Ticket #1462: 22_sr.patch

File 22_sr.patch, 79.4 KB (added by narcan, 15 years ago)
 • doc/man/sr/mc.1.in

  Fix hyphen-used-as-minus-sign and manpage-has-errors-from-man
  old new  
  11.\"TOPICS "Теме:" 
  2 .TH ПН 1 "јануар 2003." "ПН верзија 4.6.0" "ГНУ-ов поноћни наредник" 
   2.TH ПН 1 "јануар 2003." "ПН верзија 4.6.0" "ГНУ\-ов поноћни наредник" 
  33.\"SKIP_SECTION" 
  44.SH "НАЗИВ" 
  55mc \- Визуална љуска за Униксолике системе. 
  66.\"SKIP_SECTION" 
  77.SH "УПОТРЕБА" 
  88.B mc 
  9 [\-abcCdfhPstuUVx] [\-l дневник] [дир1 [дир2]] [-e [датотека]] [-v датотека] 
   9[\-abcCdfhPstuUVx] [\-l дневник] [дир1 [дир2]] [\-e [датотека]] [\-v датотека] 
  1010.\"NODE "DESCRIPTION" 
  1111.SH "ОПИС" 
  12 ГНУ-ов поноћни наредник је прегледач директоријума и управитељ 
   12ГНУ\-ов поноћни наредник је прегледач директоријума и управитељ 
  1313датотекама за Униксолике оперативне системе. 
  1414.\"NODE "OPTIONS" 
  1515.\".\"DONT_SPLIT" 
   
  4848.TP 
  4949.I "\-k" 
  5050Поставља меке тастере на подразумеване вредности из база 
  51 termcap/terminfo. Корисно је само на ХП-овим терминалима када не 
   51termcap/terminfo. Корисно је само на ХП\-овим терминалима када не 
  5252функционишу функцијски тастери. 
  5353.TP 
  5454.I "\-l датотека" 
  55 Чува дијалог ftpfs-а са сервером у датотеку. 
   55Чува дијалог ftpfs\-а са сервером у датотеку. 
  5656.TP 
  5757.I "\-P датотека" 
  5858Штампа последњи радни директоријум у задану датотеку. Овај избор не би 
   
  202202(који је понекад означен са ALT или чак Compose). У овом упутству ћемо 
  203203користити следеће скраћенице: 
  204204.TP 
  205 .B C-<знак> 
   205.B C\-<знак> 
  206206значи да би требало држати тастер `Control' док се не притисне тастер 
  207 <знак>. Тако, C-f значи: држите тастер `Control' и притисните `f'. 
   207<знак>. Тако, C\-f значи: држите тастер `Control' и притисните `f'. 
  208208.TP 
  209 .B M-<знак> 
   209.B M\-<знак> 
  210210значи да би требало држати тастер `Meta' или `Alt' док се не притисне 
  211211тастер <знак>. Ако на вашој тастатури не постоје тастери `Meta' или 
  212212`Alt', притисните тастер 
  213213.IR ESC ,  
  214214отпустите га, а онда притисните тастер <знак>. 
  215215.TP 
  216 .B S-<знак> 
   216.B S\-<знак> 
  217217значи да би требало држати тастер `Shift' док се не притисне тастер 
  218218<знак>. 
  219219.PP 
  220220Сви редови за унос у Поноћном нареднику користе имитацију пречица 
  221 уређивача ГНУ-ов Емакс. 
   221уређивача ГНУ\-ов Емакс. 
  222222.PP 
  223223Постоје многи одељци који се баве пречицама. Следећи су најважнији. 
  224224.PP 
   
  268268.\"Extension File Edit" 
  269269онда се извршава одговарајућа наредба. 
  270270.TP 
  271 .B C-l 
   271.B C\-l 
  272272поново исцртава све податке у Поноћном нареднику. 
  273273.TP 
  274 .B C-x c 
   274.B C\-x c 
  275275покреће наредбу 
  276276.\"LINK2" 
  277277Chmod (промена дозвола) 
  278278.\"Chmod" 
  279279над датотеком или над означеним датотекама. 
  280280.TP  
  281 .B C-x o 
   281.B C\-x o 
  282282покреће наредбу 
  283283.\"LINK2" 
  284284Chown (промена власника) 
  285285.\"Chown" 
  286286над текућом датотеком или над означеним датотекама. 
  287287.TP 
  288 .B C-x l 
   288.B C\-x l 
  289289покреће наредбу `веза'. 
  290290.TP 
  291 .B C-x s 
   291.B C\-x s 
  292292покреће наредбу `симболичка веза'. 
  293293.TP 
  294 .B C-x i 
   294.B C\-x i 
  295295поставља режим другог окна на `информације'. 
  296296.TP 
  297 .B C-x q 
   297.B C\-x q 
  298298поставља режим другог окна на `брзи преглед'. 
  299299.TP 
  300 .B C-x ! 
   300.B C\-x ! 
  301301извршава наредбу 
  302302.\"LINK2" 
  303303Критеријум попуне окна\&. 
  304304.\"External panelize" 
  305305.TP 
  306 .B C-x h 
   306.B C\-x h 
  307307покреће наредбу 
  308308.\"LINK2" 
  309309Додај директоријум у брзи списак\&. 
  310310.\"Hotlist" 
  311311.TP 
  312 .B M-! 
   312.B M\-! 
  313313извршава наредбу Филтрирани приказ, која је описана у одељку 
  314314.\"LINK2" 
  315315наредба прегледа\&. 
  316316.\"Internal File Viewer" 
  317317.TP 
  318 .B M-? 
   318.B M\-? 
  319319извршава наредбу 
  320320.\"LINK2" 
  321321Нађи датотеку\&. 
  322322.\"Find File" 
  323323.TP 
  324 .B M-c 
   324.B M\-c 
  325325отвара дијалог 
  326326.\"LINK2" 
  327327Брза пром.дир. 
  328328.\"Quick cd" 
  329329.TP 
  330 .B C-o 
  331 када се програм покреће под конзолом ГНУ-а или FreeBSD-а или под Икс 
   330.B C\-o 
   331када се програм покреће под конзолом ГНУ\-а или FreeBSD\-а или под Икс 
  332332терминалом, приказаће вам излаз претходне наредбе. Када се покреће под 
  333 конзолом ГНУ-а, Поноћни наредник користи спољашњи програм (cons.saver) 
   333конзолом ГНУ\-а, Поноћни наредник користи спољашњи програм (cons.saver) 
  334334који се брине о чувању и враћању података на екран. 
  335335.PP 
  336336Када је при превођењу укључена подршка за подљуске, можете било кад да 
  337 притиснете C-o и то ће вас одвести назад на главни екран Поноћног 
   337притиснете C\-o и то ће вас одвести назад на главни екран Поноћног 
  338338наредника; да бисте се вратили у вашу апликацију потребно је само да 
  339 поново притиснете C-o. Ако сте зауставили апликацију користећи овај 
   339поново притиснете C\-o. Ако сте зауставили апликацију користећи овај 
  340340трик, нећете моћи да извршавате друге програме из Поноћног наредника 
  341341све док не прекинете заустављену апликацију. 
  342342.\"NODE "  Directory Panels" 
   
  347347Менијима `Лево' и `Десно'\&. 
  348348.\"Left and Right Menus" 
  349349.TP 
  350 .B Tab, C-i 
   350.B Tab, C\-i 
  351351мења текуће окно. Старо окно постаје ново текуће окно а старо текуће 
  352352окно постаје ново друго окно. Ред за бирање се помера из старог 
  353353текућег окна на ново текуће окно. 
  354354.TP 
  355 .B Insert, C-t 
   355.B Insert, C\-t 
  356356DEPRECATED! да бисте означили датотеке можете користити тастер `Insert' (низ kich1 
  357 из базе terminfo) или комбинацију C-t (Control-t). Да бисте одозначили 
   357из базе terminfo) или комбинацију C\-t (Control\-t). Да бисте одозначили 
  358358датотеке, само поново означите означену датотеку. 
  359359.TP 
  360360.B Insert 
  361361to tag files you may use the Insert key (the kich1 terminfo sequence).  
  362362To untag files, just retag a tagged file. 
  363363.TP 
  364 .B C-t 
  365 to change charset of panel you may use C-t (Control-t). 
   364.B C\-t 
   365to change charset of panel you may use C\-t (Control\-t). 
  366366Recoding is made from selected codepage into system codepage. To 
  367367cancel the recoding you may select "directory up" (..) in active panel. 
  368368To cancel the charsets in all directories, select "No translation " in  
  369369the dialog of encodings. 
  370370.TP 
  371 .B M-g, M-r, M-j 
   371.B M\-g, M\-r, M\-j 
  372372користе се за бирање највише датотеке у окну, средње датотеке и 
  373373најниже, тим редом. 
  374374.TP 
  375 .B C-s, M-s 
   375.B C\-s, M\-s 
  376376започиње претрагу назива датотека у списку директоријума. Када је 
  377377претрага укључена, кориснички унос ће бити додан на ниску за претрагу 
  378378уместо на наредбени ред. Ако је избор 
   
