Ticket #1370: cs.2.po

File cs.2.po, 76.8 KB (added by zoubekm, 13 years ago)

Shorten ButtonBar? translations to six chars; minor cleanups

Line 
1# Czech message catalog for mc & gmc.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Pavel Machek <pavel@ucw.cz>, 1998, 1999.
4# David Sauer <davids@penguin.cz> (David Šauer), 1999.
5# Michal Svec <rebel@penguin.cz> (Michal Švec), 2000.
6# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2001, 2002.
7# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003.
8# Jindrich Novy <jnovy@redhat.com>, 2005.
9# Anna Talianova <anickat1@gmail.com>, 2008
10# Martin Zoubek <zoubek@seznam.cz>, 2009
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: mc 4.7.0\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
16"POT-Creation-Date: 2009-12-25 19:06+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2009-12-29 12:11+0100\n"
18"Last-Translator: Martin Zoubek <zoubek@seznam.cz>\n"
19"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
24
25msgid " Choose syntax highlighting "
26msgstr " Vyber zvýraznění syntaxe "
27
28msgid "< Auto >"
29msgstr "< Auto >"
30
31msgid "< Reload Current Syntax >"
32msgstr "< Nahraj aktuální syntaxi >"
33
34#, c-format
35msgid " Cannot open %s for reading "
36msgstr " Nepodařilo se otevřít %s pro čtení "
37
38msgid "Error"
39msgstr "Chyba"
40
41#, c-format
42msgid " Error reading from pipe: %s "
43msgstr " Chyba při čtení z roury: %s "
44
45#, c-format
46msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
47msgstr " Nelze otevřít rouru pro čtení: %s "
48
49#, c-format
50msgid " Cannot get size/permissions for %s "
51msgstr " Nelze zjistit velikost/práva k souboru %s "
52
53#, c-format
54msgid " %s is not a regular file "
55msgstr " %s není normální soubor "
56
57#, c-format
58msgid " File %s is too large "
59msgstr " Soubor %s je příliš velký "
60
61msgid " About "
62msgstr " O programu "
63
64msgid ""
65"\n"
66"                Cooledit  v3.11.5\n"
67"\n"
68" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
69"\n"
70"       A user friendly text editor written\n"
71"           for the Midnight Commander.\n"
72msgstr ""
73"\n"
74"                Cooledit  v3.11.5\n"
75"\n"
76" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
77"\n"
78"       Uživatelsky příjemný textový editor\n"
79"       pro program Midnight Commander.\n"
80"\n"
81
82msgid "&OK"
83msgstr "&OK"
84
85msgid "Macro recursion is too deep"
86msgstr "Rekurze maker je příliš hluboká"
87
88msgid "Search"
89msgstr "Hledat"
90
91msgid " Search string not found "
92msgstr " Hledaný text nenalezen "
93
94msgid "Warning"
95msgstr "Varování"
96
97msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
98msgstr " Soubor má pevné odkazy. Odpojit před uložením? "
99
100msgid "&Yes"
101msgstr "&Ano"
102
103msgid "&No"
104msgstr "&Ne"
105
106msgid "&Cancel"
107msgstr "&Zrušit"
108
109msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
110msgstr "Soubor byl mezitím změněný. Opravdu uložit?"
111
112msgid " Error writing to pipe: "
113msgstr " Chyba při zápisu do roury: "
114
115msgid " Cannot open pipe for writing: "
116msgstr " Nelze otevřít rouru pro zápis: "
117
118#, c-format
119msgid " Cannot open file for writing: %s "
120msgstr " Nelze otevřít rouru pro zápis: %s "
121
122msgid "&Quick save"
123msgstr "&Rychlé ukládání "
124
125msgid "&Safe save"
126msgstr "&Bezpečné ukládání "
127
128msgid "&Do backups with following extension:"
129msgstr "&Vytvářet zálohy s příponou:"
130
131msgid "Check &POSIX new line"
132msgstr "Kontrolovat nový řádek &POSIX"
133
134msgid " Edit Save Mode "
135msgstr " Upravit ukládací režim "
136
137msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
138msgstr "Soubor, ktorý ukladáte není ukončený znakem nového řádku"
139
140msgid "C&ontinue"
141msgstr "P&okračovat"
142
143msgid "&Do not change"
144msgstr "&Neměnit"
145
146msgid "&Unix format (LF)"
147msgstr "Formát &Unix (LF)"
148
149msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
150msgstr "Formát &Windows/DOS (CR LF)"
151
152msgid "&Macintosh format (CR)"
153msgstr "Formát &Macintosh (CR)"
154
155msgid "Change line breaks to:"
156msgstr "Změnit konce řádků na:"
157
158msgid " Enter file name: "
159msgstr " Zadejte jméno souboru: "
160
161msgid " Save As "
162msgstr " Uložit jako "
163
164msgid " A file already exists with this name. "
165msgstr " Soubor tohoto jména již existuje. "
166
167msgid "&Overwrite"
168msgstr "&Přepsat"
169
170msgid " Cannot save file. "
171msgstr " Chyba při zápisu do souboru. "
172
173msgid " Delete macro "
174msgstr " Smazat makro "
175
176msgid " Cannot open temp file "
177msgstr " Chyba při otvírání dočasného souboru "
178
179msgid " Cannot open macro file "
180msgstr " Chyba při otvírání souboru maker "
181
182msgid " Cannot overwrite macro file "
183msgstr " Chyba při pokusu o přepis souboru maker "
184
185msgid " Save macro "
186msgstr " Uložit makro "
187
188msgid " Press the macro's new hotkey: "
189msgstr " Stiskněte novou hotkey pro makro: "
190
191msgid " Press macro hotkey: "
192msgstr " Stiskněte hotkey makra: "
193
194msgid " Load macro "
195msgstr " Načíst makro "
196
197msgid " Confirm save file? : "
198msgstr " Potvrďte uložení souboru? : "
199
200msgid " Save file "
201msgstr " Uložit soubor "
202
203msgid "&Save"
204msgstr "&Uložit"
205
206msgid ""
207" Current text was modified without a file save. \n"
208" Continue discards these changes. "
209msgstr ""
210" Tento text byl změněn, ale změny nebyly uloženy. \n"
211" Pokračováním se změny ztratí. "
212
213msgid "Syntax file edit"
214msgstr "Úpravy souboru se syntaxí"
215
216msgid " Which syntax file you want to edit? "
217msgstr " Který soubor se syntaxí chcete upravit? "
218
219msgid "&User"
220msgstr "&Uživatel"
221
222msgid "&System Wide"
223msgstr "&Systémový"
224
225msgid " Menu edit "
226msgstr " Úpravy menu "
227
228msgid " Which menu file do you want to edit? "
229msgstr " Který soubor menu chcete upravit? "
230
231msgid "&Local"
232msgstr "&Lokální"
233
234msgid " Load "
235msgstr " Načíst "
236
237msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
238msgstr " Blok je příliš velký, návrat o krok zpět nebude fungovat. "
239
240msgid "Replace"
241msgstr "Nahradit"
242
243msgid " Replace "
244msgstr " Nahradit "
245
246#, c-format
247msgid " %ld replacements made. "
248msgstr " Provedeno %ld nahrazení. "
249
250msgid "Quit"
251msgstr "Konec"
252
253msgid " File was modified, Save with exit? "
254msgstr " Soubor byl změněn, uložit při odchodu? "
255
256msgid "&Cancel quit"
257msgstr "&Zrušit odchod"
258
259msgid " Error "
260msgstr " Chyba "
261
262msgid " This function is not implemented. "
263msgstr " Tato funkce není implementována. "
264
265msgid " Copy to clipboard "
266msgstr " Zkopírovat do schránky "
267
268msgid " Unable to save to file. "
269msgstr " Nelze uložit soubor. "
270
271msgid " Cut to clipboard "
272msgstr " Vyjmout do schránky "
273
274msgid " Goto line "
275msgstr " Jdi na řádek "
276
277msgid " Enter line: "
278msgstr " Zadejte číslo řádku: "
279
280msgid " Save Block "
281msgstr " Uložit blok "
282
283msgid " Insert File "
284msgstr " Vložit soubor "
285
286msgid " Cannot insert file. "
287msgstr " Chyba při vkládání souboru. "
288
289msgid " Sort block "
290msgstr " Setřídit blok "
291
292msgid " You must first highlight a block of text. "
293msgstr " Nejdříve je třeba označit blok textu. "
294
295msgid " Run Sort "
296msgstr " Spustit třídění "
297
298msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
299msgstr " Vložte parametry pro třídění (viz man sort) oddělené mezerami: "
300
301msgid " Sort "
302msgstr " Setřídit "
303
304msgid " Cannot execute sort command "
305msgstr " Chyba při spouštění příkazu sort "
306
307msgid " Sort returned non-zero: "
308msgstr " Sort vrátil nenulovou hodnotu: "
309
310msgid "Paste output of external command"
311msgstr "Vložte výstup externího příkazu"
312
313msgid "Enter shell command(s):"
314msgstr "Zadejte shellový(é) příkaz(y):"
315
316msgid "External command"
317msgstr "Externí příkaz"
318
319msgid "Cannot execute command"
320msgstr "Nemohu spustit příkaz"
321
322msgid "Error creating script:"
323msgstr "Chyba při vytváření skriptu:"
324
325msgid "Error reading script:"
326msgstr "Chyba při čtení skriptu:"
327
328msgid "Error closing script:"
329msgstr "Chyba při zavírání skriptu:"
330
331msgid "Script created:"
332msgstr "Skript byl vytvořen:"
333
334msgid "Process block"
335msgstr "Zpracovat blok"
336
337msgid " Copies to"
338msgstr " Kopie do"
339
340msgid " Subject"
341msgstr " Předmět"
342
343msgid " To"
344msgstr " Komu"
345
346msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
347msgstr " mail -s <předmět> -c <kopie> <komu>"
348
349msgid " Mail "
350msgstr " E-mail "
351
352msgid " Insert Literal "
353msgstr " Vložit znak "
354
355msgid " Press any key: "
356msgstr " Stiskněte libovolnou klávesu: "
357
358msgid " Execute Macro "
359msgstr " Spustit makro "
360
361msgid "All charsets"
362msgstr "Všechny znakové sady"
363
364msgid "&Whole words"
365msgstr "Pouze &celá slova"
366
367msgid "In se&lection"
368msgstr "&Ve výběru"
369
370msgid "&Backwards"
371msgstr "Po&zpátku"
372
373msgid "case &Sensitive"
374msgstr "Všímat si velikos&ti"
375
376msgid " Enter replacement string:"
377msgstr " Zadejte náhradní text:"
378
379msgid " Enter search string:"
380msgstr " Zadejte hledaný text:"
381
382msgid "&Find all"
383msgstr "&Najít všechny"
384
385msgid "Cancel"
386msgstr "Zrušit"
387
388msgid "&Skip"
389msgstr "&Přeskočit"
390
391msgid "A&ll"
392msgstr "&Všechny"
393
394msgid "&Replace"
395msgstr "&Nahradit"
396
397msgid " Replace with: "
398msgstr " Nahradit textem: "
399
400msgid " Confirm replace "
401msgstr " Potvrdit náhradu "
402
403msgid "&Dismiss"
404msgstr "&Odmítnout"
405
406#, c-format
407msgid ""
408"File \"%s\" is already being edited\n"
409"User: %s\n"
410"Process ID: %d"
411msgstr ""
412"Soubor „%s“ je již editován\n"
413"Uživatel: %s\n"
414"Číslo procesu: %d"
415
416msgid "File locked"
417msgstr "Soubor zamčen"
418
419msgid "&Grab lock"
420msgstr "&Převzít zámek"
421
422msgid "&Ignore lock"
423msgstr "&Ignorovat zámek"
424
425msgid "&Open file..."
426msgstr "&Otevřít soubor..."
427
428msgid "&New"
429msgstr "&Nový"
430
431msgid "Save &as..."
432msgstr "Uložit &jako..."
433
434msgid "&Insert file..."
435msgstr "&Vložit soubor..."
436
437msgid "Cop&y to file..."
438msgstr "Zkopírovat do &souboru..."
439
440msgid "&User menu..."
441msgstr "Uživatelské &menu..."
442
443msgid "A&bout..."
444msgstr "&O aplikaci..."
445
446msgid "&Quit"
447msgstr "&Konec"
448
449msgid "&Toggle mark"
450msgstr "&Přepnout označení"
451
452msgid "&Mark columns"
453msgstr "&Označit sloupce"
454
455msgid "Toggle &ins/overw"
456msgstr "Přepnout &vkládání/přepis"
457
458msgid "&Copy"
459msgstr "&Kopírovat"
460
461msgid "&Move"
462msgstr "&Přesun"
463
464msgid "&Delete"
465msgstr "&Smazat"
466
467msgid "C&opy to clipfile"
468msgstr "&Zkopírovat do ústřižku"
469
470msgid "C&ut to clipfile"
471msgstr "&Vyjmout do ústřižku"
472
473msgid "&Paste from clipfile"
474msgstr "V&ložit z ústřižku"
475
476msgid "Toggle bookmar&k"
477msgstr "Přepnout zá&ložku"
478
479msgid "&Next bookmark"
480msgstr "&Další záložka"
481
482msgid "Pre&v bookmark"
483msgstr "&Předchozí záložka"
484
485msgid "&Flush bookmark"
486msgstr "&Zrušit záložku"
487
488msgid "&Undo"
489msgstr "&Zpět"
490
491msgid "&Beginning"
492msgstr "&Začátek"
493
494msgid "&End"
495msgstr "&Konec"
496
497msgid "&Search..."
498msgstr "&Hledat..."
499
500msgid "Search &again"
501msgstr "Hledat &znovu"
502
503msgid "&Replace..."
