Ticket #1370: 0001-Ticket-1370-Hungarian-translation-updated.patch

File 0001-Ticket-1370-Hungarian-translation-updated.patch, 22.8 KB (added by SzG, 13 years ago)

Based on commit f574b9be...

 • po/hu.po

  From 38048fcc2cac975585ed4b2de53d53a097badd9b Mon Sep 17 00:00:00 2001
  From: SZABO Gergely <szg@subogero.com>
  Date: Sat, 5 Dec 2009 16:53:30 +0100
  Subject: [PATCH] Ticket #1370 - Hungarian translation updated
  
  Based on commit f574b9be...
  ---
   po/hu.po | 462 ++++++++++++++++++++++----------------------------------------
   1 files changed, 165 insertions(+), 297 deletions(-)
  
  diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
  index 3666e5c..d0744cd 100644
  a b  
  33# Szabolcs Szasz <sz@szasz.hu>, 2001. 
  44# Szabolcs Ban <shooby@gnome.hu>, 2001. 
  55# Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>, 2003, 2004, 2005. 
  6 # Gergely Szabo <sub.o.gero@gmail.com>, 2009 
   6# SZABO Gergely <szg@subogero.com>, 2009 
  77# 
  88msgid "" 
  99msgstr "" 
  msgstr "" 
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n" 
  1212"POT-Creation-Date: 2009-10-30 10:39+0200\n" 
  1313"PO-Revision-Date: 2005-10-01 00:47+0200\n" 
  14 "Last-Translator: Gergely Szabo <sub.o.gero@gmail.com>\n" 
   14"Last-Translator: SZABO Gergely <szg@subogero.com>\n" 
  1515"Language-Team: Hungarian <debian-l10n-hungarian@lists.debian.org>\n" 
  1616"MIME-Version: 1.0\n" 
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  msgstr " A cső nem megnyitható írásra: " 
  119119msgid " Cannot open file for writing: %s " 
  120120msgstr " A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható írásra. " 
  121121 
  122 #, fuzzy 
  123122msgid "&Quick save" 
  124123msgstr "Gyors mentés " 
  125124 
  126 #, fuzzy 
  127125msgid "&Safe save" 
  128126msgstr "Biztonságos mentés " 
  129127 
  130128msgid "&Do backups with following extension:" 
  131 msgstr "" 
   129msgstr "Biztonsági másolatok az alábbi kiterjesztéssel:" 
  132130 
  133131msgid "Check &POSIX new line" 
  134 msgstr "" 
   132msgstr "&POSIX soremelés vizsgálata" 
  135133 
  136134msgid " Edit Save Mode " 
  137135msgstr " Mentési mód " 
  138136 
  139137msgid "The file you are saving is not finished with a newline" 
  140 msgstr "" 
   138msgstr "A file nem soremeléssel ér véget" 
  141139 
  142140msgid "C&ontinue" 
  143141msgstr "&Tovább" 
  msgstr "&Nem érdekes, tovább" 
  431429msgid "&Open file..." 
  432430msgstr "&Megnyitás..." 
  433431 
  434 #, fuzzy 
  435432msgid "&New" 
  436 msgstr "&Név" 
   433msgstr "&Új" 
  437434 
  438 #, fuzzy 
  439435msgid "Save &as..." 
  440 msgstr "Beállítások m&entése" 
   436msgstr "Mentés m&ásként" 
  441437 
  442 #, fuzzy 
  443438msgid "&Insert file..." 
  444 msgstr "Fájl &beszúrása...     F15" 
   439msgstr "Fájl &beszúrása..." 
  445440 
  446 #, fuzzy 
  447441msgid "Cop&y to file..." 
  448 msgstr "B&lokk mentése...      C-f" 
   442msgstr "Másolat fájlba..." 
  449443 
  450444# a másik helyen nincs "..." 
  451 #, fuzzy 
  452445msgid "&User menu..." 
  453 msgstr "Felhasz&nálói menü     F11" 
   446msgstr "Felhasz&nálói menü" 
  454447 
  455 #, fuzzy 
  456448msgid "A&bout..." 
  457 msgstr "Meg&jelenés..." 
   449msgstr "Névjegy..." 