  384384или 
  385385.I DEL 
  386386се могу користити за исправљање грешака у куцању. Ако се комбинација 
  387 C-s поново притисне, тражи се следеће поклапање. 
   387C\-s поново притисне, тражи се следеће поклапање. 
  388388.TP 
  389 .B M-t 
   389.B M\-t 
  390390смењује текући списак приказа на следећи режим списка приказа. Уз ово 
  391391је могуће брзо прећи са дугачког списка на обичан или режим који је 
  392392задао корисник. 
  393393.TP 
  394 .B C-\\\\ (control-обрнута коса црта) 
   394.B C\-\\\\ (control\-обрнута коса црта) 
  395395приказује 
  396396.\"LINK2" 
  397397брзи списак директоријума 
   
  412412користите тастер `\\' да бисте одизабрали групу датотека. Ово је 
  413413супротно од тастера Плус. 
  414414.TP 
  415 .B навише, C-p 
   415.B навише, C\-p 
  416416помера ред за бирање на претходну ставку у окну. 
  417417.TP 
  418 .B наниже, C-n 
   418.B наниже, C\-n 
  419419помера ред за бирање на следећу ставку у окну. 
  420420.TP 
  421 .B home, a1, M-< 
   421.B home, a1, M\-< 
  422422помера ред за бирање на прву ставку у окну. 
  423423.TP 
  424 .B end, c1, M-> 
   424.B end, c1, M\-> 
  425425помера ред за бирање на последњу ставку у окну. 
  426426.TP 
  427 .B next-page, C-v 
   427.B next\-page, C\-v 
  428428помера ред за бирање једну страну наниже. 
  429429.TP 
  430 .B prev-page, M-v 
   430.B prev\-page, M\-v 
  431431помера ред за избор једну страну навише. 
  432432.TP 
  433 .B M-o 
   433.B M\-o 
  434434поставља текући директоријум другог окна на текући директоријум 
  435435текућег окна. Пребацује друго окно у режим списка по потреби. Ако 
  436436тренутно окно приказује резултате наредбе `Пребаци у окно', друго окно 
  437437ће бити обично. 
  438438.TP 
  439 .B C-PageUp, C-PageDown 
   439.B C\-PageUp, C\-PageDown 
  440440само у случају да их подржава терминал: премешта се у директоријум 
  441441`..' и у тренутно изабран директоријум, тим редом. 
  442442.TP 
  443 .B M-y 
   443.B M\-y 
  444444премешта се у претходни директоријум из историје, еквивалент притиску 
  445445.I < 
  446446дугметом миша. 
  447447.TP 
  448 .B M-u 
   448.B M\-u 
  449449премешта се на следећи директоријум из историје, еквивалент притиску 
  450450.I > 
  451451дугметом миша. 
  452452.TP 
  453 .B M-S-h, M-H 
   453.B M\-S\-h, M\-H 
  454454приказује историју директоријума, еквивалент притиску `v' дугметом миша. 
  455455.\"NODE "  Shell Command Line" 
  456456.SH "  Наредбени ред љуске" 
  457457Овај одељак набраја пречице које су корисне за избегавање претераног 
  458458куцања при уносу наредби љуске. 
  459459.TP 
  460 .B M-Enter 
   460.B M\-Enter 
  461461копира назив тренутно изабране датотеке у наредбени ред. 
  462462.TP 
  463 .B C-Enter 
  464 ради исто што и M-Enter, али ова пречица ради само у конзоли. 
   463.B C\-Enter 
   464ради исто што и M\-Enter, али ова пречица ради само у конзоли. 
  465465.TP 
  466 .B M-Tab 
   466.B M\-Tab 
  467467покреће  
  468468.\"LINK2" 
  469469допуну 
   
  471471назива датотека, наредби, променљивих, корисничких имена и назива 
  472472домаћина. 
  473473.TP 
  474 .B C-x t, C-x C-t 
   474.B C\-x t, C\-x C\-t 
  475475копира називе означених датотека (или, ако не постоје означене 
  476 датотеке, изабране датотеке) текућег окна (C-x t) или другог окна (C-x 
  477 C-t) у наредбени ред. 
   476датотеке, изабране датотеке) текућег окна (C\-x t) или другог окна (C\-x 
   477C\-t) у наредбени ред. 
  478478.TP 
  479 .B C-x p, C-x C-p 
   479.B C\-x p, C\-x C\-p 
  480480први низ тастера копира текућу путању у наредбени ред, а други копира 
  481481путању неизабраног окна у наредбени ред. 
  482482.TP 
  483 .B C-q 
   483.B C\-q 
  484484наредба `цитирања' се може користити за унос знакова које иначе 
  485485обрађује Поноћни наредник (на пример, симбол `+') 
  486486.TP 
  487 .B M-p, M-n 
  488 користите ове пречице да бисте разгледали историју наредби. Тастер M-p 
  489 вас води на претходну ставку, а M-n на следећу. 
   487.B M\-p, M\-n 
   488користите ове пречице да бисте разгледали историју наредби. Тастер M\-p 
   489вас води на претходну ставку, а M\-n на следећу. 
  490490.TP 
  491 .B M-h 
   491.B M\-h 
  492492приказује историју текућег реда за унос. 
  493493.\"NODE "  General Movement Keys" 
  494494.SH "  Опште пречице за кретање" 
   
  499499Други делови Поноћног наредника користе неке од тих пречица за 
  500500кретање, па ће овај одељак можда бити од користи и за те делове. 
  501501.TP 
  502 .B Up, C-p 
   502.B Up, C\-p 
  503503померање један ред уназад. 
  504504.TP 
  505 .B Down, C-n 
   505.B Down, C\-n 
  506506померање један ред унапред. 
  507507.TP 
  508 .B Prev Page, Page Up, M-v 
   508.B Prev Page, Page Up, M\-v 
  509509померање једну страну навише. 
  510510.TP 
  511 .B Next Page, Page Down, C-v 
   511.B Next Page, Page Down, C\-v 
  512512померање једну страну наниже. 
  513513.TP 
  514514.B Home, A1 
   
  520520Прегледач помоћи и прегледач датотека прихватају, поред ових, и 
  521521следеће пречице: 
  522522.TP 
  523 .B b, C-b, C-h, Backspace, Delete 
   523.B b, C\-b, C\-h, Backspace, Delete 
  524524померање једну страну навише. 
  525525.TP 
  526526.B Space bar 
   
  539539.\"Shell Command Line" 
  540540и за дијалоге упита у програму) прихватају следеће пречице: 
  541541.TP 
  542 .B C-a 
   542.B C\-a 
  543543поставља курсор на почетак реда. 
  544544.TP 
  545 .B C-e 
   545.B C\-e 
  546546поставља курсор на крај реда. 
  547547.TP 
  548 .B C-b, move-left 
   548.B C\-b, move\-left 
  549549помера курсор једно место улево. 
  550550.TP 
  551 .B C-f, move-right 
   551.B C\-f, move\-right 
  552552помера курсор једно место удесно. 
  553553.TP 
  554 .B M-f 
   554.B M\-f 
  555555померање једну реч унапред. 
  556556.TP 
  557 .B M-b 
   557.B M\-b 
  558558померање једну реч уназад. 
  559559.TP 
  560 .B C-h, backspace 
   560.B C\-h, backspace 
  561561брише претходни знак. 
  562562.TP 
  563 .B C-d, Delete 
   563.B C\-d, Delete 
  564564брише знак на том месту (преко курсора). 
  565565.TP 
  566 .B C-@ 
   566.B C\-@ 
  567567поставља ознаку за исецање. 
  568568.TP 
  569 .B C-w 
   569.B C\-w 
  570570копира текст између курсора и ознаке у прихватник и уклања текст из 
  571571реда за унос. 
  572572.TP 
  573 .B M-w 
   573.B M\-w 
  574574копира текст између курсора и ознаке у прихватник. 
  575575.TP 
  576 .B C-y 
   576.B C\-y 
  577577враћа садржај прихватника. 
  578578.TP 
  579 .B C-k 
   579.B C\-k 
  580580брише текст од курсора до краја реда. 
  581581.TP 
  582 .B M-p, M-n 
  583 Користите ове пречице да бисте разгледали историју наредби. Тастер M-p 
  584 вас води на претходну ставку, а M-n на следећу. 
   582.B M\-p, M\-n 
   583Користите ове пречице да бисте разгледали историју наредби. Тастер M\-p 
   584вас води на претходну ставку, а M\-n на следећу. 
  585585.TP 
  586 .B M-C-h, M-Backspace 
   586.B M\-C\-h, M\-Backspace 
  587587брише једну реч уназад. 
  588588.TP 
  589 .B M-Tab 
   589.B M\-Tab 
  590590извршава 
  591591.\"LINK2" 
  592592допуну 
   
  655655Кратки поглед приказује само назив датотеке и садржи две колоне (тиме 
  656656приказујући двоструко више датотека него други погледи). Дугачки 
  657657поглед је сличан излазу наредбе 
  658 .BR "`ls -l'". 
   658.BR "`ls \-l'". 
  659659Дугачки поглед заузима целу ширину екрана. 
  660660.PP 
  661661Ако изаберете `Кориснички' формат приказа, онда сами морате задати 
   