504msgstr "&Nahradit..."
505
506msgid "&Go to line..."
507msgstr "&Jdi na řádek..."
508
509msgid "Toggle li&ne state"
510msgstr "Přepnout &zobrazení řádků"
511
512msgid "Go to matching &bracket"
513msgstr "Přejít na pá&rovou závorku"
514
515msgid "Find declaration"
516msgstr "Najít deklaraci"
517
518msgid "Back from declaration"
519msgstr "Zpět z deklarace"
520
521msgid "Forward to declaration"
522msgstr "Přejít k deklaraci"
523
524msgid "Encod&ing..."
525msgstr "&Kódování"
526
527msgid "&Refresh screen"
528msgstr "&Obnovit obrazovku"
529
530msgid "&Start record macro"
531msgstr "Z&ačít zaznamenávat makro"
532
533msgid "&Finish record macro..."
534msgstr "&Ukončit záznam makra..."
535
536msgid "&Execute macro..."
537msgstr "Provést &makro..."
538
539msgid "Delete macr&o..."
540msgstr "&Smazat makro..."
541
542msgid "'ispell' s&pell check"
543msgstr "„&ispell“ kontrola pravopisu"
544
545msgid "&Mail..."
546msgstr "&Pošta..."
547
548msgid "Insert &literal..."
549msgstr "Vložit &znak..."
550
551msgid "Insert &date/time"
552msgstr "Vložit &datum/čas"
553
554msgid "Format p&aragraph"
555msgstr "Pře&formátovat odstavec"
556
557msgid "Sor&t..."
558msgstr "&Pořadí..."
559
560msgid "Paste o&utput of..."
561msgstr "Vložit &výstup..."
562
563msgid "E&xternal formatter"
564msgstr "E&xterní formátovač"
565
566msgid "&General...  "
567msgstr "&Obecné...  "
568
569msgid "Save &mode..."
570msgstr "&Režim ukládání..."
571
572msgid "Learn &keys..."
573msgstr "Učení &kláves..."
574
575msgid "Syntax &highlighting..."
576msgstr "Zvýraznění synta&xe..."
577
578msgid "S&yntax file"
579msgstr "Soubor se s&yntaxí"
580
581msgid "&Menu file"
582msgstr "Soubor s &menu"
583
584msgid "&Save setup"
585msgstr "Uložit na&stavení"
586
587msgid "&File"
588msgstr "&Soubor"
589
590msgid "&Edit"
591msgstr "&Upravit"
592
593msgid "&Search"
594msgstr "&Hledat"
595
596msgid "&Command"
597msgstr "&Příkaz"
598
599msgid "For&mat"
600msgstr "For&mát"
601
602msgid "&Options"
603msgstr "&Nastavení"
604
605msgid "None"
606msgstr "Žádný"
607
608msgid "Dynamic paragraphing"
609msgstr "Dynamické odstavce"
610
611msgid "Type writer wrap"
612msgstr "Zalamování psacího stroje"
613
614msgid "Word wrap line length: "
615msgstr "Šířka řádku pro zlom: "
616
617msgid "Cursor beyond end of line"
618msgstr "Kurzor za koncem řádku"
619
620msgid "Pers&istent selection"
621msgstr "&Trvalý výběr"
622
623msgid "Synta&x highlighting"
624msgstr "Zvýraznění synta&xe"
625
626msgid "Visible tabs"
627msgstr "Viditelné tabulátory"
628
629msgid "Visible trailing spaces"
630msgstr "Viditelné mezery na konci"
631
632msgid "Save file &position"
633msgstr "&Uložit pozici v souboru"
634
635msgid "Confir&m before saving"
636msgstr "&Potvrdit před uložením"
637
638msgid "&Return does autoindent"
639msgstr "&Return automaticky odsadí"
640
641msgid "Tab spacing: "
642msgstr "Velikost tabulátoru: "
643
644msgid "Fill tabs with &spaces"
645msgstr "Měnit tabulátory na &mezery"
646
647msgid "&Backspace through tabs"
648msgstr "&Backspace přes tabulátory"
649
650msgid "&Fake half tabs"
651msgstr "&Falešné poloviční tabulátory"
652
653msgid "Wrap mode"
654msgstr "Režim zalamování"
655
656msgid " Editor options "
657msgstr " Nastavení editoru "
658
659msgid "ButtonBar|Help"
660msgstr "TlačítkováLišta|Pomoc"
661
662msgid "ButtonBar|Save"
663msgstr "TlačítkováLišta|Uložit"
664
665msgid "ButtonBar|Mark"
666msgstr "TlačítkováLišta|Označ"
667
668msgid "ButtonBar|Replac"
669msgstr "TlačítkováLišta|Nahraď"
670
671msgid "ButtonBar|Copy"
672msgstr "TlačítkováLišta|Kopie"
673
674msgid "ButtonBar|Move"
675msgstr "TlačítkováLišta|Přesun"
676
677msgid "ButtonBar|Search"
678msgstr "TlačítkováLišta|Hledat"
679
680msgid "ButtonBar|Delete"
681msgstr "TlačítkováLišta|Smazat"
682
683msgid "ButtonBar|PullDn"
684msgstr "TlačítkováLišta|H.Menu"
685
686msgid "ButtonBar|Quit"
687msgstr "TlačítkováLišta|Konec"
688
689msgid " Load syntax file "
690msgstr " Načíst soubor se syntaxí "
691
692#, c-format
693msgid ""
694" Cannot open file %s \n"
695" %s "
696msgstr ""
697" Nelze otevřít soubor %s \n"
698" %s "
699
700#, c-format
701msgid " Error in file %s on line %d "
702msgstr " Chyba v souboru %s na řádce %d "
703
704msgid "&Set"
705msgstr "&Nastavit"
706
707msgid "S&kip"
708msgstr "&Přeskočit"
709
710msgid "Set &all"
711msgstr "Nastavit &vše"
712
713msgid "owner"
714msgstr "vlastník"
715
716# mezera je úmyslně, kvůli vzhledu
717msgid "group"
718msgstr " skupina"
719
720# mezera je úmyslně, kvůli vzhledu
721msgid "other"
722msgstr " ostatní"
723
724msgid "On"
725msgstr "Na"
726
727msgid "Flag"
728msgstr "Práva"
729
730msgid "Mode"
731msgstr "Práva"
732
733#, c-format
734msgid "%6d of %d"
735msgstr "%6d z %d"
736
737msgid " Chown advanced command "
738msgstr " Rozšířená změna vlastníka "
739
740#, c-format
741msgid ""
742" Cannot chmod \"%s\" \n"
743" %s "
744msgstr ""
745" Nelze změnit práva souboru „%s“ \n"
746" %s "
747
748#, c-format
749msgid ""
750" Cannot chown \"%s\" \n"
751" %s "
752msgstr ""
753" Nelze změnit vlastníka souboru „%s“ \n"
754" %s "
755
756msgid "Displays the current version"
757msgstr "Zobrazí číslo aktuální verze"
758
759msgid "Print data directory"
760msgstr "Vytiskne adresář dat"
761
762msgid "Print last working directory to specified file"
763msgstr "Zapíše poslední pracovní adresář do zadaného souboru"
764
765msgid "Enables subshell support (default)"
766msgstr "Povolí podporu podshellu (standardní volba)"
767
768msgid "Disables subshell support"
769msgstr "Vypne podporu podshellu"
770
771msgid "Log ftp dialog to specified file"
772msgstr "Zapíše dialog ftp do zadaného souboru"
773
774msgid "Set debug level"
775msgstr "Nastavit úroveň ladění"
776
777msgid "Launches the file viewer on a file"
778msgstr "Odstartuje jako prohlížeč souboru"
779
780msgid "Edits one file"
781msgstr "Začne editovat jeden soubor"
782
783msgid "Forces xterm features"
784msgstr "Vnutí použití možností Xtermu"
785
786msgid "Disable mouse support in text version"
787msgstr "V textové verzi vypne podporu myši"
788
789msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
790msgstr "Zkusí použít databázi termcap, nikoli terminfo"
791
792msgid "To run on slow terminals"
793msgstr "Pro spuštění na pomalém terminálu"
794
795msgid "Use stickchars to draw"
796msgstr "Pro vykreslení použít ascii znaky"
797
798msgid "Resets soft keys on HP terminals"
799msgstr "Vynulovat programové klávesy na HP terminálech"
800
801msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
802msgstr "Nahrát definice klávesových zkratek ze zadaného souboru"
803
804msgid "Requests to run in black and white"
805msgstr "Spustí se černobíle"
806
807msgid "Request to run in color mode"
808msgstr "Spustí se v barevném režimu"
809
810msgid "Specifies a color configuration"
811msgstr "Určí konfiguraci barev"
812
813msgid "Show mc with specified skin"
814msgstr "Zobrazit mc se zadaným tématem vzhledu"
815
816#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
817msgid ""
818"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
819"\n"
820"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
821"\n"
822"Keywords:\n"
823"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
824"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
825"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
826"                 errdhotfocus\n"
827"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
828"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
829"                 editlinestate\n"
830msgstr ""
831"--barvy KLÍČ={POPŘEDÍ},{POZADÍ}\n"
832"\n"
833"{POPŘEDÍ} a {POZADÍ} lze vynechat a bude použita standardní hodnota\n"
834"\n"
835"Klíče (anglicky):\n"
836"   Globální:          errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
837"   Zobrazení souborů: normal, selected, marked, markselect\n"
838"   Okna dialogů:      dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, "
839"errdhotnormal,\n"
840"                      errdhotfocus\n"
841"   Menu:              menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
842"   Editor:            editnormal, editbold, editmarked,\n"
843"                      editwhitespace, editlinestate\n"
844
845#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
846msgid ""
847"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
848"\n"
849"Colors:\n"
850"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
851"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
852"   brightcyan, lightgray and white\n"
853"\n"
854msgstr ""
855"   Pomoc:        helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
856"\n"
857"Barvy:\n"
858"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
859"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
860"   brightcyan, lightgray and white\n"
861"\n"
862
863msgid "Color options"
864msgstr "Možnosti barev"
865
866msgid "+number"
867msgstr "+číslo"
868
869msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
870msgstr "[aktuální_adresář] [druhý_adresář_panelu]"
871
872msgid "Set initial line number for the internal editor"
873msgstr "Nastavit počáteční číslo řádku pro interní editor"
874
875msgid ""
876"\n"
877"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
878"to mc-devel@gnome.org\n"
879msgstr ""
880"\n"
881"Závady programu oznamujte (včetně výstupu „mc -V“)\n"
882"prosím na mc-devel@gnome.org\n"
883
884#, c-format
885msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
886msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
887
888msgid "Main options"
889msgstr "Hlavní nastavení"
890
891msgid "Terminal options"
892msgstr "Nastavení terminálu"
893
894msgid " Background process error "
895msgstr " Chyba procesu na pozadí "
896
897msgid " Unknown error in child "
898msgstr " Neznámá chyba v potomku procesu "
899
900msgid " Child died unexpectedly "
901msgstr " Potomek procesu neočekávaně umřel "
902
903msgid " Background protocol error "
904msgstr " Chyba interního protokolu "
905
906msgid ""
907" Background process sent us a request for more arguments \n"
908" than we can handle. \n"
909msgstr ""
910" Proces na pozadí po nás chce více parametrů \n"
911" než dokážeme zvládnout. \n"
912
913msgid "&Full file list"
914msgstr "&Plný seznam souborů"
915
916msgid "&Brief file list"
917msgstr "Z&huštěný seznam souborů"
918
919msgid "&Long file list"
920msgstr "&Dlouhý seznam souborů"
921
922msgid "&User defined:"
923msgstr "&Vlastní formát:"
924
925msgid "Listing mode"
926msgstr "Typ seznamu"
927
928msgid "user &Mini status"
929msgstr "Vlastní &mini status"
930
931msgid "&Reverse"
932msgstr "&Pozpátku"
933
934msgid "Case sensi&tive"
935msgstr "Všímat si velikos&ti písmen"
936
937msgid "Executable &first"
938msgstr "Sp&ustitelné první"
939
940msgid "Sort order"
941msgstr "Pořadí"
942
943msgid " Confirmation "
944msgstr " Potvrzování "
945
946msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
947msgstr " Potvrdit smazání hotlistu &adresářů "
948
949msgid " confirm &Exit "
950msgstr " Potvrzovat &ukončení "
951
952msgid " confirm e&Xecute "
953msgstr " Potvrzovat &spuštění "
954
955msgid " confirm o&Verwrite "
956msgstr " Potvrzovat &přepis "
957
958msgid " confirm &Delete "
959msgstr " Potvrzovat &mazání "
960
961msgid "UTF-8 output"
962msgstr "UTF-8 výstup"
963
964msgid "Full 8 bits output"
965msgstr "Výstup plných 8 bitů"
966
967msgid "ISO 8859-1"
968msgstr "ISO 8859-1"
969
970msgid "7 bits"
971msgstr "7 bitů"
972
973msgid "F&ull 8 bits input"
974msgstr "Vstup &plných 8 bitů"
975
976msgid " Display bits "
977msgstr " Zobrazení bitů "
978
979msgid "Other 8 bit"
980msgstr "Ostatní 8 bitů"
981
982# Výraz "codepage" nebyl přeložen záměrně, protože když je přeložen jako "kódová stránka", nevejde se do boxu "Zobrazení bitů" s volbami nastavení. Z téhož důvodu byly v překladu vynechány mezery u lomítka / .