  458450 
  459451msgid "&Quit" 
  460452msgstr "&Kilépés" 
  461453 
  462454# több fájl kijelölése esetén jelenik meg 
  463 #, fuzzy 
  464455msgid "&Toggle mark" 
  465 msgstr "Jel. &ki" 
   456msgstr "&Inverz kijelölés" 
  466457 
  467458msgid "&Mark columns" 
  468 msgstr "" 
   459msgstr "&Oszlopkijelölés" 
  469460 
  470 #, fuzzy 
  471461msgid "Toggle &ins/overw" 
  472 msgstr "&Beszúrás/átírás           Ins" 
   462msgstr "&Beszúrás/átírás" 
  473463 
  474 #, fuzzy 
  475464msgid "&Copy" 
  476 msgstr "Másol" 
   465msgstr "&Másol" 
  477466 
  478467msgid "&Move" 
  479468msgstr "Át&helyezés" 
  msgstr "Át&helyezés" 
  481470msgid "&Delete" 
  482471msgstr "&Törlés" 
  483472 
  484 #, fuzzy 
  485473msgid "C&opy to clipfile" 
  486 msgstr "Máso&lás vágólapra       C-Ins" 
   474msgstr "Máso&lás vágólapra" 
  487475 
  488 #, fuzzy 
  489476msgid "C&ut to clipfile" 
  490 msgstr "Kivágás vágólapra        S-Del" 
   477msgstr "Kivágás vágólapra" 
  491478 
  492 #, fuzzy 
  493479msgid "&Paste from clipfile" 
  494 msgstr "Beillesztés vágólapról   S-Ins" 
   480msgstr "Beillesztés vágólapról" 
  495481 
  496 #, fuzzy 
  497482msgid "Toggle bookmar&k" 
  498 msgstr "&Könyvjelző                M-k" 
   483msgstr "Könyvjelző ki/be" 
  499484 
  500 #, fuzzy 
  501485msgid "&Next bookmark" 
  502 msgstr "Jel. b&e" 
   486msgstr "Követk. könyvjelző" 
  503487 
  504 #, fuzzy 
  505488msgid "Pre&v bookmark" 
  506 msgstr "Előző könyvjelző           M-i" 
   489msgstr "Előző könyvjelző" 
  507490 
  508 #, fuzzy 
  509491msgid "&Flush bookmark" 
  510 msgstr "Könyvjelző törlése         M-o" 
   492msgstr "Könyvjelző törlése" 
  511493 
  512494msgid "&Undo" 
  513 msgstr "" 
   495msgstr "&Vissza" 
  514496 
  515497msgid "&Beginning" 
  516 msgstr "" 
   498msgstr "Eleje" 
  517499 
  518 #, fuzzy 
  519500msgid "&End" 
  520 msgstr "&Inode" 
   501msgstr "Vége" 
  521502 
  522503# a gombsorban is szerepel (F7) 
  523 #, fuzzy 
  524504msgid "&Search..." 
  525505msgstr "Keresés" 
  526506 
  527 #, fuzzy 
  528507msgid "Search &again" 
  529 msgstr "Keresés &tovább    F17" 
   508msgstr "Keresés &tovább" 
  530509 
  531 #, fuzzy 
  532510msgid "&Replace..." 
  533511msgstr "&Csere" 
  534512 
  535 #, fuzzy 
  536513msgid "&Go to line..." 
  537514msgstr " Ugrás adott sorra " 
  538515 
  539 #, fuzzy 
  540516msgid "Toggle li&ne state" 
  541 msgstr "Sorszámok                M-n" 
   517msgstr "Sorszámok" 
  542518 
  543 #, fuzzy 
  544519msgid "Go to matching &bracket" 
  545 msgstr "Ugrás &zárójel párjára   M-b" 
   520msgstr "Ugrás &zárójel párjára" 
  546521 
  547 #, fuzzy 
  548522msgid "Find declaration" 
  549 msgstr "Deklaráció keresése  A-Enter" 
   523msgstr "Deklaráció keresése" 
  550524 
  551 #, fuzzy 
  552525msgid "Back from declaration" 
  553 msgstr "Vissza a deklarációtól   M--" 
   526msgstr "Vissza a deklarációtól" 
  554527 
  555 #, fuzzy 
  556528msgid "Forward to declaration" 
  557 msgstr "Vissza a deklarációhoz   M-+" 
   529msgstr "Vissza a deklarációhoz" 
  558530 
  559 #, fuzzy 
  560531msgid "Encod&ing..." 
  561 msgstr "&Kódolás          C-t" 
   532msgstr "&Kódolás..." 
  562533 
  563 #, fuzzy 
  564534msgid "&Refresh screen" 
  565 msgstr "&Képernyő frissítése     C-l" 
   535msgstr "&Képernyő frissítése" 
  566536 
  567 #, fuzzy 
  568537msgid "&Start record macro" 
  569 msgstr "&Makrórögzítés indítása  C-r" 
   538msgstr "&Makrórögzítés indítása" 
  570539 
  571 #, fuzzy 
  572540msgid "&Finish record macro..." 
  573 msgstr "Makrórögzítés &vége...   C-r" 
   541msgstr "Makrórögzítés &vége..." 
  574542 
  575 #, fuzzy 
  576543msgid "&Execute macro..." 
  577 msgstr "Mak&rófuttatás... C-a <bill>" 
   544msgstr "Mak&rófuttatás..." 
  578545 
  579 #, fuzzy 
  580546msgid "Delete macr&o..." 
  581 msgstr " Makró törlése " 
   547msgstr "Makró törlése..." 
  582548 
  583 #, fuzzy 
  584549msgid "'ispell' s&pell check" 
  585 msgstr "&Helyesírás-ellenőrzés   C-p" 
   550msgstr "&Helyesírás-ellenőrzés" 
  586551 
  587 #, fuzzy 
  588552msgid "&Mail..." 
  589 msgstr "&Szűrő..." 
   553msgstr "&Mail..." 
  590554 
  591 #, fuzzy 
  592555msgid "Insert &literal..." 
  593 msgstr "Karakter &beszúrása...   C-q" 
   556msgstr "Karakter &beszúrása..." 
  594557 
  595 #, fuzzy 
  596558msgid "Insert &date/time" 
  597 msgstr "&Dátum/idő beszúrás a       " 
   559msgstr "&Dátum/idő beszúrása" 
  598560 
  599 #, fuzzy 
  600561msgid "Format p&aragraph" 
  601 msgstr "Bekezdés &formázása      M-p" 
   562msgstr "Bekezdés &formázása" 
  602563 
  603 #, fuzzy 
  604564msgid "Sor&t..." 