  681681ово је други облик формата 
  682682.B size. 
  683683Овај облик приказује величину датотека, а за директоријуме приказује 
  684 само ПОД-ДИР или НАД-ДИР. 
   684само ПОД\-ДИР или НАД\-ДИР. 
  685685.TP 
  686686.B type 
  687687приказује поље врсте, ширине један. Овај знак је сличан оном кога 
  688 приказује наредба `ls' уз прекидач `-F' - за извршне датотеке:  
   688приказује наредба `ls' уз прекидач `\-F' \- за извршне датотеке:  
  689689.BR "*", 
  690690за директоријуме:  
  691691.BR "/", 
   
  694694за утичнице:  
  695695.BR "=", 
  696696за знаковне уређаје:  
  697 .BR "-", 
   697.BR "\-", 
  698698за блок уређаје:  
  699699.BR "+", 
  700700за цеви:  
   
  726726број веза које указују на датотеку. 
  727727.TP 
  728728.B ngid 
  729 ИБГ - идентификациони број групе (бројевна вредност). 
   729ИБГ \- идентификациони број групе (бројевна вредност). 
  730730.TP 
  731731.B nuid 
  732 КИБ - кориснички идентификациони број (бројевна вредност). 
   732КИБ \- кориснички идентификациони број (бројевна вредност). 
  733733.TP 
  734734.B owner 
  735735власник датотеке. 
   
  755755и жељени број знакова у пољу (ширину). Ако се после броја налази 
  756756симбол 
  757757.BR + , 
  758 онда величина задаје најмању величину поља - ако програм открије да 
   758онда величина задаје најмању величину поља \- ако програм открије да 
  759759постоји још простора на екрану, прошириће то поље. 
  760760.PP 
  761761На пример, 
   
  830830за више информација). 
  831831.\"NODE "  File Menu" 
  832832.SH "  Мени `Датотека'" 
  833 Поноћни наредник користи тастере F1 - F10 као пречице са тастатуре за 
   833Поноћни наредник користи тастере F1 \- F10 као пречице са тастатуре за 
  834834наредбе из менија `Датотека'. Комбинације избегавања за функцијске 
  835835тастере су у ствари могућности базе terminfo од `kf1' до `kf10'. На 
  836836терминалима без подршке за функцијске тастере, можете постићи исто то 
   
  860860Кориснички мени пружа лак начин да се корисницима понуди мени и додаје 
  861861посебне одлике Поноћном нареднику. 
  862862.PP 
  863 .B Прегледај (F3, Shift-F3) 
   863.B Прегледај (F3, Shift\-F3) 
  864864.PP 
  865865Прегледа тренутно изабрану датотеку. Подразумевано је покретање 
  866866.\"LINK2" 
   
  872872Ако променљива 
  873873.B PAGER 
  874874није задана, биће покренута наредба `view'. Ако уместо ове користите 
  875 пречицу Shift-F3, прегледач ће бити покренут без икаквог форматирања 
   875пречицу Shift\-F3, прегледач ће бити покренут без икаквог форматирања 
  876876или предобраде датотеке. 
  877877.PP 
  878 .B Филтрирано прегледање (M-!) 
   878.B Филтрирано прегледање (M\-!) 
  879879.PP 
  880880Ова наредба пита за наредбу и њене аргументе (подразумевано назив 
  881881тренутно изабране датотеке), а излаз те наредбе се приказује у 
   
  899899директоријум у неизабраном окну и копира тренутно изабрану датотеку 
  900900(или означене датотеке, ако је бар једна означена) у директоријум који 
  901901је корисник задао у дијалогу за унос. Током овог процеса можете 
  902 притиснути пречицу C-c или тастер ESC да бисте прекинули операцију. За 
   902притиснути пречицу C\-c или тастер ESC да бисте прекинули операцију. За 
  903903детаље о изворној масци (која је обично * или ^\\(.*\\)$, у зависности 
  904904од постављања избора `Користи обрасце љуске') и могућим џокерским 
  905905знацима у одредишту погледајте 
   
  908908.\"Mask Copy/Rename" 
  909909.PP 
  910910На неким системима је могуће покренути копирање у позадини притиском 
  911 на дугме Позадина (или притиском на M-b у дијалогу). Ставка 
   911на дугме Позадина (или притиском на M\-b у дијалогу). Ставка 
  912912.\"LINK2" 
  913913Позадински послови 
  914914.\"Background jobs" 
  915915се користи за управљање позадинским пословима. 
  916916.PP 
  917 .B Направи везу (C-x l) 
   917.B Направи везу (C\-x l) 
  918918.PP 
  919919Ствара тврду везу ка текућој датотеци. 
  920920.PP 
  921 .B Направи симвезу (C-x s) 
   921.B Направи симвезу (C\-x s) 
  922922.PP 
  923923Ствара симболичку везу ка текућој датотеци. За оне који не знају шта су 
  924924везе: стварање везе ка датотеци је помало као копирање датотеке, али и 
   
  950950из неизабраног окна и премешта тренутно изабрану датотеку (или 
  951951означене датотеке ако постоји бар једна означена датотека) у 
  952952директоријум који је задао корисник у дијалогу за унос. Током овог 
  953 процеса, можете притиснути C-c или ESC да бисте прекинули ову 
   953процеса, можете притиснути C\-c или ESC да бисте прекинули ову 
  954954операцију. За више детаља, погледајте горњу операцију Копирај; више 
  955955ствари је исто за обе наредбе. 
  956956.PP 
  957957на неким системима је могуће копирање у позадини преко притиска на 
  958 дугме Позадина (или притискања M-b у дијалогу). Ставка 
   958дугме Позадина (или притискања M\-b у дијалогу). Ставка 
  959959.\"LINK2" 
  960960Позадински послови 
  961961.\"Background jobs" 
   
  968968.B Обриши (F8) 
  969969.PP 
  970970Брише тренутно изабрану датотеку или означене датотеке у третнутно 
  971 изабраном окну. Током овог процеса можете притиснути C-c или ESC да 
   971изабраном окну. Током овог процеса можете притиснути C\-c или ESC да 
  972972бисте прекинули операцију. 
  973973.PP 
  974 .B Брза пром.дир. (M-c) 
   974.B Брза пром.дир. (M\-c) 
  975975Ако вам је наредбени ред попуњен а желите да текући директоријум 
  976976поставите на неку другу вредност, косиртите наредбу 
  977977.\"LINK2" 
   
  995995наредбе 
  996996.IR "Изабери групу". 
  997997.PP 
  998 .B Заврши (F10, Shift-F10) 
   998.B Заврши (F10, Shift\-F10) 
  999999.PP 
  10001000Прекида рад у Поноћном нареднику. Када желите да завршите рад а 
  1001 користите омотач љуске, користите Shift-F10. Пречица Shift-F10 вас 
   1001користите омотач љуске, користите Shift\-F10. Пречица Shift\-F10 вас 
  10021002неће одвести на последњи директоријум који сте посетили у Поноћном 
  10031003нареднику, већ ћете се вратити на директоријум у ком сте покренули 
  10041004Поноћног наредника. 
   
  10321032размењује садржаје два директоријумска окна. 
  10331033.PP 
  10341034Наредба `Укључи/искључи окна' приказује излаз последње наредбе љуске. 
  1035 Ово ради само у Икс терминалу или у конзоли ГНУ-а или FreeBSD-а. 
   1035Ово ради само у Икс терминалу или у конзоли ГНУ\-а или FreeBSD\-а. 
  10361036.PP 
  1037 Наредба Упореди директоријуме (C-x d) упоређује директоријумска окна 
   1037Наредба Упореди директоријуме (C\-x d) упоређује директоријумска окна 
  10381038једно са другим. Тада можете користити наредбу Копирај (F5) да бисте 
  10391039изједначили окна. Постоје три начина упоређивања. Брзи начин упоређује 
  10401040само величину и датум датотека. Темељни начин упоређује сваки бајт са 
   
  10451045.PP 
  10461046Историја наредби приказује списак откуцаних наредби. Изабрана наредба 
  10471047се копира у наредбени ред. Историји наредби се може приступити преко 
  1048 пречица M-p и M-n. 
   1048пречица M\-p и M\-n. 
  10491049.PP 
  10501050Наредба 
  10511051.\"LINK2" 
  1052 Брзи списак директоријума (C-\\) 
   1052Брзи списак директоријума (C\-\\) 
  10531053.\"Hotlist" 
  10541054убрзава постављање текућег директоријума на један од често коришћених 
  10551055директоријума. 
   
  10871087Да би вас ослободио дугих застоја, Поноћни наредник ствара илустрацију 
  10881088стабла уз помоћ претраге малог подскупа свих директоријума. Ако 
  10891089директоријума кога желите да видите нема, померите се у његов 
  1090 родитељски директоријум и притисните C-r (или F2). 
   1090родитељски директоријум и притисните C\-r (или F2). 
  10911091.PP 
  10921092Можете да користите следеће пречице: 
  10931093.PP 
   
  11021102у овај директоријум у другом окну и остаје у режиму погледа Стабло за 
  11031103текуће окно. 
  11041104.PP 
  1105 .B C-r, F2 (Освежи). 
   1105.B C\-r, F2 (Освежи). 
  11061106Освежава садржај овог директоријума. Користите ову пречицу када је 
  11071107илустрација стабла застарела: када недостају директоријуми или су 
  11081108приказани директоријуми који више не постоје. 
   