983msgid "Input / display codepage:"
984msgstr "Vstupní/zobrazovací codepage:"
985
986msgid "&Select"
987msgstr "&Výběr"
988
989msgid "Use passive mode over pro&xy"
990msgstr "Používat pasivní režim přes pro&xy"
991
992msgid "Use &passive mode"
993msgstr "Používat pasivní &režim"
994
995msgid "&Use ~/.netrc"
996msgstr "&Používat ~/.netrc"
997
998msgid "&Always use ftp proxy"
999msgstr "&Vždy použít ftp proxy"
1000
1001msgid "sec"
1002msgstr "s"
1003
1004msgid "ftpfs directory cache timeout:"
1005msgstr "Vypršení obsahu ftpfs keše za:"
1006
1007msgid "ftp anonymous password:"
1008msgstr "Heslo pro anonymní ftp:"
1009
1010msgid "Timeout for freeing VFSs:"
1011msgstr "Čas pro uvolnění VFS:"
1012
1013msgid " Virtual File System Setting "
1014msgstr " Nastavení virtuálního systému souborů "
1015
1016msgid "cd"
1017msgstr "cd"
1018
1019msgid "Quick cd"
1020msgstr "Rychlá změna adresáře"
1021
1022msgid "Symbolic link filename:"
1023msgstr "Jméno symbolického odkazu:"
1024
1025msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1026msgstr "Existující název souboru (na který bude symlink ukazovat):"
1027
1028msgid "Symbolic link"
1029msgstr "Symbolický odkaz"
1030
1031msgid "Running "
1032msgstr "Běží "
1033
1034msgid "Stopped"
1035msgstr "Zastaveno"
1036
1037msgid "&Stop"
1038msgstr "Z&astavit"
1039
1040msgid "&Resume"
1041msgstr "&Pokračovat"
1042
1043msgid "&Kill"
1044msgstr "&Ukončit"
1045
1046msgid "Background Jobs"
1047msgstr "Úlohy na pozadí"
1048
1049msgid "Domain:"
1050msgstr "Doména:"
1051
1052msgid "Username:"
1053msgstr "Jméno uživatele:"
1054
1055msgid "Password:"
1056msgstr "Heslo:"
1057
1058#, c-format
1059msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1060msgstr "Heslo pro \\\\%s\\%s"
1061
1062#, c-format
1063msgid "Warning: file %s not found\n"
1064msgstr "Varování: soubor %s nebyl nalezen\n"
1065
1066msgid "7-bit ASCII"
1067msgstr "7-bit ASCII"
1068
1069#, c-format
1070msgid "Cannot translate from %s to %s"
1071msgstr "Nelze převést z %s na %s"
1072
1073# Překlad je z grafických důvodů zkrácen (má být "spouštění/hledání"), protože se graficky nevejde do okénka voleb Midnight Commanderu.
1074msgid "execute/search by others"
1075msgstr "spouštění ostatními"
1076
1077msgid "write by others"
1078msgstr "zápis ostatními"
1079
1080msgid "read by others"
1081msgstr "čtení ostatními"
1082
1083# Překlad je z grafických důvodů zkrácen (má být "spouštění/hledání"), protože se graficky nevejde do okénka voleb Midnight Commanderu.
1084msgid "execute/search by group"
1085msgstr "spouštění skupinou"
1086
1087msgid "write by group"
1088msgstr "zápis skupinou"
1089
1090msgid "read by group"
1091msgstr "čtení skupinou"
1092
1093# Překlad je z grafických důvodů zkrácen (má být "spouštění/hledání"), protože se graficky nevejde do okénka voleb Midnight Commanderu.
1094msgid "execute/search by owner"
1095msgstr "spouštění vlastníkem"
1096
1097msgid "write by owner"
1098msgstr "zápis vlastníkem"
1099
1100msgid "read by owner"
1101msgstr "čtení vlastníkem"
1102
1103msgid "sticky bit"
1104msgstr "bit „sticky“"
1105
1106msgid "set group ID on execution"
1107msgstr "nastavit GID při spuštění"
1108
1109msgid "set user ID on execution"
1110msgstr "nastavit UID při spuštění"
1111
1112msgid "C&lear marked"
1113msgstr "&Smazat označené"
1114
1115msgid "S&et marked"
1116msgstr "&Nastavit označené"
1117
1118msgid "&Marked all"
1119msgstr "&Nastavit vše na označených souborech"
1120
1121msgid "Name"
1122msgstr "Jméno"
1123
1124msgid "Permissions (Octal)"
1125msgstr "Práva (Octal)"
1126
1127msgid "Owner name"
1128msgstr "Jméno vlastníka"
1129
1130msgid "Group name"
1131msgstr "Jméno skupiny"
1132
1133msgid "Use SPACE to change"
1134msgstr "Použijte MEZERNÍK ke změně"
1135
1136# V překladu je z grafických důvodů doplněno "pro pohyb" (které v překladu patří až na další řádku), protože pokud se překlad ponechá graficky tak jak je anglicky, vypadá to v okně Midnight Commanderu dost ošklivě (zbytečné volné místo téměř půl řádku). Snad to není příliš na škodu.
1137msgid "an option, ARROW KEYS"
1138msgstr "nastavení, ŠIPKY pro pohyb"
1139
1140# V překladu je z grafických důvodů doplněno "a T" (které v překladu patří až na další řádku).
1141msgid "to move between options"
1142msgstr "mezi volbami nastavení a T"
1143
1144msgid "and T or INS to mark"
1145msgstr "nebo INS pro označení"
1146
1147msgid " Permission "
1148msgstr " Práva "
1149
1150msgid " File "
1151msgstr " Soubor "
1152
1153msgid "Chmod command"
1154msgstr "Příkaz chmod"
1155
1156msgid "Set &users"
1157msgstr "Nastav &uživatele"
1158
1159msgid "Set &groups"
1160msgstr "Nastav &skupiny"
1161
1162msgid " Name "
1163msgstr " Jméno "
1164
1165msgid " Owner name "
1166msgstr " Jméno vlastníka "
1167
1168msgid " Group name "
1169msgstr " Jméno skupiny "
1170
1171msgid " Size "
1172msgstr " Velikost "
1173
1174msgid " User name "
1175msgstr " Jméno uživatele "
1176
1177msgid " Chown command "
1178msgstr " Příkaz chown "
1179
1180msgid "<Unknown user>"
1181msgstr "<Neznámý uživatel>"
1182
1183msgid "<Unknown group>"
1184msgstr "<Neznámá skupina>"
1185
1186msgid "Files tagged, want to cd?"
1187msgstr "Soubory označeny, chcete změnit adresář?"
1188
1189msgid "Cannot change directory"
1190msgstr "Není možné změnit adresář"
1191
1192msgid " View file "
1193msgstr " Prohlížet soubor "
1194
1195msgid " Filename:"
1196msgstr " Jméno souboru:"
1197
1198msgid " Filtered view "
1199msgstr " Filtrovaný pohled "
1200
1201msgid " Filter command and arguments:"
1202msgstr " Příkaz filtru a jeho argumenty:"
1203
1204msgid "Create a new Directory"
1205msgstr "Vytvořit nový adresář"
1206
1207msgid " Enter directory name:"
1208msgstr " Zadejte jméno adresáře:"
1209
1210msgid " Filter "
1211msgstr " Filtr "
1212
1213msgid " Set expression for filtering filenames"
1214msgstr " Zadejte masku pro filtrování názvů souborů"
1215
1216msgid "&Using shell patterns"
1217msgstr "&Význam vzorů jako v shellu"
1218
1219msgid "&Case sensitive"
1220msgstr "Rozliš. velikos&t"
1221
1222msgid "&Files only"
1223msgstr "&Pouze soubory"
1224
1225msgid " Select "
1226msgstr " Výběr "
1227
1228msgid " Unselect "
1229msgstr " Zrušit výběr "
1230
1231msgid "Extension file edit"
1232msgstr "Upravit akce k příponám"
1233
1234msgid " Which extension file you want to edit? "
1235msgstr " Který soubor s příponami chcete upravit? "
1236
1237msgid "Highlighting groups file edit"
1238msgstr "Úprava souboru zvýrazňovacích skupin"
1239
1240msgid " Which highlighting file you want to edit? "
1241msgstr " Který zvýrazňovací soubor chcete upravit? "
1242
1243msgid " Compare directories "
1244msgstr " Porovnat adresáře "
1245
1246msgid " Select compare method: "
1247msgstr " Vyberte metodu porovnání: "
1248
1249msgid "&Quick"
1250msgstr "&Rychlá"
1251
1252msgid "&Size only"
1253msgstr "&Pouze velikost"
1254
1255msgid "&Thorough"
1256msgstr "&Důkladná"
1257
1258msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1259msgstr ""
1260" Pokud chcete použít tento příkaz, oba panely musí zobrazovat seznam souborů "
1261
1262msgid ""
1263" Not an xterm or Linux console; \n"
1264" the panels cannot be toggled. "
1265msgstr ""
1266" Toto není xterm nebo linuxová konzola; \n"
1267" panely nelze přepnout. "
1268
1269#, c-format
1270msgid "Link %s to:"
1271msgstr "Odkaz %s do:"
1272
1273msgid " Link "
1274msgstr " Odkaz "
1275
1276#, c-format
1277msgid " link: %s "
1278msgstr " odkaz: %s "
1279
1280#, c-format
1281msgid " symlink: %s "
1282msgstr " symbolický odkaz: %s "
1283
1284#, c-format
1285msgid " Symlink `%s' points to: "
1286msgstr " Symbolický odkaz „%s“ ukazuje na: "
1287
1288msgid " Edit symlink "
1289msgstr " Upravit symbolický odkaz "
1290
1291#, c-format
1292msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1293msgstr " upravte symlink, nelze odstranit %s: %s "
1294
1295#, c-format
1296msgid " edit symlink: %s "
1297msgstr " upravte symbolický odkaz: %s "
1298
1299#, c-format
1300msgid "`%s' is not a symbolic link"
1301msgstr "„%s“ není symbolický odkaz"
1302
1303#, c-format
1304msgid " Cannot chdir to %s "
1305msgstr " Pracovní adresář nelze změnit na %s "
1306
1307msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1308msgstr " Jméno počítače (nápověda F1): "
1309
1310msgid " Link to a remote machine "
1311msgstr " Odkaz na vzdálený počítač "
1312
1313msgid " FTP to machine "
1314msgstr " FTP spojení na počítač "
1315
1316msgid " Shell link to machine "
1317msgstr " Shellové spojení na počítač "
1318
1319msgid " SMB link to machine "
1320msgstr " SMB spojení na počítač "
1321
1322msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1323msgstr " Obnovit soubory na diskových oblastech typu ext2 "
1324
1325msgid ""
1326" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1327"   files on: (F1 for details)"
1328msgstr ""
1329" Zadejte zařízení (bez /dev/), na kterém chcete\n"
1330"   obnovit soubory: (nápověda F1)"
1331
1332msgid " Setup "
1333msgstr " Nastavení "
1334
1335#, c-format
1336msgid " Setup saved to ~/%s"
1337msgstr " Nastavení uloženo do ~/%s"
1338
1339#, c-format
1340msgid ""
1341" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1342" %s "
1343msgstr ""
1344" Adresář nelze změnit na „%s“ \n"
1345" %s "
1346
1347msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1348msgstr " Pokud nepracujete s lokálními soubory, nelze spouštět žádné příkazy"
1349
1350msgid " The shell is already running a command "
1351msgstr " Shell už provádí příkaz "
1352
1353msgid "Cannot read directory contents"
1354msgstr "Nelze číst obsah adresáře"
1355
1356msgid ""
1357" The Commander can't change to the directory that \n"
1358" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
1359" deleted your working directory, or given yourself \n"
1360" extra access permissions with the \"su\" command? "
1361msgstr ""
1362" Midnight Commander nemůže změnit adresář na ten, \n"
1363" který mu oznámil podshell.  Je to pravděpodobně proto, \n"
1364" že byl tento adresář smazán nebo také proto, že jste se \n"
1365" do tohoto adresáře přepnuli pomocí příkazu „su“. "
1366
1367#, c-format
1368msgid "Press any key to continue..."
1369msgstr "Stiskněte libovolnou klávesu pro pokračování..."
1370
1371#, c-format
1372msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1373msgstr "Napište „exit“ pro návrat do Midnight Commanderu"
1374
1375#, c-format
1376msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
1377msgstr " Nelze vyrobit lokální kopii souboru %s "
1378
1379#, c-format
1380msgid ""
1381" Cannot create temporary command file \n"
1382" %s "
1383msgstr ""
1384" Nelze vytvořit dočasný příkazový soubor \n"
1385" %s "
1386
1387msgid " Parameter "
1388msgstr " Parametr "
1389
1390#, c-format
1391msgid " %s%s file error"
1392msgstr " %s%s chyba souboru"
1393
1394# Zarovnání českého překladu se poněkud liší od anglického originálu.
1395#, c-format
1396msgid ""
1397"The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that "
1398"the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight "
1399"Commander package."
1400msgstr ""
1401"Formát souboru %smc.ext byl modifikován verzí 3.0.  Zdá se, že instalace "
1402"selhala.  Prosím, nahrajte si novou aktuální kopii balíčku Midnight "
1403"Commander."
1404
1405#, c-format
1406msgid " ~/%s file error "
1407msgstr " ~/%s chyba souboru "
1408
1409# Zarovnání českého překladu se poněkud liší od anglického originálu.
1410#, c-format
1411msgid ""
1412"The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either "
1413"want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write "
1414"it."
1415msgstr ""
1416"Formát souboru ~/%s byl modifikován verzí 3.0.  Můžete ho buď zkopírovat ze %"
1417"smc.ext nebo použít tento soubor jako příklad jak jej napsat."