  605 msgstr "&Rendezési mód..." 
   565msgstr "&Rendezés..." 
  606566 
  607 #, fuzzy 
  608567msgid "Paste o&utput of..." 
  609 msgstr "K&imenet beillesztése... M-u" 
   568msgstr "K&imenet beillesztése..." 
  610569 
  611 #, fuzzy 
  612570msgid "E&xternal formatter" 
  613 msgstr "Kü&lső formázó           F19" 
   571msgstr "Kü&lső formázó" 
  614572 
  615573msgid "&General...  " 
  616574msgstr "Á&ltalános..." 
  617575 
  618 #, fuzzy 
  619576msgid "Save &mode..." 
  620577msgstr "&Mentési mód..." 
  621578 
  622 #, fuzzy 
  623579msgid "Learn &keys..." 
  624580msgstr "&Billentyűk..." 
  625581 
  626 #, fuzzy 
  627582msgid "Syntax &highlighting..." 
  628583msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés" 
  629584 
  msgstr "Me&nüfájl szerkesztése" 
  636591msgid "&Save setup" 
  637592msgstr "Beállítások m&entése" 
  638593 
  639 #, fuzzy 
  640594msgid "&File" 
  641595msgstr "Fájl" 
  642596 
  643 #, fuzzy 
  644597msgid "&Edit" 
  645598msgstr "Szerk" 
  646599 
  647600# a gombsorban is szerepel (F7) 
  648 #, fuzzy 
  649601msgid "&Search" 
  650602msgstr "Keresés" 
  651603 
  652604# ez is egy prompt (azert a ":") 
  653 #, fuzzy 
  654605msgid "&Command" 
  655606msgstr "Parancs:" 
  656607 
  657 #, fuzzy 
  658608msgid "For&mat" 
  659 msgstr "Normális" 
   609msgstr "For&mátum" 
  660610 
  661 #, fuzzy 
  662611msgid "&Options" 
  663 msgstr " Beállí&tások " 
   612msgstr "Beállí&tások" 
  664613 
  665614msgid "None" 
  666615msgstr "Nincs" 
  msgstr "Sortörési pozíció: " 
  677626msgid "Cursor beyond end of line" 
  678627msgstr "Kurzor a sor vége mögött" 
  679628 
  680 #, fuzzy 
  681629msgid "Pers&istent selection" 
  682630msgstr "Tartós kijelölés" 
  683631 
  msgstr "Súgó" 
  724672msgid "ButtonBar|Save" 
  725673msgstr "Mentés" 
  726674 
  727 #, fuzzy 
  728675msgid "ButtonBar|Mark" 
  729 msgstr "Értelm" 
   676msgstr "Gombsor|Kijelöl" 
  730677 
  731 #, fuzzy 
  732678msgid "ButtonBar|Replac" 
  733 msgstr "Nyers" 
   679msgstr "Gombsor|Csere" 
  734680 
  735 #, fuzzy 
  736681msgid "ButtonBar|Copy" 
  737 msgstr "Súgó" 
   682msgstr "Gombsor|Másol" 
  738683 
  739 #, fuzzy 
  740684msgid "ButtonBar|Move" 
  741 msgstr "Mentés" 
   685msgstr "Gombsor|Mozgat" 
  742686 
  743687msgid "ButtonBar|Search" 
  744 msgstr "Keresés" 
   688msgstr "Gombsor|Keres" 
  745689 
  746 #, fuzzy 
  747690msgid "ButtonBar|Delete" 
  748 msgstr "Súgó" 
   691msgstr "Gombsor|Töröl" 
  749692 
  750 #, fuzzy 
  751693msgid "ButtonBar|PullDn" 
  752 msgstr "Súgó" 
   694msgstr "Gombsor|Menü" 
  753695 
  754696msgid "ButtonBar|Quit" 
  755 msgstr "Kilép" 
   697msgstr "Gombsor|Kilép" 
  756698 
  757699msgid " Load syntax file " 
  758700msgstr " Szintaxisfájl betöltése " 
  msgid "" 
  763705" Cannot open file %s \n" 
  764706" %s " 
  765707msgstr "" 
  766 " Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" fájlt. \n" 
   708" A(z) %s fájl nem megnyitható\n" 
  767709" %s " 
  768710 
  769711#, c-format 
  msgstr "Rajzolás 7 bites ASCII karakterekkel" 
  870812msgid "Resets soft keys on HP terminals" 
  871813msgstr "HP terminál puhabillentyűk alaphelyzetbe" 
  872814 
  873 #, fuzzy 
  874815msgid "Load definitions of key bindings from specified file" 
  875 msgstr "FTP-párbeszéd naplózása megadott fájlba" 
   816msgstr "Gyorsbillentyűk betöltése megadott fájlból" 
  876817 
  877818msgid "Requests to run in black and white" 
  878 msgstr "Fekete-fehér üzemmód kérése." 
   819msgstr "Fekete-fehér üzemmód kérése" 
  879820 
  880821msgid "Request to run in color mode" 
  881 msgstr "Színes üzemmód kérése." 
   822msgstr "Színes üzemmód kérése" 
  882823 
  883824msgid "Specifies a color configuration" 
  884 msgstr "Színösszeállítás megadása." 