  11221122директоријуми. 
  11231123.PP 
  11241124У режиму динамичне навигације можете користити тастере Навише и Наниже 
  1125 да бисте изабрали директоријум-потомка, тастер Налево да бисте прешли 
   1125да бисте изабрали директоријум\-потомка, тастер Налево да бисте прешли 
  11261126у родитељски директоријум и тастер Надесно да бисте прешли у 
  1127 директоријум-дете. Приказују се само родитељски, директоријум-потомак 
  1128 и директоријуми-деца, док су други изостављени. Илустрација стабла се 
   1127директоријум\-дете. Приказују се само родитељски, директоријум\-потомак 
   1128и директоријуми\-деца, док су други изостављени. Илустрација стабла се 
  11291129динамички мења при проласку кроз њу. 
  11301130.PP 
  11311131.B F5 (Копирај). 
   
  11401140.B F8 (Обриши). 
  11411141Брише овај директоријум из система датотека. 
  11421142.PP 
  1143 .B C-s, M-s. 
   1143.B C\-s, M\-s. 
  11441144Тражи следећи директоријум који задовољава ниску претраге. Ако такав 
  11451145директоријум не постоји, ове пречице ће се померити један ред надоле. 
  11461146.PP 
  1147 .B C-h, Backspace. 
   1147.B C\-h, Backspace. 
  11481148Брише последњи знак из ниске претраге. 
  11491149.PP 
  11501150.B Било који други знак. 
  11511151Додаје знак у ниску претраге и помера се на следећи директоријум чији 
  11521152назив почиње тим знаковима. У погледу Стабло морате прво да укључите 
  1153 режим претраге притиснувши C-s. Ниска претраге се приказује у реду 
   1153режим претраге притиснувши C\-s. Ниска претраге се приказује у реду 
  11541154мини стања. 
  11551155.PP 
  11561156Следеће радње су доступне само у стаблу директоријума. Оне нису 
   
  11921192Дугме Претвори у окно ће ставити нађене датотеке у текуће 
  11931193директоријумско окно, да бисте могли да спроведете додатне операције 
  11941194над њима (преглед, копирање, премештање, брисање, итд.) После 
  1195 претварања у окно можете да притиснете C-r да бисте се вратили на 
   1195претварања у окно можете да притиснете C\-r да бисте се вратили на 
  11961196обичан режим списка датотека. 
  11971197.PP 
  11981198Можете да направите списак директоријума које би наредба Нађи датотеку 
  11991199требало да прескочи приликом претраге (на пример, ако желите да 
  1200 избегнете претраге на CD-ROM-у или директоријуму МСД (мрежног система 
   1200избегнете претраге на CD\-ROM\-у или директоријуму МСД (мрежног система 
  12011201датотека) који је монтиран преко споре везе). 
  12021202.PP 
  12031203Директоријуме које би требало избегавати би требало навести у 
   
  12311231окна да бисте покренули следећу наредбу: 
  12321232.PP 
  12331233.nf 
  1234 find . -type l -print 
   1234find . \-type l \-print 
  12351235.fi 
  12361236.PP 
  12371237По завршетку наредбе, директоријумски садржај окна неће више бити 
  12381238списак свих датотека у директоријуму, већ списак свих симболичких веза. 
  12391239.PP 
  12401240Ако желите да окно попуните списком свих датотека које сте преузели са 
  1241 сервера FTP-а, можете да користите следећу наредбу awk-а да бисте 
   1241сервера FTP\-а, можете да користите следећу наредбу awk\-а да бисте 
  12421242издвојили назив датотеке из датотека дневника преноса: 
  12431243.PP 
  12441244.nf 
   
  12491249називима, тако да се они касније могу брзо позвати. Ово се може 
  12501250урадити куцањем наредбе у реду за унос и притиском на дугме Додај 
  12511251ново. Онда унесите назив под којим желите да се сачува наредба. 
  1252 Следећи пут само изаберите ту наредбу из списка - више никад нећете 
   1252Следећи пут само изаберите ту наредбу из списка \- више никад нећете 
  12531253морати да је укуцавате. 
  12541254.\"NODE "    Hotlist" 
  12551255.SH "    Брзи списак" 
   
  12581258који одговара изабраном натпису. Можете да уклоните постојеће и да 
  12591259доадте нове парове натписа и назива директоријума. Да бисте брзо 
  12601260додали нове дирекотријуме, можете да користите наредбу Додај у брзи 
  1261 списак (C-x h), која додаје текући директоријум у брзи списак 
   1261списак (C\-x h), која додаје текући директоријум у брзи списак 
  12621262директоријума, питавши само за натпис. 
  12631263.PP 
  12641264Ово убрзава промену директоријума на неки од често коришћених 
   
  13851385.PP 
  13861386.nf 
  13871387A       Истреса садржај тренутно изабране датотеке 
  1388         od -c %f 
   1388        od \-c %f 
  13891389 
  13901390B       Уређује пријаву грешке и шаље је администратору 
  1391         I=`mktemp ${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX` || exit 1 
   1391        I=`mktemp ${MC_TMPDIR:\-/tmp}/mail.XXXXXX` || exit 1 
  13921392        vi $I 
  1393         mail -s "Грешка у поноћном нареднику" root < $I 
  1394         rm -f $I 
   1393        mail \-s "Грешка у поноћном нареднику" root < $I 
   1394        rm \-f $I 
  13951395 
  13961396M       Чита пошту 
  1397         emacs -f rmail 
   1397        emacs \-f rmail 
  13981398 
  1399 N       Чита вести са Usenet 
  1400         emacs -f gnus 
   1399N       Чита вести са Usenet\ 
   1400        emacs \-f gnus 
  14011401 
  14021402H       Позива читач хипертекста info 
  14031403        info 
  14041404 
  14051405J       Рекурзивно копира текући директоријум у друго окно 
  1406         tar cf - . | (cd %D && tar xvpf -) 
   1406        tar cf \- . | (cd %D && tar xvpf \-) 
  14071407 
  14081408K       Прави издање текућег поддиректоријума 
  1409         echo -n "Назив датотеке за расподелу: " 
   1409        echo \-n "Назив датотеке за расподелу: " 
  14101410        read tar 
  1411         ln -s %d `dirname %d`/$tar 
   1411        ln \-s %d `dirname %d`/$tar 
  14121412        cd .. 
  14131413        tar cvhf ${tar}.tar $tar 
  14141414 
   
  14241424бити подразумевана ставка. 
  14251425.PP 
  14261426.nf 
  1427 Синтакса услова:        = <под-усл> 
  1428   или:                  = <под-усл> | <под-усл> ... 
  1429   или:                  = <под-усл> & <под-усл> ... 
   1427Синтакса услова:        = <под\-усл> 
   1428  или:                  = <под\-усл> | <под\-усл> ... 
   1429  или:                  = <под\-усл> & <под\-усл> ... 
  14301430 
  1431 Под-услови могу да буду: 
   1431Под\-услови могу да буду: 
  14321432 
  14331433  y <образац>           синтакса тренутне датотеке задовољава образац. 
  14341434                        (само у менију уређивача) 
   
  14391439  t <врста>             врста текуће датотеке је <врста>? 
  14401440  T <врста>             врста друге датотеке је <врста>? 
  14411441  x <називдат>          да ли је датотека извршна? 
  1442   ! <под-усл>           негира резултат под-услова 
   1442  ! <под\-усл>          негира резултат под\-услова 
  14431443.fi 
  14441444.PP 
  14451445Образац је обичан образац љуске или регуларни израз, што зависи од 
   
  14561456  l     веза 
  14571457  c     знаковни уређај 
  14581458  b     блок уређај 
  1459   f     ПРУПРИ - први у, први из (FIFO, цев) 
   1459  f     ПРУПРИ \- први у, први из (FIFO, цев) 
  14601460  s     утичница 
  14611461  x     извршна датотека 
  14621462  t     означено 
   
  14841484.nf 
  14851485= f *.tar.gz | f *.tgz & t n 
  14861486L       Набраја садржај компримоване архиве врсте `tar' 
  1487         gzip -cd %f | tar xvf - 
   1487        gzip \-cd %f | tar xvf \- 
  14881488.fi 
  14891489.PP 
  14901490.B Услови додавања 
   
  14961496.PP 
  14971497Можете да комбинујете услове подразумевања са условима додавања 
  14981498почињући услов знаком `+=' или `=+' (или `+=?' или `=+?' ако желите 
  1499 траг за поправљање). Ако желите да користите два различита услова - 
   1499траг за поправљање). Ако желите да користите два различита услова \- 
  15001500један за додавање а други за подразумевање, можете да пре ставке 
  15011501менија ставите два реда услова, један који почиње знаком `+' и други 
  15021502који почиње знаком `='. 
   