1418
1419msgid "DialogTitle|Copy"
1420msgstr "DialogTitle|Kopírovat"
1421
1422msgid "DialogTitle|Move"
1423msgstr "DialogTitle|Přesunout"
1424
1425msgid "DialogTitle|Delete"
1426msgstr "DialogTitle|Smazat"
1427
1428msgid " Cannot make the hardlink "
1429msgstr " Nelze vytvořit přímý odkaz "
1430
1431#, c-format
1432msgid ""
1433" Cannot read source link \"%s\" \n"
1434" %s "
1435msgstr ""
1436" Nelze přečíst zdrojový odkaz „%s“ \n"
1437" %s "
1438
1439msgid ""
1440" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
1441"\n"
1442" Option Stable Symlinks will be disabled "
1443msgstr ""
1444" Přes vzdálené souborové systémy nelze vytvářet stabilní symlinky: \n"
1445"\n"
1446" Možnost „Stabilní symlinky“ bude vypnutá "
1447
1448#, c-format
1449msgid ""
1450" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
1451" %s "
1452msgstr ""
1453" Nelze vytvořit cílový symlink „%s“ \n"
1454" %s "
1455
1456msgid "&Abort"
1457msgstr "&Zrušit"
1458
1459#, c-format
1460msgid ""
1461" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
1462" %s "
1463msgstr ""
1464" Nelze přepsat adresář „%s“ \n"
1465" %s "
1466
1467#, c-format
1468msgid ""
1469" Cannot stat source file \"%s\" \n"
1470" %s "
1471msgstr ""
1472" Na zdrojovém souboru „%s“ nelze provést stat \n"
1473" %s "
1474
1475#, c-format
1476msgid ""
1477" `%s' \n"
1478" and \n"
1479" `%s' \n"
1480" are the same file "
1481msgstr ""
1482" „%s“ \n"
1483" a \n"
1484" „%s“ \n"
1485" jsou stejný soubor "
1486
1487#, c-format
1488msgid ""
1489" Cannot create special file \"%s\" \n"
1490" %s "
1491msgstr ""
1492" Nelze vytvořit speciální soubor „%s“ \n"
1493" %s "
1494
1495#, c-format
1496msgid ""
1497" Cannot chown target file \"%s\" \n"
1498" %s "
1499msgstr ""
1500" Nelze provést změnu vlastníka cílového souboru „%s“ \n"
1501" %s "
1502
1503#, c-format
1504msgid ""
1505" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
1506" %s "
1507msgstr ""
1508" Nelze změnit práva cílového souboru „%s“ \n"
1509" %s "
1510
1511#, c-format
1512msgid ""
1513" Cannot open source file \"%s\" \n"
1514" %s "
1515msgstr ""
1516" Nelze otevřít zdrojový soubor „%s“ \n"
1517" %s "
1518
1519msgid " Reget failed, about to overwrite file "
1520msgstr " Reget selhal, soubor bude přepsán "
1521
1522#, c-format
1523msgid ""
1524" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
1525" %s "
1526msgstr ""
1527" Nelze provést fstat zdrojového souboru „%s“ \n"
1528" %s "
1529
1530#, c-format
1531msgid ""
1532" Cannot create target file \"%s\" \n"
1533" %s "
1534msgstr ""
1535" Nelze vytvořit cílový soubor „%s“ \n"
1536" %s "
1537
1538#, c-format
1539msgid ""
1540" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
1541" %s "
1542msgstr ""
1543" Nelze provést fstat cílového souboru „%s“ \n"
1544" %s "
1545
1546#, c-format
1547msgid ""
1548" Cannot read source file \"%s\" \n"
1549" %s "
1550msgstr ""
1551" Nelze číst zdrojový soubor „%s“ \n"
1552" %s "
1553
1554#, c-format
1555msgid ""
1556" Cannot write target file \"%s\" \n"
1557" %s "
1558msgstr ""
1559" Nelze psát do cílového souboru „%s“ \n"
1560" %s "
1561
1562msgid "(stalled)"
1563msgstr "(zamrzlo)"
1564
1565#, c-format
1566msgid ""
1567" Cannot close source file \"%s\" \n"
1568" %s "
1569msgstr ""
1570" Nelze zavřít zdrojový soubor „%s“ \n"
1571" %s "
1572
1573#, c-format
1574msgid ""
1575" Cannot close target file \"%s\" \n"
1576" %s "
1577msgstr ""
1578" Nelze zavřít cílový soubor „%s“ \n"
1579" %s "
1580
1581msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
1582msgstr "Získaný soubor není kompletní. Přesto uložit?"
1583
1584msgid "&Keep"
1585msgstr "&Ponechat"
1586
1587#, c-format
1588msgid ""
1589" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
1590" %s "
1591msgstr ""
1592" Na zdrojovém adresáři „%s“ nelze provést stat \n"
1593" %s "
1594
1595#, c-format
1596msgid ""
1597" Source \"%s\" is not a directory \n"
1598" %s "
1599msgstr ""
1600" Zdrojový adresář „%s“ není adresářem \n"
1601" %s "
1602
1603#, c-format
1604msgid ""
1605" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
1606" `%s' "
1607msgstr ""
1608" Nelze kopírovat cyklický symbolický odkaz \n"
1609" „%s“ "
1610
1611#, c-format
1612msgid ""
1613" Destination \"%s\" must be a directory \n"
1614" %s "
1615msgstr ""
1616" Cíl „%s“ musí být adresářem \n"
1617" %s "
1618
1619#, c-format
1620msgid ""
1621" Cannot create target directory \"%s\" \n"
1622" %s "
1623msgstr ""
1624" Nelze vytvořit cílový adresář „%s“ \n"
1625" %s "
1626
1627#, c-format
1628msgid ""
1629" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
1630" %s "
1631msgstr ""
1632" Nelze změnit práva cílového adresáře „%s“ \n"
1633" %s "
1634
1635#, c-format
1636msgid ""
1637" Cannot stat file \"%s\" \n"
1638" %s "
1639msgstr ""
1640" Na souboru „%s“ nelze provést stat \n"
1641" %s "
1642
1643#, c-format
1644msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
1645msgstr " Nelze přepsat adresář „%s“ "
1646
1647#, c-format
1648msgid ""
1649" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
1650" %s "
1651msgstr ""
1652" Nelze přesunout soubor „%s“ na „%s“ \n"
1653" %s "
1654
1655#, c-format
1656msgid ""
1657" Cannot remove file \"%s\" \n"
1658" %s "
1659msgstr ""
1660" Nelze smazat soubor „%s“ \n"
1661" %s "
1662
1663#, c-format
1664msgid ""
1665" `%s' \n"
1666" and \n"
1667" `%s' \n"
1668" are the same directory "
1669msgstr ""
1670" „%s“ \n"
1671" a \n"
1672" „%s“ \n"
1673" jsou stejné adresáře "
1674
1675#, c-format
1676msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
1677msgstr " Nelze přepsat adresář „%s“ %s "
1678
1679#, c-format
1680msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
1681msgstr " Nelze přepsat soubor „%s“ %s "
1682
1683#, c-format
1684msgid ""
1685" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
1686" %s "
1687msgstr ""
1688" Nelze přesunout adresář „%s“ na „%s“ \n"
1689" %s "
1690
1691#, c-format
1692msgid ""
1693" Cannot delete file \"%s\" \n"
1694" %s "
1695msgstr ""
1696" Nelze smazat soubor „%s“ \n"
1697" %s "
1698
1699#, c-format
1700msgid ""
1701" Cannot remove directory \"%s\" \n"
1702" %s "
1703msgstr ""
1704" Nelze smazat adresář „%s“ \n"
1705" %s "
1706
1707msgid "Directory scanning"
1708msgstr "Prohledávání adresáře"
1709
1710msgid "FileOperation|Copy"
1711msgstr "FileOperation|Kopírovat"
1712
1713msgid "FileOperation|Move"
1714msgstr "FileOperation|Přesunout"
1715
1716msgid "FileOperation|Delete"
1717msgstr "FileOperation|Smazat"
1718
1719#, no-c-format
1720msgid "%o %f \"%s\"%m"
1721msgstr "%o %f „%s“%m"
1722
1723#, no-c-format
1724msgid "%o %d %f%m"
1725msgstr "%o %d %f%m"
1726
1727msgid "file"
1728msgstr "soubor"
1729
1730msgid "files"
1731msgstr "souborů"
1732
1733msgid "directory"
1734msgstr "adresář"
1735
1736msgid "directories"
1737msgstr "adresářů"
1738
1739msgid "files/directories"
1740msgstr "souborů/adresářů"
1741
1742msgid " with source mask:"
1743msgstr " vyhovující masce:"
1744
1745msgid " to:"
1746msgstr " na:"
1747
1748#, c-format
1749msgid "%s?"
1750msgstr "%s?"
1751
1752msgid " Cannot operate on \"..\"! "
1753msgstr " Nelze pracovat s „..“! "
1754
1755msgid " Sorry, I could not put the job in background "
1756msgstr " Bohužel, úlohu nelze přesunout na pozadí "
1757
1758msgid "&Retry"
1759msgstr "&Zkusit znovu"
1760
1761msgid ""
1762"\n"
1763"   Directory not empty.   \n"
1764"   Delete it recursively? "
1765msgstr ""
1766"\n"
1767"   Adresář není prázdný.   \n"
1768"   Smazat rekurzivně? "
1769
1770msgid ""
1771"\n"
1772"   Background process: Directory not empty \n"
1773"   Delete it recursively? "
1774msgstr ""
1775"\n"
1776"   Proces na pozadí: Adresář není prázdný \n"
1777"   Smazat rekurzivně? "
1778
1779msgid " Delete: "
1780msgstr " Smazat: "
1781
1782msgid "Non&e"
1783msgstr "Žá&dné"
1784
1785#, c-format
1786msgid "ETA %d:%02d.%02d"
1787msgstr "ČAS %d:%02d.%02d"
1788
1789#, c-format
1790msgid "%.2f MB/s"
1791msgstr "%.2f MB/s"
1792
1793#, c-format
1794msgid "%.2f KB/s"
1795msgstr "%.2f KB/s"
1796
1797#, c-format
1798msgid "%ld B/s"
1799msgstr "%ld B/s"
1800
1801msgid "File"
1802msgstr "Soubor"
1803
1804msgid "Count"
1805msgstr "Počet"
1806
1807msgid "Bytes"
1808msgstr "Bajtů"
1809
1810msgid "Source"
1811msgstr "Zdroj"
1812
1813msgid "Target"
1814msgstr "Cíl"
1815
1816msgid "Deleting"
1817msgstr "Maže se"
1818
1819msgid "Target file already exists!"
1820msgstr "Cílový soubor už existuje!"
1821
1822#, c-format
1823msgid "Source date: %s, size %llu"
1824msgstr "Zdrojové datum: %s, velikost %llu"
1825
1826#, c-format
1827msgid "Target date: %s, size %llu"
1828msgstr "Cílové datum: %s, velikost %llu"
1829
1830#, c-format
1831msgid "Source date: %s, size %u"
1832msgstr "Zdrojové datum: %s, velikost %u"
1833
1834#, c-format
1835msgid "Target date: %s, size %u"
1836msgstr "Cílové datum: %s, velikost %u"
1837
1838msgid "If &size differs"
1839msgstr "Jestliže se velikost &liší"
1840
1841msgid "&Update"
1842msgstr "Akt&ualizace"
1843
1844msgid "Overwrite all targets?"
1845msgstr "Přepsat všechny soubory?"
1846
1847msgid "&Reget"
1848msgstr "Naváza&t"
1849
1850msgid "A&ppend"
1851msgstr "&Připojit"
1852
1853msgid "Overwrite this target?"
1854msgstr "Přepsat tento soubor?"