   825msgstr "Színösszeállítás megadása" 
  885826 
  886827msgid "Show mc with specified skin" 
  887 msgstr "" 
   828msgstr "MC a megadott borítással" 
  888829 
  889830#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors 
  890831msgid "" 
  msgstr "Saját extra adat&sor:" 
  1011952msgid "&Reverse" 
  1012953msgstr "&Fordított sorrend" 
  1013954 
  1014 #, fuzzy 
  1015955msgid "Case sensi&tive" 
  1016956msgstr "&Kis-/nagybetű számít" 
  1017957 
  1018 #, fuzzy 
  1019958msgid "Executable &first" 
  1020959msgstr "Futtatható fent" 
  1021960 
  msgstr "" 
  15021441"\"%smc.ext\" fájlból, vagy elkészítheti az alapján." 
  15031442 
  15041443msgid "DialogTitle|Copy" 
  1505 msgstr "" 
   1444msgstr "DialógusCím|Másol" 
  15061445 
  15071446msgid "DialogTitle|Move" 
  1508 msgstr "" 
   1447msgstr "DialógusCím|Mozgat" 
  15091448 
  15101449msgid "DialogTitle|Delete" 
  1511 msgstr "" 
   1450msgstr "DialógusCím|Töröl" 
  15121451 
  15131452msgid " Cannot make the hardlink " 
  15141453msgstr " Nem sikerült létrehozni a hard linket " 
  msgid "Directory scanning" 
  17991738msgstr "Könyvtárak átfésülése" 
  18001739 
  18011740msgid "FileOperation|Copy" 
  1802 msgstr "" 
   1741msgstr "Fájlművelet|Másol" 
  18031742 
  18041743msgid "FileOperation|Move" 
  1805 msgstr "" 
   1744msgstr "Fájlművelet|Mozgat" 
  18061745 
  18071746msgid "FileOperation|Delete" 
  1808 msgstr "" 
   1747msgstr "Fájlművelet|Töröl" 
  18091748 
  18101749# pl.: "dfdsfds" nevű fájl törlése? 
  18111750# (Copy, Move, Delete) 
  msgstr " ide:" 
  18461785 
  18471786#, c-format 
  18481787msgid "%s?" 
  1849 msgstr "" 
   1788msgstr "%s?" 
  18501789 
  18511790msgid " Cannot operate on \"..\"! " 
  18521791msgstr " A \"..\" könyvtárral ez nem lehetséges! " 
  msgstr " Nem található \"%s\" bejegyzés a súgóban " 
  20842023msgid "Help" 
  20852024msgstr "Súgó" 
  20862025 
  2087 #, fuzzy 
  20882026msgid "ButtonBar|Index" 
  2089 msgstr "Hex" 
   2027msgstr "Gombsor|Tartalom" 
  20902028 
  2091 #, fuzzy 
  20922029msgid "ButtonBar|Prev" 
  2093 msgstr "Értelm" 
   2030msgstr "Gombsor|Előző" 
  20942031 
  20952032msgid "&Remove" 
  20962033msgstr "&Törlés" 
  msgstr " Valóban ki szeretne lépni a Midnight Commanderből? " 
  24062343msgid "&Listing mode..." 
  24072344msgstr "&Listázási mód..." 
  24082345 
  2409 #, fuzzy 
  24102346msgid "&Quick view" 
  2411 msgstr "Gyors mentés " 
   2347msgstr "Gyors nézet" 
  24122348 
  2413 #, fuzzy 
  24142349msgid "&Info" 
  2415 msgstr "&Inode" 
   2350msgstr "&Info" 
  24162351 
  24172352msgid "&Sort order..." 
  24182353msgstr "&Rendezési mód..." 
  msgstr "&Rendezési mód..." 
  24202355msgid "&Filter..." 
  24212356msgstr "&Szűrő..." 
  24222357 
  2423 #, fuzzy 
  24242358msgid "&Encoding..." 
  2425 msgstr "&Kódolás          C-t" 
   2359msgstr "&Kódolás..." 
  24262360 
  24272361msgid "&Network link..." 
  24282362msgstr "&Hálózati kapcsolat..." 
  msgid "SM&B link..." 
  24372371msgstr "SM&B-kapcsolat..." 
  24382372 
  24392373# 7 karakteres még lehet (funkciógomb-sor) 
  2440 #, fuzzy 
  24412374msgid "&Rescan" 
  24422375msgstr "Frissít" 
  24432376 
  2444 #, fuzzy 
  24452377msgid "&View" 
  24462378msgstr "Megnéz" 
  24472379 
  2448 #, fuzzy 
  24492380msgid "Vie&w file..." 
  2450 msgstr " Fájl megjelenítése " 
   2381msgstr "Fájl megjelenítése..." 
