1039
1040msgid "&Resume"
1041msgstr "&Pokračovat"
1042
1043msgid "&Kill"
1044msgstr "&Ukončit"
1045
1046msgid "Background Jobs"
1047msgstr "Úlohy na pozadí"
1048
1049msgid "Domain:"
1050msgstr "Doména:"
1051
1052msgid "Username:"
1053msgstr "Jméno uživatele:"
1054
1055msgid "Password:"
1056msgstr "Heslo:"
1057
1058#, c-format
1059msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1060msgstr "Heslo pro \\\\%s\\%s"
1061
1062#, c-format
1063msgid "Warning: file %s not found\n"
1064msgstr "Varování: soubor %s nebyl nalezen\n"
1065
1066msgid "7-bit ASCII"
1067msgstr "7-bit ASCII"
1068
1069#, c-format
1070msgid "Cannot translate from %s to %s"
1071msgstr "Nelze převést z %s na %s"
1072
1073# Překlad je z grafických důvodů zkrácen (má být "spouštění/hledání"), protože se graficky nevejde do okénka voleb Midnight Commanderu.
1074msgid "execute/search by others"
1075msgstr "spouštění ostatními"
1076
1077msgid "write by others"
1078msgstr "zápis ostatními"
1079
1080msgid "read by others"
1081msgstr "čtení ostatními"
1082
1083# Překlad je z grafických důvodů zkrácen (má být "spouštění/hledání"), protože se graficky nevejde do okénka voleb Midnight Commanderu.
1084msgid "execute/search by group"
1085msgstr "spouštění skupinou"
1086
1087msgid "write by group"
1088msgstr "zápis skupinou"
1089
1090msgid "read by group"
1091msgstr "čtení skupinou"
1092
1093# Překlad je z grafických důvodů zkrácen (má být "spouštění/hledání"), protože se graficky nevejde do okénka voleb Midnight Commanderu.
1094msgid "execute/search by owner"
1095msgstr "spouštění vlastníkem"
1096
1097msgid "write by owner"
1098msgstr "zápis vlastníkem"
1099
1100msgid "read by owner"
1101msgstr "čtení vlastníkem"
1102
1103msgid "sticky bit"
1104msgstr "bit „sticky“"
1105
1106msgid "set group ID on execution"
1107msgstr "nastavit GID při spuštění"
1108
1109msgid "set user ID on execution"
1110msgstr "nastavit UID při spuštění"
1111
1112msgid "C&lear marked"
1113msgstr "&Smazat označené"
1114
1115msgid "S&et marked"
1116msgstr "&Nastavit označené"
1117
1118msgid "&Marked all"
1119msgstr "&Nastavit vše na označených souborech"
1120
1121msgid "Name"
1122msgstr "Jméno"
1123
1124msgid "Permissions (Octal)"
1125msgstr "Práva (Octal)"
1126
1127msgid "Owner name"
1128msgstr "Jméno vlastníka"
1129
1130msgid "Group name"
1131msgstr "Jméno skupiny"
1132
1133msgid "Use SPACE to change"
1134msgstr "Použijte MEZERNÍK ke změně"
1135
1136# V překladu je z grafických důvodů doplněno "pro pohyb" (které v překladu patří až na další řádku), protože pokud se překlad ponechá graficky tak jak je anglicky, vypadá to v okně Midnight Commanderu dost ošklivě (zbytečné volné místo téměř půl řádku). Snad to není příliš na škodu.
1137msgid "an option, ARROW KEYS"
1138msgstr "nastavení, ŠIPKY pro pohyb"
1139
1140# V překladu je z grafických důvodů doplněno "a T" (které v překladu patří až na další řádku).
1141msgid "to move between options"
1142msgstr "mezi volbami nastavení a T"
1143
1144msgid "and T or INS to mark"
1145msgstr "nebo INS pro označení"
1146
1147msgid " Permission "
1148msgstr " Práva "
1149
1150msgid " File "
1151msgstr " Soubor "
1152
1153msgid "Chmod command"
1154msgstr "Příkaz chmod"
1155
1156msgid "Set &users"
1157msgstr "Nastav &uživatele"
1158
1159msgid "Set &groups"
1160msgstr "Nastav &skupiny"
1161
1162msgid " Name "
1163msgstr " Jméno "
1164
1165msgid " Owner name "
1166msgstr " Jméno vlastníka "
1167
1168msgid " Group name "
1169msgstr " Jméno skupiny "
1170
1171msgid " Size "
1172msgstr " Velikost "
1173
1174msgid " User name "
1175msgstr " Jméno uživatele "
1176
1177msgid " Chown command "
1178msgstr " Příkaz chown "
1179
1180msgid "<Unknown user>"
1181msgstr "<Neznámý uživatel>"
1182
1183msgid "<Unknown group>"
1184msgstr "<Neznámá skupina>"
1185
1186msgid "Files tagged, want to cd?"
1187msgstr "Soubory označeny, chcete změnit adresář?"
1188
1189msgid "Cannot change directory"
1190msgstr "Není možné změnit adresář"
1191
1192msgid " View file "
1193msgstr " Prohlížet soubor "
1194
1195msgid " Filename:"
1196msgstr " Jméno souboru:"
1197
1198msgid " Filtered view "
1199msgstr " Filtrovaný pohled "
1200
1201msgid " Filter command and arguments:"
1202msgstr " Příkaz filtru a jeho argumenty:"
1203
1204msgid "Create a new Directory"
1205msgstr "Vytvořit nový adresář"
1206
1207msgid " Enter directory name:"
1208msgstr " Zadejte jméno adresáře:"
1209
1210msgid " Filter "
1211msgstr " Filtr "
1212
1213msgid " Set expression for filtering filenames"
1214msgstr " Zadejte masku pro filtrování názvů souborů"
1215
1216msgid "&Using shell patterns"
1217msgstr "&Význam vzorů jako v shellu"
1218
1219msgid "&Case sensitive"
1220msgstr "Rozliš. velikos&t"
1221
1222msgid "&Files only"
1223msgstr "&Pouze soubory"
1224
1225msgid " Select "
1226msgstr " Výběr "
1227
1228msgid " Unselect "
1229msgstr " Zrušit výběr "
1230
1231msgid "Extension file edit"
1232msgstr "Upravit akce k příponám"
1233
1234msgid " Which extension file you want to edit? "
1235msgstr " Který soubor s příponami chcete upravit? "
1236
1237msgid "Highlighting groups file edit"
1238msgstr "Úprava souboru zvýrazňovacích skupin"
1239
1240msgid " Which highlighting file you want to edit? "
1241msgstr " Který zvýrazňovací soubor chcete upravit? "
1242
1243msgid " Compare directories "
1244msgstr " Porovnat adresáře "
1245
1246msgid " Select compare method: "
1247msgstr " Vyberte metodu porovnání: "
1248
1249msgid "&Quick"
1250msgstr "&Rychlá"
1251
1252msgid "&Size only"
1253msgstr "&Pouze velikost"
1254
1255msgid "&Thorough"
1256msgstr "&Důkladná"
1257
1258msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1259msgstr ""
1260" Pokud chcete použít tento příkaz, oba panely musí zobrazovat seznam souborů "
1261
1262msgid ""
1263" Not an xterm or Linux console; \n"
1264" the panels cannot be toggled. "
1265msgstr ""
1266" Toto není xterm nebo linuxová konzola; \n"
1267" panely nelze přepnout. "
1268
1269#, c-format
1270msgid "Link %s to:"
1271msgstr "Odkaz %s do:"
1272
1273msgid " Link "
1274msgstr " Odkaz "
1275
1276#, c-format
1277msgid " link: %s "
1278msgstr " odkaz: %s "
1279
1280#, c-format
1281msgid " symlink: %s "
1282msgstr " symbolický odkaz: %s "
1283
1284#, c-format
1285msgid " Symlink `%s' points to: "
1286msgstr " Symbolický odkaz „%s“ ukazuje na: "
1287
1288msgid " Edit symlink "
1289msgstr " Upravit symbolický odkaz "
1290
1291#, c-format
1292msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1293msgstr " upravte symlink, nelze odstranit %s: %s "
1294
1295#, c-format
1296msgid " edit symlink: %s "
1297msgstr " upravte symbolický odkaz: %s "
1298
1299#, c-format
1300msgid "`%s' is not a symbolic link"
1301msgstr "„%s“ není symbolický odkaz"
1302
1303#, c-format
1304msgid " Cannot chdir to %s "
1305msgstr " Pracovní adresář nelze změnit na %s "
1306
1307msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1308msgstr " Jméno počítače (nápověda F1): "
1309
1310msgid " Link to a remote machine "
1311msgstr " Odkaz na vzdálený počítač "
1312
1313msgid " FTP to machine "
1314msgstr " FTP spojení na počítač "
1315
1316msgid " Shell link to machine "
1317msgstr " Shellové spojení na počítač "
1318
1319msgid " SMB link to machine "
1320msgstr " SMB spojení na počítač "
1321
1322msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1323msgstr " Obnovit soubory na diskových oblastech typu ext2 "
1324
1325msgid ""
1326" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1327"   files on: (F1 for details)"
1328msgstr ""
1329" Zadejte zařízení (bez /dev/), na kterém chcete\n"
1330"   obnovit soubory: (nápověda F1)"
1331
1332msgid " Setup "
1333msgstr " Nastavení "
1334
1335#, c-format
1336msgid " Setup saved to ~/%s"
1337msgstr " Nastavení uloženo do ~/%s"
1338
1339#, c-format
1340msgid ""
1341" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1342" %s "
1343msgstr ""
1344" Adresář nelze změnit na „%s“ \n"
1345" %s "
1346
1347msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1348msgstr " Pokud nepracujete s lokálními soubory, nelze spouštět žádné příkazy"
1349
1350msgid " The shell is already running a command "
1351msgstr " Shell už provádí příkaz "
1352
1353msgid "Cannot read directory contents"
1354msgstr "Nelze číst obsah adresáře"
1355
1356msgid ""
1357" The Commander can't change to the directory that \n"
1358" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
1359" deleted your working directory, or given yourself \n"
1360" extra access permissions with the \"su\" command? "
1361msgstr ""
1362" Midnight Commander nemůže změnit adresář na ten, \n"
1363" který mu oznámil podshell.  Je to pravděpodobně proto, \n"
1364" že byl tento adresář smazán nebo také proto, že jste se \n"
1365" do tohoto adresáře přepnuli pomocí příkazu „su“. "
1366
1367#, c-format
1368msgid "Press any key to continue..."
1369msgstr "Stiskněte libovolnou klávesu pro pokračování..."
1370
1371#, c-format
1372msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1373msgstr "Napište „exit“ pro návrat do Midnight Commanderu"
1374
1375#, c-format
1376msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
1377msgstr " Nelze vyrobit lokální kopii souboru %s "
1378
1379#, c-format
1380msgid ""
1381" Cannot create temporary command file \n"
1382" %s "
1383msgstr ""
1384" Nelze vytvořit dočasný příkazový soubor \n"
1385" %s "
1386
1387msgid " Parameter "
1388msgstr " Parametr "
1389
1390#, c-format
1391msgid " %s%s file error"
1392msgstr " %s%s chyba souboru"
1393
1394# Zarovnání českého překladu se poněkud liší od anglického originálu.
1395#, c-format
1396msgid ""
1397"The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that "
1398"the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight "
1399"Commander package."
1400msgstr ""
1401"Formát souboru %smc.ext byl modifikován verzí 3.0.  Zdá se, že instalace "
1402"selhala.  Prosím, nahrajte si novou aktuální kopii balíčku Midnight "
1403"Commander."
1404
1405#, c-format
1406msgid " ~/%s file error "
1407msgstr " ~/%s chyba souboru "
1408
1409# Zarovnání českého překladu se poněkud liší od anglického originálu.
1410#, c-format
1411msgid ""
1412"The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either "
1413"want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write "
1414"it."
1415msgstr ""
1416"Formát souboru ~/%s byl modifikován verzí 3.0.  Můžete ho buď zkopírovat ze %"
1417"smc.ext nebo použít tento soubor jako příklad jak jej napsat."