1855
1856msgid " File exists "
1857msgstr " Soubor existuje "
1858
1859msgid " Background process: File exists "
1860msgstr " Proces na pozadí: Soubor existuje "
1861
1862msgid "&Background"
1863msgstr "&Na pozadí"
1864
1865msgid "&Stable Symlinks"
1866msgstr "&Stabilní symlinky"
1867
1868msgid "di&Ve into subdir if exists"
1869msgstr "&Ponořit se do existujících adresářů"
1870
1871msgid "preserve &Attributes"
1872msgstr "Zachovat &atributy"
1873
1874msgid "follow &Links"
1875msgstr "Nás&ledovat odkazy"
1876
1877msgid "to:"
1878msgstr "na:"
1879
1880#, c-format
1881msgid "Invalid source pattern `%s'"
1882msgstr "Chybný vzor zdroje „%s“"
1883
1884msgid "&Suspend"
1885msgstr "&Pozastavit"
1886
1887msgid "Con&tinue"
1888msgstr "&Pokračovat"
1889
1890msgid "&Chdir"
1891msgstr "&Chdir"
1892
1893msgid "&Again"
1894msgstr "&Znovu"
1895
1896msgid "Pane&lize"
1897msgstr "Pane&lizace"
1898
1899# Další možnosti překladu: Náhled, Prohlížet
1900msgid "&View - F3"
1901msgstr "&Vidět - F3"
1902
1903msgid "&Edit - F4"
1904msgstr "&Uprav - F4"
1905
1906#, c-format
1907msgid "Found: %ld"
1908msgstr "Nalezeno: %ld"
1909
1910msgid " Malformed regular expression "
1911msgstr " Chybně zadaný regulární výraz "
1912
1913msgid "Cas&e sensitive"
1914msgstr "Všímat si velikos&ti písmen"
1915
1916msgid "&Find recursively"
1917msgstr "Najít re&kurzivně"
1918
1919msgid "S&kip hidden"
1920msgstr "Přes&kočit skryté"
1921
1922msgid "&All charsets"
1923msgstr "Všechny &znakové sady"
1924
1925msgid "Case sens&itive"
1926msgstr "Všímat si velikos&ti písmen"
1927
1928msgid "Re&gular expression"
1929msgstr "&Regulární výraz"
1930
1931msgid "Fir&st hit"
1932msgstr "&První výskyt"
1933
1934msgid "All cha&rsets"
1935msgstr "Všechny &znakové sady"
1936
1937msgid "&Tree"
1938msgstr "&Strom"
1939
1940msgid "Find File"
1941msgstr "Najít soubor"
1942
1943msgid "Content:"
1944msgstr "Obsah:"
1945
1946msgid "File name:"
1947msgstr "Jméno souboru:"
1948
1949msgid "Start at:"
1950msgstr "Začít v:"
1951
1952#, c-format
1953msgid "Grepping in %s"
1954msgstr "Hledám v %s"
1955
1956msgid "Finished"
1957msgstr "Hotovo"
1958
1959#, c-format
1960msgid "Searching %s"
1961msgstr "Hledá se %s"
1962
1963msgid "Searching"
1964msgstr "Hledání"
1965
1966msgid " Help file format error\n"
1967msgstr " Chybný formát souboru s nápovědou\n"
1968
1969msgid " Internal bug: Double start of link area "
1970msgstr "Interní závada: Dvojité spuštění pole odkazů "
1971
1972#, c-format
1973msgid " Cannot find node %s in help file "
1974msgstr " V souboru s nápovědou nelze najít sekci %s "
1975
1976msgid "Help"
1977msgstr "Nápověda"
1978
1979msgid "ButtonBar|Index"
1980msgstr "ButtonBar|Index"
1981
1982msgid "ButtonBar|Prev"
1983msgstr "ButtonBar|Předch"
1984
1985msgid "&Remove"
1986msgstr "&Smazat"
1987
1988msgid "&Append"
1989msgstr "&Přidat"
1990
1991msgid "&Insert"
1992msgstr "&Vložit"
1993
1994msgid "New &Entry"
1995msgstr "&Nová položka"
1996
1997msgid "New &Group"
1998msgstr "Nová s&kupina"
1999
2000msgid "&Up"
2001msgstr "Nahor&u"
2002
2003msgid "&Add current"
2004msgstr "Přidat &tento"
2005
2006msgid "&Refresh"
2007msgstr "&Obnovit"
2008
2009msgid "Fr&ee VFSs now"
2010msgstr "U&volnit VFS"
2011
2012msgid "Change &To"
2013msgstr "Z&měnit na"
2014
2015msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2016msgstr "Podskupina - pro seznam stiskněte ENTER"
2017
2018msgid "Active VFS directories"
2019msgstr "Aktivní adresáře VFS"
2020
2021msgid "Directory hotlist"
2022msgstr "Rychlý přístup k adresářům"
2023
2024msgid " Directory path "
2025msgstr " Cesta k adresáři "
2026
2027msgid " Directory label "
2028msgstr " Popisek adresáře "
2029
2030#, c-format
2031msgid "Moving %s"
2032msgstr "Přesunuje se %s"
2033
2034msgid "New hotlist entry"
2035msgstr "Nová položka pro rychlý přístup"
2036
2037msgid "Directory label"
2038msgstr "Popis adresáře"
2039
2040msgid "Directory path"
2041msgstr "Cesta k adresáři"
2042
2043msgid " New hotlist group "
2044msgstr " Nová skupina pro rychlý přístup "
2045
2046msgid "Name of new group"
2047msgstr "Jméno nové skupiny"
2048
2049#, c-format
2050msgid "Label for \"%s\":"
2051msgstr "Popis pro „%s“:"
2052
2053msgid " Add to hotlist "
2054msgstr " Přidání pro rychlý přístup "
2055
2056msgid " Remove: "
2057msgstr " Smazat: "
2058
2059msgid ""
2060"\n"
2061" Are you sure you want to remove this entry?"
2062msgstr ""
2063"\n"
2064" Jste si jistí, že chcete odstranit tuto položku?"
2065
2066msgid ""
2067"\n"
2068" Group not empty.\n"
2069" Remove it?"
2070msgstr ""
2071"\n"
2072" Skupina není prázdná.\n"
2073" Smazat?"
2074
2075msgid " Top level group "
2076msgstr " Hlavní skupina "
2077
2078msgid " Hotlist Load "
2079msgstr " Čtení seznamu pro rychlý přístup "
2080
2081#, c-format
2082msgid ""
2083"MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
2084msgstr ""
2085"MC nemohl zapsat soubor ~/%s, vaše staré seznamy pro rychlý přístup nebyly "
2086"smazány"
2087
2088#, c-format
2089msgid "Midnight Commander %s"
2090msgstr "Midnight Commander %s"
2091
2092#, c-format
2093msgid "File:       %s"
2094msgstr "Soubor:     %s"
2095
2096#, c-format
2097msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
2098msgstr "Volných i-uzlů: %d (%d%%) z %d"
2099
2100msgid "No node information"
2101msgstr "O uzlu nejsou informace"
2102
2103#, c-format
2104msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
2105msgstr "Volný prostor: %s (%d%%) z %s"
2106
2107msgid "No space information"
2108msgstr "Nelze získat informace o prostoru"
2109
2110#, c-format
2111msgid "Type:      %s "
2112msgstr "Typ:       %s "
2113
2114msgid "non-local vfs"
2115msgstr "vzdálený vfs"
2116
2117#, c-format
2118msgid "Device:    %s"
2119msgstr "Zařízení:   %s"
2120
2121#, c-format
2122msgid "Filesystem: %s"
2123msgstr "Systém souborů: %s"
2124
2125#, c-format
2126msgid "Accessed:  %s"
2127msgstr "Přístup:   %s"
2128
2129#, c-format
2130msgid "Modified:  %s"
2131msgstr "Změněn:   %s"
2132
2133#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2134#, c-format
2135msgid "Status:    %s"
2136msgstr "Stav:      %s"
2137
2138#, c-format
2139msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2140msgstr "Typ zařízení: větší %lu, menší %lu"
2141
2142#, c-format
2143msgid "Size:      %s"
2144msgstr "Velikost:  %s"
2145
2146#, c-format
2147msgid " (%ld block)"
2148msgid_plural " (%ld blocks)"
2149msgstr[0] " (%ld blok)"
2150msgstr[1] " (%ld bloky)"
2151msgstr[2] " (%ld bloků)"
2152
2153#, c-format
2154msgid "Owner:     %s/%s"
2155msgstr "Vlastník:  %s/%s"
2156
2157#, c-format
2158msgid "Links:     %d"
2159msgstr "Odkazů:    %d"
2160
2161#, c-format
2162msgid "Mode:      %s (%04o)"
2163msgstr "Práva:     %s (%04o)"
2164
2165#, c-format
2166msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2167msgstr "Poloha:    %Xh:%Xh"
2168
2169msgid "&Vertical"
2170msgstr "&Vertikální"
2171
2172msgid "&Horizontal"
2173msgstr "&Horizontální"
2174
2175msgid "show free sp&Ace"
2176msgstr "Zo&braz volné místo"
2177
2178msgid "&Xterm window title"
2179msgstr "Nadpis okna &xtermu"
2180
2181msgid "h&Intbar visible"
2182msgstr "Tip&y viditelné"
2183
2184msgid "&Keybar visible"
2185msgstr "&Klávesy viditelné"
2186
2187msgid "command &Prompt"
2188msgstr "Příkazová řá&dka"
2189
2190msgid "show &Mini status"
2191msgstr "Ukazovat m&ini stav"
2192
2193msgid "menu&Bar visible"
2194msgstr "&Menu vždy viditelné"
2195
2196msgid "&Equal split"
2197msgstr "Rozdělení na &poloviny"
2198
2199msgid "pe&Rmissions"
2200msgstr "P&ráva"
2201
2202msgid "&File types"
2203msgstr "&Typy souborů"
2204
2205msgid " Panel split "
2206msgstr " Rozdělení panelů "
2207
2208msgid " Highlight... "
2209msgstr " Zvýraznění... "
2210
2211msgid " Other options "
2212msgstr " Další nastavení "
2213
2214msgid "output lines"
2215msgstr "řádek výstupu"
2216
2217msgid "Layout"
2218msgstr "Rozložení"
2219
2220msgid "Learn keys"
2221msgstr "Učit klávesy"
2222
2223msgid " Teach me a key "
2224msgstr " Naučte mne klávesu "
2225
2226#, c-format
2227msgid ""
2228"Please press the %s\n"
2229"and then wait until this message disappears.\n"
2230"\n"
2231"Then, press it again to see if OK appears\n"
2232"next to its button.\n"
2233"\n"
2234"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2235"and wait as well."
2236msgstr ""
2237"Prosím, stiskněte %s\n"
2238"a vyčkejte, dokud tato zpráva nezmizí.\n"
2239"\n"
2240"Potom stiskněte klávesu znovu až se objeví OK\n"
2241"za tímto tlačítkem.\n"
2242"\n"
2243"Chcete-li operaci přerušit, stiskněte jednou klávesu Esc\n"
2244"a opět vyčkejte."
2245
2246msgid " Cannot accept this key "
2247msgstr " Tuto klávesu nelze akceptovat "
2248
2249#, c-format
2250msgid " You have entered \"%s\""
2251msgstr " Zadali jste „%s“"
2252
2253#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
2254msgid "OK"
2255msgstr "OK"
2256
2257msgid ""
2258"It seems that all your keys already\n"
2259"work fine. That's great."
2260msgstr ""
2261"Vypadá to, že všechny klávesy již fungují.\n"
2262"To je skvělé."
2263
2264msgid "&Discard"
2265msgstr "&Zrušit"
2266
2267msgid ""
2268"Great! You have a complete terminal database!\n"
2269"All your keys work well."
2270msgstr ""
2271"Skvělé! Máte kompletní databázi terminálu.\n"
2272"Všechny vaše klávesy budou funkční."
2273
2274msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
2275msgstr "Stiskněte všechny klávesy zmiňované výše. Až to budete mít hotovo,"
2276
2277msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
2278msgstr "zkontrolujte klávesy, které nejsou označeny OK. Tam stiskněte mezerník"
2279
2280msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
2281msgstr "nebo klikněte myší. Po položkách se pohybujte pomocí tabulátoru."
2282
2283msgid " The Midnight Commander "
2284msgstr " Midnight Commander "
2285
2286msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
2287msgstr " Opravdu ukončit Midnight Commander? "
2288
2289msgid "&Listing mode..."
2290msgstr "Režim &výpisu..."
2291
2292msgid "&Quick view"
2293msgstr "&Rychlé zobrazení "
2294
2295msgid "&Info"
2296msgstr "&Info"
2297
2298msgid "&Sort order..."
2299msgstr "&Pořadí..."
2300
2301msgid "&Filter..."
2302msgstr "&Filtr..."
2303
2304msgid "&Encoding..."
2305msgstr "&Kódování"
2306
2307msgid "&Network link..."
2308msgstr "Síťové spoje&ní..."
2309
2310msgid "FT&P link..."
2311msgstr "F&TP spojení..."
2312
2313msgid "S&hell link..."
2314msgstr "S&hellové spojení..."
2315
2316msgid "SM&B link..."
2317msgstr "SM&B spojení..."
2318
2319msgid "&Rescan"
2320msgstr "&Obnovit"
2321
2322msgid "&View"
2323msgstr "&Prohlížet"
2324
2325msgid "Vie&w file..."
2326msgstr " Pro&hlížet soubor "
2327
2328msgid "&Filtered view"
2329msgstr " &Filtrovaný pohled "
2330
2331msgid "C&hmod"
2332msgstr "&Změna práv"
2333
2334msgid "&Link"
2335msgstr "O&dkaz"
2336
2337msgid "&SymLink"
2338msgstr "Symbolický &odkaz"
2339
2340msgid "Edit s&ymlink"
2341msgstr "Upravit s&ymbolický odkaz"
2342
2343msgid "Ch&own"
2344msgstr "Změna &vlastníka"
2345
2346msgid "&Advanced chown"
2347msgstr "&Rozšířená změna práv/vlastníka"
2348
2349msgid "&Rename/Move"
2350msgstr "Přej&menovat/přesunout"
2351
2352msgid "&Mkdir"
2353msgstr "&Nový adresář"
2354
2355msgid "&Quick cd"
2356msgstr "Ry&chlá změna adresáře"
2357
2358msgid "Select &group"
2359msgstr "Vy&brat skupinu"
2360
2361msgid "U&nselect group"
2362msgstr "Zr&ušit výběr skupiny"
2363
2364msgid "Reverse selec&tion"
2365msgstr "Prohodi&t označení"
2366
2367msgid "E&xit"
2368msgstr "Ukonč&it"
2369
2370msgid "&User menu"
2371msgstr "&Uživatelské menu"
2372
2373msgid "&Directory tree"
2374msgstr "Strom a&dresářů"
2375
2376msgid "&Find file"
2377msgstr "&Najít soubor"
2378
2379msgid "S&wap panels"
2380msgstr "Proh&odit panely"
2381
2382msgid "Switch &panels on/off"
2383msgstr "&Panely ano/ne"
2384
2385msgid "&Compare directories"
2386msgstr "Porovnat &adresáře"
2387
2388msgid "E&xternal panelize"
2389msgstr "E&xterní panelizace"
2390
2391msgid "Show directory s&izes"
2392msgstr "Ukázat velikost&i adresářů"
2393
2394msgid "Command &history"
2395msgstr "&Historie příkazů"
2396
2397msgid "Di&rectory hotlist"
2398msgstr "&Rychlý přístup k adresářům"
2399
2400msgid "&Active VFS list"
2401msgstr "Seznam a&ktivních VFS"
2402
2403msgid "&Background jobs"
2404msgstr "Úlohy na po&zadí"
2405
2406msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2407msgstr "&Obnovit smazané soubory (jen ext2fs)"
2408
2409msgid "&Listing format edit"
2410msgstr "Upravit formát &výpisu"
2411
2412msgid "Edit &extension file"
2413msgstr "Upravit akc&e k příponám"
2414
2415msgid "Edit &menu file"
2416msgstr "Upravit uživatelské &menu"
2417
2418msgid "Edit hi&ghlighting group file"
2419msgstr "Úprava souboru z&výrazňovacích skupin"
2420
2421msgid "&Configuration..."