  24512382 
  2452 #, fuzzy 
  24532383msgid "&Filtered view" 
  2454 msgstr " Szűrt nézet " 
   2384msgstr "Szűrt nézet" 
  24552385 
  24562386msgid "C&hmod" 
  2457 msgstr "" 
   2387msgstr "C&hmod" 
  24582388 
  2459 #, fuzzy 
  24602389msgid "&Link" 
  2461 msgstr "&Linkek" 
   2390msgstr "&Link" 
  24622391 
  2463 #, fuzzy 
  24642392msgid "&SymLink" 
  2465 msgstr "&Linkek" 
   2393msgstr "&Szimb.Link" 
  24662394 
  2467 #, fuzzy 
  24682395msgid "Edit s&ymlink" 
  2469 msgstr " Szimbolikus link módosítása " 
   2396msgstr "Szimbolikus link módosítása" 
  24702397 
  24712398msgid "Ch&own" 
  2472 msgstr "" 
   2399msgstr "Ch&own" 
  24732400 
  2474 #, fuzzy 
  24752401msgid "&Advanced chown" 
  2476 msgstr "H&aladó \"Chown\" (tulajdonos)     " 
   2402msgstr "H&aladó \"Chown\" (tulaj)" 
  24772403 
  2478 #, fuzzy 
  24792404msgid "&Rename/Move" 
  2480 msgstr "&Törlés" 
   2405msgstr "&Átnevez/Mozgat" 
  24812406 
  2482 #, fuzzy 
  24832407msgid "&Mkdir" 
  24842408msgstr "ÚjKvtr" 
  24852409 
  2486 #, fuzzy 
  24872410msgid "&Quick cd" 
  2488 msgstr "Gyors könyvtárváltás (\"cd\")" 
   2411msgstr "Gyors könyvtárváltás (cd)" 
  24892412 
  2490 #, fuzzy 
  24912413msgid "Select &group" 
  24922414msgstr "&Csoportot" 
  24932415 
  2494 #, fuzzy 
  24952416msgid "U&nselect group" 
  2496 msgstr " Kijelölések megszüntetése " 
   2417msgstr "Kijelölések megszüntetése" 
  24972418 
  2498 #, fuzzy 
  24992419msgid "Reverse selec&tion" 
  2500 msgstr "Kijelölés megfor&dítása       M-*" 
   2420msgstr "Kijelölés megfor&dítása" 
  25012421 
  2502 #, fuzzy 
  25032422msgid "E&xit" 
  2504 msgstr "&Javítsd ki" 
   2423msgstr "&Kilép" 
  25052424 
  2506 #, fuzzy 
  25072425msgid "&User menu" 
  2508 msgstr " Felhasználói menü " 
   2426msgstr "Felhasználói menü" 
  25092427 
  25102428msgid "&Directory tree" 
  25112429msgstr "Köny&vtárfa" 
  25122430 
  2513 #, fuzzy 
  25142431msgid "&Find file" 
  2515 msgstr "Fájl keresése" 
   2432msgstr "&Fájl keresése" 
  25162433 
  25172434msgid "S&wap panels" 
  2518 msgstr "" 
   2435msgstr "Panel csere" 
  25192436 
  2520 #, fuzzy 
  25212437msgid "Switch &panels on/off" 
  2522 msgstr "Pane&lek ki/be             C-o" 
   2438msgstr "Pane&lek ki/be" 
  25232439 
  2524 #, fuzzy 
  25252440msgid "&Compare directories" 
  25262441msgstr " Könyvtárak összehasonlítása " 
  25272442 
  2528 #, fuzzy 
  25292443msgid "E&xternal panelize" 
  25302444msgstr "Külső panel-parancs" 
  25312445 
  2532 #, fuzzy 
  25332446msgid "Show directory s&izes" 
  25342447msgstr "Könyvtár&méret" 
  25352448 
  2536 #, fuzzy 
  25372449msgid "Command &history" 
  25382450msgstr "Ko&rábbi parancsok" 
  25392451 
  2540 #, fuzzy 
  25412452msgid "Di&rectory hotlist" 
  25422453msgstr "Könyvtár-gyorslista" 
  25432454 
  2544 #, fuzzy 
  25452455msgid "&Active VFS list" 
  2546 msgstr "&Aktív VFS-lista         C-x a" 
   2456msgstr "&Aktív VFS-lista" 
  25472457 
  2548 #, fuzzy 
  25492458msgid "&Background jobs" 
  25502459msgstr "Háttérfolyamatok" 
  25512460 
  msgstr "Kiter&jesztésfájl szerkesztése" 
  25612470msgid "Edit &menu file" 
  25622471msgstr "Me&nüfájl szerkesztése" 
  25632472 
  2564 #, fuzzy 
  25652473msgid "Edit hi&ghlighting group file" 
  2566 msgstr "&Szintaxisfájl szerkesztése" 
   2474msgstr "Fájltípus színkiemelés szerkesztése" 
  25672475 
  25682476msgid "&Configuration..." 
  25692477msgstr "&Alapbeállítások..." 
  msgstr "&Alapbeállítások..." 
  25712479msgid "&Layout..." 
  25722480msgstr "Meg&jelenés..." 
  25732481 
  2574 #, fuzzy 
  25752482msgid "C&onfirmation..." 
  25762483msgstr "&Megerősítések..." 
  25772484 
  msgstr "&Kivitel és bevitel..." 
  25812488msgid "&Virtual FS..." 
  25822489msgstr "&Virtuális fájlrendszer..." 