1418
1419msgid "DialogTitle|Copy"
1420msgstr "DialogTitle|Kopírovat"
1421
1422msgid "DialogTitle|Move"
1423msgstr "DialogTitle|Přesunout"
1424
1425msgid "DialogTitle|Delete"
1426msgstr "DialogTitle|Smazat"
1427
1428msgid " Cannot make the hardlink "
1429msgstr " Nelze vytvořit přímý odkaz "
1430
1431#, c-format
1432msgid ""
1433" Cannot read source link \"%s\" \n"
1434" %s "
1435msgstr ""
1436" Nelze přečíst zdrojový odkaz „%s“ \n"
1437" %s "
1438
1439msgid ""
1440" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
1441"\n"
1442" Option Stable Symlinks will be disabled "
1443msgstr ""
1444" Přes vzdálené souborové systémy nelze vytvářet stabilní symlinky: \n"
1445"\n"
1446" Možnost „Stabilní symlinky“ bude vypnutá "
1447
1448#, c-format
1449msgid ""
1450" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
1451" %s "
1452msgstr ""
1453" Nelze vytvořit cílový symlink „%s“ \n"
1454" %s "
1455
1456msgid "&Abort"
1457msgstr "&Zrušit"
1458
1459#, c-format
1460msgid ""
1461" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
1462" %s "
1463msgstr ""
1464" Nelze přepsat adresář „%s“ \n"
1465" %s "
1466
1467#, c-format
1468msgid ""
1469" Cannot stat source file \"%s\" \n"
1470" %s "
1471msgstr ""
1472" Na zdrojovém souboru „%s“ nelze provést stat \n"
1473" %s "
1474
1475#, c-format
1476msgid ""
1477" `%s' \n"
1478" and \n"
1479" `%s' \n"
1480" are the same file "
1481msgstr ""
1482" „%s“ \n"
1483" a \n"
1484" „%s“ \n"
1485" jsou stejný soubor "
1486
1487#, c-format
1488msgid ""
1489" Cannot create special file \"%s\" \n"
1490" %s "
1491msgstr ""
1492" Nelze vytvořit speciální soubor „%s“ \n"
1493" %s "
1494
1495#, c-format
1496msgid ""
1497" Cannot chown target file \"%s\" \n"
1498" %s "
1499msgstr ""
1500" Nelze provést změnu vlastníka cílového souboru „%s“ \n"
1501" %s "
1502
1503#, c-format
1504msgid ""
1505" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
1506" %s "
1507msgstr ""
1508" Nelze změnit práva cílového souboru „%s“ \n"
1509" %s "
1510
1511#, c-format
1512msgid ""
1513" Cannot open source file \"%s\" \n"
1514" %s "
1515msgstr ""
1516" Nelze otevřít zdrojový soubor „%s“ \n"
1517" %s "
1518
1519msgid " Reget failed, about to overwrite file "
1520msgstr " Reget selhal, soubor bude přepsán "
1521
1522#, c-format
1523msgid ""
1524" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
1525" %s "
1526msgstr ""
1527" Nelze provést fstat zdrojového souboru „%s“ \n"
1528" %s "
1529
1530#, c-format
1531msgid ""
1532" Cannot create target file \"%s\" \n"
1533" %s "
1534msgstr ""
1535" Nelze vytvořit cílový soubor „%s“ \n"
1536" %s "
1537
1538#, c-format
1539msgid ""
1540" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
1541" %s "
1542msgstr ""
1543" Nelze provést fstat cílového souboru „%s“ \n"
1544" %s "
1545
1546#, c-format
1547msgid ""
1548" Cannot read source file \"%s\" \n"
1549" %s "
1550msgstr ""
1551" Nelze číst zdrojový soubor „%s“ \n"
1552" %s "
1553
1554#, c-format
1555msgid ""
1556" Cannot write target file \"%s\" \n"
1557" %s "
1558msgstr ""
1559" Nelze psát do cílového souboru „%s“ \n"
1560" %s "
1561
1562msgid "(stalled)"
1563msgstr "(zamrzlo)"
1564
1565#, c-format
1566msgid ""
1567" Cannot close source file \"%s\" \n"
1568" %s "
1569msgstr ""
1570" Nelze zavřít zdrojový soubor „%s“ \n"
1571" %s "
1572
1573#, c-format
1574msgid ""
1575" Cannot close target file \"%s\" \n"
1576" %s "
1577msgstr ""
1578" Nelze zavřít cílový soubor „%s“ \n"
1579" %s "
1580
1581msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
1582msgstr "Získaný soubor není kompletní. Přesto uložit?"
1583
1584msgid "&Keep"
1585msgstr "&Ponechat"
1586
1587#, c-format
1588msgid ""
1589" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
1590" %s "
1591msgstr ""
1592" Na zdrojovém adresáři „%s“ nelze provést stat \n"
1593" %s "
1594
1595#, c-format
1596msgid ""
1597" Source \"%s\" is not a directory \n"
1598" %s "
1599msgstr ""
1600" Zdrojový adresář „%s“ není adresářem \n"
1601" %s "
1602
1603#, c-format
1604msgid ""
1605" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
1606" `%s' "
1607msgstr ""
1608" Nelze kopírovat cyklický symbolický odkaz \n"
1609" „%s“ "
1610
1611#, c-format
1612msgid ""
1613" Destination \"%s\" must be a directory \n"
1614" %s "
1615msgstr ""
1616" Cíl „%s“ musí být adresářem \n"
1617" %s "
1618
1619#, c-format
1620msgid ""
1621" Cannot create target directory \"%s\" \n"
1622" %s "
1623msgstr ""
1624" Nelze vytvořit cílový adresář „%s“ \n"
1625" %s "
1626
1627#, c-format
1628msgid ""
1629" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
1630" %s "
1631msgstr ""
1632" Nelze změnit práva cílového adresáře „%s“ \n"
1633" %s "
1634
1635#, c-format
1636msgid ""
1637" Cannot stat file \"%s\" \n"
1638" %s "
1639msgstr ""
1640" Na souboru „%s“ nelze provést stat \n"
1641" %s "
1642
1643#, c-format
1644msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
1645msgstr " Nelze přepsat adresář „%s“ "
1646
1647#, c-format
1648msgid ""
1649" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
1650" %s "
1651msgstr ""
1652" Nelze přesunout soubor „%s“ na „%s“ \n"
1653" %s "
1654
1655#, c-format
1656msgid ""
1657" Cannot remove file \"%s\" \n"
1658" %s "
1659msgstr ""
1660" Nelze smazat soubor „%s“ \n"
1661" %s "
1662
1663#, c-format
1664msgid ""
1665" `%s' \n"
1666" and \n"
1667" `%s' \n"
1668" are the same directory "
1669msgstr ""
1670" „%s“ \n"
1671" a \n"
1672" „%s“ \n"
1673" jsou stejné adresáře "
1674
1675#, c-format
1676msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
1677msgstr " Nelze přepsat adresář „%s“ %s "
1678
1679#, c-format
1680msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
1681msgstr " Nelze přepsat soubor „%s“ %s "
1682
1683#, c-format
1684msgid ""
1685" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
1686" %s "
1687msgstr ""
1688" Nelze přesunout adresář „%s“ na „%s“ \n"
1689" %s "
1690
1691#, c-format
1692msgid ""
1693" Cannot delete file \"%s\" \n"
1694" %s "
1695msgstr ""
1696" Nelze smazat soubor „%s“ \n"
1697" %s "
1698
1699#, c-format
1700msgid ""
1701" Cannot remove directory \"%s\" \n"
1702" %s "
1703msgstr ""
1704" Nelze smazat adresář „%s“ \n"
1705" %s "
1706
1707msgid "Directory scanning"
1708msgstr "Prohledávání adresáře"
1709
1710msgid "FileOperation|Copy"
1711msgstr "FileOperation|Kopírovat"
1712
1713msgid "FileOperation|Move"
1714msgstr "FileOperation|Presunouť"
1715
1716msgid "FileOperation|Delete"
1717msgstr "FileOperation|Smazat"
1718
1719#, no-c-format
1720msgid "%o %f \"%s\"%m"
1721msgstr "%o %f „%s“%m"
1722
1723#, no-c-format
1724msgid "%o %d %f%m"
1725msgstr "%o %d %f%m"
1726
1727msgid "file"
1728msgstr "soubor"
1729
1730msgid "files"
1731msgstr "souborů"
1732
1733msgid "directory"
1734msgstr "adresář"
1735
1736msgid "directories"
1737msgstr "adresářů"
1738
1739msgid "files/directories"
1740msgstr "souborů/adresářů"
1741
1742msgid " with source mask:"
1743msgstr " vyhovující masce:"
1744
1745msgid " to:"
1746msgstr " na:"
1747
1748#, c-format
1749msgid "%s?"
1750msgstr "%s?"
1751
1752msgid " Cannot operate on \"..\"! "
1753msgstr " Nelze pracovat s „..“! "
1754
1755msgid " Sorry, I could not put the job in background "
1756msgstr " Bohužel, úlohu nelze přesunout na pozadí "
1757
1758msgid "&Retry"
1759msgstr "&Zkusit znovu"
1760
1761msgid ""
1762"\n"
1763"   Directory not empty.   \n"
1764"   Delete it recursively? "
1765msgstr ""
1766"\n"
1767"   Adresář není prázdný.   \n"
1768"   Smazat rekurzivně? "
1769
1770msgid ""
1771"\n"
1772"   Background process: Directory not empty \n"
1773"   Delete it recursively? "
1774msgstr ""
1775"\n"
1776"   Proces na pozadí: Adresář není prázdný \n"
1777"   Smazat rekurzivně? "
1778
1779msgid " Delete: "
1780msgstr " Smazat: "
1781
1782msgid "Non&e"
1783msgstr "Žá&dné"
1784
1785#, c-format
1786msgid "ETA %d:%02d.%02d"
1787msgstr "ČAS %d:%02d.%02d"
1788
1789#, c-format
1790msgid "%.2f MB/s"
1791msgstr "%.2f MB/s"
1792
1793#, c-format
1794msgid "%.2f KB/s"
1795msgstr "%.2f KB/s"
1796
1797#, c-format
1798msgid "%ld B/s"
1799msgstr "%ld B/s"
1800
1801msgid "File"
1802msgstr "Soubor"
1803
1804msgid "Count"
1805msgstr "Počet"
1806
1807msgid "Bytes"
1808msgstr "Bajtů"
1809
1810msgid "Source"
1811msgstr "Zdroj"
1812
1813msgid "Target"
1814msgstr "Cíl"
1815
1816msgid "Deleting"
1817msgstr "Maže se"
1818
1819msgid "Target file already exists!"
1820msgstr "Cílový soubor už existuje!"
1821
1822#, c-format
1823msgid "Source date: %s, size %llu"
1824msgstr "Zdrojové datum: %s, velikost %llu"
1825
1826#, c-format
1827msgid "Target date: %s, size %llu"
1828msgstr "Cílové datum: %s, velikost %llu"
1829
1830#, c-format
1831msgid "Source date: %s, size %u"
1832msgstr "Zdrojové datum: %s, velikost %u"
1833
1834#, c-format
1835msgid "Target date: %s, size %u"
1836msgstr "Cílové datum: %s, velikost %u"
1837
1838msgid "If &size differs"
1839msgstr "Jestliže se velikost &liší"
1840
1841msgid "&Update"
1842msgstr "Akt&ualizace"
1843
1844msgid "Overwrite all targets?"
1845msgstr "Přepsat všechny soubory?"
1846
1847msgid "&Reget"
1848msgstr "Naváza&t"
1849
1850msgid "A&ppend"
1851msgstr "&Připojit"
1852
1853msgid "Overwrite this target?"
1854msgstr "Přepsat tento soubor?"