2422msgstr "Kon&figurace..."
2423
2424msgid "&Layout..."
2425msgstr "&Rozložení..."
2426
2427msgid "C&onfirmation..."
2428msgstr "P&otvrzování..."
2429
2430msgid "&Display bits..."
2431msgstr "&Zobrazení bitů..."
2432
2433msgid "&Virtual FS..."
2434msgstr "&Virtuální FS..."
2435
2436msgid "&Above"
2437msgstr "&Nahoře"
2438
2439msgid "&Left"
2440msgstr "&Levý"
2441
2442msgid "&Below"
2443msgstr "&Níže"
2444
2445msgid "&Right"
2446msgstr "P&ravý"
2447
2448msgid " Information "
2449msgstr " Informace "
2450
2451msgid ""
2452" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
2453" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
2454" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
2455" the details.                                           "
2456msgstr ""
2457" Použitím rychlého načítání adresářů nebude někdy obsah \n"
2458" adresáře přesně odpovídat obsahu panelu. V tom případě \n"
2459" použijte ruční načtení obsahu adresáře (manual reload). \n"
2460" Podrobnosti se dozvíte v manuálové stránce.           "
2461
2462msgid "ButtonBar|Menu"
2463msgstr "ButtonBar|Menu"
2464
2465msgid "ButtonBar|View"
2466msgstr "TlačítkováLišta|Zobraz"
2467
2468msgid "ButtonBar|Edit"
2469msgstr "TlačítkováLišta|Uprav"
2470
2471msgid "ButtonBar|RenMov"
2472msgstr "TlačítkováLišta|Přesun"
2473
2474msgid "ButtonBar|Mkdir"
2475msgstr "TlačítkováLišta|NovAdr"
2476
2477msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
2478msgstr "Proměnná prostředí TERM není nastavena!\n"
2479
2480#, c-format
2481msgid "Cannot create %s directory"
2482msgstr "Není možné vytvořit adresář %s"
2483
2484msgid "safe de&Lete"
2485msgstr "&Bezpečné mazání"
2486
2487msgid "cd follows lin&Ks"
2488msgstr "&cd následuje odkazy"
2489
2490msgid "L&ynx-like motion"
2491msgstr "Pohyb jako v lyn&xu"
2492
2493msgid "rotatin&G dash"
2494msgstr "Rotující &/"
2495
2496msgid "co&Mplete: show all"
2497msgstr "Doplňování: ukázat vše"
2498
2499msgid "&Use internal view"
2500msgstr "Použít interní prohlíž&eč"
2501
2502msgid "use internal ed&It"
2503msgstr "Použít interní e&ditor"
2504
2505msgid "auto m&Enus"
2506msgstr "Automatické &menu"
2507
2508msgid "&Auto save setup"
2509msgstr "&Automatické ukládání parametrů"
2510
2511msgid "shell &Patterns"
2512msgstr "Vzory s&hellu"
2513
2514msgid "Compute &Totals"
2515msgstr "Počíta&t součty"
2516
2517msgid "&Verbose operation"
2518msgstr "„Upovídaně&jší“ operace"
2519
2520msgid "Mkdir autoname"
2521msgstr "Mkdir autonázev"
2522
2523msgid "&Fast dir reload"
2524msgstr "&Rychlé načítání adresářů"
2525
2526msgid "mi&X all files"
2527msgstr "Míchat &všechny soubory"
2528
2529msgid "&Drop down menus"
2530msgstr "Rolovat menu dolů"
2531
2532msgid "ma&Rk moves down"
2533msgstr "Označení &posune dolů"
2534
2535msgid "show &Hidden files"
2536msgstr "Ukázat s&kryté soubory"
2537
2538msgid "show &Backup files"
2539msgstr "Zobrazovat zá&ložní soubory"
2540
2541msgid "Use SI si&ze units"
2542msgstr "Používat &SI jednotky velikosti"
2543
2544msgid "&Never"
2545msgstr "&Nikdy"
2546
2547msgid "on dumb &Terminals"
2548msgstr "Na neinteligentních term&inálech"
2549
2550msgid "Alwa&ys"
2551msgstr "Vžd&y"
2552
2553msgid " Panel options "
2554msgstr " Nastavení panelu "
2555
2556msgid " Pause after run... "
2557msgstr " Čekat po ukončení... "
2558
2559msgid "Configure options"
2560msgstr "Změna nastavení"
2561
2562msgid "&Add new"
2563msgstr "&Přidat nový"
2564
2565msgid "External panelize"
2566msgstr "Externí panelizace"
2567
2568msgid "Command"
2569msgstr "Příkaz"
2570
2571msgid "Other command"
2572msgstr "Jiný příkaz"
2573
2574msgid " Add to external panelize "
2575msgstr " Přidat do externí panelizace "
2576
2577msgid " Enter command label: "
2578msgstr " Zadejte označení příkazu: "
2579
2580msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
2581msgstr ""
2582" Pokud nepracujete s lokálním adresářem, není možné provést externí "
2583"panelizaci "
2584
2585msgid "Find rejects after patching"
2586msgstr "Najít odmítnuté části záplat (*.rej) po záplatování"
2587
2588msgid "Find *.orig after patching"
2589msgstr "Najít všechny soubory *.orig po záplatování"
2590
2591msgid "Find SUID and SGID programs"
2592msgstr "Najít programy SUID a SGID"
2593
2594msgid "Cannot invoke command."
2595msgstr "Nelze spustit příkaz."
2596
2597msgid "Pipe close failed"
2598msgstr "Nelze zavřít rouru"
2599
2600msgid "[dev]"
2601msgstr "[zař.]"
2602
2603msgid "UP--DIR"
2604msgstr "VYŠ-ADR"
2605
2606msgid "SYMLINK"
2607msgstr "SYMLINK"
2608
2609msgid "SUB-DIR"
2610msgstr "PODADR"
2611
2612#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
2613#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2614msgid "sort|u"
2615msgstr "sort|s"
2616
2617msgid "&Unsorted"
2618msgstr "&Netříděno"
2619
2620#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
2621#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2622msgid "sort|n"
2623msgstr "sort|n"
2624
2625msgid "&Name"
2626msgstr "&Jméno"
2627
2628#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
2629#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2630msgid "sort|e"
2631msgstr "sort|e"
2632
2633msgid "&Extension"
2634msgstr "&Přípona"
2635
2636#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
2637#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2638msgid "sort|s"
2639msgstr "sort|v"
2640
2641msgid "&Size"
2642msgstr "&Velikost"
2643
2644msgid "Block Size"
2645msgstr "Velikost bloků"
2646
2647#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
2648#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2649msgid "sort|m"
2650msgstr "sort|m"
2651
2652msgid "&Modify time"
2653msgstr "Čas &modifikace"
2654
2655#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
2656#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2657msgid "sort|a"
2658msgstr "sort|p"
2659
2660msgid "&Access time"
2661msgstr "Čas pří&stupu"
2662
2663#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
2664#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2665msgid "sort|h"
2666msgstr "sort|z"
2667
2668msgid "C&Hange time"
2669msgstr "Čas změn&y"
2670
2671msgid "Permission"
2672msgstr "Práva"
2673
2674msgid "Perm"
2675msgstr "Práva"
2676
2677msgid "Nl"
2678msgstr "Od"
2679
2680#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
2681#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2682msgid "sort|i"
2683msgstr "sort|i"
2684
2685msgid "&Inode"
2686msgstr "&I-uzel"
2687
2688msgid "UID"
2689msgstr "UID"
2690
2691msgid "GID"
2692msgstr "GID"
2693
2694msgid "Owner"
2695msgstr "Vlastník"
2696
2697msgid "Group"
2698msgstr "Skupina"
2699
2700msgid "<readlink failed>"
2701msgstr "<čtení odkazu selhalo>"
2702
2703# Překlad by měl být "bajtů", chceme-li jednotku překládat.
2704#, c-format
2705msgid "%s byte"
2706msgid_plural "%s bytes"
2707msgstr[0] "%s byte"
2708msgstr[1] "%s bajt"
2709msgstr[2] "%s bajtů"
2710
2711#, c-format
2712msgid "%s in %d file"
2713msgid_plural "%s in %d files"
2714msgstr[0] "%s v %d souboru"
2715msgstr[1] "%s ve %d souborech"
2716msgstr[2] "%s v %d souborech"
2717
2718msgid "Unknown tag on display format: "
2719msgstr "Neznámá popiska ve formátu zobrazení: "
2720
2721msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
2722msgstr "Chybný formát zadaný uživatelem, bude použit standardní."
2723
2724msgid " Do you really want to execute? "
2725msgstr " Opravdu spustit? "
2726
2727msgid " Not implemented yet "
2728msgstr " Zatím neimplementované "
2729
2730msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
2731msgstr " Počet tokenů k nahrazení neodpovídá počtu nalezených tokenů "
2732
2733#, c-format
2734msgid " Invalid token number %d "
2735msgstr " Chybné číslo tokenu %d "
2736
2737msgid "Normal"
2738msgstr "Normální"
2739
2740msgid "&Regular expression"
2741msgstr "&Regulární výraz"
2742
2743msgid "Hexadecimal"
2744msgstr "Hexadecimálně"
2745
2746msgid "Wildcard search"
2747msgstr "Hledání přes žolíky"
2748
2749msgid "Choose codepage"
2750msgstr "Zvolte znakovou sadu"
2751
2752msgid "-  < No translation >"
2753msgstr "- < Bez převodu >"
2754
2755#, c-format
2756msgid ""
2757"Cannot save file %s:\n"
2758"%s"
2759msgstr ""
2760"Nemohu uložit soubor %s:\n"
2761"%s"
2762
2763#, c-format
2764msgid ""
2765"Unable to load '%s' skin.\n"
2766"Default skin has been loaded"
2767msgstr ""
2768"Nepodařilo se nahrát schéma vzhledu „%s“.\n"
2769"Bylo nahráno výchozí téma vzhledu"
2770
2771#, c-format
2772msgid ""
2773"Unable to parse '%s' skin.\n"
2774"Default skin has been loaded"
2775msgstr ""
2776"Nepodařilo se zpracovat schéma vzhledu „%s“.\n"
2777"Bylo nahráno výchozí téma vzhledu"
2778
2779msgid ""
2780"GNU Midnight Commander is already\n"
2781"running on this terminal.\n"
2782"Subshell support will be disabled."
2783msgstr ""
2784"GNU Midnight Commander je již\n"
2785"spuštěn na tomto terminálu.\n"
2786"Podpora podshellu bude zakázána."