  15661566.I Прикажи резервне датотеке. 
  15671567Ако је ово укључено, Поноћни наредник ће приказати датотеке које се 
  15681568завршавају тилдом (~). Иначе оне неће бити приказане (као код избора 
  1569 `-B' ГНУ-ове наредбе `ls'). 
   1569`\-B' ГНУ\-ове наредбе `ls'). 
  15701570.PP 
  15711571.I Прикажи сакривене датотеке. 
  15721572Ако је ово укључено, Поноћни наредник ће приказати све датотеке које 
  1573 почињу тачком (као наредба `ls -a'). 
   1573почињу тачком (као наредба `ls \-a'). 
  15741574.PP 
  15751575.I После ознаке иди доле. 
  15761576Ако је ово укључено, ред за бирање ће се померати надоле када означите 
   
  15931593.I Брзо учитавање директоријума. 
  15941594Ако је овај избор укључен, Поноћни наредник ће употребљавати трик да 
  15951595одреди да ли се садржај директоријума променио. Трик се састоји у томе 
  1596 да се директоријум освежава само ако је промењен и-чвор директоријума; 
   1596да се директоријум освежава само ако је промењен и\-чвор директоријума; 
  15971597ово значи да се поновно учитавање дешава само при стварању или брисању 
  1598 датотека. Ако је оно што се променило и-чвор датотеке у директоријуму 
   1598датотека. Ако је оно што се променило и\-чвор датотеке у директоријуму 
  15991599(промена величине датотеке, режима или власника, итд.), приказ се не 
  1600 ажурира. Тада, уколико сте укључили овај избор, морате ручно (уз C-r) 
   1600ажурира. Тада, уколико сте укључили овај избор, морате ручно (уз C\-r) 
  16011601да освежите садржај директоријума. 
  16021602.PP 
  16031603.B Пауза после покретања 
   
  16081608.PP 
  16091609.I Никад. 
  16101610Ово значи да не желите да видите излаз ваше наредбе. Ако користите 
  1611 конзолу ГНУ-а или FreeBSD-а или Икс терминал, моћи ћете да видите 
  1612 излаз наредбе куцајући C-o. 
   1611конзолу ГНУ\-а или FreeBSD\-а или Икс терминал, моћи ћете да видите 
   1612излаз наредбе куцајући C\-o. 
  16131613.PP 
  16141614.I На глупим терминалима. 
  16151615Добићете поруку о паузи на терминалима који нису способни да прикажу 
  16161616излаз последње извршене наредбе (сваки терминал који није Икс терминал 
  1617 или конзола ГНУ-а). 
   1617или конзола ГНУ\-а). 
  16181618.PP 
  16191619.I Увек. 
  16201620Програм ће паузирати после извршавања свих ваших наредби. 
   
  16831683допунама\&, 
  16841684.\"Completion" 
  16851685али само уколико притиснете 
  1686 .B M-Tab 
   1686.B M\-Tab 
  16871687и други пут. Први пут ће само допунити онолико колико је то могуће и 
  16881688писнути у случају двосмислености. Укључите овај избор ако желите да 
  16891689видите све могуће допуне после само једног притиска на 
  1690 .BR "M-Tab". 
   1690.BR "M\-Tab". 
  16911691.PP 
  16921692.I Ротирајућа црта. 
  16931693Ако је овај избор укључен, Поноћни наредник ће у својству показатеља 
  16941694напретка приказати ротирајућу црту у доњем десном углу. 
  16951695.PP 
  1696 .I Lynx-олико кретање. 
   1696.I Lynx\-олико кретање. 
  16971697Ако је овај избор укључен, моћи ћете да користите тастере са 
  16981698стрелицама да бисте се аутоматски пребацили у директоријум ако је 
  16991699текући избор поддиректоријум а наредбени ред празан. Подразумевано је 
   
  17181718.SH "    Изглед" 
  17191719Дијалог Изглед вам омогућује да промените општи изглед екрана. Можете 
  17201720да задате да ли ће бити приказани ред менија, наредбени одзивник, ред 
  1721 савета и ред функцијских тастера. У конзолама ГНУ-а или FreeBSD 
   1721савета и ред функцијских тастера. У конзолама ГНУ\-а или FreeBSD\ 
  17221722можете да задате колико редова је приказано у прозору излаза. 
  17231723.PP 
  17241724Остатак екранске области заузимају два директоријумска окна. Можете да 
   
  17651765.\"NODE "    Display bits" 
  17661766.SH "    Битова у приказу" 
  17671767Ово се користи за подешавање опсега видљивих знакова на екрану. Ово 
  1768 подешавање може да буде `7 бита' или `7-bit ASCII' ако ваш терминал 
   1768подешавање може да буде `7 бита' или `7\-bit ASCII' ако ваш терминал 
  17691769или библиотека `curses' подржавају само седмобитни излаз. Поставка 
  1770 `ISO-8859-1' приказује све знаке из мапе изо 8859-1 а `Пуно осмобитно' 
   1770`ISO\-8859\-1' приказује све знаке из мапе изо 8859\-1 а `Пуно осмобитно' 
  17711771је за оне терминале који могу да прикажу пуне осмобитне знаке. 
  17721772.\"NODE "    Learn keys" 
  17731773.SH "    Научи тастере" 
   
  18121812.PP 
  18131813Поноћни наредник чува у меморији податке о неким виртуалним системима 
  18141814датотека да би убрзао приступ датотекама из тог система (нпр. спискови 
  1815 датотека добављени са сервера FTP-а). 
   1815датотека добављени са сервера FTP\-а). 
  18161816.PP 
  18171817Такође, како би приступио садржају компримованих датотека (нпр. 
  18181818компримованих датотека врсте `tar'), Поноћни наредник мора да створи 
   
  18391839систему датотека. Подразумевано време чекања је један минут. 
  18401840.PP 
  18411841.\"LINK2" 
  1842 Систем датотека FTP 
   1842Систем датотека FTP\ 
  18431843.\"FTP File System" 
  18441844(ftpfs) вам омогућава да разгледате директоријуме на удаљеним 
  1845 серверима FTP-а. Он садржи неколико избора. 
   1845серверима FTP\-а. Он садржи неколико избора. 
  18461846.PP 
  18471847.I анонимна лозинка за ftp 
  18481848је лозинка која ће се користити када се пријављујете као `anonymous'. 
   
  18511851непровереним местима, а посебно уколико не користите филтрирање 
  18521852нежељене поште. 
  18531853.PP 
  1854 ftpfs чува списак директоријума који добавља са сервера FTP-а у 
   1854ftpfs чува списак директоријума који добавља са сервера FTP\-а у 
  18551855остави. Време трајања оставе се може подесити избором 
  1856 .IR "`истекло време за оставу дир. ftpfs-а'". 
  1857 Ниска вредност овог избора може успорити сваку радњу над ftpfs-ом, јер 
  1858 онда свака радња захтева слање захтева серверу FTP-а. 
   1856.IR "`истекло време за оставу дир. ftpfs\-а'". 
   1857Ниска вредност овог избора може успорити сваку радњу над ftpfs\-ом, јер 
   1858онда свака радња захтева слање захтева серверу FTP\-а. 
  18591859.PP 
  1860 Можете да задате посредничког домаћина FTP-а. Пазите, јер је већина 
   1860Можете да задате посредничког домаћина FTP\-а. Пазите, јер је већина 
  18611861модерних заштитних зидова у потпуности неприметна, макар за FTP 
  18621862(погледајте доле), па се посредници за FTP сматрају застарелим. 
  18631863.PP 
   
  18661866можете да користите узвичник да бисте укључили посредника за извесне 
  18671867домаћине. Погледајте одељак 
  18681868.\"LINK2" 
  1869 Систем датотека FTP 
   1869Систем датотека FTP\ 
  18701870.\"FTP File System" 
  18711871за примере. 
  18721872.PP 
   
  18791879.PP 
  18801880Можете да укључите употребу датотеке 
  18811881.IR "~/.netrc", 
  1882 у којој се чувају корисничка имена и лозинке за сервере ftp-а. 
   1882у којој се чувају корисничка имена и лозинке за сервере ftp\-а. 
  18831883Погледајте netrc(5) за опис формата датотке .netrc. 
  18841884.PP 
  18851885.I Користи пасивни режим 
  1886 укључује употребу пасивног режима FTP-а, при коме повезивање ради 
   1886укључује употребу пасивног режима FTP\-а, при коме повезивање ради 
  18871887преноса података покреће клијент, а не сервер. Овај избор се 
  18881888препоручује и подразумевано је укључен. Ако се овај избор искључи, 
  18891889податковна повезивања покреће сервер. Ово може да не ради са одређеним 
   
  19531953.PP 
  19541954.I Претходни директоријум. 
  19551955Можете скочити на директоријум који сте претходно користили уз посебан 
  1956 назив директоријума: `-', овако: 
  1957 .B cd - 
   1956назив директоријума: `\-', овако: 
   1957.B cd \- 
  19581958.PP 
  1959 .I Директоријуми CDPATH-а. 
   1959.I Директоријуми CDPATH\-а. 
  19601960Ако се директоријум задан у наредби 
  19611961.B cd 
  19621962не налази у текућем директоријуму, Поноћни наредник ће користити 
   