1855
1856msgid " File exists "
1857msgstr " Soubor existuje "
1858
1859msgid " Background process: File exists "
1860msgstr " Proces na pozadí: Soubor existuje "
1861
1862msgid "&Background"
1863msgstr "&Na pozadí"
1864
1865msgid "&Stable Symlinks"
1866msgstr "&Stabilní symlinky"
1867
1868msgid "di&Ve into subdir if exists"
1869msgstr "&Ponořit se do existujících adresářů"
1870
1871msgid "preserve &Attributes"
1872msgstr "Zachovat &atributy"
1873
1874msgid "follow &Links"
1875msgstr "Nás&ledovat odkazy"
1876
1877msgid "to:"
1878msgstr "na:"
1879
1880#, c-format
1881msgid "Invalid source pattern `%s'"
1882msgstr "Chybný vzor zdroje „%s“"
1883
1884msgid "&Suspend"
1885msgstr "&Pozastavit"
1886
1887msgid "Con&tinue"
1888msgstr "&Pokračovat"
1889
1890msgid "&Chdir"
1891msgstr "&Chdir"
1892
1893msgid "&Again"
1894msgstr "&Znovu"
1895
1896msgid "Pane&lize"
1897msgstr "Pane&lizace"
1898
1899# Další možnosti překladu: Náhled, Prohlížet
1900msgid "&View - F3"
1901msgstr "&Vidět - F3"
1902
1903msgid "&Edit - F4"
1904msgstr "&Uprav - F4"
1905
1906#, c-format
1907msgid "Found: %ld"
1908msgstr "Nalezeno: %ld"
1909
1910msgid " Malformed regular expression "
1911msgstr " Chybně zadaný regulární výraz "
1912
1913msgid "Cas&e sensitive"
1914msgstr "Všímat si velikos&ti písmen"
1915
1916msgid "&Find recursively"
1917msgstr "Najít re&kurzivně"
1918
1919msgid "S&kip hidden"
1920msgstr "Přes&kočit skryté"
1921
1922msgid "&All charsets"
1923msgstr "Všechny &znakové sady"
1924
1925msgid "Case sens&itive"
1926msgstr "Všímat si velikos&ti písmen"
1927
1928msgid "Re&gular expression"
1929msgstr "&Regulární výraz"
1930
1931msgid "Fir&st hit"
1932msgstr "&První výskyt"
1933
1934msgid "All cha&rsets"
1935msgstr "Všechny &znakové sady"
1936
1937msgid "&Tree"
1938msgstr "&Strom"
1939
1940msgid "Find File"
1941msgstr "Najít soubor"
1942
1943msgid "Content:"
1944msgstr "Obsah:"
1945
1946msgid "File name:"
1947msgstr "Jméno souboru:"
1948
1949msgid "Start at:"
1950msgstr "Začít v:"
1951
1952#, c-format
1953msgid "Grepping in %s"
1954msgstr "Hledám v %s"
1955
1956msgid "Finished"
1957msgstr "Hotovo"
1958
1959#, c-format
1960msgid "Searching %s"
1961msgstr "Hledá se %s"
1962
1963msgid "Searching"
1964msgstr "Hledání"
1965
1966msgid " Help file format error\n"
1967msgstr " Chybný formát souboru s nápovědou\n"
1968
1969msgid " Internal bug: Double start of link area "
1970msgstr "Interní závada: Dvojité spuštění pole odkazů "
1971
1972#, c-format
1973msgid " Cannot find node %s in help file "
1974msgstr " V souboru s nápovědou nelze najít sekci %s "
1975
1976msgid "Help"
1977msgstr "Nápověda"
1978
1979msgid "ButtonBar|Index"
1980msgstr "ButtonBar|Index"
1981
1982msgid "ButtonBar|Prev"
1983msgstr "ButtonBar|Předch"
1984
1985msgid "&Remove"
1986msgstr "&Smazat"
1987
1988msgid "&Append"
1989msgstr "&Přidat"
1990
1991msgid "&Insert"
1992msgstr "&Vložit"
1993
1994msgid "New &Entry"
1995msgstr "&Nová položka"
1996
1997msgid "New &Group"
1998msgstr "Nová s&kupina"
1999
2000msgid "&Up"
2001msgstr "Nahor&u"
2002
2003msgid "&Add current"
2004msgstr "Přidat &tento"
2005
2006msgid "&Refresh"
2007msgstr "&Obnovit"
2008
2009msgid "Fr&ee VFSs now"
2010msgstr "U&volnit VFS"
2011
2012msgid "Change &To"
2013msgstr "Z&měnit na"
2014
2015msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2016msgstr "Podskupina - pro seznam stiskněte ENTER"
2017
2018msgid "Active VFS directories"
2019msgstr "Aktivní adresáře VFS"
2020
2021msgid "Directory hotlist"
2022msgstr "Rychlý přístup k adresářům"
2023
2024msgid " Directory path "
2025msgstr " Cesta k adresáři "
2026
2027msgid " Directory label "
2028msgstr " Popisek adresáře "
2029
2030#, c-format
2031msgid "Moving %s"
2032msgstr "Přesunuje se %s"
2033
2034msgid "New hotlist entry"
2035msgstr "Nová položka pro rychlý přístup"
2036
2037msgid "Directory label"
2038msgstr "Popis adresáře"
2039
2040msgid "Directory path"
2041msgstr "Cesta k adresáři"
2042
2043msgid " New hotlist group "
2044msgstr " Nová skupina pro rychlý přístup "
2045
2046msgid "Name of new group"
2047msgstr "Jméno nové skupiny"
2048
2049#, c-format
2050msgid "Label for \"%s\":"
2051msgstr "Popis pro „%s“:"
2052
2053msgid " Add to hotlist "
2054msgstr " Přidání pro rychlý přístup "
2055
2056msgid " Remove: "
2057msgstr " Smazat: "
2058
2059msgid ""
2060"\n"
2061" Are you sure you want to remove this entry?"
2062msgstr ""
2063"\n"
2064" Jste si jistí, že chcete odstranit tuto položku?"
2065
2066msgid ""
2067"\n"
2068" Group not empty.\n"
2069" Remove it?"
2070msgstr ""
2071"\n"
2072" Skupina není prázdná.\n"
2073" Smazat?"
2074
2075msgid " Top level group "
2076msgstr " Hlavní skupina "
2077
2078msgid " Hotlist Load "
2079msgstr " Čtení seznamu pro rychlý přístup "
2080
2081#, c-format
2082msgid ""
2083"MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
2084msgstr ""
2085"MC nemohl zapsat soubor ~/%s, vaše staré seznamy pro rychlý přístup nebyly smazány"
2086
2087#, c-format
2088msgid "Midnight Commander %s"
2089msgstr "Midnight Commander %s"
2090
2091#, c-format
2092msgid "File:       %s"
2093msgstr "Soubor:     %s"
2094
2095#, c-format
2096msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
2097msgstr "Volných i-uzlů: %d (%d%%) z %d"
2098
2099msgid "No node information"
2100msgstr "O uzlu nejsou informace"
2101
2102#, c-format
2103msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
2104msgstr "Volný prostor: %s (%d%%) z %s"
2105
2106msgid "No space information"
2107msgstr "Nelze získat informace o prostoru"
2108
2109#, c-format
2110msgid "Type:      %s "
2111msgstr "Typ:       %s "
2112
2113msgid "non-local vfs"
2114msgstr "vzdálený vfs"
2115
2116#, c-format
2117msgid "Device:    %s"
2118msgstr "Zařízení:   %s"
2119
2120#, c-format
2121msgid "Filesystem: %s"
2122msgstr "Systém souborů: %s"
2123
2124#, c-format
2125msgid "Accessed:  %s"
2126msgstr "Přístup:   %s"
2127
2128#, c-format
2129msgid "Modified:  %s"
2130msgstr "Změněn:   %s"
2131
2132#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2133#, c-format
2134msgid "Status:    %s"
2135msgstr "Stav:      %s"
2136
2137#, c-format
2138msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2139msgstr "Typ zařízení: větší %lu, menší %lu"
2140
2141#, c-format
2142msgid "Size:      %s"
2143msgstr "Velikost:  %s"
2144
2145#, c-format
2146msgid " (%ld block)"
2147msgid_plural " (%ld blocks)"
2148msgstr[0] " (%ld blok)"
2149msgstr[1] " (%ld bloky)"
2150msgstr[2] " (%ld bloků)"
2151
2152#, c-format
2153msgid "Owner:     %s/%s"
2154msgstr "Vlastník:  %s/%s"
2155
2156#, c-format
2157msgid "Links:     %d"
2158msgstr "Odkazů:    %d"
2159
2160#, c-format
2161msgid "Mode:      %s (%04o)"
2162msgstr "Práva:     %s (%04o)"
2163
2164#, c-format
2165msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2166msgstr "Poloha:    %Xh:%Xh"
2167
2168msgid "File:       None"
2169msgstr "Soubor:    Žádný"
2170
2171msgid "&Vertical"
2172msgstr "&Vertikální"
2173
2174msgid "&Horizontal"
2175msgstr "&Horizontální"
2176
2177msgid "show free sp&Ace"
2178msgstr "Zo&braz volné místo"
2179
2180msgid "&Xterm window title"
2181msgstr "Nadpis okna &xtermu"
2182
2183msgid "h&Intbar visible"
2184msgstr "Tip&y viditelné"
2185
2186msgid "&Keybar visible"
2187msgstr "&Klávesy viditelné"
2188
2189msgid "command &Prompt"
2190msgstr "Příkazová řá&dka"
2191
2192msgid "show &Mini status"
2193msgstr "Ukazovat m&ini stav"
2194
2195msgid "menu&Bar visible"
2196msgstr "&Menu vždy viditelné"
2197
2198msgid "&Equal split"
2199msgstr "Rozdělení na &poloviny"
2200
2201msgid "pe&Rmissions"
2202msgstr "P&ráva"
2203
2204msgid "&File types"
2205msgstr "&Typy souborů"
2206
2207msgid " Panel split "
2208msgstr " Rozdělení panelů "
2209
2210msgid " Highlight... "
2211msgstr " Zvýraznění... "
2212
2213msgid " Other options "
2214msgstr " Další nastavení "
2215
2216msgid "output lines"
2217msgstr "řádek výstupu"
2218
2219msgid "Layout"
2220msgstr "Rozložení"
2221
2222msgid "Learn keys"
2223msgstr "Učit klávesy"
2224
2225msgid " Teach me a key "
2226msgstr " Naučte mne klávesu "
2227
2228#, c-format
2229msgid ""
2230"Please press the %s\n"
2231"and then wait until this message disappears.\n"
2232"\n"
2233"Then, press it again to see if OK appears\n"
2234"next to its button.\n"
2235"\n"
2236"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2237"and wait as well."
2238msgstr ""
2239"Prosím, stiskněte %s\n"
2240"a vyčkejte, dokud tato zpráva nezmizí.\n"
2241"\n"
2242"Potom stiskněte klávesu znovu až se objeví OK\n"
2243"za tímto tlačítkem.\n"
2244"\n"
2245"Chcete-li operaci přerušit, stiskněte jednou klávesu Esc\n"
2246"a opět vyčkejte."
2247
2248msgid " Cannot accept this key "
2249msgstr " Tuto klávesu nelze akceptovat "
2250
2251#, c-format
2252msgid " You have entered \"%s\""
2253msgstr " Zadali jste „%s“"
2254
2255#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
2256msgid "OK"
2257msgstr "OK"
2258
2259msgid ""
2260"It seems that all your keys already\n"
2261"work fine. That's great."
2262msgstr ""
2263"Vypadá to, že všechny klávesy již fungují.\n"
2264"To je skvělé."
2265
2266msgid "&Discard"
2267msgstr "&Zrušit"
2268
2269msgid ""
2270"Great! You have a complete terminal database!\n"
2271"All your keys work well."
2272msgstr ""
2273"Skvělé! Máte kompletní databázi terminálu.\n"
2274"Všechny vaše klávesy budou funkční."
2275
2276msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
2277msgstr "Stiskněte všechny klávesy zmiňované výše. Až to budete mít hotovo,"
2278
2279msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
2280msgstr "zkontrolujte klávesy, které nejsou označeny OK. Tam stiskněte mezerník"
2281
2282msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
2283msgstr "nebo klikněte myší. Po položkách se pohybujte pomocí tabulátoru."
2284
2285msgid " The Midnight Commander "
2286msgstr " Midnight Commander "
2287
2288msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
2289msgstr " Opravdu ukončit Midnight Commander? "
2290
2291msgid "&Listing mode..."
2292msgstr "Režim &výpisu..."
2293
2294msgid "&Quick view"
2295msgstr "&Rychlé zobrazení "
2296
2297msgid "&Info"
2298msgstr "&Info"
2299
2300msgid "&Sort order..."
2301msgstr "&Pořadí..."
2302
2303msgid "&Filter..."
2304msgstr "&Filtr..."
2305
2306msgid "&Encoding..."
2307msgstr "&Kódování"
2308
2309msgid "&Network link..."
2310msgstr "Síťové spoje&ní..."
2311
2312msgid "FT&P link..."
2313msgstr "F&TP spojení..."
2314
2315msgid "S&hell link..."
2316msgstr "S&hellové spojení..."
2317
2318msgid "SM&B link..."
2319msgstr "SM&B spojení..."