2787
2788#, c-format
2789msgid "Cannot open named pipe %s\n"
2790msgstr "Nelze otevřít pojmenovanou rouru %s\n"
2791
2792msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
2793msgstr " Shell je stále aktivní, přesto ukončit? "
2794
2795#, c-format
2796msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
2797msgstr "Varování: Adresář nelze změnit na %s.\n"
2798
2799msgid "With builtin Editor\n"
2800msgstr "S vestavěným editorem\n"
2801
2802msgid "Using system-installed S-Lang library"
2803msgstr "Používá se systémová knihovna S-Lang"
2804
2805msgid "with terminfo database"
2806msgstr "s databází terminfo"
2807
2808msgid "Using the ncurses library"
2809msgstr "Používá se knihovna ncurses"
2810
2811msgid "Using the ncursesw library"
2812msgstr "Používá se knihovna ncursesw"
2813
2814msgid "With optional subshell support"
2815msgstr "S volitelnou podporou podshellu"
2816
2817msgid "With subshell support as default"
2818msgstr "Se standardní podporou podshellu"
2819
2820msgid "With support for background operations\n"
2821msgstr "S podporou operací na pozadí\n"
2822
2823msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
2824msgstr "S podporou myši v konzolích Xterm a Linux\n"
2825
2826msgid "With mouse support on xterm\n"
2827msgstr "S podporou myši v konzoli Xterm\n"
2828
2829msgid "With support for X11 events\n"
2830msgstr "S podporou X11 událostí\n"
2831
2832msgid "With internationalization support\n"
2833msgstr "S podporou internacionalizace\n"
2834
2835msgid "With multiple codepages support\n"
2836msgstr "S podporou více kódových stránek\n"
2837
2838#, c-format
2839msgid "Virtual File System:"
2840msgstr "Virtuální souborový systém:"
2841
2842#, c-format
2843msgid ""
2844"Cannot open the %s file for writing:\n"
2845"%s\n"
2846msgstr ""
2847"Nelze otevřít soubor %s pro zápis:\n"
2848"%s\n"
2849
2850#, c-format
2851msgid "Copy \"%s\" directory to:"
2852msgstr "Zkopírovat adresář „%s“ do:"
2853
2854#, c-format
2855msgid "Move \"%s\" directory to:"
2856msgstr "Přesunout adresář „%s“ do:"
2857
2858#, c-format
2859msgid ""
2860" Cannot stat the destination \n"
2861" %s "
2862msgstr ""
2863" Na cíli nelze provést stat \n"
2864" %s "
2865
2866#, c-format
2867msgid "  Delete %s?  "
2868msgstr "  Smazat %s?  "
2869
2870msgid "ButtonBar|Static"
2871msgstr "TlačítkováLišta|Static"
2872
2873msgid "ButtonBar|Dynamc"
2874msgstr "TlačítkováLišta|Dynamc"
2875
2876msgid "ButtonBar|Rescan"
2877msgstr "TlačítkováLišta|Obnov"
2878
2879msgid "ButtonBar|Forget"
2880msgstr "TlačítkováLišta|Zapomn"
2881
2882msgid "ButtonBar|Rmdir"
2883msgstr "TlačítkováLišta|OdsAdr"
2884
2885#, c-format
2886msgid ""
2887"Cannot write to the %s file:\n"
2888"%s\n"
2889msgstr ""
2890"Nelze zapisovat do souboru %s:\n"
2891"%s\n"
2892
2893msgid "Function key 1"
2894msgstr "Funkční klávesa 1"
2895
2896msgid "Function key 2"
2897msgstr "Funkční klávesa 2"
2898
2899msgid "Function key 3"
2900msgstr "Funkční klávesa 3"
2901
2902msgid "Function key 4"
2903msgstr "Funkční klávesa 4"
2904
2905msgid "Function key 5"
2906msgstr "Funkční klávesa 5"
2907
2908msgid "Function key 6"
2909msgstr "Funkční klávesa 6"
2910
2911msgid "Function key 7"
2912msgstr "Funkční klávesa 7"
2913
2914msgid "Function key 8"
2915msgstr "Funkční klávesa 8"
2916
2917msgid "Function key 9"
2918msgstr "Funkční klávesa 9"
2919
2920msgid "Function key 10"
2921msgstr "Funkční klávesa 10"
2922
2923msgid "Function key 11"
2924msgstr "Funkční klávesa 11"
2925
2926msgid "Function key 12"
2927msgstr "Funkční klávesa 12"
2928
2929msgid "Function key 13"
2930msgstr "Funkční klávesa 13"
2931
2932msgid "Function key 14"
2933msgstr "Funkční klávesa 14"
2934
2935msgid "Function key 15"
2936msgstr "Funkční klávesa 15"
2937
2938msgid "Function key 16"
2939msgstr "Funkční klávesa 16"
2940
2941msgid "Function key 17"
2942msgstr "Funkční klávesa 17"
2943
2944msgid "Function key 18"
2945msgstr "Funkční klávesa 18"
2946
2947msgid "Function key 19"
2948msgstr "Funkční klávesa 19"
2949
2950msgid "Function key 20"
2951msgstr "Funkční klávesa 20"
2952
2953msgid "Backspace key"
2954msgstr "Klávesa Backspace"
2955
2956msgid "End key"
2957msgstr "Klávesa End"
2958
2959msgid "Up arrow key"
2960msgstr "Šipka nahoru"
2961
2962msgid "Down arrow key"
2963msgstr "Šipka dolů"
2964
2965msgid "Left arrow key"
2966msgstr "Šipka vlevo"
2967
2968msgid "Right arrow key"
2969msgstr "Šipka vpravo"
2970
2971msgid "Home key"
2972msgstr "Klávesa Home"
2973
2974msgid "Page Down key"
2975msgstr "Klávesa Page Down"
2976
2977msgid "Page Up key"
2978msgstr "Klávesa Page Up"
2979
2980msgid "Insert key"
2981msgstr "Klávesa Insert"
2982
2983msgid "Delete key"
2984msgstr "Klávesa Delete"
2985
2986msgid "Completion/M-tab"
2987msgstr "Doplňování/M-tab"
2988
2989msgid "+ on keypad"
2990msgstr "+ na num. klávesnici"
2991
2992msgid "- on keypad"
2993msgstr "- na num. klávesnici"
2994
2995msgid "Slash on keypad"
2996msgstr "/ na num. klávesnici"
2997
2998msgid "* on keypad"
2999msgstr "* na num. klávesnici"
3000
3001msgid "Escape key"
3002msgstr "Klávesa Escape"
3003
3004msgid "Left arrow keypad"
3005msgstr "Šipka vlevo na numerické klávesnici"
3006
3007msgid "Right arrow keypad"
3008msgstr "Šipka vpravo na numerické klávesnici"
3009
3010msgid "Up arrow keypad"
3011msgstr "Šipka nahoru na numerické klávesnici"
3012
3013msgid "Down arrow keypad"
3014msgstr "Šipka dolů na numerické klávesnici"
3015
3016msgid "Home on keypad"
3017msgstr "Klávesa Home na numerické klávesnici"
3018
3019msgid "End on keypad"
3020msgstr "End na numerické klávesnici"
3021
3022msgid "Page Down keypad"
3023msgstr "Page Down na numerické klávesnici"
3024
3025msgid "Page Up keypad"
3026msgstr "Page Up na numerické klávesnici"
3027
3028msgid "Insert on keypad"
3029msgstr "Insert na numerické klávesnici"
3030
3031msgid "Delete on keypad"
3032msgstr "Delete na numerické klávesnici"
3033
3034msgid "Enter on keypad"
3035msgstr "Enter na numerické klávesnici"
3036
3037msgid "Function key 21"
3038msgstr "Funkční klávesa 21"
3039
3040msgid "Function key 22"
3041msgstr "Funkční klávesa 22"
3042
3043msgid "Function key 23"
3044msgstr "Funkční klávesa 23"
3045
3046msgid "Function key 24"
3047msgstr "Funkční klávesa 24"
3048
3049msgid "Plus"
3050msgstr "Plus"
3051
3052msgid "Minus"
3053msgstr "Mínus"
3054
3055msgid "Asterisk"
3056msgstr "Hvězdička"
3057
3058msgid "Dot"
3059msgstr "Tečka"
3060
3061msgid "Less than"
3062msgstr "Menší než"
3063
3064msgid "Great than"
3065msgstr "Větší než"
3066
3067msgid "Equal"
3068msgstr "Rovný"
3069
3070msgid "Comma"
3071msgstr "Čárka"
3072
3073msgid "Apostrophe"
3074msgstr "Apostrof"
3075
3076msgid "Colon"
3077msgstr "Dvojtečka"
3078
3079msgid "Exclamation mark"
3080msgstr "Vykřičník"
3081
3082msgid "Question mark"
3083msgstr "Otazník"
3084
3085msgid "Ampersand"
3086msgstr "Ampersand"
3087
3088msgid "Dollar sign"
3089msgstr "Znak dolaru"
3090
3091msgid "Quotation mark"
3092msgstr "Uvozovky"
3093
3094msgid "Caret"
3095msgstr "Stříška"
3096
3097msgid "Tilda"
3098msgstr "Vlnovka"
3099
3100msgid "Prime"
3101msgstr "Stupeň"
3102
3103msgid "Underline"
3104msgstr "Podtržení"
3105
3106msgid "Understrike"
3107msgstr "Podtržení"
3108
3109msgid "Pipe"
3110msgstr "Roura"
3111
3112msgid "Enter"
3113msgstr "Enter"
3114
3115msgid "Tab key"
3116msgstr "Tabulátor"
3117
3118msgid "Space key"
3119msgstr "Mezerník"
3120
3121msgid "Slash key"
3122msgstr "Lomítko"
3123
3124msgid "Backslash key"
3125msgstr "Zpětné lomítko"
3126
3127msgid "Number sign #"
3128msgstr "Křížek"
3129
3130msgid "Ctrl"
3131msgstr "Ctrl"
3132
3133msgid "Alt"
3134msgstr "Alt"
3135
3136msgid "Shift"
3137msgstr "Shift"
3138
3139#, c-format
3140msgid ""
3141"Screen size %dx%d is not supported.\n"
3142"Check the TERM environment variable.\n"
3143msgstr ""
3144"Velikost obrazovky %d×%d není podporovaná.\n"
3145"Prověřte nastavení proměnné prostředí TERM.\n"
3146
3147msgid " Format error on file Extensions File "
3148msgstr " Chyba formátu v souboru přípon "
3149
3150#, c-format
3151msgid " The %%var macro has no default "
3152msgstr " Makro %%var nemá implicitní hodnotu "
3153
3154#, c-format
3155msgid " The %%var macro has no variable "
3156msgstr " Makro %%var nemá proměnnou "
3157
3158msgid " Debug "
3159msgstr " Ladit "
3160
3161msgid " ERROR: "
3162msgstr " CHYBA: "
3163
3164# Technický výraz "true" se nepřekládá.
3165msgid " True:  "
3166msgstr "True:"
3167
3168# Technický výraz "false" se nepřekládá.
3169msgid " False: "
3170msgstr "False: "
3171
3172msgid " Warning -- ignoring file "
3173msgstr " Varování -- soubor ignorován "
3174
3175#, c-format
3176msgid ""
3177"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3178"Using it may compromise your security"
3179msgstr ""
3180"Soubor %s není vlastněn uživatelem root nebo vámi, případně do něj mohou\n"
3181"všichni zapisovat. Jeho použití by snižovalo Vaši bezpečnost"
3182
3183#, c-format
3184msgid " No suitable entries found in %s "
3185msgstr " V %s nejsou odpovídající položky "
3186
3187msgid " User menu "
3188msgstr " Uživatelské menu "
3189
3190msgid "%b %e  %Y"
3191msgstr "%e.%b  %Y"
3192
3193msgid "%b %e %H:%M"
3194msgstr "%e.%b %H:%M"
3195
3196#, c-format
3197msgid "%s is not a directory\n"
3198msgstr "%s není adresář\n"
3199
3200#, c-format
3201msgid "Directory %s is not owned by you\n"
3202msgstr "Nejste vlastníkem adresáře %s\n"
3203
3204#, c-format
3205msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
3206msgstr "Nelze nastavit správná práva pro adresář %s\n"
3207
3208#, c-format
3209msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
3210msgstr "Nelze vytvořit dočasný adresář %s: %s\n"
3211
3212#, c-format
3213msgid "Temporary files will be created in %s\n"
3214msgstr "Dočasné soubory se budou vytvářet v %s\n"
3215
3216#, c-format
3217msgid "Temporary files will not be created\n"
3218msgstr "Dočasné soubory se nebudou vytvářet\n"
3219
3220msgid " Pipe failed "
3221msgstr " pipe() selhalo "
3222
3223msgid " Dup failed "
3224msgstr " dup() selhalo "
3225
3226#, c-format
3227msgid ""
3228" The current line number is %lld.\n"
3229" Enter the new line number:"
3230msgstr ""
3231" Aktuální číslo řádku je %lld.\n"
3232" Zadejte nové číslo řádku:"
3233
3234#, c-format
3235msgid ""
3236" The current address is %s.\n"
3237" Enter the new address:"
3238msgstr ""
3239" Aktuální adresa je %s.\n"
3240" Zadejte novou adresu:"
3241
3242msgid " Goto Address "
3243msgstr " Jít na adresu "
3244
3245msgid " Invalid address "
3246msgstr " Neplatná adresa "
3247
3248msgid " Cannot spawn child process "
3249msgstr " Nelze vytvořit proces potomka "
3250
3251msgid "Empty output from child filter"
3252msgstr "Prázdný výstup z filtru potomka"
3253
3254msgid "ButtonBar|Ascii"
3255msgstr "TlačítkováLišta|Ascii"
3256
3257msgid "ButtonBar|Goto"
3258msgstr "TlačítkováLišta|JdiNa"
3259
3260msgid "ButtonBar|HxSrch"
3261msgstr "TlačítkováLišta|HxHled"
3262
3263msgid "ButtonBar|UnWrap"
3264msgstr "TlačítkováLišta|Nezal."
3265
3266msgid "ButtonBar|Wrap"
3267msgstr "TlačítkováLišta|Zalam."
3268
3269msgid "ButtonBar|Hex"
3270msgstr "TlačítkováLišta|Hex"
3271
3272msgid "ButtonBar|Line"
3273msgstr "TlačítkováLišta|Řádek"
3274
3275msgid "ButtonBar|Raw"
3276msgstr "TlačítkováLišta|Hrubě"
3277
3278msgid "ButtonBar|Parse"
3279msgstr "TlačítkováLišta|Rozeb."
3280
3281msgid "ButtonBar|Unform"
3282msgstr "TlačítkováLišta|Odform"
3283
3284msgid "ButtonBar|Format"
3285msgstr "TlačítkováLišta|Formát"
3286
3287#, c-format
3288msgid "File: %s"
3289msgstr "Soubor: %s"
3290
3291#, c-format
3292msgid "Offset 0x%08lx"
3293msgstr "Posun 0x%08lx"
3294
3295#, c-format
3296msgid "Line %lu Col %lu"
3297msgstr "Řádek %lu Slp %lu"
3298
3299#, c-format
3300msgid "%s bytes"
3301msgstr "%s bajtů"
3302
3303#, c-format
3304msgid ">= %s bytes"
3305msgstr ">= %s bajtů"
3306
3307#, c-format
3308msgid ""
3309" Error while closing the file: \n"
3310" %s \n"
3311" Data may have been written or not. "
3312msgstr ""
3313" Chyba v průběhu zavírání souboru: \n"
3314" %s \n"
3315" Data mohou být zapsána nebo ne. "
3316
3317#, c-format
3318msgid ""
3319" Cannot save file: \n"
3320" %s "
3321msgstr ""
3322" Nemohu uložit soubor: \n"
3323" %s "
3324
3325#, c-format
3326msgid ""
3327" Cannot open \"%s\"\n"
3328" %s "
3329msgstr ""
3330" Nelze otevřít „%s“\n"
3331" %s "
3332
3333#, c-format
3334msgid ""
3335" Cannot stat \"%s\"\n"
3336" %s "
3337msgstr ""
3338" Na „%s“ nelze provést stat\n"
3339" %s "
3340
3341msgid " Cannot view: not a regular file "
3342msgstr " Nelze prohlížet: není to normální soubor "
3343
3344msgid "Seeking to search result"
3345msgstr "Přesouvá se na pozici výsledku vyhledávání"
3346
3347msgid " History "
3348msgstr " Historie "
3349
3350msgid "Background process:"
3351msgstr "Procesy na pozadí:"
3352
3353#, c-format
3354msgid ""
3355"Cannot open cpio archive\n"
3356"%s"
3357msgstr ""
3358"Nelze otevřít cpio archiv\n"
3359"%s"
3360
3361#, c-format
3362msgid ""
3363"Premature end of cpio archive\n"
3364"%s"
3365msgstr ""
3366"Neočekávaný konec cpio archivu\n"
3367"%s"
3368
3369#, c-format
3370msgid ""
3371"Inconsistent hardlinks of\n"
3372"%s\n"
3373"in cpio archive\n"
3374"%s"
3375msgstr ""
3376"Nekonzistentní pevné odkazy\n"
3377"z %s\n"
3378"v cpio archivu\n"
3379"%s"
3380
3381#, c-format
3382msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3383msgstr "%s obsahuje duplicitní položky! Přeskakují se!"