  25832490 
  2584 #, fuzzy 
  25852491msgid "&Above" 
  25862492msgstr " Fe&nt " 
  25872493 
  2588 #, fuzzy 
  25892494msgid "&Left" 
  25902495msgstr " &Bal " 
  25912496 
  2592 #, fuzzy 
  25932497msgid "&Below" 
  25942498msgstr " &Lent " 
  25952499 
  2596 #, fuzzy 
  25972500msgid "&Right" 
  25982501msgstr " &Jobb " 
  25992502 
  msgstr "" 
  26112514" kell egy frissítést. További részletek a kézikönyvben (amely  \n" 
  26122515" a \"man mc\" paranccsal jeleníthető meg). " 
  26132516 
  2614 #, fuzzy 
  26152517msgid "ButtonBar|Menu" 
  2616 msgstr "Hex" 
   2518msgstr "Gombsor|Menü" 
  26172519 
  26182520msgid "The TERM environment variable is unset!\n" 
  26192521msgstr "Nincs beállítva a TERM környezeti változó.\n" 
  msgstr "AL-KVTR" 
  27782680#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode 
  27792681#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  27802682msgid "sort|u" 
  2781 msgstr "" 
   2683msgstr "surt|u" 
  27822684 
  27832685msgid "&Unsorted" 
  27842686msgstr "Nincs rende&zés" 
  msgstr "Nincs rende&zés" 
  27862688#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode 
  27872689#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  27882690msgid "sort|n" 
  2789 msgstr "" 
   2691msgstr "sort|n" 
  27902692 
  27912693msgid "&Name" 
  27922694msgstr "&Név" 
  27932695 
  27942696#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode 
  27952697#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  2796 #, fuzzy 
  27972698msgid "sort|e" 
  2798 msgstr "Nincs rende&zés" 
   2699msgstr "sort|e" 
  27992700 
  28002701msgid "&Extension" 
  2801 msgstr "&Végződés (kiterjesztés)" 
   2702msgstr "&Kiterjesztés" 
  28022703 
  28032704#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode 
  28042705#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  28052706msgid "sort|s" 
  2806 msgstr "" 
   2707msgstr "sort|s" 
  28072708 
  28082709msgid "&Size" 
  28092710msgstr "Mé&ret" 
  28102711 
  2811 #, fuzzy 
  28122712msgid "Block Size" 
  2813 msgstr " Fájlméret " 
   2713msgstr "Blokkméret" 
  28142714 
  28152715#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode 
  28162716#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  28172717msgid "sort|m" 
  2818 msgstr "" 
   2718msgstr "sort|m" 
  28192719 
  28202720# tartalomra vonatkozik 
  28212721msgid "&Modify time" 
  msgstr "(Tartalmi) mó&dosítás ideje" 
  28242724#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode 
  28252725#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  28262726msgid "sort|a" 
  2827 msgstr "" 
   2727msgstr "sort|a" 
  28282728 
  28292729msgid "&Access time" 
  28302730msgstr "&Elérés ideje" 
  msgstr "&Elérés ideje" 
  28322732#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode 
  28332733#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  28342734msgid "sort|h" 
  2835 msgstr "" 
   2735msgstr "sort|h" 
  28362736 
  28372737# metaadat-módosulás, például chmod dátuma 
  28382738msgid "C&Hange time" 
  msgstr "Ln" 
  28512751#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode 
  28522752#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix 
  28532753msgid "sort|i" 
  2854 msgstr "" 
   2754msgstr "sort|i" 
  28552755 
  28562756msgid "&Inode" 
  28572757msgstr "&Inode" 
  msgstr "Megnéz" 
  29012801msgid "ButtonBar|Edit" 
  29022802msgstr "Szerk" 
  29032803 
  2904 #, fuzzy 
  29052804msgid "ButtonBar|RenMov" 
  2906 msgstr "Hex" 
   2805msgstr "Gombsor|ÁtnevMozg" 
  29072806 
  2908 #, fuzzy 
  29092807msgid "ButtonBar|Mkdir" 
  2910 msgstr "Szerk" 
   2808msgstr "Gombsor|Újkönyvt" 
  29112809 
  29122810msgid " Not implemented yet " 
  29132811msgstr " Még nincs megvalósítva " 
  msgstr "Válasszon kódlapot" 
  29372835msgid "-  < No translation >" 
  29382836msgstr "-  < Nincs konverzió >" 
  29392837 
  2940 #, fuzzy, c-format 
   2838#, c-format 
  29412839msgid "" 
  29422840"Cannot save file %s:\n" 
  29432841"%s" 
  29442842msgstr "" 
  2945 " Nem sikerült a mentés: \n" 
  2946 " %s " 
   2843"Az %s fájl nem menthető:\n" 
   2844"%s" 
  29472845 
  29482846#, c-format 
  29492847msgid "" 
  29502848"Unable to load '%s' skin.\n" 
  29512849"Default skin has been loaded" 
  2952 msgstr "" 
   2850msgstr "Az '%s' borítás nem betölthető.\n" 
   2851"Alapértelmezett borítás betöltve" 
  29532852 
  29542853#, c-format 
  29552854msgid "" 
  29562855"Unable to parse '%s' skin.\n" 
  29572856"Default skin has been loaded" 
  2958 msgstr "" 
   2857msgstr "Az '%s' borítás nem értelmezhető.\n" 
   2858"Alapértelmezett borítás betöltve" 
  29592859 
  29602860msgid "" 
  29612861"GNU Midnight Commander is already\n" 
  msgstr "" 
  30482948msgid "  Delete %s?  " 
  30492949msgstr "  %s törlése?  " 
  30502950 
  3051 #, fuzzy 
  30522951msgid "ButtonBar|Static" 
  3053 msgstr "Keresés" 
   2952msgstr "Gombsor|Statikus" 
  30542953 
  3055 #, fuzzy 
  30562954msgid "ButtonBar|Dynamc" 
  3057 msgstr "Nyers" 
   2955msgstr "Gombsor|Dinamikus" 
  30582956 
  3059 #, fuzzy 
  30602957msgid "ButtonBar|Rescan" 
  3061 msgstr "Nyers" 
   2958msgstr "Gombsor|Frissít" 
  30622959 
  3063 #, fuzzy 
  30642960msgid "ButtonBar|Forget" 
  3065 msgstr "Formáz" 
   2961msgstr "Gombsor|Felejt" 
  30662962 
  3067 #, fuzzy 
  30682963msgid "ButtonBar|Rmdir" 
  3069 msgstr "Szerk" 
   2964msgstr "Gombsor|KönyvtTöröl" 
  30702965 
  30712966#, c-format 
  30722967msgid "" 
  msgstr "\"Delete\" - numer." 