2320
2321msgid "&Rescan"
2322msgstr "&Obnovit"
2323
2324msgid "&View"
2325msgstr "&Prohlížet"
2326
2327msgid "Vie&w file..."
2328msgstr " Pro&hlížet soubor "
2329
2330msgid "&Filtered view"
2331msgstr " &Filtrovaný pohled "
2332
2333msgid "C&hmod"
2334msgstr "&Změna práv"
2335
2336msgid "&Link"
2337msgstr "O&dkaz"
2338
2339msgid "&SymLink"
2340msgstr "Symbolický &odkaz"
2341
2342msgid "Edit s&ymlink"
2343msgstr "Upravit s&ymbolický odkaz"
2344
2345msgid "Ch&own"
2346msgstr "Změna &vlastníka"
2347
2348msgid "&Advanced chown"
2349msgstr "&Rozšířená změna práv/vlastníka"
2350
2351msgid "&Rename/Move"
2352msgstr "Přej&menovat/přesunout"
2353
2354msgid "&Mkdir"
2355msgstr "&Nový adresář"
2356
2357msgid "&Quick cd"
2358msgstr "Ry&chlá změna adresáře"
2359
2360msgid "Select &group"
2361msgstr "Vy&brat skupinu"
2362
2363msgid "U&nselect group"
2364msgstr "Zr&ušit výběr skupiny"
2365
2366msgid "Reverse selec&tion"
2367msgstr "Prohodi&t označení"
2368
2369msgid "E&xit"
2370msgstr "Ukonč&it"
2371
2372msgid "&User menu"
2373msgstr "&Uživatelské menu"
2374
2375msgid "&Directory tree"
2376msgstr "Strom a&dresářů"
2377
2378msgid "&Find file"
2379msgstr "&Najít soubor"
2380
2381msgid "S&wap panels"
2382msgstr "Proh&odit panely"
2383
2384msgid "Switch &panels on/off"
2385msgstr "&Panely ano/ne"
2386
2387msgid "&Compare directories"
2388msgstr "Porovnat &adresáře"
2389
2390msgid "E&xternal panelize"
2391msgstr "E&xterní panelizace"
2392
2393msgid "Show directory s&izes"
2394msgstr "Ukázat velikost&i adresářů"
2395
2396msgid "Command &history"
2397msgstr "&Historie příkazů"
2398
2399msgid "Di&rectory hotlist"
2400msgstr "&Rychlý přístup k adresářům"
2401
2402msgid "&Active VFS list"
2403msgstr "Seznam a&ktivních VFS"
2404
2405msgid "&Background jobs"
2406msgstr "Úlohy na po&zadí"
2407
2408msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2409msgstr "&Obnovit smazané soubory (jen ext2fs)"
2410
2411msgid "&Listing format edit"
2412msgstr "Upravit formát &výpisu"
2413
2414msgid "Edit &extension file"
2415msgstr "Upravit akc&e k příponám"
2416
2417msgid "Edit &menu file"
2418msgstr "Upravit uživatelské &menu"
2419
2420msgid "Edit hi&ghlighting group file"
2421msgstr "Úprava souboru z&výrazňovacích skupin"
2422
2423msgid "&Configuration..."
2424msgstr "Kon&figurace..."
2425
2426msgid "&Layout..."
2427msgstr "&Rozložení..."
2428
2429msgid "C&onfirmation..."
2430msgstr "P&otvrzování..."
2431
2432msgid "&Display bits..."
2433msgstr "&Zobrazení bitů..."
2434
2435msgid "&Virtual FS..."
2436msgstr "&Virtuální FS..."
2437
2438msgid "&Above"
2439msgstr "&Nahoře"
2440
2441msgid "&Left"
2442msgstr "&Levý"
2443
2444msgid "&Below"
2445msgstr "&Níže"
2446
2447msgid "&Right"
2448msgstr "P&ravý"
2449
2450msgid " Information "
2451msgstr " Informace "
2452
2453msgid ""
2454" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
2455" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
2456" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
2457" the details.                                           "
2458msgstr ""
2459" Použitím rychlého načítání adresářů nebude někdy obsah \n"
2460" adresáře přesně odpovídat obsahu panelu. V tom případě \n"
2461" použijte ruční načtení obsahu adresáře (manual reload). \n"
2462" Podrobnosti se dozvíte v manuálové stránce.           "
2463
2464msgid "ButtonBar|Menu"
2465msgstr "ButtonBar|Menu"
2466
2467msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
2468msgstr "Proměnná prostředí TERM není nastavena!\n"
2469
2470msgid "&Fix it"
2471msgstr "&Opravit"
2472
2473msgid "don't ask again"
2474msgstr "znova se neptat"
2475
2476msgid ""
2477"Chosen display charset (Settings->Display bits)\n"
2478"or source codeset (in mcedit ctrl-t) \n"
2479"does not match one set via locale. \n"
2480"Set correct codeset manually or press <<Fix it>> \n"
2481"to set locale default.\n"
2482"\n"
2483"Or set 'don't ask again' and press <<Skip>>"
2484msgstr ""
2485"Zvolená znaková sada (Settings->Display bits)\n"
2486"nebo zdrovová kódova sada (v mcedit ctrl-t) \n"
2487"neodpovídá znakové sadě nastavené v locale. \n"
2488"Opravte znakovou sadu manuálně, nebo stiskněte <<Opravit>> \n"
2489"pro nastavení výchozí znakové sady.\n"
2490"Nebo nastavte <<znova se neptat>> a stiskněte <<Přeskočit>>"
2491
2492#, c-format
2493msgid "Cannot create %s directory"
2494msgstr "Není možné vytvořit adresář %s"
2495
2496msgid "safe de&Lete"
2497msgstr "&Bezpečné mazání"
2498
2499msgid "cd follows lin&Ks"
2500msgstr "&cd následuje odkazy"
2501
2502msgid "L&ynx-like motion"
2503msgstr "Pohyb jako v lyn&xu"
2504
2505msgid "rotatin&G dash"
2506msgstr "Rotující &/"
2507
2508msgid "co&Mplete: show all"
2509msgstr "Doplňování: ukázat vše"
2510
2511msgid "&Use internal view"
2512msgstr "Použít interní prohlíž&eč"
2513
2514msgid "use internal ed&It"
2515msgstr "Použít interní e&ditor"
2516
2517msgid "auto m&Enus"
2518msgstr "Automatické &menu"
2519
2520msgid "&Auto save setup"
2521msgstr "&Automatické ukládání parametrů"
2522
2523msgid "shell &Patterns"
2524msgstr "Vzory s&hellu"
2525
2526msgid "Compute &Totals"
2527msgstr "Počíta&t součty"
2528
2529msgid "&Verbose operation"
2530msgstr "„Upovídaně&jší“ operace"
2531
2532msgid "Mkdir autoname"
2533msgstr "Mkdir autonázev"
2534
2535msgid "&Fast dir reload"
2536msgstr "&Rychlé načítání adresářů"
2537
2538msgid "mi&X all files"
2539msgstr "Míchat &všechny soubory"
2540
2541msgid "&Drop down menus"
2542msgstr "Rolovat menu dolů"
2543
2544msgid "ma&Rk moves down"
2545msgstr "Označení &posune dolů"
2546
2547msgid "show &Hidden files"
2548msgstr "Ukázat s&kryté soubory"
2549
2550msgid "show &Backup files"
2551msgstr "Zobrazovat zá&ložní soubory"
2552
2553msgid "Use SI si&ze units"
2554msgstr "Používat &SI jednotky velikosti"
2555
2556msgid "&Never"
2557msgstr "&Nikdy"
2558
2559msgid "on dumb &Terminals"
2560msgstr "Na neinteligentních term&inálech"
2561
2562msgid "Alwa&ys"
2563msgstr "Vžd&y"
2564
2565msgid " Panel options "
2566msgstr " Nastavení panelu "
2567
2568msgid " Pause after run... "
2569msgstr " Čekat po ukončení... "
2570
2571msgid "Configure options"
2572msgstr "Změna nastavení"
2573
2574msgid "&Add new"
2575msgstr "&Přidat nový"
2576
2577msgid "External panelize"
2578msgstr "Externí panelizace"
2579
2580msgid "Command"
2581msgstr "Příkaz"
2582
2583msgid "Other command"
2584msgstr "Jiný příkaz"
2585
2586msgid " Add to external panelize "
2587msgstr " Přidat do externí panelizace "
2588
2589msgid " Enter command label: "
2590msgstr " Zadejte označení příkazu: "
2591
2592msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
2593msgstr ""
2594" Pokud nepracujete s lokálním adresářem, není možné provést externí "
2595"panelizaci "
2596
2597msgid "Find rejects after patching"
2598msgstr "Najít odmítnuté části záplat (*.rej) po záplatování"
2599
2600msgid "Find *.orig after patching"
2601msgstr "Najít všechny soubory *.orig po záplatování"
2602
2603msgid "Find SUID and SGID programs"
2604msgstr "Najít programy SUID a SGID"
2605
2606msgid "Cannot invoke command."
2607msgstr "Nelze spustit příkaz."
2608
2609msgid "Pipe close failed"
2610msgstr "Nelze zavřít rouru"
2611
2612msgid "[dev]"
2613msgstr "[zař.]"
2614
2615msgid "UP--DIR"
2616msgstr "VYŠ-ADR"
2617
2618msgid "SYMLINK"
2619msgstr "SYMLINK"
2620
2621msgid "SUB-DIR"
2622msgstr "PODADR"
2623
2624#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
2625#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2626msgid "sort|u"
2627msgstr "sort|s"
2628
2629msgid "&Unsorted"
2630msgstr "&Netříděno"
2631
2632#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
2633#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2634msgid "sort|n"
2635msgstr "sort|n"
2636
2637msgid "&Name"
2638msgstr "&Jméno"
2639
2640#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
2641#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2642msgid "sort|e"
2643msgstr "sort|e"
2644
2645msgid "&Extension"
2646msgstr "&Přípona"
2647
2648#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
2649#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2650msgid "sort|s"
2651msgstr "sort|v"
2652
2653msgid "&Size"
2654msgstr "&Velikost"
2655
2656msgid "Block Size"
2657msgstr "Velikost bloků"
2658
2659#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
2660#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2661msgid "sort|m"
2662msgstr "sort|m"
2663
2664msgid "&Modify time"
2665msgstr "Čas &modifikace"
2666
2667#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
2668#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2669msgid "sort|a"
2670msgstr "sort|p"
2671
2672msgid "&Access time"
2673msgstr "Čas pří&stupu"
2674
2675#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
2676#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2677msgid "sort|h"
2678msgstr "sort|z"
2679
2680msgid "C&Hange time"
2681msgstr "Čas změn&y"
2682
2683msgid "Permission"
2684msgstr "Práva"
2685
2686msgid "Perm"
2687msgstr "Práva"
2688
2689msgid "Nl"
2690msgstr "Od"
2691
2692#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
2693#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2694msgid "sort|i"
2695msgstr "sort|i"
2696
2697msgid "&Inode"
2698msgstr "&I-uzel"
2699
2700msgid "UID"
2701msgstr "UID"
2702
2703msgid "GID"
2704msgstr "GID"
2705
2706msgid "Owner"
2707msgstr "Vlastník"
2708
2709msgid "Group"
2710msgstr "Skupina"
2711
2712msgid "<readlink failed>"
2713msgstr "<čtení odkazu selhalo>"
2714
2715# Překlad by měl být "bajtů", chceme-li jednotku překládat.
2716#, c-format
2717msgid "%s byte"
2718msgid_plural "%s bytes"
2719msgstr[0] "%s byte"
2720msgstr[1] "%s bajt"
2721msgstr[2] "%s bajtů"
2722
2723#, c-format
2724msgid "%s in %d file"
2725msgid_plural "%s in %d files"
2726msgstr[0] "%s v %d souboru"
2727msgstr[1] "%s ve %d souborech"
2728msgstr[2] "%s v %d souborech"
2729
2730msgid "Unknown tag on display format: "
2731msgstr "Neznámá popiska ve formátu zobrazení: "
2732
2733msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
2734msgstr "Chybný formát zadaný uživatelem, bude použit standardní."