  20582058да би се наложило прегледачу да тумачи низове за полуцрна слова и 
  20592059подвлачење програма nroff; 
  20602060.I unformatted 
  2061 да би се наложило прегледачу да не тумачи наредбе nroff-а за полуцрна 
   2061да би се наложило прегледачу да не тумачи наредбе nroff\-а за полуцрна 
  20622062слова и подвлачење. 
  20632063.TP 
  20642064.I %% 
   
  21032103~/.mc/tcshrc. 
  21042104.PP 
  21052105При употреби кода подљуске, можете било када да обуставите апликације 
  2106 пречицом C-o и вратите се у Поноћног наредника; уколико сте обуставили 
   2106пречицом C\-o и вратите се у Поноћног наредника; уколико сте обуставили 
  21072107апликацију, нећете моћи да се покрећете друге спољашње наредбе све док 
  21082108не завршите рад у апликацији коју сте обуставили. 
  21092109.PP 
   
  21192119.\"NODE "Chmod" 
  21202120.SH "Промена дозвола" 
  21212121Прозор `Промена дозвола' се користи за промену битова атрибута групе 
  2122 датотека и директоријума. Он се може покренути пречицом C-x c. 
   2122датотека и директоријума. Он се може покренути пречицом C\-x c. 
  21232123.PP 
  2124 Прозор `Промена дозвола' се састоји из два дела - 
   2124Прозор `Промена дозвола' се састоји из два дела \- 
  21252125.I Дозволе 
  21262126и 
  21272127.IR Датотека . 
   
  21722172.\"NODE "Chown" 
  21732173.SH "Промена власника" 
  21742174Наредба промене власника се користи да би се променио власник/група 
  2175 датотеке. Пречица за ову наредбу је C-x o. 
   2175датотеке. Пречица за ову наредбу је C\-x o. 
  21762176.\"NODE "Advanced Chown" 
  21772177.SH "Напредна промена власника" 
  21782178Наредба Напредна промена власника представља комбинацију наредби 
   
  23432343.SH "Уграђени прегледач датотека" 
  23442344Уграђени прегледач датотека пружа два режима приказа: аски и 
  23452345хексадекадни. Да бисте сменили приказе, користите тастер F4. Уколико 
  2346 имате инсталиран ГНУ-ов програм gzip, он ће бити коришћен за 
   2346имате инсталиран ГНУ\-ов програм gzip, он ће бити коришћен за 
  23472347самораспакивање датотека по потреби. 
  23482348.PP 
  23492349Прегледач ће покушати да користи најбољи начин за приказ података који 
   
  23582358следећи начин: 
  23592359.PP 
  23602360.nf 
  2361 "Ниска" -1 0xBB 012 "још текста" 
   2361"Ниска" \-1 0xBB 012 "још текста" 
  23622362.fi 
  23632363.PP 
  2364 Приметите да је 012 октални број.  -1 се претвара у 0xFF. 
   2364Приметите да је 012 октални број.  \-1 се претвара у 0xFF. 
  23652365.PP 
  23662366Ево још неких детаља о прегледачу: на системима који имају системски 
  23672367позив mmap(2), програм мапира датотеку уместо да је учита; уколико 
   
  23942394.B F7 
  23952395Обична претрага / претрага у хексадекадном режиму. 
  23962396.PP 
  2397 .B C-s, F17, n. 
   2397.B C\-s, F17, n. 
  23982398Покреће обичну претрагу уколико израз за претрагу није претходно 
  23992399задан, а иначе налази следеће задовољење. 
  24002400.PP 
  2401 .B C-r. 
   2401.B C\-r. 
  24022402Покреће претрагу уназад уколико израз за претрагу није претходно 
  24032403задан, а иначе налази уназад следеће задовољење. 
  24042404.PP 
   
  24182418.B F10, Esc. 
  24192419Излази из уграђеног прегледача датотека. 
  24202420.PP 
  2421 .B следећа-страна, размакница, C-v. 
   2421.B следећа\-страна, размакница, C\-v. 
  24222422Клиза једну страну унапред. 
  24232423.PP 
  2424 .B претходна-страна, M-v, C-b, backspace. 
   2424.B претходна\-страна, M\-v, C\-b, backspace. 
  24252425Клиза једну страну уназад. 
  24262426.PP 
  2427 .B стрелица-наниже 
   2427.B стрелица\-наниже 
  24282428Клиза један ред унапред. 
  24292429.PP 
  2430 .B стрелица-навише 
   2430.B стрелица\-навише 
  24312431Клиза један ред уназад. 
  24322432.PP 
  2433 .B C-l 
   2433.B C\-l 
  24342434Освежава екран. 
  24352435.PP 
  2436 .B C-o 
   2436.B C\-o 
  24372437Прелази у подљуску и приказује наредбени екран. 
  24382438.PP 
  24392439.B ! 
  2440 Исто као C-o, али у случају да подљуска није покренута покреће нову 
   2440Исто као C\-o, али у случају да подљуска није покренута покреће нову 
  24412441љуску. 
  24422442.PP 
  24432443.B "[n] m" 
   
  24462446.B "[n] r" 
  24472447Скаче на ознаку `n'. 
  24482448.PP 
  2449 .B C-f 
   2449.B C\-f 
  24502450Скаче на следећу датотеку. 
  24512451.PP 
  2452 .B C-b 
   2452.B C\-b 
  24532453Скаче на претходну датотеку. 
  24542454.PP 
  2455 .B M-r 
   2455.B M\-r 
  24562456Смењује лењир. 
  24572457.PP 
  24582458Можете да саопштите прегледачу датотека како да прикаже датотеку, 
   
  24722472постављен у датотеци са почетним поставкама. 
  24732473.PP 
  24742474Одлике које су тренутно подржане су: копирање, премештање, брисање, 
  2475 исецање, лепљење блокова; опозив тастер-по-тастер; падајући менији; 
   2475исецање, лепљење блокова; опозив тастер\-по\-тастер; падајући менији; 
  24762476уметање датотека; макронаредбе; претраживање и замена регуларним 
  2477 изразима; означавање текста уз помоћ пречице shift-стрелица (уколико 
   2477изразима; означавање текста уз помоћ пречице shift\-стрелица (уколико 
  24782478то подржава терминал); смењивање уметања и преписивања текста; прелом редова; 
  24792479самоувлачење; подесива величина табулатора; истицање синтаксе за разне 
  24802480врсте датотека и избор да се блокови текста прослеђују наредбама 
   
  24842484потребно посебно подучавање. Да бисте видели која пречица шта ради, 
  24852485погледајте одговарајући падајући мени. Друге пречице су: тастери за 
  24862486кретање у комбинацији са тастером `Shift' за означавање текста. 
  2487 .B Ctrl-Ins 
   2487.B Ctrl\-Ins 
  24882488копира у датотеку 
  24892489.B `cooledit.clip' 
  24902490а 
  2491 .B Shift-Ins 
   2491.B Shift\-Ins 
  24922492лепи из датотеке `cooledit.clip'. 
  2493 .B Shift-Del 
   2493.B Shift\-Del 
  24942494исеца у 
  24952495.BR `cooledit.clip' , 
  24962496а 
  2497 .B Ctrl-Del 
   2497.B Ctrl\-Del 
  24982498брише означени текст. Такође функционише и означавање мишем, а можете, 
  24992499као и обично, да заобиђете миша држећи тастер `shift' уз превлачење 
  25002500мишем да бисте омогућили обично терминалско означавање мишем. 
  25012501.PP 
  25022502Да бисте задали макро, притисните 
  2503 .B Ctrl-R 
   2503.B Ctrl\-R 
  25042504а онда откуцајте тастере које желите да извршите. Када сте готови, 
  25052505притисните поново 
  2506 .BR Ctrl-R . 
   2506.BR Ctrl\-R . 
  25072507Тада можете да доделите макро било којем тастеру притиском на тај 
  25082508тастер. Макро ће бити извршен када притиснете 
  2509 .B Ctrl-A 
   2509.B Ctrl\-A 
  25102510и додељени тастер. Макро ће такође бити извршен ако притиснете тастере 
  25112511`Meta', `Ctrl' или `Esc' са додељеним тастером, уз услов да се та 
  25122512пречица не користи за нешто друго. Када су једном задане, макронаредбе 
   
  25652565Можете и да укуцате прва слова којима се могућности разликују једна од 
  25662566друге како бисте се преместили на подскуп свих могућности и допунили 
  25672567што више. Уколико поново притиснете 
  2568 .BR M-Tab , 
   2568.BR M\-Tab , 
  25692569у списку ће бити приказан само подскуп, а иначе ће бити означена прва 
  25702570ставка која одговара свим претходним знаковима. Чим нестане 
  25712571двосмислености, дијалог ишчезава, али га можете сакрити тастерима за 
   