  32173112msgid "Enter on keypad" 
  32183113msgstr "\"Enter\" - numer." 
  32193114 
  3220 #, fuzzy 
  32213115msgid "Function key 21" 
  3222 msgstr "F1  funkcióbill." 
   3116msgstr "Funkcióbill. F21" 
  32233117 
  3224 #, fuzzy 
  32253118msgid "Function key 22" 
  3226 msgstr "F2  funkcióbill." 
   3119msgstr "Funkcióbill. F22" 
  32273120 
  3228 #, fuzzy 
  32293121msgid "Function key 23" 
  3230 msgstr "F2  funkcióbill." 
   3122msgstr "Funkcióbill. F23" 
  32313123 
  3232 #, fuzzy 
  32333124msgid "Function key 24" 
  3234 msgstr "F2  funkcióbill." 
   3125msgstr "Funkcióbill. F24" 
  32353126 
  32363127msgid "Plus" 
  3237 msgstr "" 
   3128msgstr "Plusz" 
  32383129 
  3239 #, fuzzy 
  32403130msgid "Minus" 
  3241 msgstr "Menü" 
   3131msgstr "Mínusz" 
  32423132 
  32433133msgid "Asterisk" 
  3244 msgstr "" 
   3134msgstr "Csillag" 
  32453135 
  32463136msgid "Dot" 
  3247 msgstr "" 
   3137msgstr "Pont" 
  32483138 
  32493139msgid "Less than" 
  3250 msgstr "" 
   3140msgstr "Kisebb" 
  32513141 
  32523142msgid "Great than" 
  3253 msgstr "" 
   3143msgstr "Nagyobb" 
  32543144 
  32553145msgid "Equal" 
  3256 msgstr "" 
   3146msgstr "Egyenlő" 
  32573147 
  3258 # ez is egy prompt (azert a ":") 
  3259 #, fuzzy 
  32603148msgid "Comma" 
  3261 msgstr "Parancs:" 
   3149msgstr "Vessző" 
  32623150 
  32633151msgid "Apostrophe" 
  3264 msgstr "" 
   3152msgstr "Aposztróf" 
  32653153 
  3266 #, fuzzy 
  32673154msgid "Colon" 
  3268 msgstr "Darab" 
   3155msgstr "Kettőspont" 
  32693156 
  32703157msgid "Exclamation mark" 
  3271 msgstr "" 
   3158msgstr "Felkiáltójel" 
  32723159 
  32733160msgid "Question mark" 
  3274 msgstr "" 
   3161msgstr "Kérdőjel" 
  32753162 
  3276 # ha már létezik a célfájl 
  3277 #, fuzzy 
  32783163msgid "Ampersand" 
  3279 msgstr "&Hozzáírás" 
   3164msgstr "És jel" 
  32803165 
  32813166msgid "Dollar sign" 
  3282 msgstr "" 
   3167msgstr "Dollárjel" 
  32833168 
  32843169msgid "Quotation mark" 
  3285 msgstr "" 
   3170msgstr "Idézőjel" 
  32863171 
  3287 #, fuzzy 
  32883172msgid "Caret" 
  3289 msgstr "Cél" 
   3173msgstr "Kalap" 
  32903174 
  32913175msgid "Tilda" 
  3292 msgstr "" 
   3176msgstr "Hullám" 
  32933177 
  3294 #, fuzzy 
  32953178msgid "Prime" 
  3296 msgstr "Előző" 
   3179msgstr "Tompa ékezet" 
  32973180 
  3298 #, fuzzy 
  32993181msgid "Underline" 
  3300 msgstr " Sor száma: " 
   3182msgstr "Aláhúzás" 
  33013183 
  33023184msgid "Understrike" 
  3303 msgstr "" 
   3185msgstr "Aláhúzás" 
  33043186 
  33053187msgid "Pipe" 
  3306 msgstr "" 
   3188msgstr "Cső" 
  33073189 
  3308 #, fuzzy 
  33093190msgid "Enter" 
  3310 msgstr "Tulaj" 
   3191msgstr "Enter" 
  33113192 
  3312 #, fuzzy 
  33133193msgid "Tab key" 
  3314 msgstr "Tab - numerikus" 
   3194msgstr "Tabuátor" 
  33153195 
  3316 #, fuzzy 
  33173196msgid "Space key" 
  3318 msgstr "Szóköz - numerikus" 
   3197msgstr "Szóköz" 
  33193198 
  3320 #, fuzzy 
  33213199msgid "Slash key" 
  3322 msgstr "\"/\" - numerikus" 
   3200msgstr "Törtvonal" 
  33233201 
  3324 #, fuzzy 
  33253202msgid "Backslash key" 
  3326 msgstr "\"Backspace\" gomb" 
   3203msgstr "Fordított törtvonal" 
  33273204 
  33283205msgid "Number sign #" 
  3329 msgstr "" 
   3206msgstr "Kettőskereszt" 
  33303207 
  33313208msgid "Ctrl" 
  33323209msgstr "Ctrl" 
  msgid "Empty output from child filter" 
  34513328msgstr "A szűrő kimenete üres." 