2735
2736msgid " Do you really want to execute? "
2737msgstr " Opravdu spustit? "
2738
2739msgid "ButtonBar|View"
2740msgstr "TlačítkováLišta|Zobraz"
2741
2742msgid "ButtonBar|Edit"
2743msgstr "TlačítkováLišta|Edituj"
2744
2745msgid "ButtonBar|RenMov"
2746msgstr "TlačítkováLišta|PřejPřes"
2747
2748msgid "ButtonBar|Mkdir"
2749msgstr "TlačítkováLišta|VytvAdr"
2750
2751msgid " Not implemented yet "
2752msgstr " Zatím neimplementované "
2753
2754msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
2755msgstr " Počet tokenů k nahrazení neodpovídá počtu nalezených tokenů "
2756
2757#, c-format
2758msgid " Invalid token number %d "
2759msgstr " Chybné číslo tokenu %d "
2760
2761msgid "Normal"
2762msgstr "Normální"
2763
2764msgid "&Regular expression"
2765msgstr "&Regulární výraz"
2766
2767msgid "Hexadecimal"
2768msgstr "Hexadecimálně"
2769
2770msgid "Wildcard search"
2771msgstr "Hledání přes žolíky"
2772
2773msgid "Choose codepage"
2774msgstr "Zvolte znakovou sadu"
2775
2776msgid "-  < No translation >"
2777msgstr "- < Bez převodu >"
2778
2779#, c-format
2780msgid ""
2781"Cannot save file %s:\n"
2782"%s"
2783msgstr ""
2784"Nemohu uložit soubor %s:\n"
2785"%s"
2786
2787#, c-format
2788msgid ""
2789"Unable to load '%s' skin.\n"
2790"Default skin has been loaded"
2791msgstr ""
2792"Nepodařilo se nahrát schéma vzhledu „%s“.\n"
2793"Bylo nahráno výchozí téma vzhledu"
2794
2795#, c-format
2796msgid ""
2797"Unable to parse '%s' skin.\n"
2798"Default skin has been loaded"
2799msgstr ""
2800"Nepodařilo se zpracovat schéma vzhledu „%s“.\n"
2801"Bylo nahráno výchozí téma vzhledu"
2802
2803msgid ""
2804"GNU Midnight Commander is already\n"
2805"running on this terminal.\n"
2806"Subshell support will be disabled."
2807msgstr ""
2808"GNU Midnight Commander je již\n"
2809"spuštěn na tomto terminálu.\n"
2810"Podpora podshellu bude zakázána."
2811
2812#, c-format
2813msgid "Cannot open named pipe %s\n"
2814msgstr "Nelze otevřít pojmenovanou rouru %s\n"
2815
2816msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
2817msgstr " Shell je stále aktivní, přesto ukončit? "
2818
2819#, c-format
2820msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
2821msgstr "Varování: Adresář nelze změnit na %s.\n"
2822
2823msgid "With builtin Editor\n"
2824msgstr "S vestavěným editorem\n"
2825
2826msgid "Using system-installed S-Lang library"
2827msgstr "Používá se systémová knihovna S-Lang"
2828
2829msgid "with terminfo database"
2830msgstr "s databází terminfo"
2831
2832msgid "Using the ncurses library"
2833msgstr "Používá se knihovna ncurses"
2834
2835msgid "Using the ncursesw library"
2836msgstr "Používá se knihovna ncursesw"
2837
2838msgid "With optional subshell support"
2839msgstr "S volitelnou podporou podshellu"
2840
2841msgid "With subshell support as default"
2842msgstr "Se standardní podporou podshellu"
2843
2844msgid "With support for background operations\n"
2845msgstr "S podporou operací na pozadí\n"
2846
2847msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
2848msgstr "S podporou myši v konzolích Xterm a Linux\n"
2849
2850msgid "With mouse support on xterm\n"
2851msgstr "S podporou myši v konzoli Xterm\n"
2852
2853msgid "With support for X11 events\n"
2854msgstr "S podporou X11 událostí\n"
2855
2856msgid "With internationalization support\n"
2857msgstr "S podporou internacionalizace\n"
2858
2859msgid "With multiple codepages support\n"
2860msgstr "S podporou více kódových stránek\n"
2861
2862#, c-format
2863msgid "Virtual File System:"
2864msgstr "Virtuální souborový systém:"
2865
2866#, c-format
2867msgid ""
2868"Cannot open the %s file for writing:\n"
2869"%s\n"
2870msgstr ""
2871"Nelze otevřít soubor %s pro zápis:\n"
2872"%s\n"
2873
2874#, c-format
2875msgid "Copy \"%s\" directory to:"
2876msgstr "Zkopírovat adresář „%s“ do:"
2877
2878#, c-format
2879msgid "Move \"%s\" directory to:"
2880msgstr "Přesunout adresář „%s“ do:"
2881
2882#, c-format
2883msgid ""
2884" Cannot stat the destination \n"
2885" %s "
2886msgstr ""
2887" Na cíli nelze provést stat \n"
2888" %s "
2889
2890#, c-format
2891msgid "  Delete %s?  "
2892msgstr "  Smazat %s?  "
2893
2894msgid "ButtonBar|Static"
2895msgstr "TlačítkováLišta|Static"
2896
2897msgid "ButtonBar|Dynamc"
2898msgstr "TlačítkováLišta|Dynamic"
2899
2900msgid "ButtonBar|Rescan"
2901msgstr "TlačítkováLišta|Obnovit"
2902
2903msgid "ButtonBar|Forget"
2904msgstr "TlačítkováLišta|Zapomen"
2905
2906msgid "ButtonBar|Rmdir"
2907msgstr "TlačítkováLišta|OdstAdr"
2908
2909#, c-format
2910msgid ""
2911"Cannot write to the %s file:\n"
2912"%s\n"
2913msgstr ""
2914"Nelze zapisovat do souboru %s:\n"
2915"%s\n"
2916
2917msgid "Function key 1"
2918msgstr "Funkční klávesa 1"
2919
2920msgid "Function key 2"
2921msgstr "Funkční klávesa 2"
2922
2923msgid "Function key 3"
2924msgstr "Funkční klávesa 3"
2925
2926msgid "Function key 4"
2927msgstr "Funkční klávesa 4"
2928
2929msgid "Function key 5"
2930msgstr "Funkční klávesa 5"
2931
2932msgid "Function key 6"
2933msgstr "Funkční klávesa 6"
2934
2935msgid "Function key 7"
2936msgstr "Funkční klávesa 7"
2937
2938msgid "Function key 8"
2939msgstr "Funkční klávesa 8"
2940
2941msgid "Function key 9"
2942msgstr "Funkční klávesa 9"
2943
2944msgid "Function key 10"
2945msgstr "Funkční klávesa 10"
2946
2947msgid "Function key 11"
2948msgstr "Funkční klávesa 11"
2949
2950msgid "Function key 12"
2951msgstr "Funkční klávesa 12"
2952
2953msgid "Function key 13"
2954msgstr "Funkční klávesa 13"
2955
2956msgid "Function key 14"
2957msgstr "Funkční klávesa 14"
2958
2959msgid "Function key 15"
2960msgstr "Funkční klávesa 15"
2961
2962msgid "Function key 16"
2963msgstr "Funkční klávesa 16"
2964
2965msgid "Function key 17"
2966msgstr "Funkční klávesa 17"
2967
2968msgid "Function key 18"
2969msgstr "Funkční klávesa 18"
2970
2971msgid "Function key 19"
2972msgstr "Funkční klávesa 19"
2973
2974msgid "Function key 20"
2975msgstr "Funkční klávesa 20"
2976
2977msgid "Backspace key"
2978msgstr "Klávesa Backspace"
2979
2980msgid "End key"
2981msgstr "Klávesa End"
2982
2983msgid "Up arrow key"
2984msgstr "Šipka nahoru"
2985
2986msgid "Down arrow key"
2987msgstr "Šipka dolů"
2988
2989msgid "Left arrow key"
2990msgstr "Šipka vlevo"
2991
2992msgid "Right arrow key"
2993msgstr "Šipka vpravo"
2994
2995msgid "Home key"
2996msgstr "Klávesa Home"
2997
2998msgid "Page Down key"
2999msgstr "Klávesa Page Down"
3000
3001msgid "Page Up key"
3002msgstr "Klávesa Page Up"
3003
3004msgid "Insert key"
3005msgstr "Klávesa Insert"
3006
3007msgid "Delete key"
3008msgstr "Klávesa Delete"
3009
3010msgid "Completion/M-tab"
3011msgstr "Doplňování/M-tab"
3012
3013msgid "+ on keypad"
3014msgstr "+ na num. klávesnici"
3015
3016msgid "- on keypad"
3017msgstr "- na num. klávesnici"
3018
3019msgid "Slash on keypad"
3020msgstr "/ na num. klávesnici"
3021
3022msgid "* on keypad"
3023msgstr "* na num. klávesnici"
3024
3025msgid "Left arrow keypad"
3026msgstr "Šipka vlevo na numerické klávesnici"
3027
3028msgid "Right arrow keypad"
3029msgstr "Šipka vpravo na numerické klávesnici"
3030
3031msgid "Up arrow keypad"
3032msgstr "Šipka nahoru na numerické klávesnici"
3033
3034msgid "Down arrow keypad"
3035msgstr "Šipka dolů na numerické klávesnici"
3036
3037msgid "Home on keypad"
3038msgstr "Klávesa Home na numerické klávesnici"
3039
3040msgid "End on keypad"
3041msgstr "End na numerické klávesnici"
3042
3043msgid "Page Down keypad"
3044msgstr "Page Down na numerické klávesnici"
3045
3046msgid "Page Up keypad"
3047msgstr "Page Up na numerické klávesnici"
3048
3049msgid "Insert on keypad"
3050msgstr "Insert na numerické klávesnici"
3051
3052msgid "Delete on keypad"
3053msgstr "Delete na numerické klávesnici"
3054
3055msgid "Enter on keypad"
3056msgstr "Enter na numerické klávesnici"
3057
3058msgid "Function key 21"
3059msgstr "Funkční klávesa 21"
3060
3061msgid "Function key 22"
3062msgstr "Funkční klávesa 22"
3063
3064msgid "Function key 23"
3065msgstr "Funkční klávesa 23"
3066
3067msgid "Function key 24"
3068msgstr "Funkční klávesa 24"
3069
3070msgid "Plus"
3071msgstr "Plus"
3072
3073msgid "Minus"
3074msgstr "Mínus"
3075
3076msgid "Asterisk"
3077msgstr "Hvězdička"
3078
3079msgid "Dot"
3080msgstr "Tečka"
3081
3082msgid "Less than"
3083msgstr "Menší než"
3084
3085msgid "Great than"
3086msgstr "Větší než"
3087
3088msgid "Equal"
3089msgstr "Rovný"
3090
3091msgid "Comma"
3092msgstr "Čárka"
3093
3094msgid "Apostrophe"
3095msgstr "Apostrof"
3096
3097msgid "Colon"
3098msgstr "Dvojtečka"
3099
3100msgid "Exclamation mark"
3101msgstr "Vykřičník"
3102
3103msgid "Question mark"
3104msgstr "Otazník"
3105
3106msgid "Ampersand"
3107msgstr "Ampersand"
3108
3109msgid "Dollar sign"
3110msgstr "Znak dolaru"
3111
3112msgid "Quotation mark"
3113msgstr "Uvozovky"
3114
3115msgid "Caret"
3116msgstr "Stříška"
3117
3118msgid "Tilda"
3119msgstr "Vlnovka"
3120
3121msgid "Prime"
3122msgstr "Stupeň"
3123
3124msgid "Underline"
3125msgstr "Podtržení"
3126
3127msgid "Understrike"
3128msgstr "Podtržení"
3129
3130msgid "Pipe"
3131msgstr "Roura"
3132
3133msgid "Enter"
3134msgstr "Enter"
3135
3136msgid "Tab key"
3137msgstr "Tabulátor"
3138
3139msgid "Space key"
3140msgstr "Mezerník"
3141
3142msgid "Slash key"
3143msgstr "Lomítko"
3144
3145msgid "Backslash key"
3146msgstr "Zpětné lomítko"
3147
3148msgid "Number sign #"
3149msgstr "Křížek"
3150
3151msgid "Ctrl"
3152msgstr "Ctrl"
3153
3154msgid "Alt"
3155msgstr "Alt"
3156
3157msgid "Shift"
3158msgstr "Shift"
3159
3160#, c-format
3161msgid ""
3162"Screen size %dx%d is not supported.\n"
3163"Check the TERM environment variable.\n"
3164msgstr ""
3165"Velikost obrazovky %d×%d není podporovaná.\n"
3166"Prověřte nastavení proměnné prostředí TERM.\n"
3167
3168msgid " Format error on file Extensions File "
3169msgstr " Chyba formátu v souboru přípon "
3170
3171#, c-format
3172msgid " The %%var macro has no default "
3173msgstr " Makro %%var nemá implicitní hodnotu "
3174
3175#, c-format
3176msgid " The %%var macro has no variable "
3177msgstr " Makro %%var nemá proměnnou "
3178
3179msgid " Debug "
3180msgstr " Ladit "
3181
3182msgid " ERROR: "
3183msgstr " CHYBA: "
3184
3185# Technický výraz "true" se nepřekládá.