  25772577Допуна: прикажи све 
  25782578.\"Configuration" 
  25792579искључен, дијалог ће искочити само уколико притиснете пречицу 
  2580 .B M-Tab 
   2580.B M\-Tab 
  25812581по други пут; када је притиснете први пут ПН ће само писнути. 
  25822582.\"NODE "Virtual File System" 
  25832583.SH "Виртуални систем датотека" 
   
  26192619исправан систем датотека; формати који се користе за сваки од система 
  26202620датотека су описани касније у њиховим одељцима. 
  26212621.\"NODE "  FTP File System" 
  2622 .SH "  Систем датотека FTP-а" 
  2623 Систем датотека FTP-а (ftpfs) вам омогућава да радите са датотекама на 
   2622.SH "  Систем датотека FTP\-а" 
   2623Систем датотека FTP\-а (ftpfs) вам омогућава да радите са датотекама на 
  26242624удаљеним машинама. Да бисте га користили, можете да користите ставку 
  26252625менија 
  2626 .I Повезивање FTP-ом 
   2626.I Повезивање FTP\-ом 
  26272627или да директно поставите ваш текући директоријум преко наредбе 
  26282628.I cd (пром.дир.) 
  26292629на путању која изгледа овако: 
  26302630.PP 
  2631 .I /#ftp:[!][корисник[:лозинка]@]машина[:порт][удаљени-дир] 
   2631.I /#ftp:[!][корисник[:лозинка]@]машина[:порт][удаљени\-дир] 
  26322632.PP 
  26332633Елементи 
  26342634.IR корисник , 
  26352635.I порт 
  26362636и 
  2637 .I удаљени-дир 
   2637.I удаљени\-дир 
  26382638су необавезни. Уколико задате елемент 
  26392639.IR корисник , 
  26402640Поноћни наредник ће се пријавити на удаљену машину под тим корисничким 
   
  26442644Необавезни елемент 
  26452645.I лозинка 
  26462646представља лозинку која се користи за повезивање. Не препоручује се 
  2647 употреба лозинке у називу директоријума ВСД-а, јер се она онда може 
   2647употреба лозинке у називу директоријума ВСД\-а, јер се она онда може 
  26482648појавити на екрану као обичан текст и може да буде сачувана у историју 
  26492649директоријума. 
  26502650.PP 
   
  26562656.PP 
  26572657.nf 
  26582658    /#ftp:ftp.nuclecu.unam.mx/linux/local 
  2659     /#ftp:tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages 
   2659    /#ftp:tsx\-11.mit.edu/pub/linux/packages 
  26602660    /#ftp:!iza.zast.zida.edu.cs/pub 
  2661     /#ftp:guest@udaljeni-domacin.com:40/pub 
   2661    /#ftp:guest@udaljeni\-domacin.com:40/pub 
  26622662    /#ftp:miguel:xxx@server/pub 
  26632663.fi 
  26642664.PP 
  2665 Молим да ради избора ftpfs-а погледате дијалог 
   2665Молим да ради избора ftpfs\-а погледате дијалог 
  26662666.\"LINK2" 
  26672667Виртуални систем датотека\&. 
  26682668.\"Virtual FS" 
   
  26732673директоријума). Да бисте прешли у датотеку врсте `tar', можете да 
  26742674користите наредбу промене текућег директоријума уз следећу синтаксу: 
  26752675.PP 
  2676 .I /datoteka.tar#utar/[дир-унутар-дат] 
   2676.I /datoteka.tar#utar/[дир\-унутар\-дат] 
  26772677.PP 
  26782678Датотека `mc.ext' већ садржи пречицу за датотеке врсте `tar', што 
  26792679значи да можете само показати на датотеку врсте `tar' и притиснути 
   
  26862686Примери: 
  26872687.PP 
  26882688.nf 
  2689     mc-3.0.tar.gz#utar/mc-3.0/vfs 
  2690     /ftp/GCC/gcc-2.7.0.tar#utar 
   2689    mc\-3.0.tar.gz#utar/mc\-3.0/vfs 
   2690    /ftp/GCC/gcc\-2.7.0.tar#utar 
  26912691.fi 
  26922692.PP 
  26932693Последњи ред задаје пуну путању архиве врсте `tar'. 
   
  27022702текући директоријум на посебан директоријум чији назив је у следећем 
  27032703формату: 
  27042704.PP 
  2705 .I /#sh:[корисник@]машина[:избори]/[удаљени-дир] 
   2705.I /#sh:[корисник@]машина[:избори]/[удаљени\-дир] 
  27062706.PP 
  27072707Елементи 
  27082708.IR корисник , 
  27092709.I избори 
  27102710и 
  2711 .I удаљени-дир 
   2711.I удаљени\-дир 
  27122712су необавезни. Уколико задате елемент 
  27132713.IR корисник , 
  27142714Поноћни наредник ће покушати да се пријави на удаљену машину под тим 
   
  27162716.PP 
  27172717Могући 
  27182718.I избори 
  2719 су `C' - користи компримовање и `rsh' - користи `rsh' уместо `ssh'. 
   2719су `C' \- користи компримовање и `rsh' \- користи `rsh' уместо `ssh'. 
  27202720Уколико је присутан елемент 
  2721 .IR удаљени-дир , 
   2721.IR удаљени\-дир , 
  27222722ваш текући директоријум на удаљеној машини ће бити постављен на тај 
  27232723директоријум.  
  27242724.PP 
   
  27402740поставите текући директоријум на посебни директоријум чије име је у 
  27412741следећем формату: 
  27422742.PP 
  2743 .I /#mc:[корисник@]машина[:порт][удаљени-дир] 
   2743.I /#mc:[корисник@]машина[:порт][удаљени\-дир] 
  27442744.PP 
  27452745Елементи 
  27462746.I корисник, порт 
  27472747и 
  2748 .I удаљени-дир 
   2748.I удаљени\-дир 
  27492749су необавезни. Уколико задате елемент 
  27502750.IR корисник , 
  27512751Поноћни наредник ће покушати да се пријави на удаљену машину под тим 
   
  27562756се користи када је удаљени сервер покренут на посебном порту 
  27572757(погледајте страницу упутства mcserv(8) за више информација о 
  27582758портовима); најзад, уколико је присутан елемент 
  2759 .IR удаљени-дир , 
   2759.IR удаљени\-дир , 
  27602760ваш текући директоријум на удаљеној машини ће бити постављен на њега. 
  27612761.PP 
  27622762Примери: 
   
  27672767.fi 
  27682768.\"NODE "  Undelete File System" 
  27692769.SH "  Систем датотека за одбрисање" 
  2770 На ГНУ-овим системима, уколико сте од програма `configure' захтевали 
   2770На ГНУ\-овим системима, уколико сте од програма `configure' захтевали 
  27712771да користи могућности одбрисања на систему датотека `ext2fs', моћи 
  27722772ћете да користите систем датотека за одбрисање. Опоравак обрисаних 
  27732773датотека је могућ само на системима датотека врсте `ext2'. Систем 
  27742774датотека за одбрисање је само спрега за добављање свих обрисаних 
  2775 датотека на систему датотека `ext2fs' библиотеке `ext2fs'-а. Он 
   2775датотека на систему датотека `ext2fs' библиотеке `ext2fs'\-а. Он 
  27762776омогућава издвајање изабраних датотека у обичну партицију. 
  27772777.PP 
  27782778Да бисте користили овај систем датотека, морате да поставите текући 
   
  27802780`/#undel' и назива датотеке у којој се налази систем датотека. 
  27812781.PP 
  27822782На пример, да бисте опоравили обрисане датотеке на другој партицији 
  2783 првог скази диска под ГНУ-ом, можете да користите следећу путању: 
   2783првог скази диска под ГНУ\-ом, можете да користите следећу путању: 
  27842784.PP 
  27852785.nf 
  27862786    /#undel:sda2 
   
  27942794преко протокола `SMB' (или `CIFS'). Ово укључује Виндовс за радне 
  27952795групе, Виндовс 9x/МЕ/ИксПе, Виндовс НТ, Виндовс 2000 и Самбу. Да бисте 
  27962796га користили, можете да покушате са наредбом окна `Повезивање 
  2797 SMB-ом...' (која је доступна преко реда менија), а можете и непосредно 
   2797SMB\-ом...' (која је доступна преко реда менија), а можете и непосредно 
  27982798да промените ваш текући директоријум користећи наредбу `cd' (промена 
  27992799текућег директоријума) да бисте текући директоријум поставили на 
  28002800путању сличну овој: 
  28012801.PP 
  2802 .I /#smb:[корисник@]машина[/сервис][/удаљени-дир] 
   2802.I /#smb:[корисник@]машина[/сервис][/удаљени\-дир] 
  28032803.PP 
  28042804Елементи 
  28052805.IR корисник , 
  28062806.I сервис 
  28072807и 
  2808 .I удаљени-дир 
   2808.I удаљени\-дир 
  28092809су необавезни. 
  28102810.IR корисник , 
  28112811.I домен 
   