  34523329 
  34533330msgid "ButtonBar|Ascii" 
  3454 msgstr "ASCII" 
   3331msgstr "Gombsor|ASCII" 
  34553332 
  34563333msgid "ButtonBar|Hex" 
  3457 msgstr "Hex" 
   3334msgstr "Gombsor|Hex" 
  34583335 
  34593336msgid "ButtonBar|Goto" 
  3460 msgstr "Ugrás" 
   3337msgstr "Gombsor|Ugrás" 
  34613338 
  34623339msgid "ButtonBar|Line" 
  3463 msgstr "UgrSor" 
   3340msgstr "Gombsor|UgrSor" 
  34643341 
  34653342msgid "ButtonBar|UnWrap" 
  3466 msgstr "NemTör" 
   3343msgstr "Gombsor|NemTör" 
  34673344 
  34683345msgid "ButtonBar|Wrap" 
  3469 msgstr "SorTör" 
   3346msgstr "Gombsor|SorTör" 
  34703347 
  34713348msgid "ButtonBar|HxSrch" 
  3472 msgstr "HexKer" 
   3349msgstr "Gombsor|HexKer" 
  34733350 
  34743351msgid "ButtonBar|Raw" 
  3475 msgstr "Nyers" 
   3352msgstr "Gombsor|Nyers" 
  34763353 
  34773354msgid "ButtonBar|Parse" 
  3478 msgstr "Értelm" 
   3355msgstr "Gombsor|Értelm" 
  34793356 
  34803357msgid "ButtonBar|Unform" 
  3481 msgstr "NemForm" 
   3358msgstr "Gombsor|NemForm" 
  34823359 
  34833360msgid "ButtonBar|Format" 
  3484 msgstr "Formáz" 
   3361msgstr "Gombsor|Formáz" 
  34853362 
  34863363#, c-format 
  34873364msgid "File: %s" 
  msgstr "A fájl módosításai elvesztek" 
  40773954#~ msgid "&Go to line...            M-l" 
  40783955#~ msgstr "&Ugrás adott sorra...    M-l" 
  40793956 
  4080 #, fuzzy 
  40813957#~ msgid "Encod&ing...             M-e" 
  4082 #~ msgstr "Kódolá&s                 C-t" 
   3958#~ msgstr "Kódolá&s                 M-e" 
  40833959 
  40843960#~ msgid "Delete macr&o...            " 
  40853961#~ msgstr "Makró &törlése...           " 
  msgstr "A fájl módosításai elvesztek" 
  42654141#~ msgid "Menu" 
  42664142#~ msgstr "Menü" 
  42674143 
  4268 #, fuzzy 
  42694144#~ msgid "n" 
  4270 #~ msgstr "Be" 
   4145#~ msgstr "n" 
  42714146 
  42724147# ! az a szokoz direkt van ott! 
  42734148# backup-fájlok végződése, például ~ 
  4274 #, fuzzy 
  42754149#~ msgid "Extension" 
  42764150#~ msgstr " Végződés:" 
  42774151 
  msgstr "A fájl módosításai elvesztek" 
  43104184#~ msgid "Rmdir" 
  43114185#~ msgstr "KvtTörl" 
  43124186 
  4313 #, fuzzy 
  43144187#~ msgid "Escape key" 
  4315 #~ msgstr "Szóköz - numerikus" 
   4188#~ msgstr "Escape Bill." 
  43164189 
  43174190#~ msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>" 
  43184191#~ msgstr "Bind: helytelen argumentumszám, bind <kulcs> <parancs>" 
  msgstr "A fájl módosításai elvesztek" 
  43974270#~ msgid "O&ne" 
  43984271#~ msgstr "&Egyet" 
  43994272 
  4400 #, fuzzy 
  44014273#~ msgid "%b %d %H:%M" 
  4402 #~ msgstr "%b %e %H.%M" 
   4274#~ msgstr "%b %d %H:%M" 
  44034275 
  4404 #, fuzzy 
  44054276#~ msgid "%b %d %Y" 
  4406 #~ msgstr "%b %e %Y" 
   4277#~ msgstr "%b %d %Y" 
  44074278 
  4408 #, fuzzy 
  44094279#~ msgid " The current address is 0x%08" 
  4410 #~ msgstr "" 
  4411 #~ " Adja meg az új címet\n" 
  4412 #~ " (az aktuális cím: 0x%lx):" 
   4280#~ msgstr "Az aktuális cím 0x%08" 
  44134281 
  44144282#~ msgid "scanf &Expression" 
  44154283#~ msgstr "&Scanf-kifejezés"