3186msgid " True:  "
3187msgstr "True:"
3188
3189# Technický výraz "false" se nepřekládá.
3190msgid " False: "
3191msgstr "False: "
3192
3193msgid " Warning -- ignoring file "
3194msgstr " Varování -- soubor ignorován "
3195
3196#, c-format
3197msgid ""
3198"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3199"Using it may compromise your security"
3200msgstr ""
3201"Soubor %s není vlastněn uživatelem root nebo vámi, případně do něj mohou\n"
3202"všichni zapisovat. Jeho použití by snižovalo Vaši bezpečnost"
3203
3204#, c-format
3205msgid " No suitable entries found in %s "
3206msgstr " V %s nejsou odpovídající položky "
3207
3208msgid " User menu "
3209msgstr " Uživatelské menu "
3210
3211msgid "%b %e  %Y"
3212msgstr "%e.%b  %Y"
3213
3214msgid "%b %e %H:%M"
3215msgstr "%e.%b %H:%M"
3216
3217#, c-format
3218msgid "%s is not a directory\n"
3219msgstr "%s není adresář\n"
3220
3221#, c-format
3222msgid "Directory %s is not owned by you\n"
3223msgstr "Nejste vlastníkem adresáře %s\n"
3224
3225#, c-format
3226msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
3227msgstr "Nelze nastavit správná práva pro adresář %s\n"
3228
3229#, c-format
3230msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
3231msgstr "Nelze vytvořit dočasný adresář %s: %s\n"
3232
3233#, c-format
3234msgid "Temporary files will be created in %s\n"
3235msgstr "Dočasné soubory se budou vytvářet v %s\n"
3236
3237#, c-format
3238msgid "Temporary files will not be created\n"
3239msgstr "Dočasné soubory se nebudou vytvářet\n"
3240
3241msgid " Pipe failed "
3242msgstr " pipe() selhalo "
3243
3244msgid " Dup failed "
3245msgstr " dup() selhalo "
3246
3247#, c-format
3248msgid ""
3249" The current line number is %lld.\n"
3250" Enter the new line number:"
3251msgstr ""
3252" Aktuální číslo řádku je %lld.\n"
3253" Zadejte nové číslo řádku:"
3254
3255#, c-format
3256msgid ""
3257" The current address is %s.\n"
3258" Enter the new address:"
3259msgstr ""
3260" Aktuální adresa je %s.\n"
3261" Zadejte novou adresu:"
3262
3263msgid " Goto Address "
3264msgstr " Jít na adresu "
3265
3266msgid " Invalid address "
3267msgstr " Neplatná adresa "
3268
3269msgid " Cannot spawn child process "
3270msgstr " Nelze vytvořit proces potomka "
3271
3272msgid "Empty output from child filter"
3273msgstr "Prázdný výstup z filtru potomka"
3274
3275msgid "ButtonBar|Ascii"
3276msgstr "TlačítkováLišta|Ascii"
3277
3278msgid "ButtonBar|Hex"
3279msgstr "TlačítkováLišta|Hex"
3280
3281msgid "ButtonBar|Goto"
3282msgstr "TlačítkováLišta|JdiNa"
3283
3284msgid "ButtonBar|Line"
3285msgstr "TlačítkováLišta|Řádek"
3286
3287msgid "ButtonBar|UnWrap"
3288msgstr "TlačítkováLišta|Nezal."
3289
3290msgid "ButtonBar|Wrap"
3291msgstr "TlačítkováLišta|Zalam."
3292
3293msgid "ButtonBar|HxSrch"
3294msgstr "TlačítkováLišta|HxHled"
3295
3296msgid "ButtonBar|Raw"
3297msgstr "TlačítkováLišta|Hrubě"
3298
3299msgid "ButtonBar|Parse"
3300msgstr "TlačítkováLišta|Rozeb."
3301
3302msgid "ButtonBar|Unform"
3303msgstr "TlačítkováLišta|Odform."
3304
3305msgid "ButtonBar|Format"
3306msgstr "TlačítkováLišta|Formát."
3307
3308#, c-format
3309msgid "File: %s"
3310msgstr "Soubor: %s"
3311
3312#, c-format
3313msgid "Offset 0x%08lx"
3314msgstr "Posun 0x%08lx"
3315
3316#, c-format
3317msgid "Line %lu Col %lu"
3318msgstr "Řádek %lu Slp %lu"
3319
3320#, c-format
3321msgid "%s bytes"
3322msgstr "%s bajtů"
3323
3324#, c-format
3325msgid ">= %s bytes"
3326msgstr ">= %s bajtů"
3327
3328#, c-format
3329msgid ""
3330" Error while closing the file: \n"
3331" %s \n"
3332" Data may have been written or not. "
3333msgstr ""
3334" Chyba v průběhu zavírání souboru: \n"
3335" %s \n"
3336" Data mohou být zapsána nebo ne. "
3337
3338#, c-format
3339msgid ""
3340" Cannot save file: \n"
3341" %s "
3342msgstr ""
3343" Nemohu uložit soubor: \n"
3344" %s "
3345
3346#, c-format
3347msgid ""
3348" Cannot open \"%s\"\n"
3349" %s "
3350msgstr ""
3351" Nelze otevřít „%s“\n"
3352" %s "
3353
3354#, c-format
3355msgid ""
3356" Cannot stat \"%s\"\n"
3357" %s "
3358msgstr ""
3359" Na „%s“ nelze provést stat\n"
3360" %s "
3361
3362msgid " Cannot view: not a regular file "
3363msgstr " Nelze prohlížet: není to normální soubor "
3364
3365msgid "Seeking to search result"
3366msgstr "Přesouvá se na pozici výsledku vyhledávání"
3367
3368msgid " History "
3369msgstr " Historie "
3370
3371msgid "Background process:"
3372msgstr "Procesy na pozadí:"
3373
3374#, c-format
3375msgid ""
3376"Cannot open cpio archive\n"
3377"%s"
3378msgstr ""
3379"Nelze otevřít cpio archiv\n"
3380"%s"
3381
3382#, c-format
3383msgid ""
3384"Premature end of cpio archive\n"
3385"%s"
3386msgstr ""
3387"Neočekávaný konec cpio archivu\n"
3388"%s"
3389
3390#, c-format
3391msgid ""
3392"Corrupted cpio header encountered in\n"
3393"%s"
3394msgstr ""
3395"Poškozená hlavička cpio v souboru\n"
3396"%s"
3397
3398#, c-format
3399msgid ""
3400"Inconsistent hardlinks of\n"
3401"%s\n"
3402"in cpio archive\n"
3403"%s"
3404msgstr ""
3405"Nekonzistentní pevné odkazy\n"
3406"z %s\n"
3407"v cpio archivu\n"
3408"%s"
3409
3410#, c-format
3411msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3412msgstr "%s obsahuje duplicitní položky! Přeskakují se!"
3413
3414#, c-format
3415msgid ""
3416"Unexpected end of file\n"
3417"%s"
3418msgstr ""
3419"Soubor neočekávaně končí\n"
3420"%s"
3421
3422#, c-format
3423msgid "Directory cache expired for %s"
3424msgstr "Adresářová keš %s vypršela"
3425
3426msgid "Starting linear transfer..."
3427msgstr "Začíná lineární přenos..."
3428
3429#, c-format
3430msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
3431msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu bajtů přeneseno)"
3432
3433#, c-format
3434msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
3435msgstr "%s: %s: %s %lu bajtů již přeneseno"
3436
3437msgid "Getting file"
3438msgstr "Získává se soubor"
3439
3440#, c-format
3441msgid ""
3442"Cannot open %s archive\n"
3443"%s"
3444msgstr ""
3445"Nelze otevřít %s archiv\n"
3446"%s"
3447
3448msgid "Inconsistent extfs archive"
3449msgstr "Poškozený extfs archiv"
3450
3451#, c-format
3452msgid "fish: Disconnecting from %s"
3453msgstr "fish: Odpojení od %s"
3454
3455msgid "fish: Waiting for initial line..."
3456msgstr "fish: Čekání na počáteční linku..."
3457
3458msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3459msgstr "Bohužel, nyní nelze provést heslem autentizované spojení."
3460
3461msgid " fish: Password required for "
3462msgstr "fish: Heslo je vyžadováno pro "
3463
3464msgid "fish: Sending password..."
3465msgstr "fish: Posílá se heslo..."
3466
3467msgid "fish: Sending initial line..."
3468msgstr "fish: Počáteční řádka odeslána..."
3469
3470msgid "fish: Handshaking version..."
3471msgstr "fish: Domlouvání verze..."
3472
3473msgid "fish: Setting up current directory..."
3474msgstr "fish: Nastavování aktuálního adresáře..."
3475
3476#, c-format
3477msgid "fish: Connected, home %s."
3478msgstr "fish: Připojeno, domovský adresář %s."
3479
3480#, c-format
3481msgid "fish: Reading directory %s..."
3482msgstr "fish: Načítaní adresáře %s..."
3483
3484#, c-format
3485msgid "%s: done."
3486msgstr "%s: zpracován."
3487
3488#, c-format
3489msgid "%s: failure"
3490msgstr "%s: selhání"
3491
3492#, c-format
3493msgid "fish: store %s: sending command..."
3494msgstr "fish: ukládám %s: posílám příkaz..."
3495
3496msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3497msgstr "fish: Selhalo čtení lokálního souboru, posílám nuly"
3498
3499#, c-format
3500msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
3501msgstr "fish: ukládá se %s %d (%lu)"
3502
3503msgid "zeros"
3504msgstr "nuly"
3505
3506msgid "Aborting transfer..."
3507msgstr "Přerušení přenosu..."
3508
3509msgid "Error reported after abort."
3510msgstr "Po přerušení byla oznámena chyba."
3511
3512msgid "Aborted transfer would be successful."
3513msgstr "Přerušení přenosu proběhlo v pořádku."
3514
3515#, c-format
3516msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3517msgstr "ftpfs: Odpojení od %s"
3518
3519msgid " FTP: Password required for "
3520msgstr " FTP: Heslo je vyžadováno pro "
3521
3522msgid "ftpfs: sending login name"
3523msgstr "ftpfs: jméno odesláno"
3524
3525msgid "ftpfs: sending user password"
3526msgstr "ftpfs: heslo pro anonymní ftp odesláno"
3527
3528#, c-format
3529msgid "FTP: Account required for user %s"
3530msgstr "FTP: Účet je vyžadován pro uživatele %s"
3531
3532msgid "Account:"
3533msgstr "Účet:"
3534
3535msgid "ftpfs: sending user account"
3536msgstr "ftpfs: posílám uživatelský účet"
3537
3538msgid "ftpfs: logged in"
3539msgstr "ftpfs: přihlášen"
3540
3541#, c-format
3542msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3543msgstr "ftpfs: Přihlášení uživatele %s selhalo "
3544
3545msgid "ftpfs: Invalid host name."
3546msgstr "ftpfs: Chybné jméno počítače."
3547
3548#, c-format
3549msgid "ftpfs: %s"
3550msgstr "ftpfs: %s"
3551
3552#, c-format
3553msgid "ftpfs: making connection to %s"
3554msgstr "ftpfs: probíhá připojování k %s"
3555
3556msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3557msgstr "ftpfs: připojování přerušeno uživatelem"
3558
3559#, c-format
3560msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3561msgstr "ftpfs: připojování k serveru selhalo: %s"
3562
3563#, c-format
3564msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
3565msgstr "Nový pokus za... %d (Control-C zruší)"
3566
3567msgid "ftpfs: invalid address family"
3568msgstr "ftpfs: chybná rodina adres"
3569
3570#, c-format
3571msgid "ftpfs: could not setup passive mode: %s"
3572msgstr "ftpfs: nelze nastavit pasivní režim: %s"
3573
3574#, c-format
3575msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3576msgstr "ftpfs: nelze vytvořit soket: %s"
3577
3578msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3579msgstr "ftpfs: nelze nastavit pasivní režim"
3580
3581msgid "ftpfs: aborting transfer."