  28242824.SH "  Спољашњи системи датотека (EXTFS)" 
  28252825.B extfs 
  28262826вам омогућавају да на лак начин спојите бројне одлике и системе 
  2827 датотека са ГНУ-овим Поноћним наредником, пишући списе. 
   2827датотека са ГНУ\-овим Поноћним наредником, пишући списе. 
  28282828.PP 
  2829 Системи датотека `extfs'-а се могу поделити у две категорије: 
   2829Системи датотека `extfs'\-а се могу поделити у две категорије: 
  28302830.PP 
  283128311. Самостални системи датотека, који нису повезани ни са једном 
  28322832стварном датотеком. Они представљају извесне податке за цео систем у 
  28332833виду стабла директоријума. Можете их позвати куцајући 
  28342834.RI ' `cd #називсд' ' 
  2835 где је `називсд' кратки назив система `extfs'-а (погледајте доле). 
   2835где је `називсд' кратки назив система `extfs'\-а (погледајте доле). 
  28362836Примери оваквих система датотека су `audio' (наводи звучне траке на 
  2837 CD-овима) или `apt' (списак свих Дебијанових пакета на систему). 
   2837CD\-овима) или `apt' (списак свих Дебијанових пакета на систему). 
  28382838.PP 
  2839 На пример, да бисте добили списак трака врсте `CD-Audio' са вашег 
  2840 уређаја за CD-ROM-ове, можете да откуцате 
   2839На пример, да бисте добили списак трака врсте `CD\-Audio' са вашег 
   2840уређаја за CD\-ROM\-ове, можете да откуцате 
  28412841.PP 
  28422842.nf 
  28432843  cd #audio 
   
  28652865као и сви остали директоријуми. На пример, можете их додати у брзи 
  28662866списак или прећи у њих из историје директоријума. Важно огреничење је 
  28672867то што не можете да покрећете наредбе љуске из спољашњих система 
  2868 датотека као на другим не-локалним ВСД. 
   2868датотека као на другим не\-локалним ВСД. 
  28692869.PP 
  28702870Општи списи спољашњих система датотека који се испоручују уз Поноћног 
  28712871наредника су: 
  28722872.TP 
  28732873.B a 
  2874 приступа дискети ДОС-а/Виндовса `A:' 
   2874приступа дискети ДОС\-а/Виндовса `A:' 
  28752875.RI ( "`cd #a'" ). 
  28762876.TP 
  28772877.B apt 
   
  28792879.RI ( "`cd #apt'" ). 
  28802880.TP 
  28812881.B audio 
  2882 скидање и пуштање звучних CD-ова 
   2882скидање и пуштање звучних CD\-ова 
  28832883.RI ( "`cd #audio'" 
  28842884или 
  28852885.IR "`cd device#audio'" ). 
   
  29012901.RI ( "`cd #hp48'" ). 
  29022902.TP 
  29032903.B lslR 
  2904 разгледање спискова `lslR' који се могу наћи на многим серверима FTP 
   2904разгледање спискова `lslR' који се могу наћи на многим серверима FTP\ 
  29052905.RI ( "`cd filename#lslR'" ). 
  29062906.TP 
  29072907.B mailfs 
   
  29482948Поноћни наредник ће покушати да открије да ли ваш терминал подржава 
  29492949боје преко базе терминала и назива вашег терминала. Понекад се он може 
  29502950збунити, па ћете можда желети да захтевате режим у боји или да 
  2951 искључите режим у боји преко прекидача `-c' и `-b', тим редом. 
   2951искључите режим у боји преко прекидача `\-c' и `\-b', тим редом. 
  29522952.PP 
  29532953Уколико је програм преведен са управитељом екрана `Slang' уместо 
  29542954`ncurses', ПН ће такође проверити да ли је постављена променљива 
  29552955.B COLORTERM, 
  2956 која има сличан ефекат као прекидач `-c'. 
   2956која има сличан ефекат као прекидач `\-c'. 
  29572957.PP 
  29582958Можете да задате терминале који увек захтевају режим у боји додавањем 
  29592959променљиве 
   
  29652965.nf 
  29662966[Colors] 
  29672967color_terminals=linux,xterm 
  2968 color_terminals=terminal-name1,terminal-name2... 
   2968color_terminals=terminal\-name1,terminal\-name2... 
  29692969.fi 
  29702970.PP 
  29712971Програм се може превести и са подршком за `ncurses' и `slang'; 
   
  30513051.I stalelink 
  30523052се користи за бајате симболичке везе; 
  30533053.I device 
  3054 - знаковни уређаји и блок уређаји; 
   3054\- знаковни уређаји и блок уређаји; 
  30553055.I special 
  30563056се користи за посебне датотеке, као што су цеви и утичнице; 
  30573057.I core 
   
  30903090.TP 
  30913091.I ftpfs_retry_seconds 
  30923092Ова вредност представља број секунди чекања пре покушаја поновног 
  3093 повезивања са сервером FTP-а који одбија пријаву. Уколико је ова 
   3093повезивања са сервером FTP\-а који одбија пријаву. Уколико је ова 
  30943094вредност нула, пријављивање се неће поново покушавати. 
  30953095.TP 
  30963096.I max_dirt_limit 
   
  31213121поништавање (`ESC ESC'). 
  31223122.TP 
  31233123.I only_leading_plus_minus 
  3124 Дозвољава посебно третирање знакова `+', `-', `*' у наредбеном реду 
   3124Дозвољава посебно третирање знакова `+', `\-', `*' у наредбеном реду 
  31253125(избор, одизбор, обртање избора) у случају да је наредбени ред празан. 
  31263126Онда нећете морати да цитирате те знаке усред наредбеног реда. Са 
  31273127друге стране, нећете моћи ни да их користите за промену избора уколико 
   
  31343134.TP 
  31353135.I show_output_starts_shell 
  31363136Ова променљива ради само уколико не користите подршку за подљуске. 
  3137 Када користите пречицу `C-o' да бисте прешли на кориснички екран, 
   3137Када користите пречицу `C\-o' да бисте прешли на кориснички екран, 
  31383138уколико је ово подешено, добићете свежу љуску. Иначе ће вас притисак 
  31393139на било који тастер довести у Поноћног наредника. 
  31403140.TP 
   
  31683168терминала без потребе за администраторским привилегијама. Поноћни 
  31693169наредник претражује системску датотеку са почетним поставкама 
  31703170(датотеку `mc.lib' у библиотечком директоријуму Поноћног наредника), 
  3171 онда одељак `terminal:назив-вашег-терминала' у датотеци  `~/.mc/ini', 
   3171онда одељак `terminal:назив\-вашег\-терминала' у датотеци  `~/.mc/ini', 
  31723172и онда одељак `terminal:general', чији сваки ред садржи симбол тастера 
  31733173кога желите да задате, после кога следи знак једнакости и задавање 
  31743174тастера. Можете да користите посебан облик `\\e' да бисте представили 
  3175 наведени знак и `^x' да бисте представили знак `control-x'. 
   3175наведени знак и `^x' да бисте представили знак `control\-x'. 
  31763176.PP 
  31773177Доступни симболи тастера су: 
  31783178.PP 
  31793179.nf 
  3180 f0 до f20     Функцијски тастери f0-f20 
   3180f0 до f20     Функцијски тастери f0\-f20 
  31813181bs            backspace 
  31823182home          тастер `home' 
  31833183end           тастер `end' 
   
  32023202Симбол тастера 
  32033203.I complete 
  32043204представља низове цитирања који се користе за поступак допуне; ово се 
  3205 подразумевано покреће са M-tab, али можете да задате и друге пречице 
   3205подразумевано покреће са M\-tab, али можете да задате и друге пречице 
  32063206за исту радњу (на оним тастатурама са тонама финих и неискоришћених 
  32073207тастера). 
  32083208.SH "" 
   
  32693269користи уместо менија програма дома или система. 
  32703270.\"SKIP_SECTION" 
  32713271.SH "ЛИЦЕНЦА" 
  3272 Овај програм се расподељује под одредбама ГНУ-ове опште јавне лиценце 
   3272Овај програм се расподељује под одредбама ГНУ\-ове опште јавне лиценце 
  32733273коју је објавила Задужбина за слободни софтвер. Погледајте уграђену 
  32743274помоћ за детаље о Лиценци и одсуству гаранције. 
  32753275.\"NODE "AVAILABILITY" 
   
  32833283.PP 
  32843284.nf 
  32853285Страница Поноћног наредника на Међународној мрежи: 
  3286         http://www.midnight-commander.org/ 
   3286        http://www.midnight\-commander.org/ 
  32873287.fi 
  32883288.\"NODE "AUTHORS" 
  32893289.SH "АУТОРИ" 
   
  32953295остаје да се уради. 
  32963296.PP 
  32973297Ако желите да пријавите проблем у вези са програмом, молим да пошаљете 
  3298 еписмо на следећу адресу: mc-devel@gnome.org. 
   3298еписмо на следећу адресу: mc\-devel@gnome.org. 
  32993299.PP 
  33003300Доставите детаљан опис грешке, верзију програма коју користите 
  3301 .RI ( "mc -V" 
   3301.RI ( "mc \-V" 
  33023302приказује овај податак) и оперативни систем под којим покрећете 
  33033303програм. Ако програм крахира, било би нам корисно да нам пошаљете мапу 
  33043304стога (stack trace).