3384
3385#, c-format
3386msgid ""
3387"Corrupted cpio header encountered in\n"
3388"%s"
3389msgstr ""
3390"Poškozená hlavička cpio v souboru\n"
3391"%s"
3392
3393#, c-format
3394msgid ""
3395"Unexpected end of file\n"
3396"%s"
3397msgstr ""
3398"Soubor neočekávaně končí\n"
3399"%s"
3400
3401#, c-format
3402msgid "Directory cache expired for %s"
3403msgstr "Adresářová keš %s vypršela"
3404
3405msgid "Starting linear transfer..."
3406msgstr "Začíná lineární přenos..."
3407
3408#, c-format
3409msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
3410msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu bajtů přeneseno)"
3411
3412#, c-format
3413msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
3414msgstr "%s: %s: %s %lu bajtů již přeneseno"
3415
3416msgid "Getting file"
3417msgstr "Získává se soubor"
3418
3419#, c-format
3420msgid ""
3421"Cannot open %s archive\n"
3422"%s"
3423msgstr ""
3424"Nelze otevřít %s archiv\n"
3425"%s"
3426
3427msgid "Inconsistent extfs archive"
3428msgstr "Poškozený extfs archiv"
3429
3430#, c-format
3431msgid "fish: Disconnecting from %s"
3432msgstr "fish: Odpojení od %s"
3433
3434msgid "fish: Waiting for initial line..."
3435msgstr "fish: Čekání na počáteční linku..."
3436
3437msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3438msgstr "Bohužel, nyní nelze provést heslem autentizované spojení."
3439
3440msgid " fish: Password required for "
3441msgstr "fish: Heslo je vyžadováno pro "
3442
3443msgid "fish: Sending password..."
3444msgstr "fish: Posílá se heslo..."
3445
3446msgid "fish: Sending initial line..."
3447msgstr "fish: Počáteční řádka odeslána..."
3448
3449msgid "fish: Handshaking version..."
3450msgstr "fish: Domlouvání verze..."
3451
3452msgid "fish: Setting up current directory..."
3453msgstr "fish: Nastavování aktuálního adresáře..."
3454
3455#, c-format
3456msgid "fish: Connected, home %s."
3457msgstr "fish: Připojeno, domovský adresář %s."
3458
3459#, c-format
3460msgid "fish: Reading directory %s..."
3461msgstr "fish: Načítaní adresáře %s..."
3462
3463#, c-format
3464msgid "%s: done."
3465msgstr "%s: zpracován."
3466
3467#, c-format
3468msgid "%s: failure"
3469msgstr "%s: selhání"
3470
3471#, c-format
3472msgid "fish: store %s: sending command..."
3473msgstr "fish: ukládám %s: posílám příkaz..."
3474
3475msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3476msgstr "fish: Selhalo čtení lokálního souboru, posílám nuly"
3477
3478#, c-format
3479msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
3480msgstr "fish: ukládá se %s %d (%lu)"
3481
3482msgid "zeros"
3483msgstr "nuly"
3484
3485msgid "Aborting transfer..."
3486msgstr "Přerušení přenosu..."
3487
3488msgid "Error reported after abort."
3489msgstr "Po přerušení byla oznámena chyba."
3490
3491msgid "Aborted transfer would be successful."
3492msgstr "Přerušení přenosu proběhlo v pořádku."
3493
3494#, c-format
3495msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3496msgstr "ftpfs: Odpojení od %s"
3497
3498msgid " FTP: Password required for "
3499msgstr " FTP: Heslo je vyžadováno pro "
3500
3501msgid "ftpfs: sending login name"
3502msgstr "ftpfs: jméno odesláno"
3503
3504msgid "ftpfs: sending user password"
3505msgstr "ftpfs: heslo pro anonymní ftp odesláno"
3506
3507#, c-format
3508msgid "FTP: Account required for user %s"
3509msgstr "FTP: Účet je vyžadován pro uživatele %s"
3510
3511msgid "Account:"
3512msgstr "Účet:"
3513
3514msgid "ftpfs: sending user account"
3515msgstr "ftpfs: posílám uživatelský účet"
3516
3517msgid "ftpfs: logged in"
3518msgstr "ftpfs: přihlášen"
3519
3520#, c-format
3521msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3522msgstr "ftpfs: Přihlášení uživatele %s selhalo "
3523
3524msgid "ftpfs: Invalid host name."
3525msgstr "ftpfs: Chybné jméno počítače."
3526
3527#, c-format
3528msgid "ftpfs: %s"
3529msgstr "ftpfs: %s"
3530
3531#, c-format
3532msgid "ftpfs: making connection to %s"
3533msgstr "ftpfs: probíhá připojování k %s"
3534
3535msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3536msgstr "ftpfs: připojování přerušeno uživatelem"
3537
3538#, c-format
3539msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3540msgstr "ftpfs: připojování k serveru selhalo: %s"
3541
3542#, c-format
3543msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
3544msgstr "Nový pokus za... %d (Control-C zruší)"
3545
3546msgid "ftpfs: invalid address family"
3547msgstr "ftpfs: chybná rodina adres"
3548
3549#, c-format
3550msgid "ftpfs: could not setup passive mode: %s"
3551msgstr "ftpfs: nelze nastavit pasivní režim: %s"
3552
3553#, c-format
3554msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3555msgstr "ftpfs: nelze vytvořit soket: %s"
3556
3557msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3558msgstr "ftpfs: nelze nastavit pasivní režim"
3559
3560msgid "ftpfs: aborting transfer."
3561msgstr "ftpfs: přerušení přenosu."
3562
3563#, c-format
3564msgid "ftpfs: abort error: %s"
3565msgstr "ftpfs: chyba při přerušení: %s"
3566
3567msgid "ftpfs: abort failed"
3568msgstr "ftpfs: přerušení selhalo"
3569
3570msgid "ftpfs: CWD failed."
3571msgstr "ftpfs: příkaz CWD selhal."
3572
3573msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3574msgstr "ftpfs: nelze najít cíle symlinků"
3575
3576msgid "Resolving symlink..."
3577msgstr "Vyhledávání cílů symlinků..."
3578
3579#, c-format
3580msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3581msgstr "ftpfs: Čte se FTP adresář %s... %s%s"
3582
3583msgid "(strict rfc959)"
3584msgstr "(striktní rfc959)"
3585
3586msgid "(chdir first)"
3587msgstr "(nejdříve chdir)"
3588
3589msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3590msgstr "ftpfs: selhání; není jiná možnost"
3591
3592#, c-format
3593msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
3594msgstr "ftpfs: ukládá se soubor %lu (%lu)"
3595
3596msgid ""
3597"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
3598"Remove password or correct mode."
3599msgstr ""
3600"Soubor ~/.netrc nemá správná přístupová práva.\n"
3601"Odstraňte heslo nebo změňte práva."
3602
3603msgid " MCFS "
3604msgstr " MCFS "
3605
3606msgid " The server does not support this version "
3607msgstr " Server tuto verzi nepodporuje "
3608
3609msgid ""
3610" The remote server is not running on a system port \n"
3611" you need a password to log in, but the information may \n"
3612" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
3613msgstr ""
3614" Vzdálený server neběží na domluveném portu, \n"
3615" k přihlášení budete potřebovat heslo, ale informace může být \n"
3616" na vzdálené straně kompromitována.  Pokračovat? \n"
3617
3618msgid " MCFS Password required "
3619msgstr " Pro MCFS vyžadováno heslo "
3620
3621msgid " Invalid password "
3622msgstr " Chybné heslo "
3623
3624#, c-format
3625msgid " Cannot locate hostname: %s "
3626msgstr " Nelze určit jméno počítače: %s "
3627
3628#, c-format
3629msgid " Cannot create socket: %s "
3630msgstr " Nelze vytvořit soket: %s "
3631
3632#, c-format
3633msgid " Cannot connect to server: %s "
3634msgstr " Nelze se připojit k serveru: %s "
3635
3636msgid " Too many open connections "
3637msgstr " Příliš mnoho otevřených spojení "
3638
3639#, c-format
3640msgid ""
3641"Warning: Invalid line in %s:\n"
3642"%s\n"
3643msgstr ""
3644"Varování: Neplatný řádek v %s:\n"
3645"%s\n"
3646
3647#, c-format
3648msgid ""
3649"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3650"%s\n"
3651msgstr ""
3652"Varování: Neplatný příznak %c v %s:\n"
3653"%s\n"
3654
3655#, c-format
3656msgid ""
3657" reconnect to %s failed\n"
3658" "
3659msgstr ""
3660" obnova připojení k %s selhala\n"
3661" "
3662
3663msgid " Authentication failed "
3664msgstr " Autentizace selhala "
3665
3666# Error lze přeložit také jako "chyba", ale překládám zde raději jako "odchylka" (vykonává nějakou činnost).
3667#, c-format
3668msgid " Error %s creating directory %s "
3669msgstr " Odchylka %s vytváří adresář %s "
3670
3671#, c-format
3672msgid " Error %s removing directory %s "
3673msgstr " Odchylka %s ruší adresář %s "
3674
3675#, c-format
3676msgid " %s opening remote file %s "
3677msgstr " %s otevírá vzdálený soubor %s "
3678
3679#, c-format
3680msgid " %s removing remote file %s "
3681msgstr " %s odstraňuje vzdálený soubor %s "
3682
3683#, c-format
3684msgid " %s renaming files\n"
3685msgstr " %s přejmenovává soubory\n"
3686
3687#, c-format
3688msgid ""
3689"Cannot open tar archive\n"
3690"%s"
3691msgstr ""
3692"Nelze otevřít archiv .tar\n"
3693"%s"
3694
3695msgid "Inconsistent tar archive"
3696msgstr "Nekonzistentní archiv .tar"
3697
3698msgid "Unexpected EOF on archive file"
3699msgstr "Archivní soubor neočekávaně končí"
3700
3701#, c-format
3702msgid ""
3703"Hmm,...\n"
3704"%s\n"
3705"doesn't look like a tar archive."
3706msgstr ""
3707"Hm,...\n"
3708"%s\n"
3709"nevypadá jako archiv .tar."
3710
3711msgid " undelfs: error "
3712msgstr " undelfs: chyba "
3713
3714msgid " not enough memory "
3715msgstr " není dostatek paměti "
3716
3717msgid " while allocating block buffer "
3718msgstr " během alokace bloku bufferu "
3719
3720#, c-format
3721msgid " open_inode_scan: %d "
3722msgstr " open_inode_scan: %d "
3723
3724#, c-format
3725msgid " while starting inode scan %d "
3726msgstr " během spouštění kontroly i-uzlů %d "
3727
3728#, c-format
3729msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3730msgstr "undelfs: čte se informace o smazaných souborech %d i-uzlů"
3731
3732#, c-format
3733msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
3734msgstr " během volání ext2_block_iterate %d "
3735
3736msgid " no more memory while reallocating array "
3737msgstr " není již další paměť na přealokování pole "
3738
3739#, c-format
3740msgid " while doing inode scan %d "
3741msgstr " během kontroly i-uzlů %d "
3742
3743msgid " Ext2lib error "
3744msgstr " Chyba ext2lib "
3745
3746#, c-format
3747msgid " Cannot open file %s "
3748msgstr " Nelze otevřít soubor %s "
3749
3750msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3751msgstr "undelfs: čte se bitová mapa i-uzlů..."
3752
3753#, c-format
3754msgid ""
3755" Cannot load inode bitmap from: \n"
3756" %s \n"
3757msgstr ""
3758" Nelze načíst bitovou mapu i-uzlů z: \n"
3759" %s \n"
3760
3761msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3762msgstr "undelfs: čte se bitová mapa bloků..."
3763
3764#, c-format
3765msgid ""
3766" Cannot load block bitmap from: \n"
3767" %s \n"
3768msgstr ""
3769" Nelze načíst bitovou mapu bloků z: \n"
3770" %s \n"
3771
3772msgid " vfs_info is not fs! "
3773msgstr " vfs_info není soub. systém! "
3774
3775msgid " You have to chdir to extract files first "
3776msgstr " Před získáním souborů je nutné nejdříve změnit adresář "
3777
3778msgid " while iterating over blocks "
3779msgstr " během iterace přes bloky "
3780
3781msgid "Cannot parse:"
3782msgstr "Nelze analyzovat:"
3783
3784msgid "More parsing errors will be ignored."
3785msgstr "Další chyby analýzy budou ignorovány."
3786
3787msgid "Internal error:"
3788msgstr "Interní chyba:"
3789
3790msgid "Changes to file lost"
3791msgstr "Změny souboru byly ztraceny"