3582msgstr "ftpfs: přerušení přenosu."
3583
3584#, c-format
3585msgid "ftpfs: abort error: %s"
3586msgstr "ftpfs: chyba při přerušení: %s"
3587
3588msgid "ftpfs: abort failed"
3589msgstr "ftpfs: přerušení selhalo"
3590
3591msgid "ftpfs: CWD failed."
3592msgstr "ftpfs: příkaz CWD selhal."
3593
3594msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3595msgstr "ftpfs: nelze najít cíle symlinků"
3596
3597msgid "Resolving symlink..."
3598msgstr "Vyhledávání cílů symlinků..."
3599
3600#, c-format
3601msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3602msgstr "ftpfs: Čte se FTP adresář %s... %s%s"
3603
3604msgid "(strict rfc959)"
3605msgstr "(striktní rfc959)"
3606
3607msgid "(chdir first)"
3608msgstr "(nejdříve chdir)"
3609
3610msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3611msgstr "ftpfs: selhání; není jiná možnost"
3612
3613#, c-format
3614msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
3615msgstr "ftpfs: ukládá se soubor %lu (%lu)"
3616
3617msgid ""
3618"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
3619"Remove password or correct mode."
3620msgstr ""
3621"Soubor ~/.netrc nemá správná přístupová práva.\n"
3622"Odstraňte heslo nebo změňte práva."
3623
3624msgid " MCFS "
3625msgstr " MCFS "
3626
3627msgid " The server does not support this version "
3628msgstr " Server tuto verzi nepodporuje "
3629
3630msgid ""
3631" The remote server is not running on a system port \n"
3632" you need a password to log in, but the information may \n"
3633" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
3634msgstr ""
3635" Vzdálený server neběží na domluveném portu, \n"
3636" k přihlášení budete potřebovat heslo, ale informace může být \n"
3637" na vzdálené straně kompromitována.  Pokračovat? \n"
3638
3639msgid " MCFS Password required "
3640msgstr " Pro MCFS vyžadováno heslo "
3641
3642msgid " Invalid password "
3643msgstr " Chybné heslo "
3644
3645#, c-format
3646msgid " Cannot locate hostname: %s "
3647msgstr " Nelze určit jméno počítače: %s "
3648
3649#, c-format
3650msgid " Cannot create socket: %s "
3651msgstr " Nelze vytvořit soket: %s "
3652
3653#, c-format
3654msgid " Cannot connect to server: %s "
3655msgstr " Nelze se připojit k serveru: %s "
3656
3657msgid " Too many open connections "
3658msgstr " Příliš mnoho otevřených spojení "
3659
3660#, c-format
3661msgid ""
3662"Warning: Invalid line in %s:\n"
3663"%s\n"
3664msgstr ""
3665"Varování: Neplatný řádek v %s:\n"
3666"%s\n"
3667
3668#, c-format
3669msgid ""
3670"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3671"%s\n"
3672msgstr ""
3673"Varování: Neplatný příznak %c v %s:\n"
3674"%s\n"
3675
3676#, c-format
3677msgid ""
3678" reconnect to %s failed\n"
3679" "
3680msgstr ""
3681" obnova připojení k %s selhala\n"
3682" "
3683
3684msgid " Authentication failed "
3685msgstr " Autentizace selhala "
3686
3687# Error lze přeložit také jako "chyba", ale překládám zde raději jako "odchylka" (vykonává nějakou činnost).
3688#, c-format
3689msgid " Error %s creating directory %s "
3690msgstr " Odchylka %s vytváří adresář %s "
3691
3692#, c-format
3693msgid " Error %s removing directory %s "
3694msgstr " Odchylka %s ruší adresář %s "
3695
3696#, c-format
3697msgid " %s opening remote file %s "
3698msgstr " %s otevírá vzdálený soubor %s "
3699
3700#, c-format
3701msgid " %s removing remote file %s "
3702msgstr " %s odstraňuje vzdálený soubor %s "
3703
3704#, c-format
3705msgid " %s renaming files\n"
3706msgstr " %s přejmenovává soubory\n"
3707
3708#, c-format
3709msgid ""
3710"Cannot open tar archive\n"
3711"%s"
3712msgstr ""
3713"Nelze otevřít archiv .tar\n"
3714"%s"
3715
3716msgid "Inconsistent tar archive"
3717msgstr "Nekonzistentní archiv .tar"
3718
3719msgid "Unexpected EOF on archive file"
3720msgstr "Archivní soubor neočekávaně končí"
3721
3722#, c-format
3723msgid ""
3724"Hmm,...\n"
3725"%s\n"
3726"doesn't look like a tar archive."
3727msgstr ""
3728"Hm,...\n"
3729"%s\n"
3730"nevypadá jako archiv .tar."
3731
3732msgid " undelfs: error "
3733msgstr " undelfs: chyba "
3734
3735msgid " not enough memory "
3736msgstr " není dostatek paměti "
3737
3738msgid " while allocating block buffer "
3739msgstr " během alokace bloku bufferu "
3740
3741#, c-format
3742msgid " open_inode_scan: %d "
3743msgstr " open_inode_scan: %d "
3744
3745#, c-format
3746msgid " while starting inode scan %d "
3747msgstr " během spouštění kontroly i-uzlů %d "
3748
3749#, c-format
3750msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3751msgstr "undelfs: čte se informace o smazaných souborech %d i-uzlů"
3752
3753#, c-format
3754msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
3755msgstr " během volání ext2_block_iterate %d "
3756
3757msgid " no more memory while reallocating array "
3758msgstr " není již další paměť na přealokování pole "
3759
3760#, c-format
3761msgid " while doing inode scan %d "
3762msgstr " během kontroly i-uzlů %d "
3763
3764msgid " Ext2lib error "
3765msgstr " Chyba ext2lib "
3766
3767#, c-format
3768msgid " Cannot open file %s "
3769msgstr " Nelze otevřít soubor %s "
3770
3771msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3772msgstr "undelfs: čte se bitová mapa i-uzlů..."
3773
3774#, c-format
3775msgid ""
3776" Cannot load inode bitmap from: \n"
3777" %s \n"
3778msgstr ""
3779" Nelze načíst bitovou mapu i-uzlů z: \n"
3780" %s \n"
3781
3782msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3783msgstr "undelfs: čte se bitová mapa bloků..."
3784
3785#, c-format
3786msgid ""
3787" Cannot load block bitmap from: \n"
3788" %s \n"
3789msgstr ""
3790" Nelze načíst bitovou mapu bloků z: \n"
3791" %s \n"
3792
3793msgid " vfs_info is not fs! "
3794msgstr " vfs_info není soub. systém! "
3795
3796msgid " You have to chdir to extract files first "
3797msgstr " Před získáním souborů je nutné nejdříve změnit adresář "
3798
3799msgid " while iterating over blocks "
3800msgstr " během iterace přes bloky "
3801
3802msgid "Cannot parse:"
3803msgstr "Nelze analyzovat:"
3804
3805msgid "More parsing errors will be ignored."
3806msgstr "Další chyby analýzy budou ignorovány."
3807
3808msgid "Internal error:"
3809msgstr "Interní chyba:"
3810
3811msgid "Changes to file lost"
3812msgstr "Změny souboru byly ztraceny"
3813
3814#~ msgid "Do backups -->"
3815#~ msgstr "Ukládání záloh -->"
3816
3817#~ msgid "Extension:"
3818#~ msgstr "Přípona:"
3819
3820#~ msgid "&New              C-n"
3821#~ msgstr "&Nový                      C-n"
3822
3823#~ msgid "&Save              F2"
3824#~ msgstr "&Uložit                     F2"
3825
3826#~ msgid "Save &as...       F12"
3827#~ msgstr "uložit &Jako...            F12"
3828
3829#~ msgid "A&bout...            "
3830#~ msgstr "o &Programu...            "
3831
3832#~ msgid "&Quit             F10"
3833#~ msgstr "&Konec                     F10"
3834
3835#~ msgid "&New            C-x k"
3836#~ msgstr "&Nový           C-x k"
3837
3838#~ msgid "Copy to &file...     "
3839#~ msgstr "Zkopírovat do &Souboru... C-f"
3840
3841#, fuzzy
3842#~ msgid "&Toggle mark                 F3"
3843#~ msgstr "&Přehodit značky     F3"
3844
3845#, fuzzy
3846#~ msgid "Mar&k columns              S-F3"
3847#~ msgstr "z&Načit sloupcově  S-F3"
3848
3849#, fuzzy
3850#~ msgid "&Copy                        F5"
3851#~ msgstr "&Kopírovat               F5"
3852
3853#, fuzzy
3854#~ msgid "&Move                        F6"
3855#~ msgstr "př&Esunout           F6"
3856
3857#, fuzzy
3858#~ msgid "&Delete                      F8"
3859#~ msgstr "s&Mazat                  F8"
3860
3861#, fuzzy
3862#~ msgid "&Next bookmark              M-j"
3863#~ msgstr "&Nový                      C-n"
3864
3865#, fuzzy
3866#~ msgid "&Undo                       C-u"
3867#~ msgstr "&Akce zpět          C-u"
3868
3869#, fuzzy
3870#~ msgid "&Beginning               C-PgUp"
3871#~ msgstr "na &Začátek      C-PgUp"
3872
3873#, fuzzy
3874#~ msgid "&End                     C-PgDn"
3875#~ msgstr "na &Konec        C-PgDn"
3876
3877#, fuzzy
3878#~ msgid "C&opy to clipfile           M-w"
3879#~ msgstr "&Jít na řádku...              M-l"
3880
3881#, fuzzy
3882#~ msgid "C&ut to clipfile            C-w"
3883#~ msgstr "&Jít na řádku...              M-l"
3884
3885#, fuzzy
3886#~ msgid "Toggle bookmar&k               "
3887#~ msgstr "&Přehodit značky     F3"
3888
3889#, fuzzy
3890#~ msgid "&Next bookmark                 "
3891#~ msgstr "&Nový                      C-n"
3892
3893#, fuzzy
3894#~ msgid "Pre&v bookmark                 "
3895#~ msgstr "&Setřídit                     M-t"
3896
3897#, fuzzy
3898#~ msgid "&Flush bookmark                "
3899#~ msgstr "od&Eslat...                         "
3900
3901#~ msgid "&Search...         F7"
3902#~ msgstr "&Hledat...         F7"
3903
3904#~ msgid "&Replace...        F4"
3905#~ msgstr "&Nahradit...       F4"
3906
3907#~ msgid "&Go to line...            M-l"
3908#~ msgstr "&Jít na řádku...              M-l"
3909
3910#, fuzzy
3911#~ msgid "Encod&ing...             M-e"
3912#~ msgstr "&Setřídit                     M-t"
3913
3914#~ msgid "Delete macr&o...            "
3915#~ msgstr "smaza&T makro...            "
3916
3917#~ msgid "Sor&t...                 M-t"
3918#~ msgstr "&Setřídit                     M-t"
3919
3920#~ msgid "&Mail...                    "
3921#~ msgstr "od&Eslat...                         "
3922
3923#~ msgid "&Execute macro... C-x e, KEY"
3924#~ msgstr "&Provést makro...     C-x e, KLÁV"
3925
3926#~ msgid "'ispell' s&pell check    M-$"
3927#~ msgstr "'ispell' &Kontrola pravopisu  M-$"
3928
3929#, fuzzy
3930#~ msgid "Save setu&p"
3931#~ msgstr "uložit na&Stavení"
3932
3933#~ msgid " Edit "
3934#~ msgstr " Upravit "
3935
3936#~ msgid " Sear/Repl "
3937#~ msgstr " Hledat/Nahradit "
3938
3939#~ msgid " Command "
3940#~ msgstr " Příkaz "
3941
3942#~ msgid " Options "
3943#~ msgstr " Nastavení "
3944
3945#~ msgid "Intuitive"
3946#~ msgstr "Intuitivní"
3947
3948#~ msgid "Emacs"
3949#~ msgstr "Emacs"
3950
3951#~ msgid "User-defined"
3952#~ msgstr "Definované uživatelem"
3953
3954#~ msgid "Key emulation"
3955#~ msgstr "Emulace kláves"
3956
3957#~ msgid "Save"
3958#~ msgstr "Uložit"
3959
3960#~ msgid "Mark"
3961#~ msgstr "Značka"
3962
3963#~ msgid "Replac"
3964#~ msgstr "Náhrada"
3965
3966#~ msgid "Move"
3967#~ msgstr "Přesunout"
3968
3969#~ msgid "Delete"
3970#~ msgstr "Smazat"
3971
3972#~ msgid "PullDn"
3973#~ msgstr "HlMenu"
3974
3975#~ msgid " Copy "
3976#~ msgstr " Kopírovat "
3977
3978#~ msgid " Move "
3979#~ msgstr " Přesun "
3980
3981#~ msgid " Delete "
3982#~ msgstr " Smazat "
3983
3984#~ msgid "1Copy"
3985#~ msgstr "1Kopírovat"
3986
3987#~ msgid "1Move"
3988#~ msgstr "1Přesunout"
3989
3990#~ msgid "1Delete"
3991#~ msgstr "1Smazat"
3992
3993#~ msgid "Index"
3994#~ msgstr "Index"
3995
3996#~ msgid "Prev"
3997#~ msgstr "Dozadu"
3998
3999#~ msgid "&Quick view     C-x q"
4000#~ msgstr "&Rychlé prohlížení  C-x q"
4001
4002#~ msgid "&Info           C-x i"
4003#~ msgstr "&Informace          C-x i"
4004
4005#~ msgid "&Rescan         C-r"
4006#~ msgstr "&Znovu načíst         C-r"
4007
4008#~ msgid "&View               F3"
4009#~ msgstr "proh&Lédnout             F3"
4010
4011#~ msgid "Vie&w file...         "
4012#~ msgstr "p&Rohlédnout soubor..."
4013
4014#~ msgid "&Filtered view     M-!"
4015#~ msgstr "&Filtrovaný pohled      M-!"
4016
4017#~ msgid "&Edit               F4"
4018#~ msgstr "e&Ditovat                F4"
4019
4020#~ msgid "&Copy               F5"
4021#~ msgstr "&Kopírovat               F5"
4022
4023#~ msgid "c&Hmod           C-x c"
4024#~ msgstr "změna &Práv           C-x c"
4025
4026#~ msgid "&Link            C-x l"
4027#~ msgstr "&Odkaz                C-x l"
4028
4029#~ msgid "&SymLink         C-x s"
4030#~ msgstr "&Symlink              C-x s"
4031
4032#~ msgid "edit s&Ymlink  C-x C-s"
4033#~ msgstr "upravit s&Ymlink    C-x C-s"
4034
4035#~ msgid "ch&Own           C-x o"
4036#~ msgstr "změna &Vlastníka      C-x o"
4037
4038#~ msgid "&Rename/Move        F6"
4039#~ msgstr "přesun/pře&Jmenovat      F6"
4040
4041#~ msgid "&Mkdir              F7"
4042#~ msgstr "nový &Adresář            F7"
4043
4044#~ msgid "&Delete             F8"
4045#~ msgstr "s&Mazat                  F8"
4046
4047#~ msgid "&Quick cd          M-c"
4048#~ msgstr "rychlé &Cd              M-c"
4049
4050#~ msgid "select &Group      M-+"
4051#~ msgstr "označ&It skupinu        M-+"
4052
4053#~ msgid "u&Nselect group    M-\\"
4054#~ msgstr "odz&Načit skupinu       M-\\"
4055
4056#~ msgid "e&Xit              F10"
4057#~ msgstr "kon&Ec                  F10"
4058
4059#~ msgid "&User menu          F2"
4060#~ msgstr "&Uživatelské menu        F2"
4061
4062#~ msgid "&Find file            M-?"
4063#~ msgstr "&Najít soubor                   M-?"
4064
4065#~ msgid "s&Wap panels          C-u"
4066#~ msgstr "prohodit panel&Y                C-u"
4067
4068#~ msgid "&Compare directories  C-x d"
4069#~ msgstr "porovna&T adresáře            C-x d"
4070
4071#~ msgid "e&Xternal panelize    C-x !"
4072#~ msgstr "e&Xterní panelizace           C-x !"
4073
4074#, fuzzy
4075#~ msgid "Command &history      M-h"
4076#~ msgstr " Historie příkazů "
4077
4078#~ msgid "di&Rectory hotlist    C-\\"
4079#~ msgstr "&Rychlý přístup k adresářům     C-\\"
4080
4081#~ msgid "&Background jobs      C-x j"
4082#~ msgstr "úlohy &Běžící na pozadí       C-x j"
4083
4084#~ msgid "learn &Keys..."
4085#~ msgstr "učení &Kláves..."
4086
4087#~ msgid " &File "
4088#~ msgstr " &Soubor "
4089
4090#~ msgid " &Command "
4091#~ msgstr " &Příkaz "
4092
4093#~ msgid "Menu"
4094#~ msgstr "MenuUž"
4095
4096#, fuzzy
4097#~ msgid "n"
4098#~ msgstr "Na"
4099
4100#, fuzzy
4101#~ msgid "Extension"
4102#~ msgstr "Přípona:"
4103
4104#~ msgid "Size"
4105#~ msgstr "Velikost"
4106
4107#~ msgid "MTime"
4108#~ msgstr "Modifikace"
4109
4110#~ msgid "ATime"
4111#~ msgstr "Přístup"
4112
4113#~ msgid "CTime"
4114#~ msgstr "Změna"
4115
4116#~ msgid "Inode"
4117#~ msgstr "I-uzel"
4118
4119#~ msgid "RenMov"
4120#~ msgstr "Přesun"
4121
4122#~ msgid "Static"
4123#~ msgstr "Statický"
4124
4125#~ msgid "Dynamc"
4126#~ msgstr "Dynamický"
4127
4128#~ msgid "Rmdir"
4129#~ msgstr "MažAdr"
4130
4131#, fuzzy
4132#~ msgid "Escape key"
4133#~ msgstr "Lomítko na numerické klávesnici"
4134
4135#~ msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>"
4136#~ msgstr "bind: Špatné číslo argumentu, bind <klíč> <příkaz>"
4137
4138#~ msgid "bind: Bad key value `%s'"
4139#~ msgstr "bind: Špatná hodnota klíče `%s'"
4140
4141#~ msgid "bind: Ehh...no key?"
4142#~ msgstr "bind: Uh... žádný klíč?"
4143
4144#~ msgid "bind: Unknown key: `%s'"
4145#~ msgstr "bind: Neznámý klíč: `%s'"
4146
4147#~ msgid "bind: Unknown command: `%s'"
4148#~ msgstr "bind: Neznámý příkaz: `%s'"
4149
4150#~ msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>"
4151#~ msgstr "%s: Syntaxe: %s <n> <příkaz> <označení>"
4152
4153#~ msgid "%s: Unknown command: `%s'"
4154#~ msgstr "%s: Neznámý příkaz: `%s'"
4155
4156#~ msgid "%s: fn should be 1-10"
4157#~ msgstr "%s: fn by mělo být mezi 1-10"
4158
4159#~ msgid "%s: fopen(): %s"
4160#~ msgstr "%s: fopen(): %s"
4161
4162#~ msgid "%s:%d: unknown command `%s'"
4163#~ msgstr "%s:%d: Neznámý příkaz `%s'"
4164
4165#~ msgid "%s:%d: %s"
4166#~ msgstr "%s:%d: %s"
4167
4168#~ msgid "%s not found!"
4169#~ msgstr "%s nebyl nalezen!"
4170
4171#~ msgid "NumLock on keypad"
4172#~ msgstr "NumLock na numerické klávesnici"
4173
4174#~ msgid " Emacs key: "
4175#~ msgstr " Emacsová klávesa: "
4176
4177#~ msgid " %d items found, %d bookmarks added "
4178#~ msgstr " nalezeno: %d, přidáno záložek: %d "
4179
4180#~ msgid "Displays this help message"
4181#~ msgstr "Zobrazí tuto nápovědu"
4182
4183#~ msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme"
4184#~ msgstr "Zobrazí se nápověda, jak změnit barevné schéma"
4185
4186#~ msgid "missing argument"
4187#~ msgstr "chybějící argument"
4188
4189#~ msgid "unknown option"
4190#~ msgstr "neznámá volba"
4191
4192#~ msgid "invalid numeric value"
4193#~ msgstr "neplatná číselná hodnota"
4194
4195#~ msgid "Show this help message"
4196#~ msgstr "Zobrazit tuto nápovědu"
4197
4198#~ msgid "Display brief usage message"
4199#~ msgstr "Zobrazit stručnou nápovědu"
4200
4201#~ msgid "ARG"
4202#~ msgstr "ARG"
4203
4204#~ msgid "Usage:"
4205#~ msgstr "Použití:"
4206
4207#~ msgid "pro&Mpt on replace"
4208#~ msgstr "&Dotaz na nahrazení"
4209
4210#~ msgid "replace &All"
4211#~ msgstr "Nahradit &Vše"
4212
4213#~ msgid "O&ne"
4214#~ msgstr "&Jeden"
4215
4216#, fuzzy
4217#~ msgid "%b %d %H:%M"
4218#~ msgstr "%e.%b %H:%M"
4219
4220#, fuzzy
4221#~ msgid "%b %d %Y"
4222#~ msgstr "%e.%b  %Y"
4223
4224#, fuzzy
4225#~ msgid " The current address is 0x%08"
4226#~ msgstr ""
4227#~ " Aktuální adresa je 0x%lx.\n"
4228#~ " Zadejte novou adresu:"
4229
4230#~ msgid "scanf &Expression"
4231#~ msgstr "výraz pro &Scanf"
4232
4233#~ msgid " Enter replacement argument order eg. 3,2,1,4 "
4234#~ msgstr " Zadejte pořadí argumentů (např. 3,2,1,4) "
4235
4236#~ msgid ""
4237#~ " Invalid regular expression, or scanf expression with too many "
4238#~ "conversions "
4239#~ msgstr " Špatný regulární výraz, nebo scanf výraz s příliš mnoha převody "
4240
4241#~ msgid " Error in replacement format string. "
4242#~ msgstr " Chyba ve formátu nahrazovaného textu. "
4243
4244#~ msgid " Replacement too long. "
4245#~ msgstr " Náhradní text je příliš dlouhý. "
4246
4247#~ msgid "&Copy              F5"
4248#~ msgstr "k&Opírovat           F5"
4249
4250#~ msgid "&Delete            F8"
4251#~ msgstr "&Smazat              F8"
4252
4253#~ msgid " The command history is empty "
4254#~ msgstr " Historie příkazů je prázdná "
4255
4256#~ msgid "Edit edi&tor menu file"
4257#~ msgstr "upravit &Soubor s menu"
4258
4259#~ msgid "Edit &syntax file"
4260#~ msgstr "upravit so&Ubor se syntaxí"
4261
4262#~ msgid ""
4263#~ "To use this feature select your codepage in\n"
4264#~ "Setup / Display Bits dialog!\n"
4265#~ "Do not forget to save options."
4266#~ msgstr ""
4267#~ "Chcete-li tuto možnost využít, nastavte v dialogu\n"
4268#~ "Nastavení / Zobrazení bitů kódovou stránku!\n"
4269#~ "Nezapomeňte uložit nastavení."
4270
4271#~ msgid "Invalid hex search expression"
4272#~ msgstr "Špatně zadaný vyhledávací hex výraz"
4273
4274#~ msgid " Invalid regular expression "
4275#~ msgstr " Špatně zadaný regulární výraz "
4276
4277#~ msgid " Enter regexp:"
4278#~ msgstr " Zadejte regulární výraz:"
4279
4280#~ msgid "ButtonBar|RxSrch"
4281#~ msgstr "TlačítkováLišta|RxHled"
4282
4283#~ msgid "Using included S-Lang library"
4284#~ msgstr "Používá se přiložená knihovna S-Lang"
4285
4286#~ msgid "with termcap database"
4287#~ msgstr "s databází termcap"
4288
4289#~ msgid " Notice "
4290#~ msgstr " Poznámka "
4291
4292#~ msgid ""
4293#~ " The Midnight Commander configuration files \n"
4294#~ " are now stored in the ~/.mc directory, the \n"
4295#~ " files have been moved now\n"
4296#~ msgstr ""
4297#~ " Konfigurační soubory programu Midnight Commander \n"
4298#~ " jsou nyní uloženy v adresáři ~/.mc. Soubory byly \n"
4299#~ " právě přesunuty